Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej


Art. 40, art. 41 ust. 2-5 i art. 42 weszły w życie z dniem 17 marca 2004 r. oraz art. 12 ust. 5 wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie.
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-01-19 05:00:05) Dz.U. 2004 nr 33 poz. 28718

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 15

WDU20180000129

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:00:02)
2018-01-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002392

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:00:12)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001390

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:10:13)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001107

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:30:35)
2016-08-10
2016-08-10
---- -- --
---- -- --
WDU20160000033

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu szkoleń dla osób wystawiających świadectwa zdrowia oraz sposobu przeprowadzania tych szkoleń

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-20 00:40:35)
2016-01-23
2016-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150000811

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej

obowiązujący (spr: 2018-01-20 01:00:22)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001658

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-20 01:10:30)
2014-12-12
2014-12-12
---- -- --
---- -- --
WDU20140001692

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

obowiązujący (spr: 2018-01-20 01:10:28)
2014-12-17
2014-12-17
---- -- --
---- -- --
WDU20140000965

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu badań laboratoryjnych, których wyniki są wykorzystywane do celów kontroli urzędowej

obowiązujący (spr: 2018-01-20 01:20:16)
2014-08-07
2014-08-07
---- -- --
---- -- --
WDU20130000581

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-20 01:40:20)
2013-06-05
2013-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20120001521

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-19 01:50:26)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001423

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-19 01:50:30)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000649

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie dodatkowych wymagań, jakie powinno spełniać krajowe laboratorium referencyjne przeprowadzające badania w kierunku pryszczycy

obowiązujący (spr: 2018-01-19 02:00:22)
2012-06-27
2012-06-27
---- -- --
---- -- --
WDU20120000480

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-01-19 02:00:28)
2012-05-19
2012-05-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120000138

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-19 02:10:04)
2012-02-23
2012-02-23
---- -- --
---- -- --
WDU20112371413

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-19 02:10:24)
2011-11-23
2011-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20111030597

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania danych dotyczących wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz sposobu prowadzenia baz danych

obowiązujący (spr: 2018-01-19 02:20:17)
2011-06-04
2011-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20110930544

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-19 02:20:19)
2011-05-24
2011-05-24
---- -- --
---- -- --
WDU20102271483

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-19 02:30:13)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091471194

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-19 02:50:19)
2009-09-15
2009-09-15
---- -- --
---- -- --
WDU20081661034

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób

obowiązujący (spr: 2018-01-19 03:10:11)
2008-09-23
2008-09-23
---- -- --
---- -- --
WDU20080960613

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-19 03:10:28)
2008-09-06
2008-09-06
---- -- --
---- -- --
WDU20071230855

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-19 03:30:16)
2007-10-10
2007-10-10
---- -- --
---- -- --
WDU20070770519

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie warunków i sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi

obowiązujący (spr: 2018-01-19 03:30:29)
2007-05-15
2007-05-15
---- -- --
---- -- --
WDU20070470313

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej

obowiązujący (spr: 2018-01-19 03:30:37)
2007-03-31
2007-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU20070020015

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-01-19 03:40:09)
2007-01-23
2007-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20052301957

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-19 04:00:20)
2005-12-09
2005-12-09
---- -- --
---- -- --
WDU20042452462

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 października 2004 r. w sprawie form współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z Wojskową Inspekcją Weterynaryjną

obowiązujący (spr: 2018-01-19 04:30:07)
2004-12-02
2004-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU20042002057

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-01-19 04:30:21)
2004-09-29
2004-09-29
---- -- --
---- -- --
WDU20041251310

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie programu szkoleń dla osób wystawiających świadectwa zdrowia oraz sposobu przeprowadzania tych szkoleń

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-01-19 04:50:03)
2004-06-10
2004-06-10
---- -- --
---- -- --
WDU20041001014

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia i wzoru odznaki identyfikacyjnej dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób wyznaczonych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych czynności

obowiązujący (spr: 2018-01-19 04:50:14)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040890860

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób

obowiązujący (spr: 2018-01-19 04:50:20)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040860808

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie współpracy Głównego Lekarza Weterynarii z organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Komisją Europejską w zakresie przestrzegania stosowania prawodawstwa weterynaryjnego

obowiązujący (spr: 2018-01-19 04:50:22)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040890857

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej

obowiązujący (spr: 2018-01-19 04:50:20)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040580555

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia określonych w ustawie budżetowej na rok 2004

obowiązujący (spr: 2018-01-19 04:50:30)
2004-04-08
2004-03-17
---- -- --
---- -- --
WDU20180000013

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

uchylony (spr: 2018-01-20 00:00:07)
2018-01-12
0000-00-00
---- -- --
2018-01-17
WDU20160000688

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii

uznany za uchylony (spr: 2018-01-20 00:40:12)
2016-05-21
2016-05-21
---- -- --
2018-01-17
WDU20140001910

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii

uznany za uchylony (spr: 2018-01-20 01:10:20)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2018-01-17
WDU20140001029

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii

uznany za uchylony (spr: 2018-01-20 01:20:14)
2014-08-02
2014-08-02
---- -- --
2018-01-17
WDU20120000139

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

uchylony (spr: 2018-01-19 02:10:04)
2012-02-23
2012-02-23
---- -- --
2018-01-17
WDU20110930542

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

uchylony (spr: 2018-01-19 02:20:19)
2011-05-24
2011-05-24
---- -- --
2018-01-17
WDU20110080038

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

uchylony (spr: 2018-01-19 02:30:01)
2011-01-26
2011-01-26
---- -- --
2012-05-19
WDU20102271484

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

uchylony (spr: 2018-01-19 02:30:13)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2018-01-17
WDU20081180757

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 03:10:21)
2008-07-12
2008-07-12
---- -- --
2011-01-26
WDU20071601130

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

uchylony (spr: 2018-01-19 03:30:06)
2007-09-20
2007-09-20
---- -- --
2018-01-17
WDU20070020012

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

uchylony (spr: 2018-01-19 03:40:09)
2007-01-23
2007-01-23
---- -- --
2018-01-17
WDU20061981460

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać krajowe laboratorium referencyjne przeprowadzające badania w kierunku pryszczycy

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 03:40:24)
2006-11-15
2006-11-15
---- -- --
2012-04-29
WDU20052562150

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

uchylony (spr: 2018-01-19 04:00:12)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2018-01-17
WDU20050610547

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu wykonywania kontroli przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 04:20:08)
2005-04-30
2005-04-30
---- -- --
2009-03-07
WDU20050480454

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie warunków i trybu gromadzenia oraz przetwarzania danych dotyczących wyników badań laboratoryjnych

uchylony (spr: 2018-01-19 04:20:11)
2005-04-09
2005-04-09
---- -- --
2011-06-04
WDU20042832836

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 04:20:29)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2014-08-02
WDU20042512513

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań

uchylony (spr: 2018-01-19 04:30:05)
2004-12-10
2004-12-10
---- -- --
2008-07-12
WDU20041781838

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej

uchylony (spr: 2018-01-19 04:30:29)
2004-08-15
2004-08-15
---- -- --
2007-01-23
WDU20041781837

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

uchylony (spr: 2018-01-19 04:30:29)
2004-08-15
2004-08-15
---- -- --
2018-01-17
WDU20041501588

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej

uchylony (spr: 2018-01-19 04:40:02)
2004-06-30
2004-06-30
---- -- --
2007-01-23
WDU20041321421

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

uchylony (spr: 2018-01-19 04:40:09)
2004-06-13
2004-06-13
---- -- --
2004-08-15
WDU20041001019

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej

uchylony (spr: 2018-01-19 04:50:14)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2007-01-23
WDU20180000129

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:00:02)
2018-01-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000013

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

uchylony (spr: 2018-01-20 00:00:07)
2018-01-12
0000-00-00
---- -- --
2018-01-17
WDU20170002392

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:00:12)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001390

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:10:13)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001107

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:30:35)
2016-08-10
2016-08-10
---- -- --
---- -- --
WDU20160000688

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii

uznany za uchylony (spr: 2018-01-20 00:40:12)
2016-05-21
2016-05-21
---- -- --
2018-01-17
WDU20160000033

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu szkoleń dla osób wystawiających świadectwa zdrowia oraz sposobu przeprowadzania tych szkoleń

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-20 00:40:35)
2016-01-23
2016-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150000811

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej

obowiązujący (spr: 2018-01-20 01:00:22)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001910

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii

uznany za uchylony (spr: 2018-01-20 01:10:20)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2018-01-17
WDU20140001658

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-20 01:10:30)
2014-12-12
2014-12-12
---- -- --
---- -- --
WDU20140001692

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

obowiązujący (spr: 2018-01-20 01:10:28)
2014-12-17
2014-12-17
---- -- --
---- -- --
WDU20140001029

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii

uznany za uchylony (spr: 2018-01-20 01:20:14)
2014-08-02
2014-08-02
---- -- --
2018-01-17
WDU20140000965

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu badań laboratoryjnych, których wyniki są wykorzystywane do celów kontroli urzędowej

obowiązujący (spr: 2018-01-20 01:20:16)
2014-08-07
2014-08-07
---- -- --
---- -- --
WDU20130000581

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-20 01:40:20)
2013-06-05
2013-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20120001521

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-19 01:50:26)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001423

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-19 01:50:30)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000649

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie dodatkowych wymagań, jakie powinno spełniać krajowe laboratorium referencyjne przeprowadzające badania w kierunku pryszczycy

obowiązujący (spr: 2018-01-19 02:00:22)
2012-06-27
2012-06-27
---- -- --
---- -- --
WDU20120000480

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-01-19 02:00:28)
2012-05-19
2012-05-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120000138

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-19 02:10:04)
2012-02-23
2012-02-23
---- -- --
---- -- --
WDU20120000139

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

uchylony (spr: 2018-01-19 02:10:04)
2012-02-23
2012-02-23
---- -- --
2018-01-17
WDU20112371413

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-19 02:10:24)
2011-11-23
2011-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20111030597

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania danych dotyczących wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz sposobu prowadzenia baz danych

obowiązujący (spr: 2018-01-19 02:20:17)
2011-06-04
2011-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20110930544

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-19 02:20:19)
2011-05-24
2011-05-24
---- -- --
---- -- --
WDU20110930542

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

uchylony (spr: 2018-01-19 02:20:19)
2011-05-24
2011-05-24
---- -- --
2018-01-17
WDU20110080038

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

uchylony (spr: 2018-01-19 02:30:01)
2011-01-26
2011-01-26
---- -- --
2012-05-19
WDU20102271484

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

uchylony (spr: 2018-01-19 02:30:13)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2018-01-17
WDU20102271483

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-19 02:30:13)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091471194

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-19 02:50:19)
2009-09-15
2009-09-15
---- -- --
---- -- --
WDU20081661034

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób

obowiązujący (spr: 2018-01-19 03:10:11)
2008-09-23
2008-09-23
---- -- --
---- -- --
WDU20081180757

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 03:10:21)
2008-07-12
2008-07-12
---- -- --
2011-01-26
WDU20080960613

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-19 03:10:28)
2008-09-06
2008-09-06
---- -- --
---- -- --
WDU20071601130

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

uchylony (spr: 2018-01-19 03:30:06)
2007-09-20
2007-09-20
---- -- --
2018-01-17
WDU20071230855

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-19 03:30:16)
2007-10-10
2007-10-10
---- -- --
---- -- --
WDU20070770519

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie warunków i sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi

obowiązujący (spr: 2018-01-19 03:30:29)
2007-05-15
2007-05-15
---- -- --
---- -- --
WDU20070470313

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej

obowiązujący (spr: 2018-01-19 03:30:37)
2007-03-31
2007-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU20070020015

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-01-19 03:40:09)
2007-01-23
2007-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20070020012

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

uchylony (spr: 2018-01-19 03:40:09)
2007-01-23
2007-01-23
---- -- --
2018-01-17
WDU20061981460

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać krajowe laboratorium referencyjne przeprowadzające badania w kierunku pryszczycy

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 03:40:24)
2006-11-15
2006-11-15
---- -- --
2012-04-29
WDU20052562150

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

uchylony (spr: 2018-01-19 04:00:12)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2018-01-17
WDU20052301957

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-19 04:00:20)
2005-12-09
2005-12-09
---- -- --
---- -- --
WDU20050610547

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu wykonywania kontroli przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 04:20:08)
2005-04-30
2005-04-30
---- -- --
2009-03-07
WDU20050480454

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie warunków i trybu gromadzenia oraz przetwarzania danych dotyczących wyników badań laboratoryjnych

uchylony (spr: 2018-01-19 04:20:11)
2005-04-09
2005-04-09
---- -- --
2011-06-04
WDU20042832836

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 04:20:29)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2014-08-02
WDU20042452462

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 października 2004 r. w sprawie form współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z Wojskową Inspekcją Weterynaryjną

obowiązujący (spr: 2018-01-19 04:30:07)
2004-12-02
2004-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU20042512513

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań

uchylony (spr: 2018-01-19 04:30:05)
2004-12-10
2004-12-10
---- -- --
2008-07-12
WDU20042002057

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-01-19 04:30:21)
2004-09-29
2004-09-29
---- -- --
---- -- --
WDU20041781838

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej

uchylony (spr: 2018-01-19 04:30:29)
2004-08-15
2004-08-15
---- -- --
2007-01-23
WDU20041781837

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

uchylony (spr: 2018-01-19 04:30:29)
2004-08-15
2004-08-15
---- -- --
2018-01-17
WDU20041501588

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej

uchylony (spr: 2018-01-19 04:40:02)
2004-06-30
2004-06-30
---- -- --
2007-01-23
WDU20041321421

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

uchylony (spr: 2018-01-19 04:40:09)
2004-06-13
2004-06-13
---- -- --
2004-08-15
WDU20041251310

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie programu szkoleń dla osób wystawiających świadectwa zdrowia oraz sposobu przeprowadzania tych szkoleń

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-01-19 04:50:03)
2004-06-10
2004-06-10
---- -- --
---- -- --
WDU20041001019

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej

uchylony (spr: 2018-01-19 04:50:14)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2007-01-23
WDU20041001014

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia i wzoru odznaki identyfikacyjnej dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób wyznaczonych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych czynności

obowiązujący (spr: 2018-01-19 04:50:14)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040890860

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób

obowiązujący (spr: 2018-01-19 04:50:20)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040860808

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie współpracy Głównego Lekarza Weterynarii z organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Komisją Europejską w zakresie przestrzegania stosowania prawodawstwa weterynaryjnego

obowiązujący (spr: 2018-01-19 04:50:22)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040890857

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej

obowiązujący (spr: 2018-01-19 04:50:20)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040580555

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia określonych w ustawie budżetowej na rok 2004

obowiązujący (spr: 2018-01-19 04:50:30)
2004-04-08
2004-03-17
---- -- --
---- -- --

Książki sensus

Cena: 34.90

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 44.90

Cena: 29.90

Cena: 59.00

Cena: 39.90

Cena: 34.90

Cena: 24.90

Cena: 29.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.00

Cena: 39.00

Cena: 39.00

Cena: 34.90

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 39.90


Fatal error: Call to undefined function link_do_glownej() in /stopka.php on line 37