Ekoinfonet - serwis aktualnoÂści prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.


akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-08-30 17:02:16 Dz.U. 2000 nr 62 poz. 71837
_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 15

WDU20130001141

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 04:30:12
0000-00-00
0000-00-00
2015-08-07
---- -- --
WDU20170001758

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001765

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001723

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001584

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2017 r. o sprostowaniu błędu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001689

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001756

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001701

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001686

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001691

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:24
2017-09-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001714

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001564

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001683

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wewnętrznych służb ochrony

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:26
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001594

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru zaświadczenia, wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001612

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001605

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:47
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001558

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001589

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001528

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zamknięć urzędowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001570

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001511

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001505

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001523

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:11
2001-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001553

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach turystycznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001434

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie aplikacji legislacyjnej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:35
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001394

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. o sprostowaniu błędów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:48
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001502

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001507

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001517

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001483

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001492

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001410

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:44
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001480

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001392

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001393

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001377

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001383

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001407

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001411

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:44
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001414

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001447

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:32
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001453

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:30
2017-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001456

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:29
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001459

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Polaka

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001461

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001462

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obywatelstwie polskim

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001463

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001464

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dowodach osobistych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001468

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:26
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001488

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001496

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001498

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001430

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:37
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001398

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:47
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001353

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:02:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001357

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001358

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001368

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001371

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznej służbie krwi

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001372

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001373

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Banku Polskim

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001376

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001382

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001405

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001323

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:02:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001347

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:02:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001350

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:02:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001283

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:02:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001284

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:02:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001201

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001218

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach gospodarczych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001219

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001223

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001226

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001277

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:02:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001278

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:02:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001289

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:02:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001314

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzecznikach patentowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:02:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001327

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:02:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001222

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001261

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001267

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001269

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001311

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:02:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001313

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:02:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001318

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:02:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001348

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:02:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001316

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:02:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001192

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania o nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001216

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001258

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001259

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001146

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:39
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001177

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:30
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001220

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001092

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 28 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001065

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001122

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001123

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o petycjach

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001127

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001149

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:38
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001150

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:37
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001153

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:37
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001158

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o instytutach badawczych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:35
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001160

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:35
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001161

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:34
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001168

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:32
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001170

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:32
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001181

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001184

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001204

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001210

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001221

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001109

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Bodzentynie

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001129

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:44
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001078

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001059

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001028

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie pobierania i badania próbek substancji chemicznych i ich mieszanin oraz wyrobów w ramach nadzoru wykonywanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001000

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001006

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001007

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001008

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001010

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001021

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001023

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rewitalizacji

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001037

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001040

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001049

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001050

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001054

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rolnictwie ekologicznym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001055

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001056

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001057

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001063

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Handlowej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001073

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001120

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:47
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001148

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:38
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001070

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000931

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000978

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:29
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000912

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000922

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000957

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:36
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000958

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:36
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000970

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:32
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000972

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o muzeach

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:31
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000985

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Biurze Ochrony Rządu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000986

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000927

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000963

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:34
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000974

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:31
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001005

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001024

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000797

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2017 r. o sprostowaniu błędu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:17:31
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000816

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:17:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000877

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:17:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000842

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:17:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000847

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:17:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000894

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:17:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000900

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:17:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000897

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:17:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000783

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:17:35
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000786

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:17:34
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000788

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:17:34
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000823

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:17:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000826

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:17:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000827

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce komunalnej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:17:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000833

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:17:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000861

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:17:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000862

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:17:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000865

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o leczeniu niepłodności

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:17:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000869

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:17:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000870

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:17:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000876

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partiach politycznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:17:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000880

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:17:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000882

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:17:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000888

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:17:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000890

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:17:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000891

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie tachografów cyfrowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:17:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000839

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:17:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000884

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:17:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000733

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada Notarialna prowadzi listę notariuszy oraz zastępców notarialnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:30:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000784

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:17:35
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000802

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:17:29
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000896

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:17:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000770

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:30:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000736

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:30:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000695

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:30:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000766

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:30:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000804

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Systemu Informacji o Nauce

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:17:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000728

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:30:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000687

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:30:24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000711

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:30:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000717

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:30:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000569

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:30:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000643

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Prasowej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:30:38
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000650

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:30:36
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000657

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:30:33
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000660

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie granicy państwowej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:30:32
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000664

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach pomostowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:30:31
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000676

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:30:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000681

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grobach i cmentarzach wojennych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:30:26
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000700

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:30:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000568

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:30:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000668

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nawozach i nawożeniu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:30:30
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000678

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:30:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000683

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach konsumenta

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:30:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000697

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:30:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000760

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:30:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000578

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:30:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000613

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:30:47
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000504

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz zniesienia Ministerstwa Polityki Społecznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:31:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000521

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:31:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000538

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:31:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000552

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:31:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000556

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach detektywistycznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:31:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000471

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. o sprostowaniu błędu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:31:32
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000524

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:31:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000546

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:31:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000570

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:30:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000631

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:30:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000633

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nasiennictwie

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:30:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000775

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:17:37
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000293

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. o sprostowaniu błędu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:32:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000547

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:31:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000477

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Misjonarkom Krwi Chrystusa

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:31:31
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000290

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:32:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000328

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:32:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000489

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:31:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000506

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:31:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000283

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:32:24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000285

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:32:24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000357

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:32:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000453

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o paszach

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:31:38
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000509

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:31:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000510

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Funduszu Kolejowym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:31:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000478

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:31:30
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000503

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:31:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000265

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000284

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:32:24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000482

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:31:29
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000487

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:31:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000242

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000248

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000278

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:32:26
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000286

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:32:23
2017-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000311

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:32:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000304

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:32:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000121

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000209

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zarządzaniu kryzysowym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000229

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000246

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000226

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000277

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:32:26
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000206

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000210

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o stowarzyszeniach

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000358

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w rybołówstwie morskim

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:32:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000247

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000155

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:34
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000180

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkach mieszkaniowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000188

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000194

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyścigach konnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000196

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000211

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach medycznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000288

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectw kwalifikacji

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:32:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000173

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:29
2017-01-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000250

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000190

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000215

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000130

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000146

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:36
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000161

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie zagranicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:32
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000117

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000129

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie badań lotniczo-lekarskich

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000116

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000131

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000149

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:35
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000140

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:38
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000151

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:35
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000122

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000068

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji podatkowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000123

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000167

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:30
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000053

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:46:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000125

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000193

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002217

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:46:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000050

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach ochrony roślin

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:46:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000087

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000127

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002134

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:47:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002135

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:47:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002147

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:47:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000043

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:46:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000079

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000056

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:46:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002041

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:00:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002245

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:46:38
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000065

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:46:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002157

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:47:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002032

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:00:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000096

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002145

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:47:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002180

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:46:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001958

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2016 r. o sprostowaniu błędu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:00:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002044

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:00:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002049

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie komitetu audytu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:00:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002082

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:47:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002132

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:47:14
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002012

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:00:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002009

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:00:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002077

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:00:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002060

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:00:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001907

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:00:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001945

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:00:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002042

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:00:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002045

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach finansowania nauki

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:00:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002047

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:00:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002050

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Trybunale Stanu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:00:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001992

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:00:29
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002011

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki pzedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:00:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002046

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:00:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002052

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:00:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001879

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001972

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:00:37
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001928

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:00:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001983

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:00:34
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001987

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:00:32
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001884

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001990

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:00:30
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002067

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:00:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001871

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001837

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001869

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001889

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001868

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001904

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:00:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001943

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:00:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001857

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001852

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002022

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:00:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001867

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001874

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001888

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001897

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001910

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:00:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001927

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:00:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001816

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001769

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:37
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001793

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:30
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001814

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001826

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001828

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu socjalnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001863

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001866

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001896

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001899

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:01:00
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-23
---- -- --
WDU20160001794

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:29
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001811

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie zastępczej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001812

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001741

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001817

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001870

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001764

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:38
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001787

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:32
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001808

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001834

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001752

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001771

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:36
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001776

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:35
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001779

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:34
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001790

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:31
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001803

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bateriach i akumulatorach

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001827

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001829

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001836

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001733

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:47
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001758

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:40
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001782

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:33
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001729

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:48
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001735

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu zakwaterowania wojsk obcych i ich personelu cywilnego, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001669

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:02:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001743

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:44
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001725

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001731

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:47
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001711

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001757

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:40
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001653

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:02:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001656

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:02:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001716

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001720

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001651

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:02:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001679

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:02:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001688

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:02:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001621

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:02:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001718

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001726

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001571

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów stanowisk w Agencji Wywiadu, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także innych stanowisk, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001618

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie felczera

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:02:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001635

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rezerwach strategicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:02:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001639

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:02:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001654

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:02:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001727

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001547

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001607

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:02:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001684

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:02:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001602

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:02:24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001665

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:02:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001636

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:02:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001480

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001488

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001500

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001616

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:02:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001535

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001537

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001541

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001570

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001581

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:02:30
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001604

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:02:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001610

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:02:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001638

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:02:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001643

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:02:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001466

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:31
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001557

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001427

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2016 r. o sprostowaniu błędów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001534

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:15:12
0000-00-00
0000-00-00
2017-07-26
---- -- --
WDU20160001501

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001509

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001510

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001511

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001512

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001572

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach płatniczych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001392

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o współpracy rozwojowej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001443

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:37
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001479

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001497

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001518

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001519

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001359

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:00
2016-08-29
2016-07-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160001388

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO)

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001404

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:48
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001470

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:30
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001517

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001389

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:15:51
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-20
---- -- --
WDU20160001414

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001432

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:40
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001436

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:39
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001440

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:38
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001449

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:35
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001474

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:29
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001478

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001483

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:26
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001491

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001496

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001503

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001506

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001528

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kredycie konsumenckim

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001536

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001438

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:38
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001303

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001264

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001357

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie inspekcji państwa portu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001467

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania strażaków na zwolnieniach lekarskich

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:31
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001220

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się Pepino mosaic virus

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001253

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:31
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001259

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:29
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001280

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których kontrola tożsamości lub zdrowotności może być przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001285

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzemiośle

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001288

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) i mątwika agresywnego (Globodera pallida)

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001304

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec)

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001315

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach rolniczych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001318

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001345

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001116

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. o sprostowaniu błędów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:17:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001201

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie funduszu innowacyjności

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:48
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001207

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach morskich

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001266

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001286

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001169

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001192

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001197

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadku koronnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001219

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001222

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:16:41
0000-00-00
0000-00-00
2017-08-07
---- -- --
WDU20160001224

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001251

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:31
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001252

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:31
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001254

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:30
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001255

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:30
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001256

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:30
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001258

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:29
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001289

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:16:20
0000-00-00
0000-00-00
2017-08-02
---- -- --
WDU20160001310

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001144

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:17:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001161

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001193

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001130

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu na zwolnieniach lekarskich

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:17:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001117

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:17:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001146

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:17:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001084

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:17:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001132

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:17:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001108

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:17:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001138

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:17:06
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-29
---- -- --
WDU20160001167

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie informacji niejawnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001071

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Centrum Nauki

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001077

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001064

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania policjantów na zwolnieniach lekarskich

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001025

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001059

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Handlowej

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:30:08
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-31
---- -- --
WDU20160001061

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001067

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001023

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży niektórych ruchomości

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001026

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001024

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sejmowej komisji śledczej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001030

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:30:16
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-07
---- -- --
WDU20160001037

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001068

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000989

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:29
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000976

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:32
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000979

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:31
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001005

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001017

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001042

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Straży Granicznej na zwolnieniach lekarskich

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001047

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000975

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:33
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000966

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:35
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000980

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli niektórych inwestycji

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:31
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000981

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:30:31
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-31
---- -- --
WDU20160001088

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:17:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000920

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000919

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000922

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000902

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach samorządowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000912

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001034

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000861

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o europejskiej inicjatywie obywatelskiej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000900

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:30:56
0000-00-00
0000-00-00
2017-07-28
---- -- --
WDU20160000901

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000853

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000886

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wyjątkowym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000891

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000892

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000898

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie roślin, które mogą być wprowadzane lub przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wspólnoty zaopatrzone w dokumenty inne niż paszport roślin

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000875

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dla kwiatów ciętych z rodziny Orchidaceae pochodzących z Tajlandii

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000876

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000881

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000911

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora chinensis (Forster)

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000924

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:48
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000930

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000963

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:36
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000842

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000879

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:31:02
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-31
---- -- --
WDU20160000882

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuk

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000883

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000885

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001038

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000837

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000843

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie prawnej odmian roślin

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000851

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000871

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000893

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000836

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego+

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000844

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia owiec, kóz i koniowatych oraz komórek jajowych i zarodków owiec, kóz, koniowatych i świń

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000874

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000835

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków dokonywania zabezpieczeń finansowych w grach hazardowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000849

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000792

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:29
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000794

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doradztwie podatkowym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000800

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:26
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000822

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000825

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000859

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000887

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:31:00
0000-00-00
0000-00-00
2017-07-06
---- -- --
WDU20160000814

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000736

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000785

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Dużej Rodziny

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:30
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000786

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:30
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000790

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:31:29
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-24
---- -- --
WDU20160000803

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000763

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:37
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000723

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000734

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000758

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach paszportowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:39
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000772

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dyscyplinie wojskowej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:34
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000778

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:31:33
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-09
---- -- --
WDU20160000684

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:32:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000704

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:31:55
0000-00-00
0000-00-00
2017-07-05
---- -- --
WDU20160000706

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o strażach gminnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000710

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:31:53
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-24
---- -- --
WDU20160000714

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:31:52
0000-00-00
0000-00-00
2017-04-25
---- -- --
WDU20160000722

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:31:50
0000-00-00
0000-00-00
2017-03-09
---- -- --
WDU20160000712

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000703

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000708

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000716

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000740

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:31:44
0000-00-00
0000-00-00
2017-04-28
---- -- --
WDU20160000693

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków, jakie powinny spełniać niektóre rośliny, produkty roślinne lub przedmioty przemieszczane przez strefę chronioną

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000709

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych wymagań dla paszportów roślin oraz sposobu ich wypełniania

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000711

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000760

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:38
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000793

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000759

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:38
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000649

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:32:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000655

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:32:11
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-26
---- -- --
WDU20160000656

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:32:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000666

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:32:07
0000-00-00
0000-00-00
2017-04-04
---- -- --
WDU20160000687

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:32:01
0000-00-00
0000-00-00
2017-03-31
---- -- --
WDU20160000713

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:31:53
0000-00-00
0000-00-00
2017-02-24
---- -- --
WDU20160000719

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:31:51
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-09
---- -- --
WDU20160000657

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:32:10
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-02
---- -- --
WDU20160000661

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:32:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000676

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:32:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000717

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000616

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:32:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000623

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:32:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000625

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:32:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000645

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:32:14
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-31
---- -- --
WDU20160000573

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce komunalnej

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:45:03
0000-00-00
0000-00-00
2017-04-25
---- -- --
WDU20160000617

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:32:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000639

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:32:15
0000-00-00
0000-00-00
2017-07-24
---- -- --
WDU20160000654

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:32:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000696

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000618

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:32:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000561

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000694

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000578

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:32:33
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000592

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:32:29
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000604

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie programu szkoleń dla osób wystawiających świadectwa zdrowia oraz sposobu przeprowadzania tych szkoleń

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:32:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000614

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:32:22
0000-00-00
0000-00-00
2017-07-28
---- -- --
WDU20160000543

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:45:11
0000-00-00
0000-00-00
2017-04-04
---- -- --
WDU20160000546

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:45:10
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-05
---- -- --
WDU20160000555

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:45:08
0000-00-00
0000-00-00
2017-07-31
---- -- --
WDU20160000627

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:32:19
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-18
---- -- --
WDU20160000494

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000522

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach lekarskich

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000572

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Akademii Nauk

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000599

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:32:27
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-23
---- -- --
WDU20160000486

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000575

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:45:02
0000-00-00
0000-00-00
2017-03-31
---- -- --
WDU20160000603

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:32:25
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-23
---- -- --
WDU20160000477

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:29
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000493

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000552

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Biurze Ochrony Rządu

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:45:09
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-19
---- -- --
WDU20160000472

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:31
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000479

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:29
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000476

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:45:30
0000-00-00
0000-00-00
2017-04-28
---- -- --
WDU20160000487

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000519

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000565

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000466

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnej wysokości opłat pobieranych za dokonanie wpisu do księgi hodowlanej i rejestru, wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do księgi hodowlanej lub rejestru oraz wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie zwierząt hodowlanych i materiału biologicznego będącego przedmiotem handlu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:32
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000456

Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:35
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000391

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dowodach osobistych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:45:54
0000-00-00
0000-00-00
2017-07-31
---- -- --
WDU20160000401

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:45:50
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-09
---- -- --
WDU20160000438

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kinematografii

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:40
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000446

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:38
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000471

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grach hazardowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:31
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000376

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i przeniesień

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000400

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o referendum lokalnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000442

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:39
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000374

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku leśnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000370

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:46:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000463

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:33
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000298

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2016 r. o sprostowaniu błędów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:46:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000372

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:46:00
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-20
---- -- --
WDU20160000319

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:46:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000286

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:46:24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000297

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:46:21
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-06
---- -- --
WDU20160000325

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:46:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000356

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:46:04
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-14
---- -- --
WDU20160000359

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:46:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000360

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:46:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000371

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o instytutach badawczych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:46:00
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-23
---- -- --
WDU20160000383

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:45:56
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-20
---- -- --
WDU20160000328

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:46:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000331

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:46:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000350

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:46:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000296

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:46:21
0000-00-00
0000-00-00
2017-07-19
---- -- --
WDU20160000299

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:46:20
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-30
---- -- --
WDU20160000329

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:46:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000292

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:46:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000276

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:46:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000277

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:46:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000353

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:46:05
0000-00-00
0000-00-00
2017-07-21
---- -- --
WDU20160000215

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ustrzykach Górnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:46:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000169

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:46:58
0000-00-00
0000-00-00
2017-03-07
---- -- --
WDU20160000223

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:46:43
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-14
---- -- --
WDU20160000250

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:46:35
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-30
---- -- --
WDU20160000291

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:46:22
0000-00-00
0000-00-00
2017-03-28
---- -- --
WDU20160000150

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:47:03
0000-00-00
0000-00-00
2017-01-24
---- -- --
WDU20160000221

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzecznikach patentowych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:46:43
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-08
---- -- --
WDU20160000233

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radcach prawnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:46:40
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000239

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:46:38
0000-00-00
0000-00-00
2016-10-13
---- -- --
WDU20160000205

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:46:47
0000-00-00
0000-00-00
2017-04-25
---- -- --
WDU20160000207

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:46:47
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000243

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania świadczeń otrzymywanych przez strażaków w służbie kandydackiej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:46:36
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000281

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:46:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000176

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:46:55
0000-00-00
0000-00-00
2017-07-31
---- -- --
WDU20160000186

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:46:53
0000-00-00
0000-00-00
2017-07-04
---- -- --
WDU20160000198

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:46:49
0000-00-00
0000-00-00
2017-07-28
---- -- --
WDU20160000156

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:47:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000172

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:46:57
0000-00-00
0000-00-00
2017-03-13
---- -- --
WDU20160000174

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:46:56
0000-00-00
0000-00-00
2017-01-31
---- -- --
WDU20160000191

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:46:51
0000-00-00
0000-00-00
2017-04-10
---- -- --
WDU20160000226

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:46:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000155

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:47:01
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-30
---- -- --
WDU20160000157

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:47:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000162

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:47:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000224

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:46:42
0000-00-00
0000-00-00
2017-04-14
---- -- --
WDU20160000357

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:46:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000163

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:46:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000197

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:46:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000222

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:46:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000262

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:46:31
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000137

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:47:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000192

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:46:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000146

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:47:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000173

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:46:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000132

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:47:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000094

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2016 r. o sprostowaniu błędów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:47:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000113

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:47:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000159

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie badań lotniczo-lekarskich

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:47:00
0000-00-00
0000-00-00
2017-01-03
---- -- --
WDU20160000090

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:47:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000095

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:47:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000097

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:47:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000099

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:47:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000100

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:47:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000101

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:47:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000105

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:47:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000112

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:47:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000116

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:47:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000143

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:47:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000115

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:47:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000078

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:47:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000057

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:00:08
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-04
---- -- --
WDU20160000082

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:47:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000048

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:00:10
0000-00-00
0000-00-00
2017-01-03
---- -- --
WDU20160000091

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków eksploatacji lotnisk

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:47:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000096

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 01:47:18
0000-00-00
0000-00-00
2016-09-16
---- -- --
WDU20160000124

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:47:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000038

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odznakach i mundurach

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:00:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000069

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:00:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000071

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:00:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000040

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o fundacjach

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:00:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000075

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:00:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000041

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:00:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000045

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:00:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000046

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:00:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000086

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:47:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000002

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:00:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000049

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:00:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000052

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:00:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000058

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:00:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000011

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:00:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000062

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:00:06
0000-00-00
0000-00-00
2017-08-23
---- -- --
WDU20150002177

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:01:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000003

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:00:24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000007

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielni europejskiej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:00:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000001

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:00:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000010

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zmianie imienia i nazwiska

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:00:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002236

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:01:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002139

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:01:31
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-19
---- -- --
WDU20150002143

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:01:29
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-09
---- -- --
WDU20150002156

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:01:26
0000-00-00
0000-00-00
2016-10-30
---- -- --
WDU20150002273

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:00:52
0000-00-00
0000-00-00
2017-02-17
---- -- --
WDU20160000017

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:00:20
0000-00-00
0000-00-00
2016-12-16
---- -- --
WDU20150002108

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposobu ich finansowania

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:01:39
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002126

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:01:34
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-10
---- -- --
WDU20150002158

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:01:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002170

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:01:21
0000-00-00
0000-00-00
2016-11-10
---- -- --
WDU20150002012

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o współpracy rozwojowej

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:02:05
0000-00-00
0000-00-00
2016-08-24
---- -- --
WDU20150002120

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:01:36
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002122

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:01:35
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002135

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:01:32
0000-00-00
0000-00-00
2016-06-28
---- -- --
WDU20150002142

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:01:30
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002030

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:02:00
0000-00-00
0000-00-00
2016-07-01
---- -- --
WDU20150002086

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:01:45
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-11
---- -- --
WDU20150002115

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Funduszu Kolejowym

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:01:37
0000-00-00
0000-00-00
2017-03-10
---- -- --
WDU20150002029

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacjach pracodawców

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:02:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002031

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:02:00
0000-00-00
0000-00-00
2017-08-04
---- -- --
WDU20150002058

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:01:52
0000-00-00
0000-00-00
2016-10-26
---- -- --
WDU20150002099

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:01:41
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-24
---- -- --
WDU20150002100

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:01:41
0000-00-00
0000-00-00
2017-04-04
---- -- --
WDU20150002071

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:01:49
0000-00-00
0000-00-00
2017-01-12
---- -- --
WDU20150001983

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:02:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002066

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:01:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002008

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:02:06
0000-00-00
0000-00-00
2017-04-26
---- -- --
WDU20150002033

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:01:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002036

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:01:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002037

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:01:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002038

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:01:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002041

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:01:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002046

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:01:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002048

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:01:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002049

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:01:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002064

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:01:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002065

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:01:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002073

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:01:48
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002081

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:01:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001868

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2015 r. o sprostowaniu błędu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:15:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001984

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:02:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002027

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:02:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002032

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:01:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001922

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:15:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001959

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:02:20
0000-00-00
0000-00-00
2016-12-08
---- -- --
WDU20150001969

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:02:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001970

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku rybnego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:02:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001940

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zamknięć urzędowych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:15:01
0000-00-00
0000-00-00
2017-07-24
---- -- --
WDU20150001774

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:15:51
0000-00-00
0000-00-00
2016-12-23
---- -- --
WDU20150001883

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:15:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001892

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:15:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001943

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:15:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001889

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:15:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001930

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:15:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001772

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:15:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001797

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:15:44
0000-00-00
0000-00-00
2016-07-22
---- -- --
WDU20150001863

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:15:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001865

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:15:24
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-22
---- -- --
WDU20150001876

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:15:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001881

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:15:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001929

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:15:05
0000-00-00
0000-00-00
2016-11-25
---- -- --
WDU20150001860

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L.

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:15:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001799

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:15:44
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001837

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:15:32
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001852

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:15:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001711

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ławników izb morskich

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:16:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001716

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:16:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001710

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:16:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001617

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaków i napisów na statkach powietrznych wpisanych do tego rejestru

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:16:39
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001724

Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:16:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001730

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:16:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001644

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:16:30
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001659

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:16:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001583

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:16:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001641

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:16:31
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001669

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych warunków wykonywania działalności telekomunikacyjnej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:16:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001653

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:16:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001658

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:16:26
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001675

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:16:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001588

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:16:48
0000-00-00
0000-00-00
2016-10-27
---- -- --
WDU20150001604

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:16:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001605

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:16:43
0000-00-00
0000-00-00
2016-08-28
---- -- --
WDU20150001651

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:16:28
0000-00-00
0000-00-00
2016-12-13
---- -- --
WDU20150001533

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:17:04
0000-00-00
0000-00-00
2016-09-14
---- -- --
WDU20150001534

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:17:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001515

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:17:09
0000-00-00
0000-00-00
2016-03-17
---- -- --
WDU20150001543

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:17:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001551

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:16:59
0000-00-00
0000-00-00
2017-02-16
---- -- --
WDU20150001502

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:17:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001531

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:17:04
0000-00-00
0000-00-00
2016-05-09
---- -- --
WDU20150001532

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:17:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001530

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:17:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001542

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:17:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001442

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2015 r. o sprostowaniu błędów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:30:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001483

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o normalizacji

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:17:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001484

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:17:18
0000-00-00
0000-00-00
2016-02-17
---- -- --
WDU20150001431

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:30:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001450

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:17:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001457

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych zasad planowania i prowadzenia gospodarki finansowej oraz działalności inwestycyjnej sądów wojskowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:17:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001487

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:17:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001578

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:16:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001437

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:30:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001386

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:30:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001438

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:30:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001445

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:17:29
0000-00-00
0000-00-00
2016-06-09
---- -- --
WDU20150001482

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:17:18
0000-00-00
0000-00-00
2016-07-21
---- -- --
WDU20150001388

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:30:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001374

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:30:24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001412

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:30:12
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-28
---- -- --
WDU20150001340

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:30:35
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001341

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:30:34
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001387

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o państwowych instytucjach filmowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:30:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001390

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:30:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001392

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:30:19
0000-00-00
0000-00-00
2016-04-12
---- -- --
WDU20150001401

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:30:16
0000-00-00
0000-00-00
2016-06-10
---- -- --
WDU20150001402

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebiezpiecznymi

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:30:15
0000-00-00
0000-00-00
2016-08-08
---- -- --
WDU20150001403

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kinematografii

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:30:15
0000-00-00
0000-00-00
2016-04-01
---- -- --
WDU20150001440

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:30:02
0000-00-00
0000-00-00
2016-10-25
---- -- --
WDU20150001446

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:17:29
0000-00-00
0000-00-00
2016-09-19
---- -- --
WDU20150001475

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:17:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001350

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:30:32
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001331

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:30:39
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001382

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:30:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001243

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjnych i finansowych wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:31:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001253

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w kontyngencie Straży Granicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:31:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001281

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:30:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001300

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:30:50
0000-00-00
0000-00-00
2017-02-03
---- -- --
WDU20150001305

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:30:48
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001306

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:30:48
0000-00-00
0000-00-00
2016-11-17
---- -- --
WDU20150001290

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:30:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001246

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości opłat za wyszukiwanie informacji w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego, rejestrze świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego i rejestrze dostawców, za sporządzanie odpisów i wyciągów i ich przesyłanie oraz sposobu uiszczania opłat

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:31:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001378

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:30:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001241

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:31:09
0000-00-00
0000-00-00
2017-02-14
---- -- --
WDU20150001242

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:31:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001234

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzoru zgody przewozowej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:31:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001207

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:31:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001228

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zbieranych danych rynkowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:31:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001232

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:31:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001286

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:30:55
0000-00-00
0000-00-00
2016-04-12
---- -- --
WDU20150001294

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:30:52
0000-00-00
0000-00-00
2017-04-04
---- -- --
WDU20150001295

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przepływu okrętów wojennych obcych państw przez polskie morze terytorialne oraz warunków wejścia tych okrętów na polskie morskie wody wewnętrzne

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:30:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001299

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:30:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001212

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:31:18
0000-00-00
0000-00-00
2016-09-26
---- -- --
WDU20150001236

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:31:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001160

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rolniczych badaniach rynkowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:31:37
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001147

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:31:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001203

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:31:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001229

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rezerwach strategicznych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:31:13
0000-00-00
0000-00-00
2016-10-07
---- -- --
WDU20150001200

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:31:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001182

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzemiośle

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:31:29
0000-00-00
0000-00-00
2016-08-19
---- -- --
WDU20150001215

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:31:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001150

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:31:40
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001172

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:31:33
0000-00-00
0000-00-00
2017-03-15
---- -- --
WDU20150001139

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:31:44
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001161

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o towarach paczkowanych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:31:37
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001101

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:31:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001111

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:31:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001196

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:31:24
0000-00-00
0000-00-00
2016-10-06
---- -- --
WDU20150001297

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:30:51
0000-00-00
0000-00-00
2016-09-08
---- -- --
WDU20150001125

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:31:49
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-09
---- -- --
WDU20150001102

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:31:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001422

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:30:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001133

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:31:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001142

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:31:43
0000-00-00
0000-00-00
2016-04-29
---- -- --
WDU20150001184

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:31:29
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001092

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:31:59
0000-00-00
0000-00-00
2017-01-18
---- -- --
WDU20150001109

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:31:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001148

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:31:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001121

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:31:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001122

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie świadectw służby i opinii o służbie funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:31:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001037

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2015 r. o sprostowaniu błędów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:32:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001054

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:32:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001114

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:31:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001352

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:30:31
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001023

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:32:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001110

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:31:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001074

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:32:04
2014-06-30
2014-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150001052

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:32:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001096

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:31:57
0000-00-00
0000-00-00
2017-03-13
---- -- --
WDU20150001100

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:31:56
0000-00-00
0000-00-00
2017-02-17
---- -- --
WDU20150001227

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:31:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001008

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do stawiennictwa przez organ emerytalny

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:32:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001028

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu zawieszania w czynnościach służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:32:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001029

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Straży Granicznej ze środków właściwego organu Straży Granicznej oraz określenia członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:32:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001036

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:32:17
0000-00-00
0000-00-00
2017-03-30
---- -- --
WDU20150001047

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:32:13
0000-00-00
0000-00-00
2017-01-31
---- -- --
WDU20150001048

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:32:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001082

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Akademii Nauk

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:32:01
0000-00-00
0000-00-00
2016-04-26
---- -- --
WDU20150001095

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o instytutach badawczych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:31:58
0000-00-00
0000-00-00
2016-02-29
---- -- --
WDU20150001091

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:31:59
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-26
---- -- --
WDU20150001004

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:32:26
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000993

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się, przechowywania i ewidencji dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta lub osobę udzielającą pomocy Policji oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:32:30
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000998

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:32:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001055

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:32:10
0000-00-00
0000-00-00
2016-12-09
---- -- --
WDU20150001005

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:32:26
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000965

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach pomostowych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:32:38
0000-00-00
0000-00-00
2017-03-29
---- -- --
WDU20150000966

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:32:38
0000-00-00
0000-00-00
2017-07-06
---- -- --
WDU20150001011

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:32:24
0000-00-00
0000-00-00
2016-06-21
---- -- --
WDU20150001014

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:32:23
0000-00-00
0000-00-00
2016-08-22
---- -- --
WDU20150000992

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:32:30
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000971

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:32:37
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000967

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:32:38
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001026

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:32:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000991

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:32:30
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000926

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:45:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000930

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie granicy państwowej

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:45:06
0000-00-00
0000-00-00
2017-03-28
---- -- --
WDU20150000937

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:45:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000990

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Celnej

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:32:31
0000-00-00
0000-00-00
2016-11-04
---- -- --
WDU20150000909

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:45:12
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-19
---- -- --
WDU20150000956

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:32:41
0000-00-00
0000-00-00
2017-08-03
---- -- --
WDU20150000963

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych, dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:32:39
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000981

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:32:33
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000917

Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:45:09
0000-00-00
0000-00-00
2016-10-05
---- -- --
WDU20150000859

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:45:27
0000-00-00
0000-00-00
2016-02-11
---- -- --
WDU20150000900

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:45:14
0000-00-00
0000-00-00
2016-05-06
---- -- --
WDU20150000812

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:45:40
0000-00-00
0000-00-00
2016-04-08
---- -- --
WDU20150000807

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:45:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000833

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:45:34
0000-00-00
0000-00-00
2017-07-20
---- -- --
WDU20150000839

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Centrum Nauki

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:45:33
0000-00-00
0000-00-00
2016-07-05
---- -- --
WDU20150000840

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:45:33
0000-00-00
0000-00-00
2016-06-17
---- -- --
WDU20150000854

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:45:29
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000876

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach medycznych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:45:22
0000-00-00
0000-00-00
2017-02-03
---- -- --
WDU20150000880

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:45:20
0000-00-00
0000-00-00
2016-09-23
---- -- --
WDU20150000877

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:45:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000878

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:45:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000783

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:45:49
0000-00-00
0000-00-00
2016-11-10
---- -- --
WDU20150000790

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:45:46
0000-00-00
0000-00-00
2016-07-29
---- -- --
WDU20150000793

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:45:45
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-22
---- -- --
WDU20150000806

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:45:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000735

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach morskich

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:46:04
0000-00-00
0000-00-00
2016-07-26
---- -- --
WDU20150000747

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:46:00
0000-00-00
0000-00-00
2016-06-20
---- -- --
WDU20150000775

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:45:51
0000-00-00
0000-00-00
2017-02-08
---- -- --
WDU20150000827

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:45:36
0000-00-00
0000-00-00
2016-09-23
---- -- --
WDU20150000734

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:46:04
0000-00-00
0000-00-00
2016-09-22
---- -- --
WDU20150000758

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:45:57
0000-00-00
0000-00-00
2016-12-27
---- -- --
WDU20150000760

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:45:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000781

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt akwakultury

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:45:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000696

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:46:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000746

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:46:00
0000-00-00
0000-00-00
2016-02-19
---- -- --
WDU20150000748

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:45:59
0000-00-00
0000-00-00
2016-06-22
---- -- --
WDU20150000782

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:45:49
0000-00-00
0000-00-00
2015-10-30
---- -- --
WDU20150000736

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:46:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000704

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:46:13
0000-00-00
0000-00-00
2016-03-04
---- -- --
WDU20150000723

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:46:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000690

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:46:17
0000-00-00
0000-00-00
2016-10-25
---- -- --
WDU20150000620

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:46:39
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000642

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyścigach konnych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:46:33
0000-00-00
0000-00-00
2017-01-16
---- -- --
WDU20150000677

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:46:21
0000-00-00
0000-00-00
2015-11-16
---- -- --
WDU20150000678

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:46:21
0000-00-00
0000-00-00
2016-09-07
---- -- --
WDU20150000633

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:46:36
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000626

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:46:37
0000-00-00
0000-00-00
2016-02-23
---- -- --
WDU20150000640

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:46:34
0000-00-00
0000-00-00
2017-04-14
---- -- --
WDU20150000641

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:46:34
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-31
---- -- --
WDU20150000652

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybactwie śródlądowym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:46:30
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000776

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:45:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000611

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:46:42
0000-00-00
0000-00-00
2016-01-29
---- -- --
WDU20150000614

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:46:41
0000-00-00
0000-00-00
2016-02-12
---- -- --
WDU20150000625

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nawozach i nawożeniu

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:46:38
0000-00-00
0000-00-00
2017-03-29
---- -- --
WDU20150000651

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach lekarskich

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:46:31
0000-00-00
0000-00-00
2016-04-06
---- -- --
WDU20150000687

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bateriach i akumulatorach

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:46:18
0000-00-00
0000-00-00
2016-10-11
---- -- --
WDU20150000567

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o społecznej inspekcji pracy

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:46:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000636

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:46:35
0000-00-00
0000-00-00
2016-09-23
---- -- --
WDU20150000562

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:46:57
0000-00-00
0000-00-00
2016-06-09
---- -- --
WDU20150000573

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:46:54
0000-00-00
0000-00-00
2017-03-28
---- -- --
WDU20150000577

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:46:53
0000-00-00
0000-00-00
2016-06-06
---- -- --
WDU20150000581

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:46:51
0000-00-00
0000-00-00
2016-11-02
---- -- --
WDU20150000584

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:46:51
0000-00-00
0000-00-00
2016-10-11
---- -- --
WDU20150000594

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:46:48
0000-00-00
0000-00-00
2017-01-02
---- -- --
WDU20150000612

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grach hazardowych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:46:42
0000-00-00
0000-00-00
2016-04-08
---- -- --
WDU20150000618

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:46:40
0000-00-00
0000-00-00
2016-09-07
---- -- --
WDU20150000569

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:46:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000546

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:47:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000574

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:46:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000724

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:46:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000544

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:47:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000526

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:47:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000503

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:47:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000508

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:47:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000519

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli weterynaryjnej w handlu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:47:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000525

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:47:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000547

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach ochrony roślin

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:47:02
0000-00-00
0000-00-00
2017-01-09
---- -- --
WDU20150000553

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli skarbowej

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:47:00
0000-00-00
0000-00-00
2016-04-29
---- -- --
WDU20150000491

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:47:19
0000-00-00
0000-00-00
2017-08-22
---- -- --
WDU20150000467

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:47:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000475

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o orderach i odznaczeniach

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:47:24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000483

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:47:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000487

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:47:20
0000-00-00
0000-00-00
2016-07-21
---- -- --
WDU20150000489

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:47:19
0000-00-00
0000-00-00
2016-05-10
---- -- --
WDU20150000497

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rolnictwie ekologicznym

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:47:17
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-09
---- -- --
WDU20150000507

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radcach prawnych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:47:14
0000-00-00
0000-00-00
2016-02-01
---- -- --
WDU20150000513

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:47:12
0000-00-00
0000-00-00
2016-02-18
---- -- --
WDU20150000437

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:00:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000465

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:47:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000440

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:00:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000464

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:47:28
0000-00-00
0000-00-00
2017-01-19
---- -- --
WDU20150000394

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:00:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000385

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 03:00:20
0000-00-00
0000-00-00
2017-04-06
---- -- --
WDU20150000388

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 03:00:19
0000-00-00
0000-00-00
2016-05-09
---- -- --
WDU20150000450

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:47:32
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000392

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 03:00:18
0000-00-00
0000-00-00
2016-06-02
---- -- --
WDU20150000410

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 03:00:12
0000-00-00
0000-00-00
2016-05-24
---- -- --
WDU20150000434

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:00:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000460

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:47:29
0000-00-00
0000-00-00
2016-09-09
---- -- --
WDU20150000542

Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 02:47:03
0000-00-00
0000-00-00
2016-07-15
---- -- --
WDU20150000295

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:00:47
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000298

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 03:00:46
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-17
---- -- --
WDU20150000318

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o referendum ogólnokrajowym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:00:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000322

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 03:00:39
0000-00-00
0000-00-00
2016-12-16
---- -- --
WDU20150000330

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 03:00:37
0000-00-00
0000-00-00
2016-07-18
---- -- --
WDU20150000332

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 03:00:36
0000-00-00
0000-00-00
2016-04-01
---- -- --
WDU20150000345

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 03:00:32
0000-00-00
0000-00-00
2016-09-23
---- -- --
WDU20150000355

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 03:00:29
0000-00-00
0000-00-00
2016-10-31
---- -- --
WDU20150000320

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 03:00:40
0000-00-00
0000-00-00
2017-03-31
---- -- --
WDU20150000282

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 03:00:51
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-24
---- -- --
WDU20150000205

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:01:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000206

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2015 r. o sprostowaniu błędów

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 03:01:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000220

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:01:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000248

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 03:01:01
0000-00-00
0000-00-00
2017-07-06
---- -- --
WDU20150000343

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:00:33
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000199

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 03:01:16
0000-00-00
0000-00-00
2016-06-04
---- -- --
WDU20150000243

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uposażeń żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:01:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000250

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:01:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000252

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szkół podoficerskich

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:01:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000256

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie Komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:00:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000259

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:00:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000270

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:00:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000273

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:00:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000294

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu odbywania zasadniczej służby wojskowej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:00:47
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000307

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:00:44
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000192

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 03:01:18
0000-00-00
0000-00-00
2016-08-22
---- -- --
WDU20150000305

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 03:00:44
0000-00-00
0000-00-00
2016-12-15
---- -- --
WDU20150000169

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:01:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000184

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 03:01:21
0000-00-00
0000-00-00
2017-02-07
---- -- --
WDU20150000360

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:00:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000139

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 03:01:54
0000-00-00
0000-00-00
2017-02-09
---- -- --
WDU20150000140

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 03:01:53
0000-00-00
0000-00-00
2016-05-18
---- -- --
WDU20150000144

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 03:01:52
0000-00-00
0000-00-00
2015-06-16
---- -- --
WDU20150000155

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 03:01:29
0000-00-00
0000-00-00
2016-05-05
---- -- --
WDU20150000163

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 03:01:27
0000-00-00
0000-00-00
2016-06-07
---- -- --
WDU20150000195

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 03:01:17
0000-00-00
0000-00-00
2017-01-24
---- -- --
WDU20150000177

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie operatu rybackiego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:01:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000103

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 03:02:05
0000-00-00
0000-00-00
2017-01-19
---- -- --
WDU20150000111

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 03:02:02
0000-00-00
0000-00-00
2016-06-07
---- -- --
WDU20150000114

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 03:02:01
0000-00-00
0000-00-00
2016-09-21
---- -- --
WDU20150000121

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 03:01:59
0000-00-00
0000-00-00
2016-06-07
---- -- --
WDU20150000126

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 03:01:57
0000-00-00
0000-00-00
2017-04-04
---- -- --
WDU20150000127

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 03:01:57
0000-00-00
0000-00-00
2016-05-13
---- -- --
WDU20150000149