Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności


od dnia 1 stycznia 2018 r. tracą moc przepisy art. 1 pkt 4, art. 3 ust. 2, art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 3, art. 8 pkt 6, 14-21 i 25, art. 10 ust. 1 pkt 5, art. 12, art. 13 pkt 2, art. 24-44, art. 49, art. 50 ust. 2, art. 51 ust. 2 i 3, art. 52 pkt 3, art. 59 oraz art. 60 niniejszej ustawy art. 66 zmieniający ustawę o zmianie imienia i nazwiska Dz. U. z 2008 r. poz. 1414 został skreślony w Dz. U. z 2014 r. poz. 1741, art. 67 zmieniający ustawę o funduszu sołeckim Dz. U. z 2009 r. poz. 420 został skreślony w ustawie Dz. U. z 2014 r. poz. 301 Akty zmienione:
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska
Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 05:00:44) Dz.U. 2010 nr 217 poz. 142740

_

WDU20170002482

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:41:42)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002411

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:42:03)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20140001942

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie trybu i terminów przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:42:58)
2015-03-01
2015-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001943

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:42:57)
2014-12-31
2014-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20140001947

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:42:56)
2014-12-31
2014-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20140001949

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:42:55)
2014-12-31
2014-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20140001961

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:42:52)
2014-12-31
2014-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20120001462

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:52:56)
2012-12-31
2012-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20120001469

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:52:54)
2012-12-31
2012-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20120001470

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:52:53)
2012-12-31
2012-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20120001471

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:52:53)
2012-12-31
2012-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20120000442

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:03:27)
2012-04-23
2012-04-23
---- -- --
---- -- --
WDU20120000347

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 04:03:52)
2015-03-01
2015-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000074

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 04:10:40)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112951749

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:40:11)
2011-12-31
2011-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20112951750

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:40:11)
2011-12-31
2011-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20112431450

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 04:41:31)
2015-03-01
2015-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112241348

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2011 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 04:41:59)
2015-03-01
2015-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111681010

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 04:43:30)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170002411

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:42:03)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20140001947

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:42:56)
2014-12-31
2014-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20120001471

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:52:53)
2012-12-31
2012-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20112951749

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:40:11)
2011-12-31
2011-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20112431450

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 04:41:31)
2015-03-01
2015-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170001241

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 00:52:52)
2017-07-11
0000-00-00
---- -- --
2018-01-01
WDU20140001950

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 02:42:55)
2014-12-31
2914-12-31
---- -- --
2018-01-01
WDU20140001991

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 02:42:43)
2014-12-31
2014-12-31
---- -- --
2018-01-01
WDU20120001464

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 03:52:55)
2012-12-31
2012-12-31
---- -- --
2018-01-01
WDU20120001466

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 03:52:55)
2012-12-31
2012-12-31
---- -- --
2018-01-01
WDU20120001467

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminów przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi

uchylony (spr: 2018-07-17 03:52:54)
2012-12-28
2012-12-28
---- -- --
2015-01-01
WDU20120000294

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie trybu i terminów przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi

uchylony (spr: 2018-07-17 04:04:07)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20112951748

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 04:40:11)
2011-12-31
2011-12-31
---- -- --
2018-01-01
WDU20112911710

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 04:40:21)
2011-12-30
2011-12-30
---- -- --
2018-01-01
WDU20112201306

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 04:42:11)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2018-01-01
WDU20111951153

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 04:42:51)
2015-03-01
2015-03-01
---- -- --
2018-01-01
WDU20170002482

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:41:42)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002411

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:42:03)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001241

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 00:52:52)
2017-07-11
0000-00-00
---- -- --
2018-01-01
WDU20140001942

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie trybu i terminów przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:42:58)
2015-03-01
2015-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001943

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:42:57)
2014-12-31
2014-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20140001947

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:42:56)
2014-12-31
2014-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20140001949

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:42:55)
2014-12-31
2014-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20140001950

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 02:42:55)
2014-12-31
2914-12-31
---- -- --
2018-01-01
WDU20140001961

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:42:52)
2014-12-31
2014-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20140001991

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 02:42:43)
2014-12-31
2014-12-31
---- -- --
2018-01-01
WDU20120001462

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:52:56)
2012-12-31
2012-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20120001464

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 03:52:55)
2012-12-31
2012-12-31
---- -- --
2018-01-01
WDU20120001466

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 03:52:55)
2012-12-31
2012-12-31
---- -- --
2018-01-01
WDU20120001467

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminów przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi

uchylony (spr: 2018-07-17 03:52:54)
2012-12-28
2012-12-28
---- -- --
2015-01-01
WDU20120001469

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:52:54)
2012-12-31
2012-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20120001470

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:52:53)
2012-12-31
2012-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20120001471

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:52:53)
2012-12-31
2012-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20120000442

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:03:27)
2012-04-23
2012-04-23
---- -- --
---- -- --
WDU20120000294

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie trybu i terminów przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi

uchylony (spr: 2018-07-17 04:04:07)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20120000347

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 04:03:52)
2015-03-01
2015-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000074

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 04:10:40)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112951748

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 04:40:11)
2011-12-31
2011-12-31
---- -- --
2018-01-01
WDU20112951749

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:40:11)
2011-12-31
2011-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20112951750

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:40:11)
2011-12-31
2011-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20112911710

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 04:40:21)
2011-12-30
2011-12-30
---- -- --
2018-01-01
WDU20112431450

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 04:41:31)
2015-03-01
2015-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112201306

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 04:42:11)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2018-01-01
WDU20112241348

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2011 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 04:41:59)
2015-03-01
2015-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111951153

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 04:42:51)
2015-03-01
2015-03-01
---- -- --
2018-01-01
WDU20111681010

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 04:43:30)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --

Książki

bezdroza

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 49.90

Cena: 52.90

Cena: 26.90

Cena: 44.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 59.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 49.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 44.00

Cena: 39.90

Cena: 34.90

Cena: 26.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu