zaloguj facebukiem
Wymagania normy ISO 14 001:2015


_

Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto.


obowiązujący (spr: 2018-09-17 03:01:39) Dz.U. 2000 nr 114 poz. 118821
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

1
WMP20120000317

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2011 r.

na dzie? 2019-04-23 19:45:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000836

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2008-2010

na dzie? 2019-04-23 18:05:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000393

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2012 r.

na dzie? 2019-04-23 16:15:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000880

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 października 2013 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2009-2011

na dzie? 2019-04-23 14:45:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000354

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2013 r.

na dzie? 2019-04-23 13:15:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001043

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 października 2014 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2010-2012

na dzie? 2019-04-23 11:20:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000443

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2014 r.

na dzie? 2019-04-23 09:45:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001070

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2011-2013

na dzie? 2019-04-23 08:25:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000448

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2015 r.

na dzie? 2019-04-23 07:05:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000447

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2016 r.

na dzie? 2019-04-23 04:35:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000989

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2013-2015

na dzie? 2019-04-23 03:30:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000474

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2017 r.

na dzie? 2019-04-23 02:10:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001054

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2014-2016

na dzie? 2019-04-23 01:05:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Box

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu