Ekoinfonet - serwis aktualnoÂści prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego


art. 47 wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2006 r., art. 16 pkt 7 wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 r.akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-23 10:46:34 Dz.U. 2006 nr 104 poz. 70918
_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 15

WDU20170001680

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec żołnierzy ubiegających się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:27
2017-09-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002325

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:00:37
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001395

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:30:18
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000371

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:00:25
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000091

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 03:02:09
2015-02-03
2015-02-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120001062

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 05:15:52
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001073

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 05:15:48
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091861440

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 07:45:55
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091861441

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 07:45:54
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20090390317

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko Służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 08:16:35
2009-03-28
2009-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20090300196

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 08:17:09
2009-03-12
2009-03-12
---- -- --
---- -- --
WDU20062471810

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania i dokumentowania czynności obserwowania oraz rejestrowania zdarzeń przez funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 10:16:07
2006-12-28
2006-12-28
---- -- --
---- -- --
WDU20061821338

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2006 r. w sprawie współdziałania Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego z odpowiednimi organami, służbami i instytucjami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 10:31:02
2006-10-10
2006-10-10
---- -- --
---- -- --
WDU20061821347

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 10:31:00
2006-10-10
2006-10-10
---- -- --
---- -- --
WDU20061821348

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego na stanowisko służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 10:30:59
2006-10-10
2006-10-10
---- -- --
---- -- --
WDU20061821349

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego

akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-23 10:30:59
2006-10-10
2006-10-10
---- -- --
---- -- --
WDU20061741246

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Służbie Kontrwywiadu Wojskowego informacji o osobie uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez uprawnione do tego organy, służby i instytucje państwowe

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 10:31:26
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741247

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Służbie Wywiadu Wojskowego informacji o osobie uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez uprawnione do tego organy, służby i instancje państwowe

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 10:31:26
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061771313

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 września 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu żądania pomocy lub zwracania się o tę pomoc przez żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 10:31:09
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061731243

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego

akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-23 10:31:27
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061731244

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie legitymacji oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego

akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-23 10:31:27
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061751288

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa, a także sposobu przechowywania, przekazywania oraz niszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją tych czynności

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 10:31:15
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061751289

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wzoru pisemnego imiennego upoważnienia funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego stanowiącego podstawę udostępniania danych osobowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 10:31:15
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061771312

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wzoru pisemnego imiennego upoważnienia funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego stanowiącego podstawę udostępniania danych osobowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 10:31:09
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061501084

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec żołnierzy ubiegających się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 10:32:14
2006-08-23
2006-08-23
---- -- --
---- -- --
WDU20061370980

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec żołnierzy ubiegających się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 10:45:17
2006-07-31
2006-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU20170001680

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec żołnierzy ubiegających się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:27
2017-09-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002325

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:00:37
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001395

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:30:18
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000371

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:00:25
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000091

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 03:02:09
2015-02-03
2015-02-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120001062

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 05:15:52
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001073

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 05:15:48
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091861440

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 07:45:55
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091861441

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 07:45:54
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20090390317

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko Służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 08:16:35
2009-03-28
2009-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20090300196

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 08:17:09
2009-03-12
2009-03-12
---- -- --
---- -- --
WDU20062471810

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania i dokumentowania czynności obserwowania oraz rejestrowania zdarzeń przez funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 10:16:07
2006-12-28
2006-12-28
---- -- --
---- -- --
WDU20061821338

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2006 r. w sprawie współdziałania Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego z odpowiednimi organami, służbami i instytucjami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 10:31:02
2006-10-10
2006-10-10
---- -- --
---- -- --
WDU20061821347

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 10:31:00
2006-10-10
2006-10-10
---- -- --
---- -- --
WDU20061821348

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego na stanowisko służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 10:30:59
2006-10-10
2006-10-10
---- -- --
---- -- --
WDU20061821349

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego

akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-23 10:30:59
2006-10-10
2006-10-10
---- -- --
---- -- --
WDU20061741246

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Służbie Kontrwywiadu Wojskowego informacji o osobie uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez uprawnione do tego organy, służby i instytucje państwowe

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 10:31:26
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741247

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Służbie Wywiadu Wojskowego informacji o osobie uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez uprawnione do tego organy, służby i instancje państwowe

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 10:31:26
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061751285

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia tej kontroli, a także wzorów druków i rejestrów

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:31:16
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2016-02-07
WDU20061771306

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie postępowania przy użyciu broni palnej przez żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:31:10
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2013-06-05
WDU20061771313

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 września 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu żądania pomocy lub zwracania się o tę pomoc przez żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 10:31:09
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061731243

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego

akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-23 10:31:27
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061731244

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie legitymacji oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego

akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-23 10:31:27
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061751288

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa, a także sposobu przechowywania, przekazywania oraz niszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją tych czynności

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 10:31:15
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061751289

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wzoru pisemnego imiennego upoważnienia funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego stanowiącego podstawę udostępniania danych osobowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 10:31:15
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061771312

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wzoru pisemnego imiennego upoważnienia funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego stanowiącego podstawę udostępniania danych osobowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 10:31:09
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061501084

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec żołnierzy ubiegających się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 10:32:14
2006-08-23
2006-08-23
---- -- --
---- -- --
WDU20061370980

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec żołnierzy ubiegających się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 10:45:17
2006-07-31
2006-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU20061370981

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec żołnierzy ubiegających się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:45:16
2006-07-31
2006-07-31
---- -- --
2017-09-19

Audytor wymagań prawnych Audytor wymagań prawnych jest aplikacją monitorującą status nadzorowanych aktów prawnych według listy zdefiniowanej przez użytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomosci jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z póżn. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieć Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniżej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdować się informacja o żródle pochodzenia materiałów. Żródłem tym jest System Informacyjny Sejmu