Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 05:50:45) Dz.U. 2001 nr 72 poz. 74798

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20180000510

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:01:13)
2018-03-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002294

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:10:51)
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001456

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 01:01:42)
2015-10-08
2015-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20061360964

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 03:51:31)
2006-08-16
2006-08-16
---- -- --
---- -- --
WDU20020080070

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:40:26)
2002-02-15
2002-02-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160001301

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

uchylony (spr: 2018-06-23 00:41:17)
2016-09-06
2016-09-06
---- -- --
2018-03-03
WDU20150001989

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

uchylony (spr: 2018-06-23 01:00:46)
2015-11-28
2015-11-28
---- -- --
2018-01-11
WDU20100720466

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

uchylony (spr: 2018-06-23 02:42:11)
2010-05-30
2010-05-30
---- -- --
2015-11-28
WDU20070610417

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

uchylony (spr: 2018-06-23 03:40:41)
2007-04-06
2007-04-06
---- -- --
2015-11-28
WDU20061270886

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:46)
2006-08-16
2006-08-16
---- -- --
2018-03-03
WDU20022031718

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:21:08)
2002-12-20
2002-12-20
---- -- --
2006-08-17
WDU20021291108

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:30:15)
2002-08-29
2002-08-29
---- -- --
2006-08-16
WDU20020260257

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:32:48)
2002-04-09
2002-04-09
---- -- --
2006-08-16
WDU20180000510

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:01:13)
2018-03-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002294

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:10:51)
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001301

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

uchylony (spr: 2018-06-23 00:41:17)
2016-09-06
2016-09-06
---- -- --
2018-03-03
WDU20150001989

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

uchylony (spr: 2018-06-23 01:00:46)
2015-11-28
2015-11-28
---- -- --
2018-01-11
WDU20150001456

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 01:01:42)
2015-10-08
2015-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20100720466

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

uchylony (spr: 2018-06-23 02:42:11)
2010-05-30
2010-05-30
---- -- --
2015-11-28
WDU20070610417

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

uchylony (spr: 2018-06-23 03:40:41)
2007-04-06
2007-04-06
---- -- --
2015-11-28
WDU20061360964

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 03:51:31)
2006-08-16
2006-08-16
---- -- --
---- -- --
WDU20061270886

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:46)
2006-08-16
2006-08-16
---- -- --
2018-03-03
WDU20022031718

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:21:08)
2002-12-20
2002-12-20
---- -- --
2006-08-17
WDU20021291108

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:30:15)
2002-08-29
2002-08-29
---- -- --
2006-08-16
WDU20020260257

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:32:48)
2002-04-09
2002-04-09
---- -- --
2006-08-16
WDU20020080070

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:40:26)
2002-02-15
2002-02-15
---- -- --
---- -- --

Książki

helion

Cena: 67.00

Cena: 59.00

Cena: 69.00

Cena: 129.00

Cena: 69.00

Cena: 54.90

Cena: 59.00

Cena: 39.00

Cena: 99.00

Cena: 39.90

Cena: 99.00

Cena: 79.00

Cena: 149.00

Cena: 99.00

Cena: 69.00

Cena: 54.90

Cena: 49.00

Cena: 54.90

Cena: 59.00

Cena: 99.00

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu