Ekoinfonet - serwis aktualno¶ci prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych


art. 40 ust. 3 pkt 2, art. 41 ust. 4 oraz art. 142 pkt 11 wchodz w ycie z dniem 1 stycznia2012 r., natomiast art. 174 pkt 2 oraz art. 175 ust. 1 pkt 4 wchodz w ycie z dniem 1 stycznia 2013 r.akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 07:46:55 Dz.U. 2009 nr 157 poz. 124023
_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 15

WDU20130000086

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorzdu terytorialnego

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 05:00:30
2013-02-01
2013-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170001687

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 4 wrzenia 2017 r. w sprawie szczegowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkadania na raty spaty nalenoci przypadajcych agencji patniczej w ramach Wsplnej Polityki Rolnej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:00:25
2017-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001704

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 1 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do wiadczonych usug pocztowych podlegajcych ustawowemu zwolnieniu z opat pocztowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:00:20
2017-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001549

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyki rodkw finansowych Krajowego Orodka Wsparcia Rolnictwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:01:04
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001470

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla rnych podmiotw wykonujcych zadania na rzecz rolnictwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:01:26
2017-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001426

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sprawozdawczoci budetowej w ukadzie zadaniowym

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:01:40
2017-07-26
2017-07-15
---- -- --
---- -- --
WDU20170000910

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 4 maja 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie patnoci w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz przekazywania informacji dotyczcych tych patnoci

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:16:57
2017-05-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000616

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 20 marca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dotacji przedmiotowych do posikw sprzedawanych w barach mlecznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:30:46
2017-03-23
2017-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170000580

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 14 marca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:30:56
2017-03-21
2017-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170000532

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wykazu osb prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowoci prawnej, ktrym umorzono zalegoci podatkowe, odsetki za zwok lub opaty prolongacyjne w kwocie przewyszajcej 5000 z

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:31:08
2017-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000500

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie dysponowania rezerw ogln budetu pastwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:31:18
2017-04-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000404

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rodzajw i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsugi budetu pastwa w zakresie krajowych rodkw finansowych oraz zakresu i terminw udostpniania informacji o stanach rodkw na tych rachunkach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:31:51
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000361

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:32:03
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000296

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie audytu wewntrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:32:20
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000162

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:45:32
2017-01-26
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170000189

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie warunkw i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminw skadania wnioskw o patno w ramach programu finansowanego z udziaem rodkw Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:45:24
2017-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000073

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:45:57
2017-01-13
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170000074

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie klasyfikacji czci budetowych oraz okrelenia ich dysponentw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:45:57
2017-01-13
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170000024

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczeglnych zasad rachunkowoci oraz planw kont dla budetu pastwa, budetw jednostek samorzdu terytorialnego, jednostek budetowych, samorzdowych zakadw budetowych, pastwowych funduszy celowych oraz pastwowych jednostek budetowych majcych siedzib poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 00:46:12
2017-01-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000017

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu rodkw publicznych niezaliczanych do rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:46:14
2017-01-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002294

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:46:21
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002075

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wydatkw budetu pastwa, ktre w 2016 r. nie wygasaj z upywem roku budetowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:00:02
2016-12-19
2016-12-19
---- -- --
---- -- --
WDU20160001646

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 5 padziernika 2016 r. w sprawie dokonania przeniesie niektrych planowanych dochodw i wydatkw budetu pastwa oraz kwot wynagrodze okrelonych w ustawie budetowej na rok 2016

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:02:12
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001614

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 wrzenia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla rnych podmiotw wykonujcych zadania na rzecz rolnictwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:02:20
2016-10-06
2016-10-06
---- -- --
---- -- --
WDU20160001504

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 15 wrzenia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:15:21
2016-09-19
2016-09-19
---- -- --
---- -- --
WDU20160001121

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:17:10
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001093

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestru podmiotw wykluczonych z moliwoci otrzymania rodkw przeznaczonych na realizacj programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 01:17:18
2016-07-26
2016-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20170001154

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegowego sposobu, trybu i terminw opracowania materiaw do projektu ustawy budetowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:15:36
2016-06-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000745

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 maja 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 01:31:43
2016-06-02
2016-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU20160000735

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegowego sposobu, trybu i terminw opracowania materiaw do projektu ustawy budetowej na rok 2017

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:31:46
2016-05-31
2016-05-31
---- -- --
---- -- --
WDU20160000782

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 20 maja 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie komitetu audytu

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 01:31:31
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000524

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:45:17
2016-04-16
2016-04-16
---- -- --
---- -- --
WDU20160000242

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:46:37
2016-02-27
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002268

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania przeniesie niektrych planowanych wydatkw budetu pastwa, wydatkw budetu rodkw europejskich oraz kwot wynagrodze okrelonych w ustawie budetowej na rok 2015

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:00:54
2015-12-29
2015-11-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150002271

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu finansowania zada realizowanych w ramach midzynarodowej wsppracy z zakresu wewntrznego i zewntrznego bezpieczestwa pastwa, wynikajcych z umw i porozumie

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:00:53
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002050

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 2 grudnia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie klasyfikacji czci budetowych oraz okrelenia ich dysponentw

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:01:55
2015-12-08
2015-11-27
---- -- --
---- -- --
WDU20150001978

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:02:15
2015-11-28
2015-11-28
---- -- --
---- -- --
WDU20150001954

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 2 listopada 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczeglnych zasad rachunkowoci oraz planw kont dla budetu pastwa, budetw jednostek samorzdu terytorialnego, jednostek budetowych, samorzdowych zakadw budetowych, pastwowych funduszy celowych oraz pastwowych jednostek budetowych majcych siedzib poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:02:22
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001738

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 padziernika 2015 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyki rodkw finansowych Agencji Rezerw Materiaowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:16:02
2015-11-13
2015-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20150001508

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 23 wrzenia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu rodkw publicznych niezaliczanych do rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:17:11
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001470

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 22 wrzenia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:17:22
2015-09-26
2015-09-26
---- -- --
---- -- --
WDU20150001480

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 4 wrzenia 2015 r. w sprawie audytu wewntrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:17:19
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001080

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowego sposobu, trybu i terminw opracowania materiaw do projektu ustawy budetowej na rok 2016

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:32:02
2015-08-01
2015-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001170

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla rnych podmiotw wykonujcych zadania na rzecz rolnictwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:31:33
2015-08-15
2015-08-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150000955

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegowego sposobu, trybu i terminw opracowania materiaw do projektu ustawy budetowej na rok 2016

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:32:42
2015-07-08
2015-07-08
2016-12-31
---- -- --
WDU20150000922

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestru podmiotw wykluczonych z moliwoci otrzymania rodkw przeznaczonych na realizacj programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:45:08
2015-07-15
2015-07-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150000931

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:45:05
2015-07-16
2015-07-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150000866

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminw skadania wnioskw o patno w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:45:25
2015-06-24
2015-06-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150000632

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie klasyfikacji czci budetowych oraz okrelenia ich dysponentw

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:46:36
2015-05-23
2015-05-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150000570

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 kwietnia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do wiadczonych usug pocztowych podlegajcych ustawowemu zwolnieniu z opat pocztowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:46:55
2015-04-25
2015-04-25
---- -- --
---- -- --
WDU20150000461

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie dotacji przedmiotowych do posikw sprzedawanych w barach mlecznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:47:28
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000445

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 25 marca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rodzajw i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsugi budetu pastwa w zakresie krajowych rodkw finansowych oraz zakresu i terminw udostpniania informacji o stanach rodkw na tych rachunkach

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:47:33
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000446

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 25 marca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowego sposobu wykonywania budetu pastwa

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:47:33
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001953

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozw pasaerskich

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 03:02:45
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001859

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu rodkw publicznych niezaliczanych do rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 03:15:25
2014-12-23
2014-12-23
---- -- --
---- -- --
WDU20140001952

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 03:02:46
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001932

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie patnoci w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz przekazywania informacji dotyczcych tych patnoci

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 03:15:02
2014-12-30
2014-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140001864

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych rodkw niektrych jednostek sektora finansw publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansw w depozyt lub zarzdzanie

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 03:15:23
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001382

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 10 padziernika 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 03:30:20
2014-10-13
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001425

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 5 padziernika 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowego sposobu wykonywania budetu pastwa

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 03:30:07
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001355

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 30 wrzenia 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wnioskw o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budetu pastwa projektw finansowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajcych zwrotowi rodkw z pomocy udzielonej przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 03:30:28
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001280

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 wrzenia 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budetowych i samorzdowych zakadw budetowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 03:31:30
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001127

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorzdu terytorialnego

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 03:32:15
2014-08-27
2014-08-27
---- -- --
---- -- --
WDU20140000860

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie stawek, szczegowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podrcznikw szkolnych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 03:45:27
2014-06-30
2014-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140000825

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie szczegowego sposobu, trybu i terminw opracowania materiaw do projektu ustawy budetowej na rok 2015

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 03:45:37
2014-06-25
2014-06-25
2015-12-31
---- -- --
WDU20140000633

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 5 maja 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu rodkw publicznych niezaliczanych do rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 03:46:33
2014-05-20
2014-05-20
---- -- --
---- -- --
WDU20130001736

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorzdu terytorialnego

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:02:19
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001695

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozw pasaerskich

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:02:30
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001487

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany rozporzdzenia zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:15:56
2013-12-31
2013-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20130001486

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:15:56
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001344

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 25 padziernika 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sprawozda jednostek sektora finansw publicznych w zakresie operacji finansowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:16:42
2013-12-04
2013-12-04
---- -- --
---- -- --
WDU20130001088

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie warunkw emitowania bonw skarbowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:30:30
2013-10-01
2013-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001089

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie warunkw emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzeday hurtowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:30:30
2013-10-01
2013-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000702

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie szczegowego sposobu, trybu i terminw opracowania materiaw do projektu ustawy budetowej na rok 2014

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 04:32:29
2013-06-21
2013-06-21
2014-12-31
---- -- --
WDU20130000717

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do wiadczonych usug pocztowych podlegajcych ustawowemu zwolnieniu z opat pocztowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:32:21
2013-07-02
2013-07-02
---- -- --
---- -- --
WDU20130000575

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyki rodkw finansowych Agencji Mienia Wojskowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:45:35
2013-06-01
2013-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000215

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 11 lutego 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:47:24
2013-02-14
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001518

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany rozporzdzenia zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:01:06
2012-12-31
2012-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20120001492

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyki rodkw finansowych Agencji Rynku Rolnego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:01:14
2012-12-31
2012-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20120001493

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyki rodkw finansowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:01:14
2012-12-31
2012-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20120001539

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie patnoci w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz przekazywania informacji dotyczcych tych patnoci

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 05:01:00
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001501

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie stawek, szczegowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podrcznikw szkolnych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 05:01:12
2013-01-01
2013-01-01
2021-06-30
---- -- --
WDU20120001248

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyki rodkw finansowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:02:28
2012-11-30
2012-11-30
---- -- --
---- -- --
WDU20120001219

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 29 padziernika 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu rodkw publicznych niezaliczanych do rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:15:05
2012-11-08
2012-11-08
---- -- --
---- -- --
WDU20120001156

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 padziernika 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyki rodkw finansowych Agencji Nieruchomoci Rolnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:15:24
2012-11-08
2012-11-08
---- -- --
---- -- --
WDU20120001046

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 14 wrzenia 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie klasyfikacji czci budetowych oraz okrelenia ich dysponentw

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:15:57
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000718

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania przeniesie planowanych wydatkw budetowych oraz kwot wynagrodze okrelonych w ustawie budetowej na rok 2012

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 05:30:06
2012-06-25
2012-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20120000628

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie szczegowego sposobu, trybu i terminw opracowania materiaw do projektu ustawy budetowej na rok 2013

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 05:30:32
2012-06-05
2012-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20120000421

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:31:33
2012-04-18
2012-04-18
---- -- --
---- -- --
WDU20120000121

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczeglnych zasad rachunkowoci oraz planw kont dla budetu pastwa, budetw jednostek samorzdu terytorialnego, jednostek budetowych, samorzdowych zakadw budetowych, pastwowych funduszy celowych oraz pastwowych jednostek budetowych majcych siedzib poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:45:33
2012-02-16
2012-02-16
---- -- --
---- -- --
WDU20112961758

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:46:12
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112981766

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczoci budetowej w ukadzie zadaniowym

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:46:10
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112981767

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegowego sposobu klasyfikacji tytuw dunych zaliczanych do pastwowego dugu publicznego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:46:10
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112891700

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania przeniesie niektrych dochodw i wydatkw budetu pastwa, wydatkw budetu rodkw europejskich oraz kwot wynagrodze okrelonych w ustawie budetowej na rok 2011

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:46:28
2011-12-29
2011-11-18
---- -- --
---- -- --
WDU20112571542

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyki rodkw finansowych Centralnego Orodka Badania Odmian Rolin Uprawnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:47:14
2011-12-14
2011-12-14
---- -- --
---- -- --
WDU20112211312

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 5 padziernika 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu rodkw publicznych niezaliczanych do rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 06:01:02
2011-10-17
2011-10-17
---- -- --
---- -- --
WDU20111891125

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 8 wrzenia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do wiadczonych usug pocztowych podlegajcych ustawowemu zwolnieniu z opat pocztowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 06:01:57
2011-09-12
2011-09-12
---- -- --
---- -- --
WDU20111821083

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu rodkw publicznych niezaliczanych do rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 06:02:11
2011-09-01
2011-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111851098

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 06:02:06
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110870485

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rodzajw i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsugi budetu pastwa w zakresie krajowych rodkw finansowych oraz zakresu i terminw udostpniania informacji o stanach rodkw na tych rachunkach

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 06:30:09
2011-05-01
2011-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110560290

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie szczegowego sposobu, trybu i terminw opracowania materiaw do projektu ustawy budetowej na rok 2012

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 06:31:07
2011-03-15
2011-03-15
---- -- --
---- -- --
WDU20102581756

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie warunkw emitowania obligacji skarbowych uprawniajcych do okrelonych wiadcze niepieninych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:45:10
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102571730

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie poyczek z budetu pastwa udzielanych jednostkom samorzdu terytorialnego w ramach postpowa ostronociowych lub naprawczych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:45:17
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102571732

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozw pasaerskich

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 06:45:17
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102491667

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajw i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsugi budetu pastwa w zakresie krajowych rodkw finansowych oraz zakresu i terminw udostpniania informacji o stanach rodkw na tych rachunkach

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 06:45:36
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102501678

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przypadkw, w ktrych nie stosuje si ogranicze dotyczcych zacigania niektrych zobowiza finansowych przez jednostki sektora finansw publicznych, z wyjtkiem Skarbu Pastwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:45:33
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102441630

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 06:45:46
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102381583

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wnioskw o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budetu pastwa projektw finansowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajcych zwrotowi rodkw z pomocy udzielonej przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 06:46:01
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102411616

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budetowych i samorzdowych zakadw budetowych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 06:45:50
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102371568

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu finansowania zada realizowanych w ramach midzynarodowej wsppracy z zakresu wewntrznego i zewntrznego bezpieczestwa pastwa, wynikajcych z umw i porozumie

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:46:05
2010-12-31
2010-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20102371573

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunkw emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzeday detalicznej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:46:04
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102371574

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunkw emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamian zobowiza Skarbu Pastwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:46:04
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102381579

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budetu pastwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:46:02
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102381581

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru owiadczenia o stanie kontroli zarzdczej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:46:02
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102351546

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 1 grudnia 2010 r.zmieniajce rozporzdzenie wsprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 06:46:11
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110100051

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyki rodkw finansowych Narodowego Centrum Nauki

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:32:18
2011-01-28
2011-01-28
---- -- --
---- -- --
WDU20102361557

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyki rodkw finansowych Narodowego Centrum Bada i Rozwoju

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:46:08
2010-12-29
2010-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20102081375

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 25 padziernika 2010 r. w sprawie zasad rachunkowoci oraz planw kont dla organw podatkowych jednostek samorzdu terytorialnego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:47:06
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101871254

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 wrzenia 2010 r. w sprawie planu dziaalnoci i sprawozdania z jego wykonania

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:00:12
2010-10-22
2010-10-22
---- -- --
---- -- --
WDU20101881263

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 wrzenia 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie klasyfikacji czci budetowych oraz okrelenia ich dysponentw

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 07:00:10
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101881261

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 17 wrzenia 2010 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozw pasaerskich

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 07:00:10
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101881262

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 17 wrzenia 2010 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do wiadczonych usug pocztowych podlegajcych ustawowemu zwolnieniu z opat pocztowych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 07:00:10
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101661123

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 3 wrzenia 2010 r. w sprawie szczegowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:00:49
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101501009

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegowych warunkw, trybu, kryteriw i terminw dokonywania oceny zgodnoci planowanych inwestycji ze strategiami rozwoju

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:01:23
2010-09-01
2010-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101280861

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczeglnych zasad rachunkowoci oraz planw kont dla budetu pastwa, budetw jednostek samorzdu terytorialnego, jednostek budetowych, samorzdowych zakadw budetowych, pastwowych funduszy celowych oraz pastwowych jednostek budetowych majcych siedzib poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 07:02:06
2010-07-31
2010-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU20101250846

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotw wykluczonych z moliwoci otrzymania rodkw przeznaczonych na realizacj programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 07:02:11
2010-07-28
2010-07-28
---- -- --
---- -- --
WDU20100570366

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegowego sposobu ustalania wartoci zobowiza zaliczanych do pastwowego dugu publicznego, dugu Skarbu Pastwa, wartoci zobowiza z tytuu porcze i gwarancji

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:17:26
2010-04-24
2010-04-24
---- -- --
---- -- --
WDU20100420245

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie szczegowego sposobu, trybu i terminw opracowania materiaw do projektu ustawy budetowej na rok 2011

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 07:30:17
2010-03-19
2010-03-19
---- -- --
---- -- --
WDU20100430247

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozda jednostek sektora finansw publicznych w zakresie operacji finansowych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 07:30:16
2010-03-19
2010-03-19
---- -- --
---- -- --
WDU20100380207

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 07:30:31
2010-03-12
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20092261826

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 07:31:45
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20092231786

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunkw i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminw skadania wnioskw o patno w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 07:31:59
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20092111633

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji czci budetowych oraz okrelenia ich dysponentw

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 07:32:48
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
1
WMP20170000508

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogoszenia kwot, o ktrych mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-07-26 17:40:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000671

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wykazu jednostek, ktrym w 2016 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji

obowizujcy na dzieñ 2017-07-26 21:30:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001187

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wykazu jednostek, ktrym w 2015 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe

obowizujcy na dzieñ 2017-07-26 20:10:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000468

Obwieszczenie Ministra Finansw z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ogoszenia kwot, o ktrych mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-07-26 19:25:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000495

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie wykazu jednostek, ktrym w 2015 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji

obowizujcy na dzieñ 2017-07-26 19:25:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000479

Obwieszczenie Ministra Finansw z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie ogoszenia kwot, o ktrych mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-07-26 22:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000480

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, ktrym w 2014 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji

obowizujcy na dzieñ 2017-07-26 22:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000380

Obwieszczenie Ministra Finansw z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie ogoszenia kwot, o ktrych mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-07-26 21:20:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000447

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, ktrym w 2013 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji

obowizujcy na dzieñ 2017-07-26 21:20:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000459

Obwieszczenie Ministra Finansw z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie ogoszenia kwot, o ktrych mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-07-26 20:40:26
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000355

Obwieszczenie Ministra Finansw z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie ogoszenia kwot, o ktrych mowa w art. 38 ustawy o finansach publicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-07-26 20:00:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000292

Uchwaa Nr 71 Rady Ministrw z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Pastwa na lata 2012

na dzieñ 2017-07-26 19:55:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000652

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazw jednostek, ktrym w 2011 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w czci 20

na dzieñ 2017-07-26 20:15:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000503

Uchwaa Nr 76 Rady Ministrw z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Pastwa na lata 2013

na dzieñ 2017-07-26 20:45:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000744

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie wykazw jednostek, ktrym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w czci 20

na dzieñ 2017-07-26 20:50:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000796

Uchwaa Nr 164 Rady Ministrw z dnia 17 wrzenia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego

na dzieñ 2017-07-26 20:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130001024

Uchwaa Nr 221 Rady Ministrw z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie doywiania

na dzieñ 2017-07-26 21:00:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000280

Komunikat Prezesa Zakadu Ubezpiecze Spoecznych z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokoci kosztw reformy emerytalnej w latach 2010

na dzieñ 2017-07-26 21:15:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000286

Komunikat Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie cznej dynamiki wartoci produktu krajowego brutto w cenach staych za lata 2008

na dzieñ 2017-07-26 21:15:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000292

Komunikat Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rzdowych i samorzdowych za lata 2010

na dzieñ 2017-07-26 21:15:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000319

Uchwaa Nr 48 Rady Ministrw z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Pastwa na lata 2014

na dzieñ 2017-07-26 21:15:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000558

Uchwaa Rady Ministrw nr 123 z dnia 23 czerwca 2014 r. zmieniajca uchwa w sprawie ustanowienia programu wieloletniego

na dzieñ 2017-07-26 21:25:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000671

Uchwaa Rady Ministrw nr 142 z dnia 21 lipca 2014 r. zmieniajca uchwa w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie doywiania

na dzieñ 2017-07-26 21:30:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000941

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 padziernika 2014 r. w sprawie wykazw jednostek, ktrym w 2013 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w czci 20

na dzieñ 2017-07-26 21:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000341

Uchwaa nr 34 Rady Ministrw z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego

na dzieñ 2017-07-26 22:00:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000354

Komunikat Prezesa Zakadu Ubezpiecze Spoecznych z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokoci kosztw reformy emerytalnej w latach 2011

na dzieñ 2017-07-26 22:00:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000357

Komunikat Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie cznej dynamiki wartoci produktu krajowego brutto w cenach staych za lata 2009

na dzieñ 2017-07-26 22:00:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000358

Komunikat Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rzdowych i samorzdowych za lata 2011

na dzieñ 2017-07-26 22:00:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000389

Uchwaa nr 57 Rady Ministrw z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Pastwa na lata 2015

na dzieñ 2017-07-26 22:00:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000399

Komunikat Prezesa Zakadu Ubezpiecze Spoecznych z dnia 27 kwietnia 2015 r. zmieniajcy komunikat w sprawie wysokoci kosztw reformy emerytalnej w latach 2011

na dzieñ 2017-07-26 22:00:32
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000900

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazw jednostek, ktrym w 2014 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w czci 20

na dzieñ 2017-07-26 22:20:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001124

Uchwaa nr 209 Rady Ministrw z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw

na dzieñ 2017-07-26 18:55:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001165

Uchwaa nr 208 Rady Ministrw z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016

na dzieñ 2017-07-26 18:55:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000388

Komunikat Prezesa Zakadu Ubezpiecze Spoecznych z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokoci kosztw reformy emerytalnej w latach 2012

na dzieñ 2017-07-26 19:20:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000389

Komunikat Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rzdowych i samorzdowych za lata 2012

na dzieñ 2017-07-26 19:20:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000390

Komunikat Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie cznej dynamiki wartoci produktu krajowego brutto w cenach staych za lata 2010

na dzieñ 2017-07-26 19:20:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000454

Uchwaa nr 49 Rady Ministrw z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Pastwa na lata 2016

na dzieñ 2017-07-26 19:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000604

Uchwaa Nr 73 Rady Ministrw z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego

na dzieñ 2017-07-26 19:30:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000966

Uchwaa nr 108/2016 Rady Ministrw z dnia 20 wrzenia 2016 r. zmieniajca uchwa Rady Ministrw z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016

na dzieñ 2017-07-26 19:45:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001254

Uchwaa nr 157 Rady Ministrw z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniajca uchwa w sprawie ustanowienia programu wieloletniego

na dzieñ 2017-07-26 20:20:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000058

Uchwaa nr 2 Rady Ministrw z dnia 13 stycznia 2017 r. zmieniajca uchwa w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw

na dzieñ 2017-07-26 20:00:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000378

Komunikat Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie cznej dynamiki wartoci produktu krajowego brutto w cenach staych za lata 2011

na dzieñ 2017-07-26 17:55:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000380

Komunikat Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rzdowych i samorzdowych za lata 2013

na dzieñ 2017-07-26 17:25:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000397

Komunikat Prezesa Zakadu Ubezpiecze Spoecznych z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokoci kosztw reformy emerytalnej w latach 2013

na dzieñ 2017-07-26 17:55:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000439

Uchwaa nr 46 Rady Ministrw z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Pastwa na lata 2017

na dzieñ 2017-07-26 17:50:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20102381581

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru owiadczenia o stanie kontroli zarzdczej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:46:02
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170000699

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 29 marca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sprawozdawczoci budetowej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 00:30:20
2017-04-01
0000-00-00
---- -- --
2017-09-02
WDU20160000441

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 31 marca 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sprawozdawczoci budetowej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 01:45:39
2016-04-01
2016-04-01
---- -- --
2017-09-02
WDU20150001652

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 30 wrzenia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkadania na raty spaty nalenoci przypadajcych agencjom patniczym w ramach Wsplnej Polityki Rolnej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:16:27
2015-11-04
2015-11-04
---- -- --
2017-09-02
WDU20150001511

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 wrzenia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sprawozdawczoci budetowej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:17:10
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
2017-09-02
WDU20150000459

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 27 marca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sprawozdawczoci budetowej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:47:29
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
2017-09-02
WDU20140001820

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie stawek, szczegowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posikw sprzedawanych w barach mlecznych

uchylony na dzieñ 2017-09-23 03:15:37
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2015-04-01
WDU20140000796

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla rnych podmiotw wykonujcych zadania na rzecz rolnictwa

uchylony na dzieñ 2017-09-23 03:45:45
2014-06-18
2014-06-18
---- -- --
2015-08-15
WDU20140000119

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczoci budetowej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 04:01:39
2014-01-24
2014-01-24
---- -- --
2017-09-02
WDU20130000752

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla rnych podmiotw wykonujcych zadania na rzecz rolnictwa

uchylony na dzieñ 2017-09-23 04:32:11
2013-06-29
2013-06-29
---- -- --
2015-08-15
WDU20120001546

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowego sposobu wykonywania budetu pastwa

uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:00:58
2012-12-31
2012-12-31
---- -- --
2014-01-31
WDU20120001432

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyki rodkw finansowych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:01:32
2013-01-03
2013-01-03
---- -- --
2016-10-02
WDU20120001206

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 10 padziernika 2012 r. w sprawie rodkw publicznych niezaliczanych do rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie ustawy o finansach publicznych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:15:09
2012-11-15
2012-11-15
---- -- --
2015-08-25
WDU20120000271

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla rnych podmiotw wykonujcych zadania na rzecz rolnictwa

uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:32:16
2012-03-14
2012-03-14
---- -- --
2015-08-15
WDU20112981768

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowego sposobu wykonywania budetu pastwa

uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:46:10
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2014-01-31
WDU20112361400

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 padziernika 2011 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyki rodkw finansowych Agencji Rezerw Materiaowych

uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:00:33
2011-11-23
2011-11-23
---- -- --
2015-11-13
WDU20111610970

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowego sposobu wykonywania budetu pastwa

uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:15:14
2011-08-19
2011-08-19
---- -- --
2014-01-31
WDU20111210691

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla rnych podmiotw wykonujcych zadania na rzecz rolnictwa

uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:16:39
2011-06-10
2011-06-10
---- -- --
2015-08-15
WDU20110810443

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wolnych rodkw niektrych jednostek sektora finansw publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansw w depozyt lub zarzdzanie

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:30:22
2011-05-01
2011-05-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20102591772

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla rnych podmiotw wykonujcych zadania na rzecz rolnictwa

uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:45:06
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2015-08-15
WDU20102521692

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegowego sposobu klasyfikacji tytuw dunych zaliczanych do pastwowego dugu publicznego, w tym do dugu Skarbu Pastwa

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:45:29
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20102581747

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczegowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkadania na raty spaty nalenoci przypadajcych agencjom patniczym w ramach Wsplnej Polityki Rolnej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:45:13
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2017-09-02
WDU20102451637

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegowego sposobu wykonywania budetu pastwa

uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:45:44
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2014-01-31
WDU20102501679

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunkw emitowania bonw skarbowych

uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:45:33
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2013-10-01
WDU20102501680

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunkw emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzeday hurtowej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:45:32
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2013-10-01
WDU20102541705

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie stawek, szczegowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posikw sprzedawanych w barach mlecznych

uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:45:25
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2015-04-01
WDU20101961301

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 13 padziernika2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu osb prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowoci prawnej, ktrym umorzono zalegoci podatkowe, odsetki za zwok lub opaty prolongacyjne w kwocie przewyszajcej 5000 z

uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:47:30
2010-11-06
2010-11-06
---- -- --
2017-03-15
WDU20101380928

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie wykazu rodkw publicznych niezaliczanych do rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:01:47
2010-07-30
2010-07-30
---- -- --
2016-08-31
WDU20100910595

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla rnych podmiotw wykonujcych zadania na rzecz rolnictwa

uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:16:16
2010-05-27
2010-05-27
---- -- --
2015-08-15
WDU20100440255

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegowej klasyfikacji wydatkw strukturalnych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:30:13
2010-04-06
2010-04-06
---- -- --
2017-09-02
WDU20100450257

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie dysponowania rezerw ogln budetu pastwa

uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:30:13
2010-04-24
2010-04-24
---- -- --
2017-04-09
WDU20100200103

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczoci budetowej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:31:05
2010-02-08
2010-02-08
---- -- --
2014-01-24
WDU20100220112

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykazu osb prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowoci prawnej, ktrym umorzono zalegoci podatkowe, odsetki za zwok lub opaty prolongacyjne w kwocie przewyszajcej 5000 z

uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:30:59
2010-02-10
2010-02-10
---- -- --
2017-03-15
WDU20100210108

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewntrznego

uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:31:01
2010-02-08
2010-02-08
---- -- --
2016-01-01
WDU20092201726

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie patnoci w ramach programw finansowych z udziaem rodkw europejskich oraz przekazywania informacji dotyczcych tych patnoci

uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:32:17
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20130000086

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorzdu terytorialnego

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 05:00:30
2013-02-01
2013-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170001687

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 4 wrzenia 2017 r. w sprawie szczegowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkadania na raty spaty nalenoci przypadajcych agencji patniczej w ramach Wsplnej Polityki Rolnej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:00:25
2017-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001704

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 1 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do wiadczonych usug pocztowych podlegajcych ustawowemu zwolnieniu z opat pocztowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:00:20
2017-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001549

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyki rodkw finansowych Krajowego Orodka Wsparcia Rolnictwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:01:04
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001470

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla rnych podmiotw wykonujcych zadania na rzecz rolnictwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:01:26
2017-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001426

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sprawozdawczoci budetowej w ukadzie zadaniowym

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:01:40
2017-07-26
2017-07-15
---- -- --
---- -- --
WDU20170001421

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:01:41
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000910

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 4 maja 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie patnoci w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz przekazywania informacji dotyczcych tych patnoci

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:16:57
2017-05-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000699

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 29 marca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sprawozdawczoci budetowej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 00:30:20
2017-04-01
0000-00-00
---- -- --
2017-09-02
WDU20170000616

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 20 marca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dotacji przedmiotowych do posikw sprzedawanych w barach mlecznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:30:46
2017-03-23
2017-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170000580

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 14 marca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:30:56
2017-03-21
2017-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170000532

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wykazu osb prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowoci prawnej, ktrym umorzono zalegoci podatkowe, odsetki za zwok lub opaty prolongacyjne w kwocie przewyszajcej 5000 z

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:31:08
2017-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000500

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie dysponowania rezerw ogln budetu pastwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:31:18
2017-04-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000404

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rodzajw i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsugi budetu pastwa w zakresie krajowych rodkw finansowych oraz zakresu i terminw udostpniania informacji o stanach rodkw na tych rachunkach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:31:51
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000361

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:32:03
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000296

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie audytu wewntrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:32:20
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000162

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:45:32
2017-01-26
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170000189

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie warunkw i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminw skadania wnioskw o patno w ramach programu finansowanego z udziaem rodkw Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:45:24
2017-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000073

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:45:57
2017-01-13
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170000074

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie klasyfikacji czci budetowych oraz okrelenia ich dysponentw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:45:57
2017-01-13
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170000024

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczeglnych zasad rachunkowoci oraz planw kont dla budetu pastwa, budetw jednostek samorzdu terytorialnego, jednostek budetowych, samorzdowych zakadw budetowych, pastwowych funduszy celowych oraz pastwowych jednostek budetowych majcych siedzib poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 00:46:12
2017-01-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000017

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu rodkw publicznych niezaliczanych do rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:46:14
2017-01-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002294

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:46:21
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002075

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wydatkw budetu pastwa, ktre w 2016 r. nie wygasaj z upywem roku budetowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:00:02
2016-12-19
2016-12-19
---- -- --
---- -- --
WDU20160001646

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 5 padziernika 2016 r. w sprawie dokonania przeniesie niektrych planowanych dochodw i wydatkw budetu pastwa oraz kwot wynagrodze okrelonych w ustawie budetowej na rok 2016

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:02:12
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001614

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 wrzenia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla rnych podmiotw wykonujcych zadania na rzecz rolnictwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:02:20
2016-10-06
2016-10-06
---- -- --
---- -- --
WDU20160001504

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 15 wrzenia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:15:21
2016-09-19
2016-09-19
---- -- --
---- -- --
WDU20160001121

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:17:10
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001093

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestru podmiotw wykluczonych z moliwoci otrzymania rodkw przeznaczonych na realizacj programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 01:17:18
2016-07-26
2016-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20170001154

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegowego sposobu, trybu i terminw opracowania materiaw do projektu ustawy budetowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:15:36
2016-06-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000745

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 maja 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 01:31:43
2016-06-02
2016-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU20160000735

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegowego sposobu, trybu i terminw opracowania materiaw do projektu ustawy budetowej na rok 2017

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:31:46
2016-05-31
2016-05-31
---- -- --
---- -- --
WDU20160000782

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 20 maja 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie komitetu audytu

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 01:31:31
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000524

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:45:17
2016-04-16
2016-04-16
---- -- --
---- -- --
WDU20160000441

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 31 marca 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sprawozdawczoci budetowej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 01:45:39
2016-04-01
2016-04-01
---- -- --
2017-09-02
WDU20160000242

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:46:37
2016-02-27
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002268

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania przeniesie niektrych planowanych wydatkw budetu pastwa, wydatkw budetu rodkw europejskich oraz kwot wynagrodze okrelonych w ustawie budetowej na rok 2015

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:00:54
2015-12-29
2015-11-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150002271

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu finansowania zada realizowanych w ramach midzynarodowej wsppracy z zakresu wewntrznego i zewntrznego bezpieczestwa pastwa, wynikajcych z umw i porozumie

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:00:53
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002050

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 2 grudnia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie klasyfikacji czci budetowych oraz okrelenia ich dysponentw

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:01:55
2015-12-08
2015-11-27
---- -- --
---- -- --
WDU20150001978

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:02:15
2015-11-28
2015-11-28
---- -- --
---- -- --
WDU20150001954

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 2 listopada 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczeglnych zasad rachunkowoci oraz planw kont dla budetu pastwa, budetw jednostek samorzdu terytorialnego, jednostek budetowych, samorzdowych zakadw budetowych, pastwowych funduszy celowych oraz pastwowych jednostek budetowych majcych siedzib poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:02:22
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001738

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 padziernika 2015 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyki rodkw finansowych Agencji Rezerw Materiaowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:16:02
2015-11-13
2015-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20150001652

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 30 wrzenia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkadania na raty spaty nalenoci przypadajcych agencjom patniczym w ramach Wsplnej Polityki Rolnej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:16:27
2015-11-04
2015-11-04
---- -- --
2017-09-02
WDU20150001511

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 wrzenia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sprawozdawczoci budetowej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:17:10
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
2017-09-02
WDU20150001508

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 23 wrzenia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu rodkw publicznych niezaliczanych do rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:17:11
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001470

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 22 wrzenia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:17:22
2015-09-26
2015-09-26
---- -- --
---- -- --
WDU20150001480

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 4 wrzenia 2015 r. w sprawie audytu wewntrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:17:19
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001080

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowego sposobu, trybu i terminw opracowania materiaw do projektu ustawy budetowej na rok 2016

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:32:02
2015-08-01
2015-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001170

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla rnych podmiotw wykonujcych zadania na rzecz rolnictwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:31:33
2015-08-15
2015-08-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150000955

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegowego sposobu, trybu i terminw opracowania materiaw do projektu ustawy budetowej na rok 2016

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:32:42
2015-07-08
2015-07-08
2016-12-31
---- -- --
WDU20150000922

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestru podmiotw wykluczonych z moliwoci otrzymania rodkw przeznaczonych na realizacj programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:45:08
2015-07-15
2015-07-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150000931

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:45:05
2015-07-16
2015-07-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150000866

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminw skadania wnioskw o patno w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:45:25
2015-06-24
2015-06-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150000632

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie klasyfikacji czci budetowych oraz okrelenia ich dysponentw

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:46:36
2015-05-23
2015-05-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150000570

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 kwietnia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do wiadczonych usug pocztowych podlegajcych ustawowemu zwolnieniu z opat pocztowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:46:55
2015-04-25
2015-04-25
---- -- --
---- -- --
WDU20150000461

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie dotacji przedmiotowych do posikw sprzedawanych w barach mlecznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:47:28
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000459

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 27 marca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sprawozdawczoci budetowej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:47:29
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
2017-09-02
WDU20150000445

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 25 marca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rodzajw i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsugi budetu pastwa w zakresie krajowych rodkw finansowych oraz zakresu i terminw udostpniania informacji o stanach rodkw na tych rachunkach

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:47:33
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000446

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 25 marca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowego sposobu wykonywania budetu pastwa

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:47:33
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001953

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozw pasaerskich

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 03:02:45
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001859

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu rodkw publicznych niezaliczanych do rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 03:15:25
2014-12-23
2014-12-23
---- -- --
---- -- --
WDU20140001952

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 03:02:46
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001932

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie patnoci w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz przekazywania informacji dotyczcych tych patnoci

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 03:15:02
2014-12-30
2014-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140001864

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych rodkw niektrych jednostek sektora finansw publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansw w depozyt lub zarzdzanie

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 03:15:23
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001820

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie stawek, szczegowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posikw sprzedawanych w barach mlecznych

uchylony na dzieñ 2017-09-23 03:15:37
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2015-04-01
WDU20140001382

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 10 padziernika 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 03:30:20
2014-10-13
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001425

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 5 padziernika 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowego sposobu wykonywania budetu pastwa

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 03:30:07
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001355

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 30 wrzenia 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wnioskw o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budetu pastwa projektw finansowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajcych zwrotowi rodkw z pomocy udzielonej przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 03:30:28
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001280

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 wrzenia 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budetowych i samorzdowych zakadw budetowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 03:31:30
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001127

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorzdu terytorialnego

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 03:32:15
2014-08-27
2014-08-27
---- -- --
---- -- --
WDU20140000860

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie stawek, szczegowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podrcznikw szkolnych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 03:45:27
2014-06-30
2014-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140000825

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie szczegowego sposobu, trybu i terminw opracowania materiaw do projektu ustawy budetowej na rok 2015

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 03:45:37
2014-06-25
2014-06-25
2015-12-31
---- -- --
WDU20140000796

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla rnych podmiotw wykonujcych zadania na rzecz rolnictwa

uchylony na dzieñ 2017-09-23 03:45:45
2014-06-18
2014-06-18
---- -- --
2015-08-15
WDU20140000633

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 5 maja 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu rodkw publicznych niezaliczanych do rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 03:46:33
2014-05-20
2014-05-20
---- -- --
---- -- --
WDU20140000119

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczoci budetowej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 04:01:39
2014-01-24
2014-01-24
---- -- --
2017-09-02
WDU20130001736

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorzdu terytorialnego

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:02:19
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001695

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozw pasaerskich

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:02:30
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001487

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany rozporzdzenia zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:15:56
2013-12-31
2013-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20130001486

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:15:56
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001344

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 25 padziernika 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sprawozda jednostek sektora finansw publicznych w zakresie operacji finansowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:16:42
2013-12-04
2013-12-04
---- -- --
---- -- --
WDU20130001088

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie warunkw emitowania bonw skarbowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:30:30
2013-10-01
2013-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001089

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie warunkw emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzeday hurtowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:30:30
2013-10-01
2013-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000752

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla rnych podmiotw wykonujcych zadania na rzecz rolnictwa

uchylony na dzieñ 2017-09-23 04:32:11
2013-06-29
2013-06-29
---- -- --
2015-08-15
WDU20130000702

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie szczegowego sposobu, trybu i terminw opracowania materiaw do projektu ustawy budetowej na rok 2014

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 04:32:29
2013-06-21
2013-06-21
2014-12-31
---- -- --
WDU20130000717

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do wiadczonych usug pocztowych podlegajcych ustawowemu zwolnieniu z opat pocztowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:32:21
2013-07-02
2013-07-02
---- -- --
---- -- --
WDU20130000575

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyki rodkw finansowych Agencji Mienia Wojskowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:45:35
2013-06-01
2013-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000215

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 11 lutego 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:47:24
2013-02-14
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001546

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowego sposobu wykonywania budetu pastwa

uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:00:58
2012-12-31
2012-12-31
---- -- --
2014-01-31
WDU20120001518

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany rozporzdzenia zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:01:06
2012-12-31
2012-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20120001492

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyki rodkw finansowych Agencji Rynku Rolnego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:01:14
2012-12-31
2012-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20120001493

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyki rodkw finansowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:01:14
2012-12-31
2012-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20120001539

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie patnoci w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz przekazywania informacji dotyczcych tych patnoci

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 05:01:00
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001432

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyki rodkw finansowych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:01:32
2013-01-03
2013-01-03
---- -- --
2016-10-02
WDU20120001501

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie stawek, szczegowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podrcznikw szkolnych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 05:01:12
2013-01-01
2013-01-01
2021-06-30
---- -- --
WDU20120001248

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyki rodkw finansowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:02:28
2012-11-30
2012-11-30
---- -- --
---- -- --
WDU20120001219

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 29 padziernika 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu rodkw publicznych niezaliczanych do rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:15:05
2012-11-08
2012-11-08
---- -- --
---- -- --
WDU20120001156

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 padziernika 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyki rodkw finansowych Agencji Nieruchomoci Rolnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:15:24
2012-11-08
2012-11-08
---- -- --
---- -- --
WDU20120001206

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 10 padziernika 2012 r. w sprawie rodkw publicznych niezaliczanych do rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie ustawy o finansach publicznych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:15:09
2012-11-15
2012-11-15
---- -- --
2015-08-25
WDU20120001046

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 14 wrzenia 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie klasyfikacji czci budetowych oraz okrelenia ich dysponentw

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:15:57
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000718

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania przeniesie planowanych wydatkw budetowych oraz kwot wynagrodze okrelonych w ustawie budetowej na rok 2012

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 05:30:06
2012-06-25
2012-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20120000628

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie szczegowego sposobu, trybu i terminw opracowania materiaw do projektu ustawy budetowej na rok 2013

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 05:30:32
2012-06-05
2012-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20120000421

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:31:33
2012-04-18
2012-04-18
---- -- --
---- -- --
WDU20120000271

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla rnych podmiotw wykonujcych zadania na rzecz rolnictwa

uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:32:16
2012-03-14
2012-03-14
---- -- --
2015-08-15
WDU20120000121

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczeglnych zasad rachunkowoci oraz planw kont dla budetu pastwa, budetw jednostek samorzdu terytorialnego, jednostek budetowych, samorzdowych zakadw budetowych, pastwowych funduszy celowych oraz pastwowych jednostek budetowych majcych siedzib poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:45:33
2012-02-16
2012-02-16
---- -- --
---- -- --
WDU20112961758

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:46:12
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112981766

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczoci budetowej w ukadzie zadaniowym

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:46:10
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112981767

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegowego sposobu klasyfikacji tytuw dunych zaliczanych do pastwowego dugu publicznego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:46:10
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112981768

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowego sposobu wykonywania budetu pastwa

uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:46:10
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2014-01-31
WDU20112891700

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania przeniesie niektrych dochodw i wydatkw budetu pastwa, wydatkw budetu rodkw europejskich oraz kwot wynagrodze okrelonych w ustawie budetowej na rok 2011

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:46:28
2011-12-29
2011-11-18
---- -- --
---- -- --
WDU20112571542

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyki rodkw finansowych Centralnego Orodka Badania Odmian Rolin Uprawnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:47:14
2011-12-14
2011-12-14
---- -- --
---- -- --
WDU20112361400

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 padziernika 2011 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyki rodkw finansowych Agencji Rezerw Materiaowych

uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:00:33
2011-11-23
2011-11-23
---- -- --
2015-11-13
WDU20112211312

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 5 padziernika 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu rodkw publicznych niezaliczanych do rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 06:01:02
2011-10-17
2011-10-17
---- -- --
---- -- --
WDU20111891125

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 8 wrzenia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do wiadczonych usug pocztowych podlegajcych ustawowemu zwolnieniu z opat pocztowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 06:01:57
2011-09-12
2011-09-12
---- -- --
---- -- --
WDU20111821083

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu rodkw publicznych niezaliczanych do rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 06:02:11
2011-09-01
2011-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111851098

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 06:02:06
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111610970

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowego sposobu wykonywania budetu pastwa

uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:15:14
2011-08-19
2011-08-19
---- -- --
2014-01-31
WDU20111210691

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla rnych podmiotw wykonujcych zadania na rzecz rolnictwa

uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:16:39
2011-06-10
2011-06-10
---- -- --
2015-08-15
WDU20110870485

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rodzajw i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsugi budetu pastwa w zakresie krajowych rodkw finansowych oraz zakresu i terminw udostpniania informacji o stanach rodkw na tych rachunkach

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 06:30:09
2011-05-01
2011-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110810443

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wolnych rodkw niektrych jednostek sektora finansw publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansw w depozyt lub zarzdzanie

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:30:22
2011-05-01
2011-05-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20110560290

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie szczegowego sposobu, trybu i terminw opracowania materiaw do projektu ustawy budetowej na rok 2012

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 06:31:07
2011-03-15
2011-03-15
---- -- --
---- -- --
WDU20102591772

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla rnych podmiotw wykonujcych zadania na rzecz rolnictwa

uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:45:06
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2015-08-15
WDU20102581756

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie warunkw emitowania obligacji skarbowych uprawniajcych do okrelonych wiadcze niepieninych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:45:10
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102521692

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegowego sposobu klasyfikacji tytuw dunych zaliczanych do pastwowego dugu publicznego, w tym do dugu Skarbu Pastwa

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:45:29
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20102571730

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie poyczek z budetu pastwa udzielanych jednostkom samorzdu terytorialnego w ramach postpowa ostronociowych lub naprawczych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:45:17
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102571732

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozw pasaerskich

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 06:45:17
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102581747

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczegowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkadania na raty spaty nalenoci przypadajcych agencjom patniczym w ramach Wsplnej Polityki Rolnej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:45:13
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2017-09-02
WDU20102451637

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegowego sposobu wykonywania budetu pastwa

uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:45:44
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2014-01-31
WDU20102491667

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajw i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsugi budetu pastwa w zakresie krajowych rodkw finansowych oraz zakresu i terminw udostpniania informacji o stanach rodkw na tych rachunkach

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 06:45:36
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102501679

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunkw emitowania bonw skarbowych

uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:45:33
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2013-10-01
WDU20102501680

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunkw emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzeday hurtowej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:45:32
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2013-10-01
WDU20102541705

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie stawek, szczegowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posikw sprzedawanych w barach mlecznych

uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:45:25
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2015-04-01
WDU20102501678

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przypadkw, w ktrych nie stosuje si ogranicze dotyczcych zacigania niektrych zobowiza finansowych przez jednostki sektora finansw publicznych, z wyjtkiem Skarbu Pastwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:45:33
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102441630

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 06:45:46
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102381583

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wnioskw o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budetu pastwa projektw finansowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajcych zwrotowi rodkw z pomocy udzielonej przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 06:46:01
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102411616

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budetowych i samorzdowych zakadw budetowych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 06:45:50
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102371568

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu finansowania zada realizowanych w ramach midzynarodowej wsppracy z zakresu wewntrznego i zewntrznego bezpieczestwa pastwa, wynikajcych z umw i porozumie

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:46:05
2010-12-31
2010-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20102371573

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunkw emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzeday detalicznej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:46:04
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102371574

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunkw emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamian zobowiza Skarbu Pastwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:46:04
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102381579

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budetu pastwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:46:02
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102381581

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru owiadczenia o stanie kontroli zarzdczej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:46:02
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102351546

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 1 grudnia 2010 r.zmieniajce rozporzdzenie wsprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 06:46:11
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110100051

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyki rodkw finansowych Narodowego Centrum Nauki

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:32:18
2011-01-28
2011-01-28
---- -- --
---- -- --
WDU20102361557

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyki rodkw finansowych Narodowego Centrum Bada i Rozwoju

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:46:08
2010-12-29
2010-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20102081375

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 25 padziernika 2010 r. w sprawie zasad rachunkowoci oraz planw kont dla organw podatkowych jednostek samorzdu terytorialnego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:47:06
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101961301

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 13 padziernika2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu osb prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowoci prawnej, ktrym umorzono zalegoci podatkowe, odsetki za zwok lub opaty prolongacyjne w kwocie przewyszajcej 5000 z

uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:47:30
2010-11-06
2010-11-06
---- -- --
2017-03-15
WDU20101871254

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 wrzenia 2010 r. w sprawie planu dziaalnoci i sprawozdania z jego wykonania

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:00:12
2010-10-22
2010-10-22
---- -- --
---- -- --
WDU20101881263

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 wrzenia 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie klasyfikacji czci budetowych oraz okrelenia ich dysponentw

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 07:00:10
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101881261

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 17 wrzenia 2010 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozw pasaerskich

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 07:00:10
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101881262

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 17 wrzenia 2010 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do wiadczonych usug pocztowych podlegajcych ustawowemu zwolnieniu z opat pocztowych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 07:00:10
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101661123

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 3 wrzenia 2010 r. w sprawie szczegowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:00:49
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101501009

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegowych warunkw, trybu, kryteriw i terminw dokonywania oceny zgodnoci planowanych inwestycji ze strategiami rozwoju

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:01:23
2010-09-01
2010-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101380928

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie wykazu rodkw publicznych niezaliczanych do rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:01:47
2010-07-30
2010-07-30
---- -- --
2016-08-31
WDU20101280861

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczeglnych zasad rachunkowoci oraz planw kont dla budetu pastwa, budetw jednostek samorzdu terytorialnego, jednostek budetowych, samorzdowych zakadw budetowych, pastwowych funduszy celowych oraz pastwowych jednostek budetowych majcych siedzib poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 07:02:06
2010-07-31
2010-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU20101250846

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotw wykluczonych z moliwoci otrzymania rodkw przeznaczonych na realizacj programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 07:02:11
2010-07-28
2010-07-28
---- -- --
---- -- --
WDU20100910595

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla rnych podmiotw wykonujcych zadania na rzecz rolnictwa

uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:16:16
2010-05-27
2010-05-27
---- -- --
2015-08-15
WDU20100570366

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegowego sposobu ustalania wartoci zobowiza zaliczanych do pastwowego dugu publicznego, dugu Skarbu Pastwa, wartoci zobowiza z tytuu porcze i gwarancji

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:17:26
2010-04-24
2010-04-24
---- -- --
---- -- --
WDU20100420245

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie szczegowego sposobu, trybu i terminw opracowania materiaw do projektu ustawy budetowej na rok 2011

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 07:30:17
2010-03-19
2010-03-19
---- -- --
---- -- --
WDU20100440255

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegowej klasyfikacji wydatkw strukturalnych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:30:13
2010-04-06
2010-04-06
---- -- --
2017-09-02
WDU20100430247

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozda jednostek sektora finansw publicznych w zakresie operacji finansowych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 07:30:16
2010-03-19
2010-03-19
---- -- --
---- -- --
WDU20100380207

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 07:30:31
2010-03-12
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20100450257

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie dysponowania rezerw ogln budetu pastwa

uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:30:13
2010-04-24
2010-04-24
---- -- --
2017-04-09
WDU20100200103

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczoci budetowej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:31:05
2010-02-08
2010-02-08
---- -- --
2014-01-24
WDU20100220112

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykazu osb prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowoci prawnej, ktrym umorzono zalegoci podatkowe, odsetki za zwok lub opaty prolongacyjne w kwocie przewyszajcej 5000 z

uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:30:59
2010-02-10
2010-02-10
---- -- --
2017-03-15
WDU20100210108

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewntrznego

uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:31:01
2010-02-08
2010-02-08
---- -- --
2016-01-01
WDU20092261826

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 07:31:45
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20092231786

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunkw i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminw skadania wnioskw o patno w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 07:31:59
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20092201726

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie patnoci w ramach programw finansowych z udziaem rodkw europejskich oraz przekazywania informacji dotyczcych tych patnoci

uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:32:17
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20092111633

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji czci budetowych oraz okrelenia ich dysponentw

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 07:32:48
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --

Audytor wymaga prawnych Audytor wymaga prawnych jest aplikacj monitorujc status nadzorowanych aktw prawnych wedug listy zdefiniowanej przez uytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktw prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysya powiadomienie via email. Wiadomo zawiera link do strony z informacj o nowym akcie . We wiadomosci jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawie.

Treci na tej stronie zostay pobrane z zasobw udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Kada informacja o sprawach publicznych stanowi informacj publiczn w rozumieniu ustawy i podlega udostpnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pn. zm.)
Informacj publiczn Kancelaria Sejmu udostpnia poprzez ogaszanie dokumentw i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchway Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostpny poprzez sie Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostpniania danych zwizanych z dziaalnosci Sejmu i jego organw oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala si na bezpatne wykorzystywanie materiaw znajdujcych si w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniej: przy wszystkich materiaach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowa si informacja o rdle pochodzenia materiaw. rdem tym jest System Informacyjny Sejmu