Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii


przepisy art. 19 oraz art. 31 pkt 23 w zakresie art. 45b wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 04:20:16) Dz.U. 2005 nr 132 poz. 111114

_

WDU20160001971

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania kontroli podmiotów otrzymujących dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:40:58)
2016-12-22
2016-12-22
---- -- --
---- -- --
WDU20111300752

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:30:22)
2011-07-07
2011-07-07
---- -- --
---- -- --
WDU20100410239

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:51:01)
2010-04-01
2010-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20070110073

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:50:05)
2007-01-24
2007-01-24
---- -- --
---- -- --
WDU20060780545

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:00:57)
2006-05-09
2006-05-09
---- -- --
---- -- --
WDU20060500366

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:01:16)
2006-03-28
2006-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20052422044

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania kontroli podmiotów otrzymujących dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 04:10:30)
2005-12-27
2005-12-27
---- -- --
---- -- --
WDU20052191870

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:10:52)
2005-10-31
2005-10-31
---- -- --
---- -- --
WDU20051601352

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie konkursu na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:12:06)
2005-08-24
2005-08-24
---- -- --
---- -- --
WDU20160001971

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania kontroli podmiotów otrzymujących dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:40:58)
2016-12-22
2016-12-22
---- -- --
---- -- --
WDU20111300752

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:30:22)
2011-07-07
2011-07-07
---- -- --
---- -- --
WDU20100410239

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:51:01)
2010-04-01
2010-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20070110073

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:50:05)
2007-01-24
2007-01-24
---- -- --
---- -- --
WDU20060780545

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:00:57)
2006-05-09
2006-05-09
---- -- --
---- -- --
WDU20060500366

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:01:16)
2006-03-28
2006-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20052422044

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania kontroli podmiotów otrzymujących dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 04:10:30)
2005-12-27
2005-12-27
---- -- --
---- -- --
WDU20052191870

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:10:52)
2005-10-31
2005-10-31
---- -- --
---- -- --
WDU20051601352

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie konkursu na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:12:06)
2005-08-24
2005-08-24
---- -- --
---- -- --

Książki

onepress

Cena: 39.90

Cena: 69.00

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.00

Cena: 49.00

Cena: 39.00

Cena: 49.00

Cena: 34.90

Cena: 37.00

Cena: 49.00

Cena: 59.00

Cena: 39.90

Cena: 44.90

Cena: 39.90

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 29.00

Cena: 39.90

Cena: 37.00

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu