Ekoinfonet - serwis aktualnoÂści prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy


akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-23 10:32:04 Dz.U. 2006 nr 158 poz. 112148
_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 15

WDU20170001705

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:20
2017-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001898

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:00
2016-11-26
2016-11-26
---- -- --
---- -- --
WDU20130001484

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 04:15:57
2013-12-10
2013-12-10
---- -- --
---- -- --
WDU20112781637

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:46:47
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112781635

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:46:48
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112611560

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-23 05:47:09
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002146

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 02:01:29
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2016-06-25
WDU20150000183

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 03:01:21
2015-02-20
2015-02-20
---- -- --
2016-06-25
WDU20112781636

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 05:46:48
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2016-06-25
WDU20101190805

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 07:02:23
2010-07-20
2010-07-20
---- -- --
2012-01-01
WDU20100220115

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu, trybu i zakresu działania Krajowego Biura i Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 07:30:58
2010-02-25
2010-02-25
---- -- --
2012-01-01
WDU20080270159

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie organizacji, sposobu, trybu i zakresu działania Krajowego Biura i Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 09:15:38
2008-03-05
2008-03-05
---- -- --
2012-01-01
WDU20070530356

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:01:36
2007-04-12
2007-04-12
---- -- --
2012-01-01
WDU20170001705

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:20
2017-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001898

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:00
2016-11-26
2016-11-26
---- -- --
---- -- --
WDU20150002146

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 02:01:29
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2016-06-25
WDU20150000183

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 03:01:21
2015-02-20
2015-02-20
---- -- --
2016-06-25
WDU20130001484

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 04:15:57
2013-12-10
2013-12-10
---- -- --
---- -- --
WDU20112781636

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 05:46:48
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2016-06-25
WDU20112781637

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:46:47
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112781635

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:46:48
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112611560

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-23 05:47:09
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101190805

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 07:02:23
2010-07-20
2010-07-20
---- -- --
2012-01-01
WDU20100220115

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu, trybu i zakresu działania Krajowego Biura i Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 07:30:58
2010-02-25
2010-02-25
---- -- --
2012-01-01
WDU20080270159

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie organizacji, sposobu, trybu i zakresu działania Krajowego Biura i Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 09:15:38
2008-03-05
2008-03-05
---- -- --
2012-01-01
WDU20070530356

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:01:36
2007-04-12
2007-04-12
---- -- --
2012-01-01

Audytor wymagań prawnych Audytor wymagań prawnych jest aplikacją monitorującą status nadzorowanych aktów prawnych według listy zdefiniowanej przez użytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomosci jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z póżn. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieć Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniżej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdować się informacja o żródle pochodzenia materiałów. Żródłem tym jest System Informacyjny Sejmu