Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych


art. 11, art. 17-23, art. 41 ust. 1-5 i 8, art. 48 ust. 1-6, art. 63 pkt 26, art. 67, art. 68 ust. 2 i 3, art. 71, art. 74, art. 79 i art. 80 wchodzą w życie z dniem 28 czerwca 2011 r., natomiast art. 63 pkt 13 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r. akt posiada tekst jednolity (spr: 2017-11-24 04:40:08) Dz.U. 2011 nr 122 poz. 69655

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 15

WDU20170002044

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:04)
2017-11-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001636

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:01)
2017-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001638

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2018 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:01)
2017-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001061

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:03)
2017-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001058

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:03)
2017-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001545

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:17)
2016-09-27
2016-09-27
---- -- --
---- -- --
WDU20160001350

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2017-11-24 01:20:04)
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001152

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2016 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:10)
2016-07-30
2016-07-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160000031

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2017-11-24 01:40:16)
2016-01-09
2016-01-09
---- -- --
---- -- --
WDU20150001481

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2015 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

obowiązujący (spr: 2017-11-24 02:00:14)
2015-09-30
2015-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150001060

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

obowiązujący (spr: 2017-11-24 02:10:09)
2015-07-30
2015-07-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140000004

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz wysokości opłaty za tę analizę

obowiązujący (spr: 2017-11-24 03:10:11)
2014-01-18
2014-01-18
---- -- --
---- -- --
WDU20130001678

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy

obowiązujący (spr: 2017-11-24 03:10:13)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001259

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 03:50:14)
2012-12-01
2012-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000388

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy uwzględnione we wnioskach o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu oraz o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu

obowiązujący (spr: 2017-11-24 04:10:08)
2012-04-11
2012-04-11
---- -- --
---- -- --
WDU20120000306

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2017-11-24 04:10:11)
2012-05-01
2012-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000259

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2017-11-24 04:10:13)
2012-03-10
2012-03-10
---- -- --
---- -- --
WDU20112941742

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

akt posiada tekst jednolity (spr: 2017-11-24 04:20:06)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112711606

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept

akt posiada tekst jednolity (spr: 2017-11-24 04:20:11)
2011-12-16
2011-12-16
---- -- --
---- -- --
WDU20112741626

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za złożenie wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub za ich uzupełnienie

obowiązujący (spr: 2017-11-24 04:20:11)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112061226

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji o braku konfliktu interesów oraz określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 04:30:07)
2011-09-29
2011-09-29
---- -- --
---- -- --
WDU20170002044

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:04)
2017-11-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001636

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:01)
2017-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001638

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2018 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:01)
2017-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001061

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:03)
2017-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001058

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:03)
2017-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001545

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:17)
2016-09-27
2016-09-27
---- -- --
---- -- --
WDU20160001350

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2017-11-24 01:20:04)
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001152

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2016 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:10)
2016-07-30
2016-07-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160000031

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2017-11-24 01:40:16)
2016-01-09
2016-01-09
---- -- --
---- -- --
WDU20150001481

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2015 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

obowiązujący (spr: 2017-11-24 02:00:14)
2015-09-30
2015-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150001060

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

obowiązujący (spr: 2017-11-24 02:10:09)
2015-07-30
2015-07-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140000004

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz wysokości opłaty za tę analizę

obowiązujący (spr: 2017-11-24 03:10:11)
2014-01-18
2014-01-18
---- -- --
---- -- --
WDU20130001565

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

uznany za uchylony (spr: 2017-11-24 03:20:00)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2017-06-01
WDU20130001678

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy

obowiązujący (spr: 2017-11-24 03:10:13)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000044

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego

uznany za uchylony (spr: 2017-11-24 03:50:01)
2013-01-26
2013-01-26
---- -- --
2017-01-01
WDU20120001259

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 03:50:14)
2012-12-01
2012-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000388

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy uwzględnione we wnioskach o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu oraz o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu

obowiązujący (spr: 2017-11-24 04:10:08)
2012-04-11
2012-04-11
---- -- --
---- -- --
WDU20120000306

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2017-11-24 04:10:11)
2012-05-01
2012-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000259

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2017-11-24 04:10:13)
2012-03-10
2012-03-10
---- -- --
---- -- --
WDU20112941742

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

akt posiada tekst jednolity (spr: 2017-11-24 04:20:06)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112711606

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept

akt posiada tekst jednolity (spr: 2017-11-24 04:20:11)
2011-12-16
2011-12-16
---- -- --
---- -- --
WDU20112741626

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za złożenie wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub za ich uzupełnienie

obowiązujący (spr: 2017-11-24 04:20:11)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112061226

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji o braku konfliktu interesów oraz określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 04:30:07)
2011-09-29
2011-09-29
---- -- --
---- -- --

Auditor wymagań prawnych Auditor wymagań prawnych jest aplikacją monitorującą status nadzorowanych aktów prawnych według listy zdefiniowanej przez u¿ytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.


Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu