Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej


art. 128 ust. 1 wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2011 r., art. 121 wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2012 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-21 02:21:07) Dz.U. 2011 nr 139 poz. 81471

_

WDU20180000628

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:00:55)
2018-04-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001613

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:20:09)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001653

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:20:05)
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001399

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:20:30)
2017-07-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20140001149

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:30:24)
2014-09-01
2014-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000957

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:02:03)
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001267

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 00:41:12)
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
2017-09-02
WDU20120001547

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:00:29)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2016-09-01
WDU20120000466

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:10:37)
2012-04-30
2012-04-30
---- -- --
2017-07-24
WDU20120000321

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań technicznych dla sprzętu przeznaczonego do obsługi oprogramowania służącego prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, udostępnianego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, warunków technicznych, jakie powinno spełniać inne niż udostępniane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oprogramowanie służące prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, wydawania certyfikatu zgodności z SIO, a także warunków technicznych przekazywania i pozyskiwania danych z bazy danych SIO

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:10:59)
2012-04-30
2012-04-30
---- -- --
2017-07-24
WDU20180000628

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:00:55)
2018-04-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001613

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:20:09)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001653

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:20:05)
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001399

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:20:30)
2017-07-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001267

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 00:41:12)
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
2017-09-02
WDU20140001149

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:30:24)
2014-09-01
2014-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001547

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:00:29)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2016-09-01
WDU20120000957

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:02:03)
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000466

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:10:37)
2012-04-30
2012-04-30
---- -- --
2017-07-24
WDU20120000321

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań technicznych dla sprzętu przeznaczonego do obsługi oprogramowania służącego prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, udostępnianego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, warunków technicznych, jakie powinno spełniać inne niż udostępniane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oprogramowanie służące prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, wydawania certyfikatu zgodności z SIO, a także warunków technicznych przekazywania i pozyskiwania danych z bazy danych SIO

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:10:59)
2012-04-30
2012-04-30
---- -- --
2017-07-24

Książki

onepress

Cena: 39.90

Cena: 29.90

Cena: 69.00

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 59.00

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 39.00

Cena: 44.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 77.00

Cena: 39.90

Cena: 49.00

Cena: 59.00

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu