Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych


art. 25 ust. 2, art. 95. art. 102-105, art. 123 pkt 1 i 3, art. 124 i 125, art. 127, art. 135 ust. 2 i 3 - w zakresie dotyczącym art. 123 pkt 3 oraz art. 137 ust. 2 weszły w życie z dniem 1 maja 2004 r.; art. 148 pkt 3 lit. c w zakresie, w którym dotyczy art. 80b ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 148 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Ustawa z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie.
Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe.
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.
Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 05:10:16) Dz.U. 2003 nr 124 poz. 115277

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20160001976

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:25)
2016-12-23
2016-12-23
---- -- --
---- -- --
WDU20160001903

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:32)
2016-11-26
2016-11-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160001040

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie danych gromadzonych w informatycznej bazie danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:50:22)
2016-08-02
2016-08-02
---- -- --
---- -- --
WDU20130000344

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:00:02)
2013-03-31
2013-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU20120000838

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:10:07)
2012-08-07
2012-08-07
---- -- --
---- -- --
WDU20101731171

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:40:33)
2010-09-30
2010-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20071701196

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 03:31:10)
2007-09-30
2007-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20050530474

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 04:20:52)
2005-04-01
2005-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20032112059

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sprawozdania z działalności Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:00:24)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20032092029

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 05:00:27)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001976

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:25)
2016-12-23
2016-12-23
---- -- --
---- -- --
WDU20160001903

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:32)
2016-11-26
2016-11-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160001040

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie danych gromadzonych w informatycznej bazie danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:50:22)
2016-08-02
2016-08-02
---- -- --
---- -- --
WDU20130000344

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:00:02)
2013-03-31
2013-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU20120001442

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:00:44)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2016-11-26
WDU20120000838

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:10:07)
2012-08-07
2012-08-07
---- -- --
---- -- --
WDU20101731171

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:40:33)
2010-09-30
2010-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20071701196

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 03:31:10)
2007-09-30
2007-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20050530474

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 04:20:52)
2005-04-01
2005-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040510495

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie współdziałania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z organem prowadzącym centralną ewidencję pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:50:44)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2017-11-13
WDU20032112064

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:00:23)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2012-08-07
WDU20032112058

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:00:25)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2012-08-12
WDU20032112059

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sprawozdania z działalności Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:00:24)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20032092029

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 05:00:27)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --

Książki

bezdroza

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 44.90

Cena: 52.90

Cena: 42.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 49.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 49.90

Cena: 26.90

Cena: 59.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 24.90

Cena: 26.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu