Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.


Art. 4 i art. 116 wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2001 r. Przepisy art. 3 ust. 2, art. 7 ust. 6 i ust. 7, art. 10 ust. 2 pkt 7, art. 15 ust. 2 i ust. 3, art. 18 ust. 2 i ust. 3, art. 19, art. 30 ust. 5, art. 48 ust. 2 i ust. 3, art. 65 ust. 6, art. 82 pkt 2, art. 99 ust. 4 pkt 1 wchodzą w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 05:50:15) Dz.U. 2001 nr 126 poz. 138175

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20180000909

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:32)
2018-05-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000745

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:56)
2018-04-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002428

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:27)
2017-12-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001349

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:46)
2017-07-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000516

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:26)
2017-03-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002160

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przekazywania danych w kwartalnych raportach dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:33)
2017-01-04
2017-01-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160002189

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalnego poziomu ich zawartości w produkcie leczniczym, stanowiącego ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedaży

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:30)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001699

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:41:31)
2016-10-29
2016-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160001179

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:50:32)
2016-08-08
2016-08-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160000872

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:51:14)
2016-06-19
2016-06-19
---- -- --
---- -- --
WDU20160000653

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:51:43)
2016-05-27
2016-05-27
---- -- --
---- -- --
WDU20160000361

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:00:12)
2016-03-18
2016-03-18
---- -- --
---- -- --
WDU20150002101

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej substancji czynnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:01:45)
2016-01-11
2016-01-11
---- -- --
---- -- --
WDU20150001949

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:02:07)
2015-12-10
2015-12-10
---- -- --
---- -- --
WDU20150001975

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie oceny producenta substancji pomocniczych oraz substancji pomocniczych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:02:04)
2016-03-21
2016-03-21
---- -- --
---- -- --
WDU20150001979

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:02:04)
2015-12-12
2015-12-12
---- -- --
---- -- --
WDU20160000180

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:00:38)
2016-03-02
2016-03-02
---- -- --
---- -- --
WDU20150001952

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej produktów leczniczych weterynaryjnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:02:07)
2015-12-10
2015-12-10
---- -- --
---- -- --
WDU20150000986

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania opłat za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego albo o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:11:43)
2015-07-16
2015-07-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150000988

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:11:43)
2015-07-30
2015-07-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150000888

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi przez hurtownie farmaceutyczne

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:11:58)
2015-07-11
2015-07-11
---- -- --
---- -- --
WDU20150000958

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:11:47)
2015-07-23
2015-07-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150000477

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:20:42)
2015-04-17
2015-04-17
---- -- --
---- -- --
WDU20150000480

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie rejestru wytwórców substancji czynnych, które mają zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych weterynaryjnych mających właściwości anaboliczne, przeciwzakaźne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, hormonalne lub psychotropowe

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:20:42)
2015-04-04
2015-04-04
---- -- --
---- -- --
WDU20150000481

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:20:42)
2015-05-04
2015-05-04
---- -- --
2019-01-01
WDU20150000380

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:20:56)
2015-03-19
2015-03-19
---- -- --
---- -- --
WDU20150000381

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 01:20:55)
2015-03-20
2015-03-20
---- -- --
---- -- --
WDU20150000361

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:20:58)
2015-03-17
2015-03-17
---- -- --
---- -- --
WDU20150000365

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:20:58)
2015-03-18
2015-03-18
---- -- --
---- -- --
WDU20150000368

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:20:58)
2015-03-18
2015-03-18
---- -- --
---- -- --
WDU20150000393

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów przeprowadzenia inspekcji u wytwórcy lub importera produktów leczniczych przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:20:53)
2015-03-21
2015-03-21
---- -- --
---- -- --
WDU20150000323

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów przeprowadzenia inspekcji u wytwórcy, importera lub dystrybutora substancji czynnej albo wytwórcy substancji pomocniczych przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:21:02)
2015-03-10
2015-03-10
---- -- --
---- -- --
WDU20150000324

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:21:02)
2015-03-10
2015-03-10
---- -- --
---- -- --
WDU20150000325

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw obrotu hurtowego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:21:02)
2015-03-10
2015-03-10
---- -- --
---- -- --
WDU20140001560

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:30:30)
2014-11-27
2014-11-27
---- -- --
---- -- --
WDU20140001313

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2014 r. w sprawie dokonywania zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:31:02)
2014-10-02
2014-10-02
---- -- --
---- -- --
WDU20140000775

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na import równoległy oraz dokonywania zmian w tym pozwoleniu

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:40:04)
2014-06-12
2014-06-12
---- -- --
---- -- --
WDU20140000806

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:32:07)
2014-07-03
2014-07-03
---- -- --
---- -- --
WDU20140000679

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie dokonywania zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktu leczniczego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:40:18)
2014-05-24
2014-05-24
---- -- --
---- -- --
WDU20140000732

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:40:11)
2014-06-03
2014-06-03
---- -- --
---- -- --
WDU20140000104

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 01:41:39)
2014-01-23
2014-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20140000010

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:41:53)
2014-01-04
2014-01-04
---- -- --
---- -- --
WDU20130001478

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie sposobu i trybu przygotowania i uzgadniania komunikatów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:50:10)
2013-12-17
2013-12-17
---- -- --
---- -- --
WDU20130001292

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:50:39)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001043

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:51:10)
2013-09-24
2013-09-24
---- -- --
---- -- --
WDU20130000698

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie wyznaczenia organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:52:09)
2013-07-04
2013-07-04
---- -- --
---- -- --
WDU20130000478

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:00:12)
2013-05-04
2013-05-04
---- -- --
---- -- --
WDU20130000491

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych oraz surowców wykorzystywanych do sporządzania leków recepturowych lub aptecznych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:00:11)
2013-05-08
2013-05-08
---- -- --
---- -- --
WDU20130000464

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie współpracy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej z organami wojskowymi sprawującymi nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:00:14)
2013-05-02
2013-05-02
---- -- --
---- -- --
WDU20120001363

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych w zakresie badanych produktów leczniczych weterynaryjnych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:01:44)
2012-12-20
2012-12-20
---- -- --
---- -- --
WDU20120001277

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:01:56)
2012-12-05
2012-12-05
---- -- --
---- -- --
WDU20120001118

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 października 2012 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:02:17)
2012-10-25
2012-10-25
---- -- --
---- -- --
WDU20120000829

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:10:44)
2012-07-19
2012-07-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120000489

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:11:37)
2012-05-09
2012-05-09
---- -- --
---- -- --
WDU20120000491

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za złożenie wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:11:36)
2012-05-09
2012-05-09
---- -- --
---- -- --
WDU20120000478

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie inspekcji badań klinicznych weterynaryjnych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:11:39)
2012-05-02
2012-05-02
---- -- --
---- -- --
WDU20120000477

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie inspekcji badań klinicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:11:39)
2012-05-02
2012-05-02
---- -- --
---- -- --
WDU20111440863

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zgody na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:30:06)
2011-07-28
2011-07-28
---- -- --
---- -- --
WDU20111440864

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania opłaty za wydanie zgody na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:30:05)
2011-07-28
2011-07-28
---- -- --
---- -- --
WDU20110180094

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:31:54)
2011-02-11
2011-02-11
---- -- --
---- -- --
WDU20102441633

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:40:06)
2011-01-07
2011-01-07
---- -- --
---- -- --
WDU20102041352

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:40:46)
2010-11-18
2010-11-18
---- -- --
---- -- --
WDU20102041353

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:40:46)
2010-11-18
2010-11-18
---- -- --
---- -- --
WDU20100840551

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie badania czytelności ulotki

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:50:16)
2010-06-02
2010-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU20100160088

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wetenaryjnego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:51:20)
2010-02-11
2010-02-11
---- -- --
---- -- --
WDU20091881467

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego weterynaryjnego oraz treści ulotki

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:00:09)
2009-11-09
2009-11-09
---- -- --
---- -- --
WDU20091551234

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:00:40)
2009-09-21
2009-09-21
---- -- --
---- -- --
WDU20091291069

Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz wzoru orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbek

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:00:59)
2009-08-29
2009-08-29
---- -- --
---- -- --
WDU20091150973

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:01:12)
2009-08-05
2009-08-05
---- -- --
---- -- --
WDU20090390321

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 03:10:33)
2009-03-13
2009-03-13
---- -- --
---- -- --
WDU20090210118

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:11:02)
2009-02-10
2009-02-10
---- -- --
---- -- --
WDU20090240151

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:10:58)
2009-02-13
2009-02-13
---- -- --
---- -- --
WDU20090130073

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie zakresu i trybu postępowania w procedurze wyjaśniającej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:11:07)
2009-01-28
2009-01-28
---- -- --
---- -- --
WDU20082171388

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu produktów leczniczych, w sytuacji gdy brak jest odpowiedniego produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:11:56)
2008-12-08
2008-12-08
---- -- --
---- -- --
WDU20082101327

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:12:03)
2008-11-28
2008-11-28
---- -- --
---- -- --
WDU20082061292

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów zaliczenia produktów leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 03:12:07)
2008-11-21
2008-11-21
---- -- --
---- -- --
WDU20082031271

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:12:09)
2008-12-02
2008-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU20082001236

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:12:13)
2008-11-25
2008-11-25
---- -- --
---- -- --
WDU20081711064

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2008 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:20:23)
2008-10-08
2008-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20081070683

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego oraz kryteriów zaliczania produktu leczniczego weterynaryjnego do poszczególnych kategorii stosowania i dostępności

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:21:11)
2008-07-08
2008-07-08
---- -- --
---- -- --
WDU20080840511

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie nadzoru nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:21:37)
2008-05-30
2008-05-30
---- -- --
---- -- --
WDU20080630396

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 03:21:52)
2008-05-02
2008-05-02
---- -- --
---- -- --
WDU20080570347

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:21:59)
2008-04-19
2008-04-19
---- -- --
2015-02-08
WDU20072421777

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:30:45)
2008-01-11
2008-01-11
---- -- --
---- -- --
WDU20071501072

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:40:07)
2007-09-04
2007-09-04
---- -- --
---- -- --
WDU20071461027

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:40:12)
2007-08-10
2007-08-10
---- -- --
---- -- --
WDU20051221032

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:20:29)
2005-07-22
2005-07-22
---- -- --
---- -- --
WDU20051010845

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:20:52)
2005-06-24
2005-06-24
---- -- --
---- -- --
WDU20041011034

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:50:14)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041041107

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zgłaszania niespodziewanego ciężkiego niepożądanego działania produktu leczniczego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:50:06)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041041108

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:50:05)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040130115

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie produktów leczniczych będących przedmiotem pomocy humanitarnej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:00:07)
2004-02-14
2004-02-14
---- -- --
---- -- --
WDU20031791755

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 2003 r. w sprawie wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych z aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej podległych Ministrowi Obrony Narodowej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:01:38)
2003-11-04
2003-11-04
---- -- --
---- -- --
WDU20030650609

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal apteki zakładowej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:12:03)
2003-05-01
2003-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030190169

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie środków konserwujących, słodzących, barwników i przeciwutleniaczy, które mogą wchodzić w skład produktów leczniczych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:20:54)
2003-02-22
2003-02-22
---- -- --
---- -- --
WDU20030080105

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego u zwierząt ozdobnych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:21:04)
2003-02-08
2003-02-08
---- -- --
---- -- --
WDU20022161831

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:22:04)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20022081770

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać lokale aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:22:18)
2002-12-26
2002-12-26
---- -- --
---- -- --
WDU20021911600

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:30:03)
2002-12-03
2002-12-03
---- -- --
---- -- --
WDU20021831531

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 05:30:13)
2002-11-20
2002-11-20
---- -- --
---- -- --
WDU20021871565

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:30:09)
2002-11-20
2002-11-20
---- -- --
---- -- --
WDU20021871566

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:30:08)
2002-11-27
2002-11-27
---- -- --
---- -- --
WDU20021711395

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakimi powinien odpowiadać lokal apteki.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:30:39)
2002-10-22
2002-10-22
---- -- --
---- -- --
WDU20021611337

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie danych wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:30:47)
2002-10-01
2002-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20021611338

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:30:47)
2002-10-01
2002-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20021261082

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:31:25)
2002-10-01
2002-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20021130989

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:31:41)
2002-10-01
2002-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20020850778

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za które wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 05:32:08)
2002-10-01
2002-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001699

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:41:31)
2016-10-29
2016-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20150000380

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:20:56)
2015-03-19
2015-03-19
---- -- --
---- -- --
WDU20150000361

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:20:58)
2015-03-17
2015-03-17
---- -- --
---- -- --
WDU20150000365

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:20:58)
2015-03-18
2015-03-18
---- -- --
---- -- --
WDU20150000368

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:20:58)
2015-03-18
2015-03-18
---- -- --
---- -- --
WDU20140000775

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na import równoległy oraz dokonywania zmian w tym pozwoleniu

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:40:04)
2014-06-12
2014-06-12
---- -- --
---- -- --
WDU20140000104

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 01:41:39)
2014-01-23
2014-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20140000010

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:41:53)
2014-01-04
2014-01-04
---- -- --
---- -- --
WDU20120000491

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za złożenie wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:11:36)
2012-05-09
2012-05-09
---- -- --
---- -- --
WDU20091291069

Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz wzoru orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbek

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:00:59)
2009-08-29
2009-08-29
---- -- --
---- -- --
WDU20082001236

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:12:13)
2008-11-25
2008-11-25
---- -- --
---- -- --
WDU20021871566

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:30:08)
2002-11-27
2002-11-27
---- -- --
---- -- --
WDU20160001960

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie realizacji recept farmaceutycznych lub zapotrzebowań w aptekach szpitalnych i zakładowych podległych Ministrowi Sprawiedliwości oraz wydawania produktów leczniczych z tych aptek

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:41:00)
2016-12-20
2016-12-20
---- -- --
2018-04-18
WDU20150000412

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać Osoba Wykwalifikowana

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 01:20:51)
2015-03-25
2015-03-25
---- -- --
2018-08-01
WDU20130001472

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 01:50:11)
2013-12-10
2013-12-10
---- -- --
2016-08-08
WDU20130000944

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 01:51:23)
2013-09-05
2013-09-05
---- -- --
2015-02-08
WDU20130000042

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:01:12)
2013-01-25
2013-01-25
---- -- --
2013-11-25
WDU20120000479

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktu leczniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:11:39)
2012-05-02
2012-05-02
---- -- --
2013-11-25
WDU20120000380

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:11:52)
2012-04-20
2012-04-20
---- -- --
2015-02-08
WDU20120000381

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych oraz wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:11:52)
2012-04-20
2012-04-20
---- -- --
2015-02-08
WDU20120000349

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:11:56)
2012-03-29
2012-03-29
---- -- --
2017-01-01
WDU20110800436

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:31:05)
2011-04-30
0000-00-00
---- -- --
2013-11-25
WDU20110770426

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalenia i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego

uchylony (spr: 2018-08-20 02:31:06)
2011-04-27
2011-04-27
---- -- --
2015-07-30
WDU20110610314

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego

uchylony (spr: 2018-08-20 02:31:20)
2011-04-06
2011-04-06
---- -- --
2015-07-23
WDU20110200109

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych oraz wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:31:52)
2011-02-12
2011-02-12
---- -- --
2015-02-08
WDU20110200110

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego i badanego produktu leczniczego oraz wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na import produktu leczniczego i badanego produktu leczniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:31:51)
2011-02-12
2011-02-12
---- -- --
2015-02-08
WDU20110200111

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego i badanego produktu leczniczego oraz wzoru zezwolenia na import produktu leczniczego i badanego produktu leczniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:31:51)
2011-02-12
2011-02-12
---- -- --
2015-02-08
WDU20110170083

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi przez hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:31:56)
2011-02-09
2011-02-09
---- -- --
2016-12-31
WDU20110190099

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:31:53)
2011-02-11
2011-02-11
---- -- --
2015-02-08
WDU20100820538

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:50:17)
2010-05-25
2010-05-25
---- -- --
2013-11-25
WDU20100340187

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:07)
2010-03-23
2010-03-23
---- -- --
2015-02-08
WDU20100340188

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:07)
2010-03-23
2010-03-23
---- -- --
2012-05-02
WDU20100360202

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:06)
2010-03-25
2010-03-25
---- -- --
2013-11-25
WDU20092231792

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego

uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:40)
2010-01-13
2010-01-13
---- -- --
2015-07-23
WDU20092131657

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli seryjnej wstępnej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:56)
2009-12-31
2009-12-31
---- -- --
2011-04-08
WDU20091901478

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego

uchylony (spr: 2018-08-20 03:00:08)
2009-11-27
2009-11-27
---- -- --
2015-07-30
WDU20091711335

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2009 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

uchylony (spr: 2018-08-20 03:00:25)
2009-10-14
2009-10-14
---- -- --
2010-11-18
WDU20091351114

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:00:55)
2009-08-25
2009-08-25
---- -- --
2015-02-08
WDU20090740636

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:02:01)
2009-06-03
2009-06-03
---- -- --
2011-04-08
WDU20082161378

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego

uchylony (spr: 2018-08-20 03:11:57)
2008-12-20
2008-12-20
---- -- --
2015-07-23
WDU20082011247

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za rozpoczęcie badania klinicznego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:12:11)
2008-11-13
2008-11-13
---- -- --
2012-05-02
WDU20081951211

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ustalenia i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego

uchylony (spr: 2018-08-20 03:12:15)
2008-11-01
2008-11-01
---- -- --
2015-07-30
WDU20081971224

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:12:14)
2008-11-20
2008-11-20
---- -- --
2011-04-08
WDU20081891157

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2008 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:20:09)
2008-10-31
2008-10-31
---- -- --
2009-08-29
WDU20081841143

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:20:11)
2008-11-01
2008-11-01
---- -- --
2015-02-08
WDU20081671040

Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 1 września 2008 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

uchylony (spr: 2018-08-20 03:20:27)
2008-10-01
2008-10-01
---- -- --
2010-03-23
WDU20081510948

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:20:39)
2008-09-04
2008-09-04
---- -- --
2010-07-11
WDU20081510949

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i wzoru zezwolenia na import produktów leczniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:20:39)
2008-09-04
2008-09-04
---- -- --
2010-07-11
WDU20081230799

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi przez hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych

uchylony (spr: 2018-08-20 03:20:57)
2008-07-19
2008-07-19
---- -- --
2011-02-09
WDU20080600374

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:21:55)
2008-05-03
2008-05-03
---- -- --
2015-02-08
WDU20072361741

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi przez hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych

uchylony (spr: 2018-08-20 03:30:48)
2008-01-03
2008-01-03
---- -- --
2008-07-19
WDU20072101539

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:31:15)
2007-11-22
2007-11-22
---- -- --
2017-03-18
WDU20071871343

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2007 r. w sprawie rejestru wytwórców substancji czynnych, które mają zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych weterynaryjnych mających właściwości anaboliczne, przeciwzakaźne, przeciwpasożytnicze, hormonalne lub psychotropowe

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:31:47)
2007-10-27
2007-10-27
---- -- --
2015-02-08
WDU20071240869

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba wykwalifikowana odpowiedzialna za jakość i kontrolę serii produktu leczniczego przed wprowadzeniem na rynek

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:40:36)
2007-07-26
2007-07-26
---- -- --
2015-02-08
WDU20070710480

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:41:26)
2007-05-05
2007-05-05
---- -- --
2017-03-18
WDU20070690465

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:41:30)
2007-05-03
2007-05-03
---- -- --
2008-11-02
WDU20070590403

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:41:38)
2007-04-20
2007-04-20
---- -- --
2018-03-23
WDU20070060046

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego produktu leczniczego oraz o wydanie przez komisję bioetyczną opinii o badaniu klinicznym produktu leczniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:50:08)
2007-01-31
2007-01-31
---- -- --
2008-11-02
WDU20062041509

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie

uchylony (spr: 2018-08-20 03:50:59)
2006-11-13
2006-11-13
---- -- --
2011-02-11
WDU20061991470

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprowadzenia z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:51:03)
2006-11-17
2006-11-17
---- -- --
2012-01-01
WDU20061941436

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2006 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

uchylony (spr: 2018-08-20 03:51:07)
2006-11-10
2006-11-10
---- -- --
2008-11-01
WDU20061421024

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:52:01)
2006-08-24
2006-08-24
---- -- --
2008-11-01
WDU20061300905

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:00:10)
2006-08-19
2006-08-19
---- -- --
2008-11-02
WDU20060470345

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania opłat za udzielenie i zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych oraz za udzielenie i zmianę zezwolenia na import produktów leczniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:19)
2006-04-06
2006-04-06
---- -- --
2015-02-08
WDU20060450321

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za rozpoczęcie badania klinicznego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:22)
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-11-02
WDU20060230178

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba wykwalifikowana odpowiedzialna za jakość i kontrolę serii produktu leczniczego przed wprowadzeniem na rynek

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:42)
2006-03-02
2006-03-02
---- -- --
2015-02-08
WDU20052251937

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych

uchylony (spr: 2018-08-20 04:10:44)
2005-12-01
2005-12-01
---- -- --
2008-09-04
WDU20052251936

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego i wzoru zezwolenia na import produktu leczniczego

uchylony (spr: 2018-08-20 04:10:44)
2005-12-01
2005-12-01
---- -- --
2008-09-04
WDU20052141819

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2005 r. w sprawie wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego oraz wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na import produktu leczniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:10:59)
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
2010-07-11
WDU20052011675

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2005 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania

uchylony (spr: 2018-08-20 04:11:18)
2005-10-29
2005-10-29
---- -- --
2008-10-01
WDU20051601358

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia grup produktów leczniczych oraz wymagań dotyczących dokumentacji wyników badań tych produktów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:12:05)
2005-09-08
2005-09-08
---- -- --
2008-11-02
WDU20051040876

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:20:47)
2005-06-29
2005-06-29
---- -- --
2008-11-02
WDU20050700636

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:16)
2005-05-12
2005-05-12
---- -- --
2012-01-01
WDU20050690623

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie trybu i zakresu prowadzenia kontroli badań klinicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:18)
2005-05-11
2005-05-11
---- -- --
2012-05-02
WDU20050570500

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:37)
2005-04-21
2005-04-21
---- -- --
2012-05-02
WDU20050320286

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych produktów leczniczych weterynaryjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:22:03)
2005-03-09
2005-03-09
---- -- --
2012-05-02
WDU20041831893

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:40:37)
2004-09-08
2004-09-08
---- -- --
2008-11-02
WDU20041851918

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i zakresu prowadzenia kontroli badań klinicznych weterynaryjnych w zakresie zgodności tych badań z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:40:33)
2004-09-10
2004-09-10
---- -- --
2012-05-02
WDU20041851919

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej w zakresie produktów leczniczych weterynaryjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:40:33)
2004-09-10
2004-09-10
---- -- --
2012-05-02
WDU20041801870

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:40:40)
2004-09-02
2004-09-02
---- -- --
2008-11-02
WDU20041651734

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na import równoległy produktu leczniczego oraz szczegółowego wykazu danych i dokumentów objętych wnioskiem o zmianę tego pozwolenia

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:40:55)
2004-07-23
2004-07-23
---- -- --
2013-11-25
WDU20041041106

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania dotyczącego procedury wzajemnego uznania

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:06)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2007-05-01
WDU20040350320

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pasz leczniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:51)
2004-03-20
2004-03-20
---- -- --
2004-05-01
WDU20040350321

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych

uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:51)
2004-03-20
2004-03-20
---- -- --
2008-12-02
WDU20031471439

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie nadzoru nad warunkami wytwarzania w wytwórniach wytwarzających produkty lecznicze weterynaryjne

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:10:10)
2003-09-10
2003-09-10
---- -- --
2007-05-01
WDU20031471438

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego weterynaryjnego

uchylony (spr: 2018-08-20 05:10:10)
2003-09-03
2003-09-03
---- -- --
2011-04-30
WDU20031561531

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:02:05)
2003-09-20
2003-09-20
---- -- --
2005-05-02
WDU20031321238

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:10:37)
2003-08-13
2003-08-13
---- -- --
2018-03-23
WDU20031341261

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej w zakresie produktów leczniczych weterynaryjnych

uchylony (spr: 2018-08-20 05:10:34)
2003-08-15
2003-08-15
---- -- --
2004-09-10
WDU20031341262

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych produktów leczniczych weterynaryjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:10:34)
2003-08-15
2003-08-15
---- -- --
2005-03-09
WDU20031251169

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie określenia grup produktów leczniczych oraz wymagań dotyczących dokumentacji wyników badań tych produktów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:10:46)
2003-07-25
2003-07-25
---- -- --
2005-05-02
WDU20031251167

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie wniosku o dopuszczenie do obrotu nieprzetworzonych surowców farmaceutycznych używanych w celach leczniczych, surowców roślinnych w postaci rozdrobnionej, kopalin leczniczych, produktów leczniczych wytwarzanych metodami przemysłowymi i surowców farmaceutycznych przeznaczonych do sporządzenia leków recepturowych i aptecznych oraz wykazu surowców i produktów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:10:46)
2003-07-25
2003-07-25
---- -- --
2008-11-02
WDU20031081027

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:11:02)
2003-07-04
2003-07-04
---- -- --
2007-05-01
WDU20031050995

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:11:06)
2003-07-02
2003-07-02
---- -- --
2013-11-25
WDU20031050996

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie sposobu przedstawiania dokumentacji oraz wzoru wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu homeopatycznego i produktu homeopatycznego weterynaryjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:11:06)
2003-07-02
2003-07-02
---- -- --
2013-01-01
WDU20031541506

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie przedstawienia dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:10:02)
2003-09-11
2003-09-11
---- -- --
2008-11-02
WDU20030970893

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie standardów kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:11:22)
2003-06-14
2003-06-14
---- -- --
2017-03-18
WDU20031010941

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:11:13)
2003-06-25
2003-06-25
---- -- --
2017-03-18
WDU20030970892

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie wzoru certyfikatu akredytacyjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:11:22)
2003-06-14
2003-06-14
---- -- --
2017-03-18
WDU20030670632

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu produktów leczniczych w sytuacji, gdy brak jest odpowiedniego weterynaryjnego produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:12:00)
2003-05-03
2003-05-03
---- -- --
2008-11-02
WDU20030760682

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych produktów leczniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:11:54)
2003-05-06
2003-05-06
---- -- --
2005-06-14
WDU20030650608

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych z aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:12:03)
2003-05-01
2003-05-01
---- -- --
2016-12-20
WDU20030410359

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi przez hurtownie farmaceutyczne

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:26)
2003-03-25
2003-03-25
---- -- --
2015-02-08
WDU20030470405

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:18)
2003-04-03
2003-04-03
---- -- --
2013-11-25
WDU20030190168

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie dokumentacji wyników badań produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego weterynaryjnego, oraz raportów eksperta

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:54)
2003-02-22
2003-02-22
---- -- --
2007-05-01
WDU20030480407

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wzorów wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:18)
2003-04-05
2003-04-05
---- -- --
2008-11-02
WDU20030110122

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi, wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt oraz paszami leczniczymi

uchylony (spr: 2018-08-20 05:21:02)
2003-02-06
2003-02-06
---- -- --
2008-05-30
WDU20030230196

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:50)
2003-02-27
2003-02-27
---- -- --
2008-11-02
WDU20022412096

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:21:20)
2003-01-08
2003-01-08
---- -- --
2004-09-02
WDU20030210185

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli przez inspektora farmaceutycznego

uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:51)
2003-02-25
2003-02-25
---- -- --
2008-10-31
WDU20022341978

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowania produktu leczniczego oraz treści ulotek.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:21:42)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2008-11-02
WDU20030270235

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie dokonywania zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:45)
2003-03-04
2003-03-04
---- -- --
2012-05-02
WDU20030040042

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych

uchylony (spr: 2018-08-20 05:21:13)
2003-01-31
2003-01-31
---- -- --
2008-12-02
WDU20030040043

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie pasz leczniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:21:12)
2003-01-31
2003-01-31
---- -- --
2004-05-01
WDU20022301936

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:21:47)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2008-11-02
WDU20022362000

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:21:39)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2011-02-11
WDU20022231881

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:21:54)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2005-12-15
WDU20022211865

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego weterynaryjnego.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:21:57)
2002-12-27
2002-12-27
---- -- --
2011-04-30
WDU20022191844

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu i zakresu prowadzenia inspekcji badań klinicznych w zakresie zgodności tych badań z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:22:02)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2005-05-02
WDU20022191847

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia trybu i sposobu uznawania przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego zezwoleń na wytwarzanie produktów leczniczych wydanych przez uprawniony organ innego państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:22:02)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2007-05-01
WDU20022191848

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:22:02)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2005-05-12
WDU20022211864

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:21:57)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2005-04-21
WDU20022141814

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi oraz wzoru dokumentu potwierdzającego nabycie produktów leczniczych weterynaryjnych lub pasz leczniczych.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:22:09)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2004-09-08
WDU20022201854

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie kategorii dostępności produktu leczniczego weterynaryjnego oraz kryteriów zaliczenia produktu leczniczego weterynaryjnego do poszczególnych kategorii dostępności.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:21:59)
2003-01-03
2003-01-03
---- -- --
2008-07-08
WDU20022201855

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:21:59)
2003-01-03
2003-01-03
---- -- --
2008-01-11
WDU20022081776

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie kategorii dostępności produktów leczniczych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:22:16)
2002-12-26
2002-12-26
---- -- --
2008-11-02
WDU20022081777

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:22:16)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2007-05-01
WDU20022241882

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:21:54)
2003-01-05
2003-01-05
---- -- --
2005-12-15
WDU20022111797

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:22:12)
2002-12-14
2002-12-14
---- -- --
2009-08-05
WDU20022091783

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:22:15)
2002-12-27
2002-12-27
---- -- --
2005-05-02
WDU20022041729

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:22:26)
2002-12-24
2002-12-24
---- -- --
2008-04-19
WDU20021931626

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:22:45)
2002-12-07
2002-12-07
---- -- --
2005-12-01
WDU20021931627

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:22:45)
2002-12-07
2002-12-07
---- -- --
2005-11-12
WDU20021931628

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:22:44)
2002-12-07
2002-12-07
---- -- --
2005-12-01
WDU20021611339

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba wykwalifikowana odpowiedzialna za jakość i kontrolę serii produktu leczniczego przed wprowadzeniem na rynek.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:30:47)
2002-10-08
2002-10-08
---- -- --
2005-12-15
WDU20021601331

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2002 r. w sprawie wyznaczenia organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w zakładach opieki zdrowotnej tworzonych przez Ministra Obrony Narodowej i jednostkach wojskowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:30:48)
2002-10-01
2002-10-01
---- -- --
2012-07-02
WDU20021571316

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:30:50)
2002-10-01
2002-10-01
---- -- --
2007-09-04
WDU20021571317

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:30:50)
2002-10-01
2002-10-01
---- -- --
2008-10-08
WDU20021441216

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:31:05)
2002-10-01
2002-10-01
---- -- --
2015-02-08
WDU20011561833

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:41:41)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2005-05-12
WDU20180000909

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:32)
2018-05-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000745

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:56)
2018-04-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002428

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:27)
2017-12-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001349

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:46)
2017-07-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000516

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:26)
2017-03-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002160

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przekazywania danych w kwartalnych raportach dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:33)
2017-01-04
2017-01-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160002189

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalnego poziomu ich zawartości w produkcie leczniczym, stanowiącego ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedaży

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:30)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001960

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie realizacji recept farmaceutycznych lub zapotrzebowań w aptekach szpitalnych i zakładowych podległych Ministrowi Sprawiedliwości oraz wydawania produktów leczniczych z tych aptek

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:41:00)
2016-12-20
2016-12-20
---- -- --
2018-04-18
WDU20160001699

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:41:31)
2016-10-29
2016-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160001179

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:50:32)
2016-08-08
2016-08-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160000872

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:51:14)
2016-06-19
2016-06-19
---- -- --
---- -- --
WDU20160000653

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:51:43)
2016-05-27
2016-05-27
---- -- --
---- -- --
WDU20160000361

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:00:12)
2016-03-18
2016-03-18
---- -- --
---- -- --
WDU20150002101

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej substancji czynnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:01:45)
2016-01-11
2016-01-11
---- -- --
---- -- --
WDU20150001949

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:02:07)
2015-12-10
2015-12-10
---- -- --
---- -- --
WDU20150001975

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie oceny producenta substancji pomocniczych oraz substancji pomocniczych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:02:04)
2016-03-21
2016-03-21
---- -- --
---- -- --
WDU20150001979

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:02:04)
2015-12-12
2015-12-12
---- -- --
---- -- --
WDU20160000180

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:00:38)
2016-03-02
2016-03-02
---- -- --
---- -- --
WDU20150001952

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej produktów leczniczych weterynaryjnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:02:07)
2015-12-10
2015-12-10
---- -- --
---- -- --
WDU20150000986

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania opłat za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego albo o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:11:43)
2015-07-16
2015-07-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150000988

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:11:43)
2015-07-30
2015-07-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150000888

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi przez hurtownie farmaceutyczne

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:11:58)
2015-07-11
2015-07-11
---- -- --
---- -- --
WDU20150000958

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:11:47)
2015-07-23
2015-07-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150000477

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:20:42)
2015-04-17
2015-04-17
---- -- --
---- -- --
WDU20150000480

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie rejestru wytwórców substancji czynnych, które mają zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych weterynaryjnych mających właściwości anaboliczne, przeciwzakaźne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, hormonalne lub psychotropowe

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:20:42)
2015-04-04
2015-04-04
---- -- --
---- -- --
WDU20150000481

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:20:42)
2015-05-04
2015-05-04
---- -- --
2019-01-01
WDU20150000412

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać Osoba Wykwalifikowana

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 01:20:51)
2015-03-25
2015-03-25
---- -- --
2018-08-01
WDU20150000380

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:20:56)
2015-03-19
2015-03-19
---- -- --
---- -- --
WDU20150000381

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 01:20:55)
2015-03-20
2015-03-20
---- -- --
---- -- --
WDU20150000361

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:20:58)
2015-03-17
2015-03-17
---- -- --
---- -- --
WDU20150000365

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:20:58)
2015-03-18
2015-03-18
---- -- --
---- -- --
WDU20150000368

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:20:58)
2015-03-18
2015-03-18
---- -- --
---- -- --
WDU20150000393

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów przeprowadzenia inspekcji u wytwórcy lub importera produktów leczniczych przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:20:53)
2015-03-21
2015-03-21
---- -- --
---- -- --
WDU20150000323

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów przeprowadzenia inspekcji u wytwórcy, importera lub dystrybutora substancji czynnej albo wytwórcy substancji pomocniczych przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:21:02)
2015-03-10
2015-03-10
---- -- --
---- -- --
WDU20150000324

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:21:02)
2015-03-10
2015-03-10
---- -- --
---- -- --
WDU20150000325

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw obrotu hurtowego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:21:02)
2015-03-10
2015-03-10
---- -- --
---- -- --
WDU20140001560

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:30:30)
2014-11-27
2014-11-27
---- -- --
---- -- --
WDU20140001313

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2014 r. w sprawie dokonywania zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:31:02)
2014-10-02
2014-10-02
---- -- --
---- -- --
WDU20140000775

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na import równoległy oraz dokonywania zmian w tym pozwoleniu

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:40:04)
2014-06-12
2014-06-12
---- -- --
---- -- --
WDU20140000806

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:32:07)
2014-07-03
2014-07-03
---- -- --
---- -- --
WDU20140000679

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie dokonywania zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktu leczniczego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:40:18)
2014-05-24
2014-05-24
---- -- --
---- -- --
WDU20140000732

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:40:11)
2014-06-03
2014-06-03
---- -- --
---- -- --
WDU20140000104

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 01:41:39)
2014-01-23
2014-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20140000010

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:41:53)
2014-01-04
2014-01-04
---- -- --
---- -- --
WDU20130001472

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 01:50:11)
2013-12-10
2013-12-10
---- -- --
2016-08-08
WDU20130001478

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie sposobu i trybu przygotowania i uzgadniania komunikatów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:50:10)
2013-12-17
2013-12-17
---- -- --
---- -- --
WDU20130001292

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:50:39)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001043

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:51:10)
2013-09-24
2013-09-24
---- -- --
---- -- --
WDU20130000944

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 01:51:23)
2013-09-05
2013-09-05
---- -- --
2015-02-08
WDU20130000698

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie wyznaczenia organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:52:09)
2013-07-04
2013-07-04
---- -- --
---- -- --
WDU20130000478

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:00:12)
2013-05-04
2013-05-04
---- -- --
---- -- --
WDU20130000491

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych oraz surowców wykorzystywanych do sporządzania leków recepturowych lub aptecznych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:00:11)
2013-05-08
2013-05-08
---- -- --
---- -- --
WDU20130000464

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie współpracy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej z organami wojskowymi sprawującymi nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:00:14)
2013-05-02
2013-05-02
---- -- --
---- -- --
WDU20130000042

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:01:12)
2013-01-25
2013-01-25
---- -- --
2013-11-25
WDU20120001363

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych w zakresie badanych produktów leczniczych weterynaryjnych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:01:44)
2012-12-20
2012-12-20
---- -- --
---- -- --
WDU20120001277

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:01:56)
2012-12-05
2012-12-05
---- -- --
---- -- --
WDU20120001118

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 października 2012 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:02:17)
2012-10-25
2012-10-25
---- -- --
---- -- --
WDU20120000829

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:10:44)
2012-07-19
2012-07-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120000489

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:11:37)
2012-05-09
2012-05-09
---- -- --
---- -- --
WDU20120000491

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za złożenie wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:11:36)
2012-05-09
2012-05-09
---- -- --
---- -- --
WDU20120000478

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie inspekcji badań klinicznych weterynaryjnych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:11:39)
2012-05-02
2012-05-02
---- -- --
---- -- --
WDU20120000479

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktu leczniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:11:39)
2012-05-02
2012-05-02
---- -- --
2013-11-25
WDU20120000477

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie inspekcji badań klinicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:11:39)
2012-05-02
2012-05-02
---- -- --
---- -- --
WDU20120000380

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:11:52)
2012-04-20
2012-04-20
---- -- --
2015-02-08
WDU20120000381

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych oraz wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:11:52)
2012-04-20
2012-04-20
---- -- --
2015-02-08
WDU20120000349

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:11:56)
2012-03-29
2012-03-29
---- -- --
2017-01-01
WDU20111440863

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zgody na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:30:06)
2011-07-28
2011-07-28
---- -- --
---- -- --
WDU20111440864

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania opłaty za wydanie zgody na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:30:05)
2011-07-28
2011-07-28
---- -- --
---- -- --
WDU20110800436

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:31:05)
2011-04-30
0000-00-00
---- -- --
2013-11-25
WDU20110770426

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalenia i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego

uchylony (spr: 2018-08-20 02:31:06)
2011-04-27
2011-04-27
---- -- --
2015-07-30
WDU20110610314

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego

uchylony (spr: 2018-08-20 02:31:20)
2011-04-06
2011-04-06
---- -- --
2015-07-23
WDU20110180094

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:31:54)
2011-02-11
2011-02-11
---- -- --
---- -- --
WDU20110200109

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych oraz wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:31:52)
2011-02-12
2011-02-12
---- -- --
2015-02-08
WDU20110200110

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego i badanego produktu leczniczego oraz wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na import produktu leczniczego i badanego produktu leczniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:31:51)
2011-02-12
2011-02-12
---- -- --
2015-02-08
WDU20110200111

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego i badanego produktu leczniczego oraz wzoru zezwolenia na import produktu leczniczego i badanego produktu leczniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:31:51)
2011-02-12
2011-02-12
---- -- --
2015-02-08
WDU20110170083

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi przez hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:31:56)
2011-02-09
2011-02-09
---- -- --
2016-12-31
WDU20110190099

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:31:53)
2011-02-11
2011-02-11
---- -- --
2015-02-08
WDU20102441633

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:40:06)
2011-01-07
2011-01-07
---- -- --
---- -- --
WDU20102041352

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:40:46)
2010-11-18
2010-11-18
---- -- --
---- -- --
WDU20102041353

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:40:46)
2010-11-18
2010-11-18
---- -- --
---- -- --
WDU20100840551

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie badania czytelności ulotki

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:50:16)
2010-06-02
2010-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU20100820538

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:50:17)
2010-05-25
2010-05-25
---- -- --
2013-11-25
WDU20100340187

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:07)
2010-03-23
2010-03-23
---- -- --
2015-02-08
WDU20100340188

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:07)
2010-03-23
2010-03-23
---- -- --
2012-05-02
WDU20100360202

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:06)
2010-03-25
2010-03-25
---- -- --
2013-11-25
WDU20100160088

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wetenaryjnego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:51:20)
2010-02-11
2010-02-11
---- -- --
---- -- --
WDU20092231792

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego

uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:40)
2010-01-13
2010-01-13
---- -- --
2015-07-23
WDU20092131657

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli seryjnej wstępnej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:56)
2009-12-31
2009-12-31
---- -- --
2011-04-08
WDU20091881467

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego weterynaryjnego oraz treści ulotki

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:00:09)
2009-11-09
2009-11-09
---- -- --
---- -- --
WDU20091901478

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego

uchylony (spr: 2018-08-20 03:00:08)
2009-11-27
2009-11-27
---- -- --
2015-07-30
WDU20091711335

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2009 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

uchylony (spr: 2018-08-20 03:00:25)
2009-10-14
2009-10-14
---- -- --
2010-11-18
WDU20091551234

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:00:40)
2009-09-21
2009-09-21
---- -- --
---- -- --
WDU20091351114

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:00:55)
2009-08-25
2009-08-25
---- -- --
2015-02-08
WDU20091291069

Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz wzoru orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbek

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:00:59)
2009-08-29
2009-08-29
---- -- --
---- -- --
WDU20091150973

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:01:12)
2009-08-05
2009-08-05
---- -- --
---- -- --
WDU20090740636

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:02:01)
2009-06-03
2009-06-03
---- -- --
2011-04-08
WDU20090390321

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 03:10:33)
2009-03-13
2009-03-13
---- -- --
---- -- --
WDU20090210118

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:11:02)
2009-02-10
2009-02-10
---- -- --
---- -- --
WDU20090240151

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:10:58)
2009-02-13
2009-02-13
---- -- --
---- -- --
WDU20090130073

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie zakresu i trybu postępowania w procedurze wyjaśniającej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:11:07)
2009-01-28
2009-01-28
---- -- --
---- -- --
WDU20082171388

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu produktów leczniczych, w sytuacji gdy brak jest odpowiedniego produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:11:56)
2008-12-08
2008-12-08
---- -- --
---- -- --
WDU20082101327

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:12:03)
2008-11-28
2008-11-28
---- -- --
---- -- --
WDU20082161378

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego

uchylony (spr: 2018-08-20 03:11:57)
2008-12-20
2008-12-20
---- -- --
2015-07-23
WDU20082061292

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów zaliczenia produktów leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 03:12:07)
2008-11-21
2008-11-21
---- -- --
---- -- --
WDU20082011247

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za rozpoczęcie badania klinicznego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:12:11)
2008-11-13
2008-11-13
---- -- --
2012-05-02
WDU20082031271

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:12:09)
2008-12-02
2008-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU20081951211

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ustalenia i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego

uchylony (spr: 2018-08-20 03:12:15)
2008-11-01
2008-11-01
---- -- --
2015-07-30
WDU20081971224

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:12:14)
2008-11-20
2008-11-20
---- -- --
2011-04-08
WDU20082001236

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:12:13)
2008-11-25
2008-11-25
---- -- --
---- -- --
WDU20081891157

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2008 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:20:09)
2008-10-31
2008-10-31
---- -- --
2009-08-29
WDU20081841143

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:20:11)
2008-11-01
2008-11-01
---- -- --
2015-02-08
WDU20081711064

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2008 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:20:23)
2008-10-08
2008-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20081671040

Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 1 września 2008 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

uchylony (spr: 2018-08-20 03:20:27)
2008-10-01
2008-10-01
---- -- --
2010-03-23
WDU20081510948

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:20:39)
2008-09-04
2008-09-04
---- -- --
2010-07-11
WDU20081510949

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i wzoru zezwolenia na import produktów leczniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:20:39)
2008-09-04
2008-09-04
---- -- --
2010-07-11
WDU20081230799

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi przez hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych

uchylony (spr: 2018-08-20 03:20:57)
2008-07-19
2008-07-19
---- -- --
2011-02-09
WDU20081070683

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego oraz kryteriów zaliczania produktu leczniczego weterynaryjnego do poszczególnych kategorii stosowania i dostępności

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:21:11)
2008-07-08
2008-07-08
---- -- --
---- -- --
WDU20080840511

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie nadzoru nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:21:37)
2008-05-30
2008-05-30
---- -- --
---- -- --
WDU20080630396

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 03:21:52)
2008-05-02
2008-05-02
---- -- --
---- -- --
WDU20080600374

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:21:55)
2008-05-03
2008-05-03
---- -- --
2015-02-08
WDU20080570347

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:21:59)
2008-04-19
2008-04-19
---- -- --
2015-02-08
WDU20072361741

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi przez hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych

uchylony (spr: 2018-08-20 03:30:48)
2008-01-03
2008-01-03
---- -- --
2008-07-19
WDU20072421777

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:30:45)
2008-01-11
2008-01-11
---- -- --
---- -- --
WDU20072101539

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:31:15)
2007-11-22
2007-11-22
---- -- --
2017-03-18
WDU20071871343

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2007 r. w sprawie rejestru wytwórców substancji czynnych, które mają zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych weterynaryjnych mających właściwości anaboliczne, przeciwzakaźne, przeciwpasożytnicze, hormonalne lub psychotropowe

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:31:47)
2007-10-27
2007-10-27
---- -- --
2015-02-08
WDU20071501072

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:40:07)
2007-09-04
2007-09-04
---- -- --
---- -- --
WDU20071461027

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:40:12)
2007-08-10
2007-08-10
---- -- --
---- -- --
WDU20071240869

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba wykwalifikowana odpowiedzialna za jakość i kontrolę serii produktu leczniczego przed wprowadzeniem na rynek

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:40:36)
2007-07-26
2007-07-26
---- -- --
2015-02-08
WDU20070710480

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:41:26)
2007-05-05
2007-05-05
---- -- --
2017-03-18
WDU20070690465

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:41:30)
2007-05-03
2007-05-03
---- -- --
2008-11-02
WDU20070590403

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:41:38)
2007-04-20
2007-04-20
---- -- --
2018-03-23
WDU20070060046

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego produktu leczniczego oraz o wydanie przez komisję bioetyczną opinii o badaniu klinicznym produktu leczniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:50:08)
2007-01-31
2007-01-31
---- -- --
2008-11-02
WDU20062041509

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie

uchylony (spr: 2018-08-20 03:50:59)
2006-11-13
2006-11-13
---- -- --
2011-02-11
WDU20061991470

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprowadzenia z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:51:03)
2006-11-17
2006-11-17
---- -- --
2012-01-01
WDU20061941436

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2006 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

uchylony (spr: 2018-08-20 03:51:07)
2006-11-10
2006-11-10
---- -- --
2008-11-01
WDU20061421024

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:52:01)
2006-08-24
2006-08-24
---- -- --
2008-11-01
WDU20061300905

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:00:10)
2006-08-19
2006-08-19
---- -- --
2008-11-02
WDU20060470345

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania opłat za udzielenie i zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych oraz za udzielenie i zmianę zezwolenia na import produktów leczniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:19)
2006-04-06
2006-04-06
---- -- --
2015-02-08
WDU20060450321

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za rozpoczęcie badania klinicznego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:22)
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-11-02
WDU20060230178

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba wykwalifikowana odpowiedzialna za jakość i kontrolę serii produktu leczniczego przed wprowadzeniem na rynek

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:42)
2006-03-02
2006-03-02
---- -- --
2015-02-08
WDU20052251937

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych

uchylony (spr: 2018-08-20 04:10:44)
2005-12-01
2005-12-01
---- -- --
2008-09-04
WDU20052251936

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego i wzoru zezwolenia na import produktu leczniczego

uchylony (spr: 2018-08-20 04:10:44)
2005-12-01
2005-12-01
---- -- --
2008-09-04
WDU20052141819

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2005 r. w sprawie wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego oraz wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na import produktu leczniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:10:59)
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
2010-07-11
WDU20052011675

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2005 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania

uchylony (spr: 2018-08-20 04:11:18)
2005-10-29
2005-10-29
---- -- --
2008-10-01
WDU20051601358

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia grup produktów leczniczych oraz wymagań dotyczących dokumentacji wyników badań tych produktów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:12:05)
2005-09-08
2005-09-08
---- -- --
2008-11-02
WDU20051221032

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:20:29)
2005-07-22
2005-07-22
---- -- --
---- -- --
WDU20051040876

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:20:47)
2005-06-29
2005-06-29
---- -- --
2008-11-02
WDU20051010845

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:20:52)
2005-06-24
2005-06-24
---- -- --
---- -- --
WDU20050700636

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:16)
2005-05-12
2005-05-12
---- -- --
2012-01-01
WDU20050690623

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie trybu i zakresu prowadzenia kontroli badań klinicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:18)
2005-05-11
2005-05-11
---- -- --
2012-05-02
WDU20050570500

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:37)
2005-04-21
2005-04-21
---- -- --
2012-05-02
WDU20050320286

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych produktów leczniczych weterynaryjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:22:03)
2005-03-09
2005-03-09
---- -- --
2012-05-02
WDU20041831893

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:40:37)
2004-09-08
2004-09-08
---- -- --
2008-11-02
WDU20041851918

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i zakresu prowadzenia kontroli badań klinicznych weterynaryjnych w zakresie zgodności tych badań z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:40:33)
2004-09-10
2004-09-10
---- -- --
2012-05-02
WDU20041851919

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej w zakresie produktów leczniczych weterynaryjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:40:33)
2004-09-10
2004-09-10
---- -- --
2012-05-02
WDU20041801870

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:40:40)
2004-09-02
2004-09-02
---- -- --
2008-11-02
WDU20041651734

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na import równoległy produktu leczniczego oraz szczegółowego wykazu danych i dokumentów objętych wnioskiem o zmianę tego pozwolenia

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:40:55)
2004-07-23
2004-07-23
---- -- --
2013-11-25
WDU20041011034

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:50:14)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041041106

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania dotyczącego procedury wzajemnego uznania

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:06)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2007-05-01
WDU20041041107

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zgłaszania niespodziewanego ciężkiego niepożądanego działania produktu leczniczego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:50:06)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041041108

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:50:05)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040350320

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pasz leczniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:51)
2004-03-20
2004-03-20
---- -- --
2004-05-01
WDU20040350321

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych

uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:51)
2004-03-20
2004-03-20
---- -- --
2008-12-02
WDU20040130115

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie produktów leczniczych będących przedmiotem pomocy humanitarnej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:00:07)
2004-02-14
2004-02-14
---- -- --
---- -- --
WDU20031791755

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 2003 r. w sprawie wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych z aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej podległych Ministrowi Obrony Narodowej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:01:38)
2003-11-04
2003-11-04
---- -- --
---- -- --
WDU20031471439

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie nadzoru nad warunkami wytwarzania w wytwórniach wytwarzających produkty lecznicze weterynaryjne

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:10:10)
2003-09-10
2003-09-10
---- -- --
2007-05-01
WDU20031471438

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego weterynaryjnego

uchylony (spr: 2018-08-20 05:10:10)
2003-09-03
2003-09-03
---- -- --
2011-04-30
WDU20031561531

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:02:05)
2003-09-20
2003-09-20
---- -- --
2005-05-02
WDU20031321238

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:10:37)
2003-08-13
2003-08-13
---- -- --
2018-03-23
WDU20031341261

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej w zakresie produktów leczniczych weterynaryjnych

uchylony (spr: 2018-08-20 05:10:34)
2003-08-15
2003-08-15
---- -- --
2004-09-10
WDU20031341262

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych produktów leczniczych weterynaryjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:10:34)
2003-08-15
2003-08-15
---- -- --
2005-03-09
WDU20031251169

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie określenia grup produktów leczniczych oraz wymagań dotyczących dokumentacji wyników badań tych produktów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:10:46)
2003-07-25
2003-07-25
---- -- --
2005-05-02
WDU20031251167

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie wniosku o dopuszczenie do obrotu nieprzetworzonych surowców farmaceutycznych używanych w celach leczniczych, surowców roślinnych w postaci rozdrobnionej, kopalin leczniczych, produktów leczniczych wytwarzanych metodami przemysłowymi i surowców farmaceutycznych przeznaczonych do sporządzenia leków recepturowych i aptecznych oraz wykazu surowców i produktów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:10:46)
2003-07-25
2003-07-25
---- -- --
2008-11-02
WDU20031081027

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:11:02)
2003-07-04
2003-07-04
---- -- --
2007-05-01
WDU20031050995

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:11:06)
2003-07-02
2003-07-02
---- -- --
2013-11-25
WDU20031050996

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie sposobu przedstawiania dokumentacji oraz wzoru wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu homeopatycznego i produktu homeopatycznego weterynaryjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:11:06)
2003-07-02
2003-07-02
---- -- --
2013-01-01
WDU20031541506

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie przedstawienia dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:10:02)
2003-09-11
2003-09-11
---- -- --
2008-11-02
WDU20030970893

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie standardów kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:11:22)
2003-06-14
2003-06-14
---- -- --
2017-03-18
WDU20031010941

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:11:13)
2003-06-25
2003-06-25
---- -- --
2017-03-18
WDU20030970892

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie wzoru certyfikatu akredytacyjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:11:22)
2003-06-14
2003-06-14
---- -- --
2017-03-18
WDU20030650609

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal apteki zakładowej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:12:03)
2003-05-01
2003-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030670632

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu produktów leczniczych w sytuacji, gdy brak jest odpowiedniego weterynaryjnego produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:12:00)
2003-05-03
2003-05-03
---- -- --
2008-11-02
WDU20030760682

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych produktów leczniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:11:54)
2003-05-06
2003-05-06
---- -- --
2005-06-14
WDU20030650608

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych z aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:12:03)
2003-05-01
2003-05-01
---- -- --
2016-12-20
WDU20030410359

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi przez hurtownie farmaceutyczne

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:26)
2003-03-25
2003-03-25
---- -- --
2015-02-08
WDU20030470405

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:18)
2003-04-03
2003-04-03
---- -- --
2013-11-25
WDU20030190168

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie dokumentacji wyników badań produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego weterynaryjnego, oraz raportów eksperta

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:54)
2003-02-22
2003-02-22
---- -- --
2007-05-01
WDU20030190169

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie środków konserwujących, słodzących, barwników i przeciwutleniaczy, które mogą wchodzić w skład produktów leczniczych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:20:54)
2003-02-22
2003-02-22
---- -- --
---- -- --
WDU20030480407

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wzorów wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:18)
2003-04-05
2003-04-05
---- -- --
2008-11-02
WDU20030110122

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi, wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt oraz paszami leczniczymi

uchylony (spr: 2018-08-20 05:21:02)
2003-02-06
2003-02-06
---- -- --
2008-05-30
WDU20030230196

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:50)
2003-02-27
2003-02-27
---- -- --
2008-11-02
WDU20030080105

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego u zwierząt ozdobnych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:21:04)
2003-02-08
2003-02-08
---- -- --
---- -- --
WDU20022412096

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:21:20)
2003-01-08
2003-01-08
---- -- --
2004-09-02
WDU20030210185

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli przez inspektora farmaceutycznego

uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:51)
2003-02-25
2003-02-25
---- -- --
2008-10-31
WDU20022341978

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowania produktu leczniczego oraz treści ulotek.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:21:42)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2008-11-02
WDU20030270235

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie dokonywania zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:45)
2003-03-04
2003-03-04
---- -- --
2012-05-02
WDU20030040042

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych

uchylony (spr: 2018-08-20 05:21:13)
2003-01-31
2003-01-31
---- -- --
2008-12-02
WDU20030040043

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie pasz leczniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:21:12)
2003-01-31
2003-01-31
---- -- --
2004-05-01
WDU20022301936

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:21:47)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2008-11-02
WDU20022362000

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:21:39)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2011-02-11
WDU20022231881

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:21:54)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2005-12-15
WDU20022161831

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:22:04)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20022211865

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego weterynaryjnego.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:21:57)
2002-12-27
2002-12-27
---- -- --
2011-04-30
WDU20022191844

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu i zakresu prowadzenia inspekcji badań klinicznych w zakresie zgodności tych badań z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:22:02)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2005-05-02
WDU20022191847

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia trybu i sposobu uznawania przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego zezwoleń na wytwarzanie produktów leczniczych wydanych przez uprawniony organ innego państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:22:02)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2007-05-01
WDU20022191848

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:22:02)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2005-05-12
WDU20022211864

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:21:57)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2005-04-21
WDU20022141814

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi oraz wzoru dokumentu potwierdzającego nabycie produktów leczniczych weterynaryjnych lub pasz leczniczych.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:22:09)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2004-09-08
WDU20022201854

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie kategorii dostępności produktu leczniczego weterynaryjnego oraz kryteriów zaliczenia produktu leczniczego weterynaryjnego do poszczególnych kategorii dostępności.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:21:59)
2003-01-03
2003-01-03
---- -- --
2008-07-08
WDU20022201855

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:21:59)
2003-01-03
2003-01-03
---- -- --
2008-01-11
WDU20022081776

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie kategorii dostępności produktów leczniczych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:22:16)
2002-12-26
2002-12-26
---- -- --
2008-11-02
WDU20022081777

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:22:16)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2007-05-01
WDU20022241882

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:21:54)
2003-01-05
2003-01-05
---- -- --
2005-12-15
WDU20022111797

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:22:12)
2002-12-14
2002-12-14
---- -- --
2009-08-05
WDU20022091783

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:22:15)
2002-12-27
2002-12-27
---- -- --
2005-05-02
WDU20022081770

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać lokale aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:22:18)
2002-12-26
2002-12-26
---- -- --
---- -- --
WDU20022041729

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:22:26)
2002-12-24
2002-12-24
---- -- --
2008-04-19
WDU20021931626

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:22:45)
2002-12-07
2002-12-07
---- -- --
2005-12-01
WDU20021931627

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:22:45)
2002-12-07
2002-12-07
---- -- --
2005-11-12
WDU20021931628

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:22:44)
2002-12-07
2002-12-07
---- -- --
2005-12-01
WDU20021911600

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:30:03)
2002-12-03
2002-12-03
---- -- --
---- -- --
WDU20021831531

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 05:30:13)
2002-11-20
2002-11-20
---- -- --
---- -- --
WDU20021871565

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:30:09)
2002-11-20
2002-11-20
---- -- --
---- -- --
WDU20021871566

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:30:08)
2002-11-27
2002-11-27
---- -- --
---- -- --
WDU20021711395

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakimi powinien odpowiadać lokal apteki.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:30:39)
2002-10-22
2002-10-22
---- -- --
---- -- --
WDU20021611337

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie danych wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:30:47)
2002-10-01
2002-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20021611338

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:30:47)
2002-10-01
2002-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20021611339

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba wykwalifikowana odpowiedzialna za jakość i kontrolę serii produktu leczniczego przed wprowadzeniem na rynek.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:30:47)
2002-10-08
2002-10-08
---- -- --
2005-12-15
WDU20021601331

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2002 r. w sprawie wyznaczenia organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w zakładach opieki zdrowotnej tworzonych przez Ministra Obrony Narodowej i jednostkach wojskowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:30:48)
2002-10-01
2002-10-01
---- -- --
2012-07-02
WDU20021571316

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:30:50)
2002-10-01
2002-10-01
---- -- --
2007-09-04
WDU20021571317

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:30:50)
2002-10-01
2002-10-01
---- -- --
2008-10-08
WDU20021441216

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:31:05)
2002-10-01
2002-10-01
---- -- --
2015-02-08
WDU20021261082

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:31:25)
2002-10-01
2002-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20021130989

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:31:41)
2002-10-01
2002-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20020850778

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za które wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 05:32:08)
2002-10-01
2002-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20011561833

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:41:41)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2005-05-12

Książki

bezdroza

Cena: 39.90

Cena: 42.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 59.00

Cena: 79.00

Cena: 26.90

Cena: 44.90

Cena: 24.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 52.90

Cena: 34.90

Cena: 49.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu