Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.


akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-21 05:41:26) Dz.U. 2001 nr 106 poz. 114877

_

WDU20170002467

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania oraz wysokości opłaty sądowej od wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:10:25)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002230

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:10:48)
2017-12-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001694

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:20:01)
2017-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001436

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:20:26)
2017-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000589

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:30:12)
2017-03-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000176

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 00:30:55)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002238

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:18)
2016-12-30
2016-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160001872

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:40:14)
2016-12-06
2016-12-06
---- -- --
---- -- --
WDU20160001873

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:40:14)
2016-12-06
2016-12-06
---- -- --
---- -- --
WDU20160000968

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:50:06)
2016-07-16
2016-07-16
---- -- --
---- -- --
WDU20160000511

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach obwinionego w postępowaniu w sprawie o wykroczenie

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:50:50)
2016-04-15
2016-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160000151

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-21 00:51:24)
2016-02-05
2016-02-05
---- -- --
---- -- --
WDU20150002358

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 01:00:03)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002341

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:00:05)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001977

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:00:40)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000762

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w sprawie o wykroczenie

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:11:00)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000556

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:11:21)
2015-05-07
2015-05-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150000506

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:11:25)
2015-04-11
2015-04-11
---- -- --
---- -- --
WDU20150000263

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:20:14)
2015-03-01
2015-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000239

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:20:16)
2015-03-01
2015-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001548

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie udostępniania stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z rozprawy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz wysokości opłaty za wydanie tego zapisu

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:21:26)
2014-11-09
2014-11-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001549

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie środków technicznych służących do utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:21:26)
2014-11-09
2014-11-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140000539

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:31:21)
2014-05-01
2014-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000055

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:40:32)
2014-01-28
2014-01-28
---- -- --
---- -- --
WDU20130000694

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 01:50:41)
2013-07-03
2013-07-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120001386

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:00:56)
2012-12-26
2012-12-26
---- -- --
---- -- --
WDU20120000939

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:02:08)
2012-09-04
2012-09-04
---- -- --
---- -- --
WDU20120000634

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 02:10:11)
2012-06-21
2012-06-21
---- -- --
---- -- --
WDU20120000520

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie nadania pracownikom zatrudnionym w urzędach górniczych, wykonującym czynności inspekcyjno-techniczne w zakładach górniczych, uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:10:28)
2012-05-30
2012-05-30
---- -- --
---- -- --
WDU20120000527

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 02:10:27)
2012-05-31
2012-05-31
---- -- --
---- -- --
WDU20120000635

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie wykroczeń, za które inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:10:11)
2012-06-21
2012-06-21
---- -- --
---- -- --
WDU20120000414

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 02:10:44)
2012-05-02
2012-05-02
---- -- --
---- -- --
WDU20112591554

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:12:15)
2011-12-08
2011-12-08
---- -- --
---- -- --
WDU20111871116

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 02:20:37)
2011-09-16
2011-09-16
---- -- --
---- -- --
WDU20111580944

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:20:54)
2011-08-01
2011-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111350790

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-21 02:21:09)
2011-07-01
2011-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111050615

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 02:21:26)
2011-05-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20110870491

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:21:38)
2011-05-11
2011-05-11
---- -- --
---- -- --
WDU20110360190

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:30:34)
2011-03-01
2011-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110140068

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 02:30:49)
2011-01-20
2011-01-20
---- -- --
---- -- --
WDU20102591766

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:30:59)
2010-12-31
2010-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20102171434

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:31:37)
2010-11-19
2010-11-19
---- -- --
---- -- --
WDU20101490997

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:40:44)
2010-08-31
2010-08-31
---- -- --
---- -- --
WDU20101140766

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:41:24)
2010-07-14
2010-07-14
---- -- --
---- -- --
WDU20100590369

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 02:42:26)
2010-04-27
2010-04-27
---- -- --
---- -- --
WDU20091311083

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 03:00:04)
2009-09-03
2009-09-03
---- -- --
---- -- --
WDU20090230131

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 03:01:29)
2009-02-27
2009-02-27
---- -- --
---- -- --
WDU20082021249

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 03:10:48)
2008-11-29
2008-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20081911176

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 03:10:56)
2008-10-27
2008-10-27
---- -- --
---- -- --
WDU20081370861

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-21 03:11:22)
2008-08-14
2008-08-14
---- -- --
---- -- --
WDU20081070682

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 03:20:09)
2008-07-08
2008-07-08
---- -- --
---- -- --
WDU20081050674

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 03:20:10)
2008-07-04
2008-07-04
---- -- --
---- -- --
WDU20080580353

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 03:20:37)
2008-04-08
2008-04-08
---- -- --
---- -- --
WDU20080110061

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 03:21:03)
2008-02-07
2008-02-07
---- -- --
---- -- --
WDU20071280884

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i administracji uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 03:31:27)
2007-08-02
2007-08-02
---- -- --
---- -- --
WDU20061811328

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 03:50:19)
2006-10-21
2006-10-21
---- -- --
---- -- --
WDU20051571317

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nakładania funkcjonariuszom straży Granicznej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 04:10:44)
2005-09-03
2005-09-03
---- -- --
---- -- --
WDU20051381156

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 04:10:59)
2005-08-10
2005-08-10
---- -- --
---- -- --
WDU20050740648

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Straży Parku w parkach narodowych oraz innym pracownikom parków narodowych, którym przysługują uprawnienia funkcjonariusza Straży Parku, uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 04:20:15)
2005-05-14
2005-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20032082023

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-21 05:00:05)
2003-12-23
2003-12-23
---- -- --
---- -- --
WDU20032082026

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 05:00:04)
2003-12-23
2003-12-23
---- -- --
---- -- --
WDU20031561529

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień

obowiązujący (spr: 2018-06-21 05:00:52)
2003-09-20
2003-09-20
---- -- --
---- -- --
WDU20030630587

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 05:10:41)
2003-04-30
2003-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20030620564

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze straży ochrony kolei są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień

obowiązujący (spr: 2018-06-21 05:10:44)
2003-04-29
2003-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20030590521

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie nadania pracownikom Głównego Urzędu Miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 05:10:47)
2003-04-23
2003-04-23
---- -- --
---- -- --
WDU20021741425

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu.

obowiązujący (spr: 2018-06-21 05:21:14)
2002-10-18
2002-10-18
---- -- --
---- -- --
WDU20021741426

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-21 05:21:14)
2002-10-18
2002-10-18
---- -- --
---- -- --
WDU20021741422

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom Głównego Inspektoratu Kolejnictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

obowiązujący (spr: 2018-06-21 05:21:15)
2002-10-18
2002-10-18
---- -- --
---- -- --
WDU20021741423

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

obowiązujący (spr: 2018-06-21 05:21:15)
2002-10-18
2002-10-18
---- -- --
---- -- --
WDU20021741424

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 05:21:14)
2002-10-18
2002-10-18
---- -- --
---- -- --
WDU20021741429

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 października 2002 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które pracownicy organów administracji morskiej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.

obowiązujący (spr: 2018-06-21 05:21:14)
2002-10-18
2002-10-18
---- -- --
---- -- --
WDU20021741432

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2002 r. w sprawie zakresu wykroczeń, za które uprawnieni pracownicy Lasów Państwowych, pracownicy parków narodowych oraz strażnicy łowieccy są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

obowiązujący (spr: 2018-06-21 05:21:14)
2002-10-18
2002-10-18
---- -- --
---- -- --
WDU20021511253

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

obowiązujący (spr: 2018-06-21 05:21:30)
2002-10-02
2002-10-02
---- -- --
---- -- --
WDU20021481233

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 05:21:32)
2002-09-28
2002-09-28
---- -- --
---- -- --
WDU20020270267

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 05:31:25)
2002-03-27
2002-03-27
---- -- --
---- -- --
WDU20020200201

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-21 05:31:31)
2002-03-27
2002-03-27
---- -- --
---- -- --
WDU20150000769

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach obwinionego w postępowaniu w sprawie o wykroczenie

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:11:00)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-04-15
WDU20120000531

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

uchylony (spr: 2018-06-21 02:10:27)
2012-06-01
2012-06-01
---- -- --
2014-05-01
WDU20112361405

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

uchylony (spr: 2018-06-21 02:20:07)
2011-11-16
2011-11-16
---- -- --
2014-05-01
WDU20091961519

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

uchylony (spr: 2018-06-21 02:50:55)
2009-12-10
2009-12-10
---- -- --
2014-05-01
WDU20072501882

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

uchylony (spr: 2018-06-21 03:21:11)
2008-01-15
2008-01-15
---- -- --
2014-05-01
WDU20071140780

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

uchylony (spr: 2018-06-21 03:31:36)
2007-07-14
2007-07-14
---- -- --
2008-08-14
WDU20061831357

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

uchylony (spr: 2018-06-21 03:50:16)
2006-10-26
2006-10-26
---- -- --
2008-08-14
WDU20061080743

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

uchylony (spr: 2018-06-21 03:51:11)
2006-07-13
2006-07-13
---- -- --
2011-07-01
WDU20051571321

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

uchylony (spr: 2018-06-21 04:10:44)
2005-09-03
2005-09-03
---- -- --
2014-05-01
WDU20050250205

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Straży Granicznej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

uchylony (spr: 2018-06-21 04:20:53)
2005-02-26
2005-02-26
---- -- --
2005-09-03
WDU20050150124

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

uchylony (spr: 2018-06-21 04:21:00)
2005-02-10
2005-02-10
---- -- --
2008-08-14
WDU20041501575

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Straży Granicznej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

uchylony (spr: 2018-06-21 04:40:12)
2004-07-15
2004-07-15
---- -- --
2005-09-03
WDU20031771727

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Straży Granicznej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

uchylony (spr: 2018-06-21 05:00:31)
2003-10-14
2003-10-14
---- -- --
2005-09-03
WDU20030890839

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:10:20)
2003-06-05
2003-06-05
---- -- --
2003-09-20
WDU20030590522

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

uchylony (spr: 2018-06-21 05:10:47)
2003-04-23
2003-04-23
---- -- --
2011-07-01
WDU20030560505

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które policjanci są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeń

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:10:48)
2003-04-09
2003-04-09
---- -- --
2003-12-23
WDU20030260231

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:11:13)
2003-02-15
2003-02-15
---- -- --
2003-12-23
WDU20022031712

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

uchylony (spr: 2018-06-21 05:20:45)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2005-02-10
WDU20021781483

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które policjanci są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeń.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:21:09)
2002-10-27
2002-10-27
---- -- --
2003-12-23
WDU20021781484

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:21:09)
2002-10-27
2002-10-27
---- -- --
2003-12-23
WDU20021741427

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Straży Granicznej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

uchylony (spr: 2018-06-21 05:21:14)
2002-10-18
2002-10-18
---- -- --
2005-09-03
WDU20021741421

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom zatrudnionym na stanowiskach inspekcyjno-technicznych w okręgowych urzędach górniczych oraz specjalistycznych urzędach górniczych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

uchylony (spr: 2018-06-21 05:21:15)
2002-11-02
2002-11-02
---- -- --
2012-05-30
WDU20021741431

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 października 2002 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:21:14)
2002-10-18
2002-10-18
---- -- --
2003-12-23
WDU20021741430

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2002 r. w sprawie wykroczeń, za które policjanci są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeń.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:21:14)
2002-10-18
2002-10-18
---- -- --
2003-12-23
WDU20011181269

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania oraz wysokości opłaty za wniesienie wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:41:14)
2001-10-17
2001-10-17
---- -- --
2018-01-01
WDU20170002467

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania oraz wysokości opłaty sądowej od wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:10:25)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002230

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:10:48)
2017-12-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001694

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:20:01)
2017-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001436

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:20:26)
2017-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000589

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:30:12)
2017-03-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000176

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 00:30:55)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002238

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:18)
2016-12-30
2016-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160001872

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:40:14)
2016-12-06
2016-12-06
---- -- --
---- -- --
WDU20160001873

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:40:14)
2016-12-06
2016-12-06
---- -- --
---- -- --
WDU20160000968

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:50:06)
2016-07-16
2016-07-16
---- -- --
---- -- --
WDU20160000511

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach obwinionego w postępowaniu w sprawie o wykroczenie

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:50:50)
2016-04-15
2016-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160000151

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-21 00:51:24)
2016-02-05
2016-02-05
---- -- --
---- -- --
WDU20150002358

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 01:00:03)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002341

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:00:05)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001977

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:00:40)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000762

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w sprawie o wykroczenie

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:11:00)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000769

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach obwinionego w postępowaniu w sprawie o wykroczenie

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:11:00)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-04-15
WDU20150000556

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:11:21)
2015-05-07
2015-05-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150000506

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:11:25)
2015-04-11
2015-04-11
---- -- --
---- -- --
WDU20150000263

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:20:14)
2015-03-01
2015-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000239

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:20:16)
2015-03-01
2015-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001548

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie udostępniania stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z rozprawy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz wysokości opłaty za wydanie tego zapisu

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:21:26)
2014-11-09
2014-11-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001549

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie środków technicznych służących do utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:21:26)
2014-11-09
2014-11-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140000539

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:31:21)
2014-05-01
2014-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000055

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:40:32)
2014-01-28
2014-01-28
---- -- --
---- -- --
WDU20130000694

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 01:50:41)
2013-07-03
2013-07-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120001386

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:00:56)
2012-12-26
2012-12-26
---- -- --
---- -- --
WDU20120000939

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:02:08)
2012-09-04
2012-09-04
---- -- --
---- -- --
WDU20120000634

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 02:10:11)
2012-06-21
2012-06-21
---- -- --
---- -- --
WDU20120000520

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie nadania pracownikom zatrudnionym w urzędach górniczych, wykonującym czynności inspekcyjno-techniczne w zakładach górniczych, uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:10:28)
2012-05-30
2012-05-30
---- -- --
---- -- --
WDU20120000527

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 02:10:27)
2012-05-31
2012-05-31
---- -- --
---- -- --
WDU20120000531

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

uchylony (spr: 2018-06-21 02:10:27)
2012-06-01
2012-06-01
---- -- --
2014-05-01
WDU20120000635

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie wykroczeń, za które inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:10:11)
2012-06-21
2012-06-21
---- -- --
---- -- --
WDU20120000414

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 02:10:44)
2012-05-02
2012-05-02
---- -- --
---- -- --
WDU20112591554

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:12:15)
2011-12-08
2011-12-08
---- -- --
---- -- --
WDU20112361405

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

uchylony (spr: 2018-06-21 02:20:07)
2011-11-16
2011-11-16
---- -- --
2014-05-01
WDU20111871116

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 02:20:37)
2011-09-16
2011-09-16
---- -- --
---- -- --
WDU20111580944

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:20:54)
2011-08-01
2011-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111350790

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-21 02:21:09)
2011-07-01
2011-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111050615

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 02:21:26)
2011-05-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20110870491

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:21:38)
2011-05-11
2011-05-11
---- -- --
---- -- --
WDU20110360190

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:30:34)
2011-03-01
2011-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110140068

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 02:30:49)
2011-01-20
2011-01-20
---- -- --
---- -- --
WDU20102591766

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:30:59)
2010-12-31
2010-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20102171434

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:31:37)
2010-11-19
2010-11-19
---- -- --
---- -- --
WDU20101490997

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:40:44)
2010-08-31
2010-08-31
---- -- --
---- -- --
WDU20101140766

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:41:24)
2010-07-14
2010-07-14
---- -- --
---- -- --
WDU20100590369

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 02:42:26)
2010-04-27
2010-04-27
---- -- --
---- -- --
WDU20091961519

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

uchylony (spr: 2018-06-21 02:50:55)
2009-12-10
2009-12-10
---- -- --
2014-05-01
WDU20091311083

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 03:00:04)
2009-09-03
2009-09-03
---- -- --
---- -- --
WDU20090230131

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 03:01:29)
2009-02-27
2009-02-27
---- -- --
---- -- --
WDU20082021249

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 03:10:48)
2008-11-29
2008-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20081911176

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 03:10:56)
2008-10-27
2008-10-27
---- -- --
---- -- --
WDU20081370861

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-21 03:11:22)
2008-08-14
2008-08-14
---- -- --
---- -- --
WDU20081070682

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 03:20:09)
2008-07-08
2008-07-08
---- -- --
---- -- --
WDU20081050674

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 03:20:10)
2008-07-04
2008-07-04
---- -- --
---- -- --
WDU20080580353

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 03:20:37)
2008-04-08
2008-04-08
---- -- --
---- -- --
WDU20080110061

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 03:21:03)
2008-02-07
2008-02-07
---- -- --
---- -- --
WDU20072501882

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

uchylony (spr: 2018-06-21 03:21:11)
2008-01-15
2008-01-15
---- -- --
2014-05-01
WDU20071280884

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i administracji uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 03:31:27)
2007-08-02
2007-08-02
---- -- --
---- -- --
WDU20071140780

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

uchylony (spr: 2018-06-21 03:31:36)
2007-07-14
2007-07-14
---- -- --
2008-08-14
WDU20061831357

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

uchylony (spr: 2018-06-21 03:50:16)
2006-10-26
2006-10-26
---- -- --
2008-08-14
WDU20061811328

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 03:50:19)
2006-10-21
2006-10-21
---- -- --
---- -- --
WDU20061080743

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

uchylony (spr: 2018-06-21 03:51:11)
2006-07-13
2006-07-13
---- -- --
2011-07-01
WDU20051571317

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nakładania funkcjonariuszom straży Granicznej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 04:10:44)
2005-09-03
2005-09-03
---- -- --
---- -- --
WDU20051571321

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

uchylony (spr: 2018-06-21 04:10:44)
2005-09-03
2005-09-03
---- -- --
2014-05-01
WDU20051381156

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 04:10:59)
2005-08-10
2005-08-10
---- -- --
---- -- --
WDU20050740648

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Straży Parku w parkach narodowych oraz innym pracownikom parków narodowych, którym przysługują uprawnienia funkcjonariusza Straży Parku, uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 04:20:15)
2005-05-14
2005-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20050250205

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Straży Granicznej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

uchylony (spr: 2018-06-21 04:20:53)
2005-02-26
2005-02-26
---- -- --
2005-09-03
WDU20050150124

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

uchylony (spr: 2018-06-21 04:21:00)
2005-02-10
2005-02-10
---- -- --
2008-08-14
WDU20041501575

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Straży Granicznej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

uchylony (spr: 2018-06-21 04:40:12)
2004-07-15
2004-07-15
---- -- --
2005-09-03
WDU20032082023

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-21 05:00:05)
2003-12-23
2003-12-23
---- -- --
---- -- --
WDU20032082026

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 05:00:04)
2003-12-23
2003-12-23
---- -- --
---- -- --
WDU20031771727

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Straży Granicznej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

uchylony (spr: 2018-06-21 05:00:31)
2003-10-14
2003-10-14
---- -- --
2005-09-03
WDU20031561529

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień

obowiązujący (spr: 2018-06-21 05:00:52)
2003-09-20
2003-09-20
---- -- --
---- -- --
WDU20030890839

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:10:20)
2003-06-05
2003-06-05
---- -- --
2003-09-20
WDU20030630587

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 05:10:41)
2003-04-30
2003-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20030620564

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze straży ochrony kolei są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień

obowiązujący (spr: 2018-06-21 05:10:44)
2003-04-29
2003-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20030590522

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

uchylony (spr: 2018-06-21 05:10:47)
2003-04-23
2003-04-23
---- -- --
2011-07-01
WDU20030560505

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które policjanci są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeń

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:10:48)
2003-04-09
2003-04-09
---- -- --
2003-12-23
WDU20030590521

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie nadania pracownikom Głównego Urzędu Miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 05:10:47)
2003-04-23
2003-04-23
---- -- --
---- -- --
WDU20030260231

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:11:13)
2003-02-15
2003-02-15
---- -- --
2003-12-23
WDU20022031712

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

uchylony (spr: 2018-06-21 05:20:45)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2005-02-10
WDU20021781483

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które policjanci są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeń.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:21:09)
2002-10-27
2002-10-27
---- -- --
2003-12-23
WDU20021781484

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:21:09)
2002-10-27
2002-10-27
---- -- --
2003-12-23
WDU20021741425

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu.

obowiązujący (spr: 2018-06-21 05:21:14)
2002-10-18
2002-10-18
---- -- --
---- -- --
WDU20021741426

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-21 05:21:14)
2002-10-18
2002-10-18
---- -- --
---- -- --
WDU20021741427

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Straży Granicznej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

uchylony (spr: 2018-06-21 05:21:14)
2002-10-18
2002-10-18
---- -- --
2005-09-03
WDU20021741422

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom Głównego Inspektoratu Kolejnictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

obowiązujący (spr: 2018-06-21 05:21:15)
2002-10-18
2002-10-18
---- -- --
---- -- --
WDU20021741423

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

obowiązujący (spr: 2018-06-21 05:21:15)
2002-10-18
2002-10-18
---- -- --
---- -- --
WDU20021741424

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 05:21:14)
2002-10-18
2002-10-18
---- -- --
---- -- --
WDU20021741421

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom zatrudnionym na stanowiskach inspekcyjno-technicznych w okręgowych urzędach górniczych oraz specjalistycznych urzędach górniczych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

uchylony (spr: 2018-06-21 05:21:15)
2002-11-02
2002-11-02
---- -- --
2012-05-30
WDU20021741429

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 października 2002 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które pracownicy organów administracji morskiej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.

obowiązujący (spr: 2018-06-21 05:21:14)
2002-10-18
2002-10-18
---- -- --
---- -- --
WDU20021741431

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 października 2002 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:21:14)
2002-10-18
2002-10-18
---- -- --
2003-12-23
WDU20021741430

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2002 r. w sprawie wykroczeń, za które policjanci są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeń.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:21:14)
2002-10-18
2002-10-18
---- -- --
2003-12-23
WDU20021741432

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2002 r. w sprawie zakresu wykroczeń, za które uprawnieni pracownicy Lasów Państwowych, pracownicy parków narodowych oraz strażnicy łowieccy są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

obowiązujący (spr: 2018-06-21 05:21:14)
2002-10-18
2002-10-18
---- -- --
---- -- --
WDU20021511253

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

obowiązujący (spr: 2018-06-21 05:21:30)
2002-10-02
2002-10-02
---- -- --
---- -- --
WDU20021481233

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 05:21:32)
2002-09-28
2002-09-28
---- -- --
---- -- --
WDU20020270267

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 05:31:25)
2002-03-27
2002-03-27
---- -- --
---- -- --
WDU20020200201

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-21 05:31:31)
2002-03-27
2002-03-27
---- -- --
---- -- --
WDU20011181269

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania oraz wysokości opłaty za wniesienie wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:41:14)
2001-10-17
2001-10-17
---- -- --
2018-01-01

Książki

bezdroza

Cena: 18.99

Cena: 49.90

Cena: 34.90

Cena: 9.90

Cena: 39.90

Cena: 24.90

Cena: 59.00

Cena: 52.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 44.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 44.00

Cena: 44.00

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 54.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu