Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno


Z dniem 17 grudnia 2010 r. tytuł ustawy otrzymał brzmienie - Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (na podst. Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1486) Z dniem 15 marca 2012 r. tytuł ustawy otrzymał brzmienie -Ustawa o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (na podst. Dz. U. z 2012 r., poz. 243) Akty zmienione:
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-21 04:51:16) Dz.U. 2003 nr 223 poz. 222126

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20170001825

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw, które nie wymagają wydania decyzji w sprawie zmian do zatwierdzonych planów

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:11:30)
2017-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001754

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2017 r. w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:11:37)
2017-09-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001744

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2017 r. w sprawie terminów przekazywania informacji przez grupy producentów owoców i warzyw oraz organizacje producentów owoców i warzyw albo zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:11:38)
2017-09-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001682

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu i terminu powiadamiania o zamiarze nieprzeznaczania do sprzedaży owoców i warzyw oraz o planowanym sposobie ich zagospodarowania

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:20:02)
2017-09-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001795

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 00:40:22)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001463

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 00:40:54)
2016-10-15
2016-10-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160000569

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 00:50:44)
2016-05-10
2016-05-10
---- -- --
---- -- --
WDU20160000203

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie sposobu oznaczania i zabezpieczenia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:51:20)
2016-03-05
2016-03-05
---- -- --
---- -- --
WDU20140001909

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 01:20:49)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000130

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 01:40:26)
2014-01-28
2014-01-28
---- -- --
---- -- --
WDU20130001178

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2013 r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-21 01:41:28)
2013-11-04
2013-11-04
---- -- --
---- -- --
WDU20130000872

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-21 01:50:25)
2013-08-05
2013-08-05
---- -- --
---- -- --
WDU20130000800

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie warunków i sposobu wdrażania strategii krajowej w programach operacyjnych realizowanych na rynkach owoców i warzyw

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:50:31)
2013-07-25
2013-07-25
---- -- --
---- -- --
WDU20130000149

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie maksymalnego odsetka, o jaki można zmniejszyć całkowitą kwotę wydatków w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:51:41)
2013-02-01
2013-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000074

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie handlowców zwolnionych z obowiązku przekazywania informacji wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz wpisywanych do bazy danych o handlowcach

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:00:13)
2013-02-01
2013-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111300758

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie określenia przypadków, w których spadek wartości produkcji sprzedanej wystąpił z przyczyn niezależnych od wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub organizacji producentów owoców i warzyw, oraz sposobu potwierdzania tego spadku

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:21:12)
2011-07-07
2011-07-07
---- -- --
---- -- --
WDU20111290744

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu ustalania wskaźników redukcji, sposobu określania wartości owoców i warzyw sprzedanych oraz okresów referencyjnych stosowanych przy określaniu wartości owoców i warzyw sprzedanych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:21:13)
2011-07-06
2011-07-06
---- -- --
---- -- --
WDU20111050619

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw oraz okresu, w którym występujący z organizacji producentów owoców i warzyw nie będzie mógł przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:21:26)
2011-06-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20111040611

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie wzoru protokołu kontroli wykonania czynności uniemożliwiających wprowadzenie do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:21:26)
2011-06-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20111050618

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie sposobu, wysokości oraz terminów spłaty przez odbiorców produktów nieprzeznaczonych do sprzedaży wartości tych produktów oraz związanych z tym kosztów sortowania, pakowania oraz transportu

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:21:26)
2011-06-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20102591770

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie współczynnika ilościowego na rok gospodarczy 2010/2011

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 02:30:58)
2010-12-31
2010-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20102591771

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego w roku gospodarczym 2010/2011

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 02:30:58)
2010-12-31
2010-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20102371567

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność niezwiązaną za 2010 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 02:31:22)
2010-12-24
2010-12-24
2011-10-07
---- -- --
WDU20091591256

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2009 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane za 2009 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 02:51:20)
2009-10-10
2009-10-10
2010-12-24
---- -- --
WDU20090280182

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnej wysokości rekompensat z tytułu nieprzeznaczania do sprzedaży niektórych gatunków owoców i warzyw, dla których rekompensaty te nie zostały określone przepisami Unii Europejskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 03:01:23)
2009-03-06
2009-03-06
---- -- --
---- -- --
WDU20090050029

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia sposobu zagospodarowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży

obowiązujący (spr: 2018-06-21 03:10:08)
2009-01-31
2009-01-31
---- -- --
---- -- --
WDU20082351602

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie maksymalnej części produkcji lub produktów kwalifikujących się do sprzedaży konsumentom na ich własne potrzeby

obowiązujący (spr: 2018-06-21 03:10:17)
2009-01-14
2009-01-14
---- -- --
---- -- --
WDU20081570979

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane za 2008 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 03:11:12)
2008-09-13
2008-09-13
2009-10-10
---- -- --
WDU20080980635

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na niezwiązaną z produkcją część płatności uzupełniającej za 2007 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 03:20:13)
2008-06-09
2008-06-09
2008-09-13
---- -- --
WDU20061861374

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wzoru świadectwa przejęcia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży

obowiązujący (spr: 2018-06-21 03:50:15)
2006-10-28
2006-10-28
---- -- --
---- -- --
WDU20060230172

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia trybu i terminu powiadamiania o zamiarze nieprzeznaczania do sprzedaży owoców i warzyw oraz o planowanym sposobie ich zagospodarowania

obowiązujący (spr: 2018-06-21 04:00:35)
2006-03-02
2006-03-02
---- -- --
---- -- --
WDU20060160122

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości krajowych środków finansowych przeznaczonych na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania

obowiązujący (spr: 2018-06-21 04:00:39)
2006-02-15
2006-02-15
---- -- --
---- -- --
WDU20041972028

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, zgodnie z którymi organizacja producentów owoców i warzyw może zlecać realizację zadań, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 04:31:01)
2004-09-24
2004-09-24
---- -- --
---- -- --
WDU20041601671

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu zwrotu składników majątkowych inwestycji lub jej wartości zrealizowanej w ramach programu operacyjnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 04:40:04)
2004-07-29
2004-07-29
---- -- --
---- -- --
WDU20041441522

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie warunków przystąpienia osób prawnych i osób fizycznych niebędących producentami owoców i warzyw do organizacji producentów

obowiązujący (spr: 2018-06-21 04:40:16)
2004-07-09
2004-07-09
---- -- --
---- -- --
WDU20041441525

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji produkcji jako doświadczalnej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 04:40:16)
2004-07-09
2004-07-09
---- -- --
---- -- --
WDU20160001457

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce i warzywa w szkole"

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 00:40:55)
2016-09-17
2016-09-17
---- -- --
2017-08-22
WDU20160000303

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 00:51:10)
2016-03-24
2016-03-24
---- -- --
2017-09-26
WDU20150002298

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie terminów przekazywania informacji przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, grupy producentów owoców i warzyw oraz organizacje producentów owoców i warzyw albo zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:00:10)
2016-01-14
2016-01-14
---- -- --
2017-09-22
WDU20150002151

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie zmian do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw, które nie wymagają wydania decyzji w sprawie zmian do zatwierdzonych planów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:00:24)
2016-01-05
2016-01-05
---- -- --
2017-10-18
WDU20150000886

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce i warzywa w szkole"

uchylony (spr: 2018-06-21 01:10:48)
2015-06-29
2015-06-29
---- -- --
2016-09-17
WDU20140001158

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce i warzywa w szkole"

uchylony (spr: 2018-06-21 01:30:23)
2014-09-02
2014-09-02
---- -- --
2015-06-29
WDU20140001151

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących, które służą zapewnieniu skutecznego wykonania programu "Owoce i warzywa w szkole"

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:30:24)
2014-09-01
2014-09-01
---- -- --
2017-08-22
WDU20130001065

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole"

uchylony (spr: 2018-06-21 01:50:08)
2013-09-11
2013-09-11
---- -- --
2014-09-02
WDU20130001017

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zwiększenia współczynnika ilościowego za rok gospodarczy 2011/2012

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:50:12)
2013-09-05
2013-09-05
---- -- --
2015-10-03
WDU20130000430

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:51:08)
2013-04-23
2013-04-23
---- -- --
2016-03-24
WDU20130000300

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmian do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw, które nie wymagają wydania decyzji w sprawie zmian do zatwierdzonych planów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:51:23)
2013-03-07
2013-03-07
---- -- --
2016-01-05
WDU20130000338

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie terminów przekazywania informacji przez marszałka województwa, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Prezesa Agencji Rynku Rolnego, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw i ich zrzeszenia

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:51:19)
2013-03-27
2013-03-27
---- -- --
2016-01-14
WDU20120001000

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zwiększenia współczynnika ilościowego za rok gospodarczy 2010/2011

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:01:54)
2012-09-08
2012-09-08
---- -- --
2015-10-03
WDU20120000961

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole"

uchylony (spr: 2018-06-21 02:02:03)
2012-08-25
2012-08-25
---- -- --
2013-09-11
WDU20120000085

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole"

uchylony (spr: 2018-06-21 02:11:34)
2012-01-23
2012-01-23
---- -- --
2013-09-11
WDU20112821651

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie współczynnika ilościowego na rok gospodarczy 2011/2012

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:12:02)
2011-12-28
2011-12-28
---- -- --
2015-10-03
WDU20112461471

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych u handlowców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:20:01)
2011-12-02
2011-12-02
---- -- --
2015-10-03
WDU20112131266

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność niezwiązaną za 2011 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:20:19)
2011-10-07
2011-10-07
---- -- --
2012-03-15
WDU20111941149

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 września 2011 r. w sprawie współczynnika ilościowego za rok gospodarczy 2009/2010

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:20:33)
2011-09-16
2011-09-16
---- -- --
2015-10-03
WDU20111681012

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole"

uchylony (spr: 2018-06-21 02:20:48)
2011-08-16
2011-08-16
---- -- --
2013-09-11
WDU20111380812

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym marszałek województwa może powierzyć przeprowadzenie kontroli

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:21:07)
2011-07-27
2011-07-27
---- -- --
2015-10-03
WDU20111380813

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym Prezes Agencji Rynku Rolnego może powierzyć przeprowadzenie kontroli

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:21:07)
2011-07-27
2011-07-27
---- -- --
2015-10-03
WDU20111340785

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:21:09)
2011-07-21
2011-07-21
---- -- --
2015-10-03
WDU20111290742

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:21:14)
2011-07-06
2011-07-06
---- -- --
2016-03-24
WDU20111030594

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących służących zapewnieniu skutecznego wykonania programu "Owoce w szkole"

uchylony (spr: 2018-06-21 02:21:28)
2011-05-28
2011-05-28
---- -- --
2014-09-01
WDU20111030598

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie terminów przekazywania informacji przez marszałka województwa, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Prezesa Agencji Rynku Rolnego, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw i ich zrzeszenia

uchylony (spr: 2018-06-21 02:21:27)
2011-06-04
2011-06-04
---- -- --
2013-03-27
WDU20111090635

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie metody oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:21:24)
2011-06-14
0000-00-00
---- -- --
2015-10-03
WDU20111090636

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie poziomu procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:21:24)
2011-06-14
0000-00-00
---- -- --
2015-10-03
WDU20102011330

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zakresu i sposobu wdrażania strategii krajowej w programach operacyjnych realizowanych na rynku owoców i warzyw

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:31:49)
2010-11-13
2010-11-13
---- -- --
2012-12-18
WDU20100570367

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz sposobu wypłaty płatności związanej oraz płatności wyrównawczej producentom surowca tytoniowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:42:27)
2010-04-12
2010-04-12
---- -- --
2010-12-17
WDU20092111635

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wdrażania strategii krajowej w programach operacyjnych realizowanych na rynku owoców i warzyw

uchylony (spr: 2018-06-21 02:50:44)
2009-12-14
2009-12-14
---- -- --
2010-11-13
WDU20092111636

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie działań w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska stosowanych w produkcji owoców i warzyw oraz zagospodarowaniu odpadów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:50:44)
2009-12-14
2009-12-14
---- -- --
2010-12-17
WDU20091751358

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2009 r. w sprawie współczynnika zabezpieczającego przed wypłatą płatności związanej w nadmiernej wysokości

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:51:10)
2009-10-21
2009-10-21
---- -- --
2010-12-17
WDU20091591255

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2009 r. w sprawie maksymalnej stawki płatności związanej dla producentów surowca tytoniowego za 2009 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:51:20)
2009-09-25
2009-09-25
---- -- --
2010-12-17
WDU20090980822

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:00:27)
2009-07-10
2009-07-10
---- -- --
2013-08-05
WDU20090310213

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie sposobu oraz terminów spłaty przez odbiorców produktów nieprzeznaczonych do sprzedaży wartości tych produktów oraz związanych z tym kosztów sortowania, pakowania oraz transportu

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:01:20)
2009-03-13
2009-03-13
---- -- --
2011-06-08
WDU20090270166

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których spadek wartości produkcji sprzedanej wystąpił z przyczyn niezależnych od wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub organizacji producentów owoców i warzyw

uchylony (spr: 2018-06-21 03:01:25)
2009-03-06
2009-03-09
---- -- --
2011-07-07
WDU20090170092

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie warunków wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw oraz okresu, w którym występujący z organizacji producentów owoców i warzyw nie będzie mógł przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:10:02)
2009-02-17
2009-02-17
---- -- --
2011-06-08
WDU20090050027

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania

uchylony (spr: 2018-06-21 03:10:08)
2009-01-31
2009-01-31
---- -- --
2013-11-04
WDU20090050028

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie działań w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska stosowanych w produkcji i zagospodarowaniu odpadów

uchylony (spr: 2018-06-21 03:10:08)
2009-01-31
2009-01-31
---- -- --
2009-12-14
WDU20081540961

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie współczynnika zabezpieczającego przed wypłatą płatności związanej w nadmiernej wysokości

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:11:13)
2008-08-26
2008-08-26
---- -- --
2009-10-21
WDU20081470933

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie maksymalnej stawki płatności związanej dla producentów surowca tytoniowego za 2008 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:11:16)
2008-08-14
2008-08-14
---- -- --
2009-09-25
WDU20071601132

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie współczynnika zabezpieczającego przed wypłatą płatności w nadmiernej wysokości

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:31:04)
2007-09-05
2007-09-05
---- -- --
2008-08-26
WDU20071591115

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie maksymalnej stawki płatności dla producentów surowca tytoniowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:31:06)
2007-09-03
2007-09-03
---- -- --
2008-08-14
WDU20071461025

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy z tytułu produkcji suszu paszowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:31:14)
2007-08-25
2007-08-25
---- -- --
2015-10-03
WDU20062211624

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz sposobu wypłaty płatności uzupełniającej oraz płatności wyrównawczej producentom surowca tytoniowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:42:40)
2006-12-04
2006-12-04
---- -- --
2010-04-12
WDU20062091547

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie rejonów uprawy tytoniu

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:42:47)
2006-12-07
2006-12-07
---- -- --
2010-12-17
WDU20062201608

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym marszałek województwa może powierzyć przeprowadzenie kontroli

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:42:42)
2006-12-16
2006-12-16
---- -- --
2015-10-03
WDU20061991465

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wzoru protokołu z przeprowadzenia kontroli owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, poddawanych biodegradacji lub kompostowaniu oraz wzoru protokołu kontroli wykonywania czynności uniemożliwiających wprowadzenie do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:50:07)
2006-11-17
2006-11-17
---- -- --
2011-06-07
WDU20061991466

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2006 r. w sprawie zakresu informacji, które powinny być umieszczone w protokole wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z przeprowadzonej kontroli biodegradacji lub kompostowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży oraz sposobu przekazywania tych informacji

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:50:07)
2006-11-17
2006-11-17
---- -- --
2010-12-17
WDU20061871384

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie maksymalnej stawki płatności dla producentów surowca tytoniowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:50:14)
2006-10-16
2006-10-16
---- -- --
2007-09-03
WDU20061861376

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2006 r. w sprawie terminów przekazywania informacji przez marszałka województwa, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw i ich zrzeszenia

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:50:15)
2006-10-13
2006-10-13
---- -- --
2011-06-04
WDU20061561117

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie współczynnika zabezpieczającego przed wypłatą płatności w nadmiernej wysokości

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:50:37)
2006-09-01
2006-09-01
---- -- --
2007-09-05
WDU20061611140

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie sposobu oznaczania i zabezpieczenia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży uniemożliwiającego wprowadzenie tych owoców i warzyw do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:50:35)
2006-09-23
2006-09-23
---- -- --
2016-03-05
WDU20060230173

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia kwoty zabezpieczenia wnoszonej przez podmiot przetwarzający, na zlecenie jednostki organizacyjnej, owoce i warzywa nieprzeznaczone do sprzedaży

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:00:35)
2006-03-02
2006-03-02
---- -- --
2008-09-13
WDU20060190149

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:00:37)
2006-02-21
2006-02-21
---- -- --
2015-10-03
WDU20060170137

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 17 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania

uchylony (spr: 2018-06-21 04:00:38)
2006-02-17
2006-02-17
---- -- --
2009-01-31
WDU20060160121

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania

uchylony (spr: 2018-06-21 04:00:39)
2006-02-15
2006-02-15
---- -- --
2009-07-10
WDU20052402021

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stawki płatności dla producentów surowca tytoniowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:01:13)
2005-12-23
2005-12-23
---- -- --
2006-04-29
WDU20052412028

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy z tytułu produkcji suszu paszowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:01:12)
2005-12-24
2005-12-24
---- -- --
2015-10-03
WDU20052412029

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie metod pobierania próbek suszu paszowego i wykonywania badań parametrów jakościowych tego suszu

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:01:12)
2005-12-24
2005-12-24
---- -- --
2007-01-12
WDU20052412030

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:01:12)
2005-12-24
2005-12-24
---- -- --
2015-10-03
WDU20052101752

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rejonów uprawy tytoniu

uchylony (spr: 2018-06-21 04:10:05)
2005-11-11
2005-11-11
---- -- --
2006-12-07
WDU20051781483

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia ostatecznego terminu rejestracji przekazania gospodarstwa, w którym jest produkowany tytoń

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:10:30)
2005-10-01
2005-10-01
---- -- --
2006-04-29
WDU20051541291

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu na chmiel nieprzygotowany i deklaracji dołączonej do chmielu nieprzygotowanego zgłoszonego do certyfikacji

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:10:46)
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
2015-10-03
WDU20051291083

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie przypadków zwolnienia handlowców z obowiązku przekazywania informacji wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz kryteriów wpisu do bazy danych o handlowcach

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:11:06)
2005-07-29
2005-07-29
---- -- --
2010-12-17
WDU20050110082

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie wskaźników redukcji, sposobu określania wartości owoców i warzyw sprzedanych oraz okresów referencyjnych stosowanych przy określaniu wartości owoców i warzyw sprzedanych

uchylony (spr: 2018-06-21 04:21:03)
2005-02-02
2005-02-02
---- -- --
2011-07-06
WDU20042372379

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu produkcji suszu paszowego

uchylony (spr: 2018-06-21 04:30:30)
2004-11-03
2004-11-03
---- -- --
2005-12-24
WDU20042372378

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności producentom surowca tytoniowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:30:30)
2004-11-03
2004-11-03
---- -- --
2006-04-29
WDU20042112149

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod pobierania próbek suszu paszowego i wykonywania badan parametrów jakościowych suszu

uchylony (spr: 2018-06-21 04:30:49)
2004-09-28
2004-09-28
---- -- --
2005-12-24
WDU20042182214

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych dotyczących ubiegających się o zatwierdzenie lub zatwierdzonych przedsiębiorstw przetwórczych i podmiotów skupujących

uchylony (spr: 2018-06-21 04:30:44)
2004-10-22
2004-10-22
---- -- --
2006-02-21
WDU20041841906

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji

uchylony (spr: 2018-06-21 04:31:12)
2004-09-09
2004-09-09
---- -- --
2011-07-06
WDU20041911959

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości płatności dla producentów surowca tytoniowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:31:08)
2004-09-16
2004-09-16
---- -- --
2005-12-23
WDU20041771830

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia ostatecznego terminu rejestracji przekazania gospodarstwa, w którym jest produkowany tytoń

uchylony (spr: 2018-06-21 04:31:21)
2004-08-12
2004-08-12
---- -- --
2005-10-01
WDU20041841905

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli zatwierdzonych lub ubiegających się o zatwierdzenie przedsiębiorstw przetwórczych i podmiotów skupujących

uchylony (spr: 2018-06-21 04:31:12)
2004-08-25
2004-08-25
---- -- --
2005-12-24
WDU20041651732

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw

uchylony (spr: 2018-06-21 04:31:29)
2004-08-07
2004-08-07
---- -- --
2009-02-17
WDU20041621708

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie działań w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska stosowanych w produkcji i zagospodarowaniu odpadów

uchylony (spr: 2018-06-21 04:40:01)
2004-08-03
2004-08-03
---- -- --
2009-01-31
WDU20041441521

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym wojewoda może powierzyć przeprowadzenie kontroli

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:40:16)
2004-06-28
2004-06-28
---- -- --
2006-07-02
WDU20041441523

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:40:16)
2004-06-28
2004-06-28
---- -- --
2015-10-03
WDU20041441524

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym Prezes Agencji Rynku Rolnego może powierzyć przeprowadzenie kontroli

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:40:16)
2004-07-09
2004-07-09
---- -- --
2015-10-03
WDU20041321420

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania

uchylony (spr: 2018-06-21 04:40:26)
2004-06-09
2004-06-09
---- -- --
2009-01-31
WDU20041231300

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu produkcji suszu paszowego

uchylony (spr: 2018-06-21 04:40:36)
2004-05-31
2004-05-31
---- -- --
2005-12-24
WDU20040860806

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:41:19)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2006-04-29
WDU20040690628

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie metod pobierania próbek suszu paszowego i wykonywania badań parametrów jakościowych suszu

uchylony (spr: 2018-06-21 04:50:08)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2005-12-24
WDU20040740682

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia rejonów uprawy tytoniu

uchylony (spr: 2018-06-21 04:50:03)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2006-12-07
WDU20040740683

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia warunków podziału dodatkowych kwot produkcji surowca tytoniowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:50:03)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2006-04-29
WDU20040740684

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia ostatecznego terminu rejestracji przekazania gospodarstwa, w którym jest produkowany tytoń

uchylony (spr: 2018-06-21 04:50:03)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2004-08-12
WDU20040750707

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia rejonów chmielu

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-21 04:50:01)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2015-03-15
WDU20040750708

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu na chmiel nieprzygotowany i deklaracji dołączonej do chmielu nieprzygotowanego zgłoszonego do certyfikacji

uchylony (spr: 2018-06-21 04:50:01)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2005-09-01
WDU20040820762

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych dotyczących ubiegających się o zatwierdzenie lub zatwierdzonych przedsiębiorstw przetwórczych i podmiotów skupujących

uchylony (spr: 2018-06-21 04:41:23)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2006-02-21
WDU20170001825

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw, które nie wymagają wydania decyzji w sprawie zmian do zatwierdzonych planów

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:11:30)
2017-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001754

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2017 r. w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:11:37)
2017-09-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001744

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2017 r. w sprawie terminów przekazywania informacji przez grupy producentów owoców i warzyw oraz organizacje producentów owoców i warzyw albo zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:11:38)
2017-09-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001682

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu i terminu powiadamiania o zamiarze nieprzeznaczania do sprzedaży owoców i warzyw oraz o planowanym sposobie ich zagospodarowania

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:20:02)
2017-09-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001795

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 00:40:22)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001457

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce i warzywa w szkole"

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 00:40:55)
2016-09-17
2016-09-17
---- -- --
2017-08-22
WDU20160001463

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 00:40:54)
2016-10-15
2016-10-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160000569

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 00:50:44)
2016-05-10
2016-05-10
---- -- --
---- -- --
WDU20160000303

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 00:51:10)
2016-03-24
2016-03-24
---- -- --
2017-09-26
WDU20160000203

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie sposobu oznaczania i zabezpieczenia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:51:20)
2016-03-05
2016-03-05
---- -- --
---- -- --
WDU20150002298

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie terminów przekazywania informacji przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, grupy producentów owoców i warzyw oraz organizacje producentów owoców i warzyw albo zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:00:10)
2016-01-14
2016-01-14
---- -- --
2017-09-22
WDU20150002151

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie zmian do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw, które nie wymagają wydania decyzji w sprawie zmian do zatwierdzonych planów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:00:24)
2016-01-05
2016-01-05
---- -- --
2017-10-18
WDU20150000886

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce i warzywa w szkole"

uchylony (spr: 2018-06-21 01:10:48)
2015-06-29
2015-06-29
---- -- --
2016-09-17
WDU20140001909

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 01:20:49)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001158

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce i warzywa w szkole"

uchylony (spr: 2018-06-21 01:30:23)
2014-09-02
2014-09-02
---- -- --
2015-06-29
WDU20140001151

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących, które służą zapewnieniu skutecznego wykonania programu "Owoce i warzywa w szkole"

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:30:24)
2014-09-01
2014-09-01
---- -- --
2017-08-22
WDU20140000130

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 01:40:26)
2014-01-28
2014-01-28
---- -- --
---- -- --
WDU20130001178

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2013 r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-21 01:41:28)
2013-11-04
2013-11-04
---- -- --
---- -- --
WDU20130001065

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole"

uchylony (spr: 2018-06-21 01:50:08)
2013-09-11
2013-09-11
---- -- --
2014-09-02
WDU20130001017

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zwiększenia współczynnika ilościowego za rok gospodarczy 2011/2012

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:50:12)
2013-09-05
2013-09-05
---- -- --
2015-10-03
WDU20130000872

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-21 01:50:25)
2013-08-05
2013-08-05
---- -- --
---- -- --
WDU20130000800

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie warunków i sposobu wdrażania strategii krajowej w programach operacyjnych realizowanych na rynkach owoców i warzyw

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:50:31)
2013-07-25
2013-07-25
---- -- --
---- -- --
WDU20130000430

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:51:08)
2013-04-23
2013-04-23
---- -- --
2016-03-24
WDU20130000300

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmian do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw, które nie wymagają wydania decyzji w sprawie zmian do zatwierdzonych planów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:51:23)
2013-03-07
2013-03-07
---- -- --
2016-01-05
WDU20130000338

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie terminów przekazywania informacji przez marszałka województwa, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Prezesa Agencji Rynku Rolnego, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw i ich zrzeszenia

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:51:19)
2013-03-27
2013-03-27
---- -- --
2016-01-14
WDU20130000149

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie maksymalnego odsetka, o jaki można zmniejszyć całkowitą kwotę wydatków w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:51:41)
2013-02-01
2013-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000074

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie handlowców zwolnionych z obowiązku przekazywania informacji wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz wpisywanych do bazy danych o handlowcach

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:00:13)
2013-02-01
2013-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001000

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zwiększenia współczynnika ilościowego za rok gospodarczy 2010/2011

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:01:54)
2012-09-08
2012-09-08
---- -- --
2015-10-03
WDU20120000961

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole"

uchylony (spr: 2018-06-21 02:02:03)
2012-08-25
2012-08-25
---- -- --
2013-09-11
WDU20120000085

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole"

uchylony (spr: 2018-06-21 02:11:34)
2012-01-23
2012-01-23
---- -- --
2013-09-11
WDU20112821651

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie współczynnika ilościowego na rok gospodarczy 2011/2012

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:12:02)
2011-12-28
2011-12-28
---- -- --
2015-10-03
WDU20112461471

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych u handlowców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:20:01)
2011-12-02
2011-12-02
---- -- --
2015-10-03
WDU20112131266

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność niezwiązaną za 2011 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:20:19)
2011-10-07
2011-10-07
---- -- --
2012-03-15
WDU20111941149

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 września 2011 r. w sprawie współczynnika ilościowego za rok gospodarczy 2009/2010

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:20:33)
2011-09-16
2011-09-16
---- -- --
2015-10-03
WDU20111681012

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole"

uchylony (spr: 2018-06-21 02:20:48)
2011-08-16
2011-08-16
---- -- --
2013-09-11
WDU20111380812

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym marszałek województwa może powierzyć przeprowadzenie kontroli

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:21:07)
2011-07-27
2011-07-27
---- -- --
2015-10-03
WDU20111380813

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym Prezes Agencji Rynku Rolnego może powierzyć przeprowadzenie kontroli

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:21:07)
2011-07-27
2011-07-27
---- -- --
2015-10-03
WDU20111300758

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie określenia przypadków, w których spadek wartości produkcji sprzedanej wystąpił z przyczyn niezależnych od wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub organizacji producentów owoców i warzyw, oraz sposobu potwierdzania tego spadku

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:21:12)
2011-07-07
2011-07-07
---- -- --
---- -- --
WDU20111340785

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:21:09)
2011-07-21
2011-07-21
---- -- --
2015-10-03
WDU20111290744

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu ustalania wskaźników redukcji, sposobu określania wartości owoców i warzyw sprzedanych oraz okresów referencyjnych stosowanych przy określaniu wartości owoców i warzyw sprzedanych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:21:13)
2011-07-06
2011-07-06
---- -- --
---- -- --
WDU20111290742

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:21:14)
2011-07-06
2011-07-06
---- -- --
2016-03-24
WDU20111030594

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących służących zapewnieniu skutecznego wykonania programu "Owoce w szkole"

uchylony (spr: 2018-06-21 02:21:28)
2011-05-28
2011-05-28
---- -- --
2014-09-01
WDU20111030598

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie terminów przekazywania informacji przez marszałka województwa, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Prezesa Agencji Rynku Rolnego, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw i ich zrzeszenia

uchylony (spr: 2018-06-21 02:21:27)
2011-06-04
2011-06-04
---- -- --
2013-03-27
WDU20111050619

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw oraz okresu, w którym występujący z organizacji producentów owoców i warzyw nie będzie mógł przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:21:26)
2011-06-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20111040611

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie wzoru protokołu kontroli wykonania czynności uniemożliwiających wprowadzenie do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:21:26)
2011-06-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20111050618

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie sposobu, wysokości oraz terminów spłaty przez odbiorców produktów nieprzeznaczonych do sprzedaży wartości tych produktów oraz związanych z tym kosztów sortowania, pakowania oraz transportu

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:21:26)
2011-06-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20111090635

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie metody oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:21:24)
2011-06-14
0000-00-00
---- -- --
2015-10-03
WDU20111090636

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie poziomu procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:21:24)
2011-06-14
0000-00-00
---- -- --
2015-10-03
WDU20102591770

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie współczynnika ilościowego na rok gospodarczy 2010/2011

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 02:30:58)
2010-12-31
2010-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20102591771

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego w roku gospodarczym 2010/2011

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 02:30:58)
2010-12-31
2010-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20102371567

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność niezwiązaną za 2010 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 02:31:22)
2010-12-24
2010-12-24
2011-10-07
---- -- --
WDU20102011330

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zakresu i sposobu wdrażania strategii krajowej w programach operacyjnych realizowanych na rynku owoców i warzyw

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:31:49)
2010-11-13
2010-11-13
---- -- --
2012-12-18
WDU20100570367

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz sposobu wypłaty płatności związanej oraz płatności wyrównawczej producentom surowca tytoniowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:42:27)
2010-04-12
2010-04-12
---- -- --
2010-12-17
WDU20092111635

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wdrażania strategii krajowej w programach operacyjnych realizowanych na rynku owoców i warzyw

uchylony (spr: 2018-06-21 02:50:44)
2009-12-14
2009-12-14
---- -- --
2010-11-13
WDU20092111636

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie działań w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska stosowanych w produkcji owoców i warzyw oraz zagospodarowaniu odpadów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:50:44)
2009-12-14
2009-12-14
---- -- --
2010-12-17
WDU20091751358

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2009 r. w sprawie współczynnika zabezpieczającego przed wypłatą płatności związanej w nadmiernej wysokości

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:51:10)
2009-10-21
2009-10-21
---- -- --
2010-12-17
WDU20091591255

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2009 r. w sprawie maksymalnej stawki płatności związanej dla producentów surowca tytoniowego za 2009 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:51:20)
2009-09-25
2009-09-25
---- -- --
2010-12-17
WDU20091591256

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2009 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane za 2009 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 02:51:20)
2009-10-10
2009-10-10
2010-12-24
---- -- --
WDU20090980822

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:00:27)
2009-07-10
2009-07-10
---- -- --
2013-08-05
WDU20090310213

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie sposobu oraz terminów spłaty przez odbiorców produktów nieprzeznaczonych do sprzedaży wartości tych produktów oraz związanych z tym kosztów sortowania, pakowania oraz transportu

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:01:20)
2009-03-13
2009-03-13
---- -- --
2011-06-08
WDU20090280182

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnej wysokości rekompensat z tytułu nieprzeznaczania do sprzedaży niektórych gatunków owoców i warzyw, dla których rekompensaty te nie zostały określone przepisami Unii Europejskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 03:01:23)
2009-03-06
2009-03-06
---- -- --
---- -- --
WDU20090270166

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których spadek wartości produkcji sprzedanej wystąpił z przyczyn niezależnych od wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub organizacji producentów owoców i warzyw

uchylony (spr: 2018-06-21 03:01:25)
2009-03-06
2009-03-09
---- -- --
2011-07-07
WDU20090170092

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie warunków wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw oraz okresu, w którym występujący z organizacji producentów owoców i warzyw nie będzie mógł przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:10:02)
2009-02-17
2009-02-17
---- -- --
2011-06-08
WDU20090050029

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia sposobu zagospodarowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży

obowiązujący (spr: 2018-06-21 03:10:08)
2009-01-31
2009-01-31
---- -- --
---- -- --
WDU20090050027

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania

uchylony (spr: 2018-06-21 03:10:08)
2009-01-31
2009-01-31
---- -- --
2013-11-04
WDU20090050028

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie działań w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska stosowanych w produkcji i zagospodarowaniu odpadów

uchylony (spr: 2018-06-21 03:10:08)
2009-01-31
2009-01-31
---- -- --
2009-12-14
WDU20082351602

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie maksymalnej części produkcji lub produktów kwalifikujących się do sprzedaży konsumentom na ich własne potrzeby

obowiązujący (spr: 2018-06-21 03:10:17)
2009-01-14
2009-01-14
---- -- --
---- -- --
WDU20081540961

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie współczynnika zabezpieczającego przed wypłatą płatności związanej w nadmiernej wysokości

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:11:13)
2008-08-26
2008-08-26
---- -- --
2009-10-21
WDU20081570979

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane za 2008 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 03:11:12)
2008-09-13
2008-09-13
2009-10-10
---- -- --
WDU20081470933

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie maksymalnej stawki płatności związanej dla producentów surowca tytoniowego za 2008 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:11:16)
2008-08-14
2008-08-14
---- -- --
2009-09-25
WDU20080980635

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na niezwiązaną z produkcją część płatności uzupełniającej za 2007 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 03:20:13)
2008-06-09
2008-06-09
2008-09-13
---- -- --
WDU20071601132

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie współczynnika zabezpieczającego przed wypłatą płatności w nadmiernej wysokości

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:31:04)
2007-09-05
2007-09-05
---- -- --
2008-08-26
WDU20071591115

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie maksymalnej stawki płatności dla producentów surowca tytoniowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:31:06)
2007-09-03
2007-09-03
---- -- --
2008-08-14
WDU20071461025

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy z tytułu produkcji suszu paszowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:31:14)
2007-08-25
2007-08-25
---- -- --
2015-10-03
WDU20062211624

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz sposobu wypłaty płatności uzupełniającej oraz płatności wyrównawczej producentom surowca tytoniowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:42:40)
2006-12-04
2006-12-04
---- -- --
2010-04-12
WDU20062091547

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie rejonów uprawy tytoniu

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:42:47)
2006-12-07
2006-12-07
---- -- --
2010-12-17
WDU20062201608

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym marszałek województwa może powierzyć przeprowadzenie kontroli

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:42:42)
2006-12-16
2006-12-16
---- -- --
2015-10-03
WDU20061991465

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wzoru protokołu z przeprowadzenia kontroli owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, poddawanych biodegradacji lub kompostowaniu oraz wzoru protokołu kontroli wykonywania czynności uniemożliwiających wprowadzenie do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:50:07)
2006-11-17
2006-11-17
---- -- --
2011-06-07
WDU20061991466

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2006 r. w sprawie zakresu informacji, które powinny być umieszczone w protokole wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z przeprowadzonej kontroli biodegradacji lub kompostowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży oraz sposobu przekazywania tych informacji

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:50:07)
2006-11-17
2006-11-17
---- -- --
2010-12-17
WDU20061871384

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie maksymalnej stawki płatności dla producentów surowca tytoniowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:50:14)
2006-10-16
2006-10-16
---- -- --
2007-09-03
WDU20061861376

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2006 r. w sprawie terminów przekazywania informacji przez marszałka województwa, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw i ich zrzeszenia

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:50:15)
2006-10-13
2006-10-13
---- -- --
2011-06-04
WDU20061861374

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wzoru świadectwa przejęcia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży

obowiązujący (spr: 2018-06-21 03:50:15)
2006-10-28
2006-10-28
---- -- --
---- -- --
WDU20061561117

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie współczynnika zabezpieczającego przed wypłatą płatności w nadmiernej wysokości

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:50:37)
2006-09-01
2006-09-01
---- -- --
2007-09-05
WDU20061611140

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie sposobu oznaczania i zabezpieczenia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży uniemożliwiającego wprowadzenie tych owoców i warzyw do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:50:35)
2006-09-23
2006-09-23
---- -- --
2016-03-05
WDU20060230172

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia trybu i terminu powiadamiania o zamiarze nieprzeznaczania do sprzedaży owoców i warzyw oraz o planowanym sposobie ich zagospodarowania

obowiązujący (spr: 2018-06-21 04:00:35)
2006-03-02
2006-03-02
---- -- --
---- -- --
WDU20060230173

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia kwoty zabezpieczenia wnoszonej przez podmiot przetwarzający, na zlecenie jednostki organizacyjnej, owoce i warzywa nieprzeznaczone do sprzedaży

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:00:35)
2006-03-02
2006-03-02
---- -- --
2008-09-13
WDU20060190149

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:00:37)
2006-02-21
2006-02-21
---- -- --
2015-10-03
WDU20060170137

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 17 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania

uchylony (spr: 2018-06-21 04:00:38)
2006-02-17
2006-02-17
---- -- --
2009-01-31
WDU20060160122

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości krajowych środków finansowych przeznaczonych na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania

obowiązujący (spr: 2018-06-21 04:00:39)
2006-02-15
2006-02-15
---- -- --
---- -- --
WDU20060160121

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania

uchylony (spr: 2018-06-21 04:00:39)
2006-02-15
2006-02-15
---- -- --
2009-07-10
WDU20052402021

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stawki płatności dla producentów surowca tytoniowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:01:13)
2005-12-23
2005-12-23
---- -- --
2006-04-29
WDU20052412028

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy z tytułu produkcji suszu paszowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:01:12)
2005-12-24
2005-12-24
---- -- --
2015-10-03
WDU20052412029

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie metod pobierania próbek suszu paszowego i wykonywania badań parametrów jakościowych tego suszu

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:01:12)
2005-12-24
2005-12-24
---- -- --
2007-01-12
WDU20052412030

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:01:12)
2005-12-24
2005-12-24
---- -- --
2015-10-03
WDU20052101752

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rejonów uprawy tytoniu

uchylony (spr: 2018-06-21 04:10:05)
2005-11-11
2005-11-11
---- -- --
2006-12-07
WDU20051781483

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia ostatecznego terminu rejestracji przekazania gospodarstwa, w którym jest produkowany tytoń

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:10:30)
2005-10-01
2005-10-01
---- -- --
2006-04-29
WDU20051541291

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu na chmiel nieprzygotowany i deklaracji dołączonej do chmielu nieprzygotowanego zgłoszonego do certyfikacji

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:10:46)
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
2015-10-03
WDU20051291083

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie przypadków zwolnienia handlowców z obowiązku przekazywania informacji wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz kryteriów wpisu do bazy danych o handlowcach

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:11:06)
2005-07-29
2005-07-29
---- -- --
2010-12-17
WDU20050110082

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie wskaźników redukcji, sposobu określania wartości owoców i warzyw sprzedanych oraz okresów referencyjnych stosowanych przy określaniu wartości owoców i warzyw sprzedanych

uchylony (spr: 2018-06-21 04:21:03)
2005-02-02
2005-02-02
---- -- --
2011-07-06
WDU20042372379

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu produkcji suszu paszowego

uchylony (spr: 2018-06-21 04:30:30)
2004-11-03
2004-11-03
---- -- --
2005-12-24
WDU20042372378

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności producentom surowca tytoniowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:30:30)
2004-11-03
2004-11-03
---- -- --
2006-04-29
WDU20042112149

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod pobierania próbek suszu paszowego i wykonywania badan parametrów jakościowych suszu

uchylony (spr: 2018-06-21 04:30:49)
2004-09-28
2004-09-28
---- -- --
2005-12-24
WDU20042182214

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych dotyczących ubiegających się o zatwierdzenie lub zatwierdzonych przedsiębiorstw przetwórczych i podmiotów skupujących

uchylony (spr: 2018-06-21 04:30:44)
2004-10-22
2004-10-22
---- -- --
2006-02-21
WDU20041972028

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, zgodnie z którymi organizacja producentów owoców i warzyw może zlecać realizację zadań, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 04:31:01)
2004-09-24
2004-09-24
---- -- --
---- -- --
WDU20041841906

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji

uchylony (spr: 2018-06-21 04:31:12)
2004-09-09
2004-09-09
---- -- --
2011-07-06
WDU20041911959

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości płatności dla producentów surowca tytoniowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:31:08)
2004-09-16
2004-09-16
---- -- --
2005-12-23
WDU20041771830

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia ostatecznego terminu rejestracji przekazania gospodarstwa, w którym jest produkowany tytoń

uchylony (spr: 2018-06-21 04:31:21)
2004-08-12
2004-08-12
---- -- --
2005-10-01
WDU20041841905

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli zatwierdzonych lub ubiegających się o zatwierdzenie przedsiębiorstw przetwórczych i podmiotów skupujących

uchylony (spr: 2018-06-21 04:31:12)
2004-08-25
2004-08-25
---- -- --
2005-12-24
WDU20041651732

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw

uchylony (spr: 2018-06-21 04:31:29)
2004-08-07
2004-08-07
---- -- --
2009-02-17
WDU20041621708

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie działań w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska stosowanych w produkcji i zagospodarowaniu odpadów

uchylony (spr: 2018-06-21 04:40:01)
2004-08-03
2004-08-03
---- -- --
2009-01-31
WDU20041601671

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu zwrotu składników majątkowych inwestycji lub jej wartości zrealizowanej w ramach programu operacyjnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 04:40:04)
2004-07-29
2004-07-29
---- -- --
---- -- --
WDU20041441521

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym wojewoda może powierzyć przeprowadzenie kontroli

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:40:16)
2004-06-28
2004-06-28
---- -- --
2006-07-02
WDU20041441522

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie warunków przystąpienia osób prawnych i osób fizycznych niebędących producentami owoców i warzyw do organizacji producentów

obowiązujący (spr: 2018-06-21 04:40:16)
2004-07-09
2004-07-09
---- -- --
---- -- --
WDU20041441523

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:40:16)
2004-06-28
2004-06-28
---- -- --
2015-10-03
WDU20041441524

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym Prezes Agencji Rynku Rolnego może powierzyć przeprowadzenie kontroli

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:40:16)
2004-07-09
2004-07-09
---- -- --
2015-10-03
WDU20041441525

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji produkcji jako doświadczalnej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 04:40:16)
2004-07-09
2004-07-09
---- -- --
---- -- --
WDU20041321420

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania

uchylony (spr: 2018-06-21 04:40:26)
2004-06-09
2004-06-09
---- -- --
2009-01-31
WDU20041231300

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu produkcji suszu paszowego

uchylony (spr: 2018-06-21 04:40:36)
2004-05-31
2004-05-31
---- -- --
2005-12-24
WDU20040860806

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:41:19)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2006-04-29
WDU20040690628

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie metod pobierania próbek suszu paszowego i wykonywania badań parametrów jakościowych suszu

uchylony (spr: 2018-06-21 04:50:08)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2005-12-24
WDU20040740682

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia rejonów uprawy tytoniu

uchylony (spr: 2018-06-21 04:50:03)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2006-12-07
WDU20040740683

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia warunków podziału dodatkowych kwot produkcji surowca tytoniowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:50:03)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2006-04-29
WDU20040740684

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia ostatecznego terminu rejestracji przekazania gospodarstwa, w którym jest produkowany tytoń

uchylony (spr: 2018-06-21 04:50:03)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2004-08-12
WDU20040750707

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia rejonów chmielu

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-21 04:50:01)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2015-03-15
WDU20040750708

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu na chmiel nieprzygotowany i deklaracji dołączonej do chmielu nieprzygotowanego zgłoszonego do certyfikacji

uchylony (spr: 2018-06-21 04:50:01)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2005-09-01
WDU20040820762

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych dotyczących ubiegających się o zatwierdzenie lub zatwierdzonych przedsiębiorstw przetwórczych i podmiotów skupujących

uchylony (spr: 2018-06-21 04:41:23)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2006-02-21

Książki

onepress

Cena: 39.90

Cena: 29.90

Cena: 69.00

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 59.00

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 39.00

Cena: 44.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 77.00

Cena: 39.90

Cena: 49.00

Cena: 59.00

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu