Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego


art. 4 i 5 wchodzą w życie z dniem 8 lipca 2006 r. akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 04:00:06) Dz.U. 2006 nr 104 poz. 71039

_

WDU20180000612

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:01:12)
2018-04-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000525

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:01:20)
2018-03-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000406

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:01:32)
2018-03-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000407

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:01:32)
2018-03-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002257

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:11:03)
2017-12-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002359

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:51)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002140

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Służbie Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:11:14)
2017-12-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001592

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:34)
2017-09-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001345

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego, orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz orzekania o uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:00)
2017-07-08
0000-00-00
---- -- --
2020-04-14
WDU20170000507

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:48)
2017-03-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001524

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:41:10)
2016-10-07
2016-10-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160001525

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:41:10)
2016-10-07
2016-10-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150001448

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:10:14)
2015-10-08
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001449

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:10:14)
2015-10-08
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000757

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:11:19)
2015-06-17
2015-06-17
---- -- --
---- -- --
WDU20150000606

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:11:34)
2015-05-20
2015-05-20
---- -- --
---- -- --
WDU20150000557

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:20:06)
2015-05-07
2015-05-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150000386

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:20:24)
2015-04-03
2015-04-03
---- -- --
---- -- --
WDU20140001338

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:30:25)
2014-10-22
2014-10-22
---- -- --
---- -- --
WDU20140000068

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:40:53)
2014-01-30
2014-01-30
---- -- --
---- -- --
WDU20130001531

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:41:21)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001369

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:41:36)
2013-12-10
2013-12-10
---- -- --
---- -- --
WDU20130001506

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:41:23)
2013-12-26
2013-12-26
---- -- --
---- -- --
WDU20130000588

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:51:11)
2013-06-06
2013-06-06
---- -- --
---- -- --
WDU20130000535

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:51:16)
2013-05-23
2013-05-23
---- -- --
---- -- --
WDU20120001035

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:01:28)
2012-10-04
2012-10-04
---- -- --
---- -- --
WDU20120001233

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:01:07)
2012-11-27
2012-11-27
---- -- --
---- -- --
WDU20120000504

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:10:37)
2012-05-26
2012-05-26
---- -- --
---- -- --
WDU20120000057

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:11:21)
2012-02-01
2012-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112681585

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:20:10)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111620979

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:21:07)
2011-08-20
2011-08-20
---- -- --
---- -- --
WDU20111280723

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalno-bytowych, które mogą być przyznane funkcjonariuszowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego i członkom jego rodziny

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:21:30)
2011-07-05
2011-07-05
---- -- --
---- -- --
WDU20110170081

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin na koszt Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:30:58)
2011-02-09
2011-02-09
---- -- --
---- -- --
WDU20110170082

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:30:58)
2011-02-09
2011-02-09
---- -- --
---- -- --
WDU20110050015

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Służby Wywiadu Wojskowego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:31:04)
2011-01-22
2011-01-22
---- -- --
---- -- --
WDU20101791210

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:26)
2010-10-14
2010-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20101791208

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin na koszt Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:26)
2010-10-14
2010-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20101661124

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:34)
2010-09-24
2010-09-24
---- -- --
---- -- --
WDU20100240123

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:50:37)
2010-03-02
2010-03-02
---- -- --
---- -- --
WDU20091861442

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:51:26)
2009-11-21
2009-11-21
---- -- --
---- -- --
WDU20091861443

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:51:26)
2009-11-21
2009-11-21
---- -- --
---- -- --
WDU20091641313

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:00:02)
2009-10-20
2009-10-20
---- -- --
---- -- --
WDU20090390318

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:10:02)
2009-03-28
2009-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20081180755

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:20:27)
2008-07-04
2008-07-04
---- -- --
---- -- --
WDU20081180756

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:20:27)
2008-07-19
2008-07-19
---- -- --
---- -- --
WDU20081160738

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:20:29)
2008-07-17
2008-07-17
---- -- --
---- -- --
WDU20080290169

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat, uwzględniającej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:21:26)
2008-03-08
2008-03-08
---- -- --
---- -- --
WDU20081440904

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat, uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:20:09)
2008-08-22
2008-08-22
---- -- --
---- -- --
WDU20071881349

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:30:53)
2007-10-30
2007-10-30
---- -- --
---- -- --
WDU20071881350

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:30:53)
2007-10-30
2007-10-30
---- -- --
---- -- --
WDU20070400253

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:40:59)
2007-03-06
2007-03-06
---- -- --
---- -- --
WDU20070400254

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:40:59)
2007-03-06
2007-03-06
---- -- --
---- -- --
WDU20070400255

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:40:59)
2007-03-06
2007-03-06
---- -- --
---- -- --
WDU20070400256

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:40:58)
2007-03-06
2007-03-06
---- -- --
---- -- --
WDU20061821345

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 03:50:36)
2006-10-10
2006-10-10
---- -- --
---- -- --
WDU20061821346

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:36)
2006-10-10
2006-10-10
---- -- --
---- -- --
WDU20061881391

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:32)
2006-10-18
2006-10-18
---- -- --
---- -- --
WDU20061881392

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:32)
2006-10-18
2006-10-18
---- -- --
---- -- --
WDU20061821342

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 03:50:37)
2006-10-10
2006-10-10
---- -- --
---- -- --
WDU20061751301

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2006 r. w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 03:50:41)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061731241

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:45)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061731242

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:45)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741248

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:45)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741249

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:45)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741250

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:44)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741252

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:44)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741253

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:44)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741257

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych, które mogą być przyznane funkcjonariuszowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego i członkom jego rodziny

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:44)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741258

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych, które mogą być przyznane funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego i członkom jego rodziny

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:44)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741259

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego zwolnionych ze służby

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:44)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741260

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie stanowisk w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, na których przysługuje prawo do urlopu dodatkowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:44)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741261

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie stanowisk w Służbie Wywiadu Wojskowego, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, na których przysługuje prawo do urlopu dodatkowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:44)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741262

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:44)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741263

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:43)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741264

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:43)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741265

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:43)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741266

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:43)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741267

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 03:50:43)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741268

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:43)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741269

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:43)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741270

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:43)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741271

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:43)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741272

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat, uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:43)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741273

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:43)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741274

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:43)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741277

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:42)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741278

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:42)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741279

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:42)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741280

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:42)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741281

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego skierowanym do szkoły, na przeszkolenie lub na studia

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:42)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741282

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego skierowanym do szkoły, na przeszkolenie lub na studia

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:42)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741283

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:42)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741284

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:42)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061751286

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego do dyspozycji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:42)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061751287

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego do dyspozycji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:42)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061751292

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin na koszt Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:41)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061751293

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin na koszt Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:41)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061751294

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:41)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061751295

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 03:50:41)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061751296

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:41)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061751297

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:41)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061751298

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:41)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061751299

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:41)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061751300

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat, uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:41)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061501083

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:59)
2006-08-23
2006-08-23
---- -- --
---- -- --
WDU20061370978

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:51:10)
2006-07-31
2006-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU20170000124

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

uchylony (spr: 2018-07-21 00:31:31)
2017-02-03
0000-00-00
---- -- --
2018-03-14
WDU20160000497

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego, orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego

uchylony (spr: 2018-07-21 00:51:08)
2016-04-14
2016-04-14
---- -- --
2017-07-08
WDU20130001492

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:41:25)
2013-12-25
2013-12-25
---- -- --
2016-01-02
WDU20120001477

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:00:45)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2016-01-02
WDU20110630326

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:30:36)
2011-04-08
2011-04-08
---- -- --
2016-01-02
WDU20090760646

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

uchylony (spr: 2018-07-21 03:01:54)
2009-06-05
2009-06-05
---- -- --
2017-02-03
WDU20090710611

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

uchylony (spr: 2018-07-21 03:01:57)
2009-05-27
2009-05-27
---- -- --
2018-04-07
WDU20081000644

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

uchylony (spr: 2018-07-21 03:20:39)
2008-06-26
2008-06-26
---- -- --
2009-05-27
WDU20081000645

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

uchylony (spr: 2018-07-21 03:20:38)
2008-06-26
2008-06-26
---- -- --
2009-06-05
WDU20061821340

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2006 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:37)
2006-10-10
2006-10-10
---- -- --
2016-12-03
WDU20061821341

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2006 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Służbie Wywiadu Wojskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:37)
2006-10-10
2006-10-10
---- -- --
2016-12-03
WDU20061821343

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:37)
2006-10-10
2006-10-10
---- -- --
2013-05-23
WDU20061771307

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:40)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2008-06-26
WDU20061771308

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:40)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2008-06-26
WDU20061751302

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2006 r. w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Służby Wywiadu Wojskowego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie

uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:40)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2011-01-22
WDU20061761304

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2006 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:40)
2006-09-29
2006-09-29
---- -- --
2016-01-02
WDU20061741251

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:44)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2017-03-25
WDU20061741275

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:43)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2014-12-02
WDU20061741276

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:42)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2014-12-02
WDU20061751290

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:41)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2017-09-09
WDU20061751291

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:41)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2015-06-17
WDU20061370979

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Służbie Wywiadu Wojskowego

uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:10)
2006-07-31
2006-07-31
---- -- --
2017-12-06
WDU20180000612

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:01:12)
2018-04-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000525

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:01:20)
2018-03-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000406

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:01:32)
2018-03-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000407

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:01:32)
2018-03-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002257

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:11:03)
2017-12-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002359

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:51)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002140

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Służbie Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:11:14)
2017-12-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001592

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:34)
2017-09-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001345

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego, orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz orzekania o uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:00)
2017-07-08
0000-00-00
---- -- --
2020-04-14
WDU20170000507

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:48)
2017-03-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000124

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

uchylony (spr: 2018-07-21 00:31:31)
2017-02-03
0000-00-00
---- -- --
2018-03-14
WDU20160001524

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:41:10)
2016-10-07
2016-10-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160001525

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:41:10)
2016-10-07
2016-10-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160000497

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego, orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego

uchylony (spr: 2018-07-21 00:51:08)
2016-04-14
2016-04-14
---- -- --
2017-07-08
WDU20150001448

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:10:14)
2015-10-08
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001449

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:10:14)
2015-10-08
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000757

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:11:19)
2015-06-17
2015-06-17
---- -- --
---- -- --
WDU20150000606

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:11:34)
2015-05-20
2015-05-20
---- -- --
---- -- --
WDU20150000557

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:20:06)
2015-05-07
2015-05-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150000386

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:20:24)
2015-04-03
2015-04-03
---- -- --
---- -- --
WDU20140001338

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:30:25)
2014-10-22
2014-10-22
---- -- --
---- -- --
WDU20140000068

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:40:53)
2014-01-30
2014-01-30
---- -- --
---- -- --
WDU20130001492

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:41:25)
2013-12-25
2013-12-25
---- -- --
2016-01-02
WDU20130001531

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:41:21)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001369

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:41:36)
2013-12-10
2013-12-10
---- -- --
---- -- --
WDU20130001506

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:41:23)
2013-12-26
2013-12-26
---- -- --
---- -- --
WDU20130000588

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:51:11)
2013-06-06
2013-06-06
---- -- --
---- -- --
WDU20130000535

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:51:16)
2013-05-23
2013-05-23
---- -- --
---- -- --
WDU20120001477

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:00:45)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2016-01-02
WDU20120001035

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:01:28)
2012-10-04
2012-10-04
---- -- --
---- -- --
WDU20120001233

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:01:07)
2012-11-27
2012-11-27
---- -- --
---- -- --
WDU20120000504

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:10:37)
2012-05-26
2012-05-26
---- -- --
---- -- --
WDU20120000057

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:11:21)
2012-02-01
2012-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112681585

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:20:10)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111620979

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:21:07)
2011-08-20
2011-08-20
---- -- --
---- -- --
WDU20111280723

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalno-bytowych, które mogą być przyznane funkcjonariuszowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego i członkom jego rodziny

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:21:30)
2011-07-05
2011-07-05
---- -- --
---- -- --
WDU20110630326

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:30:36)
2011-04-08
2011-04-08
---- -- --
2016-01-02
WDU20110170081

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin na koszt Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:30:58)
2011-02-09
2011-02-09
---- -- --
---- -- --
WDU20110170082

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:30:58)
2011-02-09
2011-02-09
---- -- --
---- -- --
WDU20110050015

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Służby Wywiadu Wojskowego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:31:04)
2011-01-22
2011-01-22
---- -- --
---- -- --
WDU20101791210

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:26)
2010-10-14
2010-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20101791208

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin na koszt Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:26)
2010-10-14
2010-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20101661124

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:34)
2010-09-24
2010-09-24
---- -- --
---- -- --
WDU20100240123

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:50:37)
2010-03-02
2010-03-02
---- -- --
---- -- --
WDU20091861442

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:51:26)
2009-11-21
2009-11-21
---- -- --
---- -- --
WDU20091861443

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:51:26)
2009-11-21
2009-11-21
---- -- --
---- -- --
WDU20091641313

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:00:02)
2009-10-20
2009-10-20
---- -- --
---- -- --
WDU20090760646

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

uchylony (spr: 2018-07-21 03:01:54)
2009-06-05
2009-06-05
---- -- --
2017-02-03
WDU20090710611

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

uchylony (spr: 2018-07-21 03:01:57)
2009-05-27
2009-05-27
---- -- --
2018-04-07
WDU20090390318

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:10:02)
2009-03-28
2009-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20081180755

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:20:27)
2008-07-04
2008-07-04
---- -- --
---- -- --
WDU20081180756

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:20:27)
2008-07-19
2008-07-19
---- -- --
---- -- --
WDU20081160738

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:20:29)
2008-07-17
2008-07-17
---- -- --
---- -- --
WDU20081000644

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

uchylony (spr: 2018-07-21 03:20:39)
2008-06-26
2008-06-26
---- -- --
2009-05-27
WDU20081000645

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

uchylony (spr: 2018-07-21 03:20:38)
2008-06-26
2008-06-26
---- -- --
2009-06-05
WDU20080290169

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat, uwzględniającej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:21:26)
2008-03-08
2008-03-08
---- -- --
---- -- --
WDU20081440904

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat, uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:20:09)
2008-08-22
2008-08-22
---- -- --
---- -- --
WDU20071881349

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:30:53)
2007-10-30
2007-10-30
---- -- --
---- -- --
WDU20071881350

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:30:53)
2007-10-30
2007-10-30
---- -- --
---- -- --
WDU20070400253

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:40:59)
2007-03-06
2007-03-06
---- -- --
---- -- --
WDU20070400254

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:40:59)
2007-03-06
2007-03-06
---- -- --
---- -- --
WDU20070400255

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:40:59)
2007-03-06
2007-03-06
---- -- --
---- -- --
WDU20070400256

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:40:58)
2007-03-06
2007-03-06
---- -- --
---- -- --
WDU20061821345

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 03:50:36)
2006-10-10
2006-10-10
---- -- --
---- -- --
WDU20061821346

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:36)
2006-10-10
2006-10-10
---- -- --
---- -- --
WDU20061881391

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:32)
2006-10-18
2006-10-18
---- -- --
---- -- --
WDU20061881392

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:32)
2006-10-18
2006-10-18
---- -- --
---- -- --
WDU20061821340

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2006 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:37)
2006-10-10
2006-10-10
---- -- --
2016-12-03
WDU20061821341

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2006 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Służbie Wywiadu Wojskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:37)
2006-10-10
2006-10-10
---- -- --
2016-12-03
WDU20061821342

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 03:50:37)
2006-10-10
2006-10-10
---- -- --
---- -- --
WDU20061821343

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:37)
2006-10-10
2006-10-10
---- -- --
2013-05-23
WDU20061771307

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:40)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2008-06-26
WDU20061771308

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:40)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2008-06-26
WDU20061751301

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2006 r. w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 03:50:41)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061751302

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2006 r. w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Służby Wywiadu Wojskowego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie

uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:40)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2011-01-22
WDU20061761304

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2006 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:40)
2006-09-29
2006-09-29
---- -- --
2016-01-02
WDU20061731241

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:45)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061731242

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:45)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741248

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:45)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741249

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:45)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741250

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:44)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741251

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:44)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2017-03-25
WDU20061741252

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:44)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741253

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:44)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741257

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych, które mogą być przyznane funkcjonariuszowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego i członkom jego rodziny

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:44)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741258

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych, które mogą być przyznane funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego i członkom jego rodziny

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:44)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741259

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego zwolnionych ze służby

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:44)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741260

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie stanowisk w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, na których przysługuje prawo do urlopu dodatkowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:44)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741261

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie stanowisk w Służbie Wywiadu Wojskowego, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, na których przysługuje prawo do urlopu dodatkowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:44)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741262

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:44)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741263

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:43)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741264

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:43)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741265

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:43)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741266

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:43)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741267

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 03:50:43)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741268

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:43)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741269

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:43)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741270

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:43)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741271

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:43)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741272

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat, uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:43)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741273

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:43)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741274

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:43)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741275

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:43)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2014-12-02
WDU20061741276

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:42)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2014-12-02
WDU20061741277

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:42)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741278

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:42)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741279

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:42)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741280

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:42)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741281

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego skierowanym do szkoły, na przeszkolenie lub na studia

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:42)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741282

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego skierowanym do szkoły, na przeszkolenie lub na studia

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:42)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741283

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:42)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741284

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:42)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061751286

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego do dyspozycji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:42)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061751287

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego do dyspozycji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:42)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061751290

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:41)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2017-09-09
WDU20061751291

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:41)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2015-06-17
WDU20061751292

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin na koszt Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:41)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061751293

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin na koszt Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:41)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061751294

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:41)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061751295

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 03:50:41)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061751296

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:41)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061751297

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:41)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061751298

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:41)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061751299

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:41)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061751300

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat, uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:41)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061501083

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:59)
2006-08-23
2006-08-23
---- -- --
---- -- --
WDU20061370978

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:51:10)
2006-07-31
2006-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU20061370979

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Służbie Wywiadu Wojskowego

uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:10)
2006-07-31
2006-07-31
---- -- --
2017-12-06

Książki

onepress

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 39.90

Cena: 39.00

Cena: 69.00

Cena: 59.00

Cena: 37.00

Cena: 47.00

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 59.00

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu