Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych


Art. 12 ust. 2, art. 16, art. 17, art. 20-23, art. 43, art. 48, art. 51, art. 52, art. 53 ust. 1 pkt 4 i art. 54-56 weszły w życie z dniem 15 marca 2004 r. z dniem 1 września 2017 r. tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: "o organizacji niektórych rynków rolnych" (Dz.U. z 2017 r. poz. 624) Akty zmienione:
Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Ustawa z dnia 26 sierpnia 1994 r. o regulacji rynku cukru i przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym.
Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Prawo dewizowe.
Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego.
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
Ustawa z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej, ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego, ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawy - Kodeks celny, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych.
Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych.
Ustawa z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
Ustawa o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-21 04:50:31) Dz.U. 2004 nr 42 poz. 38640

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20180001144

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2017/2018

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:00:06)
2018-06-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001056

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2018/2019

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:00:14)
2018-06-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001997

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2017

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:11:13)
2017-10-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001713

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:11:40)
2017-09-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001659

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:20:05)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001661

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, w ramach kontroli podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:20:05)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001681

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na wybór zakładów odkostniających i chłodni

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:20:02)
2017-09-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001708

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności kontrolnych, w ramach kontroli podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:11:41)
2017-09-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001598

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2017/2018

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:20:11)
2017-08-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001328

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:20:36)
2017-07-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001174

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:20:52)
2017-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001166

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:20:53)
2017-06-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000499

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:30:21)
2017-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001542

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2016 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2016

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 00:40:46)
2016-09-27
2016-09-27
2016-12-31
---- -- --
WDU20160001477

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:40:53)
2016-09-16
2016-09-16
---- -- --
---- -- --
WDU20160001523

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:40:48)
2016-09-30
2016-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160000141

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:51:25)
2016-02-18
2016-02-18
---- -- --
---- -- --
WDU20160000087

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:51:31)
2016-02-03
2016-02-03
---- -- --
---- -- --
WDU20150001677

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:01:12)
2015-10-31
2015-10-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150001507

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:01:28)
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001105

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:10:28)
2015-08-06
2015-08-06
---- -- --
---- -- --
WDU20150000485

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:11:27)
2015-04-22
2015-04-22
---- -- --
---- -- --
WDU20150000209

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:20:19)
2015-02-16
2015-02-16
---- -- --
---- -- --
WDU20140001587

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 01:21:22)
2014-11-29
2014-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20140001468

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:21:33)
2014-10-28
2014-10-28
---- -- --
---- -- --
WDU20140001190

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:30:20)
2014-09-05
2014-09-05
---- -- --
---- -- --
WDU20140000460

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:31:29)
2014-04-09
2014-04-09
---- -- --
---- -- --
WDU20130000616

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-21 01:50:48)
2013-06-13
2013-06-13
---- -- --
---- -- --
WDU20130000615

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:50:48)
2013-06-13
2013-06-13
---- -- --
---- -- --
WDU20111721026

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:20:46)
2011-08-19
2011-08-19
---- -- --
---- -- --
WDU20111300750

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:21:13)
2011-06-22
2011-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20110570292

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie warunków zakupu i dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwoty produkcyjnej cukru

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:30:23)
2011-03-30
2011-03-30
---- -- --
---- -- --
WDU20110570291

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2010/2011

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:30:23)
2011-03-15
2011-03-15
---- -- --
---- -- --
WDU20102371569

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie stawek płatności związanej za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych za rok gospodarczy 2010/2011

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 02:31:22)
2010-12-16
2010-12-16
2011-12-08
---- -- --
WDU20102371570

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2010/2011

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 02:31:22)
2010-12-31
2010-12-31
2011-12-31
---- -- --
WDU20101360913

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2010/2011

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:40:59)
2010-07-27
2010-07-27
---- -- --
---- -- --
WDU20100570360

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem szczególnych środków wspierania rynku mleczarskiego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:42:28)
2010-04-17
2010-04-17
---- -- --
---- -- --
WDU20100250127

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2009/2010

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 02:50:15)
2010-02-17
2010-02-17
2011-03-15
---- -- --
WDU20092181691

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawek płatności związanej za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych za rok gospodarczy 2009/2010

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 02:50:39)
2009-12-22
2009-12-22
2010-12-16
---- -- --
WDU20092181692

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2009/2010

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 02:50:38)
2010-01-06
2010-01-06
2010-12-31
---- -- --
WDU20091291059

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2009/2010

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 03:00:06)
2009-08-21
2009-08-21
2011-03-15
---- -- --
WDU20091321085

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2008/2009

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 03:00:04)
2009-09-04
2009-09-04
2010-01-06
---- -- --
WDU20070020016

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie kwoty produkcyjnej cukru oraz kwoty produkcyjnej izoglukozy

obowiązujący (spr: 2018-06-21 03:42:17)
2007-01-23
2007-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20041111174

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na wybór zakładów odkostniających i chłodni

obowiązujący (spr: 2018-06-21 04:40:46)
2004-05-14
2004-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20150001216

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:10:16)
2015-08-22
2015-08-22
---- -- --
2017-09-01
WDU20112651574

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie stawek płatności związanej za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych za rok gospodarczy 2011/2012

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:12:13)
2011-12-08
2011-12-08
---- -- --
2015-10-03
WDU20112711601

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2011/2012

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:12:09)
2011-12-31
2011-12-13
---- -- --
2015-10-03
WDU20111280726

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:21:15)
2011-07-05
2011-07-05
---- -- --
2017-09-01
WDU20111090637

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności sprawdzających

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:21:24)
2011-06-14
0000-00-00
---- -- --
2017-09-15
WDU20110100053

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:30:51)
2011-01-13
2011-01-13
---- -- --
2015-10-03
WDU20101731179

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach działań objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:40:14)
2010-09-23
2010-09-23
---- -- --
---- -- --
WDU20101450977

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:40:48)
2010-08-26
2010-08-26
---- -- --
2017-09-01
WDU20100540328

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:42:33)
2010-04-21
2010-04-21
---- -- --
2015-10-03
WDU20091831433

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach działań objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:51:03)
2009-11-02
2009-11-02
---- -- --
2015-10-03
WDU20091741354

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o wypłatę płatności związanej, terminu wypłaty tej płatności oraz sposobu jej dokonywania

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:51:10)
2009-11-03
2009-11-03
---- -- --
2012-07-01
WDU20091231021

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany

uchylony (spr: 2018-06-21 03:00:09)
2009-08-20
2009-08-20
---- -- --
2015-04-22
WDU20091130945

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:00:16)
2009-07-17
2009-07-17
---- -- --
2015-10-03
WDU20082361639

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych

uchylony (spr: 2018-06-21 03:10:13)
2009-01-15
2009-01-15
---- -- --
2013-06-13
WDU20082361622

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie stawek płatności za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:10:15)
2008-12-31
2008-12-31
---- -- --
2009-07-04
WDU20080300181

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:20:53)
2008-03-11
2008-03-11
---- -- --
2017-09-01
WDU20072411759

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie stawek płatności za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych

uchylony (spr: 2018-06-21 03:21:24)
2007-12-27
2007-12-27
---- -- --
2008-12-31
WDU20072141581

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

uchylony (spr: 2018-06-21 03:30:23)
2007-12-01
2007-12-01
---- -- --
2009-07-17
WDU20072011447

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2007 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych siewnych kategorii elitarny lub kwalifikowany

uchylony (spr: 2018-06-21 03:30:34)
2007-11-07
2007-11-07
---- -- --
2015-04-22
WDU20071070738

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych

uchylony (spr: 2018-06-21 03:31:40)
2007-06-19
2007-06-19
---- -- --
2009-01-15
WDU20070460299

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany

uchylony (spr: 2018-06-21 03:41:14)
2007-03-15
2007-03-15
---- -- --
2007-11-07
WDU20070460300

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

uchylony (spr: 2018-06-21 03:41:13)
2007-03-15
2007-03-15
---- -- --
2013-06-13
WDU20070450292

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

uchylony (spr: 2018-06-21 03:41:14)
2007-03-14
2007-03-14
---- -- --
2007-12-01
WDU20070450293

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych

uchylony (spr: 2018-06-21 03:41:14)
2007-03-14
2007-03-14
---- -- --
2009-01-15
WDU20062071528

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie stawek płatności za ilość skrobi zawartej w dostarczonych ziemniakach skrobiowych

uchylony (spr: 2018-06-21 03:50:01)
2006-11-20
2006-11-20
---- -- --
2007-12-27
WDU20051301088

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie terminów składania wniosków o wypłatę płatności za ilość skrobi zawartej w dostarczonych ziemniakach skrobiowych, terminu wypłaty tych płatności oraz sposobu ich dokonywania

uchylony (spr: 2018-06-21 04:11:05)
2005-07-30
2005-07-30
---- -- --
2009-11-03
WDU20050960809

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:20:01)
2005-06-17
2005-06-17
---- -- --
2017-09-01
WDU20050460436

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zbywania wierzytelności Agencji Rynku Rolnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:20:33)
2005-04-07
2005-04-07
---- -- --
2017-09-01
WDU20042162203

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie stawek płatności dla producentów ziemniaków skrobiowych oraz terminu ich wypłaty

uchylony (spr: 2018-06-21 04:30:44)
2004-10-08
2004-10-08
---- -- --
2005-11-30
WDU20042002059

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2004 r. w sprawie warunków oraz przekazywania danych o dłużnikach

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:30:58)
2004-09-29
2004-09-29
---- -- --
2017-09-01
WDU20041291374

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie kwot A i B cukru oraz kwot A i B izoglukozy

uchylony (spr: 2018-06-21 04:40:29)
2004-06-22
2004-06-22
---- -- --
2007-01-23
WDU20041171225

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie wzorów oraz terminów składania sprawozdań dotyczących produkcji, przechowywania, obrotu cukrem oraz izoglukozą, wielkości produkcji oraz obszarów uprawy buraków cukrowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:40:42)
2004-05-25
2004-05-25
---- -- --
2006-12-06
WDU20041111172

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia do wykonywania czynności sprawdzających

uchylony (spr: 2018-06-21 04:40:46)
2004-05-14
2004-05-14
---- -- --
2017-09-01
WDU20041111173

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności sprawdzających

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:40:46)
2004-05-14
2004-05-14
---- -- --
2017-09-15
WDU20041021080

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

uchylony (spr: 2018-06-21 04:40:55)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2008-03-11
WDU20040780733

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:41:26)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2017-09-01
WDU20180001144

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2017/2018

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:00:06)
2018-06-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001056

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2018/2019

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:00:14)
2018-06-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001997

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2017

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:11:13)
2017-10-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001713

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:11:40)
2017-09-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001659

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:20:05)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001661

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, w ramach kontroli podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:20:05)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001681

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na wybór zakładów odkostniających i chłodni

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:20:02)
2017-09-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001708

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności kontrolnych, w ramach kontroli podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:11:41)
2017-09-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001598

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2017/2018

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:20:11)
2017-08-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001328

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:20:36)
2017-07-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001174

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:20:52)
2017-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001166

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:20:53)
2017-06-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000499

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:30:21)
2017-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001542

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2016 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2016

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 00:40:46)
2016-09-27
2016-09-27
2016-12-31
---- -- --
WDU20160001477

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:40:53)
2016-09-16
2016-09-16
---- -- --
---- -- --
WDU20160001523

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:40:48)
2016-09-30
2016-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160000141

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:51:25)
2016-02-18
2016-02-18
---- -- --
---- -- --
WDU20160000087

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:51:31)
2016-02-03
2016-02-03
---- -- --
---- -- --
WDU20150001677

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:01:12)
2015-10-31
2015-10-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150001507

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:01:28)
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001216

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:10:16)
2015-08-22
2015-08-22
---- -- --
2017-09-01
WDU20150001105

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:10:28)
2015-08-06
2015-08-06
---- -- --
---- -- --
WDU20150000485

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:11:27)
2015-04-22
2015-04-22
---- -- --
---- -- --
WDU20150000209

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:20:19)
2015-02-16
2015-02-16
---- -- --
---- -- --
WDU20140001587

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 01:21:22)
2014-11-29
2014-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20140001468

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:21:33)
2014-10-28
2014-10-28
---- -- --
---- -- --
WDU20140001190

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:30:20)
2014-09-05
2014-09-05
---- -- --
---- -- --
WDU20140000460

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:31:29)
2014-04-09
2014-04-09
---- -- --
---- -- --
WDU20130000616

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-21 01:50:48)
2013-06-13
2013-06-13
---- -- --
---- -- --
WDU20130000615

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:50:48)
2013-06-13
2013-06-13
---- -- --
---- -- --
WDU20112651574

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie stawek płatności związanej za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych za rok gospodarczy 2011/2012

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:12:13)
2011-12-08
2011-12-08
---- -- --
2015-10-03
WDU20112711601

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2011/2012

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:12:09)
2011-12-31
2011-12-13
---- -- --
2015-10-03
WDU20111721026

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:20:46)
2011-08-19
2011-08-19
---- -- --
---- -- --
WDU20111300750

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:21:13)
2011-06-22
2011-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20111280726

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:21:15)
2011-07-05
2011-07-05
---- -- --
2017-09-01
WDU20111090637

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności sprawdzających

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:21:24)
2011-06-14
0000-00-00
---- -- --
2017-09-15
WDU20110570292

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie warunków zakupu i dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwoty produkcyjnej cukru

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:30:23)
2011-03-30
2011-03-30
---- -- --
---- -- --
WDU20110570291

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2010/2011

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:30:23)
2011-03-15
2011-03-15
---- -- --
---- -- --
WDU20110100053

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:30:51)
2011-01-13
2011-01-13
---- -- --
2015-10-03
WDU20102371569

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie stawek płatności związanej za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych za rok gospodarczy 2010/2011

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 02:31:22)
2010-12-16
2010-12-16
2011-12-08
---- -- --
WDU20102371570

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2010/2011

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 02:31:22)
2010-12-31
2010-12-31
2011-12-31
---- -- --
WDU20101731179

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach działań objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:40:14)
2010-09-23
2010-09-23
---- -- --
---- -- --
WDU20101360913

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2010/2011

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:40:59)
2010-07-27
2010-07-27
---- -- --
---- -- --
WDU20101450977

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:40:48)
2010-08-26
2010-08-26
---- -- --
2017-09-01
WDU20100570360

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem szczególnych środków wspierania rynku mleczarskiego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:42:28)
2010-04-17
2010-04-17
---- -- --
---- -- --
WDU20100540328

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:42:33)
2010-04-21
2010-04-21
---- -- --
2015-10-03
WDU20100250127

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2009/2010

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 02:50:15)
2010-02-17
2010-02-17
2011-03-15
---- -- --
WDU20092181691

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawek płatności związanej za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych za rok gospodarczy 2009/2010

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 02:50:39)
2009-12-22
2009-12-22
2010-12-16
---- -- --
WDU20092181692

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2009/2010

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 02:50:38)
2010-01-06
2010-01-06
2010-12-31
---- -- --
WDU20091831433

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach działań objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:51:03)
2009-11-02
2009-11-02
---- -- --
2015-10-03
WDU20091741354

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o wypłatę płatności związanej, terminu wypłaty tej płatności oraz sposobu jej dokonywania

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:51:10)
2009-11-03
2009-11-03
---- -- --
2012-07-01
WDU20091291059

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2009/2010

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 03:00:06)
2009-08-21
2009-08-21
2011-03-15
---- -- --
WDU20091321085

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2008/2009

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 03:00:04)
2009-09-04
2009-09-04
2010-01-06
---- -- --
WDU20091231021

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany

uchylony (spr: 2018-06-21 03:00:09)
2009-08-20
2009-08-20
---- -- --
2015-04-22
WDU20091130945

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:00:16)
2009-07-17
2009-07-17
---- -- --
2015-10-03
WDU20082361639

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych

uchylony (spr: 2018-06-21 03:10:13)
2009-01-15
2009-01-15
---- -- --
2013-06-13
WDU20082361622

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie stawek płatności za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:10:15)
2008-12-31
2008-12-31
---- -- --
2009-07-04
WDU20080300181

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:20:53)
2008-03-11
2008-03-11
---- -- --
2017-09-01
WDU20072411759

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie stawek płatności za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych

uchylony (spr: 2018-06-21 03:21:24)
2007-12-27
2007-12-27
---- -- --
2008-12-31
WDU20072141581

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

uchylony (spr: 2018-06-21 03:30:23)
2007-12-01
2007-12-01
---- -- --
2009-07-17
WDU20072011447

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2007 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych siewnych kategorii elitarny lub kwalifikowany

uchylony (spr: 2018-06-21 03:30:34)
2007-11-07
2007-11-07
---- -- --
2015-04-22
WDU20071070738

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych

uchylony (spr: 2018-06-21 03:31:40)
2007-06-19
2007-06-19
---- -- --
2009-01-15
WDU20070460299

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany

uchylony (spr: 2018-06-21 03:41:14)
2007-03-15
2007-03-15
---- -- --
2007-11-07
WDU20070460300

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

uchylony (spr: 2018-06-21 03:41:13)
2007-03-15
2007-03-15
---- -- --
2013-06-13
WDU20070450292

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

uchylony (spr: 2018-06-21 03:41:14)
2007-03-14
2007-03-14
---- -- --
2007-12-01
WDU20070450293

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych

uchylony (spr: 2018-06-21 03:41:14)
2007-03-14
2007-03-14
---- -- --
2009-01-15
WDU20070020016

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie kwoty produkcyjnej cukru oraz kwoty produkcyjnej izoglukozy

obowiązujący (spr: 2018-06-21 03:42:17)
2007-01-23
2007-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20062071528

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie stawek płatności za ilość skrobi zawartej w dostarczonych ziemniakach skrobiowych

uchylony (spr: 2018-06-21 03:50:01)
2006-11-20
2006-11-20
---- -- --
2007-12-27
WDU20051301088

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie terminów składania wniosków o wypłatę płatności za ilość skrobi zawartej w dostarczonych ziemniakach skrobiowych, terminu wypłaty tych płatności oraz sposobu ich dokonywania

uchylony (spr: 2018-06-21 04:11:05)
2005-07-30
2005-07-30
---- -- --
2009-11-03
WDU20050960809

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:20:01)
2005-06-17
2005-06-17
---- -- --
2017-09-01
WDU20050460436

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zbywania wierzytelności Agencji Rynku Rolnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:20:33)
2005-04-07
2005-04-07
---- -- --
2017-09-01
WDU20042162203

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie stawek płatności dla producentów ziemniaków skrobiowych oraz terminu ich wypłaty

uchylony (spr: 2018-06-21 04:30:44)
2004-10-08
2004-10-08
---- -- --
2005-11-30
WDU20042002059

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2004 r. w sprawie warunków oraz przekazywania danych o dłużnikach

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:30:58)
2004-09-29
2004-09-29
---- -- --
2017-09-01
WDU20041291374

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie kwot A i B cukru oraz kwot A i B izoglukozy

uchylony (spr: 2018-06-21 04:40:29)
2004-06-22
2004-06-22
---- -- --
2007-01-23
WDU20041171225

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie wzorów oraz terminów składania sprawozdań dotyczących produkcji, przechowywania, obrotu cukrem oraz izoglukozą, wielkości produkcji oraz obszarów uprawy buraków cukrowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:40:42)
2004-05-25
2004-05-25
---- -- --
2006-12-06
WDU20041111172

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia do wykonywania czynności sprawdzających

uchylony (spr: 2018-06-21 04:40:46)
2004-05-14
2004-05-14
---- -- --
2017-09-01
WDU20041111173

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności sprawdzających

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:40:46)
2004-05-14
2004-05-14
---- -- --
2017-09-15
WDU20041111174

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na wybór zakładów odkostniających i chłodni

obowiązujący (spr: 2018-06-21 04:40:46)
2004-05-14
2004-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20041021080

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

uchylony (spr: 2018-06-21 04:40:55)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2008-03-11
WDU20040780733

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:41:26)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2017-09-01

Książki

sensus

Cena: 34.90

Cena: 29.90

Cena: 32.90

Cena: 24.90

Cena: 34.90

Cena: 34.90

Cena: 59.00

Cena: 39.90

Cena: 39.00

Cena: 37.00

Cena: 37.00

Cena: 39.00

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 29.90

Cena: 29.90

Cena: 39.90

Cena: 29.90

Cena: 39.90

Cena: 32.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu