Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


art. 107 stosuje się od dnia 1 maja 2004 r., art. 129 w zakresie, w jakim dotyczy cudzoziemców posiadajacych zgodę na pobyt tolerowany, stosuje się od dnia 1 stycznia 2004 r., przepisy art. 108 ust. 1-3 utraciły moc z dniem 1 maja 2004 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym.
Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych.
Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej.
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2002 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 05:10:19) Dz.U. 2003 nr 128 poz. 117627

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20160001724

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2016 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie ochrony międzynarodowej

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:40:51)
2016-11-03
2016-11-03
---- -- --
---- -- --
WDU20160000311

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:51:31)
2016-03-26
2016-03-26
---- -- --
---- -- --
WDU20150001856

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:01:17)
2015-11-13
2015-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20150001859

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:01:16)
2015-11-13
2015-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20150001828

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 2015 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:01:19)
2015-11-13
2015-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20150000538

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjnych i finansowych wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:20:08)
2015-05-01
2015-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001014

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych cudzoziemców, którzy złożyli wniosek o nadanie statusu uchodźcy albo wniosek o udzielenie azylu, albo korzystają z ochrony czasowej

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:31:02)
2014-08-15
2014-08-15
---- -- --
---- -- --
WDU20120000593

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 02:10:36)
2012-06-01
2012-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20090990835

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-20 03:00:52)
2009-06-29
2009-06-29
---- -- --
---- -- --
WDU20090330257

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 03:10:13)
2009-03-01
2009-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20082231469

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych Rady do Spraw Uchodźców

obowiązujący (spr: 2018-07-20 03:10:54)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20082181394

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie warunków organizacyjnych i finansowych wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 03:11:01)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20082151360

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 03:11:05)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20080910574

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie trybu wypłaty zasiłków pogrzebowych oraz warunków pokrywania kosztów pogrzebu cudzoziemca ze środków budżetu państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-20 03:20:49)
2008-05-29
2008-05-29
---- -- --
---- -- --
WDU20051471228

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie wzoru przepustki dla cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który podlega przeniesieniu do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:11:22)
2005-08-20
2005-08-20
---- -- --
---- -- --
WDU20140000532

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 01:40:11)
2014-05-01
2014-05-01
---- -- --
2015-11-13
WDU20112821654

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

uchylony (spr: 2018-07-20 02:20:08)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2015-11-13
WDU20112611564

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:20:18)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2016-03-26
WDU20110610313

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:30:40)
2011-04-06
2011-04-06
---- -- --
2016-05-14
WDU20090800674

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:01:06)
2009-05-29
2009-05-29
---- -- --
2012-01-01
WDU20090710616

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:01:12)
2009-05-27
2009-05-27
---- -- --
2012-01-01
WDU20090410333

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:10:05)
2009-03-16
2009-03-16
---- -- --
2009-06-29
WDU20090270168

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:10:22)
2009-03-06
2009-03-06
---- -- --
2015-11-13
WDU20082261504

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:10:51)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2009-06-29
WDU20080920579

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o nadanie statusu uchodźcy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:20:48)
2008-05-29
2008-05-29
---- -- --
2015-11-13
WDU20051861558

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2005 r. w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych od cudzoziemca

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:10:51)
2005-10-01
2005-10-01
---- -- --
2014-08-15
WDU20051571322

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:11:14)
2005-09-03
2005-09-03
---- -- --
2009-05-29
WDU20042022079

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:31:31)
2004-10-01
2004-10-01
---- -- --
2009-05-30
WDU20041851908

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych Rady do Spraw Uchodźców

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:40:09)
2004-09-01
2004-09-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20041851909

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:40:09)
2004-09-01
2004-09-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20041851910

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków organizacyjnych i finansowych wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:40:09)
2004-09-01
2004-09-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20031511473

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie warunków zakwaterowania małoletnich bez opieki oraz standardu opieki w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:01:23)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2008-05-29
WDU20031461428

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:01:27)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2009-05-29
WDU20031511471

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych cudzoziemców, którym jest udzielana ochrona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

uchylony (spr: 2018-07-20 05:01:23)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2005-10-01
WDU20031461425

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:01:27)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2009-05-27
WDU20031501460

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej

uchylony (spr: 2018-07-20 05:01:24)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20031501458

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie wzorów formularzy wniosków i wzorów dokumentów w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy

uchylony (spr: 2018-07-20 05:01:24)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2009-03-06
WDU20160001724

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2016 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie ochrony międzynarodowej

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:40:51)
2016-11-03
2016-11-03
---- -- --
---- -- --
WDU20160000311

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:51:31)
2016-03-26
2016-03-26
---- -- --
---- -- --
WDU20150001856

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:01:17)
2015-11-13
2015-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20150001859

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:01:16)
2015-11-13
2015-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20150001828

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 2015 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:01:19)
2015-11-13
2015-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20150000538

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjnych i finansowych wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:20:08)
2015-05-01
2015-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001014

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych cudzoziemców, którzy złożyli wniosek o nadanie statusu uchodźcy albo wniosek o udzielenie azylu, albo korzystają z ochrony czasowej

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:31:02)
2014-08-15
2014-08-15
---- -- --
---- -- --
WDU20140000532

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 01:40:11)
2014-05-01
2014-05-01
---- -- --
2015-11-13
WDU20120000593

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 02:10:36)
2012-06-01
2012-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112821654

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

uchylony (spr: 2018-07-20 02:20:08)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2015-11-13
WDU20112611564

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:20:18)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2016-03-26
WDU20110610313

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:30:40)
2011-04-06
2011-04-06
---- -- --
2016-05-14
WDU20090990835

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-20 03:00:52)
2009-06-29
2009-06-29
---- -- --
---- -- --
WDU20090800674

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:01:06)
2009-05-29
2009-05-29
---- -- --
2012-01-01
WDU20090710616

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:01:12)
2009-05-27
2009-05-27
---- -- --
2012-01-01
WDU20090330257

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 03:10:13)
2009-03-01
2009-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20090410333

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:10:05)
2009-03-16
2009-03-16
---- -- --
2009-06-29
WDU20090270168

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:10:22)
2009-03-06
2009-03-06
---- -- --
2015-11-13
WDU20082261504

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:10:51)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2009-06-29
WDU20082231469

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych Rady do Spraw Uchodźców

obowiązujący (spr: 2018-07-20 03:10:54)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20082181394

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie warunków organizacyjnych i finansowych wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 03:11:01)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20082151360

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 03:11:05)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20080920579

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o nadanie statusu uchodźcy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:20:48)
2008-05-29
2008-05-29
---- -- --
2015-11-13
WDU20080910574

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie trybu wypłaty zasiłków pogrzebowych oraz warunków pokrywania kosztów pogrzebu cudzoziemca ze środków budżetu państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-20 03:20:49)
2008-05-29
2008-05-29
---- -- --
---- -- --
WDU20051861558

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2005 r. w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych od cudzoziemca

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:10:51)
2005-10-01
2005-10-01
---- -- --
2014-08-15
WDU20051571322

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:11:14)
2005-09-03
2005-09-03
---- -- --
2009-05-29
WDU20051471228

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie wzoru przepustki dla cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który podlega przeniesieniu do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:11:22)
2005-08-20
2005-08-20
---- -- --
---- -- --
WDU20042022079

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:31:31)
2004-10-01
2004-10-01
---- -- --
2009-05-30
WDU20041851908

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych Rady do Spraw Uchodźców

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:40:09)
2004-09-01
2004-09-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20041851909

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:40:09)
2004-09-01
2004-09-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20041851910

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków organizacyjnych i finansowych wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:40:09)
2004-09-01
2004-09-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20031511473

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie warunków zakwaterowania małoletnich bez opieki oraz standardu opieki w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:01:23)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2008-05-29
WDU20031461428

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:01:27)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2009-05-29
WDU20031511471

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych cudzoziemców, którym jest udzielana ochrona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

uchylony (spr: 2018-07-20 05:01:23)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2005-10-01
WDU20031461425

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:01:27)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2009-05-27
WDU20031501460

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej

uchylony (spr: 2018-07-20 05:01:24)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20031501458

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie wzorów formularzy wniosków i wzorów dokumentów w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy

uchylony (spr: 2018-07-20 05:01:24)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2009-03-06

Książki

bezdroza

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 44.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 52.90

Cena: 42.90

Cena: 26.90

Cena: 59.90

Cena: 49.90

Cena: 49.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu