Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej


Art. 40, art. 41 ust. 2-5 i art. 42 weszły w życie z dniem 17 marca 2004 r. oraz art. 12 ust. 5 wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie.
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 04:51:01) Dz.U. 2004 nr 33 poz. 28724

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20180001283

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie współpracy Głównego Lekarza Weterynarii z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Komisją Europejską w zakresie stosowania prawodawstwa weterynaryjnego i przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:12)
2018-07-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000456

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:01:40)
2018-03-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000129

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:26)
2018-01-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002392

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:53)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001390

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:48)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001107

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:50:14)
2016-08-10
2016-08-10
---- -- --
---- -- --
WDU20160000033

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu szkoleń dla osób wystawiających świadectwa zdrowia oraz sposobu przeprowadzania tych szkoleń

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 01:00:24)
2016-01-23
2016-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150000811

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:21)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001658

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 01:21:33)
2014-12-12
2014-12-12
---- -- --
---- -- --
WDU20140001692

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:21:30)
2014-12-17
2014-12-17
---- -- --
---- -- --
WDU20140000965

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu badań laboratoryjnych, których wyniki są wykorzystywane do celów kontroli urzędowej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:31:01)
2014-08-07
2014-08-07
---- -- --
---- -- --
WDU20130000581

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 01:51:08)
2013-06-05
2013-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20120001521

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:00:37)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001423

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:00:46)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000649

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie dodatkowych wymagań, jakie powinno spełniać krajowe laboratorium referencyjne przeprowadzające badania w kierunku pryszczycy

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:10:23)
2012-06-27
2012-06-27
---- -- --
---- -- --
WDU20120000480

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 02:10:39)
2012-05-19
2012-05-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120000138

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:11:09)
2012-02-23
2012-02-23
---- -- --
---- -- --
WDU20112371413

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:20:28)
2011-11-23
2011-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20111030597

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania danych dotyczących wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz sposobu prowadzenia baz danych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:30:12)
2011-06-04
2011-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20110930544

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:30:17)
2011-05-24
2011-05-24
---- -- --
---- -- --
WDU20102271483

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:31:38)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091471194

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 03:00:23)
2009-09-15
2009-09-15
---- -- --
---- -- --
WDU20081661034

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:11:37)
2008-09-23
2008-09-23
---- -- --
---- -- --
WDU20080960613

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 03:20:34)
2008-09-06
2008-09-06
---- -- --
---- -- --
WDU20071230855

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 03:40:06)
2007-10-10
2007-10-10
---- -- --
---- -- --
WDU20070770519

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie warunków i sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:40:39)
2007-05-15
2007-05-15
---- -- --
---- -- --
WDU20070470313

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:40:58)
2007-03-31
2007-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU20070020015

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 03:41:26)
2007-01-23
2007-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20052301957

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 04:10:08)
2005-12-09
2005-12-09
---- -- --
---- -- --
WDU20042452462

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 października 2004 r. w sprawie form współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z Wojskową Inspekcją Weterynaryjną

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:30:46)
2004-12-02
2004-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU20042002057

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 04:31:22)
2004-09-29
2004-09-29
---- -- --
---- -- --
WDU20041251310

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie programu szkoleń dla osób wystawiających świadectwa zdrowia oraz sposobu przeprowadzania tych szkoleń

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 04:40:59)
2004-06-10
2004-06-10
---- -- --
---- -- --
WDU20041001014

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia i wzoru odznaki identyfikacyjnej dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób wyznaczonych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych czynności

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:41:30)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040890860

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:50:08)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040890857

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:50:09)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040580555

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia określonych w ustawie budżetowej na rok 2004

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:50:38)
2004-04-08
2004-03-17
---- -- --
---- -- --
WDU20180000013

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

uchylony (spr: 2018-07-22 00:10:38)
2018-01-12
0000-00-00
---- -- --
2018-01-17
WDU20160000688

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:50:57)
2016-05-21
2016-05-21
---- -- --
2018-01-17
WDU20140001910

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:21:09)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2018-01-17
WDU20140001029

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:30:55)
2014-08-02
2014-08-02
---- -- --
2018-01-17
WDU20120000139

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

uchylony (spr: 2018-07-22 02:11:09)
2012-02-23
2012-02-23
---- -- --
2018-01-17
WDU20110930542

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:18)
2011-05-24
2011-05-24
---- -- --
2018-01-17
WDU20110080038

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

uchylony (spr: 2018-07-22 02:31:07)
2011-01-26
2011-01-26
---- -- --
2012-05-19
WDU20102271484

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

uchylony (spr: 2018-07-22 02:31:38)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2018-01-17
WDU20081180757

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:20:22)
2008-07-12
2008-07-12
---- -- --
2011-01-26
WDU20071601130

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

uchylony (spr: 2018-07-22 03:31:16)
2007-09-20
2007-09-20
---- -- --
2018-01-17
WDU20070020012

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

uchylony (spr: 2018-07-22 03:41:26)
2007-01-23
2007-01-23
---- -- --
2018-01-17
WDU20061981460

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać krajowe laboratorium referencyjne przeprowadzające badania w kierunku pryszczycy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:50:29)
2006-11-15
2006-11-15
---- -- --
2012-04-29
WDU20052562150

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

uchylony (spr: 2018-07-22 04:01:28)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2018-01-17
WDU20050610547

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu wykonywania kontroli przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:20:45)
2005-04-30
2005-04-30
---- -- --
2009-03-07
WDU20050480454

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie warunków i trybu gromadzenia oraz przetwarzania danych dotyczących wyników badań laboratoryjnych

uchylony (spr: 2018-07-22 04:20:54)
2005-04-09
2005-04-09
---- -- --
2011-06-04
WDU20042832836

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:30:11)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2014-08-02
WDU20042512513

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań

uchylony (spr: 2018-07-22 04:30:42)
2004-12-10
2004-12-10
---- -- --
2008-07-12
WDU20041781838

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej

uchylony (spr: 2018-07-22 04:40:10)
2004-08-15
2004-08-15
---- -- --
2007-01-23
WDU20041781837

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

uchylony (spr: 2018-07-22 04:40:10)
2004-08-15
2004-08-15
---- -- --
2018-01-17
WDU20041501588

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej

uchylony (spr: 2018-07-22 04:40:32)
2004-06-30
2004-06-30
---- -- --
2007-01-23
WDU20041321421

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

uchylony (spr: 2018-07-22 04:40:47)
2004-06-13
2004-06-13
---- -- --
2004-08-15
WDU20041001019

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej

uchylony (spr: 2018-07-22 04:41:29)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2007-01-23
WDU20040860808

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie współpracy Głównego Lekarza Weterynarii z organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Komisją Europejską w zakresie przestrzegania stosowania prawodawstwa weterynaryjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:50:15)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2018-07-17
WDU20180001283

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie współpracy Głównego Lekarza Weterynarii z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Komisją Europejską w zakresie stosowania prawodawstwa weterynaryjnego i przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:12)
2018-07-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000456

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:01:40)
2018-03-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000129

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:26)
2018-01-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000013

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

uchylony (spr: 2018-07-22 00:10:38)
2018-01-12
0000-00-00
---- -- --
2018-01-17
WDU20170002392

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:53)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001390

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:48)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001107

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:50:14)
2016-08-10
2016-08-10
---- -- --
---- -- --
WDU20160000688

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:50:57)
2016-05-21
2016-05-21
---- -- --
2018-01-17
WDU20160000033

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu szkoleń dla osób wystawiających świadectwa zdrowia oraz sposobu przeprowadzania tych szkoleń

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 01:00:24)
2016-01-23
2016-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150000811

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:21)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001910

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:21:09)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2018-01-17
WDU20140001658

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 01:21:33)
2014-12-12
2014-12-12
---- -- --
---- -- --
WDU20140001692

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:21:30)
2014-12-17
2014-12-17
---- -- --
---- -- --
WDU20140001029

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:30:55)
2014-08-02
2014-08-02
---- -- --
2018-01-17
WDU20140000965

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu badań laboratoryjnych, których wyniki są wykorzystywane do celów kontroli urzędowej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:31:01)
2014-08-07
2014-08-07
---- -- --
---- -- --
WDU20130000581

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 01:51:08)
2013-06-05
2013-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20120001521

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:00:37)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001423

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:00:46)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000649

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie dodatkowych wymagań, jakie powinno spełniać krajowe laboratorium referencyjne przeprowadzające badania w kierunku pryszczycy

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:10:23)
2012-06-27
2012-06-27
---- -- --
---- -- --
WDU20120000480

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 02:10:39)
2012-05-19
2012-05-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120000138

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:11:09)
2012-02-23
2012-02-23
---- -- --
---- -- --
WDU20120000139

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

uchylony (spr: 2018-07-22 02:11:09)
2012-02-23
2012-02-23
---- -- --
2018-01-17
WDU20112371413

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:20:28)
2011-11-23
2011-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20111030597

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania danych dotyczących wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz sposobu prowadzenia baz danych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:30:12)
2011-06-04
2011-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20110930544

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:30:17)
2011-05-24
2011-05-24
---- -- --
---- -- --
WDU20110930542

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:18)
2011-05-24
2011-05-24
---- -- --
2018-01-17
WDU20110080038

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

uchylony (spr: 2018-07-22 02:31:07)
2011-01-26
2011-01-26
---- -- --
2012-05-19
WDU20102271484

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

uchylony (spr: 2018-07-22 02:31:38)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2018-01-17
WDU20102271483

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:31:38)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091471194

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 03:00:23)
2009-09-15
2009-09-15
---- -- --
---- -- --
WDU20081661034

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:11:37)
2008-09-23
2008-09-23
---- -- --
---- -- --
WDU20081180757

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:20:22)
2008-07-12
2008-07-12
---- -- --
2011-01-26
WDU20080960613

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 03:20:34)
2008-09-06
2008-09-06
---- -- --
---- -- --
WDU20071601130

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

uchylony (spr: 2018-07-22 03:31:16)
2007-09-20
2007-09-20
---- -- --
2018-01-17
WDU20071230855

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 03:40:06)
2007-10-10
2007-10-10
---- -- --
---- -- --
WDU20070770519

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie warunków i sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:40:39)
2007-05-15
2007-05-15
---- -- --
---- -- --
WDU20070470313

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:40:58)
2007-03-31
2007-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU20070020015

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 03:41:26)
2007-01-23
2007-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20070020012

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

uchylony (spr: 2018-07-22 03:41:26)
2007-01-23
2007-01-23
---- -- --
2018-01-17
WDU20061981460

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać krajowe laboratorium referencyjne przeprowadzające badania w kierunku pryszczycy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:50:29)
2006-11-15
2006-11-15
---- -- --
2012-04-29
WDU20052562150

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

uchylony (spr: 2018-07-22 04:01:28)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2018-01-17
WDU20052301957

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 04:10:08)
2005-12-09
2005-12-09
---- -- --
---- -- --
WDU20050610547

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu wykonywania kontroli przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:20:45)
2005-04-30
2005-04-30
---- -- --
2009-03-07
WDU20050480454

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie warunków i trybu gromadzenia oraz przetwarzania danych dotyczących wyników badań laboratoryjnych

uchylony (spr: 2018-07-22 04:20:54)
2005-04-09
2005-04-09
---- -- --
2011-06-04
WDU20042832836

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:30:11)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2014-08-02
WDU20042452462

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 października 2004 r. w sprawie form współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z Wojskową Inspekcją Weterynaryjną

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:30:46)
2004-12-02
2004-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU20042512513

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań

uchylony (spr: 2018-07-22 04:30:42)
2004-12-10
2004-12-10
---- -- --
2008-07-12
WDU20042002057

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 04:31:22)
2004-09-29
2004-09-29
---- -- --
---- -- --
WDU20041781838

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej

uchylony (spr: 2018-07-22 04:40:10)
2004-08-15
2004-08-15
---- -- --
2007-01-23
WDU20041781837

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

uchylony (spr: 2018-07-22 04:40:10)
2004-08-15
2004-08-15
---- -- --
2018-01-17
WDU20041501588

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej

uchylony (spr: 2018-07-22 04:40:32)
2004-06-30
2004-06-30
---- -- --
2007-01-23
WDU20041321421

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

uchylony (spr: 2018-07-22 04:40:47)
2004-06-13
2004-06-13
---- -- --
2004-08-15
WDU20041251310

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie programu szkoleń dla osób wystawiających świadectwa zdrowia oraz sposobu przeprowadzania tych szkoleń

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 04:40:59)
2004-06-10
2004-06-10
---- -- --
---- -- --
WDU20041001019

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej

uchylony (spr: 2018-07-22 04:41:29)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2007-01-23
WDU20041001014

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia i wzoru odznaki identyfikacyjnej dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób wyznaczonych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych czynności

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:41:30)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040890860

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:50:08)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040860808

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie współpracy Głównego Lekarza Weterynarii z organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Komisją Europejską w zakresie przestrzegania stosowania prawodawstwa weterynaryjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:50:15)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2018-07-17
WDU20040890857

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:50:09)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040580555

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia określonych w ustawie budżetowej na rok 2004

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:50:38)
2004-04-08
2004-03-17
---- -- --
---- -- --

Książki

sensus

Cena: 24.90

Cena: 34.90

Cena: 29.90

Cena: 29.90

Cena: 32.90

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 37.00

Cena: 34.90

Cena: 34.90

Cena: 27.00

Cena: 24.90

Cena: 29.90

Cena: 24.90

Cena: Array

Cena: 32.90

Cena: 34.90

Cena: 34.90

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu