Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne


akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 04:50:15) Dz.U. 2004 nr 68 poz. 62279

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20180000904

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:00:49)
2018-05-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000743

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gdańsku

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:01:16)
2018-05-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000453

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:00)
2018-03-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000314

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:22)
2018-02-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002130

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:11:37)
2017-11-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001807

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 września 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-24 00:12:49)
2017-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001815

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:12:47)
2017-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001806

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:12:49)
2017-10-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000433

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzania na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar oraz obejmowania procedurą celną i powrotnym wywozem sprzętu jednostek wojskowych i jednostek resortu spraw wewnętrznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:30:46)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000391

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek bankowy urzędu skarbowego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:30:52)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000373

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie depozytu urzędu celno-skarbowego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:30:56)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000375

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie stawek opłat oraz sposobu ich obliczania

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:30:55)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000416

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:30:49)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000347

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu należności przywozowych lub wywozowych oraz z którego rachunku bankowego dokonuje się wypłaty z tytułu zwrotu należności przywozowych lub wywozowych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:31:00)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000350

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu na listę agentów celnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:30:59)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000359

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:30:58)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000372

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, k4tórymi mogą być obejmowane towary

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:30:56)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000312

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:31:05)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000258

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:31:13)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000214

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie formy zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:31:21)
2017-02-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000228

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:31:18)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001890

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie tras przewozu towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzenia towarów poza ten obszar oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych trasach

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:40:22)
2016-11-22
2016-11-22
---- -- --
---- -- --
WDU20160001946

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:40:14)
2016-12-17
2016-12-17
---- -- --
---- -- --
WDU20160001865

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-24 00:40:27)
2016-11-21
2016-11-21
---- -- --
---- -- --
WDU20160001774

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wprowadzania na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar oraz obejmowania procedurą celną i powrotnym wywozem sprzętu jednostek wojskowych i jednostek resortu spraw wewnętrznych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-24 00:40:41)
2016-10-29
2016-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160001498

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:41:26)
2016-09-20
2016-09-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160001307

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:41:57)
2016-08-23
2016-08-23
---- -- --
---- -- --
WDU20160001292

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego oraz dokumentów, które należy do niego dołączyć

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:42:00)
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160001294

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie przeniesienia praw i obowiązków osoby korzystającej z procedury końcowego przeznaczenia

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:41:59)
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160001290

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wniosku o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR, pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą TIR oraz korzystania z tego uproszczenia

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:42:00)
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160001291

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:42:00)
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160001293

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:41:59)
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160000801

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-24 00:50:35)
2016-06-08
2016-06-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160000516

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:51:20)
2016-04-29
2016-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160000521

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:51:19)
2016-04-30
2016-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150001579

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:02:15)
2015-10-24
2015-10-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150001430

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zniesienia składu wolnocłowego na terenie Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Portu Gdynia

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:02:38)
2015-10-06
2015-10-06
---- -- --
---- -- --
WDU20150001120

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego "Radom"

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:10:52)
2015-08-22
2015-08-22
---- -- --
---- -- --
WDU20150001024

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:11:10)
2015-08-07
2015-08-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150001032

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Lublin

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:11:08)
2015-08-08
2015-08-08
---- -- --
---- -- --
WDU20150000792

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Szczecinie

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:11:51)
2015-06-27
2015-06-27
---- -- --
---- -- --
WDU20150000737

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gliwicach

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:12:00)
2015-06-12
2015-06-12
---- -- --
---- -- --
WDU20150000706

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gdańsku

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:12:06)
2015-06-06
2015-06-06
---- -- --
---- -- --
WDU20150000504

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:12:41)
2015-04-24
2015-04-24
---- -- --
---- -- --
WDU20140001702

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wpisu na listę agentów celnych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-24 01:21:51)
2014-12-04
2014-12-04
---- -- --
---- -- --
WDU20130001230

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:42:20)
2013-11-06
2013-11-06
---- -- --
---- -- --
WDU20130000715

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w gminie Terespol

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:51:08)
2013-07-09
2013-07-09
---- -- --
---- -- --
WDU20130000655

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:51:17)
2013-06-21
2013-06-21
---- -- --
---- -- --
WDU20130000635

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:51:20)
2013-06-19
2013-06-19
---- -- --
---- -- --
WDU20130000562

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:51:31)
2013-05-30
2013-05-30
---- -- --
---- -- --
WDU20130000462

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:51:46)
2013-05-01
2013-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000210

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 01:52:33)
2013-03-01
2013-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001495

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Lublin

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:00:37)
2013-01-12
2013-01-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120001274

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:01:10)
2012-11-21
2012-11-21
---- -- --
---- -- --
WDU20120001089

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:01:39)
2012-10-17
2012-10-17
---- -- --
---- -- --
WDU20120000929

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:02:05)
2012-08-29
2012-08-29
---- -- --
---- -- --
WDU20120000930

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka"

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:02:04)
2012-08-29
2012-08-29
---- -- --
---- -- --
WDU20120000885

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:02:11)
2012-08-17
2012-08-17
---- -- --
---- -- --
WDU20120000304

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:11:04)
2012-04-06
2012-04-06
---- -- --
---- -- --
WDU20112671579

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2011 r. uchylające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:12:24)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112361398

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:20:15)
2011-11-23
2011-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20111400816

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka"

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:21:48)
2011-07-22
2011-07-22
---- -- --
---- -- --
WDU20111400817

Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany obszaru i osoby zarządzającego wolnym obszarem celnym w Świnoujściu

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:21:48)
2011-07-22
2011-07-22
---- -- --
---- -- --
WDU20110940554

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:22:29)
2011-05-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20110770427

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:30:11)
2011-04-12
2011-01-10
---- -- --
---- -- --
WDU20110760411

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gdańsku

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:30:14)
2011-04-26
2011-04-26
---- -- --
---- -- --
WDU20110770420

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnień od należności celnych przywozowych towarów przywożonych na rzecz osób niepełnosprawnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:30:13)
2011-04-12
2011-04-12
---- -- --
---- -- --
WDU20110610310

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności celnych przywozowych towarów przeznaczonych dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:30:29)
2011-03-22
2011-03-22
---- -- --
---- -- --
WDU20110370194

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:30:48)
2011-02-21
2011-02-21
---- -- --
---- -- --
WDU20110130060

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:31:10)
2011-02-03
2011-02-03
---- -- --
---- -- --
WDU20102581758

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych materiałów dydaktycznych, naukowych i kulturalnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:31:23)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110060028

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:31:15)
2011-01-10
2911-01-10
---- -- --
---- -- --
WDU20102571738

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do użytku laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:31:26)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102571737

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów i aparatury naukowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:31:26)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102401610

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:31:45)
2011-01-05
2011-01-05
---- -- --
---- -- --
WDU20100510306

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:42:35)
2010-04-01
2010-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20100020005

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:50:46)
2010-01-23
2010-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20091060885

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany obszaru wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:01:38)
2009-07-18
2009-07-18
---- -- --
---- -- --
WDU20090630524

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:02:34)
2009-05-08
2009-05-08
---- -- --
---- -- --
WDU20090550454

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 03:02:45)
2009-04-21
2009-04-21
---- -- --
---- -- --
WDU20082071299

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:11:19)
2008-12-11
2008-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20082071300

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 03:11:19)
2008-12-11
2008-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20081931191

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:11:35)
2008-11-14
2008-11-14
---- -- --
---- -- --
WDU20080970630

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zniesienia składu wolnocłowego na terenie Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Portu Gdynia

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:20:27)
2008-06-21
2008-06-21
---- -- --
---- -- --
WDU20081030656

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zniesienia składu na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:20:23)
2008-07-01
2008-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20080780467

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:20:52)
2008-05-22
2008-05-22
---- -- --
---- -- --
WDU20080720421

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:20:58)
2008-05-14
2008-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20071921388

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:30:46)
2007-11-03
2007-11-03
---- -- --
---- -- --
WDU20071070734

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany obszaru i osoby zarządzającego składem wolnocłowym na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:32:28)
2007-07-04
2007-07-04
---- -- --
---- -- --
WDU20070030026

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego Warszawa im. Fryderyka Chopina

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:41:41)
2007-01-25
2007-01-25
---- -- --
---- -- --
WDU20062061515

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zmiany osoby zarządzającej wolnym obszarem celnym w Świnoujściu

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:50:07)
2006-12-02
2006-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU20061260879

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:51:47)
2006-07-29
2006-07-29
---- -- --
---- -- --
WDU20050430416

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie zmiany obszaru i osoby zarządzającego wolnym obszarem celnym w Szczecinie

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:21:00)
2005-04-02
2005-04-02
---- -- --
---- -- --
WDU20050170147

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gliwicach

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:21:40)
2005-02-15
2005-02-15
---- -- --
---- -- --
WDU20050170146

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:21:40)
2005-02-15
2005-02-15
---- -- --
---- -- --
WDU20040870823

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie kwoty, powyżej której należności uiszcza się w formie bezgotówkowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:42:12)
2004-05-13
2004-05-13
---- -- --
---- -- --
WDU20160001442

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 00:41:35)
2016-09-15
2016-09-15
---- -- --
2017-03-01
WDU20160001299

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów

uchylony (spr: 2018-06-24 00:41:58)
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
2017-10-02
WDU20160001006

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 00:50:04)
2016-07-12
2016-07-12
---- -- --
2017-03-01
WDU20160000670

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce

uchylony (spr: 2018-06-24 00:50:55)
2016-05-17
2016-05-17
---- -- --
2017-03-01
WDU20160000671

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie depozytu urzędu celnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 00:50:55)
2016-05-17
2016-05-17
---- -- --
2017-03-01
WDU20160000626

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne oraz sposobu ich obliczania

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 00:51:03)
2016-05-06
2016-05-06
---- -- --
2017-03-01
WDU20160000643

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 00:51:00)
2016-05-11
2016-05-11
---- -- --
2017-03-01
WDU20150001411

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:02:41)
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20150001409

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:02:41)
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
2016-11-21
WDU20150001057

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce

uchylony (spr: 2018-06-24 01:11:04)
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20150001006

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie określenia izby celnej, na której rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu należności przywozowych lub wywozowych oraz z której rachunku bankowego dokonuje się wypłaty z tytułu zwrotu należności przywozowych lub wywozowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:11:13)
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20150000974

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:11:18)
2015-08-01
2015-08-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20150000916

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:11:28)
2015-06-30
2015-06-30
---- -- --
2017-03-01
WDU20150000936

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:11:25)
2015-07-17
2015-07-17
---- -- --
2016-08-20
WDU20150000768

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego

uchylony (spr: 2018-06-24 01:11:55)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2015-10-01
WDU20150000646

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:12:17)
2015-05-15
2015-05-15
---- -- --
2017-03-01
WDU20150000665

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony (spr: 2018-06-24 01:12:13)
2015-05-15
2015-05-15
---- -- --
2016-06-08
WDU20150000426

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie określenia izb celnych, na których rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu należności przywozowych lub wywozowych oraz z których rachunku bankowego dokonuje się wypłaty z tytułu zwrotu należności przywozowych lub wywozowych

uchylony (spr: 2018-06-24 01:12:53)
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
2015-10-01
WDU20140000673

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:31:57)
2014-06-01
2014-06-01
---- -- --
2016-08-20
WDU20140000605

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:32:07)
2014-05-28
2014-05-28
---- -- --
2016-08-20
WDU20140000604

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony (spr: 2018-06-24 01:32:07)
2014-05-28
2014-05-28
---- -- --
2016-06-08
WDU20140000358

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:40:08)
2014-04-01
2014-04-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20130001475

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:41:44)
2013-12-24
2013-12-24
---- -- --
2016-08-20
WDU20130001070

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

uchylony (spr: 2018-06-24 01:50:13)
2013-09-28
2013-09-28
---- -- --
2016-09-20
WDU20130001103

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:50:08)
2013-10-03
2013-10-03
---- -- --
2016-08-20
WDU20130000886

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar, a także nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:50:42)
2013-08-20
2013-08-20
---- -- --
2016-08-20
WDU20130000748

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:51:03)
2013-07-01
2013-07-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20130000729

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:51:06)
2013-07-10
2013-07-10
---- -- --
2016-08-20
WDU20120001145

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2012 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne oraz sposobu ich obliczania

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:01:29)
2012-10-25
2012-10-25
---- -- --
2017-03-01
WDU20120000743

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie ewidencji prowadzonych w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:02:35)
2012-07-02
2012-07-02
---- -- --
2016-08-20
WDU20120000766

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:02:30)
2012-07-20
2012-07-20
---- -- --
2016-08-20
WDU20120000582

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:10:21)
2012-06-08
2012-06-08
---- -- --
2016-11-21
WDU20120000160

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 02:11:23)
2012-02-15
2012-02-15
---- -- --
2016-06-08
WDU20120000164

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:11:23)
2012-02-15
2012-02-15
---- -- --
2017-03-01
WDU20112671581

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne

uchylony (spr: 2018-06-23 02:12:23)
2011-12-27
2011-12-27
---- -- --
2018-05-30
WDU20112571540

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:12:29)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2014-12-04
WDU20112261358

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie magazynów czasowego składowania

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:20:21)
2011-11-05
2011-11-05
---- -- --
2016-08-20
WDU20111660995

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:21:19)
2011-09-12
2011-09-12
---- -- --
2016-08-20
WDU20111290738

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

uchylony (spr: 2018-06-23 02:22:00)
2011-07-06
2011-07-06
---- -- --
2016-09-20
WDU20111020589

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:22:24)
2011-06-02
0000-00-00
---- -- --
2016-08-20
WDU20102491663

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 02:31:37)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2016-06-08
WDU20102441628

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:31:43)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20102441629

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

uchylony (spr: 2018-06-23 02:31:42)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2016-09-20
WDU20102161422

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:32:13)
2011-02-01
2011-02-01
---- -- --
2016-11-21
WDU20102021336

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania na obszar celny Wspólnoty i wyprowadzania poza ten obszar, a także nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:32:28)
2010-10-31
2010-10-31
---- -- --
2013-03-09
WDU20101130749

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

uchylony (spr: 2018-06-23 02:41:23)
2010-06-25
2010-06-25
---- -- --
2011-02-01
WDU20101050660

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

uchylony (spr: 2018-06-23 02:41:38)
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
2016-09-20
WDU20101050661

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

uchylony (spr: 2018-06-23 02:41:38)
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
2012-01-01
WDU20100730469

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz szczegółowych warunków i trybu postępowania z tymi towarami, w zakresie przewidzianym dla organów celnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:42:10)
2010-05-01
2010-05-01
---- -- --
2016-11-21
WDU20100440254

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie postępowania w trakcie dokonywania przemieszczania towarów na terytorium kraju w ramach uprzywilejowanego traktowania taryfowego towarów ze względu na ich końcowe przeznaczenie

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:50:04)
2010-04-06
2010-04-06
---- -- --
2016-08-20
WDU20100440256

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 02:50:04)
2010-04-06
2010-04-06
---- -- --
2011-09-12
WDU20100180101

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:50:29)
2010-02-19
2010-02-19
---- -- --
2014-12-04
WDU20091801400

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:51)
2009-10-31
2009-10-31
---- -- --
2017-03-01
WDU20091801401

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:50)
2009-10-31
2009-10-31
---- -- --
2016-06-08
WDU20091871451

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:44)
2009-11-24
2009-11-24
---- -- --
2011-09-12
WDU20090890731

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 03:02:01)
2009-06-25
2009-06-25
---- -- --
2016-06-08
WDU20090910743

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

uchylony (spr: 2018-06-23 03:01:59)
2009-07-01
2009-07-01
---- -- --
2016-09-20
WDU20090870724

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:02:02)
2009-07-01
2009-07-01
---- -- --
2016-08-20
WDU20090640540

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, dokumentów, które należy do niego dołączyć, oraz trybu rozpatrzenia wniosku

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:02:32)
2009-05-13
2009-05-13
---- -- --
2016-08-20
WDU20090080041

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:10:14)
2009-02-05
2009-02-05
---- -- --
2016-08-20
WDU20082351593

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 03:10:30)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2016-07-12
WDU20082361630

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

uchylony (spr: 2018-06-23 03:10:25)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20082341578

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 03:10:32)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2016-06-08
WDU20082161373

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 03:11:07)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2011-09-12
WDU20081821124

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:11:46)
2008-10-29
2008-10-29
---- -- --
2009-01-01
WDU20081691044

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:11:57)
2008-10-01
2008-10-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20072101529

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

uchylony (spr: 2018-06-23 03:30:24)
2007-11-29
2007-11-29
---- -- --
2016-09-20
WDU20071971428

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:30:38)
2007-11-09
2007-11-09
---- -- --
2016-08-20
WDU20071821302

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 03:31:00)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2016-07-12
WDU20071501064

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:31:38)
2007-09-01
2007-09-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20071501063

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

uchylony (spr: 2018-06-23 03:31:38)
2007-09-04
2007-09-04
---- -- --
2012-01-01
WDU20071501062

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 03:31:38)
2007-09-01
2007-09-01
---- -- --
2016-06-08
WDU20071300908

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:32:00)
2007-08-04
2007-08-04
---- -- --
2017-03-01
WDU20071300909

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 03:32:00)
2007-08-04
2007-08-04
---- -- --
2016-06-08
WDU20071300907

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

uchylony (spr: 2018-06-23 03:32:00)
2007-08-04
2007-08-04
---- -- --
2016-09-20
WDU20071441005

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:31:46)
2007-08-24
2008-08-24
---- -- --
2016-08-20
WDU20070480321

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:40:56)
2007-04-03
2007-04-03
---- -- --
2016-08-20
WDU20062431765

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASAT

uchylony (spr: 2018-06-23 03:41:59)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2011-02-01
WDU20061981457

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 03:50:15)
2006-11-15
2006-11-15
---- -- --
2011-09-12
WDU20061981458

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 03:50:15)
2006-11-15
2006-11-15
---- -- --
2016-06-08
WDU20061240862

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:49)
2006-07-27
2006-07-27
---- -- --
2009-01-01
WDU20061240861

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:49)
2006-07-27
2006-07-27
---- -- --
2016-08-20
WDU20060890618

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:27)
2006-06-01
2006-06-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20060780544

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz zasad postępowania z tymi towarami w zakresie przewidzianym dla organów celnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:00:04)
2006-05-24
2006-05-24
---- -- --
2010-05-01
WDU20060790552

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do celu laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:36)
2006-05-25
2006-05-25
---- -- --
2011-01-01
WDU20060560392

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne

uchylony (spr: 2018-06-23 04:00:30)
2006-04-20
2006-04-20
---- -- --
2018-05-30
WDU20060330227

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:00:53)
2006-03-15
2006-03-15
---- -- --
2008-01-01
WDU20052572154

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

uchylony (spr: 2018-06-23 04:01:43)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2011-02-01
WDU20051551300

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:16)
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20051551301

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:16)
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
2016-06-08
WDU20051361147

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:38)
2005-08-09
2005-08-09
---- -- --
2011-09-12
WDU20051351138

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:40)
2005-08-01
2005-08-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20051351139

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:39)
2005-08-01
2005-08-01
---- -- --
2016-06-08
WDU20050960810

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:05)
2005-06-17
2005-06-17
---- -- --
2009-01-01
WDU20050830720

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:18)
2005-05-28
2005-05-28
---- -- --
2016-09-20
WDU20050780687

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:23)
2005-05-21
2005-05-21
---- -- --
2012-01-01
WDU20050600521

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:45)
2005-04-29
2005-04-29
---- -- --
2016-08-20
WDU20050620553

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie magazynów czasowego składowania

uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:41)
2005-05-03
2005-05-03
---- -- --
2011-11-05
WDU20050570496

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:49)
2005-04-21
2005-04-21
---- -- --
2016-08-20
WDU20042822809

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:11)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2011-02-01
WDU20042832824

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:08)
2005-01-14
2005-01-14
---- -- --
2011-09-12
WDU20042722693

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:04)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20042722694

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:04)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2016-06-08
WDU20042642633

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:14)
2004-12-30
2004-12-30
---- -- --
2011-01-01
WDU20042512511

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:29)
2004-12-03
2004-12-03
---- -- --
2017-03-01
WDU20042322331

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:57)
2004-11-10
2004-11-10
---- -- --
2016-09-20
WDU20042192221

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

uchylony (spr: 2018-06-23 04:31:12)
2004-10-23
2004-10-23
---- -- --
2012-01-01
WDU20041972035

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:31:38)
2004-09-24
2004-09-24
---- -- --
2011-01-02
WDU20041941987

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:31:45)
2004-09-21
2004-09-21
---- -- --
2009-01-01
WDU20041841900

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:31:58)
2004-09-09
2004-09-09
---- -- --
2016-08-20
WDU20041691771

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie depozytu urzędu celnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:32:16)
2004-08-14
2004-08-14
---- -- --
2017-03-01
WDU20041691769

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce

uchylony (spr: 2018-06-23 04:32:17)
2004-08-14
2004-08-14
---- -- --
2017-03-01
WDU20041671748

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:32:19)
2004-08-11
2004-08-11
---- -- --
2016-08-20
WDU20041581661

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:09)
2004-07-20
2004-07-20
---- -- --
2011-01-02
WDU20041691780

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:32:15)
2004-08-07
2004-08-07
---- -- --
2011-01-02
WDU20041521602

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie powiadamiania organu celnego o rozpoczęciu lub zakończeniu działalności w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym oraz ewidencji prowadzonych w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:17)
2004-07-17
2004-07-17
---- -- --
2012-07-02
WDU20041401485

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie lub zmianę powierzchni wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego i trybu jego rozpatrzenia oraz dokumentów, które należy do niego dołączyć

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:34)
2004-07-04
2004-07-04
---- -- --
2009-05-13
WDU20041531616

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnień od należności celnych przywozowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:15)
2004-07-05
2004-07-05
---- -- --
2011-01-02
WDU20041171223

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:41:16)
2004-06-02
2004-06-02
---- -- --
2014-12-04
WDU20041381462

Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów i aparatury naukowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:36)
2004-06-25
2004-06-25
---- -- --
2011-01-01
WDU20041381463

Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do celu laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:36)
2004-06-25
2004-06-25
---- -- --
2011-01-01
WDU20041011038

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:41:41)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2011-01-02
WDU20040970972

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

uchylony (spr: 2018-06-23 04:41:50)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20041011031

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz zasad postępowania z tymi towarami w zakresie przewidzianym dla organów celnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:41:42)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2010-05-01
WDU20040940912

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:41:58)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2016-11-21
WDU20040940913

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne

uchylony (spr: 2018-06-23 04:41:58)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2018-05-30
WDU20040970967

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:41:51)
2004-05-16
2004-05-16
---- -- --
2016-08-20
WDU20040970968

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ograniczenia wartości i ilości zwolnionych od należności przywozowych towarów, przywożonych w bagażu osobistym podróżnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:41:51)
2004-05-16
2004-05-16
---- -- --
2008-12-01
WDU20040940911

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:41:59)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2016-06-08
WDU20040870827

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie kursu wymiany stosowanego w celu ustalania wartości celnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:42:12)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2016-08-20
WDU20040870828

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie postępowania z wnioskami o zaliczenie towarów na poczet kontyngentu taryfowego oraz trybu przekazywania informacji w zakresie rejestrowania i sprawowania kontroli przywozu towarów objętych procedurą nadzoru przywozu

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:42:11)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2016-08-20
WDU20040870829

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których organ celny pobiera zabezpieczenie

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:42:11)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2016-08-20
WDU20040870830

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:42:11)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20040870831

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie oraz Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:42:11)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2006-03-15
WDU20040870832

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:42:11)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2012-10-25
WDU20040890847

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie magazynów czasowego składowania

uchylony (spr: 2018-06-23 04:42:08)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2011-11-05
WDU20040940902

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

uchylony (spr: 2018-06-23 04:42:00)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2016-09-20
WDU20040870824

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:42:12)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2016-08-20
WDU20040890846

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

uchylony (spr: 2018-06-23 04:42:09)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2011-02-01
WDU20180000904

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:00:49)
2018-05-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000743

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gdańsku

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:01:16)
2018-05-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000453

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:00)
2018-03-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000314

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:22)
2018-02-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002130

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:11:37)
2017-11-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001807

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 września 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-24 00:12:49)
2017-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001815

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:12:47)
2017-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001806

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:12:49)
2017-10-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000433

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzania na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar oraz obejmowania procedurą celną i powrotnym wywozem sprzętu jednostek wojskowych i jednostek resortu spraw wewnętrznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:30:46)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000391

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek bankowy urzędu skarbowego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:30:52)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000373

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie depozytu urzędu celno-skarbowego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:30:56)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000375

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie stawek opłat oraz sposobu ich obliczania

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:30:55)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000416

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:30:49)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000347

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu należności przywozowych lub wywozowych oraz z którego rachunku bankowego dokonuje się wypłaty z tytułu zwrotu należności przywozowych lub wywozowych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:31:00)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000350

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu na listę agentów celnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:30:59)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000359

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:30:58)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000372

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, k4tórymi mogą być obejmowane towary

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:30:56)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000312

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:31:05)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000258

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:31:13)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000214

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie formy zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:31:21)
2017-02-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000228

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:31:18)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001890

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie tras przewozu towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzenia towarów poza ten obszar oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych trasach

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:40:22)
2016-11-22
2016-11-22
---- -- --
---- -- --
WDU20160001946

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:40:14)
2016-12-17
2016-12-17
---- -- --
---- -- --
WDU20160001865

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-24 00:40:27)
2016-11-21
2016-11-21
---- -- --
---- -- --
WDU20160001774

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wprowadzania na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar oraz obejmowania procedurą celną i powrotnym wywozem sprzętu jednostek wojskowych i jednostek resortu spraw wewnętrznych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-24 00:40:41)
2016-10-29
2016-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160001498

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:41:26)
2016-09-20
2016-09-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160001442

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 00:41:35)
2016-09-15
2016-09-15
---- -- --
2017-03-01
WDU20160001307

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:41:57)
2016-08-23
2016-08-23
---- -- --
---- -- --
WDU20160001292

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego oraz dokumentów, które należy do niego dołączyć

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:42:00)
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160001294

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie przeniesienia praw i obowiązków osoby korzystającej z procedury końcowego przeznaczenia

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:41:59)
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160001290

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wniosku o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR, pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą TIR oraz korzystania z tego uproszczenia

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:42:00)
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160001291

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:42:00)
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160001293

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:41:59)
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160001299

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów

uchylony (spr: 2018-06-24 00:41:58)
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
2017-10-02
WDU20160001006

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 00:50:04)
2016-07-12
2016-07-12
---- -- --
2017-03-01
WDU20160000801

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-24 00:50:35)
2016-06-08
2016-06-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160000670

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce

uchylony (spr: 2018-06-24 00:50:55)
2016-05-17
2016-05-17
---- -- --
2017-03-01
WDU20160000671

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie depozytu urzędu celnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 00:50:55)
2016-05-17
2016-05-17
---- -- --
2017-03-01
WDU20160000626

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne oraz sposobu ich obliczania

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 00:51:03)
2016-05-06
2016-05-06
---- -- --
2017-03-01
WDU20160000643

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 00:51:00)
2016-05-11
2016-05-11
---- -- --
2017-03-01
WDU20160000516

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:51:20)
2016-04-29
2016-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160000521

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:51:19)
2016-04-30
2016-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150001579

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:02:15)
2015-10-24
2015-10-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150001411

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:02:41)
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20150001409

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:02:41)
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
2016-11-21
WDU20150001430

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zniesienia składu wolnocłowego na terenie Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Portu Gdynia

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:02:38)
2015-10-06
2015-10-06
---- -- --
---- -- --
WDU20150001120

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego "Radom"

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:10:52)
2015-08-22
2015-08-22
---- -- --
---- -- --
WDU20150001057

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce

uchylony (spr: 2018-06-24 01:11:04)
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20150001006

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie określenia izby celnej, na której rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu należności przywozowych lub wywozowych oraz z której rachunku bankowego dokonuje się wypłaty z tytułu zwrotu należności przywozowych lub wywozowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:11:13)
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20150001024

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:11:10)
2015-08-07
2015-08-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150000974

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:11:18)
2015-08-01
2015-08-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20150001032

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Lublin

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:11:08)
2015-08-08
2015-08-08
---- -- --
---- -- --
WDU20150000916

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:11:28)
2015-06-30
2015-06-30
---- -- --
2017-03-01
WDU20150000936

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:11:25)
2015-07-17
2015-07-17
---- -- --
2016-08-20
WDU20150000792

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Szczecinie

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:11:51)
2015-06-27
2015-06-27
---- -- --
---- -- --
WDU20150000737

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gliwicach

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:12:00)
2015-06-12
2015-06-12
---- -- --
---- -- --
WDU20150000706

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gdańsku

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:12:06)
2015-06-06
2015-06-06
---- -- --
---- -- --
WDU20150000768

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego

uchylony (spr: 2018-06-24 01:11:55)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2015-10-01
WDU20150000646

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:12:17)
2015-05-15
2015-05-15
---- -- --
2017-03-01
WDU20150000665

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony (spr: 2018-06-24 01:12:13)
2015-05-15
2015-05-15
---- -- --
2016-06-08
WDU20150000504

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:12:41)
2015-04-24
2015-04-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150000426

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie określenia izb celnych, na których rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu należności przywozowych lub wywozowych oraz z których rachunku bankowego dokonuje się wypłaty z tytułu zwrotu należności przywozowych lub wywozowych

uchylony (spr: 2018-06-24 01:12:53)
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
2015-10-01
WDU20140001702

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wpisu na listę agentów celnych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-24 01:21:51)
2014-12-04
2014-12-04
---- -- --
---- -- --
WDU20140000673

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:31:57)
2014-06-01
2014-06-01
---- -- --
2016-08-20
WDU20140000605

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:32:07)
2014-05-28
2014-05-28
---- -- --
2016-08-20
WDU20140000604

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony (spr: 2018-06-24 01:32:07)
2014-05-28
2014-05-28
---- -- --
2016-06-08
WDU20140000358

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:40:08)
2014-04-01
2014-04-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20130001475

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:41:44)
2013-12-24
2013-12-24
---- -- --
2016-08-20
WDU20130001230

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:42:20)
2013-11-06
2013-11-06
---- -- --
---- -- --
WDU20130001070

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

uchylony (spr: 2018-06-24 01:50:13)
2013-09-28
2013-09-28
---- -- --
2016-09-20
WDU20130001103

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:50:08)
2013-10-03
2013-10-03
---- -- --
2016-08-20
WDU20130000886

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar, a także nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:50:42)
2013-08-20
2013-08-20
---- -- --
2016-08-20
WDU20130000748

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:51:03)
2013-07-01
2013-07-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20130000729

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:51:06)
2013-07-10
2013-07-10
---- -- --
2016-08-20
WDU20130000715

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w gminie Terespol

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:51:08)
2013-07-09
2013-07-09
---- -- --
---- -- --
WDU20130000655

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:51:17)
2013-06-21
2013-06-21
---- -- --
---- -- --
WDU20130000635

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:51:20)
2013-06-19
2013-06-19
---- -- --
---- -- --
WDU20130000562

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:51:31)
2013-05-30
2013-05-30
---- -- --
---- -- --
WDU20130000462

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:51:46)
2013-05-01
2013-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000210

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 01:52:33)
2013-03-01
2013-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001495

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Lublin

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:00:37)
2013-01-12
2013-01-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120001274

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:01:10)
2012-11-21
2012-11-21
---- -- --
---- -- --
WDU20120001145

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2012 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne oraz sposobu ich obliczania

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:01:29)
2012-10-25
2012-10-25
---- -- --
2017-03-01
WDU20120001089

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:01:39)
2012-10-17
2012-10-17
---- -- --
---- -- --
WDU20120000929

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:02:05)
2012-08-29
2012-08-29
---- -- --
---- -- --
WDU20120000930

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka"

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:02:04)
2012-08-29
2012-08-29
---- -- --
---- -- --
WDU20120000885

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:02:11)
2012-08-17
2012-08-17
---- -- --
---- -- --
WDU20120000743

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie ewidencji prowadzonych w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:02:35)
2012-07-02
2012-07-02
---- -- --
2016-08-20
WDU20120000766

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:02:30)
2012-07-20
2012-07-20
---- -- --
2016-08-20
WDU20120000582

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:10:21)
2012-06-08
2012-06-08
---- -- --
2016-11-21
WDU20120000304

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:11:04)
2012-04-06
2012-04-06
---- -- --
---- -- --
WDU20120000160

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 02:11:23)
2012-02-15
2012-02-15
---- -- --
2016-06-08
WDU20120000164

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:11:23)
2012-02-15
2012-02-15
---- -- --
2017-03-01
WDU20112671581

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne

uchylony (spr: 2018-06-23 02:12:23)
2011-12-27
2011-12-27
---- -- --
2018-05-30
WDU20112671579

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2011 r. uchylające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:12:24)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112571540

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:12:29)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2014-12-04
WDU20112361398

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:20:15)
2011-11-23
2011-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20112261358

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie magazynów czasowego składowania

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:20:21)
2011-11-05
2011-11-05
---- -- --
2016-08-20
WDU20111660995

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:21:19)
2011-09-12
2011-09-12
---- -- --
2016-08-20
WDU20111400816

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka"

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:21:48)
2011-07-22
2011-07-22
---- -- --
---- -- --
WDU20111400817

Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany obszaru i osoby zarządzającego wolnym obszarem celnym w Świnoujściu

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:21:48)
2011-07-22
2011-07-22
---- -- --
---- -- --
WDU20111290738

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

uchylony (spr: 2018-06-23 02:22:00)
2011-07-06
2011-07-06
---- -- --
2016-09-20
WDU20111020589

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:22:24)
2011-06-02
0000-00-00
---- -- --
2016-08-20
WDU20110940554

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:22:29)
2011-05-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20110770427

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:30:11)
2011-04-12
2011-01-10
---- -- --
---- -- --
WDU20110760411

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gdańsku

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:30:14)
2011-04-26
2011-04-26
---- -- --
---- -- --
WDU20110770420

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnień od należności celnych przywozowych towarów przywożonych na rzecz osób niepełnosprawnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:30:13)
2011-04-12
2011-04-12
---- -- --
---- -- --
WDU20110610310

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności celnych przywozowych towarów przeznaczonych dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:30:29)
2011-03-22
2011-03-22
---- -- --
---- -- --
WDU20110370194

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:30:48)
2011-02-21
2011-02-21
---- -- --
---- -- --
WDU20110130060

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:31:10)
2011-02-03
2011-02-03
---- -- --
---- -- --
WDU20102581758

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych materiałów dydaktycznych, naukowych i kulturalnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:31:23)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110060028

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:31:15)
2011-01-10
2911-01-10
---- -- --
---- -- --
WDU20102571738

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do użytku laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:31:26)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102571737

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów i aparatury naukowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:31:26)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102491663

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 02:31:37)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2016-06-08
WDU20102441628

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:31:43)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20102441629

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

uchylony (spr: 2018-06-23 02:31:42)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2016-09-20
WDU20102401610

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:31:45)
2011-01-05
2011-01-05
---- -- --
---- -- --
WDU20102161422

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:32:13)
2011-02-01
2011-02-01
---- -- --
2016-11-21
WDU20102021336

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania na obszar celny Wspólnoty i wyprowadzania poza ten obszar, a także nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:32:28)
2010-10-31
2010-10-31
---- -- --
2013-03-09
WDU20101130749

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

uchylony (spr: 2018-06-23 02:41:23)
2010-06-25
2010-06-25
---- -- --
2011-02-01
WDU20101050660

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

uchylony (spr: 2018-06-23 02:41:38)
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
2016-09-20
WDU20101050661

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

uchylony (spr: 2018-06-23 02:41:38)
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
2012-01-01
WDU20100730469

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz szczegółowych warunków i trybu postępowania z tymi towarami, w zakresie przewidzianym dla organów celnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:42:10)
2010-05-01
2010-05-01
---- -- --
2016-11-21
WDU20100510306

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:42:35)
2010-04-01
2010-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20100440254

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie postępowania w trakcie dokonywania przemieszczania towarów na terytorium kraju w ramach uprzywilejowanego traktowania taryfowego towarów ze względu na ich końcowe przeznaczenie

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:50:04)
2010-04-06
2010-04-06
---- -- --
2016-08-20
WDU20100440256

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 02:50:04)
2010-04-06
2010-04-06
---- -- --
2011-09-12
WDU20100180101

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:50:29)
2010-02-19
2010-02-19
---- -- --
2014-12-04
WDU20100020005

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:50:46)
2010-01-23
2010-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20091801400

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:51)
2009-10-31
2009-10-31
---- -- --
2017-03-01
WDU20091801401

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:50)
2009-10-31
2009-10-31
---- -- --
2016-06-08
WDU20091871451

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:44)
2009-11-24
2009-11-24
---- -- --
2011-09-12
WDU20091060885

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany obszaru wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:01:38)
2009-07-18
2009-07-18
---- -- --
---- -- --
WDU20090890731

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 03:02:01)
2009-06-25
2009-06-25
---- -- --
2016-06-08
WDU20090910743

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

uchylony (spr: 2018-06-23 03:01:59)
2009-07-01
2009-07-01
---- -- --
2016-09-20
WDU20090870724

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:02:02)
2009-07-01
2009-07-01
---- -- --
2016-08-20
WDU20090640540

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, dokumentów, które należy do niego dołączyć, oraz trybu rozpatrzenia wniosku

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:02:32)
2009-05-13
2009-05-13
---- -- --
2016-08-20
WDU20090630524

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:02:34)
2009-05-08
2009-05-08
---- -- --
---- -- --
WDU20090550454

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 03:02:45)
2009-04-21
2009-04-21
---- -- --
---- -- --
WDU20090080041

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:10:14)
2009-02-05
2009-02-05
---- -- --
2016-08-20
WDU20082351593

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 03:10:30)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2016-07-12
WDU20082361630

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

uchylony (spr: 2018-06-23 03:10:25)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20082341578

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 03:10:32)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2016-06-08
WDU20082161373

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 03:11:07)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2011-09-12
WDU20082071299

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:11:19)
2008-12-11
2008-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20082071300

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 03:11:19)
2008-12-11
2008-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20081931191

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:11:35)
2008-11-14
2008-11-14
---- -- --
---- -- --
WDU20081821124

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:11:46)
2008-10-29
2008-10-29
---- -- --
2009-01-01
WDU20081691044

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:11:57)
2008-10-01
2008-10-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20080970630

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zniesienia składu wolnocłowego na terenie Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Portu Gdynia

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:20:27)
2008-06-21
2008-06-21
---- -- --
---- -- --
WDU20081030656

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zniesienia składu na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:20:23)
2008-07-01
2008-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20080780467

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:20:52)
2008-05-22
2008-05-22
---- -- --
---- -- --
WDU20080720421

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:20:58)
2008-05-14
2008-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20072101529

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

uchylony (spr: 2018-06-23 03:30:24)
2007-11-29
2007-11-29
---- -- --
2016-09-20
WDU20071971428

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:30:38)
2007-11-09
2007-11-09
---- -- --
2016-08-20
WDU20071921388

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:30:46)
2007-11-03
2007-11-03
---- -- --
---- -- --
WDU20071821302

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 03:31:00)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2016-07-12
WDU20071501064

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:31:38)
2007-09-01
2007-09-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20071501063

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

uchylony (spr: 2018-06-23 03:31:38)
2007-09-04
2007-09-04
---- -- --
2012-01-01
WDU20071501062

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 03:31:38)
2007-09-01
2007-09-01
---- -- --
2016-06-08
WDU20071300908

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:32:00)
2007-08-04
2007-08-04
---- -- --
2017-03-01
WDU20071300909

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 03:32:00)
2007-08-04
2007-08-04
---- -- --
2016-06-08
WDU20071300907

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

uchylony (spr: 2018-06-23 03:32:00)
2007-08-04
2007-08-04
---- -- --
2016-09-20
WDU20071441005

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:31:46)
2007-08-24
2008-08-24
---- -- --
2016-08-20
WDU20071070734

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany obszaru i osoby zarządzającego składem wolnocłowym na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:32:28)
2007-07-04
2007-07-04
---- -- --
---- -- --
WDU20070480321

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:40:56)
2007-04-03
2007-04-03
---- -- --
2016-08-20
WDU20062431765

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASAT

uchylony (spr: 2018-06-23 03:41:59)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2011-02-01
WDU20070030026

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego Warszawa im. Fryderyka Chopina

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:41:41)
2007-01-25
2007-01-25
---- -- --
---- -- --
WDU20062061515

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zmiany osoby zarządzającej wolnym obszarem celnym w Świnoujściu

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:50:07)
2006-12-02
2006-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU20061981457

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 03:50:15)
2006-11-15
2006-11-15
---- -- --
2011-09-12
WDU20061981458

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 03:50:15)
2006-11-15
2006-11-15
---- -- --
2016-06-08
WDU20061240862

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:49)
2006-07-27
2006-07-27
---- -- --
2009-01-01
WDU20061260879

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:51:47)
2006-07-29
2006-07-29
---- -- --
---- -- --
WDU20061240861

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:49)
2006-07-27
2006-07-27
---- -- --
2016-08-20
WDU20060890618

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:27)
2006-06-01
2006-06-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20060780544

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz zasad postępowania z tymi towarami w zakresie przewidzianym dla organów celnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:00:04)
2006-05-24
2006-05-24
---- -- --
2010-05-01
WDU20060790552

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do celu laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:36)
2006-05-25
2006-05-25
---- -- --
2011-01-01
WDU20060560392

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne

uchylony (spr: 2018-06-23 04:00:30)
2006-04-20
2006-04-20
---- -- --
2018-05-30
WDU20060330227

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:00:53)
2006-03-15
2006-03-15
---- -- --
2008-01-01
WDU20052572154

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

uchylony (spr: 2018-06-23 04:01:43)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2011-02-01
WDU20051551300

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:16)
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20051551301

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:16)
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
2016-06-08
WDU20051361147

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:38)
2005-08-09
2005-08-09
---- -- --
2011-09-12
WDU20051351138

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:40)
2005-08-01
2005-08-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20051351139

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:39)
2005-08-01
2005-08-01
---- -- --
2016-06-08
WDU20050960810

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:05)
2005-06-17
2005-06-17
---- -- --
2009-01-01
WDU20050830720

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:18)
2005-05-28
2005-05-28
---- -- --
2016-09-20
WDU20050780687

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:23)
2005-05-21
2005-05-21
---- -- --
2012-01-01
WDU20050600521

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:45)
2005-04-29
2005-04-29
---- -- --
2016-08-20
WDU20050620553

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie magazynów czasowego składowania

uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:41)
2005-05-03
2005-05-03
---- -- --
2011-11-05
WDU20050570496

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:49)
2005-04-21
2005-04-21
---- -- --
2016-08-20
WDU20050430416

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie zmiany obszaru i osoby zarządzającego wolnym obszarem celnym w Szczecinie

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:21:00)
2005-04-02
2005-04-02
---- -- --
---- -- --
WDU20050170147

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gliwicach

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:21:40)
2005-02-15
2005-02-15
---- -- --
---- -- --
WDU20050170146

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:21:40)
2005-02-15
2005-02-15
---- -- --
---- -- --
WDU20042822809

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:11)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2011-02-01
WDU20042832824

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:08)
2005-01-14
2005-01-14
---- -- --
2011-09-12
WDU20042722693

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:04)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20042722694

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:04)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2016-06-08
WDU20042642633

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:14)
2004-12-30
2004-12-30
---- -- --
2011-01-01
WDU20042512511

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:29)
2004-12-03
2004-12-03
---- -- --
2017-03-01
WDU20042322331

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:57)
2004-11-10
2004-11-10
---- -- --
2016-09-20
WDU20042192221

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

uchylony (spr: 2018-06-23 04:31:12)
2004-10-23
2004-10-23
---- -- --
2012-01-01
WDU20041972035

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:31:38)
2004-09-24
2004-09-24
---- -- --
2011-01-02
WDU20041941987

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:31:45)
2004-09-21
2004-09-21
---- -- --
2009-01-01
WDU20041841900

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:31:58)
2004-09-09
2004-09-09
---- -- --
2016-08-20
WDU20041691771

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie depozytu urzędu celnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:32:16)
2004-08-14
2004-08-14
---- -- --
2017-03-01
WDU20041691769

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce

uchylony (spr: 2018-06-23 04:32:17)
2004-08-14
2004-08-14
---- -- --
2017-03-01
WDU20041671748

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:32:19)
2004-08-11
2004-08-11
---- -- --
2016-08-20
WDU20041581661

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:09)
2004-07-20
2004-07-20
---- -- --
2011-01-02
WDU20041691780

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:32:15)
2004-08-07
2004-08-07
---- -- --
2011-01-02
WDU20041521602

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie powiadamiania organu celnego o rozpoczęciu lub zakończeniu działalności w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym oraz ewidencji prowadzonych w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:17)
2004-07-17
2004-07-17
---- -- --
2012-07-02
WDU20041401485

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie lub zmianę powierzchni wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego i trybu jego rozpatrzenia oraz dokumentów, które należy do niego dołączyć

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:34)
2004-07-04
2004-07-04
---- -- --
2009-05-13
WDU20041531616

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnień od należności celnych przywozowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:15)
2004-07-05
2004-07-05
---- -- --
2011-01-02
WDU20041171223

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:41:16)
2004-06-02
2004-06-02
---- -- --
2014-12-04
WDU20041381462

Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów i aparatury naukowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:36)
2004-06-25
2004-06-25
---- -- --
2011-01-01
WDU20041381463

Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do celu laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:36)
2004-06-25
2004-06-25
---- -- --
2011-01-01
WDU20041011038

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:41:41)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2011-01-02
WDU20040970972

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

uchylony (spr: 2018-06-23 04:41:50)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20041011031

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz zasad postępowania z tymi towarami w zakresie przewidzianym dla organów celnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:41:42)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2010-05-01
WDU20040940912

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:41:58)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2016-11-21
WDU20040940913

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne

uchylony (spr: 2018-06-23 04:41:58)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2018-05-30
WDU20040970967

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:41:51)
2004-05-16
2004-05-16
---- -- --
2016-08-20
WDU20040970968

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ograniczenia wartości i ilości zwolnionych od należności przywozowych towarów, przywożonych w bagażu osobistym podróżnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:41:51)
2004-05-16
2004-05-16
---- -- --
2008-12-01
WDU20040940911

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:41:59)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2016-06-08
WDU20040870827

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie kursu wymiany stosowanego w celu ustalania wartości celnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:42:12)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2016-08-20
WDU20040870828

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie postępowania z wnioskami o zaliczenie towarów na poczet kontyngentu taryfowego oraz trybu przekazywania informacji w zakresie rejestrowania i sprawowania kontroli przywozu towarów objętych procedurą nadzoru przywozu

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:42:11)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2016-08-20
WDU20040870829

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których organ celny pobiera zabezpieczenie

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:42:11)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2016-08-20
WDU20040870830

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:42:11)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20040870831

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie oraz Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:42:11)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2006-03-15
WDU20040870832

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:42:11)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2012-10-25
WDU20040890847

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie magazynów czasowego składowania

uchylony (spr: 2018-06-23 04:42:08)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2011-11-05
WDU20040940902

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

uchylony (spr: 2018-06-23 04:42:00)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2016-09-20
WDU20040870823

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie kwoty, powyżej której należności uiszcza się w formie bezgotówkowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:42:12)
2004-05-13
2004-05-13
---- -- --
---- -- --
WDU20040870824

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:42:12)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2016-08-20
WDU20040890846

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

uchylony (spr: 2018-06-23 04:42:09)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2011-02-01

Książki

septem

Cena: 37.00

Cena: 44.90

Cena: 17.90

Cena: 39.90

Cena: 19.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 59.00

Cena: 14.90

Cena: 14.90

Cena: 17.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu