Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym.
Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych.
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 04:10:45) Dz.U. 2005 nr 183 poz. 153746

_

WDU20170000879

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie odbierania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgłoszeń naruszeń rozporządzenia 596/2014

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:30:04)
2017-05-06
0000-00-00
---- -- --
2018-04-21
WDU20130000794

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego przez podmioty nadzorowane prowadzące działalność na rynku kapitałowym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:50:50)
2013-07-24
2013-07-24
---- -- --
2016-01-01
WDU20100570364

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego przez podmioty nadzorowane prowadzące działalność na rynku kapitałowym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:50:14)
2010-04-24
2010-04-24
---- -- --
2016-01-01
WDU20060680485

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli podmiotów podlegających nadzorowi Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:00:29)
2006-04-25
2006-04-25
---- -- --
2009-03-07
WDU20060250188

Rozporządzenie Ministrów Finansów z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisje Papierów Wartościowych i Giełd

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:00:58)
2006-02-25
2006-02-25
---- -- --
2016-12-31
WDU20052071726

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wynagrodzeń i premii uznaniowych pracowników urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i jego zastępców

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:27)
2005-10-24
2005-10-24
---- -- --
2006-09-19
WDU20052071725

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd przez podmioty nadzorowane

uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:27)
2005-10-24
2005-10-24
---- -- --
2010-04-24
WDU20180001262

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie odbierania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgłoszeń naruszeń rozporządzenia 596/2014

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:13)
2018-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000879

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie odbierania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgłoszeń naruszeń rozporządzenia 596/2014

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:30:04)
2017-05-06
0000-00-00
---- -- --
2018-04-21
WDU20160002288

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:31:46)
2016-12-31
2016-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20160002291

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:31:46)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002347

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 01:00:28)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000794

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego przez podmioty nadzorowane prowadzące działalność na rynku kapitałowym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:50:50)
2013-07-24
2013-07-24
---- -- --
2016-01-01
WDU20100570364

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego przez podmioty nadzorowane prowadzące działalność na rynku kapitałowym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:50:14)
2010-04-24
2010-04-24
---- -- --
2016-01-01
WDU20060680485

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli podmiotów podlegających nadzorowi Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:00:29)
2006-04-25
2006-04-25
---- -- --
2009-03-07
WDU20060250188

Rozporządzenie Ministrów Finansów z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisje Papierów Wartościowych i Giełd

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:00:58)
2006-02-25
2006-02-25
---- -- --
2016-12-31
WDU20052071726

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wynagrodzeń i premii uznaniowych pracowników urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i jego zastępców

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:27)
2005-10-24
2005-10-24
---- -- --
2006-09-19
WDU20052071725

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd przez podmioty nadzorowane

uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:27)
2005-10-24
2005-10-24
---- -- --
2010-04-24

Książki

onepress

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 39.90

Cena: 39.00

Cena: 69.00

Cena: 59.00

Cena: 37.00

Cena: 47.00

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 59.00

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu