Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji rolno-spożywczych


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-21 03:00:29) Dz.U. 2009 nr 97 poz. 79924

_

WDU20170001979

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2017 r. w sprawie rodzajów kosztów związanych z realizacją przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zadań pokrywanych ze środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu i warunków przekazywania i rozliczania tych środków

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:11:15)
2017-11-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001709

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:11:41)
2017-09-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001351

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:20:34)
2017-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002304

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:12)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091020844

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu towarów, od których są naliczane wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 03:00:25)
2009-07-01
2009-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170001979

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2017 r. w sprawie rodzajów kosztów związanych z realizacją przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zadań pokrywanych ze środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu i warunków przekazywania i rozliczania tych środków

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:11:15)
2017-11-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001709

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:11:41)
2017-09-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001351

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:20:34)
2017-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002304

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:12)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112921722

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:11:53)
2012-01-14
2012-01-14
---- -- --
2017-07-08
WDU20100760498

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie rodzajów kosztów związanych z realizacją przez Agencję Rynku Rolnego zadań pokrywanych ze środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu i warunków przekazywania i rozliczania tych środków

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:42:07)
2010-05-22
2010-05-22
---- -- --
2017-11-08
WDU20100540327

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszu promocji produktów rolno-spożywczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:42:33)
2010-04-21
2010-04-21
---- -- --
2017-07-08
WDU20091591259

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2009 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru

uchylony (spr: 2018-06-21 02:51:20)
2009-09-25
2009-09-25
---- -- --
2017-01-01
WDU20091020844

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu towarów, od których są naliczane wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 03:00:25)
2009-07-01
2009-07-01
---- -- --
---- -- --

Książki

onepress

Cena: 39.90

Cena: 29.90

Cena: 69.00

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 59.00

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 39.00

Cena: 44.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 77.00

Cena: 39.90

Cena: 49.00

Cena: 59.00

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu