Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.


art. 226 ust. 3 i art. 228 ust. 1 wchodza w życie z dniem 16 sierpnia 2002 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.
Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o zmianach w zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.
Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej.
Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.
Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody.
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.
Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej.
Ustawa z dnia 29 marca 1996 r. o zmianie ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.
Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej.
Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 05:30:36) Dz.U. 2002 nr 130 poz. 111229

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20180001176

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:00:26)
2018-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001210

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:00:21)
2018-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000788

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:01:04)
2018-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000801

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:01:03)
2018-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000805

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów oraz informacji wymaganych przy ubieganiu się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:01:03)
2018-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000147

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:10:27)
2018-01-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000061

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:10:35)
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000026

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów oraz informacji wymaganych przy ubieganiu się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:10:38)
2018-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000028

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:10:37)
2018-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000158

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:10:25)
2018-02-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002363

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:10:57)
2018-01-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002362

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:10:57)
2018-01-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002351

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:10:59)
2017-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002268

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:11:07)
2017-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002080

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uznawania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:11:25)
2017-11-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000156

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:10:26)
2018-02-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000157

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:10:25)
2018-02-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001960

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 października 2017 r. w sprawie kierującego lotami

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:11:36)
2017-11-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001942

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:11:38)
2017-11-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001865

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2018 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:20:04)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001539

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypadków i incydentów lotniczych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:20:36)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001400

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:20:49)
2017-08-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001115

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:21:18)
2017-06-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000908

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:30:01)
2017-05-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000402

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:30:50)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002143

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2017 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:40:08)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002112

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:40:12)
2016-12-23
2016-12-23
---- -- --
---- -- --
WDU20170000055

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:31:23)
2017-02-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001844

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lotniczo-lekarskich

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:40:38)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001736

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:40:50)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001630

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:40:59)
2016-11-06
2016-11-06
---- -- --
---- -- --
WDU20160001423

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 sierpnia 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Specyfikacji EUROCONTROL do szkolenia wstępnego kontrolerów ruchu lotniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:41:23)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001424

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 sierpnia 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Wymagań EUROCONTROL dotyczących europejskiego orzeczenia lekarskiego klasy 3 dla kontrolerów ruchu lotniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:41:23)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001485

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:41:15)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001317

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:41:33)
2016-09-07
2016-09-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160001302

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:41:34)
2016-09-06
2016-09-06
---- -- --
---- -- --
WDU20160000993

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:50:25)
2016-07-23
2016-07-23
---- -- --
---- -- --
WDU20160000992

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:50:25)
2016-07-23
2016-07-23
---- -- --
---- -- --
WDU20160000913

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:50:33)
2016-06-28
2016-06-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160001048

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:50:19)
2016-08-03
2016-08-03
---- -- --
---- -- --
WDU20160000434

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:51:19)
2016-04-15
2016-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160000148

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:00:12)
2016-02-05
2016-02-05
---- -- --
---- -- --
WDU20160000036

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:00:22)
2016-01-23
2016-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150002231

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2016 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:00:40)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001816

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:01:20)
2016-05-07
2016-05-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150001571

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków eksploatacji lotnisk

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:10:06)
2015-10-17
2015-10-17
---- -- --
---- -- --
WDU20150001689

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. w sprawie służby informacji lotniczej

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:01:33)
2015-11-23
2015-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150001547

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:10:08)
2015-10-21
2015-10-21
---- -- --
---- -- --
WDU20150001398

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:10:22)
2015-09-30
2015-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150001059

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:10:54)
2015-08-13
2015-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20150000654

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków uznawania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 01:11:33)
2015-05-28
2015-05-28
---- -- --
---- -- --
WDU20150000565

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:20:05)
2015-06-01
2015-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000253

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lotniczo-lekarskich

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:20:34)
2015-03-11
2015-03-11
---- -- --
---- -- --
WDU20150000254

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:20:34)
2015-03-11
2015-03-11
---- -- --
---- -- --
WDU20150000255

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:20:33)
2015-03-11
2015-03-11
---- -- --
---- -- --
WDU20150000141

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przepisów ruchu lotniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:20:43)
2015-02-04
2015-02-04
---- -- --
---- -- --
WDU20150000058

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie warunków i sposobu działania służb ruchu lotniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:20:51)
2015-01-15
2015-01-15
---- -- --
---- -- --
WDU20140001874

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2015 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:21:09)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001724

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaków i napisów na statkach powietrznych wpisanych do tego rejestru

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:21:24)
2014-12-19
2014-12-19
---- -- --
---- -- --
WDU20140001288

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:30:35)
2014-09-25
2014-09-25
---- -- --
---- -- --
WDU20140001420

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie warunków eksploatacji lotnisk

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 01:30:22)
2015-06-01
2015-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001223

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:30:42)
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001229

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:30:41)
2014-09-18
2014-09-18
---- -- --
---- -- --
WDU20140001074

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie opłat lotniskowych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:30:57)
2014-08-13
2014-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20140000950

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:31:09)
2014-07-26
2014-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20140000921

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie sposobu obliczania kosztów wykonywania przez przewoźnika lotniczego obowiązku użyteczności publicznej nałożonego w stosunku do regularnego przewozu lotniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:31:12)
2014-07-26
2014-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20140000899

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnień do wykonywania niektórych czynności nadzoru lub kontroli udzielanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:31:15)
2014-07-22
2014-07-22
---- -- --
---- -- --
WDU20140000680

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie planów skuteczności działania

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:31:38)
2014-05-24
2014-05-24
---- -- --
---- -- --
WDU20140000663

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków rozliczania czasu pracy członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:31:41)
2014-06-06
2014-06-06
---- -- --
---- -- --
WDU20140000342

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:40:29)
2014-04-02
2014-04-02
---- -- --
---- -- --
WDU20140000289

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:40:34)
2014-03-08
2014-03-08
---- -- --
---- -- --
WDU20130001682

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:41:05)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001595

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2014 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:41:14)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001493

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie czasu pełnienia czynności lotniczych członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu śmigłowca oraz w śmigłowcowej służbie ratownictwa medycznego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:41:24)
2013-12-25
2013-12-25
---- -- --
---- -- --
WDU20130001378

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 01:50:01)
2013-11-25
2013-11-25
---- -- --
---- -- --
WDU20130001465

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów państwowych na licencje lub uprawnienia lotnicze

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:41:27)
2013-12-21
2013-12-21
---- -- --
---- -- --
WDU20130001202

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 października 2013 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:50:17)
2013-10-26
2013-10-26
---- -- --
---- -- --
WDU20130001147

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 01:50:22)
2013-10-12
2013-10-12
---- -- --
---- -- --
WDU20130001177

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:50:19)
2013-10-19
2013-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20130001132

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 2013 r. w sprawie ewidencji pokładowych i osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:50:24)
2013-10-09
2013-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20130001077

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 01:50:28)
2013-09-24
2013-09-24
---- -- --
---- -- --
WDU20130001020

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowi certyfikacji

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:50:34)
2013-09-19
2013-09-19
---- -- --
---- -- --
WDU20130001009

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 01:50:35)
2013-09-03
2013-09-03
---- -- --
---- -- --
WDU20130001068

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie działalności szkoleniowej personelu lotniczego podlegającej wpisowi do rejestru podmiotów szkolących

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:50:29)
2013-09-27
2013-09-27
---- -- --
---- -- --
WDU20130001032

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:50:32)
2013-12-07
2013-12-07
---- -- --
---- -- --
WDU20130000911

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie taryf przewozu lotniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:50:43)
2013-08-27
2013-08-27
---- -- --
---- -- --
WDU20130001148

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 01:50:22)
2013-09-28
2013-09-28
---- -- --
---- -- --
WDU20130000810

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:50:52)
2013-07-16
2013-07-16
---- -- --
---- -- --
WDU20130000795

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:50:53)
2013-07-10
2013-07-10
---- -- --
---- -- --
WDU20130000719

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zezwoleń związanych w przewozem lotniczym

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:51:00)
2013-06-25
2013-06-25
---- -- --
---- -- --
WDU20130000726

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaków i napisów na statkach powietrznych wpisanych do tego rejestru

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 01:50:59)
2013-07-10
2013-07-10
---- -- --
---- -- --
WDU20130000664

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 01:51:05)
2013-06-08
2013-06-08
---- -- --
---- -- --
WDU20130000637

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 01:51:07)
2013-06-05
2013-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20130000658

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu ustanawiania sieci portów lotniczych i wspólnego systemu opłat lotniskowych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:51:05)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000576

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 01:51:14)
2013-05-18
2013-05-18
---- -- --
---- -- --
WDU20130000608

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie sposobu wyznaczania instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:51:10)
2013-05-28
2013-05-28
---- -- --
---- -- --
WDU20130000519

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 01:51:19)
2013-05-01
2013-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000524

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 01:51:19)
2013-05-03
2013-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU20130000531

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad organizowania przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:51:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20130000487

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:51:22)
2013-04-24
2013-04-24
---- -- --
---- -- --
WDU20130000439

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminów przewozu lotniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:51:27)
2013-03-24
2013-03-24
---- -- --
---- -- --
WDU20130000486

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:51:22)
2013-05-08
2013-05-08
---- -- --
---- -- --
WDU20130000440

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 01:51:27)
2013-04-11
2013-04-11
---- -- --
---- -- --
WDU20130000431

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w systemach funkcjonalnych mających wpływ na bezpieczeństwo

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:51:27)
2013-04-23
2013-04-23
---- -- --
---- -- --
WDU20130000372

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 02:00:02)
2013-03-20
2013-03-20
---- -- --
---- -- --
WDU20130000373

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 02:00:02)
2013-03-20
2013-03-20
---- -- --
---- -- --
WDU20130000374

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 02:00:02)
2013-03-19
2013-03-19
---- -- --
---- -- --
WDU20130000275

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów oraz informacji wymaganych przy ubieganiu się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 02:00:11)
2013-03-15
2013-03-15
---- -- --
---- -- --
WDU20130000184

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2013 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:00:20)
2013-02-08
2013-02-08
---- -- --
---- -- --
WDU20130000187

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie współpracy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:00:20)
2013-02-26
2013-02-26
---- -- --
---- -- --
WDU20130000016

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 02:00:37)
2013-01-08
2013-01-08
---- -- --
---- -- --
WDU20130000067

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:00:31)
2013-02-16
2013-02-16
---- -- --
---- -- --
WDU20120001249

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących przekazywania Straży Granicznej informacji przez przewoźników lotniczych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:01:08)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001161

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 października 2012 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku stosowania przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1794/2006 ustanawiającego wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1191/2010 w odniesieniu do opłat terminalowych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:01:18)
2012-10-25
2012-10-25
2014-12-31
---- -- --
WDU20120001023

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 2012 r. w sprawie podstawowych przepisów porządkowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:01:31)
2012-10-02
2012-10-02
---- -- --
---- -- --
WDU20120000993

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 02:01:33)
2012-09-06
2012-09-06
---- -- --
---- -- --
WDU20120000953

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:01:37)
2012-09-07
2012-09-07
---- -- --
---- -- --
WDU20120000912

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 02:10:04)
2012-09-10
2012-09-10
---- -- --
---- -- --
WDU20120000898

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 02:10:05)
2012-08-21
2012-08-21
---- -- --
---- -- --
WDU20120000784

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 02:10:17)
2012-11-11
2012-11-11
---- -- --
---- -- --
WDU20120000724

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 02:10:23)
2012-08-31
2012-08-31
---- -- --
---- -- --
WDU20120000624

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 02:10:33)
2012-06-19
2012-06-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120000609

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez Ministra Obrony Narodowej związanych z działalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:10:34)
2012-06-14
2012-06-14
---- -- --
---- -- --
WDU20120000301

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2012 roku

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:11:06)
2012-03-23
2012-03-23
---- -- --
---- -- --
WDU20120000226

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego oraz upoważnienia dla osób korzystających z uprawnień członka Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:11:13)
2012-03-15
2012-03-15
---- -- --
---- -- --
WDU20112511507

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:20:23)
2011-12-07
2011-12-07
---- -- --
---- -- --
WDU20101060678

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:41:31)
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20100930598

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR oraz europejskich wymagań w zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:41:37)
2010-05-28
2010-05-28
---- -- --
---- -- --
WDU20090580479

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 03:01:24)
2009-04-25
2009-04-25
---- -- --
---- -- --
WDU20090530438

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ICAO w zakresie skrótów i kodów stosowanych w ruchu lotniczym

obowiązujący (spr: 2018-07-20 03:01:27)
2009-04-16
2009-04-16
---- -- --
---- -- --
WDU20090050023

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie inspekcji obcych statków powietrznych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 03:10:34)
2009-01-31
2009-01-31
---- -- --
---- -- --
WDU20082101324

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 03:11:09)
2008-11-28
2008-11-28
---- -- --
---- -- --
WDU20081731074

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2008 r. w sprawie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 03:11:33)
2008-10-08
2008-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20081170741

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie sposobu współdziałania instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego z Siłami Powietrznymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-20 03:20:32)
2008-07-03
2008-07-03
---- -- --
---- -- --
WDU20072431780

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie noclegu funkcjonariuszy straży Granicznej pełniących wartę ochronną na pokładzie statku powietrznego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 03:30:20)
2008-01-12
2008-01-12
---- -- --
---- -- --
WDU20072101523

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 03:30:44)
2007-11-29
2007-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20072101524

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie przekazywania Ministrowi Obrony Narodowej funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej na czas wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 03:30:44)
2007-11-29
2007-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20070580397

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 14 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudziemców

obowiązujący (spr: 2018-07-20 03:40:55)
2007-04-19
2007-04-19
---- -- --
---- -- --
WDU20070210133

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie określenia zakresu informacji wymaganych do wydania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wykonywania operacji lotniczych w celu ograniczenia hałasu emitowanego na lotnisku

obowiązujący (spr: 2018-07-20 03:41:20)
2007-02-24
2007-02-24
---- -- --
---- -- --
WDU20070350225

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 03:41:10)
2007-02-27
2007-02-27
---- -- --
---- -- --
WDU20070180111

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 16 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 03:41:22)
2007-02-22
2007-02-22
---- -- --
---- -- --
WDU20062001478

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR

obowiązujący (spr: 2018-07-20 03:50:36)
2006-11-07
2006-11-07
---- -- --
---- -- --
WDU20061340946

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska

obowiązujący (spr: 2018-07-20 03:51:25)
2006-08-10
2006-08-10
---- -- --
---- -- --
WDU20061120768

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:00:07)
2006-07-01
2006-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061120769

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i upoważnienia dla osób korzystających z uprawnień członka Komisji

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:00:06)
2006-07-01
2006-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20060090053

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:01:10)
2006-02-03
2006-02-03
---- -- --
---- -- --
WDU20051971638

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:10:42)
2005-10-25
2005-10-25
---- -- --
---- -- --
WDU20051821535

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:10:54)
2005-09-30
2005-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20051020854

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie warunków i zasad wykorzystywania lotnisk lotnictwa służb porządku publicznego przez lotnictwo cywilne oraz obowiązków zarządzających tymi lotniskami

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:20:23)
2005-06-25
2005-06-25
---- -- --
---- -- --
WDU20050960816

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lotów dla statków powietrznych niespełniających wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:20:26)
2005-06-17
2005-06-17
---- -- --
---- -- --
WDU20050800699

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:20:36)
2005-05-10
2005-05-10
---- -- --
---- -- --
WDU20042542552

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie warunków i zasad wykorzystywania lotnisk wojskowych przez lotnictwo cywilne oraz obowiązków zarządzających tymi lotniskami

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:30:47)
2004-12-15
2004-12-15
---- -- --
---- -- --
WDU20042622609

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:30:42)
2004-12-25
2004-12-25
---- -- --
---- -- --
WDU20042242282

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR oraz europejskich wymagań w zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:31:10)
2004-10-15
2004-10-15
---- -- --
---- -- --
WDU20042242283

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:31:10)
2004-10-15
2004-10-15
---- -- --
---- -- --
WDU20041701795

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:40:20)
2004-08-17
2004-08-17
---- -- --
---- -- --
WDU20041401486

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie zakazów lotów dla statków powietrznych niespełniających wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:40:48)
2004-06-19
2004-06-19
---- -- --
---- -- --
WDU20041031088

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie tworzenia i działania komitetów oraz współdziałania i konsultacji w porcie lotniczym

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:41:23)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041281340

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków i zasad wspólnej bezpiecznej eksploatacji lotnisk wojskowych oraz lotnisk służb porządku publicznego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:41:00)
2004-06-19
2004-06-19
---- -- --
---- -- --
WDU20040940916

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania lotów międzynarodowych przez obce cywilne statki powietrzne oraz stałego pobytu polskich cywilnych statków powietrznych za granicą i obcych cywilnych statków powietrznych w Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:50:11)
2004-05-15
2004-05-15
---- -- --
---- -- --
WDU20032302299

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie zrzutów ze statku powietrznego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 05:00:08)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031831794

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące

obowiązujący (spr: 2018-07-20 05:00:54)
2003-11-12
2003-11-12
---- -- --
---- -- --
WDU20031681640

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 05:01:08)
2003-10-11
2003-10-11
---- -- --
---- -- --
WDU20031731678

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie wykonywania lotów próbnych oraz wydawania świadectwa oględzin statku powietrznego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 05:01:04)
2003-10-21
2003-10-21
---- -- --
---- -- --
WDU20031561524

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców

obowiązujący (spr: 2018-07-20 05:01:18)
2003-09-20
2003-09-20
---- -- --
---- -- --
WDU20031681637

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie egzaminów państwowych na licencje lub uprawnienia lotnicze

obowiązujący (spr: 2018-07-20 05:01:08)
2003-10-11
2003-10-11
---- -- --
---- -- --
WDU20031391331

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie trybu wpisywania lekarzy na listę lekarzy orzeczników oraz skreślania z niej

obowiązujący (spr: 2018-07-20 05:10:05)
2003-08-23
2003-08-23
---- -- --
---- -- --
WDU20031391332

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie trybu wpisywania zakładów opieki zdrowotnej na listę centrów medycyny lotniczej oraz skreślania z niej

obowiązujący (spr: 2018-07-20 05:10:05)
2003-08-23
2003-08-23
---- -- --
---- -- --
WDU20031301192

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska

obowiązujący (spr: 2018-07-20 05:10:18)
2003-08-08
2003-08-08
---- -- --
---- -- --
WDU20031301193

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 05:10:18)
2003-08-08
2003-08-08
---- -- --
---- -- --
WDU20022051739

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego.

obowiązujący (spr: 2018-07-20 05:21:08)
2002-12-09
2002-12-09
---- -- --
---- -- --
1
WMP20130000080

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2013 r. stawek opłat lotniczych

na dzie? 2018-07-20 02:12:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000695

Zarządzenie Nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego

na dzie? 2018-07-20 02:01:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000142

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2014 r. stawek opłat lotniczych

na dzie? 2018-07-20 01:51:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000226

Zarządzenie Nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego

na dzie? 2018-07-20 01:51:36
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000183

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2015 r. stawek opłat lotniczych

na dzie? 2018-07-20 01:22:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001264

Zarządzenie nr 146 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego

na dzie? 2018-07-20 01:01:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000154

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2016 r. stawek opłat lotniczych

na dzie? 2018-07-20 01:01:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001205

Zarządzenie nr 173 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego

na dzie? 2018-07-20 00:32:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000190

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2017 r. stawek opłat lotniczych

na dzie? 2018-07-20 00:31:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000404

Zarządzenie nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego

na dzie? 2018-07-20 00:31:39
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000193

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. stawek opłat lotniczych

na dzie? 2018-07-20 00:11:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001412

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 00:41:24)
2016-09-09
2016-09-09
---- -- --
2017-03-01
WDU20150000059

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 01:20:51)
2015-01-29
2015-01-29
---- -- --
2017-06-09
WDU20140000928

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających

uchylony (spr: 2018-07-20 01:31:11)
2014-07-29
2014-07-29
---- -- --
2015-06-01
WDU20140000751

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 01:31:32)
2014-06-06
2014-06-06
---- -- --
2016-09-09
WDU20140000770

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych

uchylony (spr: 2018-07-20 01:31:30)
2014-06-25
2014-06-25
---- -- --
2015-08-13
WDU20140000699

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie wykonywania lotów z lotnisk użytku wyłącznego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 01:31:37)
2014-06-12
2014-06-12
---- -- --
2016-09-13
WDU20130000741

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych w stosunku do lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej

uchylony (spr: 2018-07-20 01:50:58)
2013-06-28
2013-06-28
---- -- --
2018-06-27
WDU20130000799

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych w stosunku do lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji

uchylony (spr: 2018-07-20 01:50:53)
2013-07-15
2013-07-15
---- -- --
2018-06-27
WDU20130000471

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 01:51:23)
2013-04-18
2013-04-18
---- -- --
2017-06-09
WDU20130000421

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym

uchylony (spr: 2018-07-20 01:51:28)
2013-04-04
2013-04-04
---- -- --
2017-08-05
WDU20130000371

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Wymagań EUROCONTROL dotyczących europejskiego orzeczenia lekarskiego klasy 3 dla kontrolerów ruchu lotniczego

uchylony (spr: 2018-07-20 02:00:02)
2013-03-20
2013-03-20
---- -- --
2017-01-01
WDU20130000195

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wnoszenia broni oraz materiałów wybuchowych na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:00:19)
2013-05-13
2013-05-13
---- -- --
2014-06-06
WDU20130000114

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie opłat lotniskowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:00:27)
2013-01-25
2013-01-25
---- -- --
2014-08-13
WDU20130000121

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych

uchylony (spr: 2018-07-20 02:00:26)
2013-02-09
2013-02-09
---- -- --
2017-02-10
WDU20120001103

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających

uchylony (spr: 2018-07-20 02:01:23)
2012-10-13
2012-10-13
---- -- --
2014-07-29
WDU20111681009

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów ochrony, obowiązków oraz szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:21:08)
2011-08-31
2011-08-31
---- -- --
2013-03-19
WDU20111330771

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie uiszczenia wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:21:34)
2011-06-28
2011-06-28
---- -- --
2012-03-23
WDU20110670354

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych

uchylony (spr: 2018-07-20 02:30:37)
2011-04-14
2011-04-14
---- -- --
2015-08-13
WDU20101651119

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:40:46)
2010-09-08
2010-09-08
---- -- --
2013-03-19
WDU20101691140

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:40:44)
2010-09-29
2010-09-29
---- -- --
2013-03-19
WDU20101000640

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla lądowisk

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:41:34)
2010-06-24
2010-06-24
---- -- --
2011-09-18
WDU20100740470

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:50:06)
2010-05-05
2010-05-05
---- -- --
2012-08-31
WDU20100750477

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uiszczenia wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

uchylony (spr: 2018-07-20 02:50:05)
2010-05-05
2010-01-01
---- -- --
2011-06-28
WDU20100690442

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:50:08)
2010-04-27
2010-04-27
---- -- --
2012-08-31
WDU20100770508

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych

uchylony (spr: 2018-07-20 02:50:03)
2010-05-25
2010-05-25
---- -- --
2014-09-18
WDU20100720463

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów ruchu lotniczego

uchylony (spr: 2018-07-20 02:50:07)
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
2015-02-04
WDU20100320173

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Specyfikacji EUROCONTROL do szkolenia wstępnego kontrolerów ruchu lotniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:50:34)
2010-03-19
2010-03-19
---- -- --
2017-01-01
WDU20091231020

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:00:35)
2009-08-20
2009-08-20
---- -- --
2012-09-10
WDU20091221011

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:00:36)
2009-08-19
2009-08-19
---- -- --
2013-03-19
WDU20091130942

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:00:43)
2009-08-01
2009-08-01
---- -- --
2013-03-19
WDU20090940769

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:00:57)
2009-06-18
2009-06-18
---- -- --
2012-09-10
WDU20090970808

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:00:54)
2009-07-08
2009-07-08
---- -- --
2013-03-19
WDU20090940774

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lotniczo-lekarskich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:00:57)
2009-07-03
2009-07-03
---- -- --
2013-03-19
WDU20090830695

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:01:05)
2009-06-03
2009-06-03
---- -- --
2013-03-19
WDU20090610500

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych

uchylony (spr: 2018-07-20 03:01:22)
2009-04-16
2009-04-16
---- -- --
2014-09-18
WDU20090580478

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie służby informacji lotniczej

uchylony (spr: 2018-07-20 03:01:24)
2009-04-25
2009-04-25
---- -- --
2015-11-23
WDU20090180099

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uiszczania wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

uchylony (spr: 2018-07-20 03:10:27)
2009-02-04
2009-01-01
---- -- --
2010-01-01
WDU20081781099

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:11:31)
2008-10-21
2008-10-21
---- -- --
2013-03-19
WDU20081260814

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie przewozu lotniczego materiałów wymagających szczególnego traktowania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:20:26)
2008-07-30
2008-07-30
---- -- --
2011-09-18
WDU20081110709

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie warunków i sposobu działania służb ruchu lotniczego

uchylony (spr: 2018-07-20 03:20:35)
2008-06-23
2008-06-23
---- -- --
2015-01-15
WDU20080370203

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie przepisów ruchu lotniczego

uchylony (spr: 2018-07-20 03:21:24)
2008-03-20
2008-03-20
---- -- --
2015-02-04
WDU20080170105

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie uiszczania wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

uchylony (spr: 2018-07-20 03:21:33)
2008-01-31
2008-01-01
---- -- --
2010-01-01
WDU20071971436

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 5 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:30:54)
2007-11-09
2007-11-09
---- -- --
2013-03-19
WDU20071240866

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania wydatków związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:40:08)
2007-07-11
2007-07-11
---- -- --
2013-03-19
WDU20071090754

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wyznaczenia instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej oraz realizacji przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego jego uprawnień i obowiązków jako państwowej władzy nadzorującej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:40:20)
2007-06-21
2007-06-21
---- -- --
2013-03-19
WDU20071160803

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:40:14)
2007-07-07
2007-07-07
---- -- --
2012-09-10
WDU20070890592

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji statków powietrznych

uchylony (spr: 2018-07-20 03:40:36)
2007-06-05
2007-06-05
---- -- --
2013-12-07
WDU20062391736

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorstw prowadzących działalność lotniczą

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:50:12)
2006-12-30
2006-12-30
---- -- --
2013-02-16
WDU20061641160

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 28 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:51:05)
2006-09-29
2006-09-29
---- -- --
2013-03-19
WDU20061581125

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:51:08)
2006-09-20
2006-09-20
---- -- --
2013-03-19
WDU20060730513

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

uchylony (spr: 2018-07-20 04:00:30)
2006-05-13
2006-05-13
---- -- --
2010-07-01
WDU20060380259

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

uchylony (spr: 2018-07-20 04:00:53)
2006-03-07
2006-03-07
---- -- --
2007-03-01
WDU20052652212

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

uchylony (spr: 2018-07-20 04:01:20)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2007-03-01
WDU20052552142

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału i szczegółowych zasad korzystania z polskiej przestrzeni powietrznej oraz sposobów współdziałania państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym z cywilnymi i wojskowymi lotniskowymi organami służb ruchu lotniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:01:27)
2006-01-07
2006-01-07
---- -- --
2008-04-02
WDU20052321972

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:10:11)
2005-12-14
2005-12-14
---- -- --
2013-03-19
WDU20052141810

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:10:27)
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
2007-11-29
WDU20052331983

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty lotniczej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:10:10)
2005-12-08
2005-12-08
---- -- --
2012-01-01
WDU20052191867

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:10:21)
2005-11-08
2005-11-08
---- -- --
2013-03-19
WDU20052141790

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych

uchylony (spr: 2018-07-20 04:10:29)
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
2015-08-13
WDU20052301956

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

uchylony (spr: 2018-07-20 04:10:13)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2009-08-19
WDU20052191862

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:10:22)
2005-11-15
2005-11-15
---- -- --
2008-04-02
WDU20051891597

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:10:47)
2005-10-15
2005-10-15
---- -- --
2012-09-07
WDU20051971634

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2005 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:10:42)
2005-10-25
2005-10-25
---- -- --
2013-03-19
WDU20051971633

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:10:43)
2005-10-25
2005-10-25
---- -- --
2013-03-19
WDU20051281071

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych

uchylony (spr: 2018-07-20 04:20:04)
2005-07-28
2005-07-28
---- -- --
2009-06-03
WDU20051241037

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie przepisów technicznych o zdatności do lotu statków powietrznych kategorii specjalnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:20:06)
2005-07-23
2005-07-23
---- -- --
2013-03-19
WDU20050700632

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:20:42)
2005-05-01
2005-05-01
---- -- --
2013-03-19
WDU20051070904

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:20:19)
2005-07-02
2005-07-02
---- -- --
2013-03-19
WDU20050420408

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie sposobu współdziałania organów zarządzania ruchem lotniczym z Siłami Powietrznymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:21:02)
2005-03-31
2005-03-31
---- -- --
2008-04-02
WDU20050340311

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie uiszczenia wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

uchylony (spr: 2018-07-20 04:21:10)
2005-02-25
2005-02-25
---- -- --
2008-01-01
WDU20050250208

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:21:21)
2005-02-11
2005-02-11
---- -- --
2013-03-19
WDU20050040022

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie współpracy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:30:14)
2005-01-25
2005-01-25
---- -- --
2011-09-18
WDU20042452459

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury, Środowiska, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:30:55)
2005-01-18
2005-01-18
---- -- --
2013-03-19
WDU20042322334

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryf przewozu lotniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:31:06)
2004-11-10
2004-11-10
---- -- --
2013-03-19
WDU20041701791

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymagań dla lądowisk

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:40:20)
2004-08-17
2004-08-17
---- -- --
2011-09-18
WDU20041381464

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:40:49)
2004-07-02
2004-07-02
---- -- --
2012-08-31
WDU20041301390

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie określenia zakresu informacji wymaganych do wydania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wykonywania operacji lotniczych

uchylony (spr: 2018-07-20 04:40:56)
2004-06-08
2004-06-08
---- -- --
2007-02-24
WDU20041301388

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania zadań przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:40:56)
2004-06-08
2004-06-08
---- -- --
2007-04-01
WDU20041351444

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dna 17 maja 2004 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych

uchylony (spr: 2018-07-20 04:40:51)
2004-06-23
2004-06-23
---- -- --
2013-02-09
WDU20041181240

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie przewozu lotniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:41:08)
2004-06-10
2004-06-10
---- -- --
2013-03-19
WDU20041031089

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zakazów lotów dla statków powietrznych niespełniających wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem

uchylony (spr: 2018-07-20 04:41:23)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2004-06-19
WDU20041101168

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:41:15)
2004-06-01
2004-06-01
---- -- --
2013-02-16
WDU20041181238

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji lądowisk

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:41:08)
2004-06-10
2004-06-10
---- -- --
2013-03-19
WDU20041191247

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestru urządzeń naziemnych

uchylony (spr: 2018-07-20 04:41:08)
2004-06-11
2004-06-11
---- -- --
2013-02-09
WDU20041221272

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad oraz trybu przekazywania Ministrowi Obrony Narodowej funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej na czas wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:41:06)
2004-06-15
2004-06-15
---- -- --
2007-11-29
WDU20041221273

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:41:05)
2004-06-15
2004-06-15
---- -- --
2013-03-19
WDU20041031083

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat lotniskowych

uchylony (spr: 2018-07-20 04:41:23)
2004-06-01
2004-06-01
---- -- --
2013-01-25
WDU20041221271

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:41:06)
2004-06-15
2004-06-15
---- -- --
2012-09-07
WDU20040780736

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie służby informacji lotniczej oraz szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej

uchylony (spr: 2018-07-20 04:50:27)
2004-05-09
2004-05-09
---- -- --
2009-04-25
WDU20041221268

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat lotniskowych dla państwowych statków powietrznych wykonujących loty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa państwa, ochroną granicy państwowej lub poszukiwaniem i ratownictwem

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:41:06)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2013-02-12
WDU20040440414

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych technicznych przepisów ruchu lotniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:50:57)
2004-03-18
2004-03-18
---- -- --
2008-03-20
WDU20040440415

Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie zasad działania służb ruchu lotniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:50:57)
2004-03-18
2004-03-18
---- -- --
2008-04-02
WDU20040440413

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie podziału i szczegółowych zasad korzystania z polskiej przestrzeni powietrznej oraz sposobów współdziałania państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym z cywilnymi i wojskowymi lotniskowymi organami służb ruchu lotniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:50:57)
2004-03-18
2004-03-18
---- -- --
2008-04-02
WDU20040230204

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:51:15)
2004-03-05
2004-03-05
---- -- --
2013-03-19
WDU20040210196

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie komputerowych systemów rezerwacyjnych w lotnictwie cywilnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:51:16)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2004-05-01
WDU20040160157

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie opłat pobieranych przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:51:21)
2004-02-19
2004-02-19
---- -- --
2007-05-25
WDU20040150132

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:51:23)
2004-02-18
2004-02-18
---- -- --
2007-11-29
WDU20032302304

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wyjątków od zakazu wykonywania lotów próbnych i akrobacyjnych nad osiedlami i innymi skupiskami ludności

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:00:08)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2013-03-19
WDU20032041983

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie regulaminów przewoźników lotniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:00:38)
2003-12-17
2003-12-17
---- -- --
2013-03-19
WDU20031871829

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2003 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:00:51)
2003-11-19
2003-11-19
---- -- --
2013-03-19
WDU20031851810

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 października 2003 r. w sprawie przewozu lotniczego materiałów wymagających szczególnego traktowania

uchylony (spr: 2018-07-20 05:00:53)
2003-11-14
2003-11-14
---- -- --
2008-07-30
WDU20031861817

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2003 r. w sprawie świadczeń przewoźnika lotniczego w razie niezabrania pasażera na pokład statku powietrznego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:00:52)
2003-11-15
2003-11-15
---- -- --
2004-05-01
WDU20031861818

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2003 r. w sprawie taryf przewozu lotniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:00:52)
2003-11-15
2003-11-15
---- -- --
2013-03-19
WDU20031831793

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2003 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

uchylony (spr: 2018-07-20 05:00:54)
2003-11-12
2003-11-12
---- -- --
2010-07-01
WDU20031761718

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 września 2003 r. w sprawie opłaty lotniczej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:01:01)
2003-10-25
2003-10-25
---- -- --
2012-01-01
WDU20031651603

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:01:11)
2003-12-20
2003-12-20
---- -- --
2013-03-19
WDU20031681639

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagań dotyczących konstrukcji statków powietrznych oraz certyfikatu typu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:01:08)
2003-10-11
2003-10-11
---- -- --
2013-03-19
WDU20031671626

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:01:09)
2003-10-10
2003-10-10
---- -- --
2013-03-20
WDU20031671627

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o licencje członka personelu lotniczego albo posiadających licencje członka personelu lotniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:01:09)
2003-10-10
2003-10-10
---- -- --
2011-09-18
WDU20031681638

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie programów ochrony, obowiązków oraz szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:01:08)
2003-10-11
2003-10-11
---- -- --
2013-03-19
WDU20031391333

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych

uchylony (spr: 2018-07-20 05:10:04)
2003-08-23
2003-08-23
---- -- --
2013-12-07
WDU20031601549

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa

uchylony (spr: 2018-07-20 05:01:15)
2003-09-30
2003-09-30
---- -- --
2007-07-07
WDU20031391330

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie powołania Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:10:05)
2003-08-23
2003-08-23
---- -- --
2008-04-02
WDU20031391329

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR

uchylony (spr: 2018-07-20 05:10:05)
2003-08-23
2003-08-23
---- -- --
2004-10-15
WDU20031461422

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:01:27)
2003-09-06
2003-09-06
---- -- --
2004-12-25
WDU20031091034

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaków i napisów na statkach powietrznych

uchylony (spr: 2018-07-20 05:10:33)
2003-08-28
2003-08-28
---- -- --
2013-07-10
WDU20031321230

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie badania wypadków i incydentów lotniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:10:14)
2003-08-13
2003-08-13
---- -- --
2006-07-01
WDU20030990910

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych

uchylony (spr: 2018-07-20 05:10:44)
2003-06-19
2003-06-19
---- -- --
2015-08-13
WDU20031171108

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:10:25)
2003-07-22
2003-07-22
---- -- --
2013-03-19
WDU20031461421

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:01:27)
2003-09-06
2003-09-06
---- -- --
2013-03-19
WDU20030930863

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania członków i ekspertów Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:10:48)
2003-06-10
2003-06-10
---- -- --
2006-01-01
WDU20030900849

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:10:49)
2003-06-06
2003-06-06
---- -- --
2005-07-28
WDU20030620562

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych członków i ekspertów Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

uchylony (spr: 2018-07-20 05:11:15)
2003-04-24
2003-04-24
---- -- --
2006-01-01
WDU20030110119

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie określenia wielkości środków finansowych przekazywanych Urzędowi Lotnictwa Cywilnego na wyodrębniony rachunek środków specjalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:20:26)
2003-02-06
2003-02-06
---- -- --
2005-01-01
WDU20022191841

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie czasu pracy i wypoczynku członków załóg statków powietrznych oraz kontrolerów ruchu lotniczego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:20:59)
2002-12-18
2002-12-18
---- -- --
2013-03-19
WDU20022081772

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w związku z działalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:21:05)
2002-12-12
2002-12-12
---- -- --
2012-06-14
WDU20022191840

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego.

uchylony (spr: 2018-07-20 05:21:00)
2002-12-26
2002-12-26
---- -- --
2015-09-30
WDU20180001176

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:00:26)
2018-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001210

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:00:21)
2018-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000788

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:01:04)
2018-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000801

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:01:03)
2018-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000805

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów oraz informacji wymaganych przy ubieganiu się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:01:03)
2018-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000147

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:10:27)
2018-01-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000061

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:10:35)
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000026

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów oraz informacji wymaganych przy ubieganiu się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:10:38)
2018-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000028

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:10:37)
2018-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000158

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:10:25)
2018-02-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002363

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:10:57)
2018-01-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002362

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:10:57)
2018-01-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002351

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:10:59)
2017-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002268

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:11:07)
2017-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002080

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uznawania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:11:25)
2017-11-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000156

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:10:26)
2018-02-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000157

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:10:25)
2018-02-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001960

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 października 2017 r. w sprawie kierującego lotami

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:11:36)
2017-11-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001942

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:11:38)
2017-11-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001865

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2018 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:20:04)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001539

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypadków i incydentów lotniczych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:20:36)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001400

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:20:49)
2017-08-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001115

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:21:18)
2017-06-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000908

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:30:01)
2017-05-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000402

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:30:50)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002143

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2017 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:40:08)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002112

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:40:12)
2016-12-23
2016-12-23
---- -- --
---- -- --
WDU20170000055

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:31:23)
2017-02-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001844

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lotniczo-lekarskich

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:40:38)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001736

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:40:50)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001630

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:40:59)
2016-11-06
2016-11-06
---- -- --
---- -- --
WDU20160001412

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 00:41:24)
2016-09-09
2016-09-09
---- -- --
2017-03-01
WDU20160001423

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 sierpnia 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Specyfikacji EUROCONTROL do szkolenia wstępnego kontrolerów ruchu lotniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:41:23)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001424

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 sierpnia 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Wymagań EUROCONTROL dotyczących europejskiego orzeczenia lekarskiego klasy 3 dla kontrolerów ruchu lotniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:41:23)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001485

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:41:15)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001317

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:41:33)
2016-09-07
2016-09-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160001302

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:41:34)
2016-09-06
2016-09-06
---- -- --
---- -- --
WDU20160000993

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:50:25)
2016-07-23
2016-07-23
---- -- --
---- -- --
WDU20160000992

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:50:25)
2016-07-23
2016-07-23
---- -- --
---- -- --
WDU20160000913

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:50:33)
2016-06-28
2016-06-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160001048

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:50:19)
2016-08-03
2016-08-03
---- -- --
---- -- --
WDU20160000434

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:51:19)
2016-04-15
2016-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160000148

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:00:12)
2016-02-05
2016-02-05
---- -- --
---- -- --
WDU20160000036

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:00:22)
2016-01-23
2016-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150002231

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2016 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:00:40)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001816

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:01:20)
2016-05-07
2016-05-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150001571

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków eksploatacji lotnisk

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:10:06)
2015-10-17
2015-10-17
---- -- --
---- -- --
WDU20150001689

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. w sprawie służby informacji lotniczej

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:01:33)
2015-11-23
2015-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150001547

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:10:08)
2015-10-21
2015-10-21
---- -- --
---- -- --
WDU20150001398

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:10:22)
2015-09-30
2015-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150001059

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:10:54)
2015-08-13
2015-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20150000654

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków uznawania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 01:11:33)
2015-05-28
2015-05-28
---- -- --
---- -- --
WDU20150000565

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:20:05)
2015-06-01
2015-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000253

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lotniczo-lekarskich

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:20:34)
2015-03-11
2015-03-11
---- -- --
---- -- --
WDU20150000254

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:20:34)
2015-03-11
2015-03-11
---- -- --
---- -- --
WDU20150000255

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:20:33)
2015-03-11
2015-03-11
---- -- --
---- -- --
WDU20150000141

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przepisów ruchu lotniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:20:43)
2015-02-04
2015-02-04
---- -- --
---- -- --
WDU20150000058

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie warunków i sposobu działania służb ruchu lotniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:20:51)
2015-01-15
2015-01-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150000059

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 01:20:51)
2015-01-29
2015-01-29
---- -- --
2017-06-09
WDU20140001874

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2015 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:21:09)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001724

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaków i napisów na statkach powietrznych wpisanych do tego rejestru

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:21:24)
2014-12-19
2014-12-19
---- -- --
---- -- --
WDU20140001288

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:30:35)
2014-09-25
2014-09-25
---- -- --
---- -- --
WDU20140001420

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie warunków eksploatacji lotnisk

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 01:30:22)
2015-06-01
2015-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001223

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:30:42)
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001229

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:30:41)
2014-09-18
2014-09-18
---- -- --
---- -- --
WDU20140001074

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie opłat lotniskowych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:30:57)
2014-08-13
2014-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20140000950

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:31:09)
2014-07-26
2014-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20140000921

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie sposobu obliczania kosztów wykonywania przez przewoźnika lotniczego obowiązku użyteczności publicznej nałożonego w stosunku do regularnego przewozu lotniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:31:12)
2014-07-26
2014-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20140000928

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających

uchylony (spr: 2018-07-20 01:31:11)
2014-07-29
2014-07-29
---- -- --
2015-06-01
WDU20140000899

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnień do wykonywania niektórych czynności nadzoru lub kontroli udzielanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:31:15)
2014-07-22
2014-07-22
---- -- --
---- -- --
WDU20140000751

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 01:31:32)
2014-06-06
2014-06-06
---- -- --
2016-09-09
WDU20140000770

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych

uchylony (spr: 2018-07-20 01:31:30)
2014-06-25
2014-06-25
---- -- --
2015-08-13
WDU20140000699

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie wykonywania lotów z lotnisk użytku wyłącznego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 01:31:37)
2014-06-12
2014-06-12
---- -- --
2016-09-13
WDU20140000680

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie planów skuteczności działania

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:31:38)
2014-05-24
2014-05-24
---- -- --
---- -- --
WDU20140000663

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków rozliczania czasu pracy członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:31:41)
2014-06-06
2014-06-06
---- -- --
---- -- --
WDU20140000342

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:40:29)
2014-04-02
2014-04-02
---- -- --
---- -- --
WDU20140000289

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:40:34)
2014-03-08
2014-03-08
---- -- --
---- -- --
WDU20130001682

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:41:05)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001595

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2014 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:41:14)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001493

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie czasu pełnienia czynności lotniczych członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu śmigłowca oraz w śmigłowcowej służbie ratownictwa medycznego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:41:24)
2013-12-25
2013-12-25
---- -- --
---- -- --
WDU20130001378

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 01:50:01)
2013-11-25
2013-11-25
---- -- --
---- -- --
WDU20130001465

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów państwowych na licencje lub uprawnienia lotnicze

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:41:27)
2013-12-21
2013-12-21
---- -- --
---- -- --
WDU20130001202

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 października 2013 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:50:17)
2013-10-26
2013-10-26
---- -- --
---- -- --
WDU20130001147

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 01:50:22)
2013-10-12
2013-10-12
---- -- --
---- -- --
WDU20130001177

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:50:19)
2013-10-19
2013-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20130001132

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 2013 r. w sprawie ewidencji pokładowych i osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:50:24)
2013-10-09
2013-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20130001077

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 01:50:28)
2013-09-24
2013-09-24
---- -- --
---- -- --
WDU20130001020

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowi certyfikacji

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:50:34)
2013-09-19
2013-09-19
---- -- --
---- -- --
WDU20130001009

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 01:50:35)
2013-09-03
2013-09-03
---- -- --
---- -- --
WDU20130001068

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie działalności szkoleniowej personelu lotniczego podlegającej wpisowi do rejestru podmiotów szkolących

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:50:29)
2013-09-27
2013-09-27
---- -- --
---- -- --
WDU20130001032

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:50:32)
2013-12-07
2013-12-07
---- -- --
---- -- --
WDU20130000911

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie taryf przewozu lotniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:50:43)
2013-08-27
2013-08-27
---- -- --
---- -- --
WDU20130001148

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 01:50:22)
2013-09-28
2013-09-28
---- -- --
---- -- --
WDU20130000810

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:50:52)
2013-07-16
2013-07-16
---- -- --
---- -- --
WDU20130000795

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:50:53)
2013-07-10
2013-07-10
---- -- --
---- -- --
WDU20130000741

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych w stosunku do lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej

uchylony (spr: 2018-07-20 01:50:58)
2013-06-28
2013-06-28
---- -- --
2018-06-27
WDU20130000799

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych w stosunku do lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji

uchylony (spr: 2018-07-20 01:50:53)
2013-07-15
2013-07-15
---- -- --
2018-06-27
WDU20130000719

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zezwoleń związanych w przewozem lotniczym

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:51:00)
2013-06-25
2013-06-25
---- -- --
---- -- --
WDU20130000726

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaków i napisów na statkach powietrznych wpisanych do tego rejestru

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 01:50:59)
2013-07-10
2013-07-10
---- -- --
---- -- --
WDU20130000664

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 01:51:05)
2013-06-08
2013-06-08
---- -- --
---- -- --
WDU20130000637

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 01:51:07)
2013-06-05
2013-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20130000658

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu ustanawiania sieci portów lotniczych i wspólnego systemu opłat lotniskowych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:51:05)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000576

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 01:51:14)
2013-05-18
2013-05-18
---- -- --
---- -- --
WDU20130000608

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie sposobu wyznaczania instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:51:10)
2013-05-28
2013-05-28
---- -- --
---- -- --
WDU20130000519

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 01:51:19)
2013-05-01
2013-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000524

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 01:51:19)
2013-05-03
2013-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU20130000531

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad organizowania przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:51:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20130000471

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 01:51:23)
2013-04-18
2013-04-18
---- -- --
2017-06-09
WDU20130000487

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:51:22)
2013-04-24
2013-04-24
---- -- --
---- -- --
WDU20130000439

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminów przewozu lotniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:51:27)
2013-03-24
2013-03-24
---- -- --
---- -- --
WDU20130000486

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:51:22)
2013-05-08
2013-05-08
---- -- --
---- -- --
WDU20130000440

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 01:51:27)
2013-04-11
2013-04-11
---- -- --
---- -- --
WDU20130000421

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym

uchylony (spr: 2018-07-20 01:51:28)
2013-04-04
2013-04-04
---- -- --
2017-08-05
WDU20130000431

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w systemach funkcjonalnych mających wpływ na bezpieczeństwo

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:51:27)
2013-04-23
2013-04-23
---- -- --
---- -- --
WDU20130000372

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 02:00:02)
2013-03-20
2013-03-20
---- -- --
---- -- --
WDU20130000373

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 02:00:02)
2013-03-20
2013-03-20
---- -- --
---- -- --
WDU20130000374

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 02:00:02)
2013-03-19
2013-03-19
---- -- --
---- -- --
WDU20130000371

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Wymagań EUROCONTROL dotyczących europejskiego orzeczenia lekarskiego klasy 3 dla kontrolerów ruchu lotniczego

uchylony (spr: 2018-07-20 02:00:02)
2013-03-20
2013-03-20
---- -- --
2017-01-01
WDU20130000275

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów oraz informacji wymaganych przy ubieganiu się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 02:00:11)
2013-03-15
2013-03-15
---- -- --
---- -- --
WDU20130000184

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2013 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:00:20)
2013-02-08
2013-02-08
---- -- --
---- -- --
WDU20130000187

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie współpracy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:00:20)
2013-02-26
2013-02-26
---- -- --
---- -- --
WDU20130000195

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wnoszenia broni oraz materiałów wybuchowych na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:00:19)
2013-05-13
2013-05-13
---- -- --
2014-06-06
WDU20130000114

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie opłat lotniskowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:00:27)
2013-01-25
2013-01-25
---- -- --
2014-08-13
WDU20130000016

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 02:00:37)
2013-01-08
2013-01-08
---- -- --
---- -- --
WDU20130000067

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:00:31)
2013-02-16
2013-02-16
---- -- --
---- -- --
WDU20130000121

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych

uchylony (spr: 2018-07-20 02:00:26)
2013-02-09
2013-02-09
---- -- --
2017-02-10
WDU20120001249

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących przekazywania Straży Granicznej informacji przez przewoźników lotniczych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:01:08)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001161

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 października 2012 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku stosowania przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1794/2006 ustanawiającego wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1191/2010 w odniesieniu do opłat terminalowych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:01:18)
2012-10-25
2012-10-25
2014-12-31
---- -- --
WDU20120001103

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających

uchylony (spr: 2018-07-20 02:01:23)
2012-10-13
2012-10-13
---- -- --
2014-07-29
WDU20120001023

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 2012 r. w sprawie podstawowych przepisów porządkowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:01:31)
2012-10-02
2012-10-02
---- -- --
---- -- --
WDU20120000993

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 02:01:33)
2012-09-06
2012-09-06
---- -- --
---- -- --
WDU20120000953

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:01:37)
2012-09-07
2012-09-07
---- -- --
---- -- --
WDU20120000912

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 02:10:04)
2012-09-10
2012-09-10
---- -- --
---- -- --
WDU20120000898

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 02:10:05)
2012-08-21
2012-08-21
---- -- --
---- -- --
WDU20120000784

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 02:10:17)
2012-11-11
2012-11-11
---- -- --
---- -- --
WDU20120000724

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 02:10:23)
2012-08-31
2012-08-31
---- -- --
---- -- --
WDU20120000624

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 02:10:33)
2012-06-19
2012-06-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120000609

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez Ministra Obrony Narodowej związanych z działalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:10:34)
2012-06-14
2012-06-14
---- -- --
---- -- --
WDU20120000301

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2012 roku

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:11:06)
2012-03-23
2012-03-23
---- -- --
---- -- --
WDU20120000226

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego oraz upoważnienia dla osób korzystających z uprawnień członka Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:11:13)
2012-03-15
2012-03-15
---- -- --
---- -- --
WDU20112511507

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:20:23)
2011-12-07
2011-12-07
---- -- --
---- -- --
WDU20111681009

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów ochrony, obowiązków oraz szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:21:08)
2011-08-31
2011-08-31
---- -- --
2013-03-19
WDU20111330771

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie uiszczenia wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:21:34)
2011-06-28
2011-06-28
---- -- --
2012-03-23
WDU20110670354

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych

uchylony (spr: 2018-07-20 02:30:37)
2011-04-14
2011-04-14
---- -- --
2015-08-13
WDU20101651119

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:40:46)
2010-09-08
2010-09-08
---- -- --
2013-03-19
WDU20101691140

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:40:44)
2010-09-29
2010-09-29
---- -- --
2013-03-19
WDU20101060678

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:41:31)
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101000640

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla lądowisk

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:41:34)
2010-06-24
2010-06-24
---- -- --
2011-09-18
WDU20100930598

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR oraz europejskich wymagań w zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:41:37)
2010-05-28
2010-05-28
---- -- --
---- -- --
WDU20100740470

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:50:06)
2010-05-05
2010-05-05
---- -- --
2012-08-31
WDU20100750477

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uiszczenia wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

uchylony (spr: 2018-07-20 02:50:05)
2010-05-05
2010-01-01
---- -- --
2011-06-28
WDU20100690442

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:50:08)
2010-04-27
2010-04-27
---- -- --
2012-08-31
WDU20100770508

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych

uchylony (spr: 2018-07-20 02:50:03)
2010-05-25
2010-05-25
---- -- --
2014-09-18
WDU20100720463

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów ruchu lotniczego

uchylony (spr: 2018-07-20 02:50:07)
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
2015-02-04
WDU20100320173

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Specyfikacji EUROCONTROL do szkolenia wstępnego kontrolerów ruchu lotniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:50:34)
2010-03-19
2010-03-19
---- -- --
2017-01-01
WDU20091231020

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:00:35)
2009-08-20
2009-08-20
---- -- --
2012-09-10
WDU20091221011

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:00:36)
2009-08-19
2009-08-19
---- -- --
2013-03-19
WDU20091130942

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:00:43)
2009-08-01
2009-08-01
---- -- --
2013-03-19
WDU20090940769

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:00:57)
2009-06-18
2009-06-18
---- -- --
2012-09-10
WDU20090970808

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:00:54)
2009-07-08
2009-07-08
---- -- --
2013-03-19
WDU20090940774

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lotniczo-lekarskich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:00:57)
2009-07-03
2009-07-03
---- -- --
2013-03-19
WDU20090830695

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:01:05)
2009-06-03
2009-06-03
---- -- --
2013-03-19
WDU20090610500

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych

uchylony (spr: 2018-07-20 03:01:22)
2009-04-16
2009-04-16
---- -- --
2014-09-18
WDU20090580478

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie służby informacji lotniczej

uchylony (spr: 2018-07-20 03:01:24)
2009-04-25
2009-04-25
---- -- --
2015-11-23
WDU20090580479

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 03:01:24)
2009-04-25
2009-04-25
---- -- --
---- -- --
WDU20090530438

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ICAO w zakresie skrótów i kodów stosowanych w ruchu lotniczym

obowiązujący (spr: 2018-07-20 03:01:27)
2009-04-16
2009-04-16
---- -- --
---- -- --
WDU20090180099

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uiszczania wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

uchylony (spr: 2018-07-20 03:10:27)
2009-02-04
2009-01-01
---- -- --
2010-01-01
WDU20090050023

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie inspekcji obcych statków powietrznych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 03:10:34)
2009-01-31
2009-01-31
---- -- --
---- -- --
WDU20082101324

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 03:11:09)
2008-11-28
2008-11-28
---- -- --
---- -- --
WDU20081731074

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2008 r. w sprawie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 03:11:33)
2008-10-08
2008-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20081781099

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:11:31)
2008-10-21
2008-10-21
---- -- --
2013-03-19
WDU20081260814

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie przewozu lotniczego materiałów wymagających szczególnego traktowania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:20:26)
2008-07-30
2008-07-30
---- -- --
2011-09-18
WDU20081110709

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie warunków i sposobu działania służb ruchu lotniczego

uchylony (spr: 2018-07-20 03:20:35)
2008-06-23
2008-06-23
---- -- --
2015-01-15
WDU20081170741

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie sposobu współdziałania instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego z Siłami Powietrznymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-20 03:20:32)
2008-07-03
2008-07-03
---- -- --
---- -- --
WDU20080370203

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie przepisów ruchu lotniczego

uchylony (spr: 2018-07-20 03:21:24)
2008-03-20
2008-03-20
---- -- --
2015-02-04
WDU20080170105

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie uiszczania wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

uchylony (spr: 2018-07-20 03:21:33)
2008-01-31
2008-01-01
---- -- --
2010-01-01
WDU20072431780

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie noclegu funkcjonariuszy straży Granicznej pełniących wartę ochronną na pokładzie statku powietrznego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 03:30:20)
2008-01-12
2008-01-12
---- -- --
---- -- --
WDU20072101523

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 03:30:44)
2007-11-29
2007-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20072101524

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie przekazywania Ministrowi Obrony Narodowej funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej na czas wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 03:30:44)
2007-11-29
2007-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20071971436

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 5 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:30:54)
2007-11-09
2007-11-09
---- -- --
2013-03-19
WDU20071240866

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania wydatków związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:40:08)
2007-07-11
2007-07-11
---- -- --
2013-03-19
WDU20071090754

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wyznaczenia instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej oraz realizacji przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego jego uprawnień i obowiązków jako państwowej władzy nadzorującej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:40:20)
2007-06-21
2007-06-21
---- -- --
2013-03-19
WDU20071160803

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:40:14)
2007-07-07
2007-07-07
---- -- --
2012-09-10
WDU20070890592

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji statków powietrznych

uchylony (spr: 2018-07-20 03:40:36)
2007-06-05
2007-06-05
---- -- --
2013-12-07
WDU20070580397

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 14 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudziemców

obowiązujący (spr: 2018-07-20 03:40:55)
2007-04-19
2007-04-19
---- -- --
---- -- --
WDU20070210133

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie określenia zakresu informacji wymaganych do wydania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wykonywania operacji lotniczych w celu ograniczenia hałasu emitowanego na lotnisku

obowiązujący (spr: 2018-07-20 03:41:20)
2007-02-24
2007-02-24
---- -- --
---- -- --
WDU20070350225

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 03:41:10)
2007-02-27
2007-02-27
---- -- --
---- -- --
WDU20070180111

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 16 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 03:41:22)
2007-02-22
2007-02-22
---- -- --
---- -- --
WDU20062391736

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorstw prowadzących działalność lotniczą

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:50:12)
2006-12-30
2006-12-30
---- -- --
2013-02-16
WDU20062001478

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR

obowiązujący (spr: 2018-07-20 03:50:36)
2006-11-07
2006-11-07
---- -- --
---- -- --
WDU20061641160

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 28 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:51:05)
2006-09-29
2006-09-29
---- -- --
2013-03-19
WDU20061581125

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:51:08)
2006-09-20
2006-09-20
---- -- --
2013-03-19
WDU20061340946

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska

obowiązujący (spr: 2018-07-20 03:51:25)
2006-08-10
2006-08-10
---- -- --
---- -- --
WDU20061120768

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:00:07)
2006-07-01
2006-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061120769

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i upoważnienia dla osób korzystających z uprawnień członka Komisji

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:00:06)
2006-07-01
2006-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20060730513

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

uchylony (spr: 2018-07-20 04:00:30)
2006-05-13
2006-05-13
---- -- --
2010-07-01
WDU20060380259

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

uchylony (spr: 2018-07-20 04:00:53)
2006-03-07
2006-03-07
---- -- --
2007-03-01
WDU20060090053

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:01:10)
2006-02-03
2006-02-03
---- -- --
---- -- --
WDU20052652212

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

uchylony (spr: 2018-07-20 04:01:20)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2007-03-01
WDU20052552142

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału i szczegółowych zasad korzystania z polskiej przestrzeni powietrznej oraz sposobów współdziałania państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym z cywilnymi i wojskowymi lotniskowymi organami służb ruchu lotniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:01:27)
2006-01-07
2006-01-07
---- -- --
2008-04-02
WDU20052321972

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:10:11)
2005-12-14
2005-12-14
---- -- --
2013-03-19
WDU20052141810

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:10:27)
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
2007-11-29
WDU20052331983

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty lotniczej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:10:10)
2005-12-08
2005-12-08
---- -- --
2012-01-01
WDU20052191867

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:10:21)
2005-11-08
2005-11-08
---- -- --
2013-03-19
WDU20052141790

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych

uchylony (spr: 2018-07-20 04:10:29)
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
2015-08-13
WDU20052301956

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

uchylony (spr: 2018-07-20 04:10:13)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2009-08-19
WDU20052191862

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:10:22)
2005-11-15
2005-11-15
---- -- --
2008-04-02
WDU20051971638

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:10:42)
2005-10-25
2005-10-25
---- -- --
---- -- --
WDU20051891597

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:10:47)
2005-10-15
2005-10-15
---- -- --
2012-09-07
WDU20051971634

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2005 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:10:42)
2005-10-25
2005-10-25
---- -- --
2013-03-19
WDU20051821535

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:10:54)
2005-09-30
2005-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20051971633

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:10:43)
2005-10-25
2005-10-25
---- -- --
2013-03-19
WDU20051281071

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych

uchylony (spr: 2018-07-20 04:20:04)
2005-07-28
2005-07-28
---- -- --
2009-06-03
WDU20051241037

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie przepisów technicznych o zdatności do lotu statków powietrznych kategorii specjalnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:20:06)
2005-07-23
2005-07-23
---- -- --
2013-03-19
WDU20051020854

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie warunków i zasad wykorzystywania lotnisk lotnictwa służb porządku publicznego przez lotnictwo cywilne oraz obowiązków zarządzających tymi lotniskami

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:20:23)
2005-06-25
2005-06-25
---- -- --
---- -- --
WDU20050960816

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lotów dla statków powietrznych niespełniających wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:20:26)
2005-06-17
2005-06-17
---- -- --
---- -- --
WDU20050800699

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:20:36)
2005-05-10
2005-05-10
---- -- --
---- -- --
WDU20050700632

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:20:42)
2005-05-01
2005-05-01
---- -- --
2013-03-19
WDU20051070904

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:20:19)
2005-07-02
2005-07-02
---- -- --
2013-03-19
WDU20050420408

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie sposobu współdziałania organów zarządzania ruchem lotniczym z Siłami Powietrznymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:21:02)
2005-03-31
2005-03-31
---- -- --
2008-04-02
WDU20050340311

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie uiszczenia wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

uchylony (spr: 2018-07-20 04:21:10)
2005-02-25
2005-02-25
---- -- --
2008-01-01
WDU20050250208

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:21:21)
2005-02-11
2005-02-11
---- -- --
2013-03-19
WDU20050040022

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie współpracy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:30:14)
2005-01-25
2005-01-25
---- -- --
2011-09-18
WDU20042542552

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie warunków i zasad wykorzystywania lotnisk wojskowych przez lotnictwo cywilne oraz obowiązków zarządzających tymi lotniskami

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:30:47)
2004-12-15
2004-12-15
---- -- --
---- -- --
WDU20042622609

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:30:42)
2004-12-25
2004-12-25
---- -- --
---- -- --
WDU20042452459

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury, Środowiska, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:30:55)
2005-01-18
2005-01-18
---- -- --
2013-03-19
WDU20042322334

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryf przewozu lotniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:31:06)
2004-11-10
2004-11-10
---- -- --
2013-03-19
WDU20042242282

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR oraz europejskich wymagań w zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:31:10)
2004-10-15
2004-10-15
---- -- --
---- -- --
WDU20042242283

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:31:10)
2004-10-15
2004-10-15
---- -- --
---- -- --
WDU20041701791

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymagań dla lądowisk

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:40:20)
2004-08-17
2004-08-17
---- -- --
2011-09-18
WDU20041701795

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:40:20)
2004-08-17
2004-08-17
---- -- --
---- -- --
WDU20041381464

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:40:49)
2004-07-02
2004-07-02
---- -- --
2012-08-31
WDU20041301390

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie określenia zakresu informacji wymaganych do wydania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wykonywania operacji lotniczych

uchylony (spr: 2018-07-20 04:40:56)
2004-06-08
2004-06-08
---- -- --
2007-02-24
WDU20041401486

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie zakazów lotów dla statków powietrznych niespełniających wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:40:48)
2004-06-19
2004-06-19
---- -- --
---- -- --
WDU20041301388

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania zadań przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:40:56)
2004-06-08
2004-06-08
---- -- --
2007-04-01
WDU20041351444

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dna 17 maja 2004 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych

uchylony (spr: 2018-07-20 04:40:51)
2004-06-23
2004-06-23
---- -- --
2013-02-09
WDU20041181240

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie przewozu lotniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:41:08)
2004-06-10
2004-06-10
---- -- --
2013-03-19
WDU20041031088

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie tworzenia i działania komitetów oraz współdziałania i konsultacji w porcie lotniczym

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:41:23)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041031089

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zakazów lotów dla statków powietrznych niespełniających wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem

uchylony (spr: 2018-07-20 04:41:23)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2004-06-19
WDU20041101168

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:41:15)
2004-06-01
2004-06-01
---- -- --
2013-02-16
WDU20041181238

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji lądowisk

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:41:08)
2004-06-10
2004-06-10
---- -- --
2013-03-19
WDU20041191247

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestru urządzeń naziemnych

uchylony (spr: 2018-07-20 04:41:08)
2004-06-11
2004-06-11
---- -- --
2013-02-09
WDU20041221272

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad oraz trybu przekazywania Ministrowi Obrony Narodowej funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej na czas wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:41:06)
2004-06-15
2004-06-15
---- -- --
2007-11-29
WDU20041221273

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:41:05)
2004-06-15
2004-06-15
---- -- --
2013-03-19
WDU20041281340

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków i zasad wspólnej bezpiecznej eksploatacji lotnisk wojskowych oraz lotnisk służb porządku publicznego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:41:00)
2004-06-19
2004-06-19
---- -- --
---- -- --
WDU20041031083

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat lotniskowych

uchylony (spr: 2018-07-20 04:41:23)
2004-06-01
2004-06-01
---- -- --
2013-01-25
WDU20041221271

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:41:06)
2004-06-15
2004-06-15
---- -- --
2012-09-07
WDU20040940916

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania lotów międzynarodowych przez obce cywilne statki powietrzne oraz stałego pobytu polskich cywilnych statków powietrznych za granicą i obcych cywilnych statków powietrznych w Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:50:11)
2004-05-15
2004-05-15
---- -- --
---- -- --
WDU20040780736

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie służby informacji lotniczej oraz szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej

uchylony (spr: 2018-07-20 04:50:27)
2004-05-09
2004-05-09
---- -- --
2009-04-25
WDU20041221268

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat lotniskowych dla państwowych statków powietrznych wykonujących loty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa państwa, ochroną granicy państwowej lub poszukiwaniem i ratownictwem

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:41:06)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2013-02-12
WDU20040440414

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych technicznych przepisów ruchu lotniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:50:57)
2004-03-18
2004-03-18
---- -- --
2008-03-20
WDU20040440415

Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie zasad działania służb ruchu lotniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:50:57)
2004-03-18
2004-03-18
---- -- --
2008-04-02
WDU20040440413

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie podziału i szczegółowych zasad korzystania z polskiej przestrzeni powietrznej oraz sposobów współdziałania państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym z cywilnymi i wojskowymi lotniskowymi organami służb ruchu lotniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:50:57)
2004-03-18
2004-03-18
---- -- --
2008-04-02
WDU20040230204

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:51:15)
2004-03-05
2004-03-05
---- -- --
2013-03-19
WDU20040210196

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie komputerowych systemów rezerwacyjnych w lotnictwie cywilnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:51:16)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2004-05-01
WDU20040160157

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie opłat pobieranych przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:51:21)
2004-02-19
2004-02-19
---- -- --
2007-05-25
WDU20040150132

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:51:23)
2004-02-18
2004-02-18
---- -- --
2007-11-29
WDU20032302304

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wyjątków od zakazu wykonywania lotów próbnych i akrobacyjnych nad osiedlami i innymi skupiskami ludności

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:00:08)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2013-03-19
WDU20032302299

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie zrzutów ze statku powietrznego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 05:00:08)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20032041983

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie regulaminów przewoźników lotniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:00:38)
2003-12-17
2003-12-17
---- -- --
2013-03-19
WDU20031871829

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2003 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:00:51)
2003-11-19
2003-11-19
---- -- --
2013-03-19
WDU20031851810

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 października 2003 r. w sprawie przewozu lotniczego materiałów wymagających szczególnego traktowania

uchylony (spr: 2018-07-20 05:00:53)
2003-11-14
2003-11-14
---- -- --
2008-07-30
WDU20031861817

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2003 r. w sprawie świadczeń przewoźnika lotniczego w razie niezabrania pasażera na pokład statku powietrznego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:00:52)
2003-11-15
2003-11-15
---- -- --
2004-05-01
WDU20031861818

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2003 r. w sprawie taryf przewozu lotniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:00:52)
2003-11-15
2003-11-15
---- -- --
2013-03-19
WDU20031831793

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2003 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

uchylony (spr: 2018-07-20 05:00:54)
2003-11-12
2003-11-12
---- -- --
2010-07-01
WDU20031831794

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące

obowiązujący (spr: 2018-07-20 05:00:54)
2003-11-12
2003-11-12
---- -- --
---- -- --
WDU20031761718

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 września 2003 r. w sprawie opłaty lotniczej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:01:01)
2003-10-25
2003-10-25
---- -- --
2012-01-01
WDU20031651603

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:01:11)
2003-12-20
2003-12-20
---- -- --
2013-03-19
WDU20031681640

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 05:01:08)
2003-10-11
2003-10-11
---- -- --
---- -- --
WDU20031681639

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagań dotyczących konstrukcji statków powietrznych oraz certyfikatu typu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:01:08)
2003-10-11
2003-10-11
---- -- --
2013-03-19
WDU20031731678

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie wykonywania lotów próbnych oraz wydawania świadectwa oględzin statku powietrznego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 05:01:04)
2003-10-21
2003-10-21
---- -- --
---- -- --
WDU20031671626

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:01:09)
2003-10-10
2003-10-10
---- -- --
2013-03-20
WDU20031671627

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o licencje członka personelu lotniczego albo posiadających licencje członka personelu lotniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:01:09)
2003-10-10
2003-10-10
---- -- --
2011-09-18
WDU20031681638

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie programów ochrony, obowiązków oraz szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:01:08)
2003-10-11
2003-10-11
---- -- --
2013-03-19
WDU20031561524

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców

obowiązujący (spr: 2018-07-20 05:01:18)
2003-09-20
2003-09-20
---- -- --
---- -- --
WDU20031681637

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie egzaminów państwowych na licencje lub uprawnienia lotnicze

obowiązujący (spr: 2018-07-20 05:01:08)
2003-10-11
2003-10-11
---- -- --
---- -- --
WDU20031391333

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych

uchylony (spr: 2018-07-20 05:10:04)
2003-08-23
2003-08-23
---- -- --
2013-12-07
WDU20031601549

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa

uchylony (spr: 2018-07-20 05:01:15)
2003-09-30
2003-09-30
---- -- --
2007-07-07
WDU20031391331

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie trybu wpisywania lekarzy na listę lekarzy orzeczników oraz skreślania z niej

obowiązujący (spr: 2018-07-20 05:10:05)
2003-08-23
2003-08-23
---- -- --
---- -- --
WDU20031391332

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie trybu wpisywania zakładów opieki zdrowotnej na listę centrów medycyny lotniczej oraz skreślania z niej

obowiązujący (spr: 2018-07-20 05:10:05)
2003-08-23
2003-08-23
---- -- --
---- -- --
WDU20031391330

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie powołania Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:10:05)
2003-08-23
2003-08-23
---- -- --
2008-04-02
WDU20031301192

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska

obowiązujący (spr: 2018-07-20 05:10:18)
2003-08-08
2003-08-08
---- -- --
---- -- --
WDU20031301193

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 05:10:18)
2003-08-08
2003-08-08
---- -- --
---- -- --
WDU20031391329

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR

uchylony (spr: 2018-07-20 05:10:05)
2003-08-23
2003-08-23
---- -- --
2004-10-15
WDU20031461422

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:01:27)
2003-09-06
2003-09-06
---- -- --
2004-12-25
WDU20031091034

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaków i napisów na statkach powietrznych

uchylony (spr: 2018-07-20 05:10:33)
2003-08-28
2003-08-28
---- -- --
2013-07-10
WDU20031321230

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie badania wypadków i incydentów lotniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:10:14)
2003-08-13
2003-08-13
---- -- --
2006-07-01
WDU20030990910

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych

uchylony (spr: 2018-07-20 05:10:44)
2003-06-19
2003-06-19
---- -- --
2015-08-13
WDU20031171108

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:10:25)
2003-07-22
2003-07-22
---- -- --
2013-03-19
WDU20031461421

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:01:27)
2003-09-06
2003-09-06
---- -- --
2013-03-19
WDU20030930863

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania członków i ekspertów Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:10:48)
2003-06-10
2003-06-10
---- -- --
2006-01-01
WDU20030900849

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:10:49)
2003-06-06
2003-06-06
---- -- --
2005-07-28
WDU20030620562

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych członków i ekspertów Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

uchylony (spr: 2018-07-20 05:11:15)
2003-04-24
2003-04-24
---- -- --
2006-01-01
WDU20030110119

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie określenia wielkości środków finansowych przekazywanych Urzędowi Lotnictwa Cywilnego na wyodrębniony rachunek środków specjalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:20:26)
2003-02-06
2003-02-06
---- -- --
2005-01-01
WDU20022191841

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie czasu pracy i wypoczynku członków załóg statków powietrznych oraz kontrolerów ruchu lotniczego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:20:59)
2002-12-18
2002-12-18
---- -- --
2013-03-19
WDU20022051739

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego.

obowiązujący (spr: 2018-07-20 05:21:08)
2002-12-09
2002-12-09
---- -- --
---- -- --
WDU20022081772

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w związku z działalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:21:05)
2002-12-12
2002-12-12
---- -- --
2012-06-14
WDU20022191840

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego.

uchylony (spr: 2018-07-20 05:21:00)
2002-12-26
2002-12-26
---- -- --
2015-09-30

Książki

septem

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 24.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 49.00

Cena: 49.00

Cena: 32.90

Cena: 39.90

Cena: 44.90

Cena: 19.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 34.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu