Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-21 04:50:58) Dz.U. 2004 nr 10 poz. 7676

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20170001700

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:20:00)
2017-09-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001711

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:11:41)
2017-09-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001003

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:50:01)
2016-07-26
2016-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20040160153

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów czynności technicznych związanych z prowadzeniem systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

obowiązujący (spr: 2018-06-21 04:50:51)
2004-02-06
2004-02-06
---- -- --
---- -- --
WDU20040100090

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów

obowiązujący (spr: 2018-06-21 04:50:57)
2004-02-07
2004-02-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150000367

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:20:03)
2015-03-18
2015-03-18
---- -- --
2017-07-19
WDU20140001964

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:20:43)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2017-07-19
WDU20101631104

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów oraz zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:40:26)
2010-09-21
2010-09-21
---- -- --
2015-01-01
WDU20072051490

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji producentów oraz wzoru zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:30:31)
2007-11-21
2007-11-21
---- -- --
2010-03-15
WDU20040100091

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji producentów oraz wzoru zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:50:57)
2004-02-07
2004-02-07
---- -- --
2010-03-15
WDU20170001700

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:20:00)
2017-09-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001711

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:11:41)
2017-09-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001003

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:50:01)
2016-07-26
2016-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20150000367

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:20:03)
2015-03-18
2015-03-18
---- -- --
2017-07-19
WDU20140001964

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:20:43)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2017-07-19
WDU20101631104

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów oraz zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:40:26)
2010-09-21
2010-09-21
---- -- --
2015-01-01
WDU20072051490

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji producentów oraz wzoru zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:30:31)
2007-11-21
2007-11-21
---- -- --
2010-03-15
WDU20040160153

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów czynności technicznych związanych z prowadzeniem systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

obowiązujący (spr: 2018-06-21 04:50:51)
2004-02-06
2004-02-06
---- -- --
---- -- --
WDU20040100090

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów

obowiązujący (spr: 2018-06-21 04:50:57)
2004-02-07
2004-02-07
---- -- --
---- -- --
WDU20040100091

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji producentów oraz wzoru zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:50:57)
2004-02-07
2004-02-07
---- -- --
2010-03-15

Książki

onepress

Cena: 39.90

Cena: 29.90

Cena: 69.00

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 59.00

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 39.00

Cena: 44.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 77.00

Cena: 39.90

Cena: 49.00

Cena: 59.00

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu