Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006.


Art. 11 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: "o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"(Dz. U. z 2004 r. Nr 107, poz. 1136) akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-01-19 05:50:40) Dz.U. 2001 nr 76 poz. 8048

_

Książki septem

Cena: 49.00

Cena: 24.90

Cena: 49.00

Cena: 59.00

Cena: 29.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 59.00

Cena: 17.90

Cena: 14.90

Cena: 14.90


Fatal error: Call to undefined function link_do_glownej() in /stopka.php on line 37