Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze


akt posiada tekst jednolity (spr: 2017-11-24 04:30:15) Dz.U. 2011 nr 163 poz. 98159

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 15

WDU20170002075

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:03)
2017-11-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001945

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu polityki korporacyjnej w zakresie zapobiegania niebezpiecznym zdarzeniom oraz wypadkom

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:07)
2017-11-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001615

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie minimalnej zawartości sprawozdania z realizacji planu ruchu zakładu górniczego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:02)
2017-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001247

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:15)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001052

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:03)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002023

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:16)
2016-12-30
2016-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20170001118

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:01)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002033

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:16)
2016-12-30
2016-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20170000321

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:13)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001229

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:08)
2016-08-13
2016-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20160000949

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:01)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000425

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:01)
2016-03-31
2016-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150002204

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:50:04)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001840

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących eksploatacji podziemnego składowiska dwutlenku węgla, zatłaczanego strumienia dwutlenku węgla oraz prowadzenia monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:50:17)
2015-11-24
2015-11-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150002144

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego i zabezpieczenia środków związanych z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:50:06)
2016-01-02
2016-01-02
---- -- --
---- -- --
WDU20150001941

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:50:13)
2015-11-24
2015-11-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150001171

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża

obowiązujący (spr: 2017-11-24 02:10:06)
2015-08-29
2015-08-29
---- -- --
---- -- --
WDU20150000964

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji

obowiązujący (spr: 2017-11-24 02:10:13)
2015-07-10
2015-07-10
---- -- --
---- -- --
WDU20150000968

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów

obowiązujący (spr: 2017-11-24 02:10:13)
2015-07-25
2015-07-25
---- -- --
---- -- --
WDU20150000987

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów

obowiązujący (spr: 2017-11-24 02:10:12)
2015-07-30
2015-07-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150000903

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 02:10:15)
2015-07-11
2015-07-11
---- -- --
---- -- --
WDU20150000708

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 02:20:04)
2015-05-23
2015-05-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150000455

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku

obowiązujący (spr: 2017-11-24 02:20:14)
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000456

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 02:20:14)
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000406

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 02:20:15)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001654

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2017-11-24 02:40:06)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001469

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla

obowiązujący (spr: 2017-11-24 02:40:13)
2014-11-13
2014-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20140001272

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie obszarów, na których dopuszcza się lokalizowanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla

obowiązujący (spr: 2017-11-24 02:50:02)
2014-10-08
2014-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20140000591

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać plan zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla

obowiązujący (spr: 2017-11-24 03:00:10)
2014-05-24
2014-05-24
---- -- --
---- -- --
WDU20140000812

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

obowiązujący (spr: 2017-11-24 03:00:01)
2014-07-08
2014-07-08
---- -- --
---- -- --
WDU20130000751

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2017-11-24 03:30:15)
2013-07-01
2013-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001008

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 03:30:04)
2013-09-17
2013-09-17
---- -- --
---- -- --
WDU20130000230

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2017-11-24 03:40:15)
2017-07-01
2017-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000511

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż

obowiązujący (spr: 2017-11-24 04:10:04)
2012-05-29
2012-05-29
---- -- --
---- -- --
WDU20120000372

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 04:10:09)
2012-06-01
2012-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000101

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie przetargu na ustanowienie użytkowania górniczego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 04:20:01)
2012-02-10
2012-02-10
---- -- --
---- -- --
WDU20112881696

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji

obowiązujący (spr: 2017-11-24 04:20:08)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112921724

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

obowiązujący (spr: 2017-11-24 04:20:07)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112621568

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny

obowiązujący (spr: 2017-11-24 04:20:13)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
1
WMP20170001007

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2018

obowiązujący na dzie? 2017-11-24 00:20:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000868

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2017 r. w sprawie stawek opłat na rok 2018 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

obowiązujący na dzie? 2017-11-24 00:20:23
0000-00-00
0000-00-00
2018-12-31
---- -- --
WMP20160000873

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2017

obowiązujący na dzie? 2017-11-24 00:40:35
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000888

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie stawek opłat na rok 2017 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

obowiązujący na dzie? 2017-11-24 00:40:34
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000862

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2015 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2016

obowiązujący na dzie? 2017-11-24 01:10:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000817

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie stawek opłat na rok 2016 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

obowiązujący na dzie? 2017-11-24 01:10:29
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000705

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie stawek opłat na rok 2015 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

obowiązujący na dzie? 2017-11-24 01:40:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000704

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2015

obowiązujący na dzie? 2017-11-24 01:40:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000760

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2013 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2014

obowiązujący na dzie? 2017-11-24 02:00:24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000721

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie stawek opłat na rok 2014 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

obowiązujący na dzie? 2017-11-24 02:00:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000902

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie stawek opłat na rok 2013 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

obowiązujący na dzie? 2017-11-24 02:20:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000641

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2013

obowiązujący na dzie? 2017-11-24 02:20:29
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20140001132

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

uznany za uchylony (spr: 2017-11-24 02:50:07)
2014-09-10
2014-09-10
---- -- --
2016-01-01
WDU20140000596

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

uznany za uchylony (spr: 2017-11-24 03:00:09)
2014-05-24
2014-05-24
---- -- --
2016-12-30
WDU20130000259

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż

uznany za uchylony (spr: 2017-11-24 03:40:13)
2013-03-12
2013-03-12
---- -- --
2015-01-01
WDU20112981771

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów

uznany za uchylony (spr: 2017-11-24 04:20:05)
2012-01-15
2012-01-15
---- -- --
2014-05-24
WDU20112911714

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

uznany za uchylony (spr: 2017-11-24 04:20:07)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2014-05-24
WDU20112911712

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny

uznany za uchylony (spr: 2017-11-24 04:20:07)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2015-07-30
WDU20112911713

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej

uznany za uchylony (spr: 2017-11-24 04:20:07)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2015-11-24
WDU20112751629

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii

uznany za uchylony (spr: 2017-11-24 04:20:11)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2016-03-31
WDU20112861686

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych

uznany za uchylony (spr: 2017-11-24 04:20:08)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20112751628

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego

uznany za uchylony (spr: 2017-11-24 04:20:11)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2016-05-25
WDU20112821656

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych

uznany za uchylony (spr: 2017-11-24 04:20:10)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2016-12-30
WDU20112821657

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej

uznany za uchylony (spr: 2017-11-24 04:20:10)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2017-01-02
WDU20112821658

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów

uznany za uchylony (spr: 2017-11-24 04:20:10)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2014-09-10
WDU20112821659

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych

uchylony (spr: 2017-11-24 04:20:10)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2015-04-01
WDU20112861685

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych

uznany za uchylony (spr: 2017-11-24 04:20:08)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2014-11-13
WDU20170002075

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:03)
2017-11-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001945

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu polityki korporacyjnej w zakresie zapobiegania niebezpiecznym zdarzeniom oraz wypadkom

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:07)
2017-11-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001615

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie minimalnej zawartości sprawozdania z realizacji planu ruchu zakładu górniczego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:02)
2017-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001247

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:15)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001052

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:03)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002023

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:16)
2016-12-30
2016-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20170001118

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:40:01)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002033

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:16)
2016-12-30
2016-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20170000321

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:13)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001229

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:08)
2016-08-13
2016-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20160000949

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:01)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000425

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:01)
2016-03-31
2016-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150002204

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:50:04)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001840

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących eksploatacji podziemnego składowiska dwutlenku węgla, zatłaczanego strumienia dwutlenku węgla oraz prowadzenia monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:50:17)
2015-11-24
2015-11-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150002144

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego i zabezpieczenia środków związanych z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:50:06)
2016-01-02
2016-01-02
---- -- --
---- -- --
WDU20150001941

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:50:13)
2015-11-24
2015-11-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150001171

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża

obowiązujący (spr: 2017-11-24 02:10:06)
2015-08-29
2015-08-29
---- -- --
---- -- --
WDU20150000964

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji

obowiązujący (spr: 2017-11-24 02:10:13)
2015-07-10
2015-07-10
---- -- --
---- -- --
WDU20150000968

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów

obowiązujący (spr: 2017-11-24 02:10:13)
2015-07-25
2015-07-25
---- -- --
---- -- --
WDU20150000987

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów

obowiązujący (spr: 2017-11-24 02:10:12)
2015-07-30
2015-07-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150000903

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 02:10:15)
2015-07-11
2015-07-11
---- -- --
---- -- --
WDU20150000708

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 02:20:04)
2015-05-23
2015-05-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150000455

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku

obowiązujący (spr: 2017-11-24 02:20:14)
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000456

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 02:20:14)
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000406

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 02:20:15)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001654

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2017-11-24 02:40:06)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001469

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla

obowiązujący (spr: 2017-11-24 02:40:13)
2014-11-13
2014-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20140001272

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie obszarów, na których dopuszcza się lokalizowanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla

obowiązujący (spr: 2017-11-24 02:50:02)
2014-10-08
2014-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20140001132

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

uznany za uchylony (spr: 2017-11-24 02:50:07)
2014-09-10
2014-09-10
---- -- --
2016-01-01
WDU20140000591

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać plan zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla

obowiązujący (spr: 2017-11-24 03:00:10)
2014-05-24
2014-05-24
---- -- --
---- -- --
WDU20140000596

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

uznany za uchylony (spr: 2017-11-24 03:00:09)
2014-05-24
2014-05-24
---- -- --
2016-12-30
WDU20140000812

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

obowiązujący (spr: 2017-11-24 03:00:01)
2014-07-08
2014-07-08
---- -- --
---- -- --
WDU20130000751

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2017-11-24 03:30:15)
2013-07-01
2013-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001008

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 03:30:04)
2013-09-17
2013-09-17
---- -- --
---- -- --
WDU20130000230

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2017-11-24 03:40:15)
2017-07-01
2017-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000259

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż

uznany za uchylony (spr: 2017-11-24 03:40:13)
2013-03-12
2013-03-12
---- -- --
2015-01-01
WDU20120000511

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż

obowiązujący (spr: 2017-11-24 04:10:04)
2012-05-29
2012-05-29
---- -- --
---- -- --
WDU20120000372

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 04:10:09)
2012-06-01
2012-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000101

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie przetargu na ustanowienie użytkowania górniczego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 04:20:01)
2012-02-10
2012-02-10
---- -- --
---- -- --
WDU20112981771

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów

uznany za uchylony (spr: 2017-11-24 04:20:05)
2012-01-15
2012-01-15
---- -- --
2014-05-24
WDU20112911714

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

uznany za uchylony (spr: 2017-11-24 04:20:07)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2014-05-24
WDU20112911712

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny

uznany za uchylony (spr: 2017-11-24 04:20:07)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2015-07-30
WDU20112911713

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej

uznany za uchylony (spr: 2017-11-24 04:20:07)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2015-11-24
WDU20112881696

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji

obowiązujący (spr: 2017-11-24 04:20:08)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112921724

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

obowiązujący (spr: 2017-11-24 04:20:07)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112751629

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii

uznany za uchylony (spr: 2017-11-24 04:20:11)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2016-03-31
WDU20112861686

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych

uznany za uchylony (spr: 2017-11-24 04:20:08)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20112751628

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego

uznany za uchylony (spr: 2017-11-24 04:20:11)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2016-05-25
WDU20112821656

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych

uznany za uchylony (spr: 2017-11-24 04:20:10)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2016-12-30
WDU20112821657

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej

uznany za uchylony (spr: 2017-11-24 04:20:10)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2017-01-02
WDU20112821658

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów

uznany za uchylony (spr: 2017-11-24 04:20:10)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2014-09-10
WDU20112821659

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych

uchylony (spr: 2017-11-24 04:20:10)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2015-04-01
WDU20112861685

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych

uznany za uchylony (spr: 2017-11-24 04:20:08)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2014-11-13
WDU20112621568

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny

obowiązujący (spr: 2017-11-24 04:20:13)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --

Auditor wymagań prawnych Auditor wymagań prawnych jest aplikacją monitorującą status nadzorowanych aktów prawnych według listy zdefiniowanej przez u¿ytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.


Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu