Ekoinfonet - serwis aktualnoÂści prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych


art. 11, art. 17-23, art. 41 ust. 1-5 i 8, art. 48 ust. 1-6, art. 63 pkt 26, art. 67, art. 68 ust. 2 i 3, art. 71, art. 74, art. 79 i art. 80 wchodzą w życie z dniem 28 czerwca 2011 r., natomiast art. 63 pkt 13 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r.akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-23 06:16:37 Dz.U. 2011 nr 122 poz. 69650
_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 15

WDU20170001636

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:38
2017-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001638

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2018 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:38
2017-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001061

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:05
2017-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001058

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:05
2017-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001545

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:09
2016-09-27
2016-09-27
---- -- --
---- -- --
WDU20160001350

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 01:16:03
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001152

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2016 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:17:02
2016-07-30
2016-07-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160000031

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 02:00:16
2016-01-09
2016-01-09
---- -- --
---- -- --
WDU20150001481

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2015 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:17:19
2015-09-30
2015-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150001060

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:32:09
2015-07-30
2015-07-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140000004

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz wysokości opłaty za tę analizę

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 04:02:16
2014-01-18
2014-01-18
---- -- --
---- -- --
WDU20130001678

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 04:15:01
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001259

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:02:24
2012-12-01
2012-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000388

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy uwzględnione we wnioskach o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu oraz o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:31:42
2012-04-11
2012-04-11
---- -- --
---- -- --
WDU20120000306

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 05:32:06
2012-05-01
2012-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000259

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 05:32:19
2012-03-10
2012-03-10
---- -- --
---- -- --
WDU20112941742

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-23 05:46:17
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112711606

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept

akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-23 05:46:56
2011-12-16
2011-12-16
---- -- --
---- -- --
WDU20112741626

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za złożenie wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub za ich uzupełnienie

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:46:50
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112061226

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji o braku konfliktu interesów oraz określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Ekonomicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 06:01:26
2011-09-29
2011-09-29
---- -- --
---- -- --
WDU20170001636

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:38
2017-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001638

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2018 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:38
2017-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001061

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:05
2017-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001058

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:05
2017-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001545

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:09
2016-09-27
2016-09-27
---- -- --
---- -- --
WDU20160001350

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 01:16:03
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001152

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2016 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:17:02
2016-07-30
2016-07-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160000031

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 02:00:16
2016-01-09
2016-01-09
---- -- --
---- -- --
WDU20150001481

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2015 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:17:19
2015-09-30
2015-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150001060

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:32:09
2015-07-30
2015-07-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140000004

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz wysokości opłaty za tę analizę

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 04:02:16
2014-01-18
2014-01-18
---- -- --
---- -- --
WDU20130001565

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 04:15:34
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2017-06-01
WDU20130001678

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 04:15:01
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000044

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 05:00:42
2013-01-26
2013-01-26
---- -- --
2017-01-01
WDU20120001259

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:02:24
2012-12-01
2012-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000388

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy uwzględnione we wnioskach o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu oraz o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:31:42
2012-04-11
2012-04-11
---- -- --
---- -- --
WDU20120000306

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 05:32:06
2012-05-01
2012-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000259

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 05:32:19
2012-03-10
2012-03-10
---- -- --
---- -- --
WDU20112941742

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-23 05:46:17
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112711606

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept

akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-23 05:46:56
2011-12-16
2011-12-16
---- -- --
---- -- --
WDU20112741626

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za złożenie wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub za ich uzupełnienie

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:46:50
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112061226

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji o braku konfliktu interesów oraz określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Ekonomicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 06:01:26
2011-09-29
2011-09-29
---- -- --
---- -- --

Audytor wymagań prawnych Audytor wymagań prawnych jest aplikacją monitorującą status nadzorowanych aktów prawnych według listy zdefiniowanej przez użytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomosci jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z póżn. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieć Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniżej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdować się informacja o żródle pochodzenia materiałów. Żródłem tym jest System Informacyjny Sejmu