Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.


art. 201-219, 272-321 i 401 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 05:50:57) Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627114

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20180001119

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:29)
2018-06-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001120

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:29)
2018-06-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001022

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:39)
2018-06-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000787

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:01:07)
2018-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000585

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:01:25)
2018-03-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000592

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:01:24)
2018-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000680

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:01:16)
2018-04-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000504

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:01:34)
2018-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002490

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:41)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002443

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:46)
2017-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002386

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:54)
2017-12-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002390

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:54)
2018-01-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001690

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:20)
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001303

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie informacji o opłatach i dofinansowaniu, związanych ze zbieraniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz wpływach zgromadzonych zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:56)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002158

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:06)
2017-01-11
2017-01-11
---- -- --
---- -- --
WDU20160002059

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:15)
2016-12-20
2016-12-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160001395

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:19)
2016-09-05
2016-09-05
---- -- --
---- -- --
WDU20160001397

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:19)
2016-09-05
2016-09-05
---- -- --
---- -- --
WDU20160001353

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:23)
2016-08-27
2016-08-27
---- -- --
---- -- --
WDU20160001099

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 7 lipca 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:50:15)
2016-08-09
2016-08-09
---- -- --
---- -- --
WDU20160000821

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:50:44)
2016-06-10
2016-06-10
---- -- --
---- -- --
WDU20160000473

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:51:20)
2016-04-23
2016-04-23
---- -- --
---- -- --
WDU20160000287

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:51:38)
2016-03-22
2016-03-22
---- -- --
---- -- --
WDU20160000138

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:00:11)
2016-02-17
2016-02-17
---- -- --
---- -- --
WDU20150002250

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:00:41)
2015-12-30
2015-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150002145

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:00:50)
2016-01-01
2016-01-02
---- -- --
---- -- --
WDU20150001138

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:48)
2015-08-26
2015-08-26
---- -- --
---- -- --
WDU20150000540

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:20:07)
2015-04-18
2015-04-18
---- -- --
---- -- --
WDU20140001542

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:30:07)
2014-11-22
2014-11-22
---- -- --
---- -- --
WDU20140001169

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:30:42)
2014-09-05
2014-09-05
---- -- --
---- -- --
WDU20140001183

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:30:41)
2014-09-05
2014-09-05
---- -- --
---- -- --
WDU20140000274

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:40:40)
2014-03-20
2014-03-20
---- -- --
---- -- --
WDU20130001667

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 01:41:14)
2014-01-01
2014-01-01
2014-06-30
---- -- --
WDU20130001279

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 01:50:07)
2013-11-01
2013-11-01
2013-12-31
---- -- --
WDU20130000546

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 maja 2013 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:51:11)
2013-05-25
2013-05-25
---- -- --
---- -- --
WDU20130000580

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:51:08)
2013-05-21
2013-05-21
2015-12-31
---- -- --
WDU20130000024

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:00:30)
2013-01-23
2013-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20130000025

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:00:30)
2013-01-23
2013-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20120001109

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:01:15)
2012-10-23
2012-10-23
---- -- --
---- -- --
WDU20120001029

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:01:23)
2012-10-03
2012-10-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120001028

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:01:23)
2012-10-03
2012-10-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120001031

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:01:23)
2012-10-03
2012-10-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120001030

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie krajowego celu redukcji narażenia

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:01:23)
2012-10-03
2012-10-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120000914

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:01:33)
2012-08-25
2012-08-25
---- -- --
---- -- --
WDU20112881697

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:11:28)
2011-12-29
2011-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20111500894

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków wymierzania kar na podstawie pomiarów ciągłych oraz sposobów ustalania przekroczeń, w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:21:18)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111400824

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:21:25)
2011-07-22
2011-07-22
---- -- --
---- -- --
WDU20110220116

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie produktów objętych obowiązkiem zaopatrzenia w informacje istotne z punktu widzenia ochrony środowiska

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:30:58)
2011-05-01
2011-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110080031

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:31:09)
2011-01-26
2011-01-26
---- -- --
---- -- --
WDU20102401609

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:31:27)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102261479

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:40:00)
2010-12-01
2010-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102151414

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu L (DWN)

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:40:08)
2010-11-16
2010-11-16
---- -- --
---- -- --
WDU20101280862

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za udział w pracach Rady

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:41:03)
2010-07-31
2010-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU20101300879

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:41:01)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101300880

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:41:01)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101300881

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:41:01)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101170784

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dna 28 maja 2010 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wytwarzane i wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:41:11)
2010-07-09
2010-07-09
---- -- --
---- -- --
WDU20100160087

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:50:37)
2010-02-03
2010-02-03
---- -- --
---- -- --
WDU20091621294

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:00:13)
2009-10-01
2009-10-01
2012-12-31
---- -- --
WDU20091621295

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami związanymi z odnawialnymi źródłami energii

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:00:13)
2009-10-01
2009-10-01
2012-12-31
---- -- --
WDU20091621296

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:00:13)
2009-10-01
2009-10-01
2012-12-31
---- -- --
WDU20091621297

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:00:13)
2009-10-01
2009-10-01
2012-12-31
---- -- --
WDU20091621298

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi poprawie jakości paliw i technologii silnikowych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:00:13)
2009-10-01
2009-10-01
2012-12-31
---- -- --
WDU20091411154

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:00:27)
2009-09-15
2009-09-15
---- -- --
---- -- --
WDU20091241033

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 03:01:40)
2009-08-21
2009-08-21
---- -- --
---- -- --
WDU20091241034

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru dotyczącego PCB

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:01:40)
2009-08-21
2009-08-21
---- -- --
---- -- --
WDU20090970814

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:02:01)
2009-06-23
2009-06-23
2014-01-01
---- -- --
WDU20082151366

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:11:04)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20081510947

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie wzoru raportu wojewódzkiego zawierającego informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz sposobu jego przekazywania

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:20:05)
2008-09-04
2008-09-04
---- -- --
---- -- --
WDU20080890547

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi poprawie jakości paliw i technologii silnikowych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:20:42)
2008-05-23
2008-05-23
2012-12-31
---- -- --
WDU20080820500

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących rejestru zawierającego informacje o stanie akustycznym środowiska

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:20:47)
2008-05-29
2008-05-29
---- -- --
---- -- --
WDU20080610385

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:20:59)
2008-04-14
2008-04-14
2012-12-31
---- -- --
WDU20080620392

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:20:59)
2008-04-15
2008-04-15
2012-12-31
---- -- --
WDU20080140089

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami związanymi z odnawialnymi źródłami energii

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:21:28)
2008-01-29
2008-01-29
2012-12-31
---- -- --
WDU20072211645

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:30:27)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20072091516

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:30:38)
2007-11-13
2007-11-13
2012-01-01
---- -- --
WDU20072091517

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:30:38)
2007-11-13
2007-11-13
2012-12-31
---- -- --
WDU20072091515

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi ochronie wód przed zanieczyszczeniem

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:30:39)
2007-11-13
2007-11-13
2008-01-01
---- -- --
WDU20072081509

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 października 2007 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem przetwarzania w ramach wojewódzkiej i centralnej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska oraz sposobie ich prowadzenia

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:30:39)
2007-11-27
2007-11-27
---- -- --
---- -- --
WDU20071871340

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:30:56)
2007-10-27
2007-10-27
---- -- --
---- -- --
WDU20071210840

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:40:08)
2007-07-21
2007-07-21
---- -- --
---- -- --
WDU20071200826

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 03:40:10)
2007-07-20
2007-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20070080061

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych dla niektórych paliw ciekłych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:41:22)
2007-01-19
2007-01-19
---- -- --
---- -- --
WDU20070010008

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:41:26)
2007-01-20
2007-01-20
---- -- --
---- -- --
WDU20050060040

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie produktów objętych obowiązkiem zaopatrzenia w informacje istotne z punktu widzenia ochrony środowiska

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:21:34)
2005-04-01
2005-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040980999

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:41:32)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20032172141

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:00:15)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031921883

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:00:41)
2003-11-29
2003-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20030180164

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:20:13)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20021791498

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:21:25)
2002-11-13
2002-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20021731416

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2002 r. w sprawie określenia urządzeń, w których mogły być wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:21:32)
2002-11-01
2002-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20021551298

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:30:11)
2002-10-08
2002-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20021371157

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania instrukcji szkoleniowej w zakresie zapewnienia wymogów ochrony zwierząt oraz roślin w toku szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na poligonach.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:30:23)
2002-09-13
2002-09-13
---- -- --
---- -- --
WDU20020960860

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:30:49)
2002-07-16
2002-07-16
---- -- --
---- -- --
WDU20020770702

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu funkcjonowania Państwowej Rady Ochrony Środowiska.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:31:02)
2002-07-03
2002-07-03
---- -- --
---- -- --
WDU20011201285

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:41:31)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
---- -- --
1
WMP20120000471

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2011 r. przypadających na jednego mieszkańca

na dzie? 2018-07-22 02:22:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000705

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2013

na dzie? 2018-07-22 02:21:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000766

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013

na dzie? 2018-07-22 02:21:47
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000545

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2012 r. przypadających na jednego mieszkańca

na dzie? 2018-07-22 02:01:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000729

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014

na dzie? 2018-07-22 02:01:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000782

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji

na dzie? 2018-07-22 02:01:39
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000821

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2014

na dzie? 2018-07-22 02:01:36
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000324

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2013 r. przypadających na jednego mieszkańca

na dzie? 2018-07-22 01:42:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000648

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2015

na dzie? 2018-07-22 01:41:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000790

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015

na dzie? 2018-07-22 01:32:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000801

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego natężenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji

na dzie? 2018-07-22 01:32:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000385

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2014 r. przypadających na jednego mieszkańca

na dzie? 2018-07-22 01:21:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000814

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji

na dzie? 2018-07-22 01:11:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000815

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016

na dzie? 2018-07-22 01:11:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000904

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2016

na dzie? 2018-07-22 01:11:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000905

Komunikat Ministra Środowiska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Powietrza

na dzie? 2018-07-22 01:11:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000530

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2015 r. przypadających na jednego mieszkańca

na dzie? 2018-07-22 00:51:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000718

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017

na dzie? 2018-07-22 00:42:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000939

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji

na dzie? 2018-07-22 00:41:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000992

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2017

na dzie? 2018-07-22 00:41:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000642

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2016 r. przypadających na jednego mieszkańca

na dzie? 2018-07-22 00:22:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000843

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji

na dzie? 2018-07-22 00:21:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000875

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018

na dzie? 2018-07-22 00:21:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000982

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2018

na dzie? 2018-07-22 00:12:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000723

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:30:19)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
2018-01-01
WDU20150001875

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:01:17)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2018-01-01
WDU20140001546

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów

uchylony (spr: 2018-07-22 01:30:06)
2014-11-22
2014-11-22
---- -- --
2018-04-14
WDU20140000908

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska

uchylony (spr: 2018-07-22 01:31:07)
2014-07-10
2014-07-10
---- -- --
2015-12-30
WDU20130001606

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:41:22)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2016-04-23
WDU20130001479

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:41:37)
2014-02-15
2014-02-15
---- -- --
2016-02-17
WDU20130000755

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko

uchylony (spr: 2018-07-22 01:50:53)
2013-06-30
2013-06-30
---- -- --
2016-08-09
WDU20120001032

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:01:23)
2012-10-03
2012-10-03
---- -- --
2018-06-26
WDU20120001034

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:01:23)
2012-10-03
2012-10-03
---- -- --
2018-06-26
WDU20120000735

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko

uchylony (spr: 2018-07-22 02:10:16)
2012-07-13
2012-07-13
---- -- --
2013-05-25
WDU20120000510

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:10:36)
2012-05-26
2012-05-26
---- -- --
2016-08-27
WDU20111050617

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:10)
2011-06-08
0000-00-00
---- -- --
2016-04-23
WDU20110940555

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:16)
2011-05-25
0000-00-00
---- -- --
2016-08-27
WDU20110950558

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:15)
2011-05-25
2011-05-25
---- -- --
2014-11-22
WDU20102571746

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i wzorów informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:31:15)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20090970816

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:01)
2009-07-01
2009-07-01
---- -- --
2014-03-20
WDU20090630525

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko

uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:27)
2009-04-23
2009-04-23
---- -- --
2013-05-25
WDU20090050031

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:10:33)
2009-01-31
2009-01-31
---- -- --
2012-10-03
WDU20082291527

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:10:50)
2009-06-30
2009-06-30
---- -- --
2016-06-10
WDU20082161377

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:11:03)
2008-12-20
2008-12-20
---- -- --
2012-10-03
WDU20082061291

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:11:11)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2014-11-22
WDU20081951203

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2008 r. w sprawie określenia organów odpowiadających za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

uchylony (spr: 2018-07-22 03:11:19)
2008-11-15
2008-11-15
---- -- --
2011-06-08
WDU20081961217

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:11:18)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20082001235

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest

uchylony (spr: 2018-07-22 03:11:17)
2008-11-25
2008-11-25
---- -- --
2011-01-26
WDU20081470932

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:20:07)
2008-08-14
2008-08-14
---- -- --
2010-01-01
WDU20080520310

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:21:07)
2008-04-11
2008-04-11
---- -- --
2012-08-25
WDU20080470281

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:21:09)
2008-04-03
2008-04-03
---- -- --
2012-10-03
WDU20080380221

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:21:14)
2008-03-21
2008-03-21
---- -- --
2012-10-03
WDU20072101535

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania wartości hałasu L(DWN)

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:30:37)
2007-11-14
2007-11-14
---- -- --
2010-11-16
WDU20072111547

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi dostosowaniu do wymogów najlepszych dostępnych technik

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:30:35)
2007-11-14
2007-11-14
2010-12-31
---- -- --
WDU20071921392

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem

uchylony (spr: 2018-07-22 03:30:50)
2007-11-03
2007-11-03
---- -- --
2011-07-22
WDU20071871341

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

uchylony (spr: 2018-07-22 03:30:56)
2007-10-27
2007-10-27
---- -- --
2009-09-15
WDU20071581105

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:31:18)
2007-08-31
2007-08-31
---- -- --
2010-11-15
WDU20071200827

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:10)
2007-07-20
2007-07-20
---- -- --
2010-11-16
WDU20071200828

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:10)
2007-07-20
2007-07-20
---- -- --
2010-11-16
WDU20071060723

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:19)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20071140788

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:13)
2007-07-14
2007-07-14
---- -- --
2010-11-16
WDU20071060729

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie ustalania wartości wskaźnika hałasu L(DWN)

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:18)
2007-06-30
2007-06-30
---- -- --
2010-11-16
WDU20070880588

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:32)
2007-05-18
2007-05-18
---- -- --
2008-07-27
WDU20070790537

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:37)
2007-05-22
2007-05-22
---- -- --
2018-01-01
WDU20070690457

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko

uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:45)
2007-05-03
2007-05-03
---- -- --
2013-05-25
WDU20070450294

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie wzoru raportu wojewódzkiego zawierającego informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz sposobu jego przedstawiania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:41:00)
2007-03-29
2007-03-29
---- -- --
2008-09-04
WDU20070110072

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:41:21)
2007-01-24
2007-01-24
---- -- --
2016-08-27
WDU20061080739

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:00:04)
2006-06-13
2006-06-13
---- -- --
2008-06-27
WDU20060630445

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

uchylony (spr: 2018-07-22 04:00:36)
2006-04-28
2006-04-28
---- -- --
2008-12-20
WDU20060300208

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

uchylony (spr: 2018-07-22 04:01:00)
2006-03-11
2006-03-11
---- -- --
2014-02-15
WDU20052652224

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za udział w pracach Rady

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:01:20)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2010-07-31
WDU20052652225

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wynagradzania członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony Środowiska i gospodarki wodnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:01:20)
2005-12-30
2005-12-30
---- -- --
2010-07-01
WDU20052602176

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

uchylony (spr: 2018-07-22 04:01:26)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20052602177

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:01:26)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2018-01-01
WDU20052602181

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji

uchylony (spr: 2018-07-22 04:01:25)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2011-05-25
WDU20052522128

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych

uchylony (spr: 2018-07-22 04:01:31)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2009-07-01
WDU20052251935

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie sposobu przekazywania informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz wzorów tych informacji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:10:10)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU20052161826

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach, lakierach, preparatach do odnawiania pojazdów

uchylony (spr: 2018-07-22 04:10:20)
2005-10-31
2005-10-31
---- -- --
2007-01-24
WDU20051971632

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:10:38)
2005-10-25
2005-10-25
---- -- --
2016-03-22
WDU20050920769

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:20:25)
2005-06-08
2005-06-08
---- -- --
2010-11-15
WDU20050530481

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:20:51)
2005-04-01
2005-04-01
---- -- --
2006-01-01
WDU20042832842

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji

uchylony (spr: 2018-07-22 04:30:10)
2005-01-07
2005-01-07
---- -- --
2009-01-01
WDU20042832839

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia

uchylony (spr: 2018-07-22 04:30:11)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU20042832840

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia

uchylony (spr: 2018-07-22 04:30:10)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU20042792758

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

uchylony (spr: 2018-07-22 04:30:18)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2006-01-01
WDU20042572573

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:30:36)
2004-12-08
2004-12-08
---- -- --
2010-11-15
WDU20042292310

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko

uchylony (spr: 2018-07-22 04:30:59)
2006-07-01
2006-07-01
---- -- --
2007-05-03
WDU20041942000

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości zryczałtowanego kosztu postępowania negocjacyjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:31:28)
2004-09-21
2004-09-21
---- -- --
2014-09-05
WDU20041942001

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowanej wysokości wynagrodzenia członków komisji negocjacyjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:31:28)
2004-09-21
2004-09-21
---- -- --
2014-09-05
WDU20041781841

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

uchylony (spr: 2018-07-22 04:40:10)
2004-08-13
2004-08-13
---- -- --
2007-07-20
WDU20041791846

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko

uchylony (spr: 2018-07-22 04:40:09)
2004-08-16
2004-08-16
---- -- --
2016-08-09
WDU20040940917

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia organów odpowiadających za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w jednostkach wojskowych i innych jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:50:03)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2007-07-02
WDU20031921876

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest

uchylony (spr: 2018-07-22 05:00:41)
2003-11-29
2003-11-29
---- -- --
2011-01-26
WDU20031631584

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji

uchylony (spr: 2018-07-22 05:01:06)
2003-10-03
2003-10-03
---- -- --
2006-01-01
WDU20031311219

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:08)
2003-08-02
2003-08-02
---- -- --
2016-06-10
WDU20031131075

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:23)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2006-01-01
WDU20031141078

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:22)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2004-08-16
WDU20031101058

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:24)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2007-07-20
WDU20031101057

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji

uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:24)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2005-01-07
WDU20031040970

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:33)
2003-06-28
2003-06-28
---- -- --
2016-03-22
WDU20030800731

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie rodzajów instalacji, dla których prowadzący mogą ubiegać się o ustalenie programu dostosowawczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:55)
2003-05-25
2003-05-25
---- -- --
2014-09-05
WDU20030670631

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie wysokości zryczałtowanego kosztu postępowania negocjacyjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:11:04)
2003-05-03
2003-05-03
---- -- --
2014-09-05
WDU20030550477

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

uchylony (spr: 2018-07-22 05:11:19)
2003-04-01
2003-04-01
---- -- --
2005-01-01
WDU20030590529

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji

uchylony (spr: 2018-07-22 05:11:14)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20030500435

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie stawek opłat za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat

uchylony (spr: 2018-07-22 05:11:23)
2003-04-09
2003-04-09
---- -- --
2007-07-14
WDU20030520466

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zryczałtowanej wysokości wynagrodzenia członków komisji negocjacyjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:11:19)
2003-04-12
2003-04-12
---- -- --
2014-09-05
WDU20030350308

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem

uchylony (spr: 2018-07-22 05:11:33)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2007-11-03
WDU20022301934

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:20:45)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2010-12-01
WDU20022291918

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych dla niektórych paliw ciekłych.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:20:47)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2007-01-19
WDU20030010012

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:20:29)
2003-02-01
2003-02-01
---- -- --
2009-08-20
WDU20022041727

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:21:04)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2006-04-28
WDU20021971667

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:21:10)
2002-12-12
2002-12-12
---- -- --
2008-11-15
WDU20021901591

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:21:16)
2002-11-30
2002-11-30
---- -- --
2014-09-05
WDU20021821519

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dna 17 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wytwarzane i wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:21:23)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2010-07-09
WDU20021751439

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:21:29)
2002-11-05
2002-11-05
---- -- --
2009-08-21
WDU20021761453

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:21:28)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2007-07-20
WDU20021791490

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:21:26)
2002-11-13
2002-11-13
---- -- --
2004-12-08
WDU20021611335

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:30:08)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2003-04-01
WDU20021651359

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:30:05)
2002-10-19
2002-10-19
---- -- --
2016-09-05
WDU20021421193

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za udział w pracach Rady.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:30:20)
2002-09-21
2002-09-21
---- -- --
2005-07-28
WDU20021341139

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu funkcjonowania Krajowej Komisji do Spraw Oddziaływania na Środowisko oraz wojewódzkich komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:30:24)
2002-09-11
2002-09-11
---- -- --
2010-11-16
WDU20021221055

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:30:32)
2002-08-16
2002-08-16
---- -- --
2014-09-05
WDU20021151003

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:30:36)
2002-08-08
2002-08-08
---- -- --
2008-03-21
WDU20021000920

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:30:44)
2002-07-19
2002-07-19
---- -- --
2006-01-01
WDU20020960865

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:30:49)
2002-07-16
2002-07-16
---- -- --
2010-12-31
WDU20020870796

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:30:54)
2002-07-12
2002-07-12
---- -- --
2008-04-03
WDU20020870798

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:30:54)
2002-07-12
2002-07-12
---- -- --
2009-01-31
WDU20020780712

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:31:01)
2002-07-04
2002-07-04
---- -- --
2016-01-02
WDU20020580535

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:31:17)
2002-06-01
2002-06-01
---- -- --
2014-02-15
WDU20020080081

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:40:31)
2002-02-15
2002-02-15
---- -- --
2007-08-19
WDU20011511703

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:40:54)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2003-04-01
WDU20011461640

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:41:00)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2006-01-01
WDU20011401585

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:41:04)
2001-12-26
2001-12-26
---- -- --
2005-01-01
WDU20011301453

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2001 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:41:17)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2003-04-01
WDU20180001322

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:09)
2018-07-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001119

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:29)
2018-06-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001120

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:29)
2018-06-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001022

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:39)
2018-06-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000787

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:01:07)
2018-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000585

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:01:25)
2018-03-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000592

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:01:24)
2018-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000680

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:01:16)
2018-04-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000504

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:01:34)
2018-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002490

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:41)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002443

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:46)
2017-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002386

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:54)
2017-12-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002390

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:54)
2018-01-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001690

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:20)
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001303

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie informacji o opłatach i dofinansowaniu, związanych ze zbieraniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz wpływach zgromadzonych zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:56)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000723

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:30:19)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
2018-01-01
WDU20160002158

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:06)
2017-01-11
2017-01-11
---- -- --
---- -- --
WDU20160002059

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:15)
2016-12-20
2016-12-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160001395

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:19)
2016-09-05
2016-09-05
---- -- --
---- -- --
WDU20160001397

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:19)
2016-09-05
2016-09-05
---- -- --
---- -- --
WDU20160001353

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:23)
2016-08-27
2016-08-27
---- -- --
---- -- --
WDU20160001099

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 7 lipca 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:50:15)
2016-08-09
2016-08-09
---- -- --
---- -- --
WDU20160000821

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:50:44)
2016-06-10
2016-06-10
---- -- --
---- -- --
WDU20160000473

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:51:20)
2016-04-23
2016-04-23
---- -- --
---- -- --
WDU20160000287

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:51:38)
2016-03-22
2016-03-22
---- -- --
---- -- --
WDU20160000138

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:00:11)
2016-02-17
2016-02-17
---- -- --
---- -- --
WDU20150002250

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:00:41)
2015-12-30
2015-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150002145

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:00:50)
2016-01-01
2016-01-02
---- -- --
---- -- --
WDU20150001875

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:01:17)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2018-01-01
WDU20150001138

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:48)
2015-08-26
2015-08-26
---- -- --
---- -- --
WDU20150000540

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:20:07)
2015-04-18
2015-04-18
---- -- --
---- -- --
WDU20140001546

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów

uchylony (spr: 2018-07-22 01:30:06)
2014-11-22
2014-11-22
---- -- --
2018-04-14
WDU20140001542

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:30:07)
2014-11-22
2014-11-22
---- -- --
---- -- --
WDU20140001169

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:30:42)
2014-09-05
2014-09-05
---- -- --
---- -- --
WDU20140001183

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:30:41)
2014-09-05
2014-09-05
---- -- --
---- -- --
WDU20140000908

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska

uchylony (spr: 2018-07-22 01:31:07)
2014-07-10
2014-07-10
---- -- --
2015-12-30
WDU20140000274

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:40:40)
2014-03-20
2014-03-20
---- -- --
---- -- --
WDU20130001606

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:41:22)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2016-04-23
WDU20130001667

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 01:41:14)
2014-01-01
2014-01-01
2014-06-30
---- -- --
WDU20130001279

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 01:50:07)
2013-11-01
2013-11-01
2013-12-31
---- -- --
WDU20130001479

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:41:37)
2014-02-15
2014-02-15
---- -- --
2016-02-17
WDU20130000755

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko

uchylony (spr: 2018-07-22 01:50:53)
2013-06-30
2013-06-30
---- -- --
2016-08-09
WDU20130000546

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 maja 2013 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:51:11)
2013-05-25
2013-05-25
---- -- --
---- -- --
WDU20130000580

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:51:08)
2013-05-21
2013-05-21
2015-12-31
---- -- --
WDU20130000024

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:00:30)
2013-01-23
2013-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20130000025

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:00:30)
2013-01-23
2013-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20120001109

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:01:15)
2012-10-23
2012-10-23
---- -- --
---- -- --
WDU20120001029

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:01:23)
2012-10-03
2012-10-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120001032

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:01:23)
2012-10-03
2012-10-03
---- -- --
2018-06-26
WDU20120001028

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:01:23)
2012-10-03
2012-10-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120001034

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:01:23)
2012-10-03
2012-10-03
---- -- --
2018-06-26
WDU20120001031

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:01:23)
2012-10-03
2012-10-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120001030

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie krajowego celu redukcji narażenia

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:01:23)
2012-10-03
2012-10-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120000914

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:01:33)
2012-08-25
2012-08-25
---- -- --
---- -- --
WDU20120000735

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko

uchylony (spr: 2018-07-22 02:10:16)
2012-07-13
2012-07-13
---- -- --
2013-05-25
WDU20120000510

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:10:36)
2012-05-26
2012-05-26
---- -- --
2016-08-27
WDU20112881697

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:11:28)
2011-12-29
2011-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20111500894

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków wymierzania kar na podstawie pomiarów ciągłych oraz sposobów ustalania przekroczeń, w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:21:18)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111400824

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:21:25)
2011-07-22
2011-07-22
---- -- --
---- -- --
WDU20111050617

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:10)
2011-06-08
0000-00-00
---- -- --
2016-04-23
WDU20110940555

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:16)
2011-05-25
0000-00-00
---- -- --
2016-08-27
WDU20110950558

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:15)
2011-05-25
2011-05-25
---- -- --
2014-11-22
WDU20110220116

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie produktów objętych obowiązkiem zaopatrzenia w informacje istotne z punktu widzenia ochrony środowiska

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:30:58)
2011-05-01
2011-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102571746

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i wzorów informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:31:15)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20110080031

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:31:09)
2011-01-26
2011-01-26
---- -- --
---- -- --
WDU20102401609

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:31:27)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102261479

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:40:00)
2010-12-01
2010-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102151414

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu L (DWN)

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:40:08)
2010-11-16
2010-11-16
---- -- --
---- -- --
WDU20101280862

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za udział w pracach Rady

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:41:03)
2010-07-31
2010-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU20101300879

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:41:01)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101300880

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:41:01)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101300881

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:41:01)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101170784

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dna 28 maja 2010 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wytwarzane i wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:41:11)
2010-07-09
2010-07-09
---- -- --
---- -- --
WDU20100160087

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:50:37)
2010-02-03
2010-02-03
---- -- --
---- -- --
WDU20091621294

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:00:13)
2009-10-01
2009-10-01
2012-12-31
---- -- --
WDU20091621295

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami związanymi z odnawialnymi źródłami energii

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:00:13)
2009-10-01
2009-10-01
2012-12-31
---- -- --
WDU20091621296

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:00:13)
2009-10-01
2009-10-01
2012-12-31
---- -- --
WDU20091621297

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:00:13)
2009-10-01
2009-10-01
2012-12-31
---- -- --
WDU20091621298

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi poprawie jakości paliw i technologii silnikowych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:00:13)
2009-10-01
2009-10-01
2012-12-31
---- -- --
WDU20091411154

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:00:27)
2009-09-15
2009-09-15
---- -- --
---- -- --
WDU20091241033

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 03:01:40)
2009-08-21
2009-08-21
---- -- --
---- -- --
WDU20091241034

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru dotyczącego PCB

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:01:40)
2009-08-21
2009-08-21
---- -- --
---- -- --
WDU20090970816

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:01)
2009-07-01
2009-07-01
---- -- --
2014-03-20
WDU20090970814

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:02:01)
2009-06-23
2009-06-23
2014-01-01
---- -- --
WDU20090630525

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko

uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:27)
2009-04-23
2009-04-23
---- -- --
2013-05-25
WDU20090050031

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:10:33)
2009-01-31
2009-01-31
---- -- --
2012-10-03
WDU20082291527

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:10:50)
2009-06-30
2009-06-30
---- -- --
2016-06-10
WDU20082151366

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:11:04)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20082161377

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:11:03)
2008-12-20
2008-12-20
---- -- --
2012-10-03
WDU20082061291

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:11:11)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2014-11-22
WDU20081951203

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2008 r. w sprawie określenia organów odpowiadających za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

uchylony (spr: 2018-07-22 03:11:19)
2008-11-15
2008-11-15
---- -- --
2011-06-08
WDU20081961217

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:11:18)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20082001235

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest

uchylony (spr: 2018-07-22 03:11:17)
2008-11-25
2008-11-25
---- -- --
2011-01-26
WDU20081470932

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:20:07)
2008-08-14
2008-08-14
---- -- --
2010-01-01
WDU20081510947

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie wzoru raportu wojewódzkiego zawierającego informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz sposobu jego przekazywania

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:20:05)
2008-09-04
2008-09-04
---- -- --
---- -- --
WDU20080890547

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi poprawie jakości paliw i technologii silnikowych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:20:42)
2008-05-23
2008-05-23
2012-12-31
---- -- --
WDU20080820500

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących rejestru zawierającego informacje o stanie akustycznym środowiska

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:20:47)
2008-05-29
2008-05-29
---- -- --
---- -- --
WDU20080610385

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:20:59)
2008-04-14
2008-04-14
2012-12-31
---- -- --
WDU20080620392

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:20:59)
2008-04-15
2008-04-15
2012-12-31
---- -- --
WDU20080520310

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:21:07)
2008-04-11
2008-04-11
---- -- --
2012-08-25
WDU20080470281

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:21:09)
2008-04-03
2008-04-03
---- -- --
2012-10-03
WDU20080380221

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:21:14)
2008-03-21
2008-03-21
---- -- --
2012-10-03
WDU20080140089

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami związanymi z odnawialnymi źródłami energii

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:21:28)
2008-01-29
2008-01-29
2012-12-31
---- -- --
WDU20072211645

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:30:27)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20072101535

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania wartości hałasu L(DWN)

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:30:37)
2007-11-14
2007-11-14
---- -- --
2010-11-16
WDU20072111547

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi dostosowaniu do wymogów najlepszych dostępnych technik

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:30:35)
2007-11-14
2007-11-14
2010-12-31
---- -- --
WDU20072091516

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:30:38)
2007-11-13
2007-11-13
2012-01-01
---- -- --
WDU20072091517

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:30:38)
2007-11-13
2007-11-13
2012-12-31
---- -- --
WDU20072091515

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi ochronie wód przed zanieczyszczeniem

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:30:39)
2007-11-13
2007-11-13
2008-01-01
---- -- --
WDU20072081509

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 października 2007 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem przetwarzania w ramach wojewódzkiej i centralnej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska oraz sposobie ich prowadzenia

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:30:39)
2007-11-27
2007-11-27
---- -- --
---- -- --
WDU20071921392

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem

uchylony (spr: 2018-07-22 03:30:50)
2007-11-03
2007-11-03
---- -- --
2011-07-22
WDU20071871340

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:30:56)
2007-10-27
2007-10-27
---- -- --
---- -- --
WDU20071871341

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

uchylony (spr: 2018-07-22 03:30:56)
2007-10-27
2007-10-27
---- -- --
2009-09-15
WDU20071581105

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:31:18)
2007-08-31
2007-08-31
---- -- --
2010-11-15
WDU20071210840

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:40:08)
2007-07-21
2007-07-21
---- -- --
---- -- --
WDU20071200827

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:10)
2007-07-20
2007-07-20
---- -- --
2010-11-16
WDU20071200828

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:10)
2007-07-20
2007-07-20
---- -- --
2010-11-16
WDU20071200826

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 03:40:10)
2007-07-20
2007-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20071060723

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:19)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20071140788

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:13)
2007-07-14
2007-07-14
---- -- --
2010-11-16
WDU20071060729

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie ustalania wartości wskaźnika hałasu L(DWN)

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:18)
2007-06-30
2007-06-30
---- -- --
2010-11-16
WDU20070880588

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:32)
2007-05-18
2007-05-18
---- -- --
2008-07-27
WDU20070790537

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:37)
2007-05-22
2007-05-22
---- -- --
2018-01-01
WDU20070690457

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko

uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:45)
2007-05-03
2007-05-03
---- -- --
2013-05-25
WDU20070450294

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie wzoru raportu wojewódzkiego zawierającego informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz sposobu jego przedstawiania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:41:00)
2007-03-29
2007-03-29
---- -- --
2008-09-04
WDU20070080061

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych dla niektórych paliw ciekłych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:41:22)
2007-01-19
2007-01-19
---- -- --
---- -- --
WDU20070110072

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:41:21)
2007-01-24
2007-01-24
---- -- --
2016-08-27
WDU20070010008

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:41:26)
2007-01-20
2007-01-20
---- -- --
---- -- --
WDU20061080739

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:00:04)
2006-06-13
2006-06-13
---- -- --
2008-06-27
WDU20060630445

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

uchylony (spr: 2018-07-22 04:00:36)
2006-04-28
2006-04-28
---- -- --
2008-12-20
WDU20060300208

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

uchylony (spr: 2018-07-22 04:01:00)
2006-03-11
2006-03-11
---- -- --
2014-02-15
WDU20052652224

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za udział w pracach Rady

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:01:20)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2010-07-31
WDU20052652225

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wynagradzania członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony Środowiska i gospodarki wodnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:01:20)
2005-12-30
2005-12-30
---- -- --
2010-07-01
WDU20052602176

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

uchylony (spr: 2018-07-22 04:01:26)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20052602177

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:01:26)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2018-01-01
WDU20052602181

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji

uchylony (spr: 2018-07-22 04:01:25)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2011-05-25
WDU20052522128

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych

uchylony (spr: 2018-07-22 04:01:31)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2009-07-01
WDU20052251935

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie sposobu przekazywania informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz wzorów tych informacji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:10:10)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU20052161826

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach, lakierach, preparatach do odnawiania pojazdów

uchylony (spr: 2018-07-22 04:10:20)
2005-10-31
2005-10-31
---- -- --
2007-01-24
WDU20051971632

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:10:38)
2005-10-25
2005-10-25
---- -- --
2016-03-22
WDU20050920769

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:20:25)
2005-06-08
2005-06-08
---- -- --
2010-11-15
WDU20050530481

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:20:51)
2005-04-01
2005-04-01
---- -- --
2006-01-01
WDU20050060040

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie produktów objętych obowiązkiem zaopatrzenia w informacje istotne z punktu widzenia ochrony środowiska

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:21:34)
2005-04-01
2005-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042832842

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji

uchylony (spr: 2018-07-22 04:30:10)
2005-01-07
2005-01-07
---- -- --
2009-01-01
WDU20042832839

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia

uchylony (spr: 2018-07-22 04:30:11)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU20042832840

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia

uchylony (spr: 2018-07-22 04:30:10)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU20042792758

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

uchylony (spr: 2018-07-22 04:30:18)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2006-01-01
WDU20042572573

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:30:36)
2004-12-08
2004-12-08
---- -- --
2010-11-15
WDU20042292310

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko

uchylony (spr: 2018-07-22 04:30:59)
2006-07-01
2006-07-01
---- -- --
2007-05-03
WDU20041942000

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości zryczałtowanego kosztu postępowania negocjacyjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:31:28)
2004-09-21
2004-09-21
---- -- --
2014-09-05
WDU20041942001

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowanej wysokości wynagrodzenia członków komisji negocjacyjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:31:28)
2004-09-21
2004-09-21
---- -- --
2014-09-05
WDU20041781841

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

uchylony (spr: 2018-07-22 04:40:10)
2004-08-13
2004-08-13
---- -- --
2007-07-20
WDU20041791846

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko

uchylony (spr: 2018-07-22 04:40:09)
2004-08-16
2004-08-16
---- -- --
2016-08-09
WDU20040980999

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:41:32)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040940917

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia organów odpowiadających za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w jednostkach wojskowych i innych jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:50:03)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2007-07-02
WDU20032172141

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:00:15)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031921883

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:00:41)
2003-11-29
2003-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20031921876

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest

uchylony (spr: 2018-07-22 05:00:41)
2003-11-29
2003-11-29
---- -- --
2011-01-26
WDU20031631584

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji

uchylony (spr: 2018-07-22 05:01:06)
2003-10-03
2003-10-03
---- -- --
2006-01-01
WDU20031311219

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:08)
2003-08-02
2003-08-02
---- -- --
2016-06-10
WDU20031131075

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:23)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2006-01-01
WDU20031141078

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:22)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2004-08-16
WDU20031101058

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:24)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2007-07-20
WDU20031101057

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji

uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:24)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2005-01-07
WDU20031040970

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:33)
2003-06-28
2003-06-28
---- -- --
2016-03-22
WDU20030800731

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie rodzajów instalacji, dla których prowadzący mogą ubiegać się o ustalenie programu dostosowawczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:55)
2003-05-25
2003-05-25
---- -- --
2014-09-05
WDU20030670631

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie wysokości zryczałtowanego kosztu postępowania negocjacyjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:11:04)
2003-05-03
2003-05-03
---- -- --
2014-09-05
WDU20030550477

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

uchylony (spr: 2018-07-22 05:11:19)
2003-04-01
2003-04-01
---- -- --
2005-01-01
WDU20030590529

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji

uchylony (spr: 2018-07-22 05:11:14)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20030500435

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie stawek opłat za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat

uchylony (spr: 2018-07-22 05:11:23)
2003-04-09
2003-04-09
---- -- --
2007-07-14
WDU20030520466

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zryczałtowanej wysokości wynagrodzenia członków komisji negocjacyjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:11:19)
2003-04-12
2003-04-12
---- -- --
2014-09-05
WDU20030350308

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem

uchylony (spr: 2018-07-22 05:11:33)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2007-11-03
WDU20030180164

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:20:13)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20022301934

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:20:45)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2010-12-01
WDU20022291918

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych dla niektórych paliw ciekłych.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:20:47)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2007-01-19
WDU20030010012

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:20:29)
2003-02-01
2003-02-01
---- -- --
2009-08-20
WDU20022041727

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:21:04)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2006-04-28
WDU20021971667

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:21:10)
2002-12-12
2002-12-12
---- -- --
2008-11-15
WDU20021901591

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:21:16)
2002-11-30
2002-11-30
---- -- --
2014-09-05
WDU20021821519

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dna 17 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wytwarzane i wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:21:23)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2010-07-09
WDU20021791498

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:21:25)
2002-11-13
2002-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20021751439

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:21:29)
2002-11-05
2002-11-05
---- -- --
2009-08-21
WDU20021761453

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:21:28)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2007-07-20
WDU20021731416

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2002 r. w sprawie określenia urządzeń, w których mogły być wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:21:32)
2002-11-01
2002-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20021791490

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:21:26)
2002-11-13
2002-11-13
---- -- --
2004-12-08
WDU20021611335

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:30:08)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2003-04-01
WDU20021551298

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:30:11)
2002-10-08
2002-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20021651359

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:30:05)
2002-10-19
2002-10-19
---- -- --
2016-09-05
WDU20021421193

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za udział w pracach Rady.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:30:20)
2002-09-21
2002-09-21
---- -- --
2005-07-28
WDU20021371157

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania instrukcji szkoleniowej w zakresie zapewnienia wymogów ochrony zwierząt oraz roślin w toku szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na poligonach.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:30:23)
2002-09-13
2002-09-13
---- -- --
---- -- --
WDU20021341139

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu funkcjonowania Krajowej Komisji do Spraw Oddziaływania na Środowisko oraz wojewódzkich komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:30:24)
2002-09-11
2002-09-11
---- -- --
2010-11-16
WDU20021221055

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:30:32)
2002-08-16
2002-08-16
---- -- --
2014-09-05
WDU20021151003

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:30:36)
2002-08-08
2002-08-08
---- -- --
2008-03-21
WDU20021000920

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:30:44)
2002-07-19
2002-07-19
---- -- --
2006-01-01
WDU20020960860

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:30:49)
2002-07-16
2002-07-16
---- -- --
---- -- --
WDU20020960865

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:30:49)
2002-07-16
2002-07-16
---- -- --
2010-12-31
WDU20020870796

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:30:54)
2002-07-12
2002-07-12
---- -- --
2008-04-03
WDU20020870798

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:30:54)
2002-07-12
2002-07-12
---- -- --
2009-01-31
WDU20020770702

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu funkcjonowania Państwowej Rady Ochrony Środowiska.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:31:02)
2002-07-03
2002-07-03
---- -- --
---- -- --
WDU20020780712

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:31:01)
2002-07-04
2002-07-04
---- -- --
2016-01-02
WDU20020580535

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:31:17)
2002-06-01
2002-06-01
---- -- --
2014-02-15
WDU20020080081

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:40:31)
2002-02-15
2002-02-15
---- -- --
2007-08-19
WDU20011511703

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:40:54)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2003-04-01
WDU20011461640

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:41:00)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2006-01-01
WDU20011401585

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:41:04)
2001-12-26
2001-12-26
---- -- --
2005-01-01
WDU20011301453

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2001 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:41:17)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2003-04-01
WDU20011201285

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:41:31)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
---- -- --

Książki

sensus

Cena: 24.90

Cena: 34.90

Cena: 29.90

Cena: 29.90

Cena: 32.90

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 37.00

Cena: 34.90

Cena: 34.90

Cena: 27.00

Cena: 24.90

Cena: 29.90

Cena: 24.90

Cena: Array

Cena: 32.90

Cena: 34.90

Cena: 34.90

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu