Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju


art. 32-36 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu gruntów.
Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych.
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
Ustawa z dnia 13 października 2000 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 8 maja 2002 r. o likwidacji Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego i ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 04:41:20) Dz.U. 2004 nr 116 poz. 120618

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20091231025

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:00:18)
2009-08-05
2009-08-05
---- -- --
---- -- --
WDU20091100917

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:10:01)
2009-07-14
2009-07-14
---- -- --
---- -- --
WDU20091020846

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:01:44)
2009-06-30
2009-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20091020845

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:01:44)
2009-06-30
2009-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20090970812

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:01:49)
2009-06-23
2009-06-23
---- -- --
---- -- --
WDU20090850718

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:02:03)
2009-06-05
2009-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20090370291

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:03:08)
2009-03-10
2009-03-10
---- -- --
---- -- --
WDU20082351595

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach zagranicą

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:10:30)
2008-12-30
2008-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20082361638

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:10:24)
2008-12-31
2008-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20082281518

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:10:42)
2008-12-24
2008-12-24
---- -- --
---- -- --
WDU20082301544

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:10:37)
2008-12-29
2008-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20082241480

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:10:49)
2008-12-19
2008-12-19
---- -- --
---- -- --
WDU20082211444

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:10:55)
2008-12-31
2008-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20082051284

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:11:21)
2008-12-05
2008-12-05
---- -- --
---- -- --
WDU20081490942

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:12:12)
2008-08-19
2008-08-19
---- -- --
---- -- --
WDU20081390882

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:12:20)
2008-08-01
2008-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20081280824

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:12:29)
2008-08-02
2008-08-02
---- -- --
---- -- --
WDU20081080694

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:20:18)
2008-06-24
2008-06-24
---- -- --
---- -- --
WDU20080740448

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:20:54)
2008-04-30
2008-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20080230140

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:21:38)
2008-02-13
2008-02-13
---- -- --
---- -- --
WDU20080020004

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:21:58)
2008-01-04
2008-01-04
---- -- --
---- -- --
WDU20072331717

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:22:24)
2007-12-29
2007-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20072251666

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:30:03)
2007-12-03
2007-12-03
---- -- --
---- -- --
WDU20072041480

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:30:31)
2007-11-05
2007-11-05
---- -- --
---- -- --
WDU20071961422

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:30:40)
2007-10-24
2007-10-24
---- -- --
---- -- --
WDU20071781259

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej funduszom kapitału zalążkowego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:31:06)
2007-10-12
2007-10-12
---- -- --
---- -- --
WDU20071601131

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:31:26)
2007-09-05
2007-09-05
---- -- --
---- -- --
WDU20071400991

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 25 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:31:48)
2007-08-03
2007-08-03
---- -- --
---- -- --
WDU20071390980

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:31:49)
2007-08-02
2007-08-02
---- -- --
---- -- --
WDU20071240864

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:32:07)
2007-07-26
2007-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20071200825

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:32:14)
2007-07-20
2007-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20071020698

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:32:35)
2007-06-11
2007-06-11
---- -- --
---- -- --
WDU20071020699

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:32:35)
2007-06-11
2007-06-11
---- -- --
---- -- --
WDU20071030711

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:32:32)
2007-06-11
2007-06-11
---- -- --
---- -- --
WDU20071030712

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:32:32)
2007-06-11
2007-06-11
---- -- --
---- -- --
WDU20071030713

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:32:32)
2007-06-11
2007-06-11
---- -- --
---- -- --
WDU20071020706

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:32:33)
2007-06-19
2007-06-19
---- -- --
---- -- --
WDU20070980655

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:40:05)
2007-06-04
2007-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20070990672

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kontraktu wojewódzkiego oraz wzoru wniosku zarządu województwa o przyznanie środków na realizację regionalnych programów operacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:40:03)
2007-06-05
2007-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20070950631

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:40:08)
2007-05-30
2007-05-30
---- -- --
---- -- --
WDU20070950632

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na zatrudnienie w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 03:40:08)
2007-05-30
2007-01-01
2008-04-01
---- -- --
WDU20070900602

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:40:13)
2007-06-07
2007-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20070770524

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:40:25)
2007-04-30
2007-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20070770520

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:40:25)
2007-04-30
2007-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20070680447

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:40:37)
2007-04-17
2007-04-17
---- -- --
---- -- --
WDU20070580395

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:40:44)
2007-04-04
2007-04-04
---- -- --
---- -- --
WDU20070570385

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 - 2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:40:46)
2007-04-02
2007-04-02
---- -- --
---- -- --
WDU20070570386

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:40:45)
2007-04-02
2007-04-02
---- -- --
---- -- --
WDU20070540360

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:40:50)
2007-03-29
2007-03-29
---- -- --
---- -- --
WDU20070440283

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:41:02)
2007-03-28
2007-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20070300200

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:41:13)
2007-02-22
2007-02-22
---- -- --
---- -- --
WDU20070300201

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wspieranie projektów promocyjnych w dziedzinie turystyki i kultury

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 03:41:13)
2007-02-22
2007-02-22
2008-06-30
---- -- --
WDU20062511857

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:41:45)
2006-12-29
2006-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20062511855

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji i doradztwa w przedsiębiorstwach

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:41:45)
2006-12-29
2006-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20062511856

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:41:45)
2006-12-29
2006-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20062331691

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Ubezpieczenia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:42:08)
2006-12-15
2006-12-15
---- -- --
---- -- --
WDU20062291673

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:42:11)
2006-12-13
2006-12-13
---- -- --
---- -- --
WDU20062211622

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:42:18)
2006-12-04
2006-12-04
---- -- --
---- -- --
WDU20062091549

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:42:28)
2006-11-30
2006-11-30
---- -- --
---- -- --
WDU20061861369

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:50:29)
2006-10-13
2006-10-13
---- -- --
---- -- --
WDU20061861370

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:50:29)
2006-10-13
2006-10-13
---- -- --
---- -- --
WDU20061841364

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:50:29)
2006-10-11
2006-10-11
---- -- --
---- -- --
WDU20061891395

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:50:25)
2006-11-03
2006-11-03
---- -- --
---- -- --
WDU20061651176

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:50:58)
2006-09-23
2006-09-23
---- -- --
---- -- --
WDU20061360968

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:51:30)
2006-07-28
2006-07-28
---- -- --
---- -- --
WDU20061411000

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej funduszom kapitału zalążkowego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:51:26)
2006-08-23
2006-08-23
---- -- --
---- -- --
WDU20061090752

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:52:05)
2006-06-28
2006-06-28
---- -- --
---- -- --
WDU20061090753

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:52:05)
2006-06-28
2006-06-28
---- -- --
---- -- --
WDU20060740517

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:00:09)
2006-04-28
2006-04-28
---- -- --
---- -- --
WDU20060690488

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:00:16)
2006-04-25
2006-04-25
---- -- --
---- -- --
WDU20060710491

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:00:15)
2006-04-26
2006-04-26
---- -- --
---- -- --
WDU20060580404

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:00:28)
2006-04-15
2006-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20060370257

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:00:49)
2006-03-03
2006-03-03
2007-01-01
---- -- --
WDU20060320225

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:00:54)
2006-02-27
2006-02-27
---- -- --
---- -- --
WDU20060290206

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:00:56)
2006-02-23
2006-02-23
2007-01-01
---- -- --
WDU20060190150

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:01:05)
2006-02-06
2006-02-06
---- -- --
---- -- --
WDU20060070043

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:01:22)
2006-01-18
2006-01-18
---- -- --
---- -- --
WDU20060070044

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:01:22)
2006-01-18
2006-01-18
---- -- --
---- -- --
WDU20052652214

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:01:34)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20052652217

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:01:33)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20052652218

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:01:33)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20052321971

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:02:11)
2005-11-29
2005-11-29
2006-12-31
---- -- --
WDU20052191859

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:02:28)
2005-10-31
2005-10-31
---- -- --
---- -- --
WDU20052191855

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 października 2005 r. w sprawie udzielanie pomocy na wspieranie inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:02:28)
2005-10-31
2005-10-31
2006-12-31
---- -- --
WDU20052191856

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 października 2005 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w dziedzinie turystyki

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:02:28)
2005-10-31
2005-10-31
2006-12-31
---- -- --
WDU20052191857

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 października 2005 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:02:28)
2005-10-31
2005-10-31
2006-12-31
---- -- --
WDU20052061716

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004 -2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:10:15)
2005-10-21
2005-10-21
---- -- --
---- -- --
WDU20051851548

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego " Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:10:40)
2005-09-26
2005-09-26
---- -- --
---- -- --
WDU20051991645

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:10:26)
2005-10-12
2005-10-12
---- -- --
---- -- --
WDU20051981644

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:10:26)
2005-10-19
2005-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20051851546

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:10:41)
2005-09-26
2005-09-26
---- -- --
---- -- --
WDU20051541288

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na zatrudnienie w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:11:18)
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051351141

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:11:39)
2005-07-22
2005-07-22
---- -- --
---- -- --
WDU20051130958

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:12:06)
2005-06-27
2005-05-18
---- -- --
---- -- --
WDU20051080906

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:12:14)
2005-06-20
2005-06-20
---- -- --
---- -- --
WDU20050990832

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:12:24)
2005-06-07
2005-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20050950800

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:20:07)
2005-05-31
2005-05-31
---- -- --
---- -- --
WDU20050870745

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:20:15)
2005-05-18
2005-05-18
---- -- --
---- -- --
WDU20050370329

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie wzoru kontraktu wojewódzkiego oraz wzoru wniosku zarządu województwa o przyznanie środków na realizację regionalnych programów operacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:21:12)
2005-03-04
2005-03-04
---- -- --
---- -- --
WDU20050400382

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:21:05)
2005-03-11
2005-03-11
---- -- --
---- -- --
WDU20050100074

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie trybu i terminów konsultacji, współdziałania i współpracy przy opracowywaniu Narodowego Planu Rozwoju, programów operacyjnych i strategii wykorzystania Funduszu Spójności

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:21:50)
2005-01-17
2005-01-17
---- -- --
---- -- --
WDU20050090063

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:21:52)
2005-01-14
2005-01-14
---- -- --
---- -- --
WDU20042672655

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:30:11)
2004-12-17
2004-12-17
2006-12-31
---- -- --
WDU20042672652

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji i doradztwa w przedsiębiorstwach.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:30:11)
2004-12-17
2004-12-17
2006-12-31
---- -- --
WDU20042672653

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:30:11)
2004-12-17
2004-12-17
2006-12-31
---- -- --
WDU20042672654

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wspieranie projektów promocyjnych w dziedzinie turystyki i kultury

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:30:11)
2004-12-17
2004-12-17
2006-12-31
---- -- --
WDU20042382398

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na szkolenia dla pracodawców zatrudniających lub zamierzających zatrudnić osoby niepełnosprawne, ich pracowników współpracujących z osobami niepełnosprawnymi oraz organizatorów pracy w przedsiębiorstwach

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:30:46)
2004-11-04
2004-11-04
2006-12-31
---- -- --
WDU20042352350

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 października 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:30:52)
2004-10-29
2004-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20042232259

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:31:07)
2004-10-14
2004-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20042342347

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na szkolenia

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:30:53)
2004-10-28
2004-10-28
2006-12-31
---- -- --
WDU20042142172

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:31:19)
2004-09-30
2004-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20042342346

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania kobietom pomocy de minimis na podjęcie własnej działalności gospodarczej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:30:53)
2004-10-28
2004-10-28
2006-12-31
---- -- --
WDU20042132163

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:31:20)
2004-09-30
2004-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20042072117

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:31:26)
2004-09-22
2004-09-22
---- -- --
---- -- --
WDU20042072116

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2004 r. w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:31:27)
2004-09-22
2004-09-22
---- -- --
---- -- --
WDU20041972032

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:31:38)
2004-09-09
2004-09-09
---- -- --
---- -- --
WDU20042002051

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:31:36)
2004-09-14
2004-09-14
---- -- --
---- -- --
WDU20041891948

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:31:50)
2004-08-31
2004-08-31
---- -- --
---- -- --
WDU20041972024

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:31:40)
2004-09-09
2004-09-09
---- -- --
---- -- --
WDU20041972027

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:31:39)
2004-09-09
2004-09-09
---- -- --
---- -- --
WDU20041972023

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:31:40)
2004-09-09
2004-09-09
---- -- --
---- -- --
WDU20041761827

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie przyjecia strategii wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:32:07)
2004-08-11
2004-08-11
2007-01-01
---- -- --
WDU20041771828

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:32:07)
2004-08-12
2004-08-12
---- -- --
---- -- --
WDU20041661742

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego pomoc Techniczna 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:32:20)
2004-07-26
2004-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20041661743

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:32:20)
2004-07-26
2004-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20041661744

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:32:20)
2004-07-26
2004-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20041661745

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:32:20)
2004-07-26
2004-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20041491567

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:40:22)
2004-06-30
2004-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20061501085

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:13)
2006-09-07
2006-09-07
---- -- --
2007-03-19
WDU20061360967

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Wsparcie doradztwa rolniczego"

uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:30)
2006-07-28
2006-07-28
---- -- --
2007-01-13
WDU20061250870

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem"

uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:48)
2006-07-13
2006-07-13
---- -- --
2007-01-13
WDU20061100755

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:04)
2006-06-29
2006-06-29
---- -- --
2007-02-09
WDU20061190816

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:56)
2006-07-05
2006-07-05
---- -- --
2007-02-09
WDU20061070729

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:10)
2006-06-27
2006-06-27
---- -- --
2007-06-07
WDU20061030707

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie działań oraz wzoru umowy o dofinansowanie działania w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:13)
2006-06-21
2006-06-21
---- -- --
2007-05-14
WDU20060930647

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie trybu składania oraz wzorów dokumentów obowiązujących w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:21)
2006-06-02
2006-06-02
---- -- --
2007-02-06
WDU20060980685

Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektów oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:16)
2006-06-24
2006-06-24
---- -- --
2006-12-29
WDU20060890622

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów"

uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:26)
2006-05-30
2006-05-30
---- -- --
2007-01-13
WDU20060810569

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:34)
2006-05-27
2006-05-27
---- -- --
2006-10-30
WDU20060810567

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych"

uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:34)
2006-05-12
2006-05-12
---- -- --
2007-01-13
WDU20060810568

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom"

uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:34)
2006-05-27
2006-05-27
---- -- --
2007-01-13
WDU20060570398

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:00:29)
2006-04-06
2006-04-06
---- -- --
2006-12-09
WDU20060580403

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:00:28)
2006-04-07
2006-04-07
---- -- --
2006-12-29
WDU20060590416

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004 - 2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:00:26)
2006-04-10
2006-04-10
---- -- --
2006-10-30
WDU20060330232

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:00:53)
2006-02-28
2006-02-28
---- -- --
2007-01-13
WDU20060300210

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:00:56)
2006-03-11
2006-03-11
---- -- --
2007-01-13
WDU20060120076

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:01:17)
2006-01-25
2006-01-25
---- -- --
2006-12-09
WDU20060090051

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Pilotażowy Program Leader+"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:01:21)
2006-02-03
2006-02-03
---- -- --
2007-01-13
WDU20052502109

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:01:52)
2005-12-21
2005-12-21
---- -- --
2007-01-13
WDU20052562147

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 " w zakresie działania "Wsparcie doradztwa rolniczego"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:01:44)
2005-12-27
2005-12-27
---- -- --
2007-01-13
WDU20052562148

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Szkolenia"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:01:44)
2005-12-27
2005-12-27
---- -- --
2007-01-13
WDU20052502108

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:01:52)
2005-12-21
2005-12-21
---- -- --
2007-01-13
WDU20052241926

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:02:18)
2005-11-10
2005-11-10
---- -- --
2007-06-07
WDU20052161830

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:02:32)
2005-10-31
2005-10-31
---- -- --
2007-01-13
WDU20052171838

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Pilotażowy Program Leader +"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:02:31)
2005-10-31
2005-10-31
---- -- --
2007-01-13
WDU20052011670

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Scalanie gruntów"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:10:22)
2005-10-14
2005-10-14
---- -- --
2007-01-13
WDU20051691422

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie operacji "Trwałe zaprzestanie wykonywania zawodu przez rybaka"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:10:58)
2005-09-06
2005-09-06
---- -- --
2006-11-30
WDU20051541290

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie priorytetu "Pomoc techniczna"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:18)
2005-08-17
2005-08-17
---- -- --
2007-01-13
WDU20051371153

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:37)
2005-07-25
2005-07-25
---- -- --
2006-12-09
WDU20051251054

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań, sporządzonych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:52)
2005-07-08
2005-07-08
---- -- --
2006-04-06
WDU20051321117

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Pomoc techniczna"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:43)
2005-07-19
2005-07-19
---- -- --
2006-11-30
WDU20051271065

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:50)
2005-07-12
2005-07-12
---- -- --
2007-01-13
WDU20051221030

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Czasowe zawieszenie działalności połowowej"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:54)
2005-07-07
2005-07-07
---- -- --
2006-11-30
WDU20051211018

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:56)
2005-07-06
2005-07-06
---- -- --
2007-01-13
WDU20051331122

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:42)
2005-07-20
2005-07-20
---- -- --
2007-01-13
WDU20051241036

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:54)
2005-07-08
2005-07-08
---- -- --
2007-02-09
WDU20051020853

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:12:20)
2005-06-10
2005-06-10
---- -- --
2006-12-09
WDU20051060899

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Wsparcie doradztwa rolniczego"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:12:14)
2005-06-16
2005-06-16
---- -- --
2007-01-13
WDU20050990827

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Czasowe zawieszenie działalności połowowej"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:12:25)
2005-06-07
2005-06-07
---- -- --
2006-11-30
WDU20050960818

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Szkolenia"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:04)
2005-06-02
2005-06-02
---- -- --
2007-01-13
WDU20050680600

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:34)
2005-04-25
2005-04-25
---- -- --
2007-01-13
WDU20050480456

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Chów i hodowla ryb"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:55)
2005-03-21
2005-03-25
---- -- --
2006-11-30
WDU20050530477

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Modernizacja istniejących statków rybackich"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:52)
2005-03-31
2005-03-31
---- -- --
2006-11-30
WDU20050530478

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Przetwórstwo i rynek rybny"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:52)
2005-03-31
2005-03-31
---- -- --
2006-11-30
WDU20050530479

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie operacji "Nabycie własności statku rybackiego"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:52)
2005-03-31
2005-03-31
---- -- --
2006-11-30
WDU20050580508

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w zakresie niektórych działań w ramach Sektorowego programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:47)
2005-04-07
2005-04-07
---- -- --
2006-11-30
WDU20050440429

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Rybacka infrastruktura portowa"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:59)
2005-03-21
2005-03-21
---- -- --
2006-11-30
WDU20050390373

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie działań oraz wzoru umowy o dofinansowanie działania w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:21:06)
2005-03-10
2005-03-10
---- -- --
2007-05-14
WDU20050410391

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie operacji "Utrata miejsca pracy na statku rybackim"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:21:04)
2005-03-15
2005-03-15
---- -- --
2006-11-30
WDU20050360325

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:21:13)
2005-03-02
2005-03-02
---- -- --
2007-01-13
WDU20050380357

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie operacji "Przekwalifikowanie zawodowe rybaków lub podjęcie przez nich okołorybackiej działalności gospodarczej"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:21:08)
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2006-11-30
WDU20050300256

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Wspólne przedsięwzięcia"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:21:25)
2005-02-18
2005-02-18
---- -- --
2006-11-30
WDU20050300257

Rozporządzenie Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania Budowa nowych statków rybackich"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:21:25)
2005-02-18
2005-02-18
---- -- --
2006-11-30
WDU20050170151

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana ich przeznaczenia

uchylony (spr: 2018-06-23 04:21:39)
2005-01-31
2005-01-31
---- -- --
2006-11-30
WDU20050020007

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:21:59)
2005-01-06
2005-01-06
---- -- --
2007-01-13
WDU20042842846

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:05)
2004-12-31
2004-12-31
---- -- --
2007-01-13
WDU20042852862

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:03)
2004-12-31
2004-12-31
---- -- --
2007-01-13
WDU20042852863

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Scalanie gruntów"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:03)
2004-12-31
2004-12-31
---- -- --
2007-01-13
WDU20042852861

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:03)
2004-12-31
2004-12-31
---- -- --
2007-01-13
WDU20042842843

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań, sporządzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:06)
2004-12-31
2004-12-31
---- -- --
2006-04-06
WDU20042842844

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów sprawozdań z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:05)
2005-01-15
2005-01-15
---- -- --
2007-02-06
WDU20042842845

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:05)
2005-01-15
2005-01-15
---- -- --
2007-02-01
WDU20042702684

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:05)
2004-12-23
2004-12-23
---- -- --
2007-01-13
WDU20042702685

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Pilotażowy Program Leader+"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:05)
2004-12-23
2004-12-23
---- -- --
2007-01-13
WDU20042732712

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:25)
2004-12-27
2004-12-27
---- -- --
2007-01-13
WDU20042642640

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:13)
2004-12-15
2004-12-15
---- -- --
2007-01-13
WDU20042702683

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania oraz wzorów dokumentów obowiązujących w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:05)
2004-12-23
2004-12-23
---- -- --
2006-06-02
WDU20042522527

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2004 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:27)
2004-11-26
2004-11-26
---- -- --
2007-01-13
WDU20042522525

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Szkolenia"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:27)
2004-11-26
2004-11-26
---- -- --
2007-01-13
WDU20042522526

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w zakresie działania "Wsparcie doradztwa rolniczego"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:27)
2004-11-26
2004-11-26
---- -- --
2007-01-13
WDU20042522524

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie działań oraz wzoru umowy o dofinansowanie działania w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:27)
2004-11-26
2004-11-26
---- -- --
2007-05-14
WDU20042702682

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektów oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:05)
2004-12-23
2004-12-23
---- -- --
2006-12-29
WDU20042432435

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", w zakresie priorytetu "Pomoc techniczna"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:41)
2004-11-15
2004-11-15
---- -- --
2007-01-13
WDU20042572575

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:21)
2004-12-03
2004-12-03
---- -- --
2006-12-09
WDU20042592588

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:20)
2004-12-08
2004-12-08
---- -- --
2006-10-30
WDU20042422424

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach działania "Złomowanie statków rybackich" z Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:43)
2004-11-10
2004-11-10
---- -- --
2006-11-30
WDU20042442454

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:38)
2004-11-16
2004-11-16
---- -- --
2007-01-13
WDU20042472478

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:35)
2004-11-19
2004-11-19
---- -- --
2006-05-27
WDU20042592587

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:20)
2004-12-08
2004-12-08
---- -- --
2006-04-07
WDU20042412415

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 października 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:44)
2004-11-09
2004-11-09
---- -- --
2006-09-07
WDU20042332342

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach i wystawach za granicą

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:53)
2004-10-27
2004-10-27
---- -- --
2006-01-01
WDU20042332343

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach i wystawach za granicą

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:53)
2004-10-27
2004-10-27
---- -- --
2006-01-01
WDU20042252285

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:31:03)
2004-10-15
2004-10-15
---- -- --
2005-07-25
WDU20042302316

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu z Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:59)
2004-10-22
2004-10-22
---- -- --
2006-11-30
WDU20042332341

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:53)
2004-10-27
2004-10-27
---- -- --
2006-10-30
WDU20042342348

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:53)
2004-10-28
2004-10-28
---- -- --
2007-02-09
WDU20042342349

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 października 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:53)
2004-10-28
2004-10-28
---- -- --
2006-06-29
WDU20042162206

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:31:14)
2004-10-04
2004-10-04
---- -- --
2007-06-07
WDU20041972031

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych wchodzących w skład Komitetu Sterującego Sektorowym Programem Operacyjnym "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich"

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:31:39)
2004-09-09
2004-09-09
---- -- --
2006-09-06
WDU20041941988

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych wchodzących w skład komitetu sterującego dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:31:44)
2004-09-06
2004-09-06
---- -- --
2006-09-06
WDU20041831887

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych wchodzących w skład komitetu sterującego dla Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:31:59)
2004-08-24
2004-08-24
---- -- --
2006-09-06
WDU20041831886

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:31:59)
2004-08-24
2004-08-24
---- -- --
2006-09-06
WDU20041791847

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach komitetów sterujących w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:32:05)
2004-08-16
2004-08-16
---- -- --
2006-09-06
WDU20041851915

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych wchodzących w skład Komitetu Sterującego Sektorowym Programem Operacyjnym "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:31:55)
2004-09-10
2004-09-10
---- -- --
2006-09-06
WDU20041851917

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego dla części dotyczącej środowiska strategii wykorzystania Funduszu Spójności

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:31:55)
2004-09-03
2004-09-03
---- -- --
2006-09-06
WDU20041771829

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego Sektorowego Programu Operacyjnego Transport i Komitetu Sterującego dla części transportowej strategii wykorzystania Funduszu Spójności

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:32:07)
2004-08-12
2004-08-12
---- -- --
2006-09-06
WDU20091231025

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:00:18)
2009-08-05
2009-08-05
---- -- --
---- -- --
WDU20091100917

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:10:01)
2009-07-14
2009-07-14
---- -- --
---- -- --
WDU20091020846

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:01:44)
2009-06-30
2009-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20091020845

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:01:44)
2009-06-30
2009-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20090970812

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:01:49)
2009-06-23
2009-06-23
---- -- --
---- -- --
WDU20090850718

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:02:03)
2009-06-05
2009-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20090370291

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:03:08)
2009-03-10
2009-03-10
---- -- --
---- -- --
WDU20082351595

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach zagranicą

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:10:30)
2008-12-30
2008-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20082361638

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:10:24)
2008-12-31
2008-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20082281518

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:10:42)
2008-12-24
2008-12-24
---- -- --
---- -- --
WDU20082301544

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:10:37)
2008-12-29
2008-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20082241480

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:10:49)
2008-12-19
2008-12-19
---- -- --
---- -- --
WDU20082211444

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:10:55)
2008-12-31
2008-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20082051284

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:11:21)
2008-12-05
2008-12-05
---- -- --
---- -- --
WDU20081490942

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:12:12)
2008-08-19
2008-08-19
---- -- --
---- -- --
WDU20081390882

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:12:20)
2008-08-01
2008-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20081280824

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:12:29)
2008-08-02
2008-08-02
---- -- --
---- -- --
WDU20081080694

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:20:18)
2008-06-24
2008-06-24
---- -- --
---- -- --
WDU20080740448

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:20:54)
2008-04-30
2008-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20080230140

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:21:38)
2008-02-13
2008-02-13
---- -- --
---- -- --
WDU20080020004

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:21:58)
2008-01-04
2008-01-04
---- -- --
---- -- --
WDU20072331717

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:22:24)
2007-12-29
2007-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20072251666

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:30:03)
2007-12-03
2007-12-03
---- -- --
---- -- --
WDU20072041480

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:30:31)
2007-11-05
2007-11-05
---- -- --
---- -- --
WDU20071961422

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:30:40)
2007-10-24
2007-10-24
---- -- --
---- -- --
WDU20071781259

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej funduszom kapitału zalążkowego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:31:06)
2007-10-12
2007-10-12
---- -- --
---- -- --
WDU20071601131

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:31:26)
2007-09-05
2007-09-05
---- -- --
---- -- --
WDU20071400991

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 25 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:31:48)
2007-08-03
2007-08-03
---- -- --
---- -- --
WDU20071390980

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:31:49)
2007-08-02
2007-08-02
---- -- --
---- -- --
WDU20071240864

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:32:07)
2007-07-26
2007-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20071200825

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:32:14)
2007-07-20
2007-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20071020698

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:32:35)
2007-06-11
2007-06-11
---- -- --
---- -- --
WDU20071020699

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:32:35)
2007-06-11
2007-06-11
---- -- --
---- -- --
WDU20071030711

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:32:32)
2007-06-11
2007-06-11
---- -- --
---- -- --
WDU20071030712

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:32:32)
2007-06-11
2007-06-11
---- -- --
---- -- --
WDU20071030713

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:32:32)
2007-06-11
2007-06-11
---- -- --
---- -- --
WDU20071020706

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:32:33)
2007-06-19
2007-06-19
---- -- --
---- -- --
WDU20070980655

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:40:05)
2007-06-04
2007-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20070990672

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kontraktu wojewódzkiego oraz wzoru wniosku zarządu województwa o przyznanie środków na realizację regionalnych programów operacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:40:03)
2007-06-05
2007-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20070950631

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:40:08)
2007-05-30
2007-05-30
---- -- --
---- -- --
WDU20070950632

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na zatrudnienie w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 03:40:08)
2007-05-30
2007-01-01
2008-04-01
---- -- --
WDU20070900602

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:40:13)
2007-06-07
2007-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20070770524

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:40:25)
2007-04-30
2007-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20070770520

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:40:25)
2007-04-30
2007-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20070680447

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:40:37)
2007-04-17
2007-04-17
---- -- --
---- -- --
WDU20070580395

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:40:44)
2007-04-04
2007-04-04
---- -- --
---- -- --
WDU20070570385

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 - 2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:40:46)
2007-04-02
2007-04-02
---- -- --
---- -- --
WDU20070570386

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:40:45)
2007-04-02
2007-04-02
---- -- --
---- -- --
WDU20070540360

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:40:50)
2007-03-29
2007-03-29
---- -- --
---- -- --
WDU20070440283

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:41:02)
2007-03-28
2007-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20070300200

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:41:13)
2007-02-22
2007-02-22
---- -- --
---- -- --
WDU20070300201

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wspieranie projektów promocyjnych w dziedzinie turystyki i kultury

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 03:41:13)
2007-02-22
2007-02-22
2008-06-30
---- -- --
WDU20062511857

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:41:45)
2006-12-29
2006-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20062511855

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji i doradztwa w przedsiębiorstwach

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:41:45)
2006-12-29
2006-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20062511856

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:41:45)
2006-12-29
2006-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20062331691

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Ubezpieczenia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:42:08)
2006-12-15
2006-12-15
---- -- --
---- -- --
WDU20062291673

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:42:11)
2006-12-13
2006-12-13
---- -- --
---- -- --
WDU20062211622

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:42:18)
2006-12-04
2006-12-04
---- -- --
---- -- --
WDU20062091549

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:42:28)
2006-11-30
2006-11-30
---- -- --
---- -- --
WDU20061861369

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:50:29)
2006-10-13
2006-10-13
---- -- --
---- -- --
WDU20061861370

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:50:29)
2006-10-13
2006-10-13
---- -- --
---- -- --
WDU20061841364

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:50:29)
2006-10-11
2006-10-11
---- -- --
---- -- --
WDU20061891395

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:50:25)
2006-11-03
2006-11-03
---- -- --
---- -- --
WDU20061651176

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:50:58)
2006-09-23
2006-09-23
---- -- --
---- -- --
WDU20061501085

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:13)
2006-09-07
2006-09-07
---- -- --
2007-03-19
WDU20061360968

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:51:30)
2006-07-28
2006-07-28
---- -- --
---- -- --
WDU20061411000

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej funduszom kapitału zalążkowego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:51:26)
2006-08-23
2006-08-23
---- -- --
---- -- --
WDU20061360967

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Wsparcie doradztwa rolniczego"

uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:30)
2006-07-28
2006-07-28
---- -- --
2007-01-13
WDU20061250870

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem"

uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:48)
2006-07-13
2006-07-13
---- -- --
2007-01-13
WDU20061100755

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:04)
2006-06-29
2006-06-29
---- -- --
2007-02-09
WDU20061190816

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:56)
2006-07-05
2006-07-05
---- -- --
2007-02-09
WDU20061090752

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:52:05)
2006-06-28
2006-06-28
---- -- --
---- -- --
WDU20061090753

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:52:05)
2006-06-28
2006-06-28
---- -- --
---- -- --
WDU20061070729

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:10)
2006-06-27
2006-06-27
---- -- --
2007-06-07
WDU20061030707

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie działań oraz wzoru umowy o dofinansowanie działania w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:13)
2006-06-21
2006-06-21
---- -- --
2007-05-14
WDU20060930647

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie trybu składania oraz wzorów dokumentów obowiązujących w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:21)
2006-06-02
2006-06-02
---- -- --
2007-02-06
WDU20060980685

Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektów oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:16)
2006-06-24
2006-06-24
---- -- --
2006-12-29
WDU20060890622

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów"

uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:26)
2006-05-30
2006-05-30
---- -- --
2007-01-13
WDU20060810569

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:34)
2006-05-27
2006-05-27
---- -- --
2006-10-30
WDU20060740517

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:00:09)
2006-04-28
2006-04-28
---- -- --
---- -- --
WDU20060810567

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych"

uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:34)
2006-05-12
2006-05-12
---- -- --
2007-01-13
WDU20060810568

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom"

uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:34)
2006-05-27
2006-05-27
---- -- --
2007-01-13
WDU20060690488

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:00:16)
2006-04-25
2006-04-25
---- -- --
---- -- --
WDU20060710491

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:00:15)
2006-04-26
2006-04-26
---- -- --
---- -- --
WDU20060580404

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:00:28)
2006-04-15
2006-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20060570398

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:00:29)
2006-04-06
2006-04-06
---- -- --
2006-12-09
WDU20060580403

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:00:28)
2006-04-07
2006-04-07
---- -- --
2006-12-29
WDU20060590416

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004 - 2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:00:26)
2006-04-10
2006-04-10
---- -- --
2006-10-30
WDU20060370257

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:00:49)
2006-03-03
2006-03-03
2007-01-01
---- -- --
WDU20060320225

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:00:54)
2006-02-27
2006-02-27
---- -- --
---- -- --
WDU20060330232

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:00:53)
2006-02-28
2006-02-28
---- -- --
2007-01-13
WDU20060300210

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:00:56)
2006-03-11
2006-03-11
---- -- --
2007-01-13
WDU20060290206

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:00:56)
2006-02-23
2006-02-23
2007-01-01
---- -- --
WDU20060190150

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:01:05)
2006-02-06
2006-02-06
---- -- --
---- -- --
WDU20060120076

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:01:17)
2006-01-25
2006-01-25
---- -- --
2006-12-09
WDU20060070043

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:01:22)
2006-01-18
2006-01-18
---- -- --
---- -- --
WDU20060070044

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:01:22)
2006-01-18
2006-01-18
---- -- --
---- -- --
WDU20060090051

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Pilotażowy Program Leader+"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:01:21)
2006-02-03
2006-02-03
---- -- --
2007-01-13
WDU20052652214

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:01:34)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20052652217

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:01:33)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20052652218

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:01:33)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20052502109

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:01:52)
2005-12-21
2005-12-21
---- -- --
2007-01-13
WDU20052562147

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 " w zakresie działania "Wsparcie doradztwa rolniczego"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:01:44)
2005-12-27
2005-12-27
---- -- --
2007-01-13
WDU20052562148

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Szkolenia"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:01:44)
2005-12-27
2005-12-27
---- -- --
2007-01-13
WDU20052502108

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:01:52)
2005-12-21
2005-12-21
---- -- --
2007-01-13
WDU20052321971

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:02:11)
2005-11-29
2005-11-29
2006-12-31
---- -- --
WDU20052241926

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:02:18)
2005-11-10
2005-11-10
---- -- --
2007-06-07
WDU20052191859

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:02:28)
2005-10-31
2005-10-31
---- -- --
---- -- --
WDU20052191855

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 października 2005 r. w sprawie udzielanie pomocy na wspieranie inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:02:28)
2005-10-31
2005-10-31
2006-12-31
---- -- --
WDU20052191856

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 października 2005 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w dziedzinie turystyki

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:02:28)
2005-10-31
2005-10-31
2006-12-31
---- -- --
WDU20052191857

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 października 2005 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:02:28)
2005-10-31
2005-10-31
2006-12-31
---- -- --
WDU20052161830

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:02:32)
2005-10-31
2005-10-31
---- -- --
2007-01-13
WDU20052171838

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Pilotażowy Program Leader +"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:02:31)
2005-10-31
2005-10-31
---- -- --
2007-01-13
WDU20052061716

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004 -2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:10:15)
2005-10-21
2005-10-21
---- -- --
---- -- --
WDU20052011670

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Scalanie gruntów"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:10:22)
2005-10-14
2005-10-14
---- -- --
2007-01-13
WDU20051851548

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego " Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:10:40)
2005-09-26
2005-09-26
---- -- --
---- -- --
WDU20051991645

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:10:26)
2005-10-12
2005-10-12
---- -- --
---- -- --
WDU20051981644

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:10:26)
2005-10-19
2005-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20051851546

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:10:41)
2005-09-26
2005-09-26
---- -- --
---- -- --
WDU20051691422

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie operacji "Trwałe zaprzestanie wykonywania zawodu przez rybaka"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:10:58)
2005-09-06
2005-09-06
---- -- --
2006-11-30
WDU20051541288

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na zatrudnienie w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:11:18)
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051541290

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie priorytetu "Pomoc techniczna"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:18)
2005-08-17
2005-08-17
---- -- --
2007-01-13
WDU20051371153

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:37)
2005-07-25
2005-07-25
---- -- --
2006-12-09
WDU20051351141

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:11:39)
2005-07-22
2005-07-22
---- -- --
---- -- --
WDU20051251054

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań, sporządzonych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:52)
2005-07-08
2005-07-08
---- -- --
2006-04-06
WDU20051321117

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Pomoc techniczna"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:43)
2005-07-19
2005-07-19
---- -- --
2006-11-30
WDU20051271065

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:50)
2005-07-12
2005-07-12
---- -- --
2007-01-13
WDU20051130958

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:12:06)
2005-06-27
2005-05-18
---- -- --
---- -- --
WDU20051221030

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Czasowe zawieszenie działalności połowowej"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:54)
2005-07-07
2005-07-07
---- -- --
2006-11-30
WDU20051211018

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:56)
2005-07-06
2005-07-06
---- -- --
2007-01-13
WDU20051331122

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:42)
2005-07-20
2005-07-20
---- -- --
2007-01-13
WDU20051241036

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:54)
2005-07-08
2005-07-08
---- -- --
2007-02-09
WDU20051080906

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:12:14)
2005-06-20
2005-06-20
---- -- --
---- -- --
WDU20051020853

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:12:20)
2005-06-10
2005-06-10
---- -- --
2006-12-09
WDU20050990832

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:12:24)
2005-06-07
2005-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20051060899

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Wsparcie doradztwa rolniczego"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:12:14)
2005-06-16
2005-06-16
---- -- --
2007-01-13
WDU20050990827

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Czasowe zawieszenie działalności połowowej"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:12:25)
2005-06-07
2005-06-07
---- -- --
2006-11-30
WDU20050950800

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:20:07)
2005-05-31
2005-05-31
---- -- --
---- -- --
WDU20050960818

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Szkolenia"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:04)
2005-06-02
2005-06-02
---- -- --
2007-01-13
WDU20050870745

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:20:15)
2005-05-18
2005-05-18
---- -- --
---- -- --
WDU20050680600

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:34)
2005-04-25
2005-04-25
---- -- --
2007-01-13
WDU20050480456

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Chów i hodowla ryb"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:55)
2005-03-21
2005-03-25
---- -- --
2006-11-30
WDU20050530477

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Modernizacja istniejących statków rybackich"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:52)
2005-03-31
2005-03-31
---- -- --
2006-11-30
WDU20050530478

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Przetwórstwo i rynek rybny"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:52)
2005-03-31
2005-03-31
---- -- --
2006-11-30
WDU20050530479

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie operacji "Nabycie własności statku rybackiego"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:52)
2005-03-31
2005-03-31
---- -- --
2006-11-30
WDU20050580508

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w zakresie niektórych działań w ramach Sektorowego programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:47)
2005-04-07
2005-04-07
---- -- --
2006-11-30
WDU20050440429

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Rybacka infrastruktura portowa"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:59)
2005-03-21
2005-03-21
---- -- --
2006-11-30
WDU20050390373

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie działań oraz wzoru umowy o dofinansowanie działania w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:21:06)
2005-03-10
2005-03-10
---- -- --
2007-05-14
WDU20050410391

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie operacji "Utrata miejsca pracy na statku rybackim"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:21:04)
2005-03-15
2005-03-15
---- -- --
2006-11-30
WDU20050360325

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:21:13)
2005-03-02
2005-03-02
---- -- --
2007-01-13
WDU20050370329

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie wzoru kontraktu wojewódzkiego oraz wzoru wniosku zarządu województwa o przyznanie środków na realizację regionalnych programów operacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:21:12)
2005-03-04
2005-03-04
---- -- --
---- -- --
WDU20050400382

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:21:05)
2005-03-11
2005-03-11
---- -- --
---- -- --
WDU20050380357

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie operacji "Przekwalifikowanie zawodowe rybaków lub podjęcie przez nich okołorybackiej działalności gospodarczej"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:21:08)
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2006-11-30
WDU20050300256

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Wspólne przedsięwzięcia"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:21:25)
2005-02-18
2005-02-18
---- -- --
2006-11-30
WDU20050300257

Rozporządzenie Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania Budowa nowych statków rybackich"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:21:25)
2005-02-18
2005-02-18
---- -- --
2006-11-30
WDU20050170151

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana ich przeznaczenia

uchylony (spr: 2018-06-23 04:21:39)
2005-01-31
2005-01-31
---- -- --
2006-11-30
WDU20050100074

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie trybu i terminów konsultacji, współdziałania i współpracy przy opracowywaniu Narodowego Planu Rozwoju, programów operacyjnych i strategii wykorzystania Funduszu Spójności

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:21:50)
2005-01-17
2005-01-17
---- -- --
---- -- --
WDU20050090063

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:21:52)
2005-01-14
2005-01-14
---- -- --
---- -- --
WDU20050020007

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:21:59)
2005-01-06
2005-01-06
---- -- --
2007-01-13
WDU20042842846

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:05)
2004-12-31
2004-12-31
---- -- --
2007-01-13
WDU20042852862

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:03)
2004-12-31
2004-12-31
---- -- --
2007-01-13
WDU20042852863

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Scalanie gruntów"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:03)
2004-12-31
2004-12-31
---- -- --
2007-01-13
WDU20042852861

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:03)
2004-12-31
2004-12-31
---- -- --
2007-01-13
WDU20042842843

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań, sporządzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:06)
2004-12-31
2004-12-31
---- -- --
2006-04-06
WDU20042842844

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów sprawozdań z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:05)
2005-01-15
2005-01-15
---- -- --
2007-02-06
WDU20042842845

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:05)
2005-01-15
2005-01-15
---- -- --
2007-02-01
WDU20042702684

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:05)
2004-12-23
2004-12-23
---- -- --
2007-01-13
WDU20042702685

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Pilotażowy Program Leader+"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:05)
2004-12-23
2004-12-23
---- -- --
2007-01-13
WDU20042732712

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:25)
2004-12-27
2004-12-27
---- -- --
2007-01-13
WDU20042672655

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:30:11)
2004-12-17
2004-12-17
2006-12-31
---- -- --
WDU20042642640

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:13)
2004-12-15
2004-12-15
---- -- --
2007-01-13
WDU20042702683

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania oraz wzorów dokumentów obowiązujących w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:05)
2004-12-23
2004-12-23
---- -- --
2006-06-02
WDU20042522527

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2004 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:27)
2004-11-26
2004-11-26
---- -- --
2007-01-13
WDU20042522525

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Szkolenia"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:27)
2004-11-26
2004-11-26
---- -- --
2007-01-13
WDU20042522526

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w zakresie działania "Wsparcie doradztwa rolniczego"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:27)
2004-11-26
2004-11-26
---- -- --
2007-01-13
WDU20042672652

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji i doradztwa w przedsiębiorstwach.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:30:11)
2004-12-17
2004-12-17
2006-12-31
---- -- --
WDU20042672653

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:30:11)
2004-12-17
2004-12-17
2006-12-31
---- -- --
WDU20042672654

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wspieranie projektów promocyjnych w dziedzinie turystyki i kultury

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:30:11)
2004-12-17
2004-12-17
2006-12-31
---- -- --
WDU20042522524

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie działań oraz wzoru umowy o dofinansowanie działania w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:27)
2004-11-26
2004-11-26
---- -- --
2007-05-14
WDU20042702682

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektów oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:05)
2004-12-23
2004-12-23
---- -- --
2006-12-29
WDU20042432435

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", w zakresie priorytetu "Pomoc techniczna"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:41)
2004-11-15
2004-11-15
---- -- --
2007-01-13
WDU20042572575

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:21)
2004-12-03
2004-12-03
---- -- --
2006-12-09
WDU20042592588

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:20)
2004-12-08
2004-12-08
---- -- --
2006-10-30
WDU20042422424

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach działania "Złomowanie statków rybackich" z Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:43)
2004-11-10
2004-11-10
---- -- --
2006-11-30
WDU20042442454

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom"

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:38)
2004-11-16
2004-11-16
---- -- --
2007-01-13
WDU20042472478

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:35)
2004-11-19
2004-11-19
---- -- --
2006-05-27
WDU20042592587

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:20)
2004-12-08
2004-12-08
---- -- --
2006-04-07
WDU20042382398

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na szkolenia dla pracodawców zatrudniających lub zamierzających zatrudnić osoby niepełnosprawne, ich pracowników współpracujących z osobami niepełnosprawnymi oraz organizatorów pracy w przedsiębiorstwach

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:30:46)
2004-11-04
2004-11-04
2006-12-31
---- -- --
WDU20042412415

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 października 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:44)
2004-11-09
2004-11-09
---- -- --
2006-09-07
WDU20042332342

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach i wystawach za granicą

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:53)
2004-10-27
2004-10-27
---- -- --
2006-01-01
WDU20042332343

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach i wystawach za granicą

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:53)
2004-10-27
2004-10-27
---- -- --
2006-01-01
WDU20042252285

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:31:03)
2004-10-15
2004-10-15
---- -- --
2005-07-25
WDU20042302316

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu z Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:59)
2004-10-22
2004-10-22
---- -- --
2006-11-30
WDU20042332341

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:53)
2004-10-27
2004-10-27
---- -- --
2006-10-30
WDU20042342348

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:53)
2004-10-28
2004-10-28
---- -- --
2007-02-09
WDU20042342349

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 października 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:53)
2004-10-28
2004-10-28
---- -- --
2006-06-29
WDU20042352350

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 października 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:30:52)
2004-10-29
2004-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20042232259

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:31:07)
2004-10-14
2004-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20042342347

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na szkolenia

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:30:53)
2004-10-28
2004-10-28
2006-12-31
---- -- --
WDU20042162206

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:31:14)
2004-10-04
2004-10-04
---- -- --
2007-06-07
WDU20042142172

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:31:19)
2004-09-30
2004-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20042342346

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania kobietom pomocy de minimis na podjęcie własnej działalności gospodarczej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:30:53)
2004-10-28
2004-10-28
2006-12-31
---- -- --
WDU20042132163

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:31:20)
2004-09-30
2004-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20042072117

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:31:26)
2004-09-22
2004-09-22
---- -- --
---- -- --
WDU20042072116

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2004 r. w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:31:27)
2004-09-22
2004-09-22
---- -- --
---- -- --
WDU20041972032

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:31:38)
2004-09-09
2004-09-09
---- -- --
---- -- --
WDU20041972031

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych wchodzących w skład Komitetu Sterującego Sektorowym Programem Operacyjnym "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich"

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:31:39)
2004-09-09
2004-09-09
---- -- --
2006-09-06
WDU20042002051

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:31:36)
2004-09-14
2004-09-14
---- -- --
---- -- --
WDU20041941988

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych wchodzących w skład komitetu sterującego dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:31:44)
2004-09-06
2004-09-06
---- -- --
2006-09-06
WDU20041831887

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych wchodzących w skład komitetu sterującego dla Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:31:59)
2004-08-24
2004-08-24
---- -- --
2006-09-06
WDU20041831886

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:31:59)
2004-08-24
2004-08-24
---- -- --
2006-09-06
WDU20041791847

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach komitetów sterujących w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:32:05)
2004-08-16
2004-08-16
---- -- --
2006-09-06
WDU20041851915

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych wchodzących w skład Komitetu Sterującego Sektorowym Programem Operacyjnym "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:31:55)
2004-09-10
2004-09-10
---- -- --
2006-09-06
WDU20041891948

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:31:50)
2004-08-31
2004-08-31
---- -- --
---- -- --
WDU20041972024

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:31:40)
2004-09-09
2004-09-09
---- -- --
---- -- --
WDU20041972027

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:31:39)
2004-09-09
2004-09-09
---- -- --
---- -- --
WDU20041851917

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego dla części dotyczącej środowiska strategii wykorzystania Funduszu Spójności

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:31:55)
2004-09-03
2004-09-03
---- -- --
2006-09-06
WDU20041972023

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:31:40)
2004-09-09
2004-09-09
---- -- --
---- -- --
WDU20041761827

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie przyjecia strategii wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:32:07)
2004-08-11
2004-08-11
2007-01-01
---- -- --
WDU20041771829

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego Sektorowego Programu Operacyjnego Transport i Komitetu Sterującego dla części transportowej strategii wykorzystania Funduszu Spójności

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:32:07)
2004-08-12
2004-08-12
---- -- --
2006-09-06
WDU20041771828

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:32:07)
2004-08-12
2004-08-12
---- -- --
---- -- --
WDU20041661742

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego pomoc Techniczna 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:32:20)
2004-07-26
2004-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20041661743

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:32:20)
2004-07-26
2004-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20041661744

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:32:20)
2004-07-26
2004-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20041661745

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:32:20)
2004-07-26
2004-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20041491567

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:40:22)
2004-06-30
2004-06-30
---- -- --
---- -- --

Książki

bezdroza

Cena: 18.99

Cena: 39.90

Cena: 49.90

Cena: 9.90

Cena: 34.90

Cena: 26.90

Cena: 24.90

Cena: 59.00

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 52.90

Cena: 44.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 59.90

Cena: 26.90

Cena: 44.00

Cena: 39.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu