Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów


art. 22-35 ust. 1, 2 i 11, art. 36, 37, 38 ust. 3 pkt 11, art. 39 ust. 6, art. 41 ust. 6 pkt 6 i pkt 8 lit. a, art. 42 ust. 2 pkt 3 i 5 oraz art. 45 stosuje się od dnia 31 grudnia 2006 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 04:11:00) Dz.U. 2005 nr 169 poz. 141138

_

WDU20170001720

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku i krwi pępowinowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:11:55)
2017-09-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001104

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania, sposobu oznaczania i monitorowania komórek, tkanek i narządów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:21:06)
2017-06-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000872

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru świadectwa uzyskania pozwolenia na wykonywanie działalności przywozowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:21:30)
2017-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001674

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:40:40)
2016-10-27
2016-10-27
---- -- --
---- -- --
WDU20160000820

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:50:22)
2016-06-24
2016-06-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150001950

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak "Dawca Przeszczepu" i "Zasłużony Dawca Przeszczepu"

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 01:00:50)
2015-12-10
2015-12-10
---- -- --
---- -- --
WDU20140001816

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 01:21:07)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000772

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 01:31:48)
2014-06-11
2014-06-11
---- -- --
---- -- --
WDU20140000708

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak "Dawca Przeszczepu" i "Zasłużony Dawca Przeszczepu"

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 01:31:58)
2014-06-14
2014-06-14
---- -- --
---- -- --
WDU20120001215

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:01:18)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20100750485

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu na to terytorium ludzkich komórek, tkanek i narządów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:42:08)
2010-05-20
2010-05-20
---- -- --
---- -- --
WDU20100640403

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szkoleń osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:42:22)
2010-05-05
2010-05-05
---- -- --
---- -- --
WDU20100530319

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:42:33)
2010-04-02
2010-04-02
---- -- --
---- -- --
WDU20100450273

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:50:01)
2010-04-08
2010-04-08
---- -- --
---- -- --
WDU20100540330

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie ośrodków dawców szpiku

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:42:32)
2010-04-21
2010-04-21
---- -- --
---- -- --
WDU20100540331

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie sposobu działania ośrodków kwalifikujących do przeszczepienia oraz sposobu kwalifikacji potencjalnego biorcy

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:42:32)
2010-04-21
2010-04-21
---- -- --
---- -- --
WDU20092131655

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:51:14)
2009-12-31
2009-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20081901169

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2008 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 03:11:39)
2008-11-08
2008-11-08
---- -- --
---- -- --
WDU20081681043

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak "Dawca Przeszczepu" i "Zasłużony Dawca Przeszczepu"

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 03:11:57)
2008-10-03
2008-10-03
---- -- --
---- -- --
WDU20072101532

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 2007 r. w sprawie sposobu i trybu uzyskania informacji od prokuratora lub stanowiska sądu rodzinnego o niewyrażeniu sprzeciwu na pobranie ze zwłok komórek, tkanek i narządów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:30:24)
2007-11-29
2007-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20070810553

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:40:20)
2007-05-25
2007-05-25
---- -- --
---- -- --
WDU20062281671

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru sprzeciwów oraz sposobu ustalania istnienia wpisu w tym rejestrze

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:42:12)
2006-12-27
2006-12-27
---- -- --
---- -- --
WDU20062181598

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:42:22)
2006-12-31
2006-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20060840584

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 03:52:32)
2006-05-18
2006-05-18
---- -- --
---- -- --
WDU20060760542

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie prowadzenia krajowego rejestru przeszczepień

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:00:04)
2006-05-06
2006-05-06
---- -- --
---- -- --
WDU20060790556

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań dla kandydata na dawcę komórek, tkanek lub narządu

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:52:35)
2006-05-10
2006-05-10
---- -- --
---- -- --
WDU20160001120

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 00:41:36)
2016-08-11
2016-08-11
---- -- --
2017-09-09
WDU20100750486

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania i monitorowania komórek, tkanek i narządów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:42:08)
2010-05-20
2010-05-20
---- -- --
2017-06-08
WDU20092131656

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów

uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:14)
2009-12-31
2009-12-31
---- -- --
2016-10-27
WDU20090300203

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie sposobu tworzenia niepowtarzalnego oznakowania umożliwiającego identyfikację dawcy tkanek lub komórek oraz sposobu oznaczania tkanek lub komórek za pomocą tego oznakowania

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:03:25)
2009-03-12
2009-03-12
---- -- --
2010-03-16
WDU20072071503

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2007 r. w sprawie sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów oraz sposobu zwrotu tych kosztów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:30:28)
2007-12-10
2007-12-10
---- -- --
2010-04-02
WDU20071380973

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:31:50)
2007-08-16
2007-08-16
---- -- --
2009-12-31
WDU20062371722

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:42:04)
2006-12-31
2006-12-31
---- -- --
2010-03-16
WDU20060790557

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie centralnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:35)
2006-05-10
2006-05-10
---- -- --
2017-09-09
WDU20060800566

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:34)
2006-05-11
2006-05-11
---- -- --
2009-12-31
WDU20170001720

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku i krwi pępowinowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:11:55)
2017-09-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001104

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania, sposobu oznaczania i monitorowania komórek, tkanek i narządów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:21:06)
2017-06-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000872

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru świadectwa uzyskania pozwolenia na wykonywanie działalności przywozowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:21:30)
2017-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001674

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:40:40)
2016-10-27
2016-10-27
---- -- --
---- -- --
WDU20160001120

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 00:41:36)
2016-08-11
2016-08-11
---- -- --
2017-09-09
WDU20160000820

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:50:22)
2016-06-24
2016-06-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150001950

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak "Dawca Przeszczepu" i "Zasłużony Dawca Przeszczepu"

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 01:00:50)
2015-12-10
2015-12-10
---- -- --
---- -- --
WDU20140001816

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 01:21:07)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000772

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 01:31:48)
2014-06-11
2014-06-11
---- -- --
---- -- --
WDU20140000708

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak "Dawca Przeszczepu" i "Zasłużony Dawca Przeszczepu"

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 01:31:58)
2014-06-14
2014-06-14
---- -- --
---- -- --
WDU20120001215

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:01:18)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20100750485

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu na to terytorium ludzkich komórek, tkanek i narządów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:42:08)
2010-05-20
2010-05-20
---- -- --
---- -- --
WDU20100750486

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania i monitorowania komórek, tkanek i narządów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:42:08)
2010-05-20
2010-05-20
---- -- --
2017-06-08
WDU20100640403

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szkoleń osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:42:22)
2010-05-05
2010-05-05
---- -- --
---- -- --
WDU20100530319

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:42:33)
2010-04-02
2010-04-02
---- -- --
---- -- --
WDU20100450273

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:50:01)
2010-04-08
2010-04-08
---- -- --
---- -- --
WDU20100540330

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie ośrodków dawców szpiku

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:42:32)
2010-04-21
2010-04-21
---- -- --
---- -- --
WDU20100540331

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie sposobu działania ośrodków kwalifikujących do przeszczepienia oraz sposobu kwalifikacji potencjalnego biorcy

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:42:32)
2010-04-21
2010-04-21
---- -- --
---- -- --
WDU20092131655

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:51:14)
2009-12-31
2009-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20092131656

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów

uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:14)
2009-12-31
2009-12-31
---- -- --
2016-10-27
WDU20090300203

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie sposobu tworzenia niepowtarzalnego oznakowania umożliwiającego identyfikację dawcy tkanek lub komórek oraz sposobu oznaczania tkanek lub komórek za pomocą tego oznakowania

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:03:25)
2009-03-12
2009-03-12
---- -- --
2010-03-16
WDU20081901169

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2008 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 03:11:39)
2008-11-08
2008-11-08
---- -- --
---- -- --
WDU20081681043

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak "Dawca Przeszczepu" i "Zasłużony Dawca Przeszczepu"

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 03:11:57)
2008-10-03
2008-10-03
---- -- --
---- -- --
WDU20072101532

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 2007 r. w sprawie sposobu i trybu uzyskania informacji od prokuratora lub stanowiska sądu rodzinnego o niewyrażeniu sprzeciwu na pobranie ze zwłok komórek, tkanek i narządów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:30:24)
2007-11-29
2007-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20072071503

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2007 r. w sprawie sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów oraz sposobu zwrotu tych kosztów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:30:28)
2007-12-10
2007-12-10
---- -- --
2010-04-02
WDU20071380973

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:31:50)
2007-08-16
2007-08-16
---- -- --
2009-12-31
WDU20070810553

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:40:20)
2007-05-25
2007-05-25
---- -- --
---- -- --
WDU20062371722

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:42:04)
2006-12-31
2006-12-31
---- -- --
2010-03-16
WDU20062281671

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru sprzeciwów oraz sposobu ustalania istnienia wpisu w tym rejestrze

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:42:12)
2006-12-27
2006-12-27
---- -- --
---- -- --
WDU20062181598

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:42:22)
2006-12-31
2006-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20060840584

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 03:52:32)
2006-05-18
2006-05-18
---- -- --
---- -- --
WDU20060760542

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie prowadzenia krajowego rejestru przeszczepień

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:00:04)
2006-05-06
2006-05-06
---- -- --
---- -- --
WDU20060790556

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań dla kandydata na dawcę komórek, tkanek lub narządu

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:52:35)
2006-05-10
2006-05-10
---- -- --
---- -- --
WDU20060790557

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie centralnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:35)
2006-05-10
2006-05-10
---- -- --
2017-09-09
WDU20060800566

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:34)
2006-05-11
2006-05-11
---- -- --
2009-12-31

Książki

bezdroza

Cena: 18.99

Cena: 39.90

Cena: 49.90

Cena: 9.90

Cena: 34.90

Cena: 26.90

Cena: 24.90

Cena: 59.00

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 52.90

Cena: 44.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 59.90

Cena: 26.90

Cena: 44.00

Cena: 39.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu