Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych.
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-20 02:31:00) Dz.U. 2010 nr 167 poz. 113165

_

WDU20170001626

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

obowiązujący (spr: 2018-04-20 00:11:00)
2017-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000212

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

obowiązujący (spr: 2018-04-20 01:11:06)
2015-03-01
2015-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001944

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-20 01:11:30)
2014-12-31
2014-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20140001945

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-20 01:11:30)
2014-12-31
2014-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20140001948

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-20 01:11:29)
2014-12-31
2014-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20140001984

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-20 01:11:26)
2014-12-31
2014-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20140001709

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-20 01:20:21)
2015-03-01
2015-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001461

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-20 01:51:08)
2012-12-28
2012-12-28
---- -- --
---- -- --
WDU20120001463

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-20 01:51:07)
2012-12-28
2012-12-28
---- -- --
---- -- --
WDU20120001465

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-20 01:51:07)
2012-12-28
2012-12-28
---- -- --
---- -- --
WDU20120000075

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-20 02:10:15)
2015-03-01
2015-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000034

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-20 02:10:18)
2015-03-01
2015-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112431452

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-20 02:10:49)
2015-03-01
2015-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170001626

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

obowiązujący (spr: 2018-04-20 00:11:00)
2017-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000212

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

obowiązujący (spr: 2018-04-20 01:11:06)
2015-03-01
2015-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001945

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-20 01:11:30)
2014-12-31
2014-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20120001465

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-20 01:51:07)
2012-12-28
2012-12-28
---- -- --
---- -- --
WDU20112431452

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-20 02:10:49)
2015-03-01
2015-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170001626

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

obowiązujący (spr: 2018-04-20 00:11:00)
2017-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000212

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

obowiązujący (spr: 2018-04-20 01:11:06)
2015-03-01
2015-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001944

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-20 01:11:30)
2014-12-31
2014-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20140001945

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-20 01:11:30)
2014-12-31
2014-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20140001948

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-20 01:11:29)
2014-12-31
2014-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20140001984

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-20 01:11:26)
2014-12-31
2014-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20140001709

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-20 01:20:21)
2015-03-01
2015-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001461

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-20 01:51:08)
2012-12-28
2012-12-28
---- -- --
---- -- --
WDU20120001463

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-20 01:51:07)
2012-12-28
2012-12-28
---- -- --
---- -- --
WDU20120001465

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-20 01:51:07)
2012-12-28
2012-12-28
---- -- --
---- -- --
WDU20120000075

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-20 02:10:15)
2015-03-01
2015-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000034

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-20 02:10:18)
2015-03-01
2015-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112431452

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-20 02:10:49)
2015-03-01
2015-03-01
---- -- --
---- -- --

Książki

septem

Cena: 49.00

Cena: 39.90

Cena: 20.90

Cena: 39.90

Cena: 49.00

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 59.00

Cena: 29.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu