Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 02:21:11) Dz.U. 2011 nr 163 poz. 98175

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20170002293

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:11:02)
2017-12-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002075

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:11:24)
2017-11-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001945

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu polityki korporacyjnej w zakresie zapobiegania niebezpiecznym zdarzeniom oraz wypadkom

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:11:39)
2017-11-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001615

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie minimalnej zawartości sprawozdania z realizacji planu ruchu zakładu górniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:27)
2017-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001247

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:21:02)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001052

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:21:20)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002023

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:20)
2016-12-30
2016-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20170001118

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:21:13)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002033

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:19)
2016-12-30
2016-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20170000321

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:30:57)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001229

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:35)
2016-08-13
2016-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20160000949

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:50:31)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000425

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:51:24)
2016-03-31
2016-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150002204

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:00:45)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001840

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących eksploatacji podziemnego składowiska dwutlenku węgla, zatłaczanego strumienia dwutlenku węgla oraz prowadzenia monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:01:20)
2015-11-24
2015-11-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150002144

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego i zabezpieczenia środków związanych z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:00:50)
2016-01-02
2016-01-02
---- -- --
---- -- --
WDU20150001941

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:01:11)
2015-11-24
2015-11-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150001171

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:45)
2015-08-29
2015-08-29
---- -- --
---- -- --
WDU20150000964

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:06)
2015-07-10
2015-07-10
---- -- --
---- -- --
WDU20150000968

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:06)
2015-07-25
2015-07-25
---- -- --
---- -- --
WDU20150000987

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:04)
2015-07-30
2015-07-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150000903

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:12)
2015-07-11
2015-07-11
---- -- --
---- -- --
WDU20150000708

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:30)
2015-05-23
2015-05-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150000455

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:20:15)
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000456

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:20:15)
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000406

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:20:20)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001654

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 01:21:33)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001469

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:30:14)
2014-11-13
2014-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20140001272

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie obszarów, na których dopuszcza się lokalizowanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:30:33)
2014-10-08
2014-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20140000591

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać plan zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:40:03)
2014-05-24
2014-05-24
---- -- --
---- -- --
WDU20140000812

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:31:17)
2014-07-08
2014-07-08
---- -- --
---- -- --
WDU20130000751

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 01:50:53)
2013-07-01
2013-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001008

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:50:29)
2013-09-17
2013-09-17
---- -- --
---- -- --
WDU20130000230

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 02:00:13)
2017-07-01
2017-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000511

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:10:36)
2012-05-29
2012-05-29
---- -- --
---- -- --
WDU20120000101

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie przetargu na ustanowienie użytkowania górniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:11:13)
2012-02-10
2012-02-10
---- -- --
---- -- --
WDU20112881696

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:11:29)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112921724

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:11:26)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112621568

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:20:14)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
1
WMP20120000641

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2013

na dzie? 2018-07-22 02:21:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000902

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie stawek opłat na rok 2013 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

na dzie? 2018-07-22 02:12:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000721

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie stawek opłat na rok 2014 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

na dzie? 2018-07-22 02:01:44
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000760

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2013 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2014

na dzie? 2018-07-22 02:01:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000704

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2015

na dzie? 2018-07-22 01:41:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000705

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie stawek opłat na rok 2015 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

na dzie? 2018-07-22 01:41:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000817

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie stawek opłat na rok 2016 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

na dzie? 2018-07-22 01:11:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000862

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2015 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2016

na dzie? 2018-07-22 01:11:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000873

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2017

na dzie? 2018-07-22 00:42:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000888

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie stawek opłat na rok 2017 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

na dzie? 2018-07-22 00:42:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000868

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2017 r. w sprawie stawek opłat na rok 2018 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

na dzie? 2018-07-22 00:21:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001007

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2018

na dzie? 2018-07-22 00:12:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20140001132

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:30:45)
2014-09-10
2014-09-10
---- -- --
2016-01-01
WDU20140000596

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:40:02)
2014-05-24
2014-05-24
---- -- --
2016-12-30
WDU20130000259

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:00:10)
2013-03-12
2013-03-12
---- -- --
2015-01-01
WDU20120000372

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:10:49)
2012-06-01
2012-06-01
---- -- --
2017-12-26
WDU20112981771

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:11:22)
2012-01-15
2012-01-15
---- -- --
2014-05-24
WDU20112911714

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:11:27)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2014-05-24
WDU20112911712

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:11:27)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2015-07-30
WDU20112911713

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:11:27)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2015-11-24
WDU20112751629

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:09)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2016-03-31
WDU20112861686

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:04)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20112751628

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:09)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2016-05-25
WDU20112821656

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:06)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2016-12-30
WDU20112821657

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:06)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2017-01-02
WDU20112821658

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:06)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2014-09-10
WDU20112821659

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych

uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:06)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2015-04-01
WDU20112861685

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:04)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2014-11-13
WDU20170002293

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:11:02)
2017-12-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002075

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:11:24)
2017-11-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001945

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu polityki korporacyjnej w zakresie zapobiegania niebezpiecznym zdarzeniom oraz wypadkom

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:11:39)
2017-11-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001615

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie minimalnej zawartości sprawozdania z realizacji planu ruchu zakładu górniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:27)
2017-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001247

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:21:02)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001052

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:21:20)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002023

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:20)
2016-12-30
2016-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20170001118

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:21:13)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002033

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:19)
2016-12-30
2016-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20170000321

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:30:57)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001229

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:35)
2016-08-13
2016-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20160000949

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:50:31)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000425

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:51:24)
2016-03-31
2016-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150002204

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:00:45)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001840

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących eksploatacji podziemnego składowiska dwutlenku węgla, zatłaczanego strumienia dwutlenku węgla oraz prowadzenia monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:01:20)
2015-11-24
2015-11-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150002144

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego i zabezpieczenia środków związanych z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:00:50)
2016-01-02
2016-01-02
---- -- --
---- -- --
WDU20150001941

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:01:11)
2015-11-24
2015-11-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150001171

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:45)
2015-08-29
2015-08-29
---- -- --
---- -- --
WDU20150000964

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:06)
2015-07-10
2015-07-10
---- -- --
---- -- --
WDU20150000968

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:06)
2015-07-25
2015-07-25
---- -- --
---- -- --
WDU20150000987

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:04)
2015-07-30
2015-07-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150000903

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:12)
2015-07-11
2015-07-11
---- -- --
---- -- --
WDU20150000708

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:30)
2015-05-23
2015-05-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150000455

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:20:15)
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000456

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:20:15)
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000406

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:20:20)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001654

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 01:21:33)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001469

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:30:14)
2014-11-13
2014-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20140001272

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie obszarów, na których dopuszcza się lokalizowanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:30:33)
2014-10-08
2014-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20140001132

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:30:45)
2014-09-10
2014-09-10
---- -- --
2016-01-01
WDU20140000591

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać plan zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:40:03)
2014-05-24
2014-05-24
---- -- --
---- -- --
WDU20140000596

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:40:02)
2014-05-24
2014-05-24
---- -- --
2016-12-30
WDU20140000812

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:31:17)
2014-07-08
2014-07-08
---- -- --
---- -- --
WDU20130000751

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 01:50:53)
2013-07-01
2013-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001008

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:50:29)
2013-09-17
2013-09-17
---- -- --
---- -- --
WDU20130000230

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 02:00:13)
2017-07-01
2017-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000259

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:00:10)
2013-03-12
2013-03-12
---- -- --
2015-01-01
WDU20120000511

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:10:36)
2012-05-29
2012-05-29
---- -- --
---- -- --
WDU20120000372

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:10:49)
2012-06-01
2012-06-01
---- -- --
2017-12-26
WDU20120000101

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie przetargu na ustanowienie użytkowania górniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:11:13)
2012-02-10
2012-02-10
---- -- --
---- -- --
WDU20112981771

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:11:22)
2012-01-15
2012-01-15
---- -- --
2014-05-24
WDU20112911714

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:11:27)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2014-05-24
WDU20112911712

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:11:27)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2015-07-30
WDU20112911713

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:11:27)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2015-11-24
WDU20112881696

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:11:29)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112921724

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:11:26)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112751629

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:09)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2016-03-31
WDU20112861686

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:04)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20112751628

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:09)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2016-05-25
WDU20112821656

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:06)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2016-12-30
WDU20112821657

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:06)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2017-01-02
WDU20112821658

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:06)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2014-09-10
WDU20112821659

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych

uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:06)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2015-04-01
WDU20112861685

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:04)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2014-11-13
WDU20112621568

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:20:14)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --

Książki

septem

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 24.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 49.00

Cena: 49.00

Cena: 34.90

Cena: 32.90

Cena: 39.90

Cena: 44.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 34.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu