zaloguj facebukiem
Wymagania normy ISO 14 001:2015


_

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych


akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-09-17 02:25:56) Dz.U. 2004 nr 93 poz. 89738
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty warunków uznania

akt objęty tekstem jednolitym
2017-09-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie współczynników równoważności określających ilości mleka wykorzystywanego do wyprodukowania podstawowych przetworów mlecznych

obowiązujący
2016-03-08
2016-03-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty warunków uznania

akt posiada tekst jednolity
2016-03-08
2016-03-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2015/2016

obowiązujący
2015-06-25
2015-06-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2015/2016

obowiązujący
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2014/2015

obowiązujący
2015-01-07
2015-01-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2014/2015

obowiązujący
2015-01-07
2015-01-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2014/2015

wygaśnięcie aktu
2014-07-01
2014-07-01
2015-08-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2014/2015

wygaśnięcie aktu
2014-09-01
2014-09-01
2015-08-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2013/2014

wygaśnięcie aktu
2013-12-24
2013-12-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2013/2014

wygaśnięcie aktu
2013-12-24
2013-12-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2013/2014

wygaśnięcie aktu
2013-12-11
2013-12-11
2014-08-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2013/2014

wygaśnięcie aktu
2013-06-28
2013-06-28
2014-08-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2013/2014

wygaśnięcie aktu
2013-09-01
2013-09-01
2014-08-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2012/2013

wygaśnięcie aktu
2012-12-01
2012-12-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2012/2013

wygaśnięcie aktu
2012-11-29
2012-11-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2012/2013

wygaśnięcie aktu
2012-07-03
2012-07-03
2013-08-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2012/2013

wygaśnięcie aktu
2012-09-01
2012-09-01
2013-08-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania informacji dyrektorom oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego i dostawcom hurtowym

obowiązujący
2012-06-11
2012-06-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2011/2012

wygaśnięcie aktu
2011-12-10
2011-12-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2011/2012

wygaśnięcie aktu
2011-11-24
2011-11-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2011/2012

wygaśnięcie aktu
2011-06-23
2011-06-23
2012-08-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2011/2012

wygaśnięcie aktu
2011-09-01
2011-09-01
2012-08-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2010/2011

wygaśnięcie aktu
2010-12-15
2010-12-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2010/2011

wygaśnięcie aktu
2010-11-17
2010-11-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2010/2011

wygaśnięcie aktu
2010-08-30
2010-08-30
2011-08-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2010/11

wygaśnięcie aktu
2010-09-01
2010-09-01
2011-08-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie współczynnika przydziału indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2009/2010

wygaśnięcie aktu
2009-11-16
2009-11-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej w roku kwotowym 2009/2010

wygaśnięcie aktu
2009-11-19
2009-11-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2009/2010

wygaśnięcie aktu
2009-09-01
2009-09-01
2010-08-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie współczynnika przydziału indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2008/2009

wygaśnięcie aktu
2008-12-19
2008-12-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2008 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej w roku kwotowym 2008/2009

wygaśnięcie aktu
2008-10-31
2008-10-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2008/2009

wygaśnięcie aktu
2008-09-01
2008-09-01
2009-08-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2007 r. w sprawie współczynnika przydziału indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2007/2008

wygaśnięcie aktu
2007-11-06
2007-11-06
2008-08-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2007/2008

wygaśnięcie aktu
2007-11-01
2007-11-01
2008-08-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej w roku kwotowym 2007/2008

wygaśnięcie aktu
2007-10-03
2007-10-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2007/2008

wygaśnięcie aktu
2007-09-01
2007-09-01
2008-08-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2006 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej w roku kwotowym 2006/2007

wygaśnięcie aktu
2006-10-30
2006-10-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2006/2007

wygaśnięcie aktu
2006-09-01
2006-09-01
2007-08-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy

obowiązujący
2005-08-24
2005-08-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół

wygaśnięcie aktu
2005-09-01
2005-09-01
2006-08-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wzoru miesięcznego rejestru mleka i przetworów mlecznych oraz wzoru formularza do przekazywania informacji o ilości mleka i przetworów mlecznych

obowiązujący
2005-06-03
2005-06-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia współczynników równoważności oraz zakresu zawartości tłuszczu w śmietance

obowiązujący
2005-04-25
2005-04-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do żłobków, przedszkoli i szkół

wygaśnięcie aktu
2004-05-17
2004-05-17
2004-06-25
---- -- --
e
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 17 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
Ustawa z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych
Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 12 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2016/2017

uznany za uchylony
2016-06-23
2016-06-23
---- -- --
2017-08-22

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017

uznany za uchylony
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
2017-08-22

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłacenia dopłaty krajowej oraz szczegółowego zakresu kontroli wykorzystania tej dopłaty

uznany za uchylony
2009-12-01
2009-12-01
---- -- --
2017-08-22

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie stawek rekompensat stosowanych dla poszczególnych województw

uznany za uchylony
2009-08-27
2009-08-27
---- -- --
2010-08-28

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek rekompensat stosowanych dla poszczególnych województw

uchylony
2008-08-29
2008-08-29
---- -- --
2009-08-27

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie stawek rekompensat dla poszczególnych województw

uchylony
2007-08-31
2007-08-31
---- -- --
2009-08-27

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie maksymalnej wielkości indywidualnej ilości referencyjnej, za którą można uzyskać rekompensatę

uznany za uchylony
2007-08-31
2007-08-31
---- -- --
2010-08-28

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłacenia dopłaty krajowej oraz szczegółowego zakresu kontroli wykorzystania tej dopłaty

uznany za uchylony
2007-09-01
2007-09-01
---- -- --
2017-08-22

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia laboratoriów referencyjnych do badan zawartości tłuszczu w mleku oraz sposobu funkcjonowania systemu badania zawartości tłuszczu w mleku

uznany za uchylony
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
2015-10-03

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie wielkości zwiększenia sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych

uznany za uchylony
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
2007-06-30

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie minimalnej ilości masła, której może dotyczyć wniosek o dopłatę do zakupu masła

uznany za uchylony
2005-05-10
2005-05-10
---- -- --
2010-08-28

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania informacji dyrektorom oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego i dostawcom hurtowym

uchylony
2005-05-11
2005-05-11
---- -- --
2012-06-11

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu rozdysponowania krajowej rezerwy

uznany za uchylony
2005-01-21
2005-01-21
---- -- --
2005-04-01

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2004 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania informacji przez podmioty skupujące dyrektorom oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego i dostawcom hurtowym

uchylony
2004-10-15
2004-10-15
---- -- --
2005-05-11

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2004 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji przez podmioty skupujące dostawcom hurtowym oraz wzoru zestawienia zbiorczego przekazywanego przez podmioty skupujące dyrektorom oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego

uznany za uchylony
2004-10-15
2004-10-15
---- -- --
2012-06-11

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie metod pobierania próbek mleka do badań zawartości tłuszczu w mleku oraz metod oznaczania zawartości tłuszczu w mleku

uznany za uchylony
2004-09-21
2004-09-21
---- -- --
2015-10-03

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie wzoru rejestru mleka i przetworów mlecznych, sposobu jego prowadzenia oraz wzoru formularza do przekazywania informacji o ilości wyprodukowanego i wykorzystanego mleka

uznany za uchylony
2004-08-14
2004-08-14
---- -- --
2005-06-03

Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych, dostarczanych do żłobków, przedszkoli i szkół

uznany za uchylony
2004-06-15
2004-06-15
---- -- --
2005-09-01

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie minimalnej ilości masła, której może dotyczyć wniosek o dopłatę do zakupu masła

uchylony
2004-05-19
2004-05-19
---- -- --
2005-05-10

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty warunków uznania

akt objęty tekstem jednolitym
2017-09-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2016/2017

uznany za uchylony
2016-06-23
2016-06-23
---- -- --
2017-08-22

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017

uznany za uchylony
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
2017-08-22

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie współczynników równoważności określających ilości mleka wykorzystywanego do wyprodukowania podstawowych przetworów mlecznych

obowiązujący
2016-03-08
2016-03-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty warunków uznania

akt posiada tekst jednolity
2016-03-08
2016-03-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2015/2016

obowiązujący
2015-06-25
2015-06-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2015/2016

obowiązujący
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2014/2015

obowiązujący
2015-01-07
2015-01-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2014/2015

obowiązujący
2015-01-07
2015-01-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2014/2015

wygaśnięcie aktu
2014-07-01
2014-07-01
2015-08-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2014/2015

wygaśnięcie aktu
2014-09-01
2014-09-01
2015-08-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2013/2014

wygaśnięcie aktu
2013-12-24
2013-12-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2013/2014

wygaśnięcie aktu
2013-12-24
2013-12-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2013/2014

wygaśnięcie aktu
2013-12-11
2013-12-11
2014-08-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2013/2014

wygaśnięcie aktu
2013-06-28
2013-06-28
2014-08-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2013/2014

wygaśnięcie aktu
2013-09-01
2013-09-01
2014-08-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2012/2013

wygaśnięcie aktu
2012-12-01
2012-12-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2012/2013

wygaśnięcie aktu
2012-11-29
2012-11-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2012/2013

wygaśnięcie aktu
2012-07-03
2012-07-03
2013-08-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2012/2013

wygaśnięcie aktu
2012-09-01
2012-09-01
2013-08-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania informacji dyrektorom oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego i dostawcom hurtowym

obowiązujący
2012-06-11
2012-06-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2011/2012

wygaśnięcie aktu
2011-12-10
2011-12-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2011/2012

wygaśnięcie aktu
2011-11-24
2011-11-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2011/2012

wygaśnięcie aktu
2011-06-23
2011-06-23
2012-08-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2011/2012

wygaśnięcie aktu
2011-09-01
2011-09-01
2012-08-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2010/2011

wygaśnięcie aktu
2010-12-15
2010-12-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2010/2011

wygaśnięcie aktu
2010-11-17
2010-11-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2010/2011

wygaśnięcie aktu
2010-08-30
2010-08-30
2011-08-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2010/11

wygaśnięcie aktu
2010-09-01
2010-09-01
2011-08-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłacenia dopłaty krajowej oraz szczegółowego zakresu kontroli wykorzystania tej dopłaty

uznany za uchylony
2009-12-01
2009-12-01
---- -- --
2017-08-22

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie współczynnika przydziału indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2009/2010

wygaśnięcie aktu
2009-11-16
2009-11-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej w roku kwotowym 2009/2010

wygaśnięcie aktu
2009-11-19
2009-11-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie stawek rekompensat stosowanych dla poszczególnych województw

uznany za uchylony
2009-08-27
2009-08-27
---- -- --
2010-08-28

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2009/2010

wygaśnięcie aktu
2009-09-01
2009-09-01
2010-08-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie współczynnika przydziału indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2008/2009

wygaśnięcie aktu
2008-12-19
2008-12-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2008 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej w roku kwotowym 2008/2009

wygaśnięcie aktu
2008-10-31
2008-10-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek rekompensat stosowanych dla poszczególnych województw

uchylony
2008-08-29
2008-08-29
---- -- --
2009-08-27

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2008/2009

wygaśnięcie aktu
2008-09-01
2008-09-01
2009-08-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2007 r. w sprawie współczynnika przydziału indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2007/2008

wygaśnięcie aktu
2007-11-06
2007-11-06
2008-08-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2007/2008

wygaśnięcie aktu
2007-11-01
2007-11-01
2008-08-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej w roku kwotowym 2007/2008

wygaśnięcie aktu
2007-10-03
2007-10-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie stawek rekompensat dla poszczególnych województw

uchylony
2007-08-31
2007-08-31
---- -- --
2009-08-27

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie maksymalnej wielkości indywidualnej ilości referencyjnej, za którą można uzyskać rekompensatę

uznany za uchylony
2007-08-31
2007-08-31
---- -- --
2010-08-28

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłacenia dopłaty krajowej oraz szczegółowego zakresu kontroli wykorzystania tej dopłaty

uznany za uchylony
2007-09-01
2007-09-01
---- -- --
2017-08-22

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2007/2008

wygaśnięcie aktu
2007-09-01
2007-09-01
2008-08-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2006 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej w roku kwotowym 2006/2007

wygaśnięcie aktu
2006-10-30
2006-10-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2006/2007

wygaśnięcie aktu
2006-09-01
2006-09-01
2007-08-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy

obowiązujący
2005-08-24
2005-08-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia laboratoriów referencyjnych do badan zawartości tłuszczu w mleku oraz sposobu funkcjonowania systemu badania zawartości tłuszczu w mleku

uznany za uchylony
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
2015-10-03

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół

wygaśnięcie aktu
2005-09-01
2005-09-01
2006-08-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie wielkości zwiększenia sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych

uznany za uchylony
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
2007-06-30

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wzoru miesięcznego rejestru mleka i przetworów mlecznych oraz wzoru formularza do przekazywania informacji o ilości mleka i przetworów mlecznych

obowiązujący
2005-06-03
2005-06-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie minimalnej ilości masła, której może dotyczyć wniosek o dopłatę do zakupu masła

uznany za uchylony
2005-05-10
2005-05-10
---- -- --
2010-08-28

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia współczynników równoważności oraz zakresu zawartości tłuszczu w śmietance

obowiązujący
2005-04-25
2005-04-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania informacji dyrektorom oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego i dostawcom hurtowym

uchylony
2005-05-11
2005-05-11
---- -- --
2012-06-11

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu rozdysponowania krajowej rezerwy

uznany za uchylony
2005-01-21
2005-01-21
---- -- --
2005-04-01

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2004 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania informacji przez podmioty skupujące dyrektorom oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego i dostawcom hurtowym

uchylony
2004-10-15
2004-10-15
---- -- --
2005-05-11

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2004 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji przez podmioty skupujące dostawcom hurtowym oraz wzoru zestawienia zbiorczego przekazywanego przez podmioty skupujące dyrektorom oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego

uznany za uchylony
2004-10-15
2004-10-15
---- -- --
2012-06-11

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie metod pobierania próbek mleka do badań zawartości tłuszczu w mleku oraz metod oznaczania zawartości tłuszczu w mleku

uznany za uchylony
2004-09-21
2004-09-21
---- -- --
2015-10-03

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie wzoru rejestru mleka i przetworów mlecznych, sposobu jego prowadzenia oraz wzoru formularza do przekazywania informacji o ilości wyprodukowanego i wykorzystanego mleka

uznany za uchylony
2004-08-14
2004-08-14
---- -- --
2005-06-03

Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych, dostarczanych do żłobków, przedszkoli i szkół

uznany za uchylony
2004-06-15
2004-06-15
---- -- --
2005-09-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do żłobków, przedszkoli i szkół

wygaśnięcie aktu
2004-05-17
2004-05-17
2004-06-25
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie minimalnej ilości masła, której może dotyczyć wniosek o dopłatę do zakupu masła

uchylony
2004-05-19
2004-05-19
---- -- --
2005-05-10
32006R1547

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1547/2006 z dnia 13 października 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2204/90

2006-10-13
32006R0734

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 734/2006 z dnia 16 maja 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy na prywatne składowanie niektórych serów w okresie składowania 2006/2007

2006-05-16
32005R1898

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1898/2005 z dnia 9 listopada 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do środków w zakresie zbytu śmietanki, masła i masła skoncentrowanego na rynku Wspólnoty

2005-11-09
32004R0921

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 921/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2191/81, (EWG) nr 429/90 i (WE) nr 2571/97 w celu uwzględnienia wymogów dyrektywy Rady 92/46/EWG ustanawiającej przepisy zdrowotne dla produkcji i wprowadzania do obrotu surowego mleka, mleka poddanego obróbce termicznej i produktów na bazie mleka

2004-04-29
32004R0810

2004-04-29
32004R0595

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 595/2004 z dnia 30 marca 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych

2004-03-30
32004R0318

2004-02-23
32004R0186

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 186/2004 z dnia 2 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 oraz rozporządzenie (WE) nr 2571/97 w odniesieniu do kodów nomenklatury scalonej dla słodkich herbatników, gofrów i wafli.

2004-02-02
32003R2208

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2208/2003 z dnia 17 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2921/90 w sprawie pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego

2003-12-17
32003R2132

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2132/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

2003-12-04
32003R2131

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2131/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

2003-12-04
32003R1788

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1788/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych

2003-09-29
32003R1787

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1787/2003 z dnia 29 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

2003-09-29
32003R0824

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 824/2003 z dnia 13 maja 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 (w zakresie pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania niektórych serów w roku gospodarczym 2003/2004)

2003-05-13
32003R0785

Commission Regulation (EC) No 785/2003 of 8 May 2003 amending Regulation (EEC) No 2921/90 on aid for the production of casein and caseinates from skimmed milk

2003-05-08
32003R0806

Rozporządzenie Rady (WE) NR 806/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. dostosowujące do decyzji 1999/468/WE przepisy odnoszące się do komitetów wspomagających Komisję w wykonywaniu jej uprawnień wykonawczych ustanowionych w instrumentach Rady przyjętych zgodnie z procedurą konsultacji (większość kwalifikowana)

2003-04-14
32003R0359

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 359/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2771/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła i śmietany

2003-02-27
32002R1534

2002-08-28
32002R0778

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 778/2002 z dnia 7 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

2002-05-07
32002R0509

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 509/2002 z dnia 21 marca 2002 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

2002-03-21
32001R1851

2001-09-19
32001R1614

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1614/2001 z dnia 7 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2771/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła i śmietany

2001-08-07
32001R1565

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1565/2001 z dnia 31 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2191/81 w sprawie przyznawania pomocy w odniesieniu do zakupu masła przez instytucje i organizacje o celu niezarobkowym

2001-07-31
32001R1392

2001-07-09
32001R0214

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 214/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w sprawie interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

2001-01-12
32001R0213

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2001 z dnia 9 stycznia 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do metod analizy oraz oceny jakości mleka i przetworów mlecznych oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2771/1999 i (WE) nr 2799/1999

2001-01-09
32000R2707

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2707/2000 z dnia 11 grudnia 2000 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej do dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach edukacyjnych

2000-12-11
32000R2348

2000-10-23
32000R2099

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2099/2000 z dnia 3 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2771/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła oraz śmietany

2000-10-03
32000R1670

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1670/2000 z dnia 20 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

2000-07-20
32000R1560

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1560/2000 z dnia 17 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2771/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/99 w odniesieniu do interwencji na rynku masła i śmietany

2000-07-17
32000R1526

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1526/2000 z dnia 13 lipca 2000 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

2000-07-13
32000R1040

2000-05-16
32000R0635

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 635/2000 z dnia 24 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2571/97 w sprawie sprzedaży masła po obniżonych cenach oraz przyznawania pomocy w odniesieniu do śmietany, masła i koncentratu masła, przeznaczonych do wykorzystania w produkcji ciast, lodów i innych środków spożywczych

2000-03-24
31999R2799

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2799/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/99 w odniesieniu do przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

1999-12-17
31999R2771

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2771/99 z dnia 16 grudnia 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła i śmietany

1999-12-16
31999R2654

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2654/1999 z dnia 16 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2921/90 w sprawie pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego

1999-12-16
31999R1255

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

1999-05-17
31999R0494

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/1999 z dnia 5 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2571/97 w sprawie sprzedaży masła po obniżonych cenach oraz przyznawania pomocy w odniesieniu do śmietany, masła i koncentratu masła, przeznaczonych do wykorzystania w produkcji ciast, lodów i innych środków spożywczych

1999-03-05
31999R0124

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/1999 z dnia 20 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 1589/87, (EWG) nr 429/90, (EWG) nr 1158/91, (EWG) nr 3378/91, (EWG) nr 3398/91 i (WE) nr 2571/97 w odniesieniu do terminu składania ofert przetargowych

1999-01-20
31999R0101

1999-01-15
31998R1550

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1550/98 z dnia 17 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2571/97 w sprawie sprzedaży masła po obniżonych cenach oraz przyznawania pomocy w odniesieniu do śmietany, masła i koncentratu masła, przeznaczonych do wykorzystania w produkcji ciast, lodów i innych środków spożywczych

1998-07-17
31998R1207

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1207/98 z dnia 10 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2191/81 w sprawie przyznawania pomocy w odniesieniu do zakupu masła przez instytucje i organizacje o celu niezarobkowym

1998-06-10
31998R1061

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1061/98 z dnia 25 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2571/97 w sprawie sprzedaży masła po obniżonych cenach oraz przyznawania pomocy w odniesieniu do śmietany, masła i koncentratu masła, przeznaczonych do wykorzystania w produkcji ciast, lodów i innych środków spożywczych

1998-05-25
31998R0417

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 417/98 z dnia 20 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 429/90 w sprawie przyznawania w formie przetargu pomocy na koncentrat masła przeznaczony do bezpośredniego spożycia we Wspólnocie

1998-02-20
31997R2571

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2571/97 z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie sprzedaży masła po obniżonych cenach oraz przyznawania pomocy do śmietany, masła i koncentratu masła, przeznaczonych do wykorzystania w produkcji ciast, lodów i innych środków spożywczych

1997-12-15
31995R2196

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2196/95 z dnia 18 września 1995 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2191/81 w sprawie przyznawania pomocy w odniesieniu do zakupu masła przez instytucje i organizacje o celu niezarobkowym

1995-09-18
31995R1802

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1802/95 z dnia 25 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenia ustalające przed dniem 1 lutego 1995 r. niektóre ceny i kwoty na rynku mleka i przetworów mlecznych, których wartość w ecu została dostosowana w wyniku zniesienia współczynnika poprawkowego dla rolniczych kursów przeliczeniowych

1995-07-25
31995R1368

Rozporządzenie Komisji (We) Nr 1368/95 z dnia 16 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2921/90 w sprawie pomocy w odniesieniu do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego

1995-06-16
31995R0455

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 455/95 z dnia 28 lutego 1995 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1547/87 i (EWG) nr 1589/87 w odniesieniu do skupu masła przez agencje interwencyjne oraz rozporządzenie (EWG) nr 2191/81 i (EWG) nr 570/88 w odniesieniu do przyznawania pomocy w odniesieniu do zakupu i sprzedaży masła po obniżonych cenach określonym kategoriom konsumentów i przemysłów

1995-02-28
31994R2029

RozporzĄdzenie Komisji (We) NR 2029/94 z dnia 8 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2191/81 w sprawie przyznawania pomocy na zakup masła przez instytucje i organizacje niedochodowe

1994-08-08
31994R1756

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1756/94 z dnia 18 lipca 1994 r. otwierające ilościowe kontyngenty przywozowe na wyroby włókiennicze z kategorii 122, 123, 124, 125 B, 140 oraz 146 C z Chińskiej Republiki Ludowej oraz zmieniające załączniki IV i V do rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94 w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich

1994-07-18
31993R1756

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1756/93 z dnia 30 czerwca 1993 r. ustalające terminy operacyjne dla rolniczych kursów przeliczeniowych stosowanych w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

1993-06-30
31992R3950

Council Regulation (EEC) No 3950/92, of 28 December 1992, establishing an additional levy in the milk and milk products sector

1992-12-28
31992R3774

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3774/92 z dnia 23 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2315/76, 3143/85, 570/88, 429/90, 3378/91 i 3398/91

1992-12-23
31992R1939

Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 1939/92 z dnia 14 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2921/90 w sprawie pomocy na produkcję kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego

1992-07-14
31992R1264

RozporzĄdzenie Komisji (Ewg) Nr 1264/92 z dnia 18 maja 1992 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 429/90 w sprawie przyznawania w formie przetargu pomocy na koncentrat masła przeznaczony do bezpośredniego spożycia we Wspólnocie oraz rozporządzenie (EWG) nr 3143/85 w sprawie sprzedaży po obniżonych cenach masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego przeznaczonego do bezpośredniego spożycia w postaci koncentratu masła

1992-05-18
31991R3060

RozporzĄdzenie Komisji (Ewg) NR 3060/91 z dnia 18 października 1991 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3143/85 w sprawie sprzedaży po obniżonych cenach masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego przeznaczonego do bezpośredniego spożycia w postaci koncentratu masła

1991-10-18
31991R1768

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1768/91 z dnia 21 czerwca 1991 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2921/90 w sprawie pomocy na produkcję kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego

1991-06-21
31991R1497

1991-06-03
31990R3301

1990-11-15
31990R2921

Rozporządzenie Komisji (EWG) NR 2921/90 z dnia 10 października 1990 r. w sprawie pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego

1990-10-10
31990R2617

Rozporządzenie Komisji (EWG) NR 2617/90 z dnia 11 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 429/90 w sprawie przyznawania w formie przetargu pomocy w odniesieniu do koncentratu masła przeznaczonego do bezpośredniego spożycia we Wspólnocie

1990-09-11
31990R2204

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2204/90 z dnia 24 lipca 1990 r. ustanawiające dodatkowe ogólne zasady wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych w odniesieniu do sera

1990-07-24
31990R1265

1990-05-14
31990R0429

1990-02-20
31989R2690

1989-09-06
31989R1953

1989-06-30
31989R0231

1989-01-30
31988R3036

1988-09-30
31988R0775

1988-03-24
31988R0442

1988-02-17
31987R1807

1987-06-29
31987R1096

1987-04-21
31987R0569

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 569/87 z dnia 26 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3143/85 w sprawie sprzedaży po obniżonych cenach masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego przeznaczonego do bezpośredniego spożycia w postaci koncentratu masła

1987-02-26
31986R3157

1986-10-16
31986R2889

1986-09-18
31986R1325

1986-05-05
31986R0715

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 715/86 z dnia 6 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3143/85 w sprawie sprzedaży po obniżonych cenach masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego przeznaczonego do bezpośredniego spożycia w postaci koncentratu masła

1986-03-06
31986R0713

1986-03-06
31985R3812

Rozporządzenie Komisji (EWG) NR 3812/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. dostosowujące niektóre rozporządzenia w sprawie mleka i przetworów mlecznych w następstwie przystąpienia Hiszpanii

1985-12-20
31985R3562

1985-12-17
31985R3143

1985-11-11
31985R1365

1985-05-24
31983R3514

1983-12-13
31983R0269

Rozporządzenie Komisji (EWG) NR 269/83 z dnia 1 lutego 1983 r. zmieniające po raz czwarty rozporządzenia (EWG) nr 2191/81 oraz (EWG) nr 2192/81 w odniesieniu do środków kontroli związanych z przyznawaniem pomocy na zakup masła przez instytucje i organizacje o celu niezarobkowym oraz armie i podobne jednostki Państw Członkowskich

1983-02-01
31981R2429

1981-08-21
31981R2191

1981-07-31

Box

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu