Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 05:51:11) Dz.U. 2001 nr 49 poz. 50969

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20180001169

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:22)
2018-07-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000881

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:04)
2017-05-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001738

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia listy rzeczników patentowych, wzoru legitymacji rzecznika patentowego oraz wysokości opłat od wniosku o wpis lub zmianę wpisu na liście rzeczników patentowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:40:50)
2016-11-05
2016-11-05
---- -- --
---- -- --
WDU20160001425

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie przedmiotu szkolenia aplikantów rzecznikowskich, szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:41:18)
2016-09-23
2016-09-23
---- -- --
---- -- --
WDU20160001208

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:50:01)
2016-08-25
2016-08-25
---- -- --
---- -- --
WDU20160001209

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu konkursowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:50:01)
2016-08-26
2016-08-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160001210

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację rzecznikowską

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:50:01)
2016-08-26
2016-08-26
---- -- --
---- -- --
WDU20111650986

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych oraz osób świadczących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:21:06)
2011-08-26
2011-08-26
---- -- --
---- -- --
WDU20111590951

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec rzeczników patentowych i aplikantów

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:21:09)
2011-08-16
2011-08-16
---- -- --
---- -- --
WDU20020670618

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec rzeczników patentowych i aplikantów.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:31:16)
2002-06-20
2002-06-20
---- -- --
---- -- --
WDU20111951154

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację rzecznikowską

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:51)
2011-10-04
2011-10-04
---- -- --
2015-11-30
WDU20111951155

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin konkursowy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:50)
2011-10-04
2011-10-04
---- -- --
2015-11-30
WDU20111951156

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:50)
2011-10-04
2011-10-04
---- -- --
2015-11-30
WDU20111891124

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2011 r. w sprawie przedmiotu szkolenia aplikantów rzecznikowskich, szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:53)
2011-09-27
2011-09-27
---- -- --
2015-11-30
WDU20110640337

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:30:35)
2011-04-12
2011-04-12
---- -- --
2017-05-01
WDU20032202175

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych

uchylony (spr: 2018-07-21 05:00:15)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2011-08-26
WDU20032122076

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:00:24)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2017-05-01
WDU20021341137

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:30:28)
2002-09-11
2002-09-11
---- -- --
2004-01-01
WDU20020560505

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu o wpis na listę, organizacji szkolenia, wzoru listy i legitymacji aplikantów rzecznikowskich.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:31:26)
2002-05-30
2002-05-30
---- -- --
2011-07-27
WDU20020550478

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia listy rzeczników patentowych, wzoru legitymacji rzecznika patentowego oraz wysokości opłat od wniosku o wpis na listę rzeczników patentowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:31:29)
2002-05-29
2002-05-29
---- -- --
2015-11-30
WDU20010921021

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:50:23)
2001-10-04
2001-10-04
---- -- --
2004-01-01
WDU20180001169

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:22)
2018-07-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000881

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:04)
2017-05-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001738

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia listy rzeczników patentowych, wzoru legitymacji rzecznika patentowego oraz wysokości opłat od wniosku o wpis lub zmianę wpisu na liście rzeczników patentowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:40:50)
2016-11-05
2016-11-05
---- -- --
---- -- --
WDU20160001425

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie przedmiotu szkolenia aplikantów rzecznikowskich, szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:41:18)
2016-09-23
2016-09-23
---- -- --
---- -- --
WDU20160001208

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:50:01)
2016-08-25
2016-08-25
---- -- --
---- -- --
WDU20160001209

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu konkursowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:50:01)
2016-08-26
2016-08-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160001210

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację rzecznikowską

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:50:01)
2016-08-26
2016-08-26
---- -- --
---- -- --
WDU20111951154

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację rzecznikowską

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:51)
2011-10-04
2011-10-04
---- -- --
2015-11-30
WDU20111951155

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin konkursowy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:50)
2011-10-04
2011-10-04
---- -- --
2015-11-30
WDU20111951156

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:50)
2011-10-04
2011-10-04
---- -- --
2015-11-30
WDU20111891124

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2011 r. w sprawie przedmiotu szkolenia aplikantów rzecznikowskich, szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:53)
2011-09-27
2011-09-27
---- -- --
2015-11-30
WDU20111650986

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych oraz osób świadczących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:21:06)
2011-08-26
2011-08-26
---- -- --
---- -- --
WDU20111590951

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec rzeczników patentowych i aplikantów

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:21:09)
2011-08-16
2011-08-16
---- -- --
---- -- --
WDU20110640337

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:30:35)
2011-04-12
2011-04-12
---- -- --
2017-05-01
WDU20032202175

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych

uchylony (spr: 2018-07-21 05:00:15)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2011-08-26
WDU20032122076

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:00:24)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2017-05-01
WDU20021341137

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:30:28)
2002-09-11
2002-09-11
---- -- --
2004-01-01
WDU20020670618

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec rzeczników patentowych i aplikantów.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:31:16)
2002-06-20
2002-06-20
---- -- --
---- -- --
WDU20020560505

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu o wpis na listę, organizacji szkolenia, wzoru listy i legitymacji aplikantów rzecznikowskich.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:31:26)
2002-05-30
2002-05-30
---- -- --
2011-07-27
WDU20020550478

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia listy rzeczników patentowych, wzoru legitymacji rzecznika patentowego oraz wysokości opłat od wniosku o wpis na listę rzeczników patentowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:31:29)
2002-05-29
2002-05-29
---- -- --
2015-11-30
WDU20010921021

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:50:23)
2001-10-04
2001-10-04
---- -- --
2004-01-01

Książki

septem

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 24.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 49.00

Cena: 49.00

Cena: 34.90

Cena: 32.90

Cena: 39.90

Cena: 44.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 34.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu