Ekoinfonet - serwis aktualno¶ci prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym


art. 24 ust. 2 pkt 7 wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2011 r.akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 08:00:47 Dz.U. 2009 nr 116 poz. 97540
_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 15

WDU20170001697

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentw, ktrzy spenili wymagania dotyczce produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:00:22
2017-09-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000707

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie danych dotyczcych wynikw przeprowadzonych analiz

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:30:18
2017-05-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000914

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie laboratoriw urzdowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:30:51
2016-07-12
2016-07-12
---- -- --
---- -- --
WDU20160000777

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rodzajw nieprawidowoci lub narusze przepisw dotyczcych rolnictwa ekologicznego i minimalnych rodkw, jakie jednostki certyfikujce s obowizane zastosowa w przypadku stwierdzenia wystpienia tych nieprawidowoci lub narusze w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:31:33
2016-06-18
2016-06-18
---- -- --
---- -- --
WDU20150001429

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentw, ktrzy spenili wymagania dotyczce produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:30:06
2015-10-06
2015-10-06
---- -- --
---- -- --
WDU20150000795

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie laboratoriw urzdowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:45:45
2015-06-12
2015-06-12
---- -- --
---- -- --
WDU20150000799

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie oglnych odstpstw od warunkw produkcji ekologicznej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:45:44
2015-06-27
2015-06-27
---- -- --
---- -- --
WDU20150000742

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nabywania uprawnie inspektora rolnictwa ekologicznego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:46:02
2015-06-29
2015-06-29
---- -- --
---- -- --
WDU20150000676

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie danych dotyczcych wynikw przeprowadzonych analiz

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:46:21
2015-05-30
2015-05-30
---- -- --
---- -- --
WDU20102251468

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie jednostek organizacyjnych oceniajcych i potwierdzajcych zgodno rodkw do produkcji ekologicznej z wymaganiami okrelonymi w przepisach dotyczcych rolnictwa ekologicznego oraz prowadzcych wykaz tych rodkw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:46:38
2010-12-15
2010-12-15
---- -- --
---- -- --
WDU20100560348

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie niektrych warunkw produkcji ekologicznej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:17:33
2010-04-23
2010-04-23
---- -- --
---- -- --
WDU20100540326

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie jednostek organizacyjnych oceniajcych i potwierdzajcych zgodno rodkw do produkcji ekologicznej z wymaganiami okrelonymi w przepisach dotyczcych rolnictwa ekologicznego oraz prowadzcych wykaz tych rodkw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:17:39
2010-04-06
2010-04-06
---- -- --
---- -- --
WDU20140001086

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentw, ktrzy spenili wymagania dotyczce produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 03:32:29
2014-08-29
2014-08-29
---- -- --
2015-10-06
WDU20130001269

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 padziernika 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentw, ktrzy spenili wymagania dotyczce produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

uchylony na dzieñ 2017-09-23 04:17:05
2013-10-31
2013-10-31
---- -- --
2014-08-29
WDU20120000828

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentw, ktrzy spenili wymagania dotyczce produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:17:02
2012-07-19
2012-07-19
---- -- --
2014-08-29
WDU20101731176

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 wrzenia 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentw, ktrzy spenili wymagania dotyczce produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:00:33
2010-09-23
2010-09-23
---- -- --
2014-08-29
WDU20100940607

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnie inspektora rolnictwa ekologicznego

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:16:12
2010-06-15
2010-06-15
---- -- --
2015-06-29
WDU20091781378

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 padziernika 2009 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentw, ktrzy spenili wymagania dotyczce produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:46:12
2009-10-27
2009-10-27
---- -- --
2014-08-29
WDU20170001761

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rodzajw nieprawidowoci lub narusze przepisw dotyczcych rolnictwa ekologicznego i minimalnych rodkw, jakie jednostki certyfikujce s obowizane zastosowa w przypadku stwierdzenia wystpienia tych nieprawidowoci lub narusze w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:00:05
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001697

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentw, ktrzy spenili wymagania dotyczce produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:00:22
2017-09-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000707

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie danych dotyczcych wynikw przeprowadzonych analiz

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:30:18
2017-05-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000914

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie laboratoriw urzdowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:30:51
2016-07-12
2016-07-12
---- -- --
---- -- --
WDU20160000777

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rodzajw nieprawidowoci lub narusze przepisw dotyczcych rolnictwa ekologicznego i minimalnych rodkw, jakie jednostki certyfikujce s obowizane zastosowa w przypadku stwierdzenia wystpienia tych nieprawidowoci lub narusze w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:31:33
2016-06-18
2016-06-18
---- -- --
---- -- --
WDU20150001429

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentw, ktrzy spenili wymagania dotyczce produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:30:06
2015-10-06
2015-10-06
---- -- --
---- -- --
WDU20150000795

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie laboratoriw urzdowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:45:45
2015-06-12
2015-06-12
---- -- --
---- -- --
WDU20150000799

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie oglnych odstpstw od warunkw produkcji ekologicznej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:45:44
2015-06-27
2015-06-27
---- -- --
---- -- --
WDU20150000742

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nabywania uprawnie inspektora rolnictwa ekologicznego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:46:02
2015-06-29
2015-06-29
---- -- --
---- -- --
WDU20150000676

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie danych dotyczcych wynikw przeprowadzonych analiz

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:46:21
2015-05-30
2015-05-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140001086

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentw, ktrzy spenili wymagania dotyczce produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 03:32:29
2014-08-29
2014-08-29
---- -- --
2015-10-06
WDU20130001269

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 padziernika 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentw, ktrzy spenili wymagania dotyczce produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

uchylony na dzieñ 2017-09-23 04:17:05
2013-10-31
2013-10-31
---- -- --
2014-08-29
WDU20120000828

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentw, ktrzy spenili wymagania dotyczce produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:17:02
2012-07-19
2012-07-19
---- -- --
2014-08-29
WDU20102251468

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie jednostek organizacyjnych oceniajcych i potwierdzajcych zgodno rodkw do produkcji ekologicznej z wymaganiami okrelonymi w przepisach dotyczcych rolnictwa ekologicznego oraz prowadzcych wykaz tych rodkw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:46:38
2010-12-15
2010-12-15
---- -- --
---- -- --
WDU20101731176

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 wrzenia 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentw, ktrzy spenili wymagania dotyczce produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:00:33
2010-09-23
2010-09-23
---- -- --
2014-08-29
WDU20100940607

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnie inspektora rolnictwa ekologicznego

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:16:12
2010-06-15
2010-06-15
---- -- --
2015-06-29
WDU20100560348

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie niektrych warunkw produkcji ekologicznej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:17:33
2010-04-23
2010-04-23
---- -- --
---- -- --
WDU20100540326

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie jednostek organizacyjnych oceniajcych i potwierdzajcych zgodno rodkw do produkcji ekologicznej z wymaganiami okrelonymi w przepisach dotyczcych rolnictwa ekologicznego oraz prowadzcych wykaz tych rodkw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:17:39
2010-04-06
2010-04-06
---- -- --
---- -- --
WDU20091781378

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 padziernika 2009 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentw, ktrzy spenili wymagania dotyczce produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:46:12
2009-10-27
2009-10-27
---- -- --
2014-08-29

Audytor wymaga prawnych Audytor wymaga prawnych jest aplikacj monitorujc status nadzorowanych aktw prawnych wedug listy zdefiniowanej przez uytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktw prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysya powiadomienie via email. Wiadomo zawiera link do strony z informacj o nowym akcie . We wiadomosci jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawie.

Treci na tej stronie zostay pobrane z zasobw udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Kada informacja o sprawach publicznych stanowi informacj publiczn w rozumieniu ustawy i podlega udostpnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pn. zm.)
Informacj publiczn Kancelaria Sejmu udostpnia poprzez ogaszanie dokumentw i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchway Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostpny poprzez sie Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostpniania danych zwizanych z dziaalnosci Sejmu i jego organw oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala si na bezpatne wykorzystywanie materiaw znajdujcych si w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniej: przy wszystkich materiaach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowa si informacja o rdle pochodzenia materiaw. rdem tym jest System Informacyjny Sejmu