Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami


art. 125 pkt 9 wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2011 r., art. 110 wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2014 r., art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 43 ust. 2 pkt 4, art. 44 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 pkt 2, art. 67 ust. 2 pkt 2, art. 82 ust. 1pkt 4 lit. c, art. 91-95, art. 98, art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. c, pkt 4 i 5, ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 3, art. 100, art. 101, art. 102 ust. 1 pkt 2, art. 103 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, art. 105 ust. 1 i 2, art. 112 ust. 1 pkt 1 lit.b, art. 124 ust. 7, art. 125 pkt 10 lit. c-f i lit. g w zakresie art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, pkt 13 oraz pkt 16 w zakresie art. 140 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, oraz art. 136 ust. 1-3, które wchodzą w życie z dniem 4 czerwca 2018 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:30:52) Dz.U. 2011 nr 30 poz. 15198

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20180001058

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:32)
2018-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001059

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:32)
2018-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001060

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:31)
2018-06-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001062

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:31)
2018-07-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000970

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:40)
2018-06-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000875

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:49)
2018-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000973

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji zawartych w zbiorczym sprawozdaniu wojewody

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:40)
2018-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001538

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:40)
2017-09-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001324

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:02)
2017-07-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001325

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:02)
2017-07-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001105

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:21:23)
2017-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000761

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu wydawania polskiego prawa jazdy osobom posiadającym tajwańskie prawo jazdy

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:17)
2017-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000410

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:58)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002252

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:31:50)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002254

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania kopii wpisów z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego do centralnej ewidencji kierowców

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:31:50)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002281

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:31:47)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002283

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:31:46)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002219

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez osoby szkolone w ośrodku szkolenia kierowców

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:31:54)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002247

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania marszałkowi województwa informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez kierowców, którzy zdali egzamin w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:31:51)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002116

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:40:11)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002117

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnianych przez kierowców

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:40:11)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001791

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 00:40:43)
2016-12-03
2016-12-03
---- -- --
---- -- --
WDU20160001584

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:41:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001655

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:40:58)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001274

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez osoby szkolone w ośrodku szkolenia kierowców

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:41:33)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160001275

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazywania marszałkowi województwa informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez kierowców, którzy zdali egzamin w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:41:33)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160001151

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie przekazania kopii wpisów z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego do centralnej ewidencji kierowców

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:50:07)
2016-07-30
2016-07-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160000994

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnianych przez kierowców

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:50:22)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000880

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:50:33)
2016-06-22
2016-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20160000702

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:50:49)
2016-05-25
2016-05-25
---- -- --
---- -- --
WDU20160000318

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:51:27)
2016-03-12
2016-03-12
---- -- --
---- -- --
WDU20160000327

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:51:26)
2016-03-12
2016-03-12
---- -- --
---- -- --
WDU20160000280

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:51:30)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000231

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:51:34)
2016-02-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000232

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:51:34)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002247

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:00:40)
2015-12-31
2015-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20140001629

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:21:42)
2014-11-23
2014-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20140000949

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 01:31:03)
2014-07-20
2014-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20140000937

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:31:05)
2014-07-20
2014-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20130001363

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:41:37)
2013-11-23
2013-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20130000894

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:50:42)
2016-01-04
2016-01-04
---- -- --
---- -- --
WDU20130000809

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:50:49)
2016-01-04
2016-01-04
---- -- --
---- -- --
WDU20130000603

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 01:51:09)
2013-05-25
2013-05-25
---- -- --
---- -- --
WDU20130000512

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:51:19)
2013-04-30
2013-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20130000476

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:51:22)
2013-04-20
2013-04-20
---- -- --
---- -- --
WDU20130000078

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:00:28)
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
---- -- --
WDU20130000091

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:00:26)
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
---- -- --
WDU20130000083

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:00:27)
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
---- -- --
WDU20130000009

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:00:35)
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120001071

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie uprawnień osób kierujących pojazdami specjalnymi i pojazdami przeznaczonymi do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:01:24)
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120000771

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru i opisu pozwolenia wojskowego, a także trybu jego wydawania

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:10:13)
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
---- -- --
WDU20180001059

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:32)
2018-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001105

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:21:23)
2017-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002281

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:31:47)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001791

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 00:40:43)
2016-12-03
2016-12-03
---- -- --
---- -- --
WDU20160001655

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:40:58)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000702

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:50:49)
2016-05-25
2016-05-25
---- -- --
---- -- --
WDU20160000327

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:51:26)
2016-03-12
2016-03-12
---- -- --
---- -- --
WDU20160000232

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:51:34)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20120000771

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru i opisu pozwolenia wojskowego, a także trybu jego wydawania

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:10:13)
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
---- -- --
WDU20150002096

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji

uchylony (spr: 2018-07-21 01:00:56)
2016-01-10
2016-01-10
---- -- --
2016-12-03
WDU20150001369

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 września 2015 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców

uchylony (spr: 2018-07-21 01:10:21)
2015-09-15
2015-09-15
---- -- --
2016-06-22
WDU20150000904

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:11:06)
2015-06-30
2015-06-30
---- -- --
2015-09-15
WDU20140000594

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:40:01)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2016-02-25
WDU20130001298

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

uchylony (spr: 2018-07-21 01:50:05)
2013-12-08
2013-12-08
---- -- --
2016-05-25
WDU20130000319

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:00:04)
2013-03-08
2013-03-08
---- -- --
2016-02-25
WDU20130000320

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:00:04)
2013-03-08
2013-03-08
---- -- --
2016-02-25
WDU20130000093

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:00:26)
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
2016-01-10
WDU20130000084

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:00:27)
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
2017-01-02
WDU20130000075

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:00:28)
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
2017-01-02
WDU20130000081

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie sprawozdania z realizacji na terenie województwa zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami

uchylony (spr: 2018-07-21 02:00:27)
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
2018-06-22
WDU20130000031

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie oświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:00:33)
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
2016-02-25
WDU20120000973

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

uchylony (spr: 2018-07-21 02:01:33)
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
2016-05-25
WDU20120001005

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:01:31)
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
2016-02-25
WDU20120000995

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:01:31)
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
2016-02-25
WDU20120001019

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:01:29)
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
2016-02-25
WDU20180001058

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:32)
2018-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001059

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:32)
2018-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001060

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:31)
2018-06-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001062

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:31)
2018-07-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000970

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:40)
2018-06-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000875

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:49)
2018-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000973

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji zawartych w zbiorczym sprawozdaniu wojewody

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:40)
2018-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001538

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:40)
2017-09-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001324

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:02)
2017-07-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001325

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:02)
2017-07-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001105

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:21:23)
2017-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000761

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu wydawania polskiego prawa jazdy osobom posiadającym tajwańskie prawo jazdy

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:17)
2017-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000410

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:58)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002252

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:31:50)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002254

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania kopii wpisów z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego do centralnej ewidencji kierowców

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:31:50)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002281

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:31:47)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002283

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:31:46)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002219

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez osoby szkolone w ośrodku szkolenia kierowców

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:31:54)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002247

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania marszałkowi województwa informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez kierowców, którzy zdali egzamin w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:31:51)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002116

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:40:11)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002117

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnianych przez kierowców

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:40:11)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001791

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 00:40:43)
2016-12-03
2016-12-03
---- -- --
---- -- --
WDU20160001584

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:41:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001655

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:40:58)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001274

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez osoby szkolone w ośrodku szkolenia kierowców

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:41:33)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160001275

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazywania marszałkowi województwa informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez kierowców, którzy zdali egzamin w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:41:33)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160001151

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie przekazania kopii wpisów z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego do centralnej ewidencji kierowców

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:50:07)
2016-07-30
2016-07-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160000994

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnianych przez kierowców

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:50:22)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000880

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:50:33)
2016-06-22
2016-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20160000702

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:50:49)
2016-05-25
2016-05-25
---- -- --
---- -- --
WDU20160000318

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:51:27)
2016-03-12
2016-03-12
---- -- --
---- -- --
WDU20160000327

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:51:26)
2016-03-12
2016-03-12
---- -- --
---- -- --
WDU20160000280

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:51:30)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000231

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:51:34)
2016-02-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000232

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:51:34)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002247

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:00:40)
2015-12-31
2015-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150002096

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji

uchylony (spr: 2018-07-21 01:00:56)
2016-01-10
2016-01-10
---- -- --
2016-12-03
WDU20150001369

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 września 2015 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców

uchylony (spr: 2018-07-21 01:10:21)
2015-09-15
2015-09-15
---- -- --
2016-06-22
WDU20150000904

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:11:06)
2015-06-30
2015-06-30
---- -- --
2015-09-15
WDU20140001629

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:21:42)
2014-11-23
2014-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20140000949

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 01:31:03)
2014-07-20
2014-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20140000937

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:31:05)
2014-07-20
2014-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20140000594

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:40:01)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2016-02-25
WDU20130001363

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:41:37)
2013-11-23
2013-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20130001298

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

uchylony (spr: 2018-07-21 01:50:05)
2013-12-08
2013-12-08
---- -- --
2016-05-25
WDU20130000894

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:50:42)
2016-01-04
2016-01-04
---- -- --
---- -- --
WDU20130000809

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:50:49)
2016-01-04
2016-01-04
---- -- --
---- -- --
WDU20130000603

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 01:51:09)
2013-05-25
2013-05-25
---- -- --
---- -- --
WDU20130000512

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:51:19)
2013-04-30
2013-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20130000476

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:51:22)
2013-04-20
2013-04-20
---- -- --
---- -- --
WDU20130000319

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:00:04)
2013-03-08
2013-03-08
---- -- --
2016-02-25
WDU20130000320

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:00:04)
2013-03-08
2013-03-08
---- -- --
2016-02-25
WDU20130000078

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:00:28)
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
---- -- --
WDU20130000091

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:00:26)
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
---- -- --
WDU20130000093

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:00:26)
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
2016-01-10
WDU20130000084

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:00:27)
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
2017-01-02
WDU20130000075

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:00:28)
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
2017-01-02
WDU20130000083

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:00:27)
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
---- -- --
WDU20130000081

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie sprawozdania z realizacji na terenie województwa zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami

uchylony (spr: 2018-07-21 02:00:27)
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
2018-06-22
WDU20130000031

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie oświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:00:33)
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
2016-02-25
WDU20130000009

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:00:35)
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120001071

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie uprawnień osób kierujących pojazdami specjalnymi i pojazdami przeznaczonymi do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:01:24)
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120000973

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

uchylony (spr: 2018-07-21 02:01:33)
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
2016-05-25
WDU20120001005

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:01:31)
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
2016-02-25
WDU20120000995

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:01:31)
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
2016-02-25
WDU20120001019

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:01:29)
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
2016-02-25
WDU20120000771

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru i opisu pozwolenia wojskowego, a także trybu jego wydawania

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:10:13)
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
---- -- --

Książki

sensus

Cena: 24.90

Cena: 34.90

Cena: 29.90

Cena: 29.90

Cena: 34.90

Cena: 32.90

Cena: 29.90

Cena: 37.00

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 37.00

Cena: 27.00

Cena: 24.90

Cena: 32.90

Cena: 34.90

Cena: 24.90

Cena: Array

Cena: 34.90

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu