Ekoinfonet - serwis aktualnoÂści prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym


Art. 94 oraz art. 151, 155 oraz 157 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r., art. 107-150 oraz art. 152-154, 156 oraz 158 wchodzą w życie z dniem 1 września 2006 r., art. 99 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 199 wchodzą w życie z dniem 1 października 2006 r.akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-23 11:32:05 Dz.U. 2005 nr 164 poz. 136543
_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 15

WDU20170001572

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:57
2017-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001420

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie połączenia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:41
2017-08-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001329

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:02:07
2017-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001251

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:06
2017-06-28
0000-00-00
2018-09-30
---- -- --
WDU20170001135

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:42
2017-06-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000822

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:17:23
2017-04-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000795

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:17:31
2017-04-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000315

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:32:15
2017-02-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000256

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:05
2017-02-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000279

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:32:25
2017-02-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000076

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:57
2017-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000077

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania decyzji dotyczącej zwiększenia ogólnej liczby osób, które uczelnia publiczna może przyjąć na studia stacjonarne na dany rok akademicki, powyżej 2% liczby studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:56
2017-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000078

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru związków uczelni publicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:56
2017-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000046

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie określenia składu konwentu uczelni nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:46:05
2017-01-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002096

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie połączenia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:47:25
2016-12-22
2016-12-22
---- -- --
---- -- --
WDU20160002016

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:00:21
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002063

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:00:06
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001908

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:00:57
2016-12-13
2016-12-13
---- -- --
---- -- --
WDU20160001596

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:02:26
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001608

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:02:22
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001577

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:00
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001529

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:14
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001554

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:07
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001502

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:21
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001462

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:32
2016-09-29
2016-09-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160001434

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie standardów kształcenia na kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:40
2016-09-24
2016-09-24
---- -- --
---- -- --
WDU20160001332

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:09
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001054

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:09
2016-07-20
2016-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160000982

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:31
2016-07-07
2016-07-07
2017-09-30
---- -- --
WDU20160000558

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:07
2016-04-22
2016-04-22
---- -- --
2017-10-01
WDU20160000349

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:46:06
2016-03-16
2016-03-16
2017-09-30
---- -- --
WDU20160000074

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 02:00:02
2016-01-19
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001715

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków realizacji Rządowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach pod nazwą "Studia dla wybitnych"

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:16:09
2015-10-28
2015-10-28
---- -- --
2017-10-01
WDU20150001467

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:17:23
2015-10-09
2015-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20150001119

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:31:51
2015-08-08
2015-08-08
2016-09-30
---- -- --
WDU20150001112

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 02:31:53
2015-08-22
2015-08-22
---- -- --
---- -- --
WDU20150001050

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:32:12
2015-07-29
2015-07-29
---- -- --
---- -- --
WDU20150001051

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:32:12
2015-07-29
2015-07-29
---- -- --
---- -- --
WDU20150000712

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej na rok akademicki 2015/2016

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:46:11
2015-06-09
2015-06-09
2016-09-30
---- -- --
WDU20150000463

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:47:28
2015-04-02
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000260

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów

akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-23 03:00:58
2015-02-26
2015-02-26
---- -- --
---- -- --
WDU20150000193

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji na finansowanie zadań związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach niepublicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:01:18
2015-02-10
2015-02-10
---- -- --
---- -- --
WDU20150000158

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 03:01:28
2015-01-30
2015-01-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150000052

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej skierowanych na studia przez właściwego przełożonego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:02:19
2015-01-28
2015-01-28
---- -- --
---- -- --
WDU20140001965

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wyznaczanych przez nie recenzentów i ekspertów, członków komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członków komisji dyscyplinarnej powołanej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, rzeczników dyscyplinarnych powołanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz Rzecznika Praw Absolwenta

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:02:42
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001723

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:16:04
2014-12-19
2014-12-19
2016-09-30
---- -- --
WDU20140001430

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:30:05
2014-10-22
2014-10-22
---- -- --
---- -- --
WDU20140001359

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 października 2014 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:30:27
2014-10-08
2014-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20140001377

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru związków uczelni publicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:30:21
2014-10-25
2014-10-25
---- -- --
---- -- --
WDU20140001305

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2014 r. w sprawie organizacji wewnętrznej Konwentu Rzeczników oraz trybu realizacji zadań przez Konwent Rzeczników

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:31:20
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001301

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:31:21
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001302

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:31:21
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001300

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie podejmowania decyzji dotyczącej zwiększenia ogólnej liczby osób, które uczelnia publiczna może przyjąć na studia stacjonarne na dany rok akademicki, powyżej 2% liczby studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:31:22
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001125

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 03:32:16
2014-08-27
2014-08-27
2015-09-30
---- -- --
WDU20140000959

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 03:33:09
2014-08-01
2014-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000672

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2014/2015

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 03:46:21
2014-06-07
2014-06-07
2015-09-30
---- -- --
WDU20140000205

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 04:01:14
2014-03-01
2014-03-01
2015-09-30
---- -- --
WDU20130001365

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 04:16:36
2013-11-22
2013-11-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130001126

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2013 r. w sprawie włączenia Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach do Politechniki Śląskiej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 04:30:16
2013-10-01
2013-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001112

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2013 r. w sprawie włączenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Lesznie do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 04:30:20
2013-10-01
2013-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001063

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 04:30:37
2013-09-26
2013-09-26
---- -- --
---- -- --
WDU20130000986

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 04:31:01
2013-08-28
2013-08-28
2014-09-30
---- -- --
WDU20130000579

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2013/2014

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 04:45:34
2013-06-04
2013-06-04
2014-06-07
---- -- --
WDU20130000614

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 04:45:23
2013-06-12
2013-06-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120001533

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:01:02
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001075

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2012 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 05:15:48
2012-10-12
2012-10-12
2014-09-30
---- -- --
WDU20120000864

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 05:16:51
2012-07-30
2012-07-30
2013-09-30
---- -- --
WDU20120000851

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:16:55
2012-08-08
2012-08-08
---- -- --
---- -- --
WDU20120000595

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2012/2013

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 05:30:42
2012-06-12
2012-06-12
2013-06-04
---- -- --
WDU20120000631

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:30:31
2012-06-20
2012-06-20
---- -- --
---- -- --
WDU20120000179

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich

akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-23 05:45:16
2012-02-16
2012-09-16
---- -- --
---- -- --
WDU20120000131

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:45:30
2012-02-21
2012-02-21
---- -- --
---- -- --
WDU20112681584

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej oraz sposobu pobierania i wysokości opłaty na wydatki związane z kosztami postępowania opiniodawczego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:47:02
2011-12-29
2011-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20112461470

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 06:00:13
2011-12-02
2011-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU20112261363

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2011 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 06:00:46
2011-11-05
2011-11-05
2013-09-30
---- -- --
WDU20112431446

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 06:00:20
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112071233

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 06:01:24
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112071234

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 06:01:23
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112071238

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2011 r. w sprawie określenia składu konwentu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz konwentu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 06:01:22
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112011189

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie włączenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach do Politechniki Śląskiej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 06:01:38
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111791068

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 06:02:16
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111430837

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 06:15:54
2011-07-26
2011-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20111100645

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2011/2012

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 06:16:55
2011-06-15
2011-06-15
2012-06-12
---- -- --
WDU20102171430

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 06:46:51
2010-12-04
2010-12-04
---- -- --
---- -- --
WDU20101300872

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 07:02:03
2010-08-04
2010-08-04
---- -- --
---- -- --
WDU20100860556

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2010/2011

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 07:16:27
2010-06-04
2010-06-04
2011-06-15
---- -- --
WDU20091621288

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2009 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 07:46:41
2009-09-30
2009-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091621289

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 07:46:40
2009-10-01
2009-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091761365

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 07:46:15
2009-11-06
2009-11-06
---- -- --
---- -- --
WDU20090720624

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2009/2010

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 08:15:01
2009-05-29
2009-05-29
2010-06-04
---- -- --
WDU20090440357

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 08:16:23
2009-04-03
2009-04-03
---- -- --
---- -- --
WDU20080900551

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 09:01:14
2008-06-10
2008-06-10
---- -- --
---- -- --
WDU20080800476

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2008/2009

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 09:01:35
2008-05-27
2008-05-27
2009-05-29
---- -- --
WDU20072081506

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 09:30:48
2007-11-27
2007-11-27
---- -- --
---- -- --
WDU20071881347

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 09:31:33
2007-10-30
2007-10-30
---- -- --
---- -- --
WDU20071601129

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 09:45:14
2007-09-15
2007-09-15
---- -- --
---- -- --
WDU20071280897

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 09:46:24
2007-08-02
2007-08-02
---- -- --
---- -- --
WDU20070930624

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2007/2008

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 10:00:18
2007-06-13
2007-06-13
2008-05-27
---- -- --
WDU20062401743

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie stypendiów dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 10:16:25
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20062361707

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśnienia i dyscyplinarnego wobec studentów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 10:16:36
2007-01-03
2007-01-03
---- -- --
---- -- --
WDU20062031499

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich

akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-23 10:30:12
2006-11-14
2006-11-14
---- -- --
---- -- --
WDU20061901405

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 10:30:42
2006-11-03
2006-11-03
---- -- --
---- -- --
WDU20061901406

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-23 10:30:42
2006-11-03
2006-11-03
---- -- --
---- -- --
WDU20061691211

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2006 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających pracowników uczelni publicznej do nagrody jubileuszowej oraz sposobu jej obliczania i wypłacania

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 10:31:37
2006-10-25
2006-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061390990

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczycielowi akademickiemu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 10:45:14
2006-09-01
2006-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061080740

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 10:46:25
2006-07-13
2006-07-13
---- -- --
---- -- --
WDU20061210837

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2006/2007

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 10:45:57
2006-07-22
2006-07-22
2007-06-13
---- -- --
WDU20051901605

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 11:30:54
2005-10-01
2005-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001433

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowych efektów kształcenia

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 01:15:40
2016-09-24
2016-09-24
---- -- --
2016-10-01
WDU20160000682

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej na rok akademicki 2016/2017

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 01:32:02
2016-06-02
2016-06-02
---- -- --
2017-01-01
WDU20150001833

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 02:15:33
2015-11-24
2015-11-24
---- -- --
2016-10-01
WDU20150001521

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie konkursu na uzyskanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 02:17:07
2015-10-16
2015-10-16
---- -- --
2017-01-01
WDU20150001452

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 02:17:27
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
2016-12-31
WDU20150000159

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 03:01:28
2015-01-30
2015-01-30
---- -- --
2017-04-25
WDU20140001480

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 03:17:14
2014-10-31
2014-10-31
---- -- --
2016-01-02
WDU20140001356

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 03:30:28
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
2016-10-01
WDU20140001370

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 03:30:24
2014-10-10
2014-10-10
---- -- --
2016-10-01
WDU20140001303

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 03:31:21
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
2016-10-01
WDU20140000762

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 03:45:55
2014-06-07
2014-06-07
---- -- --
2014-10-01
WDU20130001581

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 04:15:30
2013-12-18
2013-12-18
---- -- --
2014-10-31
WDU20130001571

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 04:15:32
2013-12-18
2013-12-18
---- -- --
2016-12-31
WDU20130000841

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 04:31:44
2013-10-01
2013-10-01
---- -- --
2017-01-16
WDU20130000668

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 04:45:08
2013-06-11
2013-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20130000296

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 04:46:59
2013-03-07
2013-03-07
---- -- --
2016-09-29
WDU20130000345

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 04:46:45
2013-03-28
2013-03-28
---- -- --
2014-10-01
WDU20130000273

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 04:47:05
2013-03-01
2013-03-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20120001181

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2012 r. w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 05:15:17
2012-11-13
2012-11-13
---- -- --
2014-10-01
WDU20120000983

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 05:16:15
2012-10-01
2012-10-01
---- -- --
2014-10-10
WDU20120000744

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowych efektów kształcenia

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 05:17:27
2012-07-17
2012-07-17
---- -- --
2016-10-01
WDU20120000580

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 05:30:46
2012-05-24
2012-05-24
---- -- --
2015-01-01
WDU20120000515

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 05:31:05
2012-05-29
2012-05-29
---- -- --
2014-10-01
WDU20120000202

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 05:45:10
2012-02-22
2012-02-22
---- -- --
2015-01-01
WDU20120000154

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie określenia składu konwentu uczelni zawodowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 05:45:24
2012-02-25
2012-02-25
---- -- --
2016-10-01
WDU20112731615

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, komisji dyscyplinarnej i Rzecznika Praw Absolwenta oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej, wyznaczanych przez nie recenzentów i ekspertów, rzeczników dyscyplinarnych przy komisji dyscyplinarnej oraz Rzecznika Praw Absolwenta

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 05:46:53
2011-12-20
2011-12-20
---- -- --
2015-01-01
WDU20112531521

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 05:47:21
2011-12-09
2011-12-09
---- -- --
2016-10-01
WDU20112531520

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 05:47:21
2011-12-09
2011-12-09
---- -- --
2016-10-01
WDU20112511508

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 października 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:00:03
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20112251351

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:00:49
2011-11-04
2011-11-04
---- -- --
2013-12-18
WDU20112431445

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:00:20
2011-11-30
2011-11-30
---- -- --
2014-10-10
WDU20112431447

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:00:20
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2013-12-18
WDU20112071232

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:01:24
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2014-10-09
WDU20112071235

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:01:23
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2014-10-01
WDU20112071236

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie centralnego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:01:23
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2014-10-01
WDU20112071239

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2011 r. w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:01:22
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2012-11-13
WDU20112041201

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie danych zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie studentów

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:01:34
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2014-10-01
WDU20112011187

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:01:38
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2016-10-01
WDU20112011188

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:01:38
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2016-10-01
WDU20112141271

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:01:13
2012-10-01
2012-10-01
---- -- --
2015-07-01
WDU20111961166

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, komisji dyscyplinarnej i Rzecznika Praw Absolwenta oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej, wyznaczanych przez nie recenzentów i ekspertów, rzeczników dyscyplinarnych przy komisji dyscyplinarnej oraz Rzecznika Praw Absolwenta

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:01:45
2011-10-01
2011-11-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20111961167

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:01:45
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2017-01-16
WDU20111961168

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:01:45
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2015-08-31
WDU20111961169

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:01:44
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2017-01-16
WDU20112141270

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:01:13
2012-10-01
2012-10-01
---- -- --
2015-07-29
WDU20111911137

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu podejmowania decyzji o zwiększeniu ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych w uczelni publicznej powyżej 2% ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych studiujących w poprzednim roku akademickim

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:01:53
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2014-10-01
WDU20111921142

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie kryteriów, warunków i trybu ubiegania się o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:01:52
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2014-10-01
WDU20111650993

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:15:07
2011-08-11
2011-08-11
---- -- --
2012-07-30
WDU20111731033

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wykazu kierunków związanych z dyscyplinami artystycznymi, na których można studiować w uczelni publicznej na studiach stacjonarnych drugi kierunek bez wnoszenia opłat

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:02:27
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2014-10-01
WDU20111600957

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:15:18
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2015-02-26
WDU20111600958

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:15:17
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2014-10-01
WDU20111250710

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:16:33
2011-06-16
2011-01-01
---- -- --
2012-02-22
WDU20111100646

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:16:54
2011-05-31
2011-05-31
---- -- --
2012-02-16
WDU20110880498

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:30:05
2011-05-13
2011-05-13
---- -- --
2012-01-01
WDU20110440234

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:31:24
2011-03-01
2011-03-01
---- -- --
2011-08-11
WDU20101280864

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 07:02:05
2010-07-16
2010-07-16
---- -- --
2011-08-11
WDU20100650413

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 07:17:11
2010-04-21
2010-04-21
---- -- --
2012-02-16
WDU20100650414

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 07:17:11
2010-04-21
2010-01-01
---- -- --
2012-02-22
WDU20092151673

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 07:32:35
2009-12-18
2009-12-18
---- -- --
2010-07-16
WDU20092101618

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 07:45:03
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2012-10-01
WDU20091801407

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 07:46:03
2009-10-29
2009-10-29
---- -- --
2012-06-20
WDU20091631299

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 07:46:38
2009-10-01
2009-10-01
---- -- --
2011-11-30
WDU20091501213

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nazw kierunków studiów

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 07:47:02
2009-10-01
2009-10-01
---- -- --
2011-10-01
WDU20091090914

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 08:01:05
2009-07-09
2009-07-09
---- -- --
2010-07-16
WDU20090810679

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 08:02:13
2009-06-17
2009-06-17
---- -- --
2011-10-01
WDU20090760647

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 08:02:24
2009-06-05
2009-06-05
---- -- --
2013-03-07
WDU20090630526

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 08:15:33
2009-04-23
2009-01-01
---- -- --
2012-02-16
WDU20090510406

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 08:16:08
2009-04-01
2009-04-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20090270170

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 08:17:16
2009-02-19
2009-02-19
---- -- --
2009-07-09
WDU20090300194

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 08:17:10
2009-03-12
2009-03-12
---- -- --
2011-11-04
WDU20090110061

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 08:30:24
2009-02-10
2009-02-10
---- -- --
2011-10-01
WDU20081991229

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 08:45:19
2008-11-22
2008-11-22
---- -- --
2011-10-01
WDU20081170744

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 09:00:17
2008-07-03
2008-07-03
---- -- --
2009-07-09
WDU20080890544

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 09:01:16
2008-05-23
2008-05-23
---- -- --
2012-02-22
WDU20080820489

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 09:01:31
2008-05-14
2008-05-14
---- -- --
2012-02-16
WDU20072491865

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 09:16:28
2008-01-15
2008-01-15
---- -- --
2011-10-01
WDU20071390978

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 09:45:58
2007-08-02
2007-08-02
---- -- --
2013-03-07
WDU20071641166

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 09:45:04
2007-10-01
2007-10-01
---- -- --
2012-06-20
WDU20071160807

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 09:46:54
2007-07-14
2007-07-14
---- -- --
2008-07-03
WDU20070980650

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:00:10
2007-06-04
2007-06-04
---- -- --
2012-01-01
WDU20070650435

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:01:13
2007-04-13
2007-01-01
---- -- --
2012-02-16
WDU20070790534

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:00:45
2007-05-07
2007-01-01
---- -- --
2008-01-01
WDU20070690459

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków tworzenia i funkcjonowania filii, zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej oraz zamiejscowego ośrodka dydaktycznego uczelni

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:01:06
2007-05-03
2007-05-03
---- -- --
2011-11-30
WDU20070580391

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:01:26
2007-04-12
2007-04-12
---- -- --
2014-10-22
WDU20070520348

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:01:38
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2011-10-01
WDU20070520349

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, sporządzania i wydawania odpisów, wyciągów i zaświadczeń oraz wysokości opłat za ich wydawanie

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:01:37
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2011-10-01
WDU20070240151

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu dokonywania kontroli uczelni i związków uczelni

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:15:08
2007-03-01
2007-03-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20062461796

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:16:11
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20062511852

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:15:52
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20070010003

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:15:50
2007-01-13
2007-01-13
---- -- --
2011-11-04
WDU20062471817

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:16:05
2007-01-05
2007-01-05
---- -- --
2014-10-01
WDU20062241634

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:16:57
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2011-10-01
WDU20061871385

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2006 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:30:48
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2011-10-01
WDU20061551112

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:32:06
2006-09-01
2006-09-01
---- -- --
2013-08-23
WDU20061531093

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:32:12
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2012-10-01
WDU20061441048

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:32:26
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2011-11-30
WDU20061140779

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:46:15
2006-06-30
2006-06-30
---- -- --
2007-07-14
WDU20061210838

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:45:57
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2011-10-01
WDU20061200832

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach niespełniających wymagań określonych w art. 56 ust. 2 lub w art. 58 ust. 4 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:45:59
2006-07-21
2006-07-21
---- -- --
2011-10-01
WDU20061070728

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej prac Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz wyznaczanych przez nie recenzentów, a także innych świadczeń przysługujących ich członkom i recenzentom

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:46:29
2006-06-27
2006-06-27
---- -- --
2011-10-01
WDU20060990689

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej oraz sposobu pobierania i wysokości opłaty na wydatki związane z kosztami postępowania opiniodawczego

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:46:47
2006-06-28
2006-06-28
---- -- --
2011-12-29
WDU20060370255

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 11:01:25
2006-03-03
2006-03-03
---- -- --
2011-10-01
WDU20060250187

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, sporządzania i wydawania odpisów, wyciągów i zaświadczeń oraz wysokości opłat za ich wydawanie

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 11:01:44
2006-03-04
2006-03-04
---- -- --
2011-10-01
WDU20170001696

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:22
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001572

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:57
2017-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001515

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:13
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001420

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie połączenia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:41
2017-08-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001329

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:02:07
2017-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001251

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:06
2017-06-28
0000-00-00
2018-09-30
---- -- --
WDU20170001135

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:42
2017-06-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000822

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:17:23
2017-04-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000795

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:17:31
2017-04-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000315

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:32:15
2017-02-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000256

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:05
2017-02-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000279

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:32:25
2017-02-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000076

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:57
2017-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000077

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania decyzji dotyczącej zwiększenia ogólnej liczby osób, które uczelnia publiczna może przyjąć na studia stacjonarne na dany rok akademicki, powyżej 2% liczby studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:56
2017-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000078

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru związków uczelni publicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:56
2017-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000046

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie określenia składu konwentu uczelni nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:46:05
2017-01-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002096

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie połączenia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:47:25
2016-12-22
2016-12-22
---- -- --
---- -- --
WDU20160002016

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:00:21
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002063

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:00:06
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001908

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:00:57
2016-12-13
2016-12-13
---- -- --
---- -- --
WDU20160001596

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:02:26
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001608

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:02:22
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001577

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:00
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001529

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:14
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001554

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:07
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001502

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:21
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001462

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:32
2016-09-29
2016-09-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160001434

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie standardów kształcenia na kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:40
2016-09-24
2016-09-24
---- -- --
---- -- --
WDU20160001332

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:09
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001433

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowych efektów kształcenia

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 01:15:40
2016-09-24
2016-09-24
---- -- --
2016-10-01
WDU20160001054

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:09
2016-07-20
2016-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160000982

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:31
2016-07-07
2016-07-07
2017-09-30
---- -- --
WDU20160000682

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej na rok akademicki 2016/2017

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 01:32:02
2016-06-02
2016-06-02
---- -- --
2017-01-01
WDU20160000558

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:07
2016-04-22
2016-04-22
---- -- --
2017-10-01
WDU20160000349

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:46:06
2016-03-16
2016-03-16
2017-09-30
---- -- --
WDU20160000074

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 02:00:02
2016-01-19
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001833

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 02:15:33
2015-11-24
2015-11-24
---- -- --
2016-10-01
WDU20150001715

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków realizacji Rządowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach pod nazwą "Studia dla wybitnych"

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:16:09
2015-10-28
2015-10-28
---- -- --
2017-10-01
WDU20150001521

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie konkursu na uzyskanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 02:17:07
2015-10-16
2015-10-16
---- -- --
2017-01-01
WDU20150001452

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 02:17:27
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
2016-12-31
WDU20150001467

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:17:23
2015-10-09
2015-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20150001119

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:31:51
2015-08-08
2015-08-08
2016-09-30
---- -- --
WDU20150001112

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 02:31:53
2015-08-22
2015-08-22
---- -- --
---- -- --
WDU20150001050

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:32:12
2015-07-29
2015-07-29
---- -- --
---- -- --
WDU20150001051

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:32:12
2015-07-29
2015-07-29
---- -- --
---- -- --
WDU20150000712

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej na rok akademicki 2015/2016

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:46:11
2015-06-09
2015-06-09
2016-09-30
---- -- --
WDU20150000463

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:47:28
2015-04-02
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000260

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów

akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-23 03:00:58
2015-02-26
2015-02-26
---- -- --
---- -- --
WDU20150000193

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji na finansowanie zadań związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach niepublicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:01:18
2015-02-10
2015-02-10
---- -- --
---- -- --
WDU20150000158

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 03:01:28
2015-01-30
2015-01-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150000159

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 03:01:28
2015-01-30
2015-01-30
---- -- --
2017-04-25
WDU20150000052

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej skierowanych na studia przez właściwego przełożonego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:02:19
2015-01-28
2015-01-28
---- -- --
---- -- --
WDU20140001965

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wyznaczanych przez nie recenzentów i ekspertów, członków komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członków komisji dyscyplinarnej powołanej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, rzeczników dyscyplinarnych powołanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz Rzecznika Praw Absolwenta

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:02:42
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001723

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:16:04
2014-12-19
2014-12-19
2016-09-30
---- -- --
WDU20140001480

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 03:17:14
2014-10-31
2014-10-31
---- -- --
2016-01-02
WDU20140001430

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:30:05
2014-10-22
2014-10-22
---- -- --
---- -- --
WDU20140001356

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 03:30:28
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
2016-10-01
WDU20140001359

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 października 2014 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:30:27
2014-10-08
2014-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20140001370

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 03:30:24
2014-10-10
2014-10-10
---- -- --
2016-10-01
WDU20140001377

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru związków uczelni publicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:30:21
2014-10-25
2014-10-25
---- -- --
---- -- --
WDU20140001305

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2014 r. w sprawie organizacji wewnętrznej Konwentu Rzeczników oraz trybu realizacji zadań przez Konwent Rzeczników

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:31:20
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001301

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:31:21
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001302

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:31:21
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001303

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 03:31:21
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
2016-10-01
WDU20140001300

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie podejmowania decyzji dotyczącej zwiększenia ogólnej liczby osób, które uczelnia publiczna może przyjąć na studia stacjonarne na dany rok akademicki, powyżej 2% liczby studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:31:22
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001125

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 03:32:16
2014-08-27
2014-08-27
2015-09-30
---- -- --
WDU20140000959

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 03:33:09
2014-08-01
2014-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000762

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 03:45:55
2014-06-07
2014-06-07
---- -- --
2014-10-01
WDU20140000672

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2014/2015

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 03:46:21
2014-06-07
2014-06-07
2015-09-30
---- -- --
WDU20140000205

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 04:01:14
2014-03-01
2014-03-01
2015-09-30
---- -- --
WDU20130001581

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 04:15:30
2013-12-18
2013-12-18
---- -- --
2014-10-31
WDU20130001571

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 04:15:32
2013-12-18
2013-12-18
---- -- --
2016-12-31
WDU20130001365

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 04:16:36
2013-11-22
2013-11-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130001126

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2013 r. w sprawie włączenia Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach do Politechniki Śląskiej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 04:30:16
2013-10-01
2013-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001112

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2013 r. w sprawie włączenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Lesznie do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 04:30:20
2013-10-01
2013-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001063

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 04:30:37
2013-09-26
2013-09-26
---- -- --
---- -- --
WDU20130000986

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 04:31:01
2013-08-28
2013-08-28
2014-09-30
---- -- --
WDU20130000841

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 04:31:44
2013-10-01
2013-10-01
---- -- --
2017-01-16
WDU20130000668

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 04:45:08
2013-06-11
2013-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20130000579

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2013/2014

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 04:45:34
2013-06-04
2013-06-04
2014-06-07
---- -- --
WDU20130000614

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 04:45:23
2013-06-12
2013-06-12
---- -- --
---- -- --
WDU20130000296

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 04:46:59
2013-03-07
2013-03-07
---- -- --
2016-09-29
WDU20130000345

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 04:46:45
2013-03-28
2013-03-28
---- -- --
2014-10-01
WDU20130000273

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 04:47:05
2013-03-01
2013-03-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20120001533

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:01:02
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001181

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2012 r. w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 05:15:17
2012-11-13
2012-11-13
---- -- --
2014-10-01
WDU20120001075

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2012 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 05:15:48
2012-10-12
2012-10-12
2014-09-30
---- -- --
WDU20120000983

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 05:16:15
2012-10-01
2012-10-01
---- -- --
2014-10-10
WDU20120000864

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 05:16:51
2012-07-30
2012-07-30
2013-09-30
---- -- --
WDU20120000851

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:16:55
2012-08-08
2012-08-08
---- -- --
---- -- --
WDU20120000744

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowych efektów kształcenia

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 05:17:27
2012-07-17
2012-07-17
---- -- --
2016-10-01
WDU20120000595

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2012/2013

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 05:30:42
2012-06-12
2012-06-12
2013-06-04
---- -- --
WDU20120000580

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 05:30:46
2012-05-24
2012-05-24
---- -- --
2015-01-01
WDU20120000631

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:30:31
2012-06-20
2012-06-20
---- -- --
---- -- --
WDU20120000515

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 05:31:05
2012-05-29
2012-05-29
---- -- --
2014-10-01
WDU20120000179

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich

akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-23 05:45:16
2012-02-16
2012-09-16
---- -- --
---- -- --
WDU20120000202

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 05:45:10
2012-02-22
2012-02-22
---- -- --
2015-01-01
WDU20120000154

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie określenia składu konwentu uczelni zawodowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 05:45:24
2012-02-25
2012-02-25
---- -- --
2016-10-01
WDU20120000131

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:45:30
2012-02-21
2012-02-21
---- -- --
---- -- --
WDU20112731615

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, komisji dyscyplinarnej i Rzecznika Praw Absolwenta oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej, wyznaczanych przez nie recenzentów i ekspertów, rzeczników dyscyplinarnych przy komisji dyscyplinarnej oraz Rzecznika Praw Absolwenta

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 05:46:53
2011-12-20
2011-12-20
---- -- --
2015-01-01
WDU20112681584

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej oraz sposobu pobierania i wysokości opłaty na wydatki związane z kosztami postępowania opiniodawczego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:47:02
2011-12-29
2011-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20112531521

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 05:47:21
2011-12-09
2011-12-09
---- -- --
2016-10-01
WDU20112461470

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 06:00:13
2011-12-02
2011-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU20112531520

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 05:47:21
2011-12-09
2011-12-09
---- -- --
2016-10-01
WDU20112511508

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 października 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:00:03
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20112261363

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2011 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 06:00:46
2011-11-05
2011-11-05
2013-09-30
---- -- --
WDU20112251351

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:00:49
2011-11-04
2011-11-04
---- -- --
2013-12-18
WDU20112431445

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:00:20
2011-11-30
2011-11-30
---- -- --
2014-10-10
WDU20112431446

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 06:00:20
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112431447

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:00:20
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2013-12-18
WDU20112071232

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:01:24
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2014-10-09
WDU20112071233

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 06:01:24
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112071234

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 06:01:23
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112071235

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:01:23
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2014-10-01
WDU20112071236

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie centralnego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:01:23
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2014-10-01
WDU20112071239

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2011 r. w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:01:22
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2012-11-13
WDU20112071238

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2011 r. w sprawie określenia składu konwentu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz konwentu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 06:01:22
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112041201

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie danych zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie studentów

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:01:34
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2014-10-01
WDU20112011187

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:01:38
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2016-10-01
WDU20112011188

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:01:38
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2016-10-01
WDU20112011189

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie włączenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach do Politechniki Śląskiej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 06:01:38
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112141271

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:01:13
2012-10-01
2012-10-01
---- -- --
2015-07-01
WDU20111961166

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, komisji dyscyplinarnej i Rzecznika Praw Absolwenta oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej, wyznaczanych przez nie recenzentów i ekspertów, rzeczników dyscyplinarnych przy komisji dyscyplinarnej oraz Rzecznika Praw Absolwenta

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:01:45
2011-10-01
2011-11-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20111961167

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:01:45
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2017-01-16
WDU20111961168

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:01:45
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2015-08-31
WDU20111961169

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:01:44
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2017-01-16
WDU20112141270

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:01:13
2012-10-01
2012-10-01
---- -- --
2015-07-29
WDU20111911137

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu podejmowania decyzji o zwiększeniu ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych w uczelni publicznej powyżej 2% ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych studiujących w poprzednim roku akademickim

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:01:53
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2014-10-01
WDU20111921142

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie kryteriów, warunków i trybu ubiegania się o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:01:52
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2014-10-01
WDU20111650993

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:15:07
2011-08-11
2011-08-11
---- -- --
2012-07-30
WDU20111731033

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wykazu kierunków związanych z dyscyplinami artystycznymi, na których można studiować w uczelni publicznej na studiach stacjonarnych drugi kierunek bez wnoszenia opłat

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:02:27
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2014-10-01
WDU20111791068

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 06:02:16
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111600957

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:15:18
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2015-02-26
WDU20111600958

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:15:17
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2014-10-01
WDU20111430837

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 06:15:54
2011-07-26
2011-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20111250710

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:16:33
2011-06-16
2011-01-01
---- -- --
2012-02-22
WDU20111100646

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:16:54
2011-05-31
2011-05-31
---- -- --
2012-02-16
WDU20111100645

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2011/2012

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 06:16:55
2011-06-15
2011-06-15
2012-06-12
---- -- --
WDU20110880498

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:30:05
2011-05-13
2011-05-13
---- -- --
2012-01-01
WDU20110440234

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:31:24
2011-03-01
2011-03-01
---- -- --
2011-08-11
WDU20102171430

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 06:46:51
2010-12-04
2010-12-04
---- -- --
---- -- --
WDU20101280864

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 07:02:05
2010-07-16
2010-07-16
---- -- --
2011-08-11
WDU20101300872

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 07:02:03
2010-08-04
2010-08-04
---- -- --
---- -- --
WDU20100860556

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2010/2011

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 07:16:27
2010-06-04
2010-06-04
2011-06-15
---- -- --
WDU20100650413

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 07:17:11
2010-04-21
2010-04-21
---- -- --
2012-02-16
WDU20100650414

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 07:17:11
2010-04-21
2010-01-01
---- -- --
2012-02-22
WDU20092151673

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 07:32:35
2009-12-18
2009-12-18
---- -- --
2010-07-16
WDU20092101618

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 07:45:03
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2012-10-01
WDU20091801407

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 07:46:03
2009-10-29
2009-10-29
---- -- --
2012-06-20
WDU20091621288

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2009 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 07:46:41
2009-09-30
2009-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091621289

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 07:46:40
2009-10-01
2009-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091631299

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 07:46:38
2009-10-01
2009-10-01
---- -- --
2011-11-30
WDU20091761365

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 07:46:15
2009-11-06
2009-11-06
---- -- --
---- -- --
WDU20091501213

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nazw kierunków studiów

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 07:47:02
2009-10-01
2009-10-01
---- -- --
2011-10-01
WDU20091090914

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 08:01:05
2009-07-09
2009-07-09
---- -- --
2010-07-16
WDU20090810679

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 08:02:13
2009-06-17
2009-06-17
---- -- --
2011-10-01
WDU20090760647

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 08:02:24
2009-06-05
2009-06-05
---- -- --
2013-03-07
WDU20090720624

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2009/2010

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 08:15:01
2009-05-29
2009-05-29
2010-06-04
---- -- --
WDU20090630526

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 08:15:33
2009-04-23
2009-01-01
---- -- --
2012-02-16
WDU20090510406

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 08:16:08
2009-04-01
2009-04-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20090440357

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 08:16:23
2009-04-03
2009-04-03
---- -- --
---- -- --
WDU20090270170

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 08:17:16
2009-02-19
2009-02-19
---- -- --
2009-07-09
WDU20090300194

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 08:17:10
2009-03-12
2009-03-12
---- -- --
2011-11-04
WDU20090110061

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 08:30:24
2009-02-10
2009-02-10
---- -- --
2011-10-01
WDU20081991229

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 08:45:19
2008-11-22
2008-11-22
---- -- --
2011-10-01
WDU20081170744

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 09:00:17
2008-07-03
2008-07-03
---- -- --
2009-07-09
WDU20080890544

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 09:01:16
2008-05-23
2008-05-23
---- -- --
2012-02-22
WDU20080900551

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 09:01:14
2008-06-10
2008-06-10
---- -- --
---- -- --
WDU20080820489

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 09:01:31
2008-05-14
2008-05-14
---- -- --
2012-02-16
WDU20080800476

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2008/2009

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 09:01:35
2008-05-27
2008-05-27
2009-05-29
---- -- --
WDU20072491865

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 09:16:28
2008-01-15
2008-01-15
---- -- --
2011-10-01
WDU20072081506

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 09:30:48
2007-11-27
2007-11-27
---- -- --
---- -- --
WDU20071881347

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 09:31:33
2007-10-30
2007-10-30
---- -- --
---- -- --
WDU20071601129

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 09:45:14
2007-09-15
2007-09-15
---- -- --
---- -- --
WDU20071390978

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 09:45:58
2007-08-02
2007-08-02
---- -- --
2013-03-07
WDU20071641166

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 09:45:04
2007-10-01
2007-10-01
---- -- --
2012-06-20
WDU20071280897

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 09:46:24
2007-08-02
2007-08-02
---- -- --
---- -- --
WDU20071160807

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 09:46:54
2007-07-14
2007-07-14
---- -- --
2008-07-03
WDU20070980650

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:00:10
2007-06-04
2007-06-04
---- -- --
2012-01-01
WDU20070930624

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2007/2008

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 10:00:18
2007-06-13
2007-06-13
2008-05-27
---- -- --
WDU20070650435

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:01:13
2007-04-13
2007-01-01
---- -- --
2012-02-16
WDU20070790534

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:00:45
2007-05-07
2007-01-01
---- -- --
2008-01-01
WDU20070690459

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków tworzenia i funkcjonowania filii, zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej oraz zamiejscowego ośrodka dydaktycznego uczelni

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:01:06
2007-05-03
2007-05-03
---- -- --
2011-11-30
WDU20070580391

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:01:26
2007-04-12
2007-04-12
---- -- --
2014-10-22
WDU20070520348

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:01:38
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2011-10-01
WDU20070520349

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, sporządzania i wydawania odpisów, wyciągów i zaświadczeń oraz wysokości opłat za ich wydawanie

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:01:37
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2011-10-01
WDU20070240151

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu dokonywania kontroli uczelni i związków uczelni

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:15:08
2007-03-01
2007-03-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20062461796

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:16:11
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20062511852

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:15:52
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20070010003

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:15:50
2007-01-13
2007-01-13
---- -- --
2011-11-04
WDU20062401743

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie stypendiów dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 10:16:25
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20062471817

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:16:05
2007-01-05
2007-01-05
---- -- --
2014-10-01
WDU20062361707

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśnienia i dyscyplinarnego wobec studentów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 10:16:36
2007-01-03
2007-01-03
---- -- --
---- -- --
WDU20062031499

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich

akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-23 10:30:12
2006-11-14
2006-11-14
---- -- --
---- -- --
WDU20062241634

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:16:57
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2011-10-01
WDU20061901405

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 10:30:42
2006-11-03
2006-11-03
---- -- --
---- -- --
WDU20061901406

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-23 10:30:42
2006-11-03
2006-11-03
---- -- --
---- -- --
WDU20061871385

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2006 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:30:48
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2011-10-01
WDU20061691211

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2006 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających pracowników uczelni publicznej do nagrody jubileuszowej oraz sposobu jej obliczania i wypłacania

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 10:31:37
2006-10-25
2006-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061551112

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:32:06
2006-09-01
2006-09-01
---- -- --
2013-08-23
WDU20061531093

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:32:12
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2012-10-01
WDU20061390990

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczycielowi akademickiemu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 10:45:14
2006-09-01
2006-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061441048

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:32:26
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2011-11-30
WDU20061140779

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:46:15
2006-06-30
2006-06-30
---- -- --
2007-07-14
WDU20061080740

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 10:46:25
2006-07-13
2006-07-13
---- -- --
---- -- --
WDU20061210838

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:45:57
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2011-10-01
WDU20061200832

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach niespełniających wymagań określonych w art. 56 ust. 2 lub w art. 58 ust. 4 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:45:59
2006-07-21
2006-07-21
---- -- --
2011-10-01
WDU20061210837

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2006/2007

wygaśnięcie aktu na dzieĂą 2017-09-23 10:45:57
2006-07-22
2006-07-22
2007-06-13
---- -- --
WDU20061070728

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej prac Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz wyznaczanych przez nie recenzentów, a także innych świadczeń przysługujących ich członkom i recenzentom

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:46:29
2006-06-27
2006-06-27
---- -- --
2011-10-01
WDU20060990689

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej oraz sposobu pobierania i wysokości opłaty na wydatki związane z kosztami postępowania opiniodawczego

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:46:47
2006-06-28
2006-06-28
---- -- --
2011-12-29
WDU20060370255

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 11:01:25
2006-03-03
2006-03-03
---- -- --
2011-10-01
WDU20060250187

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, sporządzania i wydawania odpisów, wyciągów i zaświadczeń oraz wysokości opłat za ich wydawanie

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 11:01:44
2006-03-04
2006-03-04
---- -- --
2011-10-01
WDU20051901605

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 11:30:54
2005-10-01
2005-10-01
---- -- --
---- -- --

Audytor wymagań prawnych Audytor wymagań prawnych jest aplikacją monitorującą status nadzorowanych aktów prawnych według listy zdefiniowanej przez użytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomosci jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z póżn. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieć Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniżej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdować się informacja o żródle pochodzenia materiałów. Żródłem tym jest System Informacyjny Sejmu