Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej


akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:41:31) Dz.U. 2010 nr 79 poz. 52330

_

WDU20170000947

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:21:40)
2017-05-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000726

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:20)
2017-04-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000698

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:50:49)
2016-05-24
2016-05-24
---- -- --
---- -- --
WDU20160000699

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:50:49)
2016-05-24
2016-05-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150001786

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:01:28)
2015-11-19
2015-11-19
---- -- --
---- -- --
WDU20150001708

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:01:36)
2015-10-27
2015-10-27
---- -- --
---- -- --
WDU20150001580

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:10:02)
2015-10-24
2015-10-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150000808

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:11:15)
2015-06-23
2015-06-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150000405

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i przeniesień

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:20:22)
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000685

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:31:30)
2014-06-10
2014-06-10
---- -- --
---- -- --
WDU20140000185

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:40:43)
2014-02-25
2014-02-25
---- -- --
---- -- --
WDU20130001377

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia Służby Więziennej oraz rodzajów broni i środków ochrony stosowanych przez jej funkcjonariuszy w czasie pełnienia obowiązków służbowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:41:35)
2013-12-10
2013-12-10
---- -- --
---- -- --
WDU20120001183

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:01:13)
2012-10-30
2012-10-30
---- -- --
---- -- --
WDU20120001184

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:01:12)
2012-10-30
2012-10-30
---- -- --
---- -- --
WDU20120000763

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy Służby Więziennej wykonują obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, oraz trybu przyznawania dodatku do wynagrodzenia z tego tytułu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:10:14)
2012-07-20
2012-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20120000413

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby funkcjonariusza Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:10:50)
2012-04-18
2012-04-18
---- -- --
---- -- --
WDU20112511510

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:20:16)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112371414

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:20:25)
2011-11-23
2011-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20112061215

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:20:45)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110360189

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:30:49)
2011-02-18
2011-02-18
---- -- --
---- -- --
WDU20110310157

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:30:51)
2011-02-12
2011-02-12
---- -- --
---- -- --
WDU20110310156

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:30:51)
2011-02-12
2011-02-12
---- -- --
---- -- --
WDU20110310155

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i przeniesień

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:30:51)
2011-02-12
2011-02-12
---- -- --
---- -- --
WDU20110310154

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie współdziałania Służby Więziennej z Policją w przypadku zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej Służby Więziennej lub konwoju

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:30:52)
2011-02-12
2011-02-12
---- -- --
---- -- --
WDU20110220119

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:30:55)
2011-02-01
2011-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110200107

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania świadczeń socjalnych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:30:56)
2011-02-01
2011-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110160072

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:30:59)
2011-02-01
2011-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110200106

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:30:56)
2011-02-01
2011-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110170084

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia przełożonych właściwych do dokonywania potrąceń z uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz trybu postępowania w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:30:58)
2011-02-09
2011-02-09
---- -- --
---- -- --
WDU20110080039

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego przez funkcjonariusza Służby Więziennej w zamian za wyżywienie

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:31:02)
2011-01-26
2011-01-26
---- -- --
---- -- --
WDU20102451647

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy Służby Więziennej wykonują obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, oraz trybu przyznawania dodatku do wynagrodzenia z tego tytułu

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:31:19)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102381587

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie uprawnień funkcjonariuszy Służby Więziennej do wyżywienia podczas pełnienia służby

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:31:24)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102331532

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie uzbrojenia Służby Więziennej oraz rodzajów broni i środków ochrony stosowanych przez jej funkcjonariuszy w czasie pełnienia obowiązków służbowych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:31:30)
2010-12-24
2010-12-24
---- -- --
---- -- --
WDU20102221452

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:03)
2010-12-10
2010-12-10
---- -- --
---- -- --
WDU20102121394

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2010 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:10)
2010-11-24
2010-11-24
---- -- --
---- -- --
WDU20102011331

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2010 r. w sprawie odznaki "Za zasługi w pracy penitencjarnej"

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:15)
2010-11-13
2010-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101901276

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:20)
2010-10-29
2010-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20101791212

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych ze służby

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:26)
2010-10-14
2010-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20101651121

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu i wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:35)
2010-09-23
2010-09-23
---- -- --
---- -- --
WDU20101470989

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:40:49)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101450979

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:40:50)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101430967

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie sztandaru jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:51)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101470984

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:49)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101460982

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym funkcjonariuszy Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:50)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101430965

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu składania oraz wzoru wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:51)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101430966

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie określenia trybu przeprowadzania procedury określającej predyspozycje funkcjonariuszy do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych w Służbie Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:51)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101470986

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:49)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101440970

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie szkolenia oraz doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:51)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
2019-01-01
WDU20101450978

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:50)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101420956

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji w aktach osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:52)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101420957

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie postępowania dotyczącego przyznawania odszkodowań i zwrotu kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne funkcjonariuszom Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:52)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101430964

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:51)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101420955

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi Służby Więziennej za remont lokalu mieszkalnego lub domu

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:52)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101370920

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu braku mieszkania

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:55)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101420954

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Służby Więziennej, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:52)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101350911

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:55)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101330895

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie świadectwa funkcjonariusza Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:57)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101330896

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie trybu wypłaty zasiłku pogrzebowego funkcjonariuszowi Służby Więziennej oraz rodzajów dokumentów wymaganych do jego wypłaty

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:57)
2010-07-13
2010-07-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101300877

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:58)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101220834

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania zezwoleń na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą przez funkcjonariuszy Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:41:03)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101210815

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie znaku graficznego Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:41:04)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101210816

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie wzoru arkusza opinii służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:41:04)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20160000392

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

uchylony (spr: 2018-07-21 00:51:18)
2016-03-25
2016-03-25
---- -- --
2017-04-07
WDU20140001499

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wykazu norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:10)
2014-11-11
2014-11-11
---- -- --
2015-06-23
WDU20140001076

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:51)
2014-08-13
2014-08-13
---- -- --
2015-11-19
WDU20120001182

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

uchylony (spr: 2018-07-21 02:01:13)
2012-10-30
2012-10-30
---- -- --
2016-03-25
WDU20110200108

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do Służby Więziennej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:30:56)
2011-02-12
2011-02-12
---- -- --
2015-10-24
WDU20110220118

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:30:55)
2011-02-15
2011-02-15
---- -- --
2014-06-01
WDU20102121388

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

uchylony (spr: 2018-07-21 02:40:10)
2010-11-24
2010-11-24
---- -- --
2012-10-30
WDU20101861247

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:40:22)
2010-10-21
2010-10-21
---- -- --
2018-05-31
WDU20101470987

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie trybu oraz terminów zwrotu funkcjonariuszowi Służby Więziennej kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem, wzorów wymaganych dokumentów, a także sposobu dokumentowania poniesionych kosztów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:40:49)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
2012-01-01
WDU20101470988

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie rodzaju zadań zleconych, za które funkcjonariusz Służby Więziennej otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:40:49)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
2018-05-31
WDU20101470983

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:40:49)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
2013-06-05
WDU20170000947

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:21:40)
2017-05-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000726

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:20)
2017-04-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000698

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:50:49)
2016-05-24
2016-05-24
---- -- --
---- -- --
WDU20160000699

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:50:49)
2016-05-24
2016-05-24
---- -- --
---- -- --
WDU20160000392

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

uchylony (spr: 2018-07-21 00:51:18)
2016-03-25
2016-03-25
---- -- --
2017-04-07
WDU20150001786

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:01:28)
2015-11-19
2015-11-19
---- -- --
---- -- --
WDU20150001708

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:01:36)
2015-10-27
2015-10-27
---- -- --
---- -- --
WDU20150001580

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:10:02)
2015-10-24
2015-10-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150000808

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:11:15)
2015-06-23
2015-06-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150000405

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i przeniesień

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:20:22)
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001499

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wykazu norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:10)
2014-11-11
2014-11-11
---- -- --
2015-06-23
WDU20140001076

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:51)
2014-08-13
2014-08-13
---- -- --
2015-11-19
WDU20140000685

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:31:30)
2014-06-10
2014-06-10
---- -- --
---- -- --
WDU20140000185

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:40:43)
2014-02-25
2014-02-25
---- -- --
---- -- --
WDU20130001377

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia Służby Więziennej oraz rodzajów broni i środków ochrony stosowanych przez jej funkcjonariuszy w czasie pełnienia obowiązków służbowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:41:35)
2013-12-10
2013-12-10
---- -- --
---- -- --
WDU20120001182

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

uchylony (spr: 2018-07-21 02:01:13)
2012-10-30
2012-10-30
---- -- --
2016-03-25
WDU20120001183

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:01:13)
2012-10-30
2012-10-30
---- -- --
---- -- --
WDU20120001184

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:01:12)
2012-10-30
2012-10-30
---- -- --
---- -- --
WDU20120000763

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy Służby Więziennej wykonują obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, oraz trybu przyznawania dodatku do wynagrodzenia z tego tytułu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:10:14)
2012-07-20
2012-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20120000413

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby funkcjonariusza Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:10:50)
2012-04-18
2012-04-18
---- -- --
---- -- --
WDU20112511510

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:20:16)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112371414

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:20:25)
2011-11-23
2011-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20112061215

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:20:45)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110360189

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:30:49)
2011-02-18
2011-02-18
---- -- --
---- -- --
WDU20110310157

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:30:51)
2011-02-12
2011-02-12
---- -- --
---- -- --
WDU20110310156

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:30:51)
2011-02-12
2011-02-12
---- -- --
---- -- --
WDU20110310155

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i przeniesień

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:30:51)
2011-02-12
2011-02-12
---- -- --
---- -- --
WDU20110310154

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie współdziałania Służby Więziennej z Policją w przypadku zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej Służby Więziennej lub konwoju

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:30:52)
2011-02-12
2011-02-12
---- -- --
---- -- --
WDU20110220119

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:30:55)
2011-02-01
2011-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110200108

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do Służby Więziennej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:30:56)
2011-02-12
2011-02-12
---- -- --
2015-10-24
WDU20110220118

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:30:55)
2011-02-15
2011-02-15
---- -- --
2014-06-01
WDU20110200107

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania świadczeń socjalnych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:30:56)
2011-02-01
2011-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110160072

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:30:59)
2011-02-01
2011-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110200106

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:30:56)
2011-02-01
2011-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110170084

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia przełożonych właściwych do dokonywania potrąceń z uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz trybu postępowania w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:30:58)
2011-02-09
2011-02-09
---- -- --
---- -- --
WDU20110080039

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego przez funkcjonariusza Służby Więziennej w zamian za wyżywienie

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:31:02)
2011-01-26
2011-01-26
---- -- --
---- -- --
WDU20102451647

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy Służby Więziennej wykonują obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, oraz trybu przyznawania dodatku do wynagrodzenia z tego tytułu

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:31:19)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102381587

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie uprawnień funkcjonariuszy Służby Więziennej do wyżywienia podczas pełnienia służby

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:31:24)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102331532

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie uzbrojenia Służby Więziennej oraz rodzajów broni i środków ochrony stosowanych przez jej funkcjonariuszy w czasie pełnienia obowiązków służbowych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:31:30)
2010-12-24
2010-12-24
---- -- --
---- -- --
WDU20102221452

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:03)
2010-12-10
2010-12-10
---- -- --
---- -- --
WDU20102121394

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2010 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:10)
2010-11-24
2010-11-24
---- -- --
---- -- --
WDU20102121388

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

uchylony (spr: 2018-07-21 02:40:10)
2010-11-24
2010-11-24
---- -- --
2012-10-30
WDU20102011331

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2010 r. w sprawie odznaki "Za zasługi w pracy penitencjarnej"

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:15)
2010-11-13
2010-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101901276

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:20)
2010-10-29
2010-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20101861247

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:40:22)
2010-10-21
2010-10-21
---- -- --
2018-05-31
WDU20101791212

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych ze służby

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:26)
2010-10-14
2010-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20101651121

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu i wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:35)
2010-09-23
2010-09-23
---- -- --
---- -- --
WDU20101470989

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:40:49)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101450979

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:40:50)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101430967

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie sztandaru jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:51)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101470984

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:49)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101460982

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym funkcjonariuszy Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:50)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101470987

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie trybu oraz terminów zwrotu funkcjonariuszowi Służby Więziennej kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem, wzorów wymaganych dokumentów, a także sposobu dokumentowania poniesionych kosztów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:40:49)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
2012-01-01
WDU20101470988

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie rodzaju zadań zleconych, za które funkcjonariusz Służby Więziennej otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:40:49)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
2018-05-31
WDU20101430965

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu składania oraz wzoru wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:51)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101430966

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie określenia trybu przeprowadzania procedury określającej predyspozycje funkcjonariuszy do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych w Służbie Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:51)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101470986

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:49)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101470983

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:40:49)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
2013-06-05
WDU20101440970

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie szkolenia oraz doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:51)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
2019-01-01
WDU20101450978

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:50)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101420956

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji w aktach osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:52)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101420957

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie postępowania dotyczącego przyznawania odszkodowań i zwrotu kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne funkcjonariuszom Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:52)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101430964

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:51)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101420955

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi Służby Więziennej za remont lokalu mieszkalnego lub domu

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:52)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101370920

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu braku mieszkania

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:55)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101420954

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Służby Więziennej, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:52)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101350911

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:55)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101330895

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie świadectwa funkcjonariusza Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:57)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101330896

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie trybu wypłaty zasiłku pogrzebowego funkcjonariuszowi Służby Więziennej oraz rodzajów dokumentów wymaganych do jego wypłaty

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:57)
2010-07-13
2010-07-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101300877

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:58)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101220834

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania zezwoleń na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą przez funkcjonariuszy Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:41:03)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101210815

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie znaku graficznego Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:41:04)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101210816

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie wzoru arkusza opinii służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:41:04)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --

Książki

septem

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 24.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 49.00

Cena: 49.00

Cena: 34.90

Cena: 32.90

Cena: 39.90

Cena: 44.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 34.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu