Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym.


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-20 06:00:31) Dz.U. 2000 nr 50 poz. 58012

_

WDU20170001721

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu

obowiązujący (spr: 2018-04-20 00:10:51)
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001673

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

obowiązujący (spr: 2018-04-20 00:31:31)
2016-10-13
2016-10-13
---- -- --
---- -- --
WDU20160001681

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów technicznych, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania kart rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz trybu przyznawania, zmieniania i wycofywania oraz sposobu weryfikacji podpisu elektronicznego do podpisywania kart rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

obowiązujący (spr: 2018-04-20 00:31:30)
2016-10-14
2016-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20160000947

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego

obowiązujący (spr: 2018-04-20 00:40:59)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000411

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

obowiązujący (spr: 2018-04-20 00:50:15)
2016-03-31
2016-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU20160000390

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego

obowiązujący (spr: 2018-04-20 00:50:17)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001464

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2015 r. w sprawie gromadzenia danych osobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru

obowiązujący (spr: 2018-04-20 01:00:44)
2015-10-02
2015-10-02
---- -- --
---- -- --
WDU20150001025

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

obowiązujący (spr: 2018-04-20 01:01:26)
2015-08-07
2015-08-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150000984

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych zgromadzonych w zbiorach Krajowego Rejestru Karnego do celów statystycznych oraz badań naukowych

obowiązujący (spr: 2018-04-20 01:01:30)
2015-07-30
2015-07-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150000853

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wykazu kodów stosowanych przy przekazywaniu za pośrednictwem systemu ECRIS informacji dotyczących kwalifikacji prawnej czynu zabronionego przyjętej w orzeczeniu oraz orzeczonych kar i środków karnych, jak również środków zabezpieczających, kompensacyjnych i przepadku, środków wychowawczych, poprawczych i wychowawczo-leczniczych, oraz sposobu zastosowania tych kodów

obowiązujący (spr: 2018-04-20 01:10:08)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000841

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

obowiązujący (spr: 2018-04-20 01:30:09)
2014-07-01
2014-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000861

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego

obowiązujący (spr: 2018-04-20 01:30:07)
2014-07-01
2014-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000955

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie wymogów technicznych, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania kart rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz trybu przyznawania, zmieniania i wycofywania oraz sposobu weryfikacji podpisu elektronicznego do podpisywania kart rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

obowiązujący (spr: 2018-04-20 01:41:06)
2013-08-23
2013-08-23
---- -- --
---- -- --
WDU20120000487

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza zapytania o udzielenie informacji pochodzących z rejestru karnego i odpowiedzi na zapytanie, wykorzystywanego między organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej

obowiązujący (spr: 2018-04-20 02:01:12)
2012-05-09
2012-05-09
---- -- --
---- -- --
WDU20010320383

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przejęcia danych osobowych przez Krajowy Rejestr Karny lub likwidacji danych osobowych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Skazanych i Centralnym Rejestrze Nieletnich.

obowiązujący (spr: 2018-04-20 05:50:14)
2001-06-22
2001-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20150000846

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 01:10:08)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20140000660

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 01:30:25)
2014-05-29
2014-05-29
---- -- --
2015-08-07
WDU20130000892

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 01:41:12)
2013-08-07
2013-08-07
---- -- --
2015-07-01
WDU20130000731

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gromadzenia danych osobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 01:41:25)
2013-06-30
2013-06-30
---- -- --
2015-10-02
WDU20120000564

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie gromadzenia danych osobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 02:01:04)
2012-05-23
2012-05-23
---- -- --
2015-10-02
WDU20120000518

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 02:01:09)
2012-05-16
2012-05-16
---- -- --
2014-05-29
WDU20120000458

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 02:01:15)
2012-04-27
2012-04-27
---- -- --
2013-06-30
WDU20120000367

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wykazu kodów stosowanych przy przekazywaniu za pośrednictwem systemu ECRIS informacji dotyczących kwalifikacji prawnej czynu zabronionego przyjętej w orzeczeniu oraz orzeczonych kar i środków karnych, jak również środków zabezpieczających, wychowawczych, poprawczych i wychowawczo-leczniczych, oraz sposobu zastosowania tych kodów

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 02:01:24)
2012-04-27
2012-04-27
---- -- --
2015-07-01
WDU20120000130

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz dostarczania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 02:10:10)
2012-02-14
2012-02-14
---- -- --
2012-04-27
WDU20111751045

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych zgromadzonych w zbiorach Krajowego Rejestru Karnego do celów statystycznych oraz badań naukowych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 02:11:27)
2011-09-02
2011-09-02
---- -- --
2015-07-30
WDU20110850461

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz dostarczania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 02:20:52)
2011-05-07
2011-05-07
---- -- --
2012-04-27
WDU20110730396

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

uchylony (spr: 2018-04-20 02:20:58)
2011-04-21
2011-04-21
---- -- --
2012-05-16
WDU20102361564

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

uchylony (spr: 2018-04-20 02:30:22)
2010-12-29
2010-12-29
---- -- --
2012-05-16
WDU20091341109

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz dostarczania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 02:50:49)
2009-09-08
2009-09-08
---- -- --
2012-04-27
WDU20090520431

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

uchylony (spr: 2018-04-20 03:00:18)
2009-05-01
2009-05-01
---- -- --
2012-05-16
WDU20080480286

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie wzoru formularza zapytania o udzielenie informacji pochodzących z rejestru karnego i odpowiedzi na zapytanie, wykorzystywanego między organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej

uchylony (spr: 2018-04-20 03:20:02)
2008-04-05
2008-04-05
---- -- --
2012-05-09
WDU20080210130

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

uchylony (spr: 2018-04-20 03:20:16)
2008-03-01
2008-03-01
---- -- --
2012-05-16
WDU20061651178

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych gromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

uchylony (spr: 2018-04-20 03:41:17)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2012-05-16
WDU20042732714

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

uchylony (spr: 2018-04-20 04:20:41)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2012-05-16
WDU20031981928

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz dostarczania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 04:50:55)
2003-11-28
2003-11-28
---- -- --
2012-04-27
WDU20031981929

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie gromadzenia danych osobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru

uchylony (spr: 2018-04-20 04:50:55)
2003-11-28
2003-11-28
---- -- --
2012-05-23
WDU20031981930

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

uchylony (spr: 2018-04-20 04:50:55)
2003-11-28
2003-11-28
---- -- --
2012-05-16
WDU20031511468

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 05:00:08)
2003-11-28
2003-11-28
---- -- --
2014-07-01
WDU20010630643

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie określenia sposobu i trybu sporządzania oraz dostarczania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień o zmianach ewidencyjnych.

uchylony (spr: 2018-04-20 05:41:18)
2001-06-22
2001-06-22
---- -- --
2003-11-28
WDU20010630644

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie gromadzenia danych osobowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru.

uchylony (spr: 2018-04-20 05:41:18)
2001-06-22
2001-06-22
---- -- --
2003-11-28
WDU20010600618

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie udzielania informacji o osobach na podstawie danych osobowych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym.

uchylony (spr: 2018-04-20 05:41:20)
2001-06-22
2001-06-22
---- -- --
2003-11-28
WDU20010510534

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych zgromadzonych w zbiorach Krajowego Rejestru Karnego do celów statystycznych oraz badań naukowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 05:41:28)
2001-06-22
2001-06-22
---- -- --
2011-03-07
WDU20001071141

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2000 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za wydanie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 05:51:07)
2001-06-22
2001-06-22
---- -- --
2003-11-28
WDU20170001721

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu

obowiązujący (spr: 2018-04-20 00:10:51)
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001673

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

obowiązujący (spr: 2018-04-20 00:31:31)
2016-10-13
2016-10-13
---- -- --
---- -- --
WDU20160001681

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów technicznych, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania kart rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz trybu przyznawania, zmieniania i wycofywania oraz sposobu weryfikacji podpisu elektronicznego do podpisywania kart rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

obowiązujący (spr: 2018-04-20 00:31:30)
2016-10-14
2016-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20160000947

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego

obowiązujący (spr: 2018-04-20 00:40:59)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000411

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

obowiązujący (spr: 2018-04-20 00:50:15)
2016-03-31
2016-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU20160000390

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego

obowiązujący (spr: 2018-04-20 00:50:17)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001464

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2015 r. w sprawie gromadzenia danych osobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru

obowiązujący (spr: 2018-04-20 01:00:44)
2015-10-02
2015-10-02
---- -- --
---- -- --
WDU20150001025

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

obowiązujący (spr: 2018-04-20 01:01:26)
2015-08-07
2015-08-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150000984

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych zgromadzonych w zbiorach Krajowego Rejestru Karnego do celów statystycznych oraz badań naukowych

obowiązujący (spr: 2018-04-20 01:01:30)
2015-07-30
2015-07-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150000853

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wykazu kodów stosowanych przy przekazywaniu za pośrednictwem systemu ECRIS informacji dotyczących kwalifikacji prawnej czynu zabronionego przyjętej w orzeczeniu oraz orzeczonych kar i środków karnych, jak również środków zabezpieczających, kompensacyjnych i przepadku, środków wychowawczych, poprawczych i wychowawczo-leczniczych, oraz sposobu zastosowania tych kodów

obowiązujący (spr: 2018-04-20 01:10:08)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000846

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 01:10:08)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20140000841

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

obowiązujący (spr: 2018-04-20 01:30:09)
2014-07-01
2014-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000861

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego

obowiązujący (spr: 2018-04-20 01:30:07)
2014-07-01
2014-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000660

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 01:30:25)
2014-05-29
2014-05-29
---- -- --
2015-08-07
WDU20130000955

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie wymogów technicznych, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania kart rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz trybu przyznawania, zmieniania i wycofywania oraz sposobu weryfikacji podpisu elektronicznego do podpisywania kart rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

obowiązujący (spr: 2018-04-20 01:41:06)
2013-08-23
2013-08-23
---- -- --
---- -- --
WDU20130000892

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 01:41:12)
2013-08-07
2013-08-07
---- -- --
2015-07-01
WDU20130000731

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gromadzenia danych osobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 01:41:25)
2013-06-30
2013-06-30
---- -- --
2015-10-02
WDU20120000564

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie gromadzenia danych osobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 02:01:04)
2012-05-23
2012-05-23
---- -- --
2015-10-02
WDU20120000518

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 02:01:09)
2012-05-16
2012-05-16
---- -- --
2014-05-29
WDU20120000487

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza zapytania o udzielenie informacji pochodzących z rejestru karnego i odpowiedzi na zapytanie, wykorzystywanego między organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej

obowiązujący (spr: 2018-04-20 02:01:12)
2012-05-09
2012-05-09
---- -- --
---- -- --
WDU20120000458

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 02:01:15)
2012-04-27
2012-04-27
---- -- --
2013-06-30
WDU20120000367

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wykazu kodów stosowanych przy przekazywaniu za pośrednictwem systemu ECRIS informacji dotyczących kwalifikacji prawnej czynu zabronionego przyjętej w orzeczeniu oraz orzeczonych kar i środków karnych, jak również środków zabezpieczających, wychowawczych, poprawczych i wychowawczo-leczniczych, oraz sposobu zastosowania tych kodów

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 02:01:24)
2012-04-27
2012-04-27
---- -- --
2015-07-01
WDU20120000130

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz dostarczania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 02:10:10)
2012-02-14
2012-02-14
---- -- --
2012-04-27
WDU20111751045

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych zgromadzonych w zbiorach Krajowego Rejestru Karnego do celów statystycznych oraz badań naukowych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 02:11:27)
2011-09-02
2011-09-02
---- -- --
2015-07-30
WDU20110850461

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz dostarczania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 02:20:52)
2011-05-07
2011-05-07
---- -- --
2012-04-27
WDU20110730396

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

uchylony (spr: 2018-04-20 02:20:58)
2011-04-21
2011-04-21
---- -- --
2012-05-16
WDU20102361564

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

uchylony (spr: 2018-04-20 02:30:22)
2010-12-29
2010-12-29
---- -- --
2012-05-16
WDU20091341109

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz dostarczania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 02:50:49)
2009-09-08
2009-09-08
---- -- --
2012-04-27
WDU20090520431

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

uchylony (spr: 2018-04-20 03:00:18)
2009-05-01
2009-05-01
---- -- --
2012-05-16
WDU20080480286

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie wzoru formularza zapytania o udzielenie informacji pochodzących z rejestru karnego i odpowiedzi na zapytanie, wykorzystywanego między organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej

uchylony (spr: 2018-04-20 03:20:02)
2008-04-05
2008-04-05
---- -- --
2012-05-09
WDU20080210130

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

uchylony (spr: 2018-04-20 03:20:16)
2008-03-01
2008-03-01
---- -- --
2012-05-16
WDU20061651178

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych gromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

uchylony (spr: 2018-04-20 03:41:17)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2012-05-16
WDU20042732714

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

uchylony (spr: 2018-04-20 04:20:41)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2012-05-16
WDU20031981928

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz dostarczania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 04:50:55)
2003-11-28
2003-11-28
---- -- --
2012-04-27
WDU20031981929

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie gromadzenia danych osobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru

uchylony (spr: 2018-04-20 04:50:55)
2003-11-28
2003-11-28
---- -- --
2012-05-23
WDU20031981930

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

uchylony (spr: 2018-04-20 04:50:55)
2003-11-28
2003-11-28
---- -- --
2012-05-16
WDU20031511468

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 05:00:08)
2003-11-28
2003-11-28
---- -- --
2014-07-01
WDU20010630643

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie określenia sposobu i trybu sporządzania oraz dostarczania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień o zmianach ewidencyjnych.

uchylony (spr: 2018-04-20 05:41:18)
2001-06-22
2001-06-22
---- -- --
2003-11-28
WDU20010630644

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie gromadzenia danych osobowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru.

uchylony (spr: 2018-04-20 05:41:18)
2001-06-22
2001-06-22
---- -- --
2003-11-28
WDU20010600618

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie udzielania informacji o osobach na podstawie danych osobowych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym.

uchylony (spr: 2018-04-20 05:41:20)
2001-06-22
2001-06-22
---- -- --
2003-11-28
WDU20010510534

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych zgromadzonych w zbiorach Krajowego Rejestru Karnego do celów statystycznych oraz badań naukowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 05:41:28)
2001-06-22
2001-06-22
---- -- --
2011-03-07
WDU20010320383

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przejęcia danych osobowych przez Krajowy Rejestr Karny lub likwidacji danych osobowych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Skazanych i Centralnym Rejestrze Nieletnich.

obowiązujący (spr: 2018-04-20 05:50:14)
2001-06-22
2001-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20001071141

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2000 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za wydanie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 05:51:07)
2001-06-22
2001-06-22
---- -- --
2003-11-28

Książki

septem

Cena: 49.00

Cena: 39.90

Cena: 20.90

Cena: 39.90

Cena: 49.00

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 59.00

Cena: 29.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu