zaloguj facebukiem
Wymagania normy ISO 14 001:2015


_

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki


uchylony (spr: 2018-11-19 15:55:11) Dz.U. 2010 nr 96 poz. 61547
Powiąż z aspektem
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

1
WMP20120000089

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2012 r. o zamknięciu naboru wniosków w Programie wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej

na dzie? 2018-11-19 17:50:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000254

Komunikat Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Mobilność Plus"

na dzie? 2018-11-19 17:20:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000697

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2012 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Generacja Przyszłości"

na dzie? 2018-11-19 16:05:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000903

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 listopada 2012 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "Wsparcie udziału w inicjatywie EIT - KIC InnoEnergy"

na dzie? 2018-11-19 15:30:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000925

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 grudnia 2012 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwa "Ścieżki Kopernika"

na dzie? 2018-11-19 15:25:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000162

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2013 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Brokerzy Innowacji"

na dzie? 2018-11-19 14:40:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000599

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2013 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "Inkubator Innowacyjności"

na dzie? 2018-11-19 13:25:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000978

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 listopada 2013 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą "Ideas Plus"

na dzie? 2018-11-19 12:25:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000046

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 stycznia 2014 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Iuventus Plus"

na dzie? 2018-11-19 12:05:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000112

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 stycznia 2014 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą "Generacja Przyszłości"

na dzie? 2018-11-19 11:55:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000377

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2014 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej"

na dzie? 2018-11-19 11:15:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000542

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 czerwca 2014 r. o ustanowieniu Programu wspierania jednostek naukowych zaangażowanych w rozwój europejskiej infrastruktury badawczej w obszarze nauk humanistycznych i społecznych w ramach konsorcjów CLARIN ERIC i ESS-ERIC

na dzie? 2018-11-19 10:45:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000590

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie zasad finansowania przedsięwzięcia pod nazwą "Inkubator Innowacyjności"

na dzie? 2018-11-19 10:40:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000591

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą "Generacja Przyszłości"

na dzie? 2018-11-19 10:40:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000596

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lipca 2014 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Akademickie Centrum Kreatywności"

na dzie? 2018-11-19 10:40:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000597

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lipca 2014 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Uniwersytet Młodych Wynalazców"

na dzie? 2018-11-19 10:40:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001117

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 listopada 2014 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "KIC 2014 - wsparcie udziału w konkursie na Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT"

na dzie? 2018-11-19 09:20:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001216

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 grudnia 2014 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą "Diamentowy Grant"

na dzie? 2018-11-19 09:10:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000145

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2015 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki"

na dzie? 2018-11-20 08:50:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000292

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2015 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej"

na dzie? 2018-11-20 08:30:26
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001017

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 października 2015 r. o ustanowieniu Programu dofinansowania kosztów utrzymania infrastruktury badawczej

na dzie? 2018-11-20 07:05:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001058

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 października 2015 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku"

na dzie? 2018-11-20 07:00:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001062

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 października 2015 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Ideas Plus II"

na dzie? 2018-11-20 07:00:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000191

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lutego 2016 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "Ustawa 2.0 - Założenia systemu szkolnictwa wyższego"

na dzie? 2018-11-20 06:10:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000535

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 czerwca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Granty na granty: promocja jakości - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej"

na dzie? 2018-11-20 05:30:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000596

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 czerwca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "DIALOG"

na dzie? 2018-11-20 05:25:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000674

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki"

na dzie? 2018-11-20 05:15:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000821

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Inkubator Innowacyjności+"

na dzie? 2018-11-20 05:00:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000871

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 sierpnia 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Uniwersytet Młodego Odkrywcy"

na dzie? 2018-11-20 04:55:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000980

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku"

na dzie? 2018-11-20 04:40:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001177

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2016 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "KIC 2016 - wsparcie udziału w konkursie na Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT"

na dzie? 2018-11-20 04:20:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001242

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2016 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą "Mobilność Plus"

na dzie? 2018-11-20 04:15:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001243

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 grudnia 2016 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "Centrum Studiów Polskich na Uniwersytecie w Cambridge"

na dzie? 2018-11-20 04:15:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000209

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 lutego 2017 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "Wsparcie udziału w inicjatywach EIT - Climate-KIC, EIT Raw Materials, EIT Health"

na dzie? 2018-11-20 03:50:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000425

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 kwietnia 2017 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki"

na dzie? 2018-11-20 03:25:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000695

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 lipca 2017 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "Polski MOOC"

na dzie? 2018-11-20 02:55:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000806

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 sierpnia 2017 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Szlakami Polski Niepodległej"

na dzie? 2018-11-20 02:40:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000979

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 października 2017 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "Dane satelitarne programu Copernicus"

na dzie? 2018-11-20 02:25:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000967

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2017 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku"

na dzie? 2018-11-20 02:25:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000027

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 grudnia 2017 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "Wsparcie udziału w inicjatywach EIT - EIT InnoEnergy, EIT Food"

na dzie? 2018-11-20 01:55:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000046

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 stycznia 2018 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki"

na dzie? 2018-11-20 01:50:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000120

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości"

na dzie? 2018-11-20 01:40:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000131

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Granty na granty - promocja jakości II"

na dzie? 2018-11-20 01:40:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000295

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2018 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą "DIALOG"

na dzie? 2018-11-20 01:25:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000345

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 kwietnia 2018 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "TOP100 Innowatorzy Gospodarki"

na dzie? 2018-11-20 01:20:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000462

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 kwietnia 2018 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości"

na dzie? 2018-11-20 01:05:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000478

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 maja 2018 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "Strategia Doskonałości - Uczelnia Badawcza"

na dzie? 2018-11-20 01:05:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2018-06-12
0000-00-00
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy"

uznany za uchylony
2018-03-20
0000-00-00
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie pomocy de minimis na działalność upowszechniającą naukę

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2018-01-31
0000-00-00
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2018-01-20
0000-00-00
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2017-09-28
0000-00-00
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2017-08-19
0000-00-00
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy"

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2017-04-29
0000-00-00
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej lub pomocy de minimis na realizację inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2017-03-30
0000-00-00
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie pomocy de minimis na finansowanie działalności upowszechniającej naukę

uznany za uchylony
2016-10-26
2016-10-26
---- -- --
2018-01-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 września 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę

uznany za uchylony
2016-09-21
2016-09-21
---- -- --
2018-01-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2016-03-26
2016-03-26
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2015-12-08
2015-12-08
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę w ramach programu "Diamentowy Grant"

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2015-11-07
2015-11-07
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę

uchylony
2015-11-14
2015-11-14
---- -- --
2016-09-21

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

uznany za uchylony
2015-12-01
2015-12-01
---- -- --
2016-11-19

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej oraz sposobu powoływania tych członków

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2015-12-01
2015-12-01
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2015-10-23
2015-10-23
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

uznany za uchylony
2015-09-22
2015-09-22
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2015-09-24
2015-09-24
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2015-10-16
2015-10-16
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2015-07-04
2015-07-04
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów

uchylony
2015-06-09
2015-06-01
---- -- --
2017-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej

uznany za uchylony
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

uznany za uchylony
2014-01-22
2014-01-22
---- -- --
2015-05-25

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

uznany za uchylony
2012-02-12
2012-02-12
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

uznany za uchylony
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
2015-05-25

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2012-11-21
2012-11-21
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

uznany za uchylony
2012-08-16
2012-08-16
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej

uznany za uchylony
2012-06-01
2012-06-01
---- -- --
2015-05-25

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie programu "Index Plus"

uznany za uchylony
2012-01-11
2012-01-11
---- -- --
2015-05-25

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2011-10-02
2011-10-02
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

uznany za uchylony
2011-10-27
2011-10-27
---- -- --
2015-05-25

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów

uznany za uchylony
2011-09-14
2011-09-14
---- -- --
2015-06-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej

uznany za uchylony
2011-07-07
2011-07-07
---- -- --
2015-05-25

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

uznany za uchylony
2011-06-07
0000-00-00
---- -- --
2015-05-25

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

uznany za uchylony
2011-06-07
0000-00-00
---- -- --
2015-05-25

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy de minimis na działalność upowszechniającą naukę

uznany za uchylony
2011-05-03
2011-05-03
---- -- --
2015-05-25

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

uznany za uchylony
2011-02-11
2011-02-11
---- -- --
2015-05-25

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

uznany za uchylony
2011-02-12
2011-02-12
---- -- --
2015-05-25

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej

uznany za uchylony
2010-11-22
2010-10-01
---- -- --
2015-05-25

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

uznany za uchylony
2010-11-11
2010-11-11
---- -- --
2015-05-25

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje budowlane służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

uznany za uchylony
2010-11-20
2010-11-20
---- -- --
2015-05-25

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów

uznany za uchylony
2010-10-01
2010-10-01
---- -- --
2015-06-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę

uznany za uchylony
2010-10-01
2010-10-01
---- -- --
2015-05-25

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i innych zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę oraz wydatkowania tych środków

uznany za uchylony
2010-10-01
2010-10-01
---- -- --
2012-01-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2010-10-01
2010-10-01
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej oraz sposobu powoływania tych członków

uznany za uchylony
2010-10-01
2010-10-01
---- -- --
2015-05-25

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

uznany za uchylony
2010-10-01
2010-10-01
---- -- --
2015-05-25

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2018-06-12
0000-00-00
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy"

uznany za uchylony
2018-03-20
0000-00-00
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programów lub przedsięwzięć

obowiązujący
2018-03-14
0000-00-00
2021-07-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie pomocy de minimis na działalność upowszechniającą naukę

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2018-01-31
0000-00-00
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2018-01-20
0000-00-00
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2017-09-28
0000-00-00
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2017-08-19
0000-00-00
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy"

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2017-04-29
0000-00-00
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej lub pomocy de minimis na realizację inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2017-03-30
0000-00-00
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie pomocy de minimis na finansowanie działalności upowszechniającej naukę

uznany za uchylony
2016-10-26
2016-10-26
---- -- --
2018-01-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 września 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę

uznany za uchylony
2016-09-21
2016-09-21
---- -- --
2018-01-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2016-03-26
2016-03-26
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2015-12-08
2015-12-08
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę w ramach programu "Diamentowy Grant"

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2015-11-07
2015-11-07
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę

uchylony
2015-11-14
2015-11-14
---- -- --
2016-09-21

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

uznany za uchylony
2015-12-01
2015-12-01
---- -- --
2016-11-19

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej oraz sposobu powoływania tych członków

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2015-12-01
2015-12-01
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

wygaśnięcie aktu
2017-01-01
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2015-10-23
2015-10-23
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

uznany za uchylony
2015-09-22
2015-09-22
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2015-09-24
2015-09-24
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2015-10-16
2015-10-16
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2015-07-04
2015-07-04
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów

uchylony
2015-06-09
2015-06-01
---- -- --
2017-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej

uznany za uchylony
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

uznany za uchylony
2014-01-22
2014-01-22
---- -- --
2015-05-25

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

uznany za uchylony
2012-02-12
2012-02-12
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

uznany za uchylony
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
2015-05-25

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2012-11-21
2012-11-21
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

uznany za uchylony
2012-08-16
2012-08-16
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej

uznany za uchylony
2012-06-01
2012-06-01
---- -- --
2015-05-25

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie programu "Index Plus"

uznany za uchylony
2012-01-11
2012-01-11
---- -- --
2015-05-25

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2011-10-02
2011-10-02
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

uznany za uchylony
2011-10-27
2011-10-27
---- -- --
2015-05-25

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów

uznany za uchylony
2011-09-14
2011-09-14
---- -- --
2015-06-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej

uznany za uchylony
2011-07-07
2011-07-07
---- -- --
2015-05-25

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

uznany za uchylony
2011-06-07
0000-00-00
---- -- --
2015-05-25

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

uznany za uchylony
2011-06-07
0000-00-00
---- -- --
2015-05-25

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy de minimis na działalność upowszechniającą naukę

uznany za uchylony
2011-05-03
2011-05-03
---- -- --
2015-05-25

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

uznany za uchylony
2011-02-11
2011-02-11
---- -- --
2015-05-25

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

uznany za uchylony
2011-02-12
2011-02-12
---- -- --
2015-05-25

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej

uznany za uchylony
2010-11-22
2010-10-01
---- -- --
2015-05-25

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

uznany za uchylony
2010-11-11
2010-11-11
---- -- --
2015-05-25

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje budowlane służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

uznany za uchylony
2010-11-20
2010-11-20
---- -- --
2015-05-25

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów

uznany za uchylony
2010-10-01
2010-10-01
---- -- --
2015-06-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę

uznany za uchylony
2010-10-01
2010-10-01
---- -- --
2015-05-25

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i innych zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę oraz wydatkowania tych środków

uznany za uchylony
2010-10-01
2010-10-01
---- -- --
2012-01-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2010-10-01
2010-10-01
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej oraz sposobu powoływania tych członków

uznany za uchylony
2010-10-01
2010-10-01
---- -- --
2015-05-25

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

uznany za uchylony
2010-10-01
2010-10-01
---- -- --
2015-05-25

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu