Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych.
Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 10:01:08) Dz.U. 2001 nr 67 poz. 67924

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20170001787

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:50:15)
2017-10-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001468

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie pozbawiania cech użytkowych broni innej niż broń palna i wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:23:44)
2015-10-09
2015-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20130000343

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz kontroli przestrzegania warunków sprzedaży

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:50:59)
2013-03-28
2013-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20130000348

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków przekazywania ewidencji związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:50:58)
2013-03-28
2013-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20120001231

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie jednoznacznego oznaczenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, oznaczenia obiektów produkcyjnych oraz rejestru oznaczeń

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:53:58)
2012-04-05
2012-04-05
---- -- --
---- -- --
WDU20120001008

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania wprowadzonych do obrotu materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:00:55)
2012-09-27
2012-09-27
---- -- --
---- -- --
WDU20120001027

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania wytworzonych materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz broni oznakowanej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:00:50)
2012-10-03
2012-10-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120000946

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:01:13)
2012-09-06
2012-09-06
---- -- --
---- -- --
WDU20120000947

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:01:13)
2012-09-06
2012-09-06
---- -- --
---- -- --
WDU20120000234

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie koncesji lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:04:23)
2012-03-09
2012-03-09
---- -- --
---- -- --
WDU20102221451

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:00:37)
2010-12-10
2010-12-10
---- -- --
---- -- --
WDU20091060881

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:40:24)
2009-07-18
2009-07-18
---- -- --
---- -- --
WDU20090530437

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 05:42:30)
2009-04-16
2009-04-16
---- -- --
---- -- --
WDU20070860578

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:31:49)
2007-05-31
2007-05-31
---- -- --
---- -- --
WDU20070870585

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wzoru zgody przewozowej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:31:48)
2007-06-02
2007-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU20070870586

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wzoru uprzedniej zgody przewozowej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:31:47)
2007-06-02
2007-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU20032192152

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:03:13)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031761717

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 08:10:21)
2003-10-25
2003-10-25
---- -- --
---- -- --
WDU20031431395

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 08:20:02)
2003-08-29
2003-08-29
---- -- --
---- -- --
WDU20030520457

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 08:25:09)
2003-04-12
2003-04-12
---- -- --
---- -- --
WDU20021941632

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:00:10)
2002-12-08
2002-12-08
---- -- --
---- -- --
WDU20021731415

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2002 r. w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 09:10:10)
2002-12-16
2002-12-16
---- -- --
---- -- --
WDU20021501246

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:11:08)
2002-10-01
2002-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20020190193

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 09:43:49)
2002-03-26
2002-03-26
---- -- --
---- -- --
WDU20011521730

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wymagań systemu oceny jakości produkcji materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:50:45)
2001-09-29
2001-09-29
---- -- --
---- -- --
WDU20011451625

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:51:22)
2002-01-02
2002-01-02
---- -- --
---- -- --
WDU20112511506

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednoznacznego oznaczenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, oznaczania obiektów produkcyjnych oraz rejestru oznaczeń

uchylony (spr: 2018-07-17 04:41:17)
2012-04-05
2012-04-05
---- -- --
2013-04-05
WDU20102121391

Rozporządzenie Ministra Gospodarki oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu kontroli przestrzegania tych warunków.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:00:54)
2010-11-24
2010-11-24
---- -- --
2012-03-11
WDU20091891470

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie jednoznacznego oznaczenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, oznaczanie obiektów produkcyjnych oraz oznaczeń

uchylony (spr: 2018-07-17 05:32:22)
2012-04-05
2012-04-05
---- -- --
2013-04-05
WDU20071380970

Rozporządzenie Ministra Gospodarki oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu kontroli przestrzegania tych warunków

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:22:39)
2007-08-01
2007-08-01
---- -- --
2012-03-11
WDU20042512512

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu kontroli przestrzegania tych warunków

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:33:02)
2004-12-10
2004-12-10
---- -- --
2012-03-11
WDU20031431394

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencjonowania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:20:03)
2003-08-29
2003-08-29
---- -- --
2012-03-11
WDU20021901589

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:00:24)
2002-11-23
2002-11-23
---- -- --
2010-02-23
WDU20021631346

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 września 2002 r. w sprawie ewidencjonowania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:10:36)
2002-10-18
2002-10-18
---- -- --
2012-03-11
WDU20021561303

Rozporządzenie Ministra Gospodarki oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2002 r. w sprawie warunków sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu kontroli przestrzegania tych warunków.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:10:49)
2002-10-03
2002-10-03
---- -- --
2012-03-11
WDU20020040044

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, a także obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:44:39)
2002-02-02
2002-02-02
---- -- --
2012-03-09
WDU20170001787

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:50:15)
2017-10-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001468

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie pozbawiania cech użytkowych broni innej niż broń palna i wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:23:44)
2015-10-09
2015-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20130000343

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz kontroli przestrzegania warunków sprzedaży

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:50:59)
2013-03-28
2013-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20130000348

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków przekazywania ewidencji związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:50:58)
2013-03-28
2013-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20120001231

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie jednoznacznego oznaczenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, oznaczenia obiektów produkcyjnych oraz rejestru oznaczeń

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:53:58)
2012-04-05
2012-04-05
---- -- --
---- -- --
WDU20120001008

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania wprowadzonych do obrotu materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:00:55)
2012-09-27
2012-09-27
---- -- --
---- -- --
WDU20120001027

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania wytworzonych materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz broni oznakowanej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:00:50)
2012-10-03
2012-10-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120000946

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:01:13)
2012-09-06
2012-09-06
---- -- --
---- -- --
WDU20120000947

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:01:13)
2012-09-06
2012-09-06
---- -- --
---- -- --
WDU20120000234

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie koncesji lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:04:23)
2012-03-09
2012-03-09
---- -- --
---- -- --
WDU20112511506

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednoznacznego oznaczenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, oznaczania obiektów produkcyjnych oraz rejestru oznaczeń

uchylony (spr: 2018-07-17 04:41:17)
2012-04-05
2012-04-05
---- -- --
2013-04-05
WDU20102121391

Rozporządzenie Ministra Gospodarki oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu kontroli przestrzegania tych warunków.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:00:54)
2010-11-24
2010-11-24
---- -- --
2012-03-11
WDU20102221451

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:00:37)
2010-12-10
2010-12-10
---- -- --
---- -- --
WDU20091891470

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie jednoznacznego oznaczenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, oznaczanie obiektów produkcyjnych oraz oznaczeń

uchylony (spr: 2018-07-17 05:32:22)
2012-04-05
2012-04-05
---- -- --
2013-04-05
WDU20091060881

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:40:24)
2009-07-18
2009-07-18
---- -- --
---- -- --
WDU20090530437

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 05:42:30)
2009-04-16
2009-04-16
---- -- --
---- -- --
WDU20071380970

Rozporządzenie Ministra Gospodarki oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu kontroli przestrzegania tych warunków

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:22:39)
2007-08-01
2007-08-01
---- -- --
2012-03-11
WDU20070860578

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:31:49)
2007-05-31
2007-05-31
---- -- --
---- -- --
WDU20070870585

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wzoru zgody przewozowej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:31:48)
2007-06-02
2007-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU20070870586

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wzoru uprzedniej zgody przewozowej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:31:47)
2007-06-02
2007-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU20042512512

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu kontroli przestrzegania tych warunków

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:33:02)
2004-12-10
2004-12-10
---- -- --
2012-03-11
WDU20032192152

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:03:13)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031761717

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 08:10:21)
2003-10-25
2003-10-25
---- -- --
---- -- --
WDU20031431394

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencjonowania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:20:03)
2003-08-29
2003-08-29
---- -- --
2012-03-11
WDU20031431395

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 08:20:02)
2003-08-29
2003-08-29
---- -- --
---- -- --
WDU20030520457

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 08:25:09)
2003-04-12
2003-04-12
---- -- --
---- -- --
WDU20021941632

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:00:10)
2002-12-08
2002-12-08
---- -- --
---- -- --
WDU20021901589

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:00:24)
2002-11-23
2002-11-23
---- -- --
2010-02-23
WDU20021731415

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2002 r. w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 09:10:10)
2002-12-16
2002-12-16
---- -- --
---- -- --
WDU20021631346

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 września 2002 r. w sprawie ewidencjonowania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:10:36)
2002-10-18
2002-10-18
---- -- --
2012-03-11
WDU20021561303

Rozporządzenie Ministra Gospodarki oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2002 r. w sprawie warunków sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu kontroli przestrzegania tych warunków.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:10:49)
2002-10-03
2002-10-03
---- -- --
2012-03-11
WDU20021501246

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:11:08)
2002-10-01
2002-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20020190193

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 09:43:49)
2002-03-26
2002-03-26
---- -- --
---- -- --
WDU20020040044

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, a także obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:44:39)
2002-02-02
2002-02-02
---- -- --
2012-03-09
WDU20011521730

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wymagań systemu oceny jakości produkcji materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:50:45)
2001-09-29
2001-09-29
---- -- --
---- -- --
WDU20011451625

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:51:22)
2002-01-02
2002-01-02
---- -- --
---- -- --

Książki

helion

Cena: 49.00

Cena: 179.00

Cena: 67.00

Cena: 59.00

Cena: 69.00

Cena: 69.00

Cena: 34.90

Cena: 129.00

Cena: 149.00

Cena: 79.00

Cena: 59.00

Cena: 129.00

Cena: 129.00

Cena: 59.00

Cena: 54.90

Cena: 79.00

Cena: 99.00

Cena: 99.00

Cena: 24.90

Cena: 39.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu