Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami


Przepisy rozdziału 6 stosuje się od dnia 1 maja 2004 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody.
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-17 10:10:37) Dz.U. 2003 nr 162 poz. 156859

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20180001003

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Płock - Wzgórze Tumskie"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:00:48)
2018-05-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000929

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Rogalin - zespół pałacowy z ogrodem i parkiem"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:01:09)
2018-05-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000930

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kwidzyn - zespół katedralno-zamkowy"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:01:08)
2018-05-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000943

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Ujazd - ruiny zamku Krzyżtopór"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:01:05)
2018-05-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000944

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Lidzbark Warmiński - zamek biskupów warmińskich"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:01:05)
2018-05-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000961

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Święta Lipka - sanktuarium pielgrzymkowe"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:01:00)
2018-05-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000977

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Koszuty - zespół dworsko-parkowy"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:00:55)
2018-05-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000981

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Strzelno - zespół dawnego klasztoru Norbertanek"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:00:54)
2018-05-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001008

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Gdańsk - Twierdza Wisłoujście"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:00:47)
2018-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002249

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ksiąg ewidencyjnych prowadzonych przez podmioty gospodarcze wyspecjalizowane w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:30:52)
2017-12-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002252

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Katowice - Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego oraz zespół katedralny"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:30:51)
2017-12-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002250

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Janów Podlaski - stadnina koni"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:30:51)
2017-12-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002251

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Szalowa - kościół parafialny pod wezwaniem św. Michała Archanioła"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:30:51)
2017-12-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002253

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Radruż - zespół cerkiewny"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:30:50)
2017-12-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002256

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Gościkowo-Paradyż - pocysterski zespół klasztorny"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:30:50)
2017-12-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002267

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kraków - Kopiec Kościuszki z otoczeniem"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:30:47)
2017-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002271

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Grudziądz - zespół zabytkowych spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:30:46)
2017-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002273

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Sandomierz - historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:30:45)
2017-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002274

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Nieborów i Arkadia - zespół pałacowo-ogrodowy i ogród sentymentalno-romantyczny"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:30:45)
2017-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002275

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kielce - dawny pałac biskupów i katedra"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:30:44)
2017-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002276

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Ciechocinek - zespół tężni i warzelni soli wraz z parkami Tężniowym i Zdrojowym"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:30:44)
2017-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002277

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Gdańsk-Oliwa - zespół pocystersko-katedralny"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:30:44)
2017-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001674

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:40:49)
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001384

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości i rozliczania dotacji celowej na wyposażenie w zabezpieczenia techniczne pomieszczenia, w którym będzie przechowywany zabytek wpisany na Listę Skarbów Dziedzictwa

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:42:12)
2017-07-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001265

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:42:45)
2017-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000928

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie Listy Skarbów Dziedzictwa

obowiązujący (spr: 2018-06-18 01:01:17)
2017-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000654

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Gliwice - radiostacja"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 01:02:35)
2017-03-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000655

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Świdnica - katedra pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 01:02:35)
2017-03-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000662

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Rydzyna - założenie rezydencjonalno-urbanistyczne"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 01:02:33)
2017-03-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000663

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Święty Krzyż - pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 01:02:32)
2017-03-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000667

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Tyniec - zespół opactwa benedyktynów"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 01:02:31)
2017-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000672

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Świdnica - zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pod wezwaniem Świętej Trójcy, zwany Kościołem Pokoju"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 01:02:30)
2017-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000673

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Jawor - kościół ewangelicko-augsburski pod wezwaniem Ducha Świętego, zwany Kościołem Pokoju"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 01:02:29)
2017-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000674

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Wąchock - zespół opactwa cystersów"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 01:02:29)
2017-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000675

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Ozimek - żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 01:02:29)
2017-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000688

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Klępsk - kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 01:02:25)
2017-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001275

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie krajowego rejestru utraconych dóbr kultury

obowiązujący (spr: 2018-06-18 02:40:12)
2015-09-02
2015-09-02
---- -- --
---- -- --
WDU20150000356

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Gdynia - historyczny układ urbanistyczny śródmieścia"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 02:50:29)
2015-03-17
2015-03-17
---- -- --
---- -- --
WDU20150000315

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Łódź - wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 02:50:41)
2015-03-07
2015-03-07
---- -- --
---- -- --
WDU20140000957

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Trzebnica - zespół dawnego opactwa cysterek"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 03:50:12)
2014-07-22
2014-07-22
---- -- --
---- -- --
WDU20140000955

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kołbacz - założenie dawnego klasztoru cystersów, późniejszej letniej rezydencji książąt pomorskich i domeny państwowej"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 03:50:12)
2014-07-21
2014-07-21
---- -- --
---- -- --
WDU20140000956

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Warszawa - zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 03:50:12)
2014-07-21
2014-07-21
---- -- --
---- -- --
WDU20140000614

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Pelplin - zespół pocystersko-katedralny"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 04:00:06)
2014-05-15
2014-05-15
---- -- --
---- -- --
WDU20140000110

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie dotacji na badania archeologiczne

obowiązujący (spr: 2018-06-17 04:11:57)
2014-02-06
2014-02-06
---- -- --
---- -- --
WDU20120001239

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Łowicz - Bazylika Katedralna (dawna Kolegiata Prymasowska) pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 04:42:37)
2012-11-13
2012-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20120001240

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Paczków - zespół staromiejski ze średniowiecznym systemem fortyfikacji"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 04:42:37)
2012-11-13
2012-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20120001241

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Strzegom - kościół pod wezwaniem św. św. Apostołów Piotra i Pawła"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 04:42:37)
2012-11-13
2012-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20120001242

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Sulejów - zespół opactwa cystersów"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 04:42:36)
2012-11-13
2012-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20120001243

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Katowice - Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 04:42:36)
2012-11-13
2012-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20120001275

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Bohoniki i Kruszyniany - meczety i mizary"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 04:42:27)
2012-11-20
2012-11-20
---- -- --
---- -- --
WDU20120000059

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Żyrardów - XIX-wieczna Osada Fabryczna"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 05:20:55)
2012-01-17
2012-01-17
---- -- --
---- -- --
WDU20120000064

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Warszawa - Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 05:20:54)
2012-01-18
2012-01-18
---- -- --
---- -- --
WDU20112171282

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Duszniki Zdrój - młyn papierniczy"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 05:41:28)
2011-10-12
2011-10-12
---- -- --
---- -- --
WDU20112171283

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 05:41:28)
2011-10-12
2011-10-12
---- -- --
---- -- --
WDU20111430836

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kórnik - zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym - nekropolią właścicieli"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 05:43:32)
2011-07-11
2011-07-11
---- -- --
---- -- --
WDU20111130661

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem

obowiązujący (spr: 2018-06-17 05:44:23)
2011-06-02
2011-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU20110890510

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wywozu zabytków za granicę

obowiązujący (spr: 2018-06-17 05:50:27)
2011-04-29
2011-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20110540279

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Nysa - zespół kościoła farnego pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 05:51:31)
2011-03-11
2011-03-11
---- -- --
---- -- --
WDU20110540280

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Żagań - poaugustiański zespół klasztorny"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 05:51:31)
2011-03-11
2011-03-11
---- -- --
---- -- --
WDU20110500256

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie wzorów dokumentów oceny wskazującej czas powstania zabytku, wyceny zabytku oraz potwierdzenia wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-17 05:51:37)
2011-03-23
2011-03-23
---- -- --
---- -- --
WDU20110200100

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kanał Elbląski"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 05:52:23)
2011-01-28
2011-01-28
---- -- --
---- -- --
WDU20110200101

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Katowice - osiedle robotnicze Nikiszowiec"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 05:52:22)
2011-01-28
2011-01-28
---- -- --
---- -- --
WDU20101841235

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2010 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Grunwald - Pole Bitwy"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 06:01:34)
2010-10-04
2010-10-04
---- -- --
---- -- --
WDU20101841236

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2010 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Stargard Szczeciński - zespół kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 06:01:33)
2010-10-04
2010-10-04
---- -- --
---- -- --
WDU20092141659

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Lubiń - zespół opactwa benedyktynów"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 06:32:02)
2009-12-16
2009-12-16
---- -- --
---- -- --
WDU20091040861

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Zespół dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 06:40:52)
2009-07-01
2009-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20082191401

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Poznań - historyczny zespół miasta"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 07:01:16)
2008-12-11
2008-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20080520306

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Zespół klasztorny Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri, Gostyń-Głogówko"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 07:20:13)
2008-03-27
2007-03-27
---- -- --
---- -- --
WDU20070860572

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kanał Augustowski"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 07:42:52)
2007-05-16
2007-05-16
---- -- --
---- -- --
WDU20070860573

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kozłówka - zespół pałacowo-parkowy"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 07:42:52)
2007-05-16
2007-05-16
---- -- --
---- -- --
WDU20070860574

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Lublin - historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 07:42:52)
2007-05-16
2007-05-16
---- -- --
---- -- --
WDU20060240181

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznaki "Za opiekę nad zabytkami"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 08:22:46)
2006-03-03
2006-03-03
---- -- --
---- -- --
WDU20051671401

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kamień Pomorski - zespół katedralny"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 08:40:36)
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051671402

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Łańcut - zespół zamkowo-parkowy"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 08:40:36)
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050640568

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie uznania za pomnik historii

obowiązujący (spr: 2018-06-17 08:44:50)
2005-04-20
2005-04-20
---- -- --
---- -- --
WDU20050640569

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie uznania za pomnik historii

obowiązujący (spr: 2018-06-17 08:44:50)
2005-04-20
2005-04-20
---- -- --
---- -- --
WDU20050640570

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie uznania za pomnik historii

obowiązujący (spr: 2018-06-17 08:44:50)
2005-04-20
2005-04-20
---- -- --
---- -- --
WDU20042122153

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych

obowiązujący (spr: 2018-06-17 09:10:27)
2004-10-14
2004-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20041241304

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie odznaki "Za opiekę nad zabytkami"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 09:15:03)
2004-06-02
2004-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU20041241302

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami

obowiązujący (spr: 2018-06-17 09:15:04)
2004-06-02
2004-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU20041021066

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiego Komitetu Doradczego

obowiązujący (spr: 2018-06-17 09:30:35)
2004-05-16
2004-05-16
---- -- --
---- -- --
WDU20041021056

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za pomnik historii

obowiązujący (spr: 2018-06-17 09:30:38)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041021057

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za pomnik historii

obowiązujący (spr: 2018-06-17 09:30:38)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041021058

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za pomnik historii

obowiązujący (spr: 2018-06-17 09:30:38)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041021059

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za pomnik historii

obowiązujący (spr: 2018-06-17 09:30:38)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041021060

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za pomnik historii

obowiązujący (spr: 2018-06-17 09:30:37)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041021061

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za pomnik historii

obowiązujący (spr: 2018-06-17 09:30:37)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041021062

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za pomnik historii

obowiązujący (spr: 2018-06-17 09:30:37)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040750706

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków

obowiązujący (spr: 2018-06-17 09:32:32)
2004-05-03
2004-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU20040710650

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie nagród za odkrycie lub znalezienie zabytków archeologicznych

obowiązujący (spr: 2018-06-17 09:32:49)
2004-05-06
2004-05-06
---- -- --
---- -- --
WDU20040300259

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczonego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków

obowiązujący (spr: 2018-06-17 09:34:56)
2004-03-13
2004-03-13
---- -- --
---- -- --
WDU20150001789

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków

uznany za uchylony (spr: 2018-06-18 02:01:06)
2015-11-30
2015-11-30
---- -- --
2017-05-26
WDU20150000383

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-17 02:50:22)
2015-03-20
2015-03-20
---- -- --
2015-11-30
WDU20130000784

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

uznany za uchylony (spr: 2018-06-17 04:23:00)
2013-07-06
2013-07-06
---- -- --
2017-05-26
WDU20111650987

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-17 05:42:50)
2011-08-26
2011-08-26
---- -- --
2015-11-30
WDU20101501006

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

uznany za uchylony (spr: 2018-06-17 06:10:49)
2010-09-01
2010-09-01
---- -- --
2017-05-26
WDU20100640396

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie udzielania dotacji na badania archeologiczne

uchylony (spr: 2018-06-17 06:13:47)
2010-05-05
2010-05-05
---- -- --
2014-02-06
WDU20081390881

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

uznany za uchylony (spr: 2018-06-17 07:03:45)
2008-08-16
2008-08-16
---- -- --
2017-05-26
WDU20072471832

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

uznany za uchylony (spr: 2018-06-17 07:21:57)
2007-12-29
2007-12-29
---- -- --
2017-05-26
WDU20062211619

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

uznany za uchylony (spr: 2018-06-17 08:10:26)
2006-12-04
2006-12-04
---- -- --
2017-05-26
WDU20060120073

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

uznany za uchylony (spr: 2018-06-17 08:23:18)
2006-02-09
2006-02-09
---- -- --
2017-05-26
WDU20051120940

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

uznany za uchylony (spr: 2018-06-17 08:42:58)
2005-07-09
2005-07-09
---- -- --
2017-05-26
WDU20041501579

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych

uchylony (spr: 2018-06-17 09:13:34)
2004-06-30
2004-06-30
---- -- --
2011-08-26
WDU20041241305

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem

uznany za uchylony (spr: 2018-06-17 09:15:03)
2004-06-02
2004-06-02
---- -- --
2010-06-05
WDU20041241303

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

uchylony (spr: 2018-06-17 09:15:04)
2004-06-02
2004-06-02
---- -- --
2005-07-09
WDU20040840789

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granicę

uznany za uchylony (spr: 2018-06-17 09:32:06)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2010-12-06
WDU20180001134

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona przechowywanego i przewożonego zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:00:08)
2018-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001003

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Płock - Wzgórze Tumskie"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:00:48)
2018-05-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000929

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Rogalin - zespół pałacowy z ogrodem i parkiem"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:01:09)
2018-05-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000930

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kwidzyn - zespół katedralno-zamkowy"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:01:08)
2018-05-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000943

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Ujazd - ruiny zamku Krzyżtopór"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:01:05)
2018-05-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000944

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Lidzbark Warmiński - zamek biskupów warmińskich"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:01:05)
2018-05-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000961

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Święta Lipka - sanktuarium pielgrzymkowe"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:01:00)
2018-05-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000977

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Koszuty - zespół dworsko-parkowy"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:00:55)
2018-05-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000981

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Strzelno - zespół dawnego klasztoru Norbertanek"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:00:54)
2018-05-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001008

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Gdańsk - Twierdza Wisłoujście"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:00:47)
2018-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002249

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ksiąg ewidencyjnych prowadzonych przez podmioty gospodarcze wyspecjalizowane w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:30:52)
2017-12-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002252

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Katowice - Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego oraz zespół katedralny"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:30:51)
2017-12-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002250

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Janów Podlaski - stadnina koni"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:30:51)
2017-12-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002251

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Szalowa - kościół parafialny pod wezwaniem św. Michała Archanioła"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:30:51)
2017-12-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002253

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Radruż - zespół cerkiewny"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:30:50)
2017-12-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002256

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Gościkowo-Paradyż - pocysterski zespół klasztorny"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:30:50)
2017-12-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002267

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kraków - Kopiec Kościuszki z otoczeniem"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:30:47)
2017-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002271

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Grudziądz - zespół zabytkowych spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:30:46)
2017-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002273

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Sandomierz - historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:30:45)
2017-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002274

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Nieborów i Arkadia - zespół pałacowo-ogrodowy i ogród sentymentalno-romantyczny"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:30:45)
2017-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002275

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kielce - dawny pałac biskupów i katedra"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:30:44)
2017-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002276

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Ciechocinek - zespół tężni i warzelni soli wraz z parkami Tężniowym i Zdrojowym"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:30:44)
2017-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002277

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Gdańsk-Oliwa - zespół pocystersko-katedralny"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:30:44)
2017-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001674

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:40:49)
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001384

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości i rozliczania dotacji celowej na wyposażenie w zabezpieczenia techniczne pomieszczenia, w którym będzie przechowywany zabytek wpisany na Listę Skarbów Dziedzictwa

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:42:12)
2017-07-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001265

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków

obowiązujący (spr: 2018-06-18 00:42:45)
2017-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000928

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie Listy Skarbów Dziedzictwa

obowiązujący (spr: 2018-06-18 01:01:17)
2017-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000654

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Gliwice - radiostacja"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 01:02:35)
2017-03-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000655

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Świdnica - katedra pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 01:02:35)
2017-03-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000662

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Rydzyna - założenie rezydencjonalno-urbanistyczne"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 01:02:33)
2017-03-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000663

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Święty Krzyż - pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 01:02:32)
2017-03-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000667

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Tyniec - zespół opactwa benedyktynów"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 01:02:31)
2017-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000672

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Świdnica - zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pod wezwaniem Świętej Trójcy, zwany Kościołem Pokoju"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 01:02:30)
2017-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000673

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Jawor - kościół ewangelicko-augsburski pod wezwaniem Ducha Świętego, zwany Kościołem Pokoju"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 01:02:29)
2017-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000674

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Wąchock - zespół opactwa cystersów"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 01:02:29)
2017-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000675

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Ozimek - żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 01:02:29)
2017-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000688

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Klępsk - kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny"

obowiązujący (spr: 2018-06-18 01:02:25)
2017-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001789

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków

uznany za uchylony (spr: 2018-06-18 02:01:06)
2015-11-30
2015-11-30
---- -- --
2017-05-26
WDU20150001275

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie krajowego rejestru utraconych dóbr kultury

obowiązujący (spr: 2018-06-18 02:40:12)
2015-09-02
2015-09-02
---- -- --
---- -- --
WDU20150000383

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-17 02:50:22)
2015-03-20
2015-03-20
---- -- --
2015-11-30
WDU20150000356

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Gdynia - historyczny układ urbanistyczny śródmieścia"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 02:50:29)
2015-03-17
2015-03-17
---- -- --
---- -- --
WDU20150000315

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Łódź - wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 02:50:41)
2015-03-07
2015-03-07
---- -- --
---- -- --
WDU20140000957

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Trzebnica - zespół dawnego opactwa cysterek"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 03:50:12)
2014-07-22
2014-07-22
---- -- --
---- -- --
WDU20140000955

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kołbacz - założenie dawnego klasztoru cystersów, późniejszej letniej rezydencji książąt pomorskich i domeny państwowej"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 03:50:12)
2014-07-21
2014-07-21
---- -- --
---- -- --
WDU20140000956

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Warszawa - zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 03:50:12)
2014-07-21
2014-07-21
---- -- --
---- -- --
WDU20140000614

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Pelplin - zespół pocystersko-katedralny"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 04:00:06)
2014-05-15
2014-05-15
---- -- --
---- -- --
WDU20140000110

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie dotacji na badania archeologiczne

obowiązujący (spr: 2018-06-17 04:11:57)
2014-02-06
2014-02-06
---- -- --
---- -- --
WDU20130000784

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

uznany za uchylony (spr: 2018-06-17 04:23:00)
2013-07-06
2013-07-06
---- -- --
2017-05-26
WDU20120001239

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Łowicz - Bazylika Katedralna (dawna Kolegiata Prymasowska) pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 04:42:37)
2012-11-13
2012-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20120001240

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Paczków - zespół staromiejski ze średniowiecznym systemem fortyfikacji"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 04:42:37)
2012-11-13
2012-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20120001241

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Strzegom - kościół pod wezwaniem św. św. Apostołów Piotra i Pawła"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 04:42:37)
2012-11-13
2012-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20120001242

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Sulejów - zespół opactwa cystersów"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 04:42:36)
2012-11-13
2012-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20120001243

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Katowice - Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 04:42:36)
2012-11-13
2012-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20120001275

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Bohoniki i Kruszyniany - meczety i mizary"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 04:42:27)
2012-11-20
2012-11-20
---- -- --
---- -- --
WDU20120000059

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Żyrardów - XIX-wieczna Osada Fabryczna"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 05:20:55)
2012-01-17
2012-01-17
---- -- --
---- -- --
WDU20120000064

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Warszawa - Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 05:20:54)
2012-01-18
2012-01-18
---- -- --
---- -- --
WDU20112171282

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Duszniki Zdrój - młyn papierniczy"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 05:41:28)
2011-10-12
2011-10-12
---- -- --
---- -- --
WDU20112171283

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 05:41:28)
2011-10-12
2011-10-12
---- -- --
---- -- --
WDU20111650987

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-17 05:42:50)
2011-08-26
2011-08-26
---- -- --
2015-11-30
WDU20111430836

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kórnik - zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym - nekropolią właścicieli"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 05:43:32)
2011-07-11
2011-07-11
---- -- --
---- -- --
WDU20111130661

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem

obowiązujący (spr: 2018-06-17 05:44:23)
2011-06-02
2011-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU20110890510

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wywozu zabytków za granicę

obowiązujący (spr: 2018-06-17 05:50:27)
2011-04-29
2011-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20110540279

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Nysa - zespół kościoła farnego pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 05:51:31)
2011-03-11
2011-03-11
---- -- --
---- -- --
WDU20110540280

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Żagań - poaugustiański zespół klasztorny"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 05:51:31)
2011-03-11
2011-03-11
---- -- --
---- -- --
WDU20110500256

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie wzorów dokumentów oceny wskazującej czas powstania zabytku, wyceny zabytku oraz potwierdzenia wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-17 05:51:37)
2011-03-23
2011-03-23
---- -- --
---- -- --
WDU20110200100

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kanał Elbląski"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 05:52:23)
2011-01-28
2011-01-28
---- -- --
---- -- --
WDU20110200101

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Katowice - osiedle robotnicze Nikiszowiec"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 05:52:22)
2011-01-28
2011-01-28
---- -- --
---- -- --
WDU20101841235

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2010 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Grunwald - Pole Bitwy"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 06:01:34)
2010-10-04
2010-10-04
---- -- --
---- -- --
WDU20101841236

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2010 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Stargard Szczeciński - zespół kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 06:01:33)
2010-10-04
2010-10-04
---- -- --
---- -- --
WDU20101501006

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

uznany za uchylony (spr: 2018-06-17 06:10:49)
2010-09-01
2010-09-01
---- -- --
2017-05-26
WDU20100640396

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie udzielania dotacji na badania archeologiczne

uchylony (spr: 2018-06-17 06:13:47)
2010-05-05
2010-05-05
---- -- --
2014-02-06
WDU20092141659

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Lubiń - zespół opactwa benedyktynów"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 06:32:02)
2009-12-16
2009-12-16
---- -- --
---- -- --
WDU20091040861

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Zespół dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 06:40:52)
2009-07-01
2009-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20082191401

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Poznań - historyczny zespół miasta"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 07:01:16)
2008-12-11
2008-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20081390881

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

uznany za uchylony (spr: 2018-06-17 07:03:45)
2008-08-16
2008-08-16
---- -- --
2017-05-26
WDU20080520306

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Zespół klasztorny Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri, Gostyń-Głogówko"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 07:20:13)
2008-03-27
2007-03-27
---- -- --
---- -- --
WDU20072471832

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

uznany za uchylony (spr: 2018-06-17 07:21:57)
2007-12-29
2007-12-29
---- -- --
2017-05-26
WDU20070860572

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kanał Augustowski"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 07:42:52)
2007-05-16
2007-05-16
---- -- --
---- -- --
WDU20070860573

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kozłówka - zespół pałacowo-parkowy"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 07:42:52)
2007-05-16
2007-05-16
---- -- --
---- -- --
WDU20070860574

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Lublin - historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 07:42:52)
2007-05-16
2007-05-16
---- -- --
---- -- --
WDU20062211619

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

uznany za uchylony (spr: 2018-06-17 08:10:26)
2006-12-04
2006-12-04
---- -- --
2017-05-26
WDU20060240181

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznaki "Za opiekę nad zabytkami"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 08:22:46)
2006-03-03
2006-03-03
---- -- --
---- -- --
WDU20060120073

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

uznany za uchylony (spr: 2018-06-17 08:23:18)
2006-02-09
2006-02-09
---- -- --
2017-05-26
WDU20051671401

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kamień Pomorski - zespół katedralny"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 08:40:36)
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051671402

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Łańcut - zespół zamkowo-parkowy"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 08:40:36)
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051120940

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

uznany za uchylony (spr: 2018-06-17 08:42:58)
2005-07-09
2005-07-09
---- -- --
2017-05-26
WDU20050640568

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie uznania za pomnik historii

obowiązujący (spr: 2018-06-17 08:44:50)
2005-04-20
2005-04-20
---- -- --
---- -- --
WDU20050640569

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie uznania za pomnik historii

obowiązujący (spr: 2018-06-17 08:44:50)
2005-04-20
2005-04-20
---- -- --
---- -- --
WDU20050640570

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie uznania za pomnik historii

obowiązujący (spr: 2018-06-17 08:44:50)
2005-04-20
2005-04-20
---- -- --
---- -- --
WDU20042122153

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych

obowiązujący (spr: 2018-06-17 09:10:27)
2004-10-14
2004-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20041501579

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych

uchylony (spr: 2018-06-17 09:13:34)
2004-06-30
2004-06-30
---- -- --
2011-08-26
WDU20041241305

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem

uznany za uchylony (spr: 2018-06-17 09:15:03)
2004-06-02
2004-06-02
---- -- --
2010-06-05
WDU20041241304

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie odznaki "Za opiekę nad zabytkami"

obowiązujący (spr: 2018-06-17 09:15:03)
2004-06-02
2004-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU20041241302

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami

obowiązujący (spr: 2018-06-17 09:15:04)
2004-06-02
2004-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU20041241303

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

uchylony (spr: 2018-06-17 09:15:04)
2004-06-02
2004-06-02
---- -- --
2005-07-09
WDU20041021066

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiego Komitetu Doradczego

obowiązujący (spr: 2018-06-17 09:30:35)
2004-05-16
2004-05-16
---- -- --
---- -- --
WDU20040840789

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granicę

uznany za uchylony (spr: 2018-06-17 09:32:06)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2010-12-06
WDU20041021056

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za pomnik historii

obowiązujący (spr: 2018-06-17 09:30:38)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041021057

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za pomnik historii

obowiązujący (spr: 2018-06-17 09:30:38)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041021058

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za pomnik historii

obowiązujący (spr: 2018-06-17 09:30:38)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041021059

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za pomnik historii

obowiązujący (spr: 2018-06-17 09:30:38)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041021060

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za pomnik historii

obowiązujący (spr: 2018-06-17 09:30:37)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041021061

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za pomnik historii

obowiązujący (spr: 2018-06-17 09:30:37)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041021062

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za pomnik historii

obowiązujący (spr: 2018-06-17 09:30:37)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040750706

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków

obowiązujący (spr: 2018-06-17 09:32:32)
2004-05-03
2004-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU20040710650

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie nagród za odkrycie lub znalezienie zabytków archeologicznych

obowiązujący (spr: 2018-06-17 09:32:49)
2004-05-06
2004-05-06
---- -- --
---- -- --
WDU20040300259

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczonego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków

obowiązujący (spr: 2018-06-17 09:34:56)
2004-03-13
2004-03-13
---- -- --
---- -- --

Książki

onepress

Cena: 29.90

Cena: 39.90

Cena: 44.90

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.00

Cena: 59.00

Cena: 69.00

Cena: 34.90

Cena: 34.90

Cena: 49.00

Cena: 39.90

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 77.00

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu