Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki


akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-02-25 02:31:18) Dz.U. 2010 nr 96 poz. 61530

_

WDU20180000263

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie pomocy de minimis na działalność upowszechniającą naukę

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:14)
2018-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000166

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:22)
2018-01-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001772

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:13)
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001735

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:16)
2017-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001495

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:36)
2017-08-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000873

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy"

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:05)
2017-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000543

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej lub pomocy de minimis na realizację inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:33)
2017-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002154

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:08)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000309

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-02-25 00:41:23)
2016-03-26
2016-03-26
---- -- --
---- -- --
WDU20150002047

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:50:49)
2015-12-08
2015-12-08
---- -- --
---- -- --
WDU20150001818

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę w ramach programu "Diamentowy Grant"

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:51:09)
2015-11-07
2015-11-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150001879

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej oraz sposobu powoływania tych członków

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:51:03)
2015-12-01
2015-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002015

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:50:52)
2017-01-01
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
WDU20150001693

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:51:19)
2015-10-23
2015-10-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150001443

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

obowiązujący (spr: 2018-02-25 01:00:18)
2015-09-22
2015-09-22
---- -- --
---- -- --
WDU20150001462

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 01:00:16)
2015-09-24
2015-09-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150001517

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

obowiązujący (spr: 2018-02-25 01:00:12)
2015-10-16
2015-10-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150000944

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-02-25 01:01:02)
2015-07-04
2015-07-04
---- -- --
---- -- --
WDU20120001214

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-02-25 01:51:02)
2012-11-21
2012-11-21
---- -- --
---- -- --
WDU20112071237

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę

obowiązujący (spr: 2018-02-25 02:10:45)
2011-10-02
2011-10-02
---- -- --
---- -- --
WDU20101781197

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-02-25 02:30:30)
2010-10-01
2010-10-01
---- -- --
---- -- --
1
WMP20120000089

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2012 r. o zamknięciu naboru wniosków w Programie wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej

na dzie? 2018-02-25 02:21:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000254

Komunikat Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Mobilność Plus"

na dzie? 2018-02-25 02:21:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000697

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2012 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Generacja Przyszłości"

na dzie? 2018-02-25 02:11:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000903

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 listopada 2012 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "Wsparcie udziału w inicjatywie EIT - KIC InnoEnergy"

na dzie? 2018-02-25 02:02:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000925

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 grudnia 2012 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwa "Ścieżki Kopernika"

na dzie? 2018-02-25 02:02:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000162

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2013 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Brokerzy Innowacji"

na dzie? 2018-02-25 02:01:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000599

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2013 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "Inkubator Innowacyjności"

na dzie? 2018-02-25 01:51:44
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000978

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 listopada 2013 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą "Ideas Plus"

na dzie? 2018-02-25 01:42:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000046

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 stycznia 2014 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Iuventus Plus"

na dzie? 2018-02-25 01:42:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000112

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 stycznia 2014 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą "Generacja Przyszłości"

na dzie? 2018-02-25 01:41:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000377

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2014 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej"

na dzie? 2018-02-25 01:32:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000542

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 czerwca 2014 r. o ustanowieniu Programu wspierania jednostek naukowych zaangażowanych w rozwój europejskiej infrastruktury badawczej w obszarze nauk humanistycznych i społecznych w ramach konsorcjów CLARIN ERIC i ESS-ERIC

na dzie? 2018-02-25 01:31:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000590

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie zasad finansowania przedsięwzięcia pod nazwą "Inkubator Innowacyjności"

na dzie? 2018-02-25 01:31:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000591

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą "Generacja Przyszłości"

na dzie? 2018-02-25 01:31:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000596

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lipca 2014 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Akademickie Centrum Kreatywności"

na dzie? 2018-02-25 01:31:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000597

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lipca 2014 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Uniwersytet Młodych Wynalazców"

na dzie? 2018-02-25 01:31:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001117

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 listopada 2014 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "KIC 2014 - wsparcie udziału w konkursie na Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT"

na dzie? 2018-02-25 01:21:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001216

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 grudnia 2014 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą "Diamentowy Grant"

na dzie? 2018-02-25 01:21:33
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000145

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2015 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki"

na dzie? 2018-02-25 01:12:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000292

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2015 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej"

na dzie? 2018-02-25 01:11:48
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001017

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 października 2015 r. o ustanowieniu Programu dofinansowania kosztów utrzymania infrastruktury badawczej

na dzie? 2018-02-25 00:52:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001058

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 października 2015 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku"

na dzie? 2018-02-25 00:52:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001062

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 października 2015 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Ideas Plus II"

na dzie? 2018-02-25 00:52:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000191

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lutego 2016 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "Ustawa 2.0 - Założenia systemu szkolnictwa wyższego"

na dzie? 2018-02-25 00:51:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000535

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 czerwca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Granty na granty: promocja jakości - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej"

na dzie? 2018-02-25 00:41:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000596

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 czerwca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "DIALOG"

na dzie? 2018-02-25 00:41:37
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000674

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki"

na dzie? 2018-02-25 00:41:30
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000821

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Inkubator Innowacyjności+"

na dzie? 2018-02-25 00:31:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000871

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 sierpnia 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Uniwersytet Młodego Odkrywcy"

na dzie? 2018-02-25 00:31:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000980

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku"

na dzie? 2018-02-25 00:31:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001177

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2016 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "KIC 2016 - wsparcie udziału w konkursie na Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT"

na dzie? 2018-02-25 00:31:30
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001242

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2016 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą "Mobilność Plus"

na dzie? 2018-02-25 00:22:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001243

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 grudnia 2016 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "Centrum Studiów Polskich na Uniwersytecie w Cambridge"

na dzie? 2018-02-25 00:22:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000209

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 lutego 2017 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "Wsparcie udziału w inicjatywach EIT - Climate-KIC, EIT Raw Materials, EIT Health"

na dzie? 2018-02-25 00:21:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000425

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 kwietnia 2017 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki"

na dzie? 2018-02-25 00:21:26
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000695

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 lipca 2017 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "Polski MOOC"

na dzie? 2018-02-25 00:11:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000806

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 sierpnia 2017 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Szlakami Polski Niepodległej"

na dzie? 2018-02-25 00:11:36
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000979

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 października 2017 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "Dane satelitarne programu Copernicus"

na dzie? 2018-02-25 00:02:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000967

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2017 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku"

na dzie? 2018-02-25 00:02:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000027

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 grudnia 2017 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "Wsparcie udziału w inicjatywach EIT - EIT InnoEnergy, EIT Food"

na dzie? 2018-02-25 00:01:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000046

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 stycznia 2018 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki"

na dzie? 2018-02-25 00:01:40
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000120

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości"

na dzie? 2018-02-25 00:01:34
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000131

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Granty na granty - promocja jakości II"

na dzie? 2018-02-25 00:01:33
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001662

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie pomocy de minimis na finansowanie działalności upowszechniającej naukę

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 00:30:50)
2016-10-26
2016-10-26
---- -- --
2018-01-01
WDU20160001514

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 września 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 00:31:05)
2016-09-21
2016-09-21
---- -- --
2018-01-01
WDU20150001862

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę

uchylony (spr: 2018-02-25 00:51:04)
2015-11-14
2015-11-14
---- -- --
2016-09-21
WDU20150001878

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 00:51:03)
2015-12-01
2015-12-01
---- -- --
2016-11-19
WDU20150000770

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów

uchylony (spr: 2018-02-25 01:01:17)
2015-06-09
2015-06-01
---- -- --
2017-10-01
WDU20140001941

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 01:11:03)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000098

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 01:30:48)
2014-01-22
2014-01-22
---- -- --
2015-05-25
WDU20130000191

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 01:50:17)
2012-02-12
2012-02-12
---- -- --
2017-01-01
WDU20130000006

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 01:50:32)
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
2015-05-25
WDU20120000877

Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:00:09)
2012-08-16
2012-08-16
---- -- --
2017-01-01
WDU20120000532

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:00:41)
2012-06-01
2012-06-01
---- -- --
2015-05-25
WDU20112791639

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie programu "Index Plus"

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:10:10)
2012-01-11
2012-01-11
---- -- --
2015-05-25
WDU20112171287

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:10:40)
2011-10-27
2011-10-27
---- -- --
2015-05-25
WDU20111791070

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:10:59)
2011-09-14
2011-09-14
---- -- --
2015-06-01
WDU20111300753

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:20:02)
2011-07-07
2011-07-07
---- -- --
2015-05-25
WDU20111040609

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:20:14)
2011-06-07
0000-00-00
---- -- --
2015-05-25
WDU20111040610

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:20:14)
2011-06-07
0000-00-00
---- -- --
2015-05-25
WDU20110810445

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy de minimis na działalność upowszechniającą naukę

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:20:28)
2011-05-03
2011-05-03
---- -- --
2015-05-25
WDU20110180092

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:21:00)
2011-02-11
2011-02-11
---- -- --
2015-05-25
WDU20110200103

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:20:59)
2011-02-12
2011-02-12
---- -- --
2015-05-25
WDU20102181438

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:30:10)
2010-11-22
2010-10-01
---- -- --
2015-05-25
WDU20102001324

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:30:19)
2010-11-11
2010-11-11
---- -- --
2015-05-25
WDU20102091379

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje budowlane służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:30:15)
2010-11-20
2010-11-20
---- -- --
2015-05-25
WDU20101811221

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:30:28)
2010-10-01
2010-10-01
---- -- --
2015-06-01
WDU20101791206

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:30:29)
2010-10-01
2010-10-01
---- -- --
2015-05-25
WDU20101791205

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i innych zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę oraz wydatkowania tych środków

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:30:29)
2010-10-01
2010-10-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20101781198

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej oraz sposobu powoływania tych członków

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:30:30)
2010-10-01
2010-10-01
---- -- --
2015-05-25
WDU20101791204

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:30:29)
2010-10-01
2010-10-01
---- -- --
2015-05-25
WDU20180000263

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie pomocy de minimis na działalność upowszechniającą naukę

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:14)
2018-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000166

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:22)
2018-01-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001772

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:13)
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001735

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:16)
2017-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001495

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:36)
2017-08-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000873

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy"

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:05)
2017-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000543

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej lub pomocy de minimis na realizację inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:33)
2017-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002154

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:08)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001662

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie pomocy de minimis na finansowanie działalności upowszechniającej naukę

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 00:30:50)
2016-10-26
2016-10-26
---- -- --
2018-01-01
WDU20160001514

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 września 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 00:31:05)
2016-09-21
2016-09-21
---- -- --
2018-01-01
WDU20160000309

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-02-25 00:41:23)
2016-03-26
2016-03-26
---- -- --
---- -- --
WDU20150002047

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:50:49)
2015-12-08
2015-12-08
---- -- --
---- -- --
WDU20150001818

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę w ramach programu "Diamentowy Grant"

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:51:09)
2015-11-07
2015-11-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150001862

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę

uchylony (spr: 2018-02-25 00:51:04)
2015-11-14
2015-11-14
---- -- --
2016-09-21
WDU20150001878

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 00:51:03)
2015-12-01
2015-12-01
---- -- --
2016-11-19
WDU20150001879

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej oraz sposobu powoływania tych członków

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:51:03)
2015-12-01
2015-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002015

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:50:52)
2017-01-01
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
WDU20150001693

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:51:19)
2015-10-23
2015-10-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150001443

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

obowiązujący (spr: 2018-02-25 01:00:18)
2015-09-22
2015-09-22
---- -- --
---- -- --
WDU20150001462

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 01:00:16)
2015-09-24
2015-09-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150001517

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

obowiązujący (spr: 2018-02-25 01:00:12)
2015-10-16
2015-10-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150000944

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-02-25 01:01:02)
2015-07-04
2015-07-04
---- -- --
---- -- --
WDU20150000770

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów

uchylony (spr: 2018-02-25 01:01:17)
2015-06-09
2015-06-01
---- -- --
2017-10-01
WDU20140001941

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 01:11:03)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000098

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 01:30:48)
2014-01-22
2014-01-22
---- -- --
2015-05-25
WDU20130000191

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 01:50:17)
2012-02-12
2012-02-12
---- -- --
2017-01-01
WDU20130000006

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 01:50:32)
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
2015-05-25
WDU20120001214

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-02-25 01:51:02)
2012-11-21
2012-11-21
---- -- --
---- -- --
WDU20120000877

Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:00:09)
2012-08-16
2012-08-16
---- -- --
2017-01-01
WDU20120000532

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:00:41)
2012-06-01
2012-06-01
---- -- --
2015-05-25
WDU20112791639

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie programu "Index Plus"

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:10:10)
2012-01-11
2012-01-11
---- -- --
2015-05-25
WDU20112071237

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę

obowiązujący (spr: 2018-02-25 02:10:45)
2011-10-02
2011-10-02
---- -- --
---- -- --
WDU20112171287

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:10:40)
2011-10-27
2011-10-27
---- -- --
2015-05-25
WDU20111791070

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:10:59)
2011-09-14
2011-09-14
---- -- --
2015-06-01
WDU20111300753

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:20:02)
2011-07-07
2011-07-07
---- -- --
2015-05-25
WDU20111040609

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:20:14)
2011-06-07
0000-00-00
---- -- --
2015-05-25
WDU20111040610

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:20:14)
2011-06-07
0000-00-00
---- -- --
2015-05-25
WDU20110810445

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy de minimis na działalność upowszechniającą naukę

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:20:28)
2011-05-03
2011-05-03
---- -- --
2015-05-25
WDU20110180092

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:21:00)
2011-02-11
2011-02-11
---- -- --
2015-05-25
WDU20110200103

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:20:59)
2011-02-12
2011-02-12
---- -- --
2015-05-25
WDU20102181438

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:30:10)
2010-11-22
2010-10-01
---- -- --
2015-05-25
WDU20102001324

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:30:19)
2010-11-11
2010-11-11
---- -- --
2015-05-25
WDU20102091379

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje budowlane służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:30:15)
2010-11-20
2010-11-20
---- -- --
2015-05-25
WDU20101811221

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:30:28)
2010-10-01
2010-10-01
---- -- --
2015-06-01
WDU20101791206

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:30:29)
2010-10-01
2010-10-01
---- -- --
2015-05-25
WDU20101791205

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i innych zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę oraz wydatkowania tych środków

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:30:29)
2010-10-01
2010-10-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20101781197

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-02-25 02:30:30)
2010-10-01
2010-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101781198

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej oraz sposobu powoływania tych członków

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:30:30)
2010-10-01
2010-10-01
---- -- --
2015-05-25
WDU20101791204

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:30:29)
2010-10-01
2010-10-01
---- -- --
2015-05-25

Książki

septem

Cena: 49.00

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 24.90

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 59.00

Cena: 49.00

Cena: 39.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 34.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu