Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.


akt posiada tekst jednolity (spr: 2017-11-23 21:10:02) Dz.U. 2000 nr 62 poz. 71848

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 15

WDU20170000121

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002142

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002149

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002151

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002146

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002148

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002152

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002131

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002108

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wart ochronnych pełnionych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na pokładzie statku powietrznego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002122

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002069

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002070

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002078

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002092

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002093

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002095

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002096

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002097

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002098

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o współpracy rozwojowej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002109

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002119

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002128

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o żegludze śródlądowej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002132

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002134

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002136

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002137

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002138

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002121

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002038

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002059

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Górnictwa RP", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002036

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskim Rejestrze Statków

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002047

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002126

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001992

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001987

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001998

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002006

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o państwowych instytucjach filmowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002011

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002022

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002024

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dyscyplinie wojskowej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002030

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002031

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002042

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002062

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002065

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002067

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002077

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002101

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002117

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002049

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002004

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002033

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002037

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002015

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002019

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002020

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001866

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2017 r. o sprostowaniu błędu

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001995

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie wypadków i incydentów lotniczych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001963

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001958

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001957

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001955

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001948

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001962

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001966

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001980

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie kwalifikacji wojskowej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001984

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001993

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001964

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o fundacji - Zakłady Kórnickie

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001970

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu prac podwodnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001967

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001983

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo przewozowe

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001978

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001855

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001881

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001903

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla Energetyki", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001952

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002000

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001918

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001923

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001928

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wyjątkowym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001932

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001933

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o portach i przystaniach morskich

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001949

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001950

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001951

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002003

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach płatniczych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001880

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001899

Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
2017-11-28
WDU20170001906

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001935

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002021

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001969

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001917

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001847

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001837

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001898

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001916

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001789

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001785

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001778

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001773

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001769

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001768

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001767

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o prokuraturze

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001821

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku leśnym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001824

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001830

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001832

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Dużej Rodziny

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001834

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001839

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o broni i amunicji

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001840

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001843

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001844

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001845

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001846

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rezerwach strategicznych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001849

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach wydobywczych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001851

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001853

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001854

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001856

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001857

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli niektórych inwestycji

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001858

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001867

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001868

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001869

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Akademii Nauk

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001870

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radcach prawnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001875

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001876

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo bankowe

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001889

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001892

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001897

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie klęski żywiołowej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001904

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania karnego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001907

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo telekomunikacyjne

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001920

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001934

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001937

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001938

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001823

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001805

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001927

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001777

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wzoru wniosku o utworzenie punktu probierczego oraz zakresu wyposażenia technicznego punktu probierczego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001770

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001758

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001829

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001838

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001765

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001788

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001723

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001584

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2017 r. o sprostowaniu błędu

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001689

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001756

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001749

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001701

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001686

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001691

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:16)
2017-09-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001714

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001564

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001683

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wewnętrznych służb ochrony

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001594

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru zaświadczenia, wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001612

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001605

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001558

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001589

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001528

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zamknięć urzędowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001570

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001511

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001526

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej"

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001505

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001523

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:05)
2001-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001545

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo konsularne

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001553

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach turystycznych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001560

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo spółdzielcze

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001577

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks spółek handlowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001579

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001434

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie aplikacji legislacyjnej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001394

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. o sprostowaniu błędów

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001502

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001507

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001517

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001483

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001492

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001410

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001480

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001481

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo pocztowe

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001508

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001392

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001393

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001377

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001383

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001407

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001411

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001414

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001447

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001453

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:07)
2017-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001456

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001459

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Polaka

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001460

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001461

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001462

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obywatelstwie polskim

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001463

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001464

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dowodach osobistych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001468

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001488

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001496

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001498

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001489

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Bractwu Młodzieży Greckokatolickiej "Sarepta"

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001430

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001398

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001353

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001357

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001358

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001368

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001369

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001371

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznej służbie krwi

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001372

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001373

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Banku Polskim

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001376

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001382

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001405

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001323

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001347

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001350

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001283

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001284

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001201

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001218

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach gospodarczych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001219

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001223

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001226

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001277

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001278

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001289

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001295

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo łowieckie

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001314

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzecznikach patentowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001327

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001222

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001257

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001260

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001261

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001267

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001269

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001311

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001313

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001318

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001332

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001348

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001316

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001192

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania o nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001216

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001258

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001259

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001146

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001177

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001220

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001092

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 28 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001065

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001122

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001123

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o petycjach

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001127

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001149

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001150

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001153

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001158

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o instytutach badawczych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001160

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001161

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001168

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001170

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001181

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001184

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001189

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001204

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001210

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001221

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001109

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Bodzentynie

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001129

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001206

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001078

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001059

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001159

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001028

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie pobierania i badania próbek substancji chemicznych i ich mieszanin oraz wyrobów w ramach nadzoru wykonywanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001000

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001006

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001007

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001008

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001010

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001021

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001023

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rewitalizacji

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001037

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001040

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001049

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001050

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001054

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rolnictwie ekologicznym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001055

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001056

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001057

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001063

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Handlowej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001073

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001120

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001121

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
2018-01-01
WDU20170001148

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001070

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000931

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000978

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000912

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000922

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000957

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000958

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000970

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000972

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o muzeach

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000985

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Biurze Ochrony Rządu

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000986

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000927

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000963

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000974

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001005

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001024

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000797

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2017 r. o sprostowaniu błędu

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000816

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000877

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000842

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000847

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000894

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000900

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000959

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo lotnicze

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000897

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000776

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo własności przemysłowej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000783

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000786

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000788

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000823

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000826

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000827

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce komunalnej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000833

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000861

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000862

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000865

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o leczeniu niepłodności

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000869

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000870

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000876

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partiach politycznych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000880

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000882

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000886

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo probiercze

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000888

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000890

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000891

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie tachografów cyfrowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000839

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000884

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000733

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada Notarialna prowadzi listę notariuszy oraz zastępców notarialnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000784

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000802

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000896

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000770

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000736

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000695

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000766

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000804

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Systemu Informacji o Nauce

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000728

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000687

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000711

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000717

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000576

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000569

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000643

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Prasowej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000650

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000657

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000660

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie granicy państwowej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000664

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach pomostowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:20)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000665

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny wykonawczy

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:20)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000676

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000679

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo dewizowe

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000680

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000681

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grobach i cmentarzach wojennych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000700

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000568

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000668

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nawozach i nawożeniu

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:20)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000678

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000682

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000683

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach konsumenta

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000685

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000697

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000760

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
2018-01-01
WDU20170000772

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000578

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000613

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000504

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz zniesienia Ministerstwa Polityki Społecznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000521

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000538

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000552

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000556

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach detektywistycznych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000471

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. o sprostowaniu błędu

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000524

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000546

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000562

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000570

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000631

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000633

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nasiennictwie

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000775

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000293

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. o sprostowaniu błędu

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000547

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000477

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Misjonarkom Krwi Chrystusa

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000290

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000328

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000489

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000506

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000519

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000283

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000285

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000357

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000453

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o paszach

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000459

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000509

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000510

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Funduszu Kolejowym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000478

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000503

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000265

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000284

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000482

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000487

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000242

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000248

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000278

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000286

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:14)
2017-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000311

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000304

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000209

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zarządzaniu kryzysowym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000229

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000246

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000226

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000277

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000206

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000210

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o stowarzyszeniach

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000220

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000358

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w rybołówstwie morskim

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000247

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000155

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000180

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkach mieszkaniowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000188

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000194

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyścigach konnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000196

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000201

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja podatkowa

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000211

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach medycznych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000288

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectw kwalifikacji

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000173

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:19)
2017-01-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000250

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000190

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000215

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000130

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000146

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000161

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie zagranicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000117

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000129

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie badań lotniczo-lekarskich

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000116

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000131

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000149

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000140

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000151

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000122

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000068

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji podatkowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000123

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000167

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000053

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000125

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000193

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002217

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000050

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach ochrony roślin

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000087

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000127

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000128

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:00:02)
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-06
---- -- --
WDU20160002134

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002135

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002147

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000027

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000043

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000079

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000056

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000063

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odznak "Dawca Przeszczepu" i "Zasłużony Dawca Przeszczepu"

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002041

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:00:16)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-23
---- -- --
WDU20160002245

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000065

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002137

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny skarbowy

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002157

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002032

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002142

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002171

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo upadłościowe

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000096

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002145

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002180

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000080

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001958

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2016 r. o sprostowaniu błędu

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002044

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002049

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie komitetu audytu

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002082

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002132

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:12)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002012

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002009

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002077

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000015

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002002

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001999

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o adwokaturze

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002060

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002064

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001907

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001945

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002042

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:00:16)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-13
---- -- --
WDU20160002045

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach finansowania nauki

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002047

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002050

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Trybunale Stanu

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002062

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001992

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002011

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki pzedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002046

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002052

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001879

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001972

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001928

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001983

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001987

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001988

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo bankowe

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:00:18)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-09
---- -- --
WDU20160001884

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001990

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002067

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001871

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001837

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001869

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001889

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001822

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001868

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001880

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001904

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001943

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001857

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001852

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001993

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002022

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001842

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001867

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:10:04)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-23
---- -- --
WDU20160001874

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001888

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001897

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:10:03)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-16
---- -- --
WDU20160001910

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:10:02)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-09
---- -- --
WDU20160001927

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001816

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001769

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001793

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:10:07)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-19
---- -- --
WDU20160001814

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001826

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001828

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu socjalnym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001863

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001866

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001896

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001899

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:10:03)
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-23
---- -- --
WDU20160001794

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001811

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie zastępczej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001812

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001741

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001817

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001870

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:10:04)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-10
---- -- --
WDU20160001764

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001787

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:10:08)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-05
---- -- --
WDU20160001796

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o notariacie

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001808

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001834

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001678

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001752

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001771

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001776

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001779

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001790

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001803

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bateriach i akumulatorach

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001827

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001829

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001836

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001733

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001758

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001782

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:10:08)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-08
---- -- --
WDU20160001729

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001735

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu zakwaterowania wojsk obcych i ich personelu cywilnego, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001669

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001743

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001721

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001725

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001731

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001711

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001757

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001653

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001656

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001716

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001720

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001651

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001679

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001688

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001621

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001713

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:10)
2016-09-15
2016-09-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160001718

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001726

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001749

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania karnego

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:10:09)
0000-00-00
0000-00-00
2017-09-13
---- -- --
WDU20160001571

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów stanowisk w Agencji Wywiadu, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także innych stanowisk, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001578

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks spółek handlowych

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:10:15)
0000-00-00
0000-00-00
2017-08-24
---- -- --
WDU20160001618

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie felczera

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001635

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rezerwach strategicznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:10:13)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-05
---- -- --
WDU20160001639

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001654

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001727

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:10:10)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-16
---- -- --
WDU20160001547

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001607

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001684

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001602

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001665

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001629

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:10:13)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-14
---- -- --
WDU20160001636

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:10:13)
0000-00-00
0000-00-00
2017-09-13
---- -- --
WDU20160001664

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014- 2016

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001480

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001488

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001500

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001616

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001535

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:10:17)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-05
---- -- --
WDU20160001537

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:10:17)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-08
---- -- --
WDU20160001541

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001570

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001575

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001581

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001604

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001610

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001638

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001643

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001666

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001466

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001557

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001427

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2016 r. o sprostowaniu błędów

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001534

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:10:17)
0000-00-00
0000-00-00
2017-07-26
---- -- --
WDU20160001501

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001509

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001510

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001511

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:10:18)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-08
---- -- --
WDU20160001512

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:10:18)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-25
---- -- --
WDU20160001572

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach płatniczych

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:10:15)
0000-00-00
0000-00-00
2017-09-27
---- -- --
WDU20160001392

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o współpracy rozwojowej

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:20:02)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-13
---- -- --
WDU20160001443

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001479

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001497

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001518

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:10:17)
0000-00-00
0000-00-00
2017-09-26
---- -- --
WDU20160001519

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001359

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:03)
2016-08-29
2016-07-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160001388

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO)

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001404

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001470

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001517

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001379

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:20:03)
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-23
---- -- --
WDU20160001387

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:20:03)
0000-00-00
0000-00-00
2017-09-11
---- -- --
WDU20160001389

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:20:02)
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-20
---- -- --
WDU20160001414

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001432

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001436

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001440

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001449

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001474

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001478

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001483

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001489

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo telekomunikacyjne

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:10:18)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-12
---- -- --
WDU20160001491

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001496

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001503

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001506

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001528

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kredycie konsumenckim

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001536

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:10:17)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-05
---- -- --
WDU20160001574

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:10:15)
0000-00-00
0000-00-00
2017-08-08
---- -- --
WDU20160001438

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001303

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001264

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001357

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie inspekcji państwa portu

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001467

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania strażaków na zwolnieniach lekarskich

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001220

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się Pepino mosaic virus

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001253

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001259

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001280

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których kontrola tożsamości lub zdrowotności może być przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001285

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzemiośle

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001288

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) i mątwika agresywnego (Globodera pallida)

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001304

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec)

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001315

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach rolniczych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001318

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:20:05)
0000-00-00
0000-00-00
2017-09-26
---- -- --
WDU20160001345

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:20:04)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-10
---- -- --
WDU20160001116

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. o sprostowaniu błędów

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001201

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie funduszu innowacyjności

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001207

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach morskich

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001266

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001286

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001169

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001192

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001197

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadku koronnym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001219

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001222

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:20:08)
0000-00-00
0000-00-00
2017-08-07
---- -- --
WDU20160001224

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001251

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001252

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001254

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001255

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001256

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001258

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001289

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:20:06)
0000-00-00
0000-00-00
2017-08-02
---- -- --
WDU20160001310

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:20:05)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-26
---- -- --
WDU20160001144

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001161

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001163

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją inwestycji początkowej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych przyjętych na lata 2007-2013

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001193

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001130

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu na zwolnieniach lekarskich

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001117

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001146

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001084

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001132

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001108

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001138

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:20:11)
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-29
---- -- --
WDU20160001167

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie informacji niejawnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001071

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Centrum Nauki

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001077

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001137

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001064

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania policjantów na zwolnieniach lekarskich

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001025

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001059

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Handlowej

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:20:14)
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-31
---- -- --
WDU20160001061

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001066

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001067

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001131

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:20:11)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-12
---- -- --
WDU20160001023

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży niektórych ruchomości

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001026

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001024

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sejmowej komisji śledczej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001030

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:20:15)
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-07
---- -- --
WDU20160001037

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001068

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001113

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo pocztowe

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:20:12)
0000-00-00
0000-00-00
2017-08-02
---- -- --
WDU20160000989

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000976

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000979

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001005

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001017

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001042

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Straży Granicznej na zwolnieniach lekarskich

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001047

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000975

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000966

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000980

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli niektórych inwestycji

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:20:16)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-06
---- -- --
WDU20160000981

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:20:16)
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-31
---- -- --
WDU20160001088

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000920

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000919

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000922

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000902

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach samorządowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000912

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001034

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000861

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o europejskiej inicjatywie obywatelskiej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000900

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:03)
0000-00-00
0000-00-00
2017-07-28
---- -- --
WDU20160000901

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000853

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000886

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wyjątkowym

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:03)
0000-00-00
0000-00-00
2017-09-26
---- -- --
WDU20160000891

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000892

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000898

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie roślin, które mogą być wprowadzane lub przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wspólnoty zaopatrzone w dokumenty inne niż paszport roślin

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000875

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dla kwiatów ciętych z rodziny Orchidaceae pochodzących z Tajlandii

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000876

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000881

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000884

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000911

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora chinensis (Forster)

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000924

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000930

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:01)
0000-00-00
0000-00-00
2017-09-12
---- -- --
WDU20160000963

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:00)
0000-00-00
0000-00-00
2017-09-25
---- -- --
WDU20160000842

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000879

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:04)
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-31
---- -- --
WDU20160000882

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuk

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:04)
0000-00-00
0000-00-00
2017-09-27
---- -- --
WDU20160000883

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000885

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001038

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000837

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000843

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie prawnej odmian roślin

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000851

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:05)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-18
---- -- --
WDU20160000871

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000893

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000836

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego+

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000844

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia owiec, kóz i koniowatych oraz komórek jajowych i zarodków owiec, kóz, koniowatych i świń

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000874

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000835

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków dokonywania zabezpieczeń finansowych w grach hazardowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000849

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000792

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:07)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-06
---- -- --
WDU20160000794

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doradztwie podatkowym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000800

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000822

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000825

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000859

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000887

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:03)
0000-00-00
0000-00-00
2017-07-06
---- -- --
WDU20160000814

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:06)
0000-00-00
0000-00-00
2017-09-12
---- -- --
WDU20160000736

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000785

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Dużej Rodziny

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:07)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-03
---- -- --
WDU20160000786

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000790

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:07)
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-24
---- -- --
WDU20160000803

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000763

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000723

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000734

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000758

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach paszportowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000772

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dyscyplinie wojskowej

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:08)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-09
---- -- --
WDU20160000778

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:08)
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-09
---- -- --
WDU20160000678

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich"

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000684

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000704

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:11)
0000-00-00
0000-00-00
2017-07-05
---- -- --
WDU20160000706

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o strażach gminnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000710

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:10)
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-24
---- -- --
WDU20160000714

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:10)
0000-00-00
0000-00-00
2017-04-25
---- -- --
WDU20160000718

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:10)
0000-00-00
0000-00-00
2017-07-13
---- -- --
WDU20160000722

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:10)
0000-00-00
0000-00-00
2017-03-09
---- -- --
WDU20160000712

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000703

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000708

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000716

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000740

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:09)
0000-00-00
0000-00-00
2017-04-28
---- -- --
WDU20160000693

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków, jakie powinny spełniać niektóre rośliny, produkty roślinne lub przedmioty przemieszczane przez strefę chronioną

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000709

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych wymagań dla paszportów roślin oraz sposobu ich wypełniania

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000711

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000760

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000793

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000759

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000649

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000655

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:13)
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-26
---- -- --
WDU20160000656

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000666

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:12)
0000-00-00
0000-00-00
2017-04-04
---- -- --
WDU20160000687

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:11)
0000-00-00
0000-00-00
2017-03-31
---- -- --
WDU20160000713

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:10)
0000-00-00
0000-00-00
2017-02-24
---- -- --
WDU20160000719

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:10)
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-09
---- -- --
WDU20160000657

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:13)
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-02
---- -- --
WDU20160000661

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000676

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000717

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000616

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:14)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-21
---- -- --
WDU20160000623

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000625

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000645

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:13)
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-31
---- -- --
WDU20160000573

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce komunalnej

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:16)
0000-00-00
0000-00-00
2017-04-25
---- -- --
WDU20160000617

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:14)
0000-00-00
0000-00-00
2017-09-12
---- -- --
WDU20160000639

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:13)
0000-00-00
0000-00-00
2017-07-24
---- -- --
WDU20160000654

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000672

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:12)
0000-00-00
0000-00-00
2017-02-09
---- -- --
WDU20160000696

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000618

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000561

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000694

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000578

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000592

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000604

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie programu szkoleń dla osób wystawiających świadectwa zdrowia oraz sposobu przeprowadzania tych szkoleń

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000614

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:14)
0000-00-00
0000-00-00
2017-07-28
---- -- --
WDU20160000543

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:17)
0000-00-00
0000-00-00
2017-04-04
---- -- --
WDU20160000546

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:17)
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-05
---- -- --
WDU20160000555

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:16)
0000-00-00
0000-00-00
2017-07-31
---- -- --
WDU20160000627

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:14)
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-18
---- -- --
WDU20160000494

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000522

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach lekarskich

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000572

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Akademii Nauk

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:16)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-09
---- -- --
WDU20160000599

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:15)
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-23
---- -- --
WDU20160000486

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:19)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-13
---- -- --
WDU20160000575

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:16)
0000-00-00
0000-00-00
2017-03-31
---- -- --
WDU20160000603

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:15)
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-23
---- -- --
WDU20160000477

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:20)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000493

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000552

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Biurze Ochrony Rządu

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:16)
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-19
---- -- --
WDU20160000605

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo lotnicze

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:15)
0000-00-00
0000-00-00
2017-04-06
---- -- --
WDU20160000472

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:20)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000479

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:20)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000462

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo czekowe

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000476

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:30:20)
0000-00-00
0000-00-00
2017-04-28
---- -- --
WDU20160000487

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000519

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000565

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000466

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnej wysokości opłat pobieranych za dokonanie wpisu do księgi hodowlanej i rejestru, wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do księgi hodowlanej lub rejestru oraz wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie zwierząt hodowlanych i materiału biologicznego będącego przedmiotem handlu

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000456

Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000391

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dowodach osobistych

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:03)
0000-00-00
0000-00-00
2017-07-31
---- -- --
WDU20160000401

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:03)
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-09
---- -- --
WDU20160000438

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kinematografii

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000446

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:01)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-09
---- -- --
WDU20160000471

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grach hazardowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:20)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000376

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i przeniesień

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000400

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o referendum lokalnym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000442

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000374

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku leśnym

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:04)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-02
---- -- --
WDU20160000370

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000463

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000298

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2016 r. o sprostowaniu błędów

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000372

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:04)
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-20
---- -- --
WDU20160000319

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000283

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000286

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000297

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:06)
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-06
---- -- --
WDU20160000325

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000356

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:04)
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-14
---- -- --
WDU20160000358

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000359

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000360

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000371

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o instytutach badawczych

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:04)
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-23
---- -- --
WDU20160000383

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:03)
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-20
---- -- --
WDU20160000328

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000331

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000350

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000296

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:06)
0000-00-00
0000-00-00
2017-07-19
---- -- --
WDU20160000299

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:06)
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-30
---- -- --
WDU20160000329

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000380

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:03)
0000-00-00
0000-00-00
2017-03-02
---- -- --
WDU20160000292

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000276

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000277

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000290

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:07)
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-05
---- -- --
WDU20160000353

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:04)
0000-00-00
0000-00-00
2017-07-21
---- -- --
WDU20160000215

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ustrzykach Górnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000169

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:11)
0000-00-00
0000-00-00
2017-03-07
---- -- --
WDU20160000223

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:09)
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-14
---- -- --
WDU20160000250

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:08)
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-30
---- -- --
WDU20160000291

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:07)
0000-00-00
0000-00-00
2017-03-28
---- -- --
WDU20160000150

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:12)
0000-00-00
0000-00-00
2017-01-24
---- -- --
WDU20160000221

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzecznikach patentowych

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:09)
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-08
---- -- --
WDU20160000233

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radcach prawnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:08)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-09
---- -- --
WDU20160000239

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:08)
0000-00-00
0000-00-00
2016-10-13
---- -- --
WDU20160000205

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:09)
0000-00-00
0000-00-00
2017-04-25
---- -- --
WDU20160000207

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000243

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania świadczeń otrzymywanych przez strażaków w służbie kandydackiej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000281

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000152

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:12)
0000-00-00
0000-00-00
2016-09-29
---- -- --
WDU20160000176

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:10)
0000-00-00
0000-00-00
2017-07-31
---- -- --
WDU20160000186

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:10)
0000-00-00
0000-00-00
2017-07-04
---- -- --
WDU20160000198

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:10)
0000-00-00
0000-00-00
2017-07-28
---- -- --
WDU20160000156

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000172

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:11)
0000-00-00
0000-00-00
2017-03-13
---- -- --
WDU20160000174

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:11)
0000-00-00
0000-00-00
2017-01-31
---- -- --
WDU20160000191

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:10)
0000-00-00
0000-00-00
2017-04-10
---- -- --
WDU20160000217

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:09)
0000-00-00
0000-00-00
2017-07-31
---- -- --
WDU20160000226

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000155

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:11)
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-30
---- -- --
WDU20160000157

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000162

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:11)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-26
---- -- --
WDU20160000224

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:09)
0000-00-00
0000-00-00
2017-04-14
---- -- --
WDU20160000357

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000163

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000197

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000222

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000262

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000137

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000192

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000146

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:12)
0000-00-00
0000-00-00
2017-09-19
---- -- --
WDU20160000173

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000132

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000160

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wekslowe

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000094

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2016 r. o sprostowaniu błędów

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000113

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000159

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie badań lotniczo-lekarskich

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:11)
0000-00-00
0000-00-00
2017-01-03
---- -- --
WDU20160000161

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000168

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000090

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000095

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000097

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000099

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000100

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000101

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000105

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:13)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-03
---- -- --
WDU20160000112

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000116

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000143

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000115

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000078

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000057

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:15)
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-04
---- -- --
WDU20160000153

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000082

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000048

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:15)
0000-00-00
0000-00-00
2017-01-03
---- -- --
WDU20160000091

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków eksploatacji lotnisk

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000096

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:14)
0000-00-00
0000-00-00
2016-09-16
---- -- --
WDU20160000124

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000038

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odznakach i mundurach

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000069

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000071

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000040

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o fundacjach

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000075

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000041

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000045

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000046

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000086

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000002

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000049

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000052

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000058

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000011

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000062

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:15)
0000-00-00
0000-00-00
2017-08-23
---- -- --
WDU20150002177

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:50:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000003

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:17)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-09
---- -- --
WDU20160000007

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielni europejskiej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000010

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zmianie imienia i nazwiska

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000066

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks morski

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002236

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:50:03)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-19
---- -- --
WDU20150002139

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:50:06)
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-19
---- -- --
WDU20150002143

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:50:06)
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-09
---- -- --
WDU20150002156

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:50:06)
0000-00-00
0000-00-00
2016-10-30
---- -- --
WDU20150002273

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:50:02)
0000-00-00
0000-00-00
2017-02-17
---- -- --
WDU20160000017

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:16)
0000-00-00
0000-00-00
2016-12-16
---- -- --
WDU20160000021

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo spółdzielcze

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:16)
0000-00-00
0000-00-00
2017-08-22
---- -- --
WDU20160000023

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:40:16)
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-06
---- -- --
WDU20150002098

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu"

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:50:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002108

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposobu ich finansowania

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:50:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002126

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:50:07)
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-10
---- -- --
WDU20150002158

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:50:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002168

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo łowieckie

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:50:05)
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-07
---- -- --
WDU20150002170

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:50:05)
0000-00-00
0000-00-00
2016-11-10
---- -- --
WDU20150002012

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o współpracy rozwojowej

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:50:11)
0000-00-00
0000-00-00
2016-08-24
---- -- --
WDU20150002120

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:50:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002122

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:50:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002164

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:50:05)
0000-00-00
0000-00-00
2017-08-24
---- -- --
WDU20150002135

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:50:06)
0000-00-00
0000-00-00
2016-06-28
---- -- --
WDU20150002142

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:50:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002030

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:50:10)
0000-00-00
0000-00-00
2016-07-01
---- -- --
WDU20150002086

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:50:08)
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-11
---- -- --
WDU20150002115

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Funduszu Kolejowym

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:50:07)
0000-00-00
0000-00-00
2017-03-10
---- -- --
WDU20150002029

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacjach pracodawców

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:50:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002031

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:50:10)
0000-00-00
0000-00-00
2017-08-04
---- -- --
WDU20150002058

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:50:09)
0000-00-00
0000-00-00
2016-10-26
---- -- --
WDU20150002099

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:50:08)
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-24
---- -- --
WDU20150002100

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:50:08)
0000-00-00
0000-00-00
2017-04-04
---- -- --
WDU20150002071

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:50:09)
0000-00-00
0000-00-00
2017-01-12
---- -- --
WDU20150002118

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:50:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001983

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:50:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002066

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:50:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002008

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

wygaśnięcie aktu (spr: 2017-11-24 01:50:11)
0000-00-00
0000-00-00
2017-04-26
---- -- --
WDU20150002033

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:50:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002036

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:50:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002037

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:50:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002038

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:50:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002041

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:50:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002046

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:50:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002048

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:50:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002049

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:50:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --