Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia


art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 11 oraz art. 50 pkt 1 wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera.
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych.
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich.
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:30:05) Dz.U. 2011 nr 113 poz. 65761

_

WDU20180001197

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:19)
2018-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001181

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:21)
2018-06-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001196

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:19)
2018-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001093

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:29)
2018-06-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001063

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:31)
2018-06-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000001

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności Systemu Obsługi List Refundacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:31:44)
2017-01-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20130000999

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie minimalnych wymagań dla niektórych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach systemu informacji w ochronie zdrowia

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:50:32)
2013-09-14
2013-09-14
---- -- --
---- -- --
WDU20130001001

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie opisu, minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania Platformy Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych oraz Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:50:32)
2013-09-14
2013-09-14
---- -- --
---- -- --
WDU20130000853

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie Systemu Monitorowania Zagrożeń

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:50:45)
2013-08-13
2013-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20130000770

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:50:53)
2013-07-18
2013-07-18
---- -- --
---- -- --
WDU20130000670

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Finansowo-Ekonomicznej Podmiotów Leczniczych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:51:03)
2013-06-26
2013-06-26
---- -- --
---- -- --
WDU20130000671

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:51:03)
2013-06-23
2013-06-23
---- -- --
---- -- --
WDU20130000514

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:51:18)
2013-05-14
2013-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20130000502

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu identyfikacji usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców oraz sposobu i trybu przekazywania przez usługodawców informacji o pracownikach medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:51:20)
2013-05-09
2013-05-09
---- -- --
---- -- --
WDU20130000473

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie klasyfikacji danych i systemu kodów w Systemie Informacji Medycznej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:51:22)
2013-05-04
2013-05-04
---- -- --
---- -- --
WDU20130000436

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o przekazanie raportu z udostępnienia danych przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:51:26)
2014-03-01
2014-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001458

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:00:46)
2013-01-11
2013-01-11
---- -- --
---- -- --
WDU20160001383

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:41:23)
2016-09-02
2016-09-02
---- -- --
2018-01-01
WDU20160001362

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:41:25)
2016-08-30
2016-08-30
---- -- --
2018-01-01
WDU20160000404

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:51:17)
2016-03-30
2016-03-30
---- -- --
2018-01-01
WDU20160000316

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:51:27)
2016-03-12
2016-03-12
---- -- --
2018-01-01
WDU20160000317

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:51:27)
2016-03-12
2016-03-12
---- -- --
2018-01-01
WDU20160000320

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:51:27)
2016-03-12
2016-03-12
---- -- --
2018-01-01
WDU20140001823

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:21:23)
2014-12-19
2014-12-19
---- -- --
2015-12-12
WDU20140001246

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2014 r. w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:34)
2014-09-20
2014-09-20
---- -- --
2015-12-12
WDU20130001233

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:50:10)
2013-10-24
2013-10-24
---- -- --
2015-12-12
WDU20130001234

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:50:10)
2013-10-24
2013-10-24
---- -- --
2015-12-12
WDU20130001181

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:50:15)
2013-10-22
2013-10-22
---- -- --
2015-12-12
WDU20130000721

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:50:58)
2013-07-01
2013-07-01
---- -- --
2015-12-12
WDU20130000463

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:51:23)
2013-05-01
2013-05-01
---- -- --
2017-08-25
WDU20120001497

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:00:43)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2015-12-12
WDU20180001197

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:19)
2018-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001181

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:21)
2018-06-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001196

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:19)
2018-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001093

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:29)
2018-06-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001063

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:31)
2018-06-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000001

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności Systemu Obsługi List Refundacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:31:44)
2017-01-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001383

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:41:23)
2016-09-02
2016-09-02
---- -- --
2018-01-01
WDU20160001362

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:41:25)
2016-08-30
2016-08-30
---- -- --
2018-01-01
WDU20160000404

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:51:17)
2016-03-30
2016-03-30
---- -- --
2018-01-01
WDU20160000316

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:51:27)
2016-03-12
2016-03-12
---- -- --
2018-01-01
WDU20160000317

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:51:27)
2016-03-12
2016-03-12
---- -- --
2018-01-01
WDU20160000320

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:51:27)
2016-03-12
2016-03-12
---- -- --
2018-01-01
WDU20140001823

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:21:23)
2014-12-19
2014-12-19
---- -- --
2015-12-12
WDU20140001246

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2014 r. w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:34)
2014-09-20
2014-09-20
---- -- --
2015-12-12
WDU20130001233

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:50:10)
2013-10-24
2013-10-24
---- -- --
2015-12-12
WDU20130001234

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:50:10)
2013-10-24
2013-10-24
---- -- --
2015-12-12
WDU20130001181

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:50:15)
2013-10-22
2013-10-22
---- -- --
2015-12-12
WDU20130000999

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie minimalnych wymagań dla niektórych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach systemu informacji w ochronie zdrowia

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:50:32)
2013-09-14
2013-09-14
---- -- --
---- -- --
WDU20130001001

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie opisu, minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania Platformy Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych oraz Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:50:32)
2013-09-14
2013-09-14
---- -- --
---- -- --
WDU20130000853

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie Systemu Monitorowania Zagrożeń

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:50:45)
2013-08-13
2013-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20130000770

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:50:53)
2013-07-18
2013-07-18
---- -- --
---- -- --
WDU20130000721

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:50:58)
2013-07-01
2013-07-01
---- -- --
2015-12-12
WDU20130000670

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Finansowo-Ekonomicznej Podmiotów Leczniczych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:51:03)
2013-06-26
2013-06-26
---- -- --
---- -- --
WDU20130000671

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:51:03)
2013-06-23
2013-06-23
---- -- --
---- -- --
WDU20130000514

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:51:18)
2013-05-14
2013-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20130000502

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu identyfikacji usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców oraz sposobu i trybu przekazywania przez usługodawców informacji o pracownikach medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:51:20)
2013-05-09
2013-05-09
---- -- --
---- -- --
WDU20130000463

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:51:23)
2013-05-01
2013-05-01
---- -- --
2017-08-25
WDU20130000473

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie klasyfikacji danych i systemu kodów w Systemie Informacji Medycznej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:51:22)
2013-05-04
2013-05-04
---- -- --
---- -- --
WDU20130000436

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o przekazanie raportu z udostępnienia danych przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:51:26)
2014-03-01
2014-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001497

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:00:43)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2015-12-12
WDU20120001458

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:00:46)
2013-01-11
2013-01-11
---- -- --
---- -- --

Książki

sensus

Cena: 24.90

Cena: 34.90

Cena: 29.90

Cena: 29.90

Cena: 34.90

Cena: 32.90

Cena: 29.90

Cena: 37.00

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 37.00

Cena: 27.00

Cena: 24.90

Cena: 32.90

Cena: 34.90

Cena: 24.90

Cena: Array

Cena: 34.90

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu