Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym


art. 24 ust. 2 pkt 7 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 03:01:46) Dz.U. 2009 nr 116 poz. 97570

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20180000686

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:01:15)
2018-04-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001761

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:20:13)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001697

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:19)
2017-09-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000707

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych dotyczących wyników przeprowadzonych analiz

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:30:21)
2017-05-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000914

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:50:35)
2016-07-12
2016-07-12
---- -- --
---- -- --
WDU20160000777

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 00:50:48)
2016-06-18
2016-06-18
---- -- --
---- -- --
WDU20150001429

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:19)
2015-10-06
2015-10-06
---- -- --
---- -- --
WDU20150000795

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:22)
2015-06-12
2015-06-12
---- -- --
---- -- --
WDU20150000799

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogólnych odstępstw od warunków produkcji ekologicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:22)
2015-06-27
2015-06-27
---- -- --
---- -- --
WDU20150000742

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:27)
2015-06-29
2015-06-29
---- -- --
---- -- --
WDU20150000676

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie danych dotyczących wyników przeprowadzonych analiz

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:33)
2015-05-30
2015-05-30
---- -- --
---- -- --
WDU20102251468

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych oceniających i potwierdzających zgodność środków do produkcji ekologicznej z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz prowadzących wykaz tych środków

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:40:02)
2010-12-15
2010-12-15
---- -- --
---- -- --
WDU20100560348

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie niektórych warunków produkcji ekologicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:50:14)
2010-04-23
2010-04-23
---- -- --
---- -- --
WDU20100540326

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie jednostek organizacyjnych oceniających i potwierdzających zgodność środków do produkcji ekologicznej z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz prowadzących wykaz tych środków

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:50:16)
2010-04-06
2010-04-06
---- -- --
---- -- --
WDU20140001086

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:30:50)
2014-08-29
2014-08-29
---- -- --
2015-10-06
WDU20130001269

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

uchylony (spr: 2018-07-22 01:50:08)
2013-10-31
2013-10-31
---- -- --
2014-08-29
WDU20120000828

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

uchylony (spr: 2018-07-22 02:10:08)
2012-07-19
2012-07-19
---- -- --
2014-08-29
WDU20101731176

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

uchylony (spr: 2018-07-22 02:40:32)
2010-09-23
2010-09-23
---- -- --
2014-08-29
WDU20100940607

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:41:27)
2010-06-15
2010-06-15
---- -- --
2015-06-29
WDU20091781378

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

uchylony (spr: 2018-07-22 02:51:28)
2009-10-27
2009-10-27
---- -- --
2014-08-29
WDU20180001384

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:01)
2018-08-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000686

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:01:15)
2018-04-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001761

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:20:13)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001697

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:19)
2017-09-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000707

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych dotyczących wyników przeprowadzonych analiz

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:30:21)
2017-05-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000914

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:50:35)
2016-07-12
2016-07-12
---- -- --
---- -- --
WDU20160000777

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 00:50:48)
2016-06-18
2016-06-18
---- -- --
---- -- --
WDU20150001429

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:19)
2015-10-06
2015-10-06
---- -- --
---- -- --
WDU20150000795

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:22)
2015-06-12
2015-06-12
---- -- --
---- -- --
WDU20150000799

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogólnych odstępstw od warunków produkcji ekologicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:22)
2015-06-27
2015-06-27
---- -- --
---- -- --
WDU20150000742

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:27)
2015-06-29
2015-06-29
---- -- --
---- -- --
WDU20150000676

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie danych dotyczących wyników przeprowadzonych analiz

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:33)
2015-05-30
2015-05-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140001086

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:30:50)
2014-08-29
2014-08-29
---- -- --
2015-10-06
WDU20130001269

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

uchylony (spr: 2018-07-22 01:50:08)
2013-10-31
2013-10-31
---- -- --
2014-08-29
WDU20120000828

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

uchylony (spr: 2018-07-22 02:10:08)
2012-07-19
2012-07-19
---- -- --
2014-08-29
WDU20102251468

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych oceniających i potwierdzających zgodność środków do produkcji ekologicznej z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz prowadzących wykaz tych środków

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:40:02)
2010-12-15
2010-12-15
---- -- --
---- -- --
WDU20101731176

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

uchylony (spr: 2018-07-22 02:40:32)
2010-09-23
2010-09-23
---- -- --
2014-08-29
WDU20100940607

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:41:27)
2010-06-15
2010-06-15
---- -- --
2015-06-29
WDU20100560348

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie niektórych warunków produkcji ekologicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:50:14)
2010-04-23
2010-04-23
---- -- --
---- -- --
WDU20100540326

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie jednostek organizacyjnych oceniających i potwierdzających zgodność środków do produkcji ekologicznej z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz prowadzących wykaz tych środków

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:50:16)
2010-04-06
2010-04-06
---- -- --
---- -- --
WDU20091781378

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

uchylony (spr: 2018-07-22 02:51:28)
2009-10-27
2009-10-27
---- -- --
2014-08-29

Książki

bezdroza

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 44.90

Cena: 52.90

Cena: 42.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 49.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 49.90

Cena: 26.90

Cena: 59.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 24.90

Cena: 26.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu