Ekoinfonet - serwis aktualnoÂści prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych


Art. 12 ust. 2, art. 16, art. 17, art. 20-23, art. 43, art. 48, art. 51, art. 52, art. 53 ust. 1 pkt 4 i art. 54-56 weszły w życie z dniem 15 marca 2004 r.z dniem 1 września 2017 r. tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: "o organizacji niektórych rynków rolnych"(Dz.U. z 2017 r. poz. 624)akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-22 13:45:04 Dz.U. 2004 nr 42 poz. 38620
_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 15

WDU20170001713

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:18
2017-09-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001659

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:32
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001661

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, w ramach kontroli podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:32
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001681

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na wybór zakładów odkostniających i chłodni

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:27
2017-09-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001708

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności kontrolnych, w ramach kontroli podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:19
2017-09-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001598

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2017/2018

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:49
2017-08-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001328

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:02:07
2017-07-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001174

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:31
2017-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001166

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:33
2017-06-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000499

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:31:18
2017-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001542

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2016 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2016

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:10
2016-09-27
2016-09-27
2016-12-31
---- -- --
WDU20160001477

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:28
2016-09-16
2016-09-16
---- -- --
---- -- --
WDU20160001523

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:16
2016-09-30
2016-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160000141

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:47:05
2016-02-18
2016-02-18
---- -- --
---- -- --
WDU20160000087

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:47:20
2016-02-03
2016-02-03
---- -- --
---- -- --
WDU20150001677

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:16:20
2015-10-31
2015-10-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150001507

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:17:11
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001105

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:31:55
2015-08-06
2015-08-06
---- -- --
---- -- --
WDU20150000485

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:47:21
2015-04-22
2015-04-22
---- -- --
---- -- --
WDU20150000209

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:01:13
2015-02-16
2015-02-16
---- -- --
---- -- --
WDU20140001587

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 03:16:44
2014-11-29
2014-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20140001468

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:17:17
2014-10-28
2014-10-28
---- -- --
---- -- --
WDU20140001190

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:31:55
2014-09-05
2014-09-05
---- -- --
---- -- --
WDU20140000460

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:47:28
2014-04-09
2014-04-09
---- -- --
---- -- --
WDU20130000616

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych

akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-23 04:45:23
2013-06-13
2013-06-13
---- -- --
---- -- --
WDU20130000615

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 04:45:23
2013-06-13
2013-06-13
---- -- --
---- -- --
WDU20111721026

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 06:02:29
2011-08-19
2011-08-19
---- -- --
---- -- --
WDU20111300750

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 06:16:21
2011-06-22
2011-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20110570292

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie warunków zakupu i dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwoty produkcyjnej cukru

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 06:31:07
2011-03-30
2011-03-30
---- -- --
---- -- --
WDU20110570291

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2010/2011

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 06:31:07
2011-03-15
2011-03-15
---- -- --
---- -- --
WDU20102371569

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie stawek płatności związanej za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych za rok gospodarczy 2010/2011

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 06:46:05
2010-12-16
2010-12-16
2011-12-08
---- -- --
WDU20102371570

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2010/2011

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 06:46:05
2010-12-31
2010-12-31
2011-12-31
---- -- --
WDU20101360913

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2010/2011

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 07:01:51
2010-07-27
2010-07-27
---- -- --
---- -- --
WDU20100570360

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem szczególnych środków wspierania rynku mleczarskiego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 07:17:28
2010-04-17
2010-04-17
---- -- --
---- -- --
WDU20100250127

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2009/2010

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 07:30:55
2010-02-17
2010-02-17
2011-03-15
---- -- --
WDU20092181691

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawek płatności związanej za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych za rok gospodarczy 2009/2010

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 07:32:30
2009-12-22
2009-12-22
2010-12-16
---- -- --
WDU20092181692

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2009/2010

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 07:32:29
2010-01-06
2010-01-06
2010-12-31
---- -- --
WDU20091291059

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2009/2010

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 08:00:22
2009-08-21
2009-08-21
2011-03-15
---- -- --
WDU20091321085

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2008/2009

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 08:00:15
2009-09-04
2009-09-04
2010-01-06
---- -- --
WDU20070020016

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie kwoty produkcyjnej cukru oraz kwoty produkcyjnej izoglukozy

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 10:15:47
2007-01-23
2007-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20041111174

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na wybór zakładów odkostniających i chłodni

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-22 13:16:09
2004-05-14
2004-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20150001216

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 02:31:17
2015-08-22
2015-08-22
---- -- --
2017-09-01
WDU20112651574

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie stawek płatności związanej za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych za rok gospodarczy 2011/2012

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 05:47:05
2011-12-08
2011-12-08
---- -- --
2015-10-03
WDU20112711601

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2011/2012

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 05:46:57
2011-12-31
2011-12-13
---- -- --
2015-10-03
WDU20111280726

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:16:28
2011-07-05
2011-07-05
---- -- --
2017-09-01
WDU20111090637

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności sprawdzających

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:16:57
2011-06-14
0000-00-00
---- -- --
2017-09-15
WDU20110100053

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:32:18
2011-01-13
2011-01-13
---- -- --
2015-10-03
WDU20101731179

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach działań objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 07:00:33
2010-09-23
2010-09-23
---- -- --
---- -- --
WDU20101450977

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 07:01:32
2010-08-26
2010-08-26
---- -- --
2017-09-01
WDU20100540328

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 07:17:39
2010-04-21
2010-04-21
---- -- --
2015-10-03
WDU20091831433

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach działań objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 07:45:57
2009-11-02
2009-11-02
---- -- --
2015-10-03
WDU20091741354

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o wypłatę płatności związanej, terminu wypłaty tej płatności oraz sposobu jej dokonywania

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 07:46:19
2009-11-03
2009-11-03
---- -- --
2012-07-01
WDU20091231021

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 08:00:34
2009-08-20
2009-08-20
---- -- --
2015-04-22
WDU20091130945

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 08:00:57
2009-07-17
2009-07-17
---- -- --
2015-10-03
WDU20082361639

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 08:30:51
2009-01-15
2009-01-15
---- -- --
2013-06-13
WDU20082361622

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie stawek płatności za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 08:30:56
2008-12-31
2008-12-31
---- -- --
2009-07-04
WDU20080300181

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 09:15:32
2008-03-11
2008-03-11
---- -- --
2017-09-01
WDU20072411759

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie stawek płatności za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 09:16:58
2007-12-27
2007-12-27
---- -- --
2008-12-31
WDU20072141581

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 09:30:28
2007-12-01
2007-12-01
---- -- --
2009-07-17
WDU20072011447

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2007 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych siewnych kategorii elitarny lub kwalifikowany

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 09:31:04
2007-11-07
2007-11-07
---- -- --
2015-04-22
WDU20071070738

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 09:47:14
2007-06-19
2007-06-19
---- -- --
2009-01-15
WDU20070460299

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:01:53
2007-03-15
2007-03-15
---- -- --
2007-11-07
WDU20070460300

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:01:52
2007-03-15
2007-03-15
---- -- --
2013-06-13
WDU20070450292

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:01:54
2007-03-14
2007-03-14
---- -- --
2007-12-01
WDU20070450293

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:01:54
2007-03-14
2007-03-14
---- -- --
2009-01-15
WDU20062071528

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie stawek płatności za ilość skrobi zawartej w dostarczonych ziemniakach skrobiowych

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:30:04
2006-11-20
2006-11-20
---- -- --
2007-12-27
WDU20051301088

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie terminów składania wniosków o wypłatę płatności za ilość skrobi zawartej w dostarczonych ziemniakach skrobiowych, terminu wypłaty tych płatności oraz sposobu ich dokonywania

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 11:46:01
2005-07-30
2005-07-30
---- -- --
2009-11-03
WDU20050960809

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 11:47:23
2005-06-17
2005-06-17
---- -- --
2017-09-01
WDU20050460436

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zbywania wierzytelności Agencji Rynku Rolnego

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 12:01:46
2005-04-07
2005-04-07
---- -- --
2017-09-01
WDU20042162203

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie stawek płatności dla producentów ziemniaków skrobiowych oraz terminu ich wypłaty

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 12:32:21
2004-10-08
2004-10-08
---- -- --
2005-11-30
WDU20042002059

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2004 r. w sprawie warunków oraz przekazywania danych o dłużnikach

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 12:45:34
2004-09-29
2004-09-29
---- -- --
2017-09-01
WDU20041291374

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie kwot A i B cukru oraz kwot A i B izoglukozy

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 13:01:36
2004-06-22
2004-06-22
---- -- --
2007-01-23
WDU20041171225

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie wzorów oraz terminów składania sprawozdań dotyczących produkcji, przechowywania, obrotu cukrem oraz izoglukozą, wielkości produkcji oraz obszarów uprawy buraków cukrowych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 13:02:19
2004-05-25
2004-05-25
---- -- --
2006-12-06
WDU20041111172

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia do wykonywania czynności sprawdzających

uchylony na dzieĂą 2017-09-22 13:16:09
2004-05-14
2004-05-14
---- -- --
2017-09-01
WDU20041111173

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności sprawdzających

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-22 13:16:09
2004-05-14
2004-05-14
---- -- --
2017-09-15
WDU20041021080

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

uchylony na dzieĂą 2017-09-22 13:16:35
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2008-03-11
WDU20040780733

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-22 13:30:52
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2017-09-01
WDU20170001713

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:18
2017-09-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001659

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:32
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001661

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, w ramach kontroli podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:32
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001681

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na wybór zakładów odkostniających i chłodni

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:27
2017-09-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001708

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności kontrolnych, w ramach kontroli podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:19
2017-09-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001598

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2017/2018

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:49
2017-08-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001328

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:02:07
2017-07-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001174

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:31
2017-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001166

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:33
2017-06-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000499

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:31:18
2017-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001542

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2016 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2016

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:10
2016-09-27
2016-09-27
2016-12-31
---- -- --
WDU20160001477

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:28
2016-09-16
2016-09-16
---- -- --
---- -- --
WDU20160001523

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:16
2016-09-30
2016-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160000141

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:47:05
2016-02-18
2016-02-18
---- -- --
---- -- --
WDU20160000087

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:47:20
2016-02-03
2016-02-03
---- -- --
---- -- --
WDU20150001677

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:16:20
2015-10-31
2015-10-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150001507

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:17:11
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001216

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 02:31:17
2015-08-22
2015-08-22
---- -- --
2017-09-01
WDU20150001105

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:31:55
2015-08-06
2015-08-06
---- -- --
---- -- --
WDU20150000485

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:47:21
2015-04-22
2015-04-22
---- -- --
---- -- --
WDU20150000209

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:01:13
2015-02-16
2015-02-16
---- -- --
---- -- --
WDU20140001587

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 03:16:44
2014-11-29
2014-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20140001468

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:17:17
2014-10-28
2014-10-28
---- -- --
---- -- --
WDU20140001190

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:31:55
2014-09-05
2014-09-05
---- -- --
---- -- --
WDU20140000460

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:47:28
2014-04-09
2014-04-09
---- -- --
---- -- --
WDU20130000616

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych

akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-23 04:45:23
2013-06-13
2013-06-13
---- -- --
---- -- --
WDU20130000615

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 04:45:23
2013-06-13
2013-06-13
---- -- --
---- -- --
WDU20112651574

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie stawek płatności związanej za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych za rok gospodarczy 2011/2012

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 05:47:05
2011-12-08
2011-12-08
---- -- --
2015-10-03
WDU20112711601

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2011/2012

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 05:46:57
2011-12-31
2011-12-13
---- -- --
2015-10-03
WDU20111721026

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 06:02:29
2011-08-19
2011-08-19
---- -- --
---- -- --
WDU20111300750

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 06:16:21
2011-06-22
2011-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20111280726

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:16:28
2011-07-05
2011-07-05
---- -- --
2017-09-01
WDU20111090637

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności sprawdzających

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:16:57
2011-06-14
0000-00-00
---- -- --
2017-09-15
WDU20110570292

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie warunków zakupu i dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwoty produkcyjnej cukru

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 06:31:07
2011-03-30
2011-03-30
---- -- --
---- -- --
WDU20110570291

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2010/2011

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 06:31:07
2011-03-15
2011-03-15
---- -- --
---- -- --
WDU20110100053

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:32:18
2011-01-13
2011-01-13
---- -- --
2015-10-03
WDU20102371569

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie stawek płatności związanej za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych za rok gospodarczy 2010/2011

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 06:46:05
2010-12-16
2010-12-16
2011-12-08
---- -- --
WDU20102371570

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2010/2011

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 06:46:05
2010-12-31
2010-12-31
2011-12-31
---- -- --
WDU20101731179

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach działań objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 07:00:33
2010-09-23
2010-09-23
---- -- --
---- -- --
WDU20101360913

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2010/2011

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 07:01:51
2010-07-27
2010-07-27
---- -- --
---- -- --
WDU20101450977

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 07:01:32
2010-08-26
2010-08-26
---- -- --
2017-09-01
WDU20100570360

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem szczególnych środków wspierania rynku mleczarskiego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 07:17:28
2010-04-17
2010-04-17
---- -- --
---- -- --
WDU20100540328

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 07:17:39
2010-04-21
2010-04-21
---- -- --
2015-10-03
WDU20100250127

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2009/2010

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 07:30:55
2010-02-17
2010-02-17
2011-03-15
---- -- --
WDU20092181691

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawek płatności związanej za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych za rok gospodarczy 2009/2010

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 07:32:30
2009-12-22
2009-12-22
2010-12-16
---- -- --
WDU20092181692

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2009/2010

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 07:32:29
2010-01-06
2010-01-06
2010-12-31
---- -- --
WDU20091831433

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach działań objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 07:45:57
2009-11-02
2009-11-02
---- -- --
2015-10-03
WDU20091741354

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o wypłatę płatności związanej, terminu wypłaty tej płatności oraz sposobu jej dokonywania

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 07:46:19
2009-11-03
2009-11-03
---- -- --
2012-07-01
WDU20091291059

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2009/2010

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 08:00:22
2009-08-21
2009-08-21
2011-03-15
---- -- --
WDU20091321085

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2008/2009

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 08:00:15
2009-09-04
2009-09-04
2010-01-06
---- -- --
WDU20091231021

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 08:00:34
2009-08-20
2009-08-20
---- -- --
2015-04-22
WDU20091130945

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 08:00:57
2009-07-17
2009-07-17
---- -- --
2015-10-03
WDU20082361639

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 08:30:51
2009-01-15
2009-01-15
---- -- --
2013-06-13
WDU20082361622

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie stawek płatności za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 08:30:56
2008-12-31
2008-12-31
---- -- --
2009-07-04
WDU20080300181

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 09:15:32
2008-03-11
2008-03-11
---- -- --
2017-09-01
WDU20072411759

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie stawek płatności za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 09:16:58
2007-12-27
2007-12-27
---- -- --
2008-12-31
WDU20072141581

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 09:30:28
2007-12-01
2007-12-01
---- -- --
2009-07-17
WDU20072011447

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2007 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych siewnych kategorii elitarny lub kwalifikowany

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 09:31:04
2007-11-07
2007-11-07
---- -- --
2015-04-22
WDU20071070738

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 09:47:14
2007-06-19
2007-06-19
---- -- --
2009-01-15
WDU20070460299

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:01:53
2007-03-15
2007-03-15
---- -- --
2007-11-07
WDU20070460300

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:01:52
2007-03-15
2007-03-15
---- -- --
2013-06-13
WDU20070450292

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:01:54
2007-03-14
2007-03-14
---- -- --
2007-12-01
WDU20070450293

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:01:54
2007-03-14
2007-03-14
---- -- --
2009-01-15
WDU20070020016

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie kwoty produkcyjnej cukru oraz kwoty produkcyjnej izoglukozy

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 10:15:47
2007-01-23
2007-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20062071528

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie stawek płatności za ilość skrobi zawartej w dostarczonych ziemniakach skrobiowych

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:30:04
2006-11-20
2006-11-20
---- -- --
2007-12-27
WDU20051301088

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie terminów składania wniosków o wypłatę płatności za ilość skrobi zawartej w dostarczonych ziemniakach skrobiowych, terminu wypłaty tych płatności oraz sposobu ich dokonywania

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 11:46:01
2005-07-30
2005-07-30
---- -- --
2009-11-03
WDU20050960809

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 11:47:23
2005-06-17
2005-06-17
---- -- --
2017-09-01
WDU20050460436

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zbywania wierzytelności Agencji Rynku Rolnego

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 12:01:46
2005-04-07
2005-04-07
---- -- --
2017-09-01
WDU20042162203

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie stawek płatności dla producentów ziemniaków skrobiowych oraz terminu ich wypłaty

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 12:32:21
2004-10-08
2004-10-08
---- -- --
2005-11-30
WDU20042002059

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2004 r. w sprawie warunków oraz przekazywania danych o dłużnikach

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 12:45:34
2004-09-29
2004-09-29
---- -- --
2017-09-01
WDU20041291374

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie kwot A i B cukru oraz kwot A i B izoglukozy

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 13:01:36
2004-06-22
2004-06-22
---- -- --
2007-01-23
WDU20041171225

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie wzorów oraz terminów składania sprawozdań dotyczących produkcji, przechowywania, obrotu cukrem oraz izoglukozą, wielkości produkcji oraz obszarów uprawy buraków cukrowych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 13:02:19
2004-05-25
2004-05-25
---- -- --
2006-12-06
WDU20041111172

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia do wykonywania czynności sprawdzających

uchylony na dzieĂą 2017-09-22 13:16:09
2004-05-14
2004-05-14
---- -- --
2017-09-01
WDU20041111173

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności sprawdzających

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-22 13:16:09
2004-05-14
2004-05-14
---- -- --
2017-09-15
WDU20041111174

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na wybór zakładów odkostniających i chłodni

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-22 13:16:09
2004-05-14
2004-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20041021080

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

uchylony na dzieĂą 2017-09-22 13:16:35
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2008-03-11
WDU20040780733

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-22 13:30:52
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2017-09-01

Audytor wymagań prawnych Audytor wymagań prawnych jest aplikacją monitorującą status nadzorowanych aktów prawnych według listy zdefiniowanej przez użytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomosci jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z póżn. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieć Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniżej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdować się informacja o żródle pochodzenia materiałów. Żródłem tym jest System Informacyjny Sejmu