zaloguj facebukiem
Szukaj


_

Pobierz:

Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych.


akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-09-17 02:45:59) Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1269
42
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów

obowiązujący
2019-10-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych

obowiązujący
2019-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych

obowiązujący
2018-11-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów

obowiązujący
2018-05-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych

obowiązujący
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych

obowiązujący
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych

obowiązujący
2015-08-15
2015-08-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów

obowiązujący
2015-05-11
2015-05-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów

obowiązujący
2012-07-06
2012-07-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych

obowiązujący
2011-04-20
2010-04-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskiego w Naczelnym Sądzie Administracyjnych oraz liczby wiceprezesów

obowiązujący
2009-06-23
2009-06-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Radomiu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

obowiązujący
2008-07-09
2008-07-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów

obowiązujący
2006-12-28
2006-12-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Radomiu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

obowiązujący
2006-01-11
2006-01-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący
2004-09-11
2004-09-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

obowiązujący
2004-08-27
2004-08-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów

obowiązujący
2004-02-23
2004-02-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną wojewódzkich sądów administracyjnych

obowiązujący
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
1
WMP20150000397

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. nr 1131.2.2015 o powołaniu Wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego

na dzie? 2019-10-19 12:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000474

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 maja 2019 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie

na dzie? 2019-10-19 00:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000922

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego

na dzie? 2019-10-19 11:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000689

Postanowienie nr 1131.7.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2016 r. o powołaniu Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

na dzie? 2019-10-19 08:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001126

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego

na dzie? 2019-10-19 07:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000389

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. nr 1130.7.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego

na dzie? 2019-10-19 06:40:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000390

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. nr 1130.8.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego

na dzie? 2019-10-19 06:40:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000391

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2017 r. nr 1130.14.2017 zmieniające postanowienie o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego

na dzie? 2019-10-19 06:40:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000503

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2017 r. nr 1130.11.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego

na dzie? 2019-10-19 06:20:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000504

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2017 r. nr 1130.13.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego

na dzie? 2019-10-19 06:20:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000520

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie

na dzie? 2019-10-19 06:20:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000595

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 1130.16.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego

na dzie? 2019-10-19 06:10:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000596

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 1130.19.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego

na dzie? 2019-10-19 06:10:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000914

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego

na dzie? 2019-10-19 05:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001035

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2017 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim

na dzie? 2019-10-19 05:10:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001036

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2017 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach

na dzie? 2019-10-19 05:10:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000422

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 kwietnia 2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

na dzie? 2019-10-19 03:45:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000445

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 kwietnia 2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

na dzie? 2019-10-19 03:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000707

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lipca 2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

na dzie? 2019-10-19 03:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001044

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi

na dzie? 2019-10-19 02:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001045

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach

na dzie? 2019-10-19 02:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000352

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku

na dzie? 2019-10-19 01:10:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000353

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku

na dzie? 2019-10-19 01:10:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000354

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi

na dzie? 2019-10-19 01:10:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000355

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie

na dzie? 2019-10-19 01:10:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000371

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie

na dzie? 2019-10-19 01:10:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000372

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

na dzie? 2019-10-19 01:10:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000373

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu

na dzie? 2019-10-19 01:10:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000374

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

na dzie? 2019-10-19 01:10:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000718

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lipca 2019 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

na dzie? 2019-10-19 00:30:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000725

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lipca 2019 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach

na dzie? 2019-10-19 00:30:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000726

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lipca 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

na dzie? 2019-10-19 00:30:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000953

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 września 2019 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu

na dzie? 2019-10-19 00:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000954

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 września 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

na dzie? 2019-10-19 00:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów

obowiązujący
2019-10-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych

obowiązujący
2019-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych

obowiązujący
2018-11-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów

obowiązujący
2018-05-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych

obowiązujący
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych

obowiązujący
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych

obowiązujący
2015-08-15
2015-08-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów

obowiązujący
2015-05-11
2015-05-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych

uchylony
2015-04-07
2015-04-07
---- -- --
2015-08-15

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów

obowiązujący
2012-07-06
2012-07-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych

obowiązujący
2011-04-20
2010-04-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskiego w Naczelnym Sądzie Administracyjnych oraz liczby wiceprezesów

obowiązujący
2009-06-23
2009-06-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Radomiu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

obowiązujący
2008-07-09
2008-07-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów

obowiązujący
2006-12-28
2006-12-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Radomiu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

obowiązujący
2006-01-11
2006-01-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący
2004-09-11
2004-09-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

obowiązujący
2004-08-27
2004-08-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów

obowiązujący
2004-02-23
2004-02-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną wojewódzkich sądów administracyjnych

obowiązujący
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych

uchylony
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2015-08-15

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników i innych pracowników sądowych oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, innych urzędników i pracowników sądowych wojewódzkich sądów administracyjnych

uznany za uchylony
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2010-04-10

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu