Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego


akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 04:30:42) Dz.U. 2004 nr 251 poz. 250718

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20180000027

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:34)
2018-01-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001637

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:40:59)
2016-10-08
2016-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001287

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:41:32)
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
---- -- --
WDU20130001000

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:50:32)
2013-09-14
2013-09-14
---- -- --
---- -- --
WDU20130000533

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:51:16)
2013-05-11
2013-05-11
---- -- --
---- -- --
WDU20092231780

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:50:54)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20092231785

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:50:54)
2010-01-02
2010-01-02
---- -- --
---- -- --
WDU20090910746

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za prac´ i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 03:01:45)
2009-06-30
2009-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20081951208

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 03:11:15)
2008-11-01
2008-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050060049

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 04:21:28)
2005-01-12
2005-01-12
---- -- --
---- -- --
WDU20130000534

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:51:16)
2013-05-11
2013-05-11
---- -- --
2016-08-20
WDU20092111634

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:51:09)
2009-12-14
2009-12-14
---- -- --
2016-08-20
WDU20091921488

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób ubiegających się o stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rolniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:51:22)
2009-12-03
2009-12-03
---- -- --
2016-08-20
WDU20081951207

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nazw i siedzib oraz ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:11:15)
2008-11-01
2008-11-01
---- -- --
2009-08-01
WDU20071621149

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego

uchylony (spr: 2018-07-21 03:31:12)
2007-09-23
2007-09-23
---- -- --
2010-01-01
WDU20061781315

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego

uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:39)
2006-10-18
2006-10-18
---- -- --
2007-09-23
WDU20060900627

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób ubiegających się o stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rolniczego oraz warunków i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora tej jednostki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:00:16)
2005-05-31
2005-05-31
---- -- --
2009-12-03
WDU20050760665

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego

uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:33)
2005-05-02
2005-05-02
---- -- --
2007-09-23
WDU20050060048

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób ubiegających się o stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rolniczego oraz warunków i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora tej jednostki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:21:28)
2005-01-20
2005-01-20
---- -- --
2009-12-03
WDU20042852866

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie nazw i siedzib oraz ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:08)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2009-08-01
WDU20180000027

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:34)
2018-01-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001637

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:40:59)
2016-10-08
2016-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001287

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:41:32)
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
---- -- --
WDU20130001000

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:50:32)
2013-09-14
2013-09-14
---- -- --
---- -- --
WDU20130000533

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:51:16)
2013-05-11
2013-05-11
---- -- --
---- -- --
WDU20130000534

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:51:16)
2013-05-11
2013-05-11
---- -- --
2016-08-20
WDU20092231780

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:50:54)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20092231785

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:50:54)
2010-01-02
2010-01-02
---- -- --
---- -- --
WDU20092111634

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:51:09)
2009-12-14
2009-12-14
---- -- --
2016-08-20
WDU20091921488

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób ubiegających się o stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rolniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:51:22)
2009-12-03
2009-12-03
---- -- --
2016-08-20
WDU20090910746

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za prac´ i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 03:01:45)
2009-06-30
2009-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20081951207

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nazw i siedzib oraz ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:11:15)
2008-11-01
2008-11-01
---- -- --
2009-08-01
WDU20081951208

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 03:11:15)
2008-11-01
2008-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20071621149

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego

uchylony (spr: 2018-07-21 03:31:12)
2007-09-23
2007-09-23
---- -- --
2010-01-01
WDU20061781315

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego

uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:39)
2006-10-18
2006-10-18
---- -- --
2007-09-23
WDU20060900627

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób ubiegających się o stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rolniczego oraz warunków i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora tej jednostki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:00:16)
2005-05-31
2005-05-31
---- -- --
2009-12-03
WDU20050760665

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego

uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:33)
2005-05-02
2005-05-02
---- -- --
2007-09-23
WDU20050060049

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 04:21:28)
2005-01-12
2005-01-12
---- -- --
---- -- --
WDU20050060048

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób ubiegających się o stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rolniczego oraz warunków i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora tej jednostki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:21:28)
2005-01-20
2005-01-20
---- -- --
2009-12-03
WDU20042852866

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie nazw i siedzib oraz ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:08)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2009-08-01

Książki

sensus

Cena: 24.90

Cena: 34.90

Cena: 29.90

Cena: 29.90

Cena: 34.90

Cena: 32.90

Cena: 29.90

Cena: 37.00

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 37.00

Cena: 27.00

Cena: 24.90

Cena: 32.90

Cena: 34.90

Cena: 24.90

Cena: Array

Cena: 34.90

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu