Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt


art. 92 wszedł w życie z dniem 20 kwietnia 2004 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
Ustawa z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej, ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego, ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawy - Kodeks celny, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami.
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz zmianie niektórych innych ustaw.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy organizowaniu lub urządzaniu targów, spędów i wystaw zwierząt.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu schronisk dla zwierząt.
Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt oraz o zmianie niektórych ustaw
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej
Ustawa z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 04:51:10) Dz.U. 2004 nr 69 poz. 62577

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20180000921

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2017-2019

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:31)
2018-05-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000818

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:45)
2018-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000557

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2017-2019

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:04)
2018-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000513

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000360

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:29)
2018-02-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000325

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu poszerzenie wiedzy o ryzyku wystąpienia przewlekłej wyniszczającej choroby (CWD) jeleniowatych na lata 2018-2020

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:33)
2018-02-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000316

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie"

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:34)
2018-02-07
2018-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20180000030

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus" na 2018 r.

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:15)
2018-01-06
2018-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20180000033

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu wczesnego wykrywania występowania zakażeń wirusem klasycznego pomoru świń na lata 2018-2020

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:14)
2018-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002353

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:35)
2017-12-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000039

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych" na lata 2017-2019

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:13)
2018-01-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000060

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych" na lata 2016-2018

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:10)
2018-01-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002403

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na lata 2018-2020

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:30)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002227

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na 2017 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:11:54)
2017-12-02
0000-00-00
2017-12-31
---- -- --
WDU20170001779

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:20:45)
2017-10-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001684

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:00)
2017-09-05
0000-00-00
2018-12-31
---- -- --
WDU20170001717

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:55)
2017-09-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001716

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:55)
2017-09-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001722

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:55)
2017-09-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001378

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:41)
2017-07-15
0000-00-00
2018-12-31
---- -- --
WDU20170001333

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:21:48)
2017-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001388

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji związanej ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:39)
2017-08-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001036

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:30:13)
2017-06-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000722

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:59)
2017-04-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000696

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na 2017 r.

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:02)
2017-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000625

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia w 2017 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie"

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:12)
2017-03-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000213

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu wieloletniego wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na lata 2017-2019

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:32:10)
2017-02-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000114

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2017-2019

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:01)
2017-01-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000105

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków na lata 2017-2019

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:02)
2017-01-18
0000-00-00
2019-12-31
---- -- --
WDU20170000069

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:06)
2017-01-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000070

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2017-2019

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:06)
2017-01-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002235

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na 2017 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:40:24)
2017-01-01
2017-01-01
2017-12-31
---- -- --
WDU20160002239

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych" na lata 2017-2019

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:24)
2017-01-01
2017-01-01
2019-12-31
---- -- --
WDU20160002172

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:31)
2016-12-29
2016-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160002191

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2017 r.

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:29)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002061

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:45)
2016-12-20
2016-12-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160002018

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:51)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001797

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:41:21)
2016-11-04
2016-11-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160001770

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:41:24)
2016-11-04
2016-11-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160001644

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:41:38)
2016-10-08
2016-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001364

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie"

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:50:08)
2016-08-31
2016-08-31
---- -- --
---- -- --
WDU20160001295

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:50:18)
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160001153

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:50:35)
2016-08-02
2016-08-02
---- -- --
---- -- --
WDU20160001123

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:50:39)
2016-08-11
2016-08-11
---- -- --
---- -- --
WDU20160000679

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:51:38)
2016-05-26
2016-05-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160000307

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych" na 2016 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 01:00:21)
2016-03-11
2016-03-11
2016-12-31
---- -- --
WDU20160000229

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:00:32)
2016-02-25
2016-02-25
---- -- --
---- -- --
WDU20160000190

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:00:37)
2016-03-03
2016-03-03
---- -- --
---- -- --
WDU20160000070

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia w 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie"

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:00:58)
2016-01-19
2016-01-19
2016-12-31
---- -- --
WDU20150002191

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2016 r.

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:01:32)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002196

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2015 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie"

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 01:01:31)
2015-12-29
2015-12-29
2015-12-31
---- -- --
WDU20150002202

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:01:30)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002269

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych" na lata 2016-2018

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:01:22)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002272

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:01:22)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002275

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:01:21)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002297

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny (Rabies)

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:01:19)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001574

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:10:30)
2015-10-24
2015-10-04
---- -- --
---- -- --
WDU20150001435

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2015 r. w sprawie rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:10:48)
2015-09-22
2015-09-22
---- -- --
---- -- --
WDU20150001289

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia choroby zakaźnej zwierząt, przeciwko której nie wykonuje się szczepień

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:11:08)
2015-09-17
2015-09-17
---- -- --
---- -- --
WDU20150000869

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia owiec, kóz i koniowatych oraz komórek jajowych i zarodków owiec, kóz, koniowatych i świń

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:12:01)
2015-06-25
2015-06-25
---- -- --
---- -- --
WDU20150000771

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych w handlu bydłem i świniami

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:20:04)
2015-06-24
2015-06-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150000711

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 01:20:10)
2015-05-26
2015-05-26
---- -- --
---- -- --
WDU20150000754

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:20:05)
2015-06-17
2015-06-17
---- -- --
---- -- --
WDU20150000517

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:20:38)
2015-04-29
2015-04-29
2018-12-31
---- -- --
WDU20150000468

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:20:44)
2015-04-02
2015-04-02
2016-12-31
---- -- --
WDU20150000316

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia w 2015 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie"

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 01:21:03)
2015-03-07
2015-03-07
2015-12-31
---- -- --
WDU20150000310

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:21:04)
2015-03-06
2015-03-06
2016-12-31
---- -- --
WDU20150000301

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:21:06)
2015-03-05
2015-03-05
2016-12-31
---- -- --
WDU20150000221

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych" na 2015 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 01:21:17)
2015-02-18
2015-02-18
2015-12-31
---- -- --
WDU20150000228

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych" na 2015 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 01:21:15)
2015-02-19
2015-02-19
2015-12-31
---- -- --
WDU20150000189

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 01:21:20)
2015-02-10
2015-02-10
2017-12-31
---- -- --
WDU20150000098

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:21:35)
2015-01-21
2015-01-21
---- -- --
---- -- --
WDU20150000015

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny (Rabies)

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 01:21:45)
2015-01-08
2015-01-08
2015-12-31
---- -- --
WDU20140001981

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2015 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 01:21:49)
2015-01-01
2015-01-01
2015-12-31
---- -- --
WDU20140001222

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:31:15)
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001332

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:31:00)
2014-10-21
2014-10-21
---- -- --
---- -- --
WDU20140000996

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia w 2014 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie"

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 01:31:44)
2014-07-30
2014-07-30
2014-12-31
---- -- --
WDU20140000793

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:40:01)
2014-07-01
2014-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000771

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt akwakultury

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:40:05)
2014-06-25
2014-06-25
---- -- --
---- -- --
WDU20140000629

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt dotyczące postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:40:26)
2014-06-04
2014-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20140000530

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:40:38)
2014-05-10
2014-05-10
---- -- --
---- -- --
WDU20140000297

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny oraz programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:41:08)
2014-02-12
2014-02-12
2016-12-31
---- -- --
WDU20140000220

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych" na 2014

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 01:41:20)
2014-02-20
2014-02-20
2014-12-31
---- -- --
WDU20140000233

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 01:41:19)
2014-02-25
2014-02-25
2016-12-31
---- -- --
WDU20140000115

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:41:38)
2014-01-23
2014-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20140000091

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu wieloletniego wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na lata 2014-2016

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:41:41)
2014-01-21
2014-01-21
2016-12-31
---- -- --
WDU20140000092

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:41:41)
2014-01-21
2014-01-21
2016-12-31
---- -- --
WDU20140000093

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 01:41:40)
2014-01-21
2014-01-21
2016-12-31
---- -- --
WDU20140000103

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych" na 2014 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 01:41:39)
2014-01-22
2014-01-22
2014-12-31
---- -- --
WDU20130001724

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 01:41:57)
2014-01-01
2014-01-01
2014-12-31
---- -- --
WDU20130001737

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:41:55)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001577

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu poszerzenie wiedzy o ryzyku wystąpienia chorób zakaźnych w rodzinach pszczelich

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:42:18)
2013-12-19
2013-12-19
2014-09-30
---- -- --
WDU20130001301

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:50:38)
2013-11-23
2013-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20130001016

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia świń

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:51:13)
2013-09-19
2013-09-19
---- -- --
---- -- --
WDU20130000838

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:51:41)
2013-07-25
2013-07-25
---- -- --
---- -- --
WDU20130000850

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej oraz zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o tych chorobach

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:51:39)
2013-08-10
2013-08-10
---- -- --
---- -- --
WDU20130000558

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2012 i 2013

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 01:52:45)
2013-05-14
2013-05-14
2013-12-31
---- -- --
WDU20130000563

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia na 2013 r. programu zwalczania wścieklizny oraz programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 01:52:44)
2013-05-16
2013-05-16
2013-12-31
---- -- --
WDU20130000561

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2013 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 01:52:45)
2013-05-30
2013-05-30
2013-12-31
---- -- --
WDU20130000571

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na 2013 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 01:52:43)
2013-05-17
2013-05-17
2013-12-31
---- -- --
WDU20130000557

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2012 i 2013

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 01:52:45)
2013-05-14
2013-05-14
2013-12-31
---- -- --
WDU20130000437

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych" na 2013 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:00:18)
2013-04-10
2013-04-10
2013-12-31
---- -- --
WDU20130000438

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych" na 2013 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:00:18)
2013-04-10
2013-04-10
2013-12-31
---- -- --
WDU20120001517

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2013 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:01:23)
2013-01-01
2013-01-01
2013-12-31
---- -- --
WDU20120001440

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:01:35)
2012-12-24
2012-12-24
2014-12-31
---- -- --
WDU20120001304

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:01:53)
2012-12-11
2012-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20120001158

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2012 r. w sprawie zwalczania choroby niebieskiego języka

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:02:11)
2012-10-25
2012-10-25
---- -- --
---- -- --
WDU20120001033

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia na lata 2012 i 2013 na obszarze województwa lubelskiego programu mającego na celu wykrycie występowania określonych czynników zakaźnych wywołujących straty w rodzinach pszczelich

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:10:12)
2012-09-19
2012-09-19
---- -- --
2013-12-31
WDU20120000573

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków rzeźnych" na lata 2010-2012

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:11:22)
2012-06-07
2012-06-07
2012-12-31
---- -- --
WDU20120000684

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków hodowlanych" na lata 2010-2012

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:11:04)
2012-07-04
2012-07-04
2012-12-31
---- -- --
WDU20120000517

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2012 i 2013

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:11:33)
2012-05-16
2012-05-16
2013-12-31
---- -- --
WDU20120000550

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na 2012 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:11:26)
2012-05-19
2012-05-19
2012-12-31
---- -- --
WDU20120000509

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2012 i 2013

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:11:34)
2012-05-12
2012-05-12
2013-12-31
---- -- --
WDU20120000425

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2012 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:11:45)
2012-05-04
2012-05-04
2012-12-31
---- -- --
WDU20120000364

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:11:54)
2012-04-05
2012-04-05
---- -- --
---- -- --
WDU20120000382

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na 2012 r. programu zwalczania wścieklizny oraz programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:11:52)
2012-04-07
2012-04-07
2012-12-31
---- -- --
WDU20112911709

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia na 2012 r. programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:20:29)
2012-01-01
2012-01-01
2012-12-31
---- -- --
WDU20112241347

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:21:18)
2011-11-03
2011-11-03
---- -- --
---- -- --
WDU20111590947

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na 2011 r. programów zwalczania wścieklizny i gąbczastej encefalopatii bydła oraz programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:22:10)
2011-08-01
2011-08-01
2011-12-31
---- -- --
WDU20111170680

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków rzeźnych" na lata 2010 - 2012

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:30:35)
2011-06-23
2011-06-23
2012-12-31
---- -- --
WDU20111170681

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków hodowlanych" na lata 2010 - 2012

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:30:35)
2011-06-23
2011-06-23
2012-12-31
---- -- --
WDU20110980566

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)"na 2011 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:30:49)
2011-05-12
2011-05-12
2011-12-31
---- -- --
WDU20110980567

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na 2011 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:30:49)
2011-05-12
2011-05-12
2011-12-31
---- -- --
WDU20110980565

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2009 - 2011"

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:30:50)
2011-05-27
2011-05-27
2011-12-31
---- -- --
WDU20110780429

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2011 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:31:06)
2011-04-28
2011-04-28
2011-12-31
---- -- --
WDU20110820452

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia na 2011 r. programów zwalczania wścieklizny i gąbczastej encefalopatii bydła oraz programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:31:03)
2011-04-19
0000-00-00
2011-12-31
---- -- --
WDU20110630330

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia owiec, kóz i koniowatych oraz komórek jajowych i zarodków owiec, kóz, koniowatych i świń

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:31:19)
2011-04-08
2011-04-08
---- -- --
---- -- --
WDU20101731177

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie opinii dotyczących wyrobu do diagnostyki in vitro stosowanego w medycynie weterynaryjnej oraz za przeprowadzenie badań tego wyrobu

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:41:10)
2010-10-08
2010-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20101230838

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:42:01)
2010-07-24
2010-07-24
---- -- --
---- -- --
WDU20101140763

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2009 - 2011"

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:42:11)
2010-07-14
2010-07-14
2011-12-31
---- -- --
WDU20101140764

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia wieloletniego "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)"

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:42:11)
2010-07-14
2010-07-14
2010-12-31
---- -- --
WDU20100960621

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2010 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:50:08)
2010-06-04
2010-06-04
2010-12-31
---- -- --
WDU20100780514

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) na 2010 r."

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:50:22)
2010-05-26
2010-05-26
2011-12-31
---- -- --
WDU20100710459

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia na 2010 r. programów zwalczania i kontroli enzootycznej białaczki bydła oraz zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła i wścieklizny, a także programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:50:32)
2010-04-28
2010-04-28
2010-12-31
---- -- --
WDU20100650406

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków rzeźnych" na lata 2010-2012

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:50:38)
2010-04-21
2010-04-21
2012-12-31
---- -- --
WDU20100680436

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków hodowlanych" na lata 2010 - 2012

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:50:35)
2010-04-27
2010-04-27
2012-12-31
---- -- --
WDU20091731344

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia wieloletniego "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)"

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 03:00:24)
2009-10-31
2009-10-31
2010-12-31
---- -- --
WDU20091731345

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2009-2011"

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 03:00:24)
2009-10-31
2009-10-31
2011-12-31
---- -- --
WDU20091421161

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:00:48)
2009-09-17
2009-09-17
---- -- --
---- -- --
WDU20090870726

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 03:01:48)
2009-06-24
2009-06-24
---- -- --
---- -- --
WDU20090780651

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na 2009 r. oraz "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na 2009 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 03:01:59)
2009-06-09
2009-06-09
2010-01-01
---- -- --
WDU20090720625

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2009 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia dla przywożonych zwierząt i produktów akwakultury

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:02:03)
2009-05-29
2009-05-29
---- -- --
---- -- --
WDU20090730630

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na rok 2009

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 03:02:01)
2009-05-18
2009-05-18
2010-01-01
---- -- --
WDU20090670564

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2007-2009

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:02:09)
2009-05-05
2009-05-05
---- -- --
---- -- --
WDU20090730629

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia na 2009 r. programów zwalczania i kontroli gruźlicy bydła i enzootycznej białaczki bydła oraz zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła i wścieklizny, a także programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 03:02:01)
2009-05-18
2009-05-18
2010-01-01
---- -- --
WDU20090300198

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt akwakultury

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 03:10:53)
2009-03-12
2009-03-12
---- -- --
---- -- --
WDU20090280183

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2009 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 03:10:55)
2009-03-06
2009-03-06
---- -- --
---- -- --
WDU20090270167

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia miejsc kwarantanny, stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku zwierząt, miejsc przeładunku zwierząt oraz miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:10:56)
2009-03-06
2009-03-06
---- -- --
---- -- --
WDU20090230139

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej oraz zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o tych chorobach

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:10:59)
2009-02-27
2009-02-27
---- -- --
---- -- --
WDU20082181397

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 03:11:55)
2008-12-24
2008-12-24
---- -- --
---- -- --
WDU20081931193

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2008 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:20:05)
2008-11-14
2008-11-14
---- -- --
---- -- --
WDU20081901167

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie sektora akwakultury

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:20:08)
2008-11-08
2008-11-08
---- -- --
---- -- --
WDU20081180759

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 03:21:03)
2008-07-04
2008-07-04
---- -- --
---- -- --
WDU20081310835

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych, jakie powinien spełniać drób przeznaczony do odtworzenia zasobów ptactwa łownego w handlu

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:20:51)
2008-08-07
2008-08-07
---- -- --
---- -- --
WDU20081220790

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:20:58)
2008-07-25
2008-07-25
---- -- --
---- -- --
WDU20081190767

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie szkolenia z zakresu objawów klinicznych, epidemiologii oraz interpretacji wyników badań laboratoryjnych, odnoszących się do niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:21:02)
2008-07-22
2008-07-22
---- -- --
---- -- --
WDU20080640399

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia na 2008 rok programów zwalczania i kontroli gruźlicy bydła, enzootycznej białaczki bydła, zakażeń wirusami wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu i ptaków dzikich oraz zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła i wścieklizny

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 03:21:51)
2008-04-18
2008-04-18
2008-12-31
---- -- --
WDU20080540331

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzikich ptaków wysoce zjadliwej grypy ptaków

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:22:01)
2008-04-02
2008-04-02
---- -- --
---- -- --
WDU20080580352

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2007-2009

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:21:59)
2008-04-08
2008-04-08
---- -- --
---- -- --
WDU20080640398

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na 2008 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 03:21:51)
2008-04-18
2008-04-18
2008-12-31
---- -- --
WDU20080470278

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie zwalczania enzootycznej białaczki bydła

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:22:08)
2008-04-03
2008-04-03
---- -- --
---- -- --
WDU20080400237

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie sposobu i trybu zwalczania choroby pęcherzykowej świń

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:22:13)
2008-03-25
2008-03-25
---- -- --
---- -- --
WDU20080110067

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:30:19)
2008-02-07
2008-02-07
---- -- --
---- -- --
WDU20080030017

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie opłat za wydanie rejestru zwierząt, rejestru występów gościnnych, paszportów zwierząt oraz ustalania indywidualnego numeru rejestracji cyrku

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:30:26)
2008-01-24
2008-01-24
---- -- --
---- -- --
WDU20072391751

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie środków podejmowanych w związku ze zwalczaniem u drobiu wysoce zjadliwej grypy ptaków

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:30:47)
2007-12-21
2007-12-21
---- -- --
---- -- --
WDU20072391752

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:30:47)
2007-12-21
2007-12-21
---- -- --
---- -- --
WDU20072491852

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania enzootycznej białaczki bydła

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 03:30:34)
2008-01-01
2008-01-01
2010-12-31
---- -- --
WDU20072081508

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2007 r. w sprawie środków dotyczących przywozu ptaków domowych towarzyszących podróżnym w związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:31:20)
2007-11-27
2007-11-27
---- -- --
---- -- --
WDU20071781261

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2007 r. w sprawie zwalczania zarazy płucnej bydła

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:32:00)
2007-10-12
2007-10-12
---- -- --
---- -- --
WDU20071561098

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń na obszarze województwa lubuskiego w 2007 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 03:40:01)
2007-08-29
2007-08-29
2007-12-31
---- -- --
WDU20071090749

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2007 - 2009"

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:40:49)
2007-06-21
2007-06-21
---- -- --
---- -- --
WDU20071040714

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia programów zwalczania enzootycznej białaczki bydła, gruźlicy bydła, brucelozy u bydła, wścieklizny, gąbczastej encefalopatii bydła oraz programu zwalczania i kontroli zakażeń wirusami wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu u drobiu i ptaków dzikich

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 03:40:55)
2007-06-13
2007-06-13
2007-12-31
---- -- --
WDU20070860577

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu zgłaszania wniosku o uznanie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub regionu położonego na tym terytorium za urzędowo wolne od danej choroby zakaźnej zwierząt oraz dokumentacji, jaka powinna być dołączona do tego wniosku

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:41:10)
2007-05-31
2007-05-31
---- -- --
---- -- --
WDU20070610414

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2007-2009

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 03:41:36)
2007-04-21
2007-04-21
2010-01-01
---- -- --
WDU20070020017

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zwalczania klasycznego pomoru świń

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:50:11)
2007-01-23
2007-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20061090751

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń na obszarze województwa lubuskiego

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 04:00:32)
2006-06-28
2006-06-28
2006-12-31
---- -- --
WDU20060980684

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:00:41)
2006-06-09
2006-06-09
---- -- --
---- -- --
WDU20060830575

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostek samorządu terytorialnego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:00:53)
2006-05-31
2006-05-31
---- -- --
---- -- --
WDU20060820572

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia programów zwalczania gruźlicy bydła, brucelozy bydła, gąbczastej encefalopatii bydła oraz wścieklizny

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 04:00:53)
2006-05-16
2006-05-16
---- -- --
2006-12-31
WDU20060440315

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:01:23)
2006-04-01
2006-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20060280205

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu zwalczania pryszczycy

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:01:39)
2006-03-09
2006-03-09
---- -- --
---- -- --
WDU20060240182

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej oraz zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o tych chorobach

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 04:01:42)
2006-03-03
2006-03-03
---- -- --
---- -- --
WDU20060110057

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych w handlu owcami i kozami

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:01:57)
2006-02-07
2006-02-07
---- -- --
---- -- --
WDU20060110058

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych w handlu bydłem i świniami

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:01:57)
2006-02-07
2006-02-07
---- -- --
---- -- --
WDU20052422045

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o występowaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji oraz o wynikach monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, a także związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:10:29)
2005-12-27
2005-12-27
---- -- --
---- -- --
WDU20051691423

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu i warunków wprowadzania czasowych zakazów opuszczania ogniska choroby zakaźnej zwierząt oraz czasowych ograniczeń w ruchu osobowym lub pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:11:58)
2005-09-21
2005-09-21
---- -- --
---- -- --
WDU20051581330

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie zwalczania rzekomego pomoru drobiu

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:12:08)
2005-09-07
2005-09-07
---- -- --
---- -- --
WDU20051261058

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych niezbędnych do uzyskania i zachowania uznania stada lub gospodarstwa za urzędowo wolne lub wolne od chorób zakaźnych zwierząt

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:20:24)
2005-07-26
2005-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20050990828

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia lekarzy weterynarii za dokonanie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:20:55)
2005-06-22
2005-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20050880750

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie zwalczania wąglika

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:21:03)
2005-06-03
2005-06-03
---- -- --
---- -- --
WDU20050790690

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie zwalczania brucelozy

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:21:09)
2005-05-24
2005-05-24
---- -- --
---- -- --
WDU20050370334

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie i przemieszczaniu koniowatych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:21:58)
2005-03-19
2005-03-19
---- -- --
---- -- --
WDU20050130103

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:30:21)
2005-02-05
2005-02-05
---- -- --
---- -- --
WDU20042862887

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2004 r. uchylające rozporządzenie w sprawie świadectw zdrowia bydła, świń, owiec i kóz będących przedmiotem handlu

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:30:37)
2004-12-31
2004-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20050040025

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do zarodków bydła

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:30:34)
2005-01-10
2005-01-10
---- -- --
---- -- --
WDU20042822813

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:30:46)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042582585

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie zwalczania gruźlicy bydła

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:31:14)
2004-12-21
2004-12-21
---- -- --
---- -- --
WDU20042152188

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla chowu lub hodowli zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:32:03)
2004-10-16
2004-10-16
---- -- --
---- -- --
WDU20041601672

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru i szczególnego sposobu prowadzenia rejestru psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie oraz wzoru zaświadczenia o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:41:02)
2004-10-15
2004-10-15
---- -- --
---- -- --
WDU20041581659

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu zwalczania niektórych chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:41:04)
2004-07-20
2004-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20041581657

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:41:04)
2004-07-27
2004-07-27
---- -- --
---- -- --
WDU20041561638

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia punktu kopulacyjnego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:41:07)
2004-07-23
2004-07-23
---- -- --
---- -- --
WDU20041291372

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w tworzeniu planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:41:43)
2004-06-15
2004-06-15
---- -- --
---- -- --
WDU20041311413

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie bydła, świń, owiec i kóz oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia takich zwierząt

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:41:39)
2004-06-09
2004-06-09
---- -- --
---- -- --
WDU20041311408

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu zwalczania afrykańskiego pomoru koni

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:41:39)
2004-06-09
2004-06-09
---- -- --
---- -- --
WDU20041081152

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do zarodków bydła

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:50:01)
2004-05-11
2004-05-11
---- -- --
---- -- --
WDU20041001020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań przy przywozie i przemieszczaniu koniowatych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:50:15)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041001010

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:50:16)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041001012

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:50:16)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002091

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

uchylony (spr: 2018-08-21 00:40:41)
2016-12-28
2016-12-28
---- -- --
2017-04-06
WDU20160001566

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2016 r. w sprawie środków podejmowanych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń

uchylony (spr: 2018-08-21 00:41:49)
2016-09-29
2016-09-29
---- -- --
2016-10-08
WDU20160001314

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:50:16)
2016-09-07
2016-09-07
---- -- --
2018-04-30
WDU20140001846

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

uchylony (spr: 2018-08-20 01:22:04)
2014-12-19
2014-12-19
---- -- --
2015-05-26
WDU20140001394

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

uchylony (spr: 2018-08-20 01:30:54)
2014-10-14
2014-10-14
---- -- --
2015-05-26
WDU20140001205

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

uchylony (spr: 2018-08-20 01:31:18)
2014-09-11
2014-09-11
---- -- --
2015-05-26
WDU20140000420

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

uchylony (spr: 2018-08-20 01:40:51)
2014-03-31
2014-03-31
---- -- --
2015-05-26
WDU20140000354

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

uchylony (spr: 2018-08-20 01:41:00)
2014-03-19
2014-03-19
---- -- --
2014-03-31
WDU20140000322

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

uchylony (spr: 2018-08-20 01:41:04)
2014-03-14
2014-03-14
---- -- --
2014-03-31
WDU20140000247

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

uchylony (spr: 2018-08-20 01:41:16)
2014-02-26
2014-02-26
---- -- --
2014-03-31
WDU20120001216

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla nawozów organicznych i polepszaczy gleby, wytworzonych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych lub z udziałem tych produktów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:02:03)
2012-11-21
2012-11-21
---- -- --
2014-01-24
WDU20120000212

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym

uchylony (spr: 2018-08-20 02:12:13)
2012-03-10
2012-03-10
---- -- --
2016-03-03
WDU20120000128

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:12:27)
2012-02-18
2012-02-18
---- -- --
2016-01-25
WDU20102591765

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń

uchylony (spr: 2018-08-20 02:32:09)
2010-12-31
2010-12-31
---- -- --
2012-12-24
WDU20090740631

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń

uchylony (spr: 2018-08-20 03:02:01)
2009-06-03
2009-06-03
---- -- --
2012-12-24
WDU20090140081

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:11:06)
2009-03-01
2009-03-01
---- -- --
2010-04-28
WDU20081961219

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym

uchylony (spr: 2018-08-20 03:12:14)
2008-11-18
2008-11-18
---- -- --
2016-03-03
WDU20080640397

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń

uchylony (spr: 2018-08-20 03:21:52)
2008-04-18
2008-04-18
---- -- --
2012-12-24
WDU20080110068

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków

uchylony (spr: 2018-08-20 03:30:19)
2008-01-23
2008-01-23
---- -- --
2008-07-04
WDU20080170107

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji związanej ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:30:13)
2008-02-15
2008-02-15
---- -- --
2017-08-03
WDU20072251665

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 grudnia 2007 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków

uchylony (spr: 2018-08-20 03:30:59)
2007-12-03
2007-12-03
---- -- --
2008-07-04
WDU20071921391

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia dla przywożonych zwierząt i produktów akwakultury

uchylony (spr: 2018-08-20 03:31:40)
2007-11-03
2007-11-03
---- -- --
2009-05-29
WDU20071701200

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt

uchylony (spr: 2018-08-20 03:32:07)
2007-10-04
2007-10-04
---- -- --
2008-07-25
WDU20071751231

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych dla dodatków do wzbogacenia gleby

uchylony (spr: 2018-08-20 03:32:03)
2007-12-25
2007-12-25
---- -- --
2012-11-21
WDU20071340946

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną

uchylony (spr: 2018-08-20 03:40:23)
2007-08-10
2007-08-10
---- -- --
2009-03-01
WDU20071140784

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

uchylony (spr: 2018-08-20 03:40:45)
2007-07-14
2007-07-14
---- -- --
2008-11-14
WDU20070890591

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania rzeczoznawców, ich kwalifikacji i wysokości przysługującego im wynagrodzenia oraz dokonywania przez nich szacowania

uchylony (spr: 2018-08-20 03:41:09)
2007-06-05
2007-06-05
---- -- --
2009-09-17
WDU20070770523

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym

uchylony (spr: 2018-08-20 03:41:18)
2007-05-15
2007-05-15
---- -- --
2016-03-03
WDU20070440282

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania niektórych chorób zakaźnych mięczaków

uchylony (spr: 2018-08-20 03:41:54)
2007-03-28
2007-03-28
---- -- --
2009-03-12
WDU20070240158

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:42:08)
2007-03-01
2007-03-01
---- -- --
2009-03-06
WDU20070180108

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec, kóz i koniowatych

uchylony (spr: 2018-08-20 03:50:01)
2007-02-22
2007-02-22
---- -- --
2011-04-08
WDU20070180107

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt

uchylony (spr: 2018-08-20 03:50:01)
2007-02-22
2007-02-22
---- -- --
2008-07-25
WDU20061280900

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzikich ptaków wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

uchylony (spr: 2018-08-20 04:00:10)
2006-07-18
2006-07-18
---- -- --
2007-12-21
WDU20061260881

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:00:12)
2006-07-29
2006-07-29
---- -- --
2015-01-21
WDU20060840583

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych dla dodatków do wzbogacania gleby

uchylony (spr: 2018-08-20 04:00:52)
2006-05-18
2006-05-18
---- -- --
2012-11-21
WDU20060750525

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

uchylony (spr: 2018-08-20 04:00:59)
2006-05-04
2006-05-04
---- -- --
2006-06-09
WDU20060710493

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie środków podejmowanych w związku ze zwalczaniem u drobiu wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:02)
2006-04-26
2006-04-26
---- -- --
2007-12-21
WDU20060730512

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie zwalczania niektórych chorób zakaźnych mięczaków

uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:01)
2006-05-13
2006-05-13
---- -- --
2009-03-12
WDU20060640453

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku lub przeładunku zwierząt oraz miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:07)
2006-05-03
2006-05-03
---- -- --
2009-03-06
WDU20060500369

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:16)
2006-03-28
2006-03-28
---- -- --
2006-05-04
WDU20060360251

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie określenia chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:32)
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2009-03-06
WDU20060260198

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:40)
2006-02-17
2006-02-17
---- -- --
2006-05-04
WDU20060210159

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła

uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:44)
2006-02-24
2006-02-24
---- -- --
2009-06-24
WDU20052482100

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

uchylony (spr: 2018-08-20 04:10:21)
2005-12-19
2005-12-19
---- -- --
2006-05-04
WDU20052231920

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

uchylony (spr: 2018-08-20 04:10:46)
2005-11-09
2005-11-09
---- -- --
2006-05-04
WDU20052171839

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 października 2005 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ubocznych produktów zwierzęcych oraz sposobu wykorzystania tych produktów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:10:56)
2005-11-15
2005-11-15
---- -- --
2014-01-24
WDU20052031688

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2005 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

uchylony (spr: 2018-08-20 04:11:15)
2005-10-17
2005-10-17
---- -- --
2006-05-04
WDU20051891600

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2005 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, oraz współpracy organów celnych z powiatowymi lekarzami weterynarii

uchylony (spr: 2018-08-20 04:11:31)
2005-10-15
2005-10-15
---- -- --
2007-05-15
WDU20051871574

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2005 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół

uchylony (spr: 2018-08-20 04:11:36)
2005-10-14
2005-10-14
---- -- --
2016-08-11
WDU20051531280

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

uchylony (spr: 2018-08-20 04:12:14)
2005-08-27
2005-08-27
---- -- --
2007-07-14
WDU20051381158

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla umieszczania na rynku zwierząt i produktów akwakultury

uchylony (spr: 2018-08-20 04:20:11)
2005-08-10
2005-08-10
---- -- --
2009-03-12
WDU20051381159

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania chorób zakaźnych ryb

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:20:11)
2005-08-10
2005-08-10
---- -- --
2009-03-12
WDU20050780688

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym

uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:09)
2005-05-21
2005-05-21
---- -- --
2015-10-24
WDU20050600528

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zwalczania chorób zakaźnych ryb

uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:34)
2005-04-29
2005-04-29
---- -- --
2009-03-12
WDU20050370332

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:58)
2005-03-19
2005-03-19
---- -- --
2015-01-21
WDU20050300260

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie zwalczania enzootycznej białaczki bydła

uchylony (spr: 2018-08-20 04:22:06)
2005-03-05
2005-03-05
---- -- --
2008-04-03
WDU20050130102

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia dla przywożonych zwierząt i produktów akwakultury

uchylony (spr: 2018-08-20 04:30:21)
2005-02-05
2005-02-05
---- -- --
2009-05-29
WDU20042812792

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych

uchylony (spr: 2018-08-20 04:30:49)
2004-12-31
2004-12-31
---- -- --
2013-11-23
WDU20042862886

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych w handlu zwierzętami

uchylony (spr: 2018-08-20 04:30:38)
2004-12-31
2004-12-31
---- -- --
2006-02-07
WDU20050040024

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia świń

uchylony (spr: 2018-08-20 04:30:34)
2005-01-10
2005-01-10
---- -- --
2013-09-19
WDU20042722697

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku lub przeładunku zwierząt oraz miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury

uchylony (spr: 2018-08-20 04:31:02)
2005-01-08
2005-01-08
---- -- --
2006-05-03
WDU20042732713

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu zwalczania choroby pęcherzykowej świń

uchylony (spr: 2018-08-20 04:31:00)
2005-01-11
2005-01-11
---- -- --
2008-03-25
WDU20042692676

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla dodatków do wzbogacenia gleby

uchylony (spr: 2018-08-20 04:31:05)
2005-01-06
2005-01-06
---- -- --
2012-11-21
WDU20042312324

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2004 r. w sprawie zwalczania klasycznego pomoru świń

uchylony (spr: 2018-08-20 04:31:46)
2004-11-06
2004-11-06
---- -- --
2007-01-23
WDU20042312323

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie chowu lub hodowli zwierząt akwakultury oraz rozrodu ryb

uchylony (spr: 2018-08-20 04:31:47)
2004-11-06
2004-11-06
---- -- --
2008-11-08
WDU20042192225

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych

uchylony (spr: 2018-08-20 04:31:59)
2004-10-23
2004-10-23
---- -- --
2013-11-23
WDU20042152187

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

uchylony (spr: 2018-08-20 04:32:03)
2004-10-09
2004-10-09
---- -- --
2007-12-21
WDU20041801864

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu zwalczania pryszczycy

uchylony (spr: 2018-08-20 04:40:40)
2004-08-26
2004-08-26
---- -- --
2006-03-09
WDU20041521607

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie chorób zakaźnych zwierząt, dla których opracowuje się programy zwalczania

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:41:10)
2004-07-10
2004-07-10
---- -- --
2004-02-24
WDU20041581658

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:41:04)
2004-07-27
2004-07-27
---- -- --
2015-06-17
WDU20041581656

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla umieszczania na rynku zwierząt i produktów akwakultury

uchylony (spr: 2018-08-20 04:41:04)
2004-07-27
2004-07-27
---- -- --
2005-08-10
WDU20041561637

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie świadectw zdrowia bydła, świń, owiec i kóz będących przedmiotem handlu

uchylony (spr: 2018-08-20 04:41:07)
2004-07-16
2004-07-16
---- -- --
2004-12-31
WDU20041421512

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych w handlu zwierzętami

uchylony (spr: 2018-08-20 04:41:23)
2004-06-30
2004-06-30
---- -- --
2006-02-07
WDU20041421509

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

uchylony (spr: 2018-08-20 04:41:24)
2004-07-07
2004-07-07
---- -- --
2014-01-01
WDU20041301394

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie zoonoz oraz czynników zoonotycznych podlegających obowiązkowi rejestracji

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:41:40)
2004-06-08
2004-06-08
---- -- --
2005-02-24
WDU20041251315

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie zwalczania choroby niebieskiego języka

uchylony (spr: 2018-08-20 04:41:50)
2004-06-02
2004-06-02
---- -- --
2012-10-25
WDU20041081153

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania

uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:01)
2004-05-19
2004-05-19
---- -- --
2008-12-24
WDU20041001022

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:15)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2011-11-03
WDU20041001015

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła

uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:15)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2006-02-24
WDU20041001016

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec, kóz i koni

uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:15)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2007-02-22
WDU20041001017

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia świń

uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:15)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2013-09-19
WDU20041001011

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt

uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:16)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2007-02-22
WDU20040940920

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie powiadamiania o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi notyfikacji w Unii Europejskiej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:32)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2006-03-03
WDU20180000921

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2017-2019

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:31)
2018-05-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000818

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:45)
2018-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000557

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2017-2019

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:04)
2018-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000513

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000360

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:29)
2018-02-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000325

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu poszerzenie wiedzy o ryzyku wystąpienia przewlekłej wyniszczającej choroby (CWD) jeleniowatych na lata 2018-2020

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:33)
2018-02-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000316

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie"

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:34)
2018-02-07
2018-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20180000030

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus" na 2018 r.

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:15)
2018-01-06
2018-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20180000033

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu wczesnego wykrywania występowania zakażeń wirusem klasycznego pomoru świń na lata 2018-2020

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:14)
2018-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002353

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:35)
2017-12-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000039

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych" na lata 2017-2019

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:13)
2018-01-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000060

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych" na lata 2016-2018

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:10)
2018-01-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002403

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na lata 2018-2020

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:30)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002227

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na 2017 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:11:54)
2017-12-02
0000-00-00
2017-12-31
---- -- --
WDU20170001779

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:20:45)
2017-10-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001684

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:00)
2017-09-05
0000-00-00
2018-12-31
---- -- --
WDU20170001717

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:55)
2017-09-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001716

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:55)
2017-09-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001722

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:55)
2017-09-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001378

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:41)
2017-07-15
0000-00-00
2018-12-31
---- -- --
WDU20170001333

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:21:48)
2017-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001388

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji związanej ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:39)
2017-08-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001036

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:30:13)
2017-06-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000722

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:59)
2017-04-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000696

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na 2017 r.

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:02)
2017-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000625

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia w 2017 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie"

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:12)
2017-03-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000213

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu wieloletniego wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na lata 2017-2019

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:32:10)
2017-02-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000114

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2017-2019

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:01)
2017-01-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000105

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków na lata 2017-2019

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:02)
2017-01-18
0000-00-00
2019-12-31
---- -- --
WDU20170000069

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:06)
2017-01-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000070

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2017-2019

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:06)
2017-01-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002091

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

uchylony (spr: 2018-08-21 00:40:41)
2016-12-28
2016-12-28
---- -- --
2017-04-06
WDU20160002235

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na 2017 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:40:24)
2017-01-01
2017-01-01
2017-12-31
---- -- --
WDU20160002239

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych" na lata 2017-2019

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:24)
2017-01-01
2017-01-01
2019-12-31
---- -- --
WDU20160002172

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:31)
2016-12-29
2016-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160002191

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2017 r.

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:29)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002061

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:45)
2016-12-20
2016-12-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160002018

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:51)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001797

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:41:21)
2016-11-04
2016-11-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160001770

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:41:24)
2016-11-04
2016-11-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160001644

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:41:38)
2016-10-08
2016-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001566

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2016 r. w sprawie środków podejmowanych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń

uchylony (spr: 2018-08-21 00:41:49)
2016-09-29
2016-09-29
---- -- --
2016-10-08
WDU20160001364

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie"

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:50:08)
2016-08-31
2016-08-31
---- -- --
---- -- --
WDU20160001295

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:50:18)
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160001314

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:50:16)
2016-09-07
2016-09-07
---- -- --
2018-04-30
WDU20160001153

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:50:35)
2016-08-02
2016-08-02
---- -- --
---- -- --
WDU20160001123

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:50:39)
2016-08-11
2016-08-11
---- -- --
---- -- --
WDU20160000679

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:51:38)
2016-05-26
2016-05-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160000307

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych" na 2016 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 01:00:21)
2016-03-11
2016-03-11
2016-12-31
---- -- --
WDU20160000229

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:00:32)
2016-02-25
2016-02-25
---- -- --
---- -- --
WDU20160000190

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:00:37)
2016-03-03
2016-03-03
---- -- --
---- -- --
WDU20160000070

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia w 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie"

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:00:58)
2016-01-19
2016-01-19
2016-12-31
---- -- --
WDU20150002191

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2016 r.

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:01:32)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002196

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2015 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie"

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 01:01:31)
2015-12-29
2015-12-29
2015-12-31
---- -- --
WDU20150002202

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:01:30)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002269

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych" na lata 2016-2018

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:01:22)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002272

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:01:22)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002275

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:01:21)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002297

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny (Rabies)

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:01:19)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001574

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:10:30)
2015-10-24
2015-10-04
---- -- --
---- -- --
WDU20150001435

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2015 r. w sprawie rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:10:48)
2015-09-22
2015-09-22
---- -- --
---- -- --
WDU20150001289

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia choroby zakaźnej zwierząt, przeciwko której nie wykonuje się szczepień

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:11:08)
2015-09-17
2015-09-17
---- -- --
---- -- --
WDU20150000869

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia owiec, kóz i koniowatych oraz komórek jajowych i zarodków owiec, kóz, koniowatych i świń

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:12:01)
2015-06-25
2015-06-25
---- -- --
---- -- --
WDU20150000771

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych w handlu bydłem i świniami

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:20:04)
2015-06-24
2015-06-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150000711

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 01:20:10)
2015-05-26
2015-05-26
---- -- --
---- -- --
WDU20150000754

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:20:05)
2015-06-17
2015-06-17
---- -- --
---- -- --
WDU20150000517

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:20:38)
2015-04-29
2015-04-29
2018-12-31
---- -- --
WDU20150000468

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:20:44)
2015-04-02
2015-04-02
2016-12-31
---- -- --
WDU20150000316

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia w 2015 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie"

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 01:21:03)
2015-03-07
2015-03-07
2015-12-31
---- -- --
WDU20150000310

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:21:04)
2015-03-06
2015-03-06
2016-12-31
---- -- --
WDU20150000301

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:21:06)
2015-03-05
2015-03-05
2016-12-31
---- -- --
WDU20150000221

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych" na 2015 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 01:21:17)
2015-02-18
2015-02-18
2015-12-31
---- -- --
WDU20150000228

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych" na 2015 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 01:21:15)
2015-02-19
2015-02-19
2015-12-31
---- -- --
WDU20150000189

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 01:21:20)
2015-02-10
2015-02-10
2017-12-31
---- -- --
WDU20150000098

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:21:35)
2015-01-21
2015-01-21
---- -- --
---- -- --
WDU20150000015

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny (Rabies)

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 01:21:45)
2015-01-08
2015-01-08
2015-12-31
---- -- --
WDU20140001846

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

uchylony (spr: 2018-08-20 01:22:04)
2014-12-19
2014-12-19
---- -- --
2015-05-26
WDU20140001981

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2015 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 01:21:49)
2015-01-01
2015-01-01
2015-12-31
---- -- --
WDU20140001394

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

uchylony (spr: 2018-08-20 01:30:54)
2014-10-14
2014-10-14
---- -- --
2015-05-26
WDU20140001205

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

uchylony (spr: 2018-08-20 01:31:18)
2014-09-11
2014-09-11
---- -- --
2015-05-26
WDU20140001222

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:31:15)
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001332

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:31:00)
2014-10-21
2014-10-21
---- -- --
---- -- --
WDU20140000996

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia w 2014 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie"

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 01:31:44)
2014-07-30
2014-07-30
2014-12-31
---- -- --
WDU20140000793

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:40:01)
2014-07-01
2014-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000771

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt akwakultury

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:40:05)
2014-06-25
2014-06-25
---- -- --
---- -- --
WDU20140000629

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt dotyczące postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:40:26)
2014-06-04
2014-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20140000530

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:40:38)
2014-05-10
2014-05-10
---- -- --
---- -- --
WDU20140000420

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

uchylony (spr: 2018-08-20 01:40:51)
2014-03-31
2014-03-31
---- -- --
2015-05-26
WDU20140000354

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

uchylony (spr: 2018-08-20 01:41:00)
2014-03-19
2014-03-19
---- -- --
2014-03-31
WDU20140000322

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

uchylony (spr: 2018-08-20 01:41:04)
2014-03-14
2014-03-14
---- -- --
2014-03-31
WDU20140000297

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny oraz programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:41:08)
2014-02-12
2014-02-12
2016-12-31
---- -- --
WDU20140000247

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

uchylony (spr: 2018-08-20 01:41:16)
2014-02-26
2014-02-26
---- -- --
2014-03-31
WDU20140000220

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych" na 2014

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 01:41:20)
2014-02-20
2014-02-20
2014-12-31
---- -- --
WDU20140000233

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 01:41:19)
2014-02-25
2014-02-25
2016-12-31
---- -- --
WDU20140000115

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:41:38)
2014-01-23
2014-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20140000091

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu wieloletniego wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na lata 2014-2016

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:41:41)
2014-01-21
2014-01-21
2016-12-31
---- -- --
WDU20140000092

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:41:41)
2014-01-21
2014-01-21
2016-12-31
---- -- --
WDU20140000093

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 01:41:40)
2014-01-21
2014-01-21
2016-12-31
---- -- --
WDU20140000103

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych" na 2014 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 01:41:39)
2014-01-22
2014-01-22
2014-12-31
---- -- --
WDU20130001724

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 01:41:57)
2014-01-01
2014-01-01
2014-12-31
---- -- --
WDU20130001737

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:41:55)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001577

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu poszerzenie wiedzy o ryzyku wystąpienia chorób zakaźnych w rodzinach pszczelich

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:42:18)
2013-12-19
2013-12-19
2014-09-30
---- -- --
WDU20130001301

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:50:38)
2013-11-23
2013-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20130001016

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia świń

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:51:13)
2013-09-19
2013-09-19
---- -- --
---- -- --
WDU20130000838

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:51:41)
2013-07-25
2013-07-25
---- -- --
---- -- --
WDU20130000850

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej oraz zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o tych chorobach

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:51:39)
2013-08-10
2013-08-10
---- -- --
---- -- --
WDU20130000558

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2012 i 2013

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 01:52:45)
2013-05-14
2013-05-14
2013-12-31
---- -- --
WDU20130000563

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia na 2013 r. programu zwalczania wścieklizny oraz programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 01:52:44)
2013-05-16
2013-05-16
2013-12-31
---- -- --
WDU20130000561

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2013 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 01:52:45)
2013-05-30
2013-05-30
2013-12-31
---- -- --
WDU20130000571

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na 2013 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 01:52:43)
2013-05-17
2013-05-17
2013-12-31
---- -- --
WDU20130000557

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2012 i 2013

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 01:52:45)
2013-05-14
2013-05-14
2013-12-31
---- -- --
WDU20130000437

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych" na 2013 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:00:18)
2013-04-10
2013-04-10
2013-12-31
---- -- --
WDU20130000438

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych" na 2013 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:00:18)
2013-04-10
2013-04-10
2013-12-31
---- -- --
WDU20120001517

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2013 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:01:23)
2013-01-01
2013-01-01
2013-12-31
---- -- --
WDU20120001440

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:01:35)
2012-12-24
2012-12-24
2014-12-31
---- -- --
WDU20120001304

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:01:53)
2012-12-11
2012-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20120001216

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla nawozów organicznych i polepszaczy gleby, wytworzonych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych lub z udziałem tych produktów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:02:03)
2012-11-21
2012-11-21
---- -- --
2014-01-24
WDU20120001158

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2012 r. w sprawie zwalczania choroby niebieskiego języka

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:02:11)
2012-10-25
2012-10-25
---- -- --
---- -- --
WDU20120001033

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia na lata 2012 i 2013 na obszarze województwa lubelskiego programu mającego na celu wykrycie występowania określonych czynników zakaźnych wywołujących straty w rodzinach pszczelich

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:10:12)
2012-09-19
2012-09-19
---- -- --
2013-12-31
WDU20120000573

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków rzeźnych" na lata 2010-2012

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:11:22)
2012-06-07
2012-06-07
2012-12-31
---- -- --
WDU20120000684

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków hodowlanych" na lata 2010-2012

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:11:04)
2012-07-04
2012-07-04
2012-12-31
---- -- --
WDU20120000517

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2012 i 2013

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:11:33)
2012-05-16
2012-05-16
2013-12-31
---- -- --
WDU20120000550

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na 2012 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:11:26)
2012-05-19
2012-05-19
2012-12-31
---- -- --
WDU20120000509

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2012 i 2013

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:11:34)
2012-05-12
2012-05-12
2013-12-31
---- -- --
WDU20120000425

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2012 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:11:45)
2012-05-04
2012-05-04
2012-12-31
---- -- --
WDU20120000364

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:11:54)
2012-04-05
2012-04-05
---- -- --
---- -- --
WDU20120000382

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na 2012 r. programu zwalczania wścieklizny oraz programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:11:52)
2012-04-07
2012-04-07
2012-12-31
---- -- --
WDU20120000212

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym

uchylony (spr: 2018-08-20 02:12:13)
2012-03-10
2012-03-10
---- -- --
2016-03-03
WDU20120000128

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:12:27)
2012-02-18
2012-02-18
---- -- --
2016-01-25
WDU20112911709

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia na 2012 r. programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:20:29)
2012-01-01
2012-01-01
2012-12-31
---- -- --
WDU20112241347

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:21:18)
2011-11-03
2011-11-03
---- -- --
---- -- --
WDU20111590947

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na 2011 r. programów zwalczania wścieklizny i gąbczastej encefalopatii bydła oraz programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:22:10)
2011-08-01
2011-08-01
2011-12-31
---- -- --
WDU20111170680

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków rzeźnych" na lata 2010 - 2012

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:30:35)
2011-06-23
2011-06-23
2012-12-31
---- -- --
WDU20111170681

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków hodowlanych" na lata 2010 - 2012

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:30:35)
2011-06-23
2011-06-23
2012-12-31
---- -- --
WDU20110980566

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)"na 2011 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:30:49)
2011-05-12
2011-05-12
2011-12-31
---- -- --
WDU20110980567

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na 2011 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:30:49)
2011-05-12
2011-05-12
2011-12-31
---- -- --
WDU20110980565

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2009 - 2011"

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:30:50)
2011-05-27
2011-05-27
2011-12-31
---- -- --
WDU20110780429

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2011 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:31:06)
2011-04-28
2011-04-28
2011-12-31
---- -- --
WDU20110820452

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia na 2011 r. programów zwalczania wścieklizny i gąbczastej encefalopatii bydła oraz programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:31:03)
2011-04-19
0000-00-00
2011-12-31
---- -- --
WDU20110630330

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia owiec, kóz i koniowatych oraz komórek jajowych i zarodków owiec, kóz, koniowatych i świń

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:31:19)
2011-04-08
2011-04-08
---- -- --
---- -- --
WDU20102591765

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń

uchylony (spr: 2018-08-20 02:32:09)
2010-12-31
2010-12-31
---- -- --
2012-12-24
WDU20101731177

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie opinii dotyczących wyrobu do diagnostyki in vitro stosowanego w medycynie weterynaryjnej oraz za przeprowadzenie badań tego wyrobu

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:41:10)
2010-10-08
2010-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20101230838

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:42:01)
2010-07-24
2010-07-24
---- -- --
---- -- --
WDU20101140763

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2009 - 2011"

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:42:11)
2010-07-14
2010-07-14
2011-12-31
---- -- --
WDU20101140764

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia wieloletniego "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)"

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:42:11)
2010-07-14
2010-07-14
2010-12-31
---- -- --
WDU20100960621

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2010 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:50:08)
2010-06-04
2010-06-04
2010-12-31
---- -- --
WDU20100780514

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) na 2010 r."

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:50:22)
2010-05-26
2010-05-26
2011-12-31
---- -- --
WDU20100710459

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia na 2010 r. programów zwalczania i kontroli enzootycznej białaczki bydła oraz zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła i wścieklizny, a także programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:50:32)
2010-04-28
2010-04-28
2010-12-31
---- -- --
WDU20100650406

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków rzeźnych" na lata 2010-2012

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:50:38)
2010-04-21
2010-04-21
2012-12-31
---- -- --
WDU20100680436

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków hodowlanych" na lata 2010 - 2012

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:50:35)
2010-04-27
2010-04-27
2012-12-31
---- -- --
WDU20091731344

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia wieloletniego "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)"

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 03:00:24)
2009-10-31
2009-10-31
2010-12-31
---- -- --
WDU20091731345

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2009-2011"

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 03:00:24)
2009-10-31
2009-10-31
2011-12-31
---- -- --
WDU20091421161

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:00:48)
2009-09-17
2009-09-17
---- -- --
---- -- --
WDU20090870726

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 03:01:48)
2009-06-24
2009-06-24
---- -- --
---- -- --
WDU20090780651

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na 2009 r. oraz "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na 2009 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 03:01:59)
2009-06-09
2009-06-09
2010-01-01
---- -- --
WDU20090720625

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2009 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia dla przywożonych zwierząt i produktów akwakultury

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:02:03)
2009-05-29
2009-05-29
---- -- --
---- -- --
WDU20090730630

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na rok 2009

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 03:02:01)
2009-05-18
2009-05-18
2010-01-01
---- -- --
WDU20090740631

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń

uchylony (spr: 2018-08-20 03:02:01)
2009-06-03
2009-06-03
---- -- --
2012-12-24
WDU20090670564

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2007-2009

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:02:09)
2009-05-05
2009-05-05
---- -- --
---- -- --
WDU20090730629

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia na 2009 r. programów zwalczania i kontroli gruźlicy bydła i enzootycznej białaczki bydła oraz zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła i wścieklizny, a także programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 03:02:01)
2009-05-18
2009-05-18
2010-01-01
---- -- --
WDU20090300198

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt akwakultury

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 03:10:53)
2009-03-12
2009-03-12
---- -- --
---- -- --
WDU20090280183

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2009 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 03:10:55)
2009-03-06
2009-03-06
---- -- --
---- -- --
WDU20090270167

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia miejsc kwarantanny, stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku zwierząt, miejsc przeładunku zwierząt oraz miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:10:56)
2009-03-06
2009-03-06
---- -- --
---- -- --
WDU20090230139

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej oraz zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o tych chorobach

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:10:59)
2009-02-27
2009-02-27
---- -- --
---- -- --
WDU20090140081

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:11:06)
2009-03-01
2009-03-01
---- -- --
2010-04-28
WDU20082181397

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 03:11:55)
2008-12-24
2008-12-24
---- -- --
---- -- --
WDU20081931193

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2008 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:20:05)
2008-11-14
2008-11-14
---- -- --
---- -- --
WDU20081961219

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym

uchylony (spr: 2018-08-20 03:12:14)
2008-11-18
2008-11-18
---- -- --
2016-03-03
WDU20081901167

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie sektora akwakultury

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:20:08)
2008-11-08
2008-11-08
---- -- --
---- -- --
WDU20081180759

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 03:21:03)
2008-07-04
2008-07-04
---- -- --
---- -- --
WDU20081310835

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych, jakie powinien spełniać drób przeznaczony do odtworzenia zasobów ptactwa łownego w handlu

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:20:51)
2008-08-07
2008-08-07
---- -- --
---- -- --
WDU20081220790

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:20:58)
2008-07-25
2008-07-25
---- -- --
---- -- --
WDU20081190767

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie szkolenia z zakresu objawów klinicznych, epidemiologii oraz interpretacji wyników badań laboratoryjnych, odnoszących się do niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:21:02)
2008-07-22
2008-07-22
---- -- --
---- -- --
WDU20080640399

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia na 2008 rok programów zwalczania i kontroli gruźlicy bydła, enzootycznej białaczki bydła, zakażeń wirusami wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu i ptaków dzikich oraz zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła i wścieklizny

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 03:21:51)
2008-04-18
2008-04-18
2008-12-31
---- -- --
WDU20080540331

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzikich ptaków wysoce zjadliwej grypy ptaków

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:22:01)
2008-04-02
2008-04-02
---- -- --
---- -- --
WDU20080580352

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2007-2009

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:21:59)
2008-04-08
2008-04-08
---- -- --
---- -- --
WDU20080640397

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń

uchylony (spr: 2018-08-20 03:21:52)
2008-04-18
2008-04-18
---- -- --
2012-12-24
WDU20080640398

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na 2008 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 03:21:51)
2008-04-18
2008-04-18
2008-12-31
---- -- --
WDU20080470278

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie zwalczania enzootycznej białaczki bydła

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:22:08)
2008-04-03
2008-04-03
---- -- --
---- -- --
WDU20080400237

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie sposobu i trybu zwalczania choroby pęcherzykowej świń

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:22:13)
2008-03-25
2008-03-25
---- -- --
---- -- --
WDU20080110068

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków

uchylony (spr: 2018-08-20 03:30:19)
2008-01-23
2008-01-23
---- -- --
2008-07-04
WDU20080170107

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji związanej ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:30:13)
2008-02-15
2008-02-15
---- -- --
2017-08-03
WDU20080110067

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:30:19)
2008-02-07
2008-02-07
---- -- --
---- -- --
WDU20080030017

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie opłat za wydanie rejestru zwierząt, rejestru występów gościnnych, paszportów zwierząt oraz ustalania indywidualnego numeru rejestracji cyrku

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:30:26)
2008-01-24
2008-01-24
---- -- --
---- -- --
WDU20072391751

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie środków podejmowanych w związku ze zwalczaniem u drobiu wysoce zjadliwej grypy ptaków

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:30:47)
2007-12-21
2007-12-21
---- -- --
---- -- --
WDU20072391752

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:30:47)
2007-12-21
2007-12-21
---- -- --
---- -- --
WDU20072491852

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania enzootycznej białaczki bydła

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 03:30:34)
2008-01-01
2008-01-01
2010-12-31
---- -- --
WDU20072251665

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 grudnia 2007 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków

uchylony (spr: 2018-08-20 03:30:59)
2007-12-03
2007-12-03
---- -- --
2008-07-04
WDU20072081508

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2007 r. w sprawie środków dotyczących przywozu ptaków domowych towarzyszących podróżnym w związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:31:20)
2007-11-27
2007-11-27
---- -- --
---- -- --
WDU20071921391

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia dla przywożonych zwierząt i produktów akwakultury

uchylony (spr: 2018-08-20 03:31:40)
2007-11-03
2007-11-03
---- -- --
2009-05-29
WDU20071781261

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2007 r. w sprawie zwalczania zarazy płucnej bydła

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:32:00)
2007-10-12
2007-10-12
---- -- --
---- -- --
WDU20071701200

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt

uchylony (spr: 2018-08-20 03:32:07)
2007-10-04
2007-10-04
---- -- --
2008-07-25
WDU20071751231

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych dla dodatków do wzbogacenia gleby

uchylony (spr: 2018-08-20 03:32:03)
2007-12-25
2007-12-25
---- -- --
2012-11-21
WDU20071561098

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń na obszarze województwa lubuskiego w 2007 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 03:40:01)
2007-08-29
2007-08-29
2007-12-31
---- -- --
WDU20071340946

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną

uchylony (spr: 2018-08-20 03:40:23)
2007-08-10
2007-08-10
---- -- --
2009-03-01
WDU20071090749

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2007 - 2009"

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:40:49)
2007-06-21
2007-06-21
---- -- --
---- -- --
WDU20071140784

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

uchylony (spr: 2018-08-20 03:40:45)
2007-07-14
2007-07-14
---- -- --
2008-11-14
WDU20071040714

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia programów zwalczania enzootycznej białaczki bydła, gruźlicy bydła, brucelozy u bydła, wścieklizny, gąbczastej encefalopatii bydła oraz programu zwalczania i kontroli zakażeń wirusami wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu u drobiu i ptaków dzikich

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 03:40:55)
2007-06-13
2007-06-13
2007-12-31
---- -- --
WDU20070860577

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu zgłaszania wniosku o uznanie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub regionu położonego na tym terytorium za urzędowo wolne od danej choroby zakaźnej zwierząt oraz dokumentacji, jaka powinna być dołączona do tego wniosku

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:41:10)
2007-05-31
2007-05-31
---- -- --
---- -- --
WDU20070890591

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania rzeczoznawców, ich kwalifikacji i wysokości przysługującego im wynagrodzenia oraz dokonywania przez nich szacowania

uchylony (spr: 2018-08-20 03:41:09)
2007-06-05
2007-06-05
---- -- --
2009-09-17
WDU20070770523

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym

uchylony (spr: 2018-08-20 03:41:18)
2007-05-15
2007-05-15
---- -- --
2016-03-03
WDU20070610414

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2007-2009

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 03:41:36)
2007-04-21
2007-04-21
2010-01-01
---- -- --
WDU20070440282

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania niektórych chorób zakaźnych mięczaków

uchylony (spr: 2018-08-20 03:41:54)
2007-03-28
2007-03-28
---- -- --
2009-03-12
WDU20070240158

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:42:08)
2007-03-01
2007-03-01
---- -- --
2009-03-06
WDU20070180108

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec, kóz i koniowatych

uchylony (spr: 2018-08-20 03:50:01)
2007-02-22
2007-02-22
---- -- --
2011-04-08
WDU20070180107

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt

uchylony (spr: 2018-08-20 03:50:01)
2007-02-22
2007-02-22
---- -- --
2008-07-25
WDU20070020017

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zwalczania klasycznego pomoru świń

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:50:11)
2007-01-23
2007-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20061280900

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzikich ptaków wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

uchylony (spr: 2018-08-20 04:00:10)
2006-07-18
2006-07-18
---- -- --
2007-12-21
WDU20061260881

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:00:12)
2006-07-29
2006-07-29
---- -- --
2015-01-21
WDU20061090751

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń na obszarze województwa lubuskiego

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 04:00:32)
2006-06-28
2006-06-28
2006-12-31
---- -- --
WDU20060980684

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:00:41)
2006-06-09
2006-06-09
---- -- --
---- -- --
WDU20060840583

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych dla dodatków do wzbogacania gleby

uchylony (spr: 2018-08-20 04:00:52)
2006-05-18
2006-05-18
---- -- --
2012-11-21
WDU20060750525

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

uchylony (spr: 2018-08-20 04:00:59)
2006-05-04
2006-05-04
---- -- --
2006-06-09
WDU20060830575

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostek samorządu terytorialnego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:00:53)
2006-05-31
2006-05-31
---- -- --
---- -- --
WDU20060710493

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie środków podejmowanych w związku ze zwalczaniem u drobiu wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:02)
2006-04-26
2006-04-26
---- -- --
2007-12-21
WDU20060730512

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie zwalczania niektórych chorób zakaźnych mięczaków

uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:01)
2006-05-13
2006-05-13
---- -- --
2009-03-12
WDU20060640453

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku lub przeładunku zwierząt oraz miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:07)
2006-05-03
2006-05-03
---- -- --
2009-03-06
WDU20060820572

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia programów zwalczania gruźlicy bydła, brucelozy bydła, gąbczastej encefalopatii bydła oraz wścieklizny

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 04:00:53)
2006-05-16
2006-05-16
---- -- --
2006-12-31
WDU20060500369

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:16)
2006-03-28
2006-03-28
---- -- --
2006-05-04
WDU20060440315

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:01:23)
2006-04-01
2006-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20060360251

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie określenia chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:32)
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2009-03-06
WDU20060260198

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:40)
2006-02-17
2006-02-17
---- -- --
2006-05-04
WDU20060280205

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu zwalczania pryszczycy

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:01:39)
2006-03-09
2006-03-09
---- -- --
---- -- --
WDU20060240182

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej oraz zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o tych chorobach

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 04:01:42)
2006-03-03
2006-03-03
---- -- --
---- -- --
WDU20060210159

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła

uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:44)
2006-02-24
2006-02-24
---- -- --
2009-06-24
WDU20060110057

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych w handlu owcami i kozami

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:01:57)
2006-02-07
2006-02-07
---- -- --
---- -- --
WDU20060110058

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych w handlu bydłem i świniami

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:01:57)
2006-02-07
2006-02-07
---- -- --
---- -- --
WDU20052482100

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

uchylony (spr: 2018-08-20 04:10:21)
2005-12-19
2005-12-19
---- -- --
2006-05-04
WDU20052422045

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o występowaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji oraz o wynikach monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, a także związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:10:29)
2005-12-27
2005-12-27
---- -- --
---- -- --
WDU20052231920

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

uchylony (spr: 2018-08-20 04:10:46)
2005-11-09
2005-11-09
---- -- --
2006-05-04
WDU20052171839

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 października 2005 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ubocznych produktów zwierzęcych oraz sposobu wykorzystania tych produktów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:10:56)
2005-11-15
2005-11-15
---- -- --
2014-01-24
WDU20052031688

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2005 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

uchylony (spr: 2018-08-20 04:11:15)
2005-10-17
2005-10-17
---- -- --
2006-05-04
WDU20051891600

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2005 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, oraz współpracy organów celnych z powiatowymi lekarzami weterynarii

uchylony (spr: 2018-08-20 04:11:31)
2005-10-15
2005-10-15
---- -- --
2007-05-15
WDU20051871574

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2005 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół

uchylony (spr: 2018-08-20 04:11:36)
2005-10-14
2005-10-14
---- -- --
2016-08-11
WDU20051691423

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu i warunków wprowadzania czasowych zakazów opuszczania ogniska choroby zakaźnej zwierząt oraz czasowych ograniczeń w ruchu osobowym lub pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:11:58)
2005-09-21
2005-09-21
---- -- --
---- -- --
WDU20051531280

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

uchylony (spr: 2018-08-20 04:12:14)
2005-08-27
2005-08-27
---- -- --
2007-07-14
WDU20051581330

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie zwalczania rzekomego pomoru drobiu

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:12:08)
2005-09-07
2005-09-07
---- -- --
---- -- --
WDU20051381158

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla umieszczania na rynku zwierząt i produktów akwakultury

uchylony (spr: 2018-08-20 04:20:11)
2005-08-10
2005-08-10
---- -- --
2009-03-12
WDU20051381159

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania chorób zakaźnych ryb

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:20:11)
2005-08-10
2005-08-10
---- -- --
2009-03-12
WDU20051261058

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych niezbędnych do uzyskania i zachowania uznania stada lub gospodarstwa za urzędowo wolne lub wolne od chorób zakaźnych zwierząt

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:20:24)
2005-07-26
2005-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20050990828

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia lekarzy weterynarii za dokonanie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:20:55)
2005-06-22
2005-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20050880750

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie zwalczania wąglika

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:21:03)
2005-06-03
2005-06-03
---- -- --
---- -- --
WDU20050780688

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym

uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:09)
2005-05-21
2005-05-21
---- -- --
2015-10-24
WDU20050790690

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie zwalczania brucelozy

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:21:09)
2005-05-24
2005-05-24
---- -- --
---- -- --
WDU20050600528

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zwalczania chorób zakaźnych ryb

uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:34)
2005-04-29
2005-04-29
---- -- --
2009-03-12
WDU20050370332

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:58)
2005-03-19
2005-03-19
---- -- --
2015-01-21
WDU20050370334

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie i przemieszczaniu koniowatych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:21:58)
2005-03-19
2005-03-19
---- -- --
---- -- --
WDU20050300260

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie zwalczania enzootycznej białaczki bydła

uchylony (spr: 2018-08-20 04:22:06)
2005-03-05
2005-03-05
---- -- --
2008-04-03
WDU20050130102

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia dla przywożonych zwierząt i produktów akwakultury

uchylony (spr: 2018-08-20 04:30:21)
2005-02-05
2005-02-05
---- -- --
2009-05-29
WDU20050130103

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:30:21)
2005-02-05
2005-02-05
---- -- --
---- -- --
WDU20042812792

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych

uchylony (spr: 2018-08-20 04:30:49)
2004-12-31
2004-12-31
---- -- --
2013-11-23
WDU20042862886

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych w handlu zwierzętami

uchylony (spr: 2018-08-20 04:30:38)
2004-12-31
2004-12-31
---- -- --
2006-02-07
WDU20042862887

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2004 r. uchylające rozporządzenie w sprawie świadectw zdrowia bydła, świń, owiec i kóz będących przedmiotem handlu

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:30:37)
2004-12-31
2004-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20050040025

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do zarodków bydła

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:30:34)
2005-01-10
2005-01-10
---- -- --
---- -- --
WDU20050040024

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia świń

uchylony (spr: 2018-08-20 04:30:34)
2005-01-10
2005-01-10
---- -- --
2013-09-19
WDU20042822813

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:30:46)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042722697

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku lub przeładunku zwierząt oraz miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury

uchylony (spr: 2018-08-20 04:31:02)
2005-01-08
2005-01-08
---- -- --
2006-05-03
WDU20042732713

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu zwalczania choroby pęcherzykowej świń

uchylony (spr: 2018-08-20 04:31:00)
2005-01-11
2005-01-11
---- -- --
2008-03-25
WDU20042692676

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla dodatków do wzbogacenia gleby

uchylony (spr: 2018-08-20 04:31:05)
2005-01-06
2005-01-06
---- -- --
2012-11-21
WDU20042582585

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie zwalczania gruźlicy bydła

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:31:14)
2004-12-21
2004-12-21
---- -- --
---- -- --
WDU20042312324

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2004 r. w sprawie zwalczania klasycznego pomoru świń

uchylony (spr: 2018-08-20 04:31:46)
2004-11-06
2004-11-06
---- -- --
2007-01-23
WDU20042312323

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie chowu lub hodowli zwierząt akwakultury oraz rozrodu ryb

uchylony (spr: 2018-08-20 04:31:47)
2004-11-06
2004-11-06
---- -- --
2008-11-08
WDU20042192225

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych

uchylony (spr: 2018-08-20 04:31:59)
2004-10-23
2004-10-23
---- -- --
2013-11-23
WDU20042152188

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla chowu lub hodowli zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:32:03)
2004-10-16
2004-10-16
---- -- --
---- -- --
WDU20042152187

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

uchylony (spr: 2018-08-20 04:32:03)
2004-10-09
2004-10-09
---- -- --
2007-12-21
WDU20041801864

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu zwalczania pryszczycy

uchylony (spr: 2018-08-20 04:40:40)
2004-08-26
2004-08-26
---- -- --
2006-03-09
WDU20041601672

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru i szczególnego sposobu prowadzenia rejestru psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie oraz wzoru zaświadczenia o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:41:02)
2004-10-15
2004-10-15
---- -- --
---- -- --
WDU20041521607

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie chorób zakaźnych zwierząt, dla których opracowuje się programy zwalczania

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:41:10)
2004-07-10
2004-07-10
---- -- --
2004-02-24
WDU20041581659

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu zwalczania niektórych chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:41:04)
2004-07-20
2004-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20041581657

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:41:04)
2004-07-27
2004-07-27
---- -- --
---- -- --
WDU20041581658

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:41:04)
2004-07-27
2004-07-27
---- -- --
2015-06-17
WDU20041561638

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia punktu kopulacyjnego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:41:07)
2004-07-23
2004-07-23
---- -- --
---- -- --
WDU20041581656

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla umieszczania na rynku zwierząt i produktów akwakultury

uchylony (spr: 2018-08-20 04:41:04)
2004-07-27
2004-07-27
---- -- --
2005-08-10
WDU20041561637

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie świadectw zdrowia bydła, świń, owiec i kóz będących przedmiotem handlu

uchylony (spr: 2018-08-20 04:41:07)
2004-07-16
2004-07-16
---- -- --
2004-12-31
WDU20041421512

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych w handlu zwierzętami

uchylony (spr: 2018-08-20 04:41:23)
2004-06-30
2004-06-30
---- -- --
2006-02-07
WDU20041421509

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

uchylony (spr: 2018-08-20 04:41:24)
2004-07-07
2004-07-07
---- -- --
2014-01-01
WDU20041291372

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w tworzeniu planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:41:43)
2004-06-15
2004-06-15
---- -- --
---- -- --
WDU20041311413

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie bydła, świń, owiec i kóz oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia takich zwierząt

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:41:39)
2004-06-09
2004-06-09
---- -- --
---- -- --
WDU20041301394

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie zoonoz oraz czynników zoonotycznych podlegających obowiązkowi rejestracji

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:41:40)
2004-06-08
2004-06-08
---- -- --
2005-02-24
WDU20041311408

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu zwalczania afrykańskiego pomoru koni

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:41:39)
2004-06-09
2004-06-09
---- -- --
---- -- --
WDU20041251315

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie zwalczania choroby niebieskiego języka

uchylony (spr: 2018-08-20 04:41:50)
2004-06-02
2004-06-02
---- -- --
2012-10-25
WDU20041081152

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do zarodków bydła

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:50:01)
2004-05-11
2004-05-11
---- -- --
---- -- --
WDU20041081153

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania

uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:01)
2004-05-19
2004-05-19
---- -- --
2008-12-24
WDU20041001020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań przy przywozie i przemieszczaniu koniowatych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:50:15)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041001022

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:15)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2011-11-03
WDU20041001015

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła

uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:15)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2006-02-24
WDU20041001016

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec, kóz i koni

uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:15)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2007-02-22
WDU20041001017

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia świń

uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:15)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2013-09-19
WDU20041001010

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:50:16)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041001011

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt

uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:16)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2007-02-22
WDU20041001012

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:50:16)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040940920

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie powiadamiania o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi notyfikacji w Unii Europejskiej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:32)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2006-03-03

Książki

helion

Cena: 9.90

Cena: 67.00

Cena: 7.90

Cena: 69.00

Cena: 129.00

Cena: 49.00

Cena: 179.00

Cena: 77.00

Cena: 99.00

Cena: 44.90

Cena: 79.00

Cena: 59.00

Cena: 57.00

Cena: 69.00

Cena: 79.00

Cena: 44.90

Cena: 59.00

Cena: 29.90

Cena: 9.90

Cena: 99.00

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu