Ekoinfonet - serwis aktualno¶ci prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki


akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 07:16:10 Dz.U. 2010 nr 96 poz. 61514
_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 15

WDU20170001495

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu ustalania wysokoci dotacji i rozliczania rodkw finansowych na utrzymanie potencjau badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi zwizane, suce rozwojowi modych naukowcw oraz uczestnikw studiw doktoranckich

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:01:19
2017-08-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000543

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej lub pomocy de minimis na realizacj inwestycji sucych potrzebom bada naukowych lub prac rozwojowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:31:05
2017-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002154

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w ktrych zgodnie z ich statutami nie wyodrbniono podstawowych jednostek organizacyjnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:07
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001662

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 20 wrzenia 2016 r. w sprawie pomocy de minimis na finansowanie dziaalnoci upowszechniajcej nauk

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:02:07
2016-10-26
2016-10-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160001514

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 8 wrzenia 2016 r. w sprawie szczegowych kryteriw i trybu przyznawania oraz rozliczania rodkw finansowych na dziaalno upowszechniajc nauk

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:15:18
2016-09-21
2016-09-21
---- -- --
2018-01-01
WDU20160000309

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 01:46:17
2016-03-26
2016-03-26
---- -- --
---- -- --
WDU20150002047

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegowych kryteriw i trybu przyznawania oraz rozliczania rodkw finansowych na nauk przeznaczonych na finansowanie wsppracy naukowej z zagranic

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:01:55
2015-12-08
2015-12-08
---- -- --
---- -- --
WDU20150001879

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 27 padziernika 2015 r. w sprawie sposobu i trybu wyaniania kandydatw na czonkw Komitetu Polityki Naukowej oraz sposobu powoywania tych czonkw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:15:21
2015-12-01
2015-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002015

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 27 padziernika 2015 r. w sprawie kryteriw i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 02:02:04
2017-01-01
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
WDU20150001693

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 8 padziernika 2015 r. w sprawie szczegowych kryteriw i trybu przyznawania oraz rozliczania rodkw finansowych na inwestycje suce potrzebom bada naukowych lub prac rozwojowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:16:16
2015-10-23
2015-10-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150001443

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 11 wrzenia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokoci dotacji i rozliczania rodkw finansowych na utrzymanie potencjau badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi zwizane, suce rozwojowi modych naukowcw oraz uczestnikw studiw doktoranckich

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:30:01
2015-09-22
2015-09-22
---- -- --
---- -- --
WDU20150001462

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 11 wrzenia 2015 r. w sprawie szczegowych kryteriw i trybu przyznawania oraz rozliczania rodkw finansowych na utrzymanie specjalnego urzdzenia badawczego, specjalnego urzdzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostpu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztw restrukturyzacji jednostek naukowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:17:24
2015-09-24
2015-09-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150001517

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 9 wrzenia 2015 r. w sprawie szczegowych kryteriw i trybu oceny wnioskw o przyznanie nagrody za wybitne osignicia naukowe lub naukowo-techniczne

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:17:08
2015-10-16
2015-10-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150000944

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 02:45:00
2015-07-04
2015-07-04
---- -- --
---- -- --
WDU20150000770

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wysokoci wynagrodzenia czonkw Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespow ewaluacji i zespow powoywanych przez ministra waciwego do spraw nauki oraz recenzentw i ekspertw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:45:53
2015-06-09
2015-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001214

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 25 padziernika 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu i trybu wyaniania kandydatw do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:15:07
2012-11-21
2012-11-21
---- -- --
---- -- --
WDU20112071237

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 29 wrzenia 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewntrznego wydatkowania rodkw finansowych na nauk

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:01:23
2011-10-02
2011-10-02
---- -- --
---- -- --
WDU20101781197

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 17 wrzenia 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyaniania kandydatw do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 07:00:28
2010-10-01
2010-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001818

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 27 padziernika 2015 r. w sprawie szczegowych kryteriw i trybu przyznawania oraz rozliczania rodkw finansowych na nauk w ramach programu

na dzieñ 2017-09-23 02:15:38
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20112791639

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie programu

na dzieñ 2017-09-23 05:46:47
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000873

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegowych kryteriw i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania rodkw finansowych na nauk, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu

na dzieñ 2017-09-23 00:17:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
1
WMP20150001062

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 22 padziernika 2015 r. o ustanowieniu programu pod nazw "Ideas Plus II"

obowizujcy na dzieñ 2017-07-26 18:45:26
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001017

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 7 padziernika 2015 r. o ustanowieniu Programu dofinansowania kosztw utrzymania infrastruktury badawczej

obowizujcy na dzieñ 2017-07-26 18:40:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000542

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 30 czerwca 2014 r. o ustanowieniu Programu wspierania jednostek naukowych zaangaowanych w rozwj europejskiej infrastruktury badawczej w obszarze nauk humanistycznych i spoecznych w ramach konsorcjw CLARIN ERIC i ESS-ERIC

obowizujcy na dzieñ 2017-07-26 21:25:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000925

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 3 grudnia 2012 r. o ustanowieniu przedsiwzicia pod nazwa "cieki Kopernika"

obowizujcy na dzieñ 2017-07-26 20:30:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000903

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 27 listopada 2012 r. o ustanowieniu przedsiwzicia pod nazw "Wsparcie udziau w inicjatywie EIT - KIC InnoEnergy"

obowizujcy na dzieñ 2017-07-26 20:25:24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000697

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 3 padziernika 2012 r. o ustanowieniu programu pod nazw "Generacja Przyszoci"

obowizujcy na dzieñ 2017-07-26 20:15:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000089

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 22 lutego 2012 r. o zamkniciu naboru wnioskw w Programie wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej

obowizujcy na dzieñ 2017-07-26 19:50:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000254

Komunikat Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyszego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o ustanowieniu programu pod nazw

na dzieñ 2017-07-26 19:55:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000162

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 13 marca 2013 r. o ustanowieniu programu pod nazw

na dzieñ 2017-07-26 20:35:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000599

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 26 lipca 2013 r. o ustanowieniu przedsiwzicia pod nazw

na dzieñ 2017-07-26 20:45:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000978

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 26 listopada 2013 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazw

na dzieñ 2017-07-26 21:00:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000046

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 20 stycznia 2014 r. o ustanowieniu programu pod nazw

na dzieñ 2017-07-26 21:05:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000112

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 29 stycznia 2014 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazw

na dzieñ 2017-07-26 21:05:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000377

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 21 maja 2014 r. o ustanowieniu programu pod nazw

na dzieñ 2017-07-26 21:20:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000590

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie zasad finansowania przedsiwzicia pod nazw

na dzieñ 2017-07-26 21:30:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000591

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazw

na dzieñ 2017-07-26 21:30:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000596

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 24 lipca 2014 r. o ustanowieniu programu pod nazw

na dzieñ 2017-07-26 21:30:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000597

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 24 lipca 2014 r. o ustanowieniu programu pod nazw

na dzieñ 2017-07-26 21:30:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001117

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 20 listopada 2014 r. o ustanowieniu przedsiwzicia pod nazw

na dzieñ 2017-07-26 21:45:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001216

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 16 grudnia 2014 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazw

na dzieñ 2017-07-26 21:50:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000145

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 26 stycznia 2015 r. o ustanowieniu programu pod nazw

na dzieñ 2017-07-26 21:55:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000292

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 16 marca 2015 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazw

na dzieñ 2017-07-26 22:00:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001058

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 20 padziernika 2015 r. o ustanowieniu programu pod nazw

na dzieñ 2017-07-26 18:45:24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000191

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 23 lutego 2016 r. o ustanowieniu przedsiwzicia pod nazw

na dzieñ 2017-07-26 19:10:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000535

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 14 czerwca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazw

na dzieñ 2017-07-26 19:30:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000596

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 27 czerwca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazw

na dzieñ 2017-07-26 19:30:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000674

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 12 lipca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazw

na dzieñ 2017-07-26 19:35:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000821

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 19 sierpnia 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazw

na dzieñ 2017-07-26 19:40:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000871

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 24 sierpnia 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazw

na dzieñ 2017-07-26 19:40:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000980

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 12 padziernika 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazw

na dzieñ 2017-07-26 19:45:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001177

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 6 grudnia 2016 r. o ustanowieniu przedsiwzicia pod nazw

na dzieñ 2017-07-26 20:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001242

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 20 grudnia 2016 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazw

na dzieñ 2017-07-26 20:15:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001243

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 27 grudnia 2016 r. o ustanowieniu przedsiwzicia pod nazw

na dzieñ 2017-07-26 20:15:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000209

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 14 lutego 2017 r. o ustanowieniu przedsiwzicia pod nazw

na dzieñ 2017-07-26 22:20:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000425

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 25 kwietnia 2017 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazw

na dzieñ 2017-07-26 17:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000695

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 11 lipca 2017 r. o ustanowieniu przedsiwzicia pod nazw

na dzieñ 2017-07-26 17:05:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000806

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 4 sierpnia 2017 r. o ustanowieniu programu pod nazw

na dzieñ 2017-08-10 17:00:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001862

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 27 padziernika 2015 r. w sprawie szczegowych kryteriw i trybu przyznawania oraz rozliczania rodkw finansowych na dziaalno upowszechniajc nauk

uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:15:25
2015-11-14
2015-11-14
---- -- --
2016-09-21
WDU20150001878

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 27 padziernika 2015 r. w sprawie szczegowych kryteriw i trybu przyznawania i rozliczania stypendiw naukowych dla wybitnych modych naukowcw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:15:21
2015-12-01
2015-12-01
---- -- --
2016-11-19
WDU20140001941

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kryteriw i trybu przyznawania oraz rozliczania rodkw finansowych na nauk na finansowanie dziaalnoci statutowej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 03:02:48
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000098

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie wsppracy naukowej z zagranic

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 04:01:46
2014-01-22
2014-01-22
---- -- --
2015-05-25
WDU20130000191

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kryteriw i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 04:47:31
2012-02-12
2012-02-12
---- -- --
2017-01-01
WDU20130000006

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kryteriw i trybu przyznawania nagrd za wybitne osignicia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiw naukowych dla wybitnych modych naukowcw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:00:53
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
2015-05-25
WDU20120000877

Rozporzdzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyszego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriw i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:16:47
2012-08-16
2012-08-16
---- -- --
2017-01-01
WDU20120000532

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kryteriw i trybu przyznawania oraz rozliczania rodkw finansowych na nauk na finansowanie dziaalnoci statutowej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:31:01
2012-06-01
2012-06-01
---- -- --
2015-05-25
WDU20112171287

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 22 wrzenia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie wsppracy naukowej z zagranic

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:01:09
2011-10-27
2011-10-27
---- -- --
2015-05-25
WDU20111791070

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 8 sierpnia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci wynagrodzenia czonkw Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespow ewaluacji i zespow powoywanych przez ministra waciwego do spraw nauki oraz recenzentw i ekspertw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:02:15
2011-09-14
2011-09-14
---- -- --
2015-06-01
WDU20111300753

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kryteriw i trybu przyznawania oraz rozliczania rodkw finansowych na nauk na finansowanie dziaalnoci statutowej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:16:20
2011-07-07
2011-07-07
---- -- --
2015-05-25
WDU20111040609

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie warunkw i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizacj inwestycji budowlanych sucych potrzebom bada naukowych lub prac rozwojowych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:17:05
2011-06-07
0000-00-00
---- -- --
2015-05-25
WDU20111040610

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie warunkw i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizacj inwestycji w zakresie duej infrastruktury badawczej sucych potrzebom bada naukowych lub prac rozwojowych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:17:05
2011-06-07
0000-00-00
---- -- --
2015-05-25
WDU20110810445

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie warunkw i trybu przyznawania pomocy de minimis na dziaalno upowszechniajc nauk

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:30:22
2011-05-03
2011-05-03
---- -- --
2015-05-25
WDU20110180092

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie warunkw i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie wsppracy naukowej z zagranic

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:32:06
2011-02-11
2011-02-11
---- -- --
2015-05-25
WDU20110200103

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriw i trybu przyznawania oraz rozliczania rodkw finansowych na nauk przeznaczonych na finansowanie wsppracy naukowej z zagranic

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:32:03
2011-02-12
2011-02-12
---- -- --
2015-05-25
WDU20102181438

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriw i trybu przyznawania oraz rozliczania rodkw finansowych na nauk na finansowanie dziaalnoci statutowej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:46:48
2010-11-22
2010-10-01
---- -- --
2015-05-25
WDU20102001324

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 13 padziernika 2010 r. w sprawie kryteriw i trybu przyznawania oraz rozliczania rodkw finansowych na inwestycje w zakresie duej infrastruktury badawczej sucej potrzebom bada naukowych lub prac rozwojowych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:47:22
2010-11-11
2010-11-11
---- -- --
2015-05-25
WDU20102091379

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 13 padziernika 2010 r. w sprawie kryteriw i trybu przyznawania oraz rozliczania rodkw finansowych na inwestycje budowlane suce potrzebom bada naukowych lub prac rozwojowych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:47:05
2010-11-20
2010-11-20
---- -- --
2015-05-25
WDU20101811221

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 27 wrzenia 2010 r. w sprawie wysokoci wynagrodzenia czonkw Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespow ewaluacji i zespow powoywanych przez ministra waciwego do spraw nauki oraz recenzentw i ekspertw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:00:21
2010-10-01
2010-10-01
---- -- --
2015-06-01
WDU20101791206

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 23 wrzenia 2010 r. w sprawie kryteriw i trybu przyznawania oraz rozliczania rodkw finansowych na dziaalno upowszechniajc nauk

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:00:25
2010-10-01
2010-10-01
---- -- --
2015-05-25
WDU20101791205

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 20 wrzenia 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli realizacji bada naukowych, prac rozwojowych i innych zada finansowanych ze rodkw finansowych na nauk oraz wydatkowania tych rodkw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:00:25
2010-10-01
2010-10-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20101781198

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 17 wrzenia 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyaniania kandydatw na czonkw Komitetu Polityki Naukowej oraz sposobu powoywania tych czonkw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:00:27
2010-10-01
2010-10-01
---- -- --
2015-05-25
WDU20101791204

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 9 wrzenia 2010 r. w sprawie kryteriw i trybu przyznawania nagrd za wybitne osignicia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiw naukowych dla wybitnych modych naukowcw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:00:26
2010-10-01
2010-10-01
---- -- --
2015-05-25
WDU20170001735

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie warunkw i trybu przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej na finansowanie wsppracy naukowej z zagranic

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:00:12
2017-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001495

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu ustalania wysokoci dotacji i rozliczania rodkw finansowych na utrzymanie potencjau badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi zwizane, suce rozwojowi modych naukowcw oraz uczestnikw studiw doktoranckich

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:01:19
2017-08-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000543

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej lub pomocy de minimis na realizacj inwestycji sucych potrzebom bada naukowych lub prac rozwojowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:31:05
2017-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002154

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w ktrych zgodnie z ich statutami nie wyodrbniono podstawowych jednostek organizacyjnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:07
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001662

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 20 wrzenia 2016 r. w sprawie pomocy de minimis na finansowanie dziaalnoci upowszechniajcej nauk

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:02:07
2016-10-26
2016-10-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160001514

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 8 wrzenia 2016 r. w sprawie szczegowych kryteriw i trybu przyznawania oraz rozliczania rodkw finansowych na dziaalno upowszechniajc nauk

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:15:18
2016-09-21
2016-09-21
---- -- --
2018-01-01
WDU20160000309

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 01:46:17
2016-03-26
2016-03-26
---- -- --
---- -- --
WDU20150002047

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegowych kryteriw i trybu przyznawania oraz rozliczania rodkw finansowych na nauk przeznaczonych na finansowanie wsppracy naukowej z zagranic

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:01:55
2015-12-08
2015-12-08
---- -- --
---- -- --
WDU20150001862

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 27 padziernika 2015 r. w sprawie szczegowych kryteriw i trybu przyznawania oraz rozliczania rodkw finansowych na dziaalno upowszechniajc nauk

uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:15:25
2015-11-14
2015-11-14
---- -- --
2016-09-21
WDU20150001878

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 27 padziernika 2015 r. w sprawie szczegowych kryteriw i trybu przyznawania i rozliczania stypendiw naukowych dla wybitnych modych naukowcw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:15:21
2015-12-01
2015-12-01
---- -- --
2016-11-19
WDU20150001879

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 27 padziernika 2015 r. w sprawie sposobu i trybu wyaniania kandydatw na czonkw Komitetu Polityki Naukowej oraz sposobu powoywania tych czonkw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:15:21
2015-12-01
2015-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002015

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 27 padziernika 2015 r. w sprawie kryteriw i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 02:02:04
2017-01-01
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
WDU20150001693

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 8 padziernika 2015 r. w sprawie szczegowych kryteriw i trybu przyznawania oraz rozliczania rodkw finansowych na inwestycje suce potrzebom bada naukowych lub prac rozwojowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:16:16
2015-10-23
2015-10-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150001443

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 11 wrzenia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokoci dotacji i rozliczania rodkw finansowych na utrzymanie potencjau badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi zwizane, suce rozwojowi modych naukowcw oraz uczestnikw studiw doktoranckich

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:30:01
2015-09-22
2015-09-22
---- -- --
---- -- --
WDU20150001462

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 11 wrzenia 2015 r. w sprawie szczegowych kryteriw i trybu przyznawania oraz rozliczania rodkw finansowych na utrzymanie specjalnego urzdzenia badawczego, specjalnego urzdzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostpu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztw restrukturyzacji jednostek naukowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:17:24
2015-09-24
2015-09-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150001517

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 9 wrzenia 2015 r. w sprawie szczegowych kryteriw i trybu oceny wnioskw o przyznanie nagrody za wybitne osignicia naukowe lub naukowo-techniczne

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:17:08
2015-10-16
2015-10-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150000944

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 02:45:00
2015-07-04
2015-07-04
---- -- --
---- -- --
WDU20150000770

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wysokoci wynagrodzenia czonkw Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespow ewaluacji i zespow powoywanych przez ministra waciwego do spraw nauki oraz recenzentw i ekspertw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:45:53
2015-06-09
2015-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001941

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kryteriw i trybu przyznawania oraz rozliczania rodkw finansowych na nauk na finansowanie dziaalnoci statutowej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 03:02:48
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000098

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie wsppracy naukowej z zagranic

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 04:01:46
2014-01-22
2014-01-22
---- -- --
2015-05-25
WDU20130000191

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kryteriw i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 04:47:31
2012-02-12
2012-02-12
---- -- --
2017-01-01
WDU20130000006

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kryteriw i trybu przyznawania nagrd za wybitne osignicia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiw naukowych dla wybitnych modych naukowcw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:00:53
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
2015-05-25
WDU20120001214

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 25 padziernika 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu i trybu wyaniania kandydatw do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:15:07
2012-11-21
2012-11-21
---- -- --
---- -- --
WDU20120000877

Rozporzdzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyszego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriw i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:16:47
2012-08-16
2012-08-16
---- -- --
2017-01-01
WDU20120000532

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kryteriw i trybu przyznawania oraz rozliczania rodkw finansowych na nauk na finansowanie dziaalnoci statutowej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:31:01
2012-06-01
2012-06-01
---- -- --
2015-05-25
WDU20112071237

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 29 wrzenia 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewntrznego wydatkowania rodkw finansowych na nauk

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:01:23
2011-10-02
2011-10-02
---- -- --
---- -- --
WDU20112171287

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 22 wrzenia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie wsppracy naukowej z zagranic

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:01:09
2011-10-27
2011-10-27
---- -- --
2015-05-25
WDU20111791070

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 8 sierpnia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci wynagrodzenia czonkw Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespow ewaluacji i zespow powoywanych przez ministra waciwego do spraw nauki oraz recenzentw i ekspertw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:02:15
2011-09-14
2011-09-14
---- -- --
2015-06-01
WDU20111300753

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kryteriw i trybu przyznawania oraz rozliczania rodkw finansowych na nauk na finansowanie dziaalnoci statutowej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:16:20
2011-07-07
2011-07-07
---- -- --
2015-05-25
WDU20111040609

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie warunkw i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizacj inwestycji budowlanych sucych potrzebom bada naukowych lub prac rozwojowych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:17:05
2011-06-07
0000-00-00
---- -- --
2015-05-25
WDU20111040610

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie warunkw i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizacj inwestycji w zakresie duej infrastruktury badawczej sucych potrzebom bada naukowych lub prac rozwojowych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:17:05
2011-06-07
0000-00-00
---- -- --
2015-05-25
WDU20110810445

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie warunkw i trybu przyznawania pomocy de minimis na dziaalno upowszechniajc nauk

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:30:22
2011-05-03
2011-05-03
---- -- --
2015-05-25
WDU20110180092

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie warunkw i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie wsppracy naukowej z zagranic

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:32:06
2011-02-11
2011-02-11
---- -- --
2015-05-25
WDU20110200103

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriw i trybu przyznawania oraz rozliczania rodkw finansowych na nauk przeznaczonych na finansowanie wsppracy naukowej z zagranic

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:32:03
2011-02-12
2011-02-12
---- -- --
2015-05-25
WDU20102181438

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriw i trybu przyznawania oraz rozliczania rodkw finansowych na nauk na finansowanie dziaalnoci statutowej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:46:48
2010-11-22
2010-10-01
---- -- --
2015-05-25
WDU20102001324

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 13 padziernika 2010 r. w sprawie kryteriw i trybu przyznawania oraz rozliczania rodkw finansowych na inwestycje w zakresie duej infrastruktury badawczej sucej potrzebom bada naukowych lub prac rozwojowych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:47:22
2010-11-11
2010-11-11
---- -- --
2015-05-25
WDU20102091379

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 13 padziernika 2010 r. w sprawie kryteriw i trybu przyznawania oraz rozliczania rodkw finansowych na inwestycje budowlane suce potrzebom bada naukowych lub prac rozwojowych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:47:05
2010-11-20
2010-11-20
---- -- --
2015-05-25
WDU20101811221

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 27 wrzenia 2010 r. w sprawie wysokoci wynagrodzenia czonkw Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespow ewaluacji i zespow powoywanych przez ministra waciwego do spraw nauki oraz recenzentw i ekspertw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:00:21
2010-10-01
2010-10-01
---- -- --
2015-06-01
WDU20101791206

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 23 wrzenia 2010 r. w sprawie kryteriw i trybu przyznawania oraz rozliczania rodkw finansowych na dziaalno upowszechniajc nauk

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:00:25
2010-10-01
2010-10-01
---- -- --
2015-05-25
WDU20101791205

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 20 wrzenia 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli realizacji bada naukowych, prac rozwojowych i innych zada finansowanych ze rodkw finansowych na nauk oraz wydatkowania tych rodkw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:00:25
2010-10-01
2010-10-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20101781197

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 17 wrzenia 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyaniania kandydatw do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 07:00:28
2010-10-01
2010-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101781198

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 17 wrzenia 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyaniania kandydatw na czonkw Komitetu Polityki Naukowej oraz sposobu powoywania tych czonkw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:00:27
2010-10-01
2010-10-01
---- -- --
2015-05-25
WDU20101791204

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 9 wrzenia 2010 r. w sprawie kryteriw i trybu przyznawania nagrd za wybitne osignicia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiw naukowych dla wybitnych modych naukowcw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:00:26
2010-10-01
2010-10-01
---- -- --
2015-05-25
WDU20150001818

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 27 padziernika 2015 r. w sprawie szczegowych kryteriw i trybu przyznawania oraz rozliczania rodkw finansowych na nauk w ramach programu

na dzieñ 2017-09-23 02:15:38
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20112791639

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie programu

na dzieñ 2017-09-23 05:46:47
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000873

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegowych kryteriw i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania rodkw finansowych na nauk, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu

na dzieñ 2017-09-23 00:17:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Audytor wymaga prawnych Audytor wymaga prawnych jest aplikacj monitorujc status nadzorowanych aktw prawnych wedug listy zdefiniowanej przez uytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktw prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysya powiadomienie via email. Wiadomo zawiera link do strony z informacj o nowym akcie . We wiadomosci jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawie.

Treci na tej stronie zostay pobrane z zasobw udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Kada informacja o sprawach publicznych stanowi informacj publiczn w rozumieniu ustawy i podlega udostpnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pn. zm.)
Informacj publiczn Kancelaria Sejmu udostpnia poprzez ogaszanie dokumentw i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchway Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostpny poprzez sie Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostpniania danych zwizanych z dziaalnosci Sejmu i jego organw oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala si na bezpatne wykorzystywanie materiaw znajdujcych si w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniej: przy wszystkich materiaach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowa si informacja o rdle pochodzenia materiaw. rdem tym jest System Informacyjny Sejmu