Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury


Art. 60 pkt 1-5 i 19, art. 65 ust. 1 i 3-7, art. 66 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 i 3 wchodzą w życie z dniem 5 maja 2009 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych.
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa.
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 03:10:20) Dz.U. 2009 nr 26 poz. 15718

_

WDU20180000924

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za przystąpienie do egzaminu prokuratorskiego, uiszczanej przez osoby niebędące aplikantami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:50)
2018-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000935

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu referendarskiego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:48)
2018-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000602

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:01:23)
2018-04-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000498

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie patronów koordynatorów oraz patronów praktyk

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:01:36)
2018-03-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000565

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:01:28)
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000401

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów praktyk

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:01:46)
2018-03-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000371

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:02)
2018-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002431

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:49)
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000034

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:36)
2018-01-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002229

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:11:09)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002039

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie wyboru stanowisk asesorskich w sądach powszechnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:11:28)
2017-11-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000032

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu konkursowego i zespołów egzaminacyjnych oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:00:24)
2016-01-23
2016-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150001757

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w konkursie na aplikację sędziowską i prokuratorską

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:01:29)
2015-11-07
2015-11-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150001209

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 01:10:41)
2015-08-21
2015-08-21
---- -- --
---- -- --
WDU20090940781

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wysokości diet dla członków Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:02:04)
2009-06-18
2009-06-18
---- -- --
---- -- --
WDU20160001166

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:50:07)
2016-08-03
2016-08-03
---- -- --
2018-01-20
WDU20160000619

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia aplikantów aplikacji prokuratorskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:51:04)
2016-05-19
2016-05-19
---- -- --
2017-06-21
WDU20160000620

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia aplikantów aplikacji sędziowskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:51:03)
2016-05-19
2016-05-19
---- -- --
2017-06-21
WDU20150002262

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

uchylony (spr: 2018-07-22 01:00:39)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2018-01-11
WDU20160000020

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej

uchylony (spr: 2018-07-22 01:00:26)
2016-01-22
2016-01-22
---- -- --
2018-04-07
WDU20150001366

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:10:26)
2015-09-12
2015-09-12
---- -- --
2016-01-01
WDU20130001498

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:41:34)
2013-12-11
2013-12-11
---- -- --
2015-08-21
WDU20120001484

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu konkursowego i zespołu egzaminacyjnego oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:00:41)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2015-08-21
WDU20120001494

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:00:40)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2015-08-21
WDU20120001207

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:01:05)
2012-11-15
2012-11-15
---- -- --
2015-08-21
WDU20120000497

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:10:37)
2012-05-18
2018-05-18
---- -- --
2015-08-21
WDU20112171292

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2011 r. w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:40)
2011-10-12
2011-10-12
---- -- --
2015-08-21
WDU20110810447

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników administracyjnych i pracowników obsługi zatrudnionych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą

uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:27)
2011-05-03
2011-05-03
---- -- --
2018-07-01
WDU20110540283

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego

uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:43)
2011-03-26
2011-03-26
---- -- --
2016-08-03
WDU20110400206

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:50)
2011-02-28
2011-02-28
---- -- --
2015-08-21
WDU20102441634

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:31:25)
2011-01-07
2011-01-07
---- -- --
2015-08-21
WDU20102251470

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:40:01)
2010-12-01
2010-12-01
---- -- --
2015-08-21
WDU20100980633

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:41:25)
2010-06-07
2010-06-07
---- -- --
2015-08-21
WDU20100490295

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:50:19)
2010-03-30
2010-03-30
---- -- --
2015-08-21
WDU20100490292

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:50:19)
2010-03-30
2010-03-30
---- -- --
2015-08-21
WDU20091771373

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2009 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników administracyjnych i pracowników obsługi zatrudnionych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą

uchylony (spr: 2018-07-22 02:51:29)
2009-11-01
2009-11-01
---- -- --
2018-07-01
WDU20091431172

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie wyznaczania patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:00:25)
2009-09-03
2009-09-03
---- -- --
2015-08-21
WDU20091241029

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu uzyskiwania informacji o kandydacie na aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:01:41)
2009-08-21
2009-08-21
---- -- --
2010-01-01
WDU20091150972

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:01:46)
2009-08-05
2009-08-05
---- -- --
2015-08-21
WDU20091070895

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej oraz prokuratorskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:01:53)
2009-07-15
2009-07-15
---- -- --
2011-10-12
WDU20090990833

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:01:59)
2009-07-11
2009-07-11
---- -- --
2015-08-21
WDU20090890736

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie wysokości opłaty za przystąpienie do egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego przez osoby niebędące aplikantami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:08)
2009-06-25
2009-06-25
---- -- --
2017-06-21
WDU20090750640

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu egzaminacyjnego oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:16)
2009-05-20
2009-05-20
---- -- --
2015-08-21
WDU20090710614

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie konkursowym na aplikacje ogólną

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:19)
2009-05-12
2009-05-12
---- -- --
2015-08-21
WDU20090670566

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:23)
2009-05-13
2009-05-13
---- -- --
2015-08-21
WDU20090650550

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:25)
2009-05-08
2009-05-08
---- -- --
2015-08-21
WDU20180000924

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za przystąpienie do egzaminu prokuratorskiego, uiszczanej przez osoby niebędące aplikantami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:50)
2018-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000935

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu referendarskiego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:48)
2018-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000602

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:01:23)
2018-04-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000498

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie patronów koordynatorów oraz patronów praktyk

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:01:36)
2018-03-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000565

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:01:28)
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000401

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów praktyk

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:01:46)
2018-03-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000371

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:02)
2018-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002431

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:49)
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000034

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:36)
2018-01-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002229

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:11:09)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002039

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie wyboru stanowisk asesorskich w sądach powszechnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:11:28)
2017-11-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001166

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:50:07)
2016-08-03
2016-08-03
---- -- --
2018-01-20
WDU20160000619

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia aplikantów aplikacji prokuratorskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:51:04)
2016-05-19
2016-05-19
---- -- --
2017-06-21
WDU20160000620

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia aplikantów aplikacji sędziowskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:51:03)
2016-05-19
2016-05-19
---- -- --
2017-06-21
WDU20150002262

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

uchylony (spr: 2018-07-22 01:00:39)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2018-01-11
WDU20160000020

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej

uchylony (spr: 2018-07-22 01:00:26)
2016-01-22
2016-01-22
---- -- --
2018-04-07
WDU20160000032

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu konkursowego i zespołów egzaminacyjnych oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:00:24)
2016-01-23
2016-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150001757

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w konkursie na aplikację sędziowską i prokuratorską

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:01:29)
2015-11-07
2015-11-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150001366

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:10:26)
2015-09-12
2015-09-12
---- -- --
2016-01-01
WDU20150001209

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 01:10:41)
2015-08-21
2015-08-21
---- -- --
---- -- --
WDU20130001498

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:41:34)
2013-12-11
2013-12-11
---- -- --
2015-08-21
WDU20120001484

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu konkursowego i zespołu egzaminacyjnego oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:00:41)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2015-08-21
WDU20120001494

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:00:40)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2015-08-21
WDU20120001207

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:01:05)
2012-11-15
2012-11-15
---- -- --
2015-08-21
WDU20120000497

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:10:37)
2012-05-18
2018-05-18
---- -- --
2015-08-21
WDU20112171292

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2011 r. w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:40)
2011-10-12
2011-10-12
---- -- --
2015-08-21
WDU20110810447

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników administracyjnych i pracowników obsługi zatrudnionych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą

uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:27)
2011-05-03
2011-05-03
---- -- --
2018-07-01
WDU20110540283

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego

uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:43)
2011-03-26
2011-03-26
---- -- --
2016-08-03
WDU20110400206

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:50)
2011-02-28
2011-02-28
---- -- --
2015-08-21
WDU20102441634

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:31:25)
2011-01-07
2011-01-07
---- -- --
2015-08-21
WDU20102251470

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:40:01)
2010-12-01
2010-12-01
---- -- --
2015-08-21
WDU20100980633

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:41:25)
2010-06-07
2010-06-07
---- -- --
2015-08-21
WDU20100490295

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:50:19)
2010-03-30
2010-03-30
---- -- --
2015-08-21
WDU20100490292

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:50:19)
2010-03-30
2010-03-30
---- -- --
2015-08-21
WDU20091771373

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2009 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników administracyjnych i pracowników obsługi zatrudnionych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą

uchylony (spr: 2018-07-22 02:51:29)
2009-11-01
2009-11-01
---- -- --
2018-07-01
WDU20091431172

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie wyznaczania patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:00:25)
2009-09-03
2009-09-03
---- -- --
2015-08-21
WDU20091241029

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu uzyskiwania informacji o kandydacie na aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:01:41)
2009-08-21
2009-08-21
---- -- --
2010-01-01
WDU20091150972

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:01:46)
2009-08-05
2009-08-05
---- -- --
2015-08-21
WDU20091070895

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej oraz prokuratorskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:01:53)
2009-07-15
2009-07-15
---- -- --
2011-10-12
WDU20090990833

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:01:59)
2009-07-11
2009-07-11
---- -- --
2015-08-21
WDU20090940781

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wysokości diet dla członków Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:02:04)
2009-06-18
2009-06-18
---- -- --
---- -- --
WDU20090890736

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie wysokości opłaty za przystąpienie do egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego przez osoby niebędące aplikantami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:08)
2009-06-25
2009-06-25
---- -- --
2017-06-21
WDU20090750640

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu egzaminacyjnego oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:16)
2009-05-20
2009-05-20
---- -- --
2015-08-21
WDU20090710614

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie konkursowym na aplikacje ogólną

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:19)
2009-05-12
2009-05-12
---- -- --
2015-08-21
WDU20090670566

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:23)
2009-05-13
2009-05-13
---- -- --
2015-08-21
WDU20090650550

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:25)
2009-05-08
2009-05-08
---- -- --
2015-08-21

Książki

bezdroza

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 44.90

Cena: 52.90

Cena: 42.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 49.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 49.90

Cena: 26.90

Cena: 59.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 24.90

Cena: 26.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu