Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych


art. 24 ust. 5 i art. 83 pkt 1 i 2 wchodzą w zycie z dniem 27 stycznia 2014 r., art. 24 ust. 6 wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2013 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami.
Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-01-20 01:50:33) Dz.U. 2012 poz. 85515

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 15

WDU20180000126

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie dokumentów związanych z czynnościami spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych sporządzanych na informatycznych nośnikach danych

obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:00:03)
2018-01-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001455

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie sprawozdań spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:10:09)
2017-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20140001212

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie wpłat na finansowanie kosztów nadzoru nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową

obowiązujący (spr: 2018-01-20 01:20:07)
2014-09-26
2014-09-26
---- -- --
---- -- --
WDU20140000952

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności kontrolnych Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

obowiązujący (spr: 2018-01-20 01:20:17)
2014-08-05
2014-08-05
---- -- --
---- -- --
WDU20140000879

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności kontrolnych Komisji Nadzoru Finansowego w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej

obowiązujący (spr: 2018-01-20 01:20:20)
2014-07-16
2014-07-16
---- -- --
---- -- --
WDU20140000766

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wykazu dokumentów dołączanych przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do wniosku o zezwolenie na zawarcie umowy z przedsiębiorcą zagranicznym

obowiązujący (spr: 2018-01-20 01:20:24)
2014-06-25
2014-06-25
---- -- --
---- -- --
WDU20140000218

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie norm dopuszczalnego ryzyka w działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

obowiązujący (spr: 2018-01-20 01:30:07)
2014-02-19
2014-02-19
---- -- --
---- -- --
WDU20130001102

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie współczynnika wypłacalności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

obowiązujący (spr: 2018-01-20 01:40:03)
2013-10-03
2013-10-03
---- -- --
---- -- --
WDU20140000248

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie informacji sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

uznany za uchylony (spr: 2018-01-20 01:30:06)
2014-02-28
2014-02-28
---- -- --
2017-08-12
WDU20130000341

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie składki na pokrycie kosztów działalności Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej oraz nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego

uznany za uchylony (spr: 2018-01-20 01:40:30)
2013-03-14
2013-03-14
---- -- --
2014-01-01
WDU20130000106

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie czynności kontrolnych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej

uznany za uchylony (spr: 2018-01-20 01:50:03)
2013-01-23
2013-01-23
---- -- --
2014-07-16
WDU20130000041

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie informacji sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

uznany za uchylony (spr: 2018-01-20 01:50:06)
2013-01-11
2013-01-11
---- -- --
2014-02-28
WDU20120001174

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2012 r. w sprawie norm dopuszczalnego ryzyka w działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

uchylony (spr: 2018-01-20 01:50:21)
2012-10-27
2012-10-27
---- -- --
2014-02-19
WDU20180000126

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie dokumentów związanych z czynnościami spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych sporządzanych na informatycznych nośnikach danych

obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:00:03)
2018-01-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001455

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie sprawozdań spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:10:09)
2017-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20140001212

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie wpłat na finansowanie kosztów nadzoru nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową

obowiązujący (spr: 2018-01-20 01:20:07)
2014-09-26
2014-09-26
---- -- --
---- -- --
WDU20140000952

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności kontrolnych Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

obowiązujący (spr: 2018-01-20 01:20:17)
2014-08-05
2014-08-05
---- -- --
---- -- --
WDU20140000879

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności kontrolnych Komisji Nadzoru Finansowego w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej

obowiązujący (spr: 2018-01-20 01:20:20)
2014-07-16
2014-07-16
---- -- --
---- -- --
WDU20140000766

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wykazu dokumentów dołączanych przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do wniosku o zezwolenie na zawarcie umowy z przedsiębiorcą zagranicznym

obowiązujący (spr: 2018-01-20 01:20:24)
2014-06-25
2014-06-25
---- -- --
---- -- --
WDU20140000248

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie informacji sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

uznany za uchylony (spr: 2018-01-20 01:30:06)
2014-02-28
2014-02-28
---- -- --
2017-08-12
WDU20140000218

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie norm dopuszczalnego ryzyka w działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

obowiązujący (spr: 2018-01-20 01:30:07)
2014-02-19
2014-02-19
---- -- --
---- -- --
WDU20130001102

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie współczynnika wypłacalności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

obowiązujący (spr: 2018-01-20 01:40:03)
2013-10-03
2013-10-03
---- -- --
---- -- --
WDU20130000341

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie składki na pokrycie kosztów działalności Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej oraz nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego

uznany za uchylony (spr: 2018-01-20 01:40:30)
2013-03-14
2013-03-14
---- -- --
2014-01-01
WDU20130000106

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie czynności kontrolnych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej

uznany za uchylony (spr: 2018-01-20 01:50:03)
2013-01-23
2013-01-23
---- -- --
2014-07-16
WDU20130000041

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie informacji sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

uznany za uchylony (spr: 2018-01-20 01:50:06)
2013-01-11
2013-01-11
---- -- --
2014-02-28
WDU20120001174

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2012 r. w sprawie norm dopuszczalnego ryzyka w działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

uchylony (spr: 2018-01-20 01:50:21)
2012-10-27
2012-10-27
---- -- --
2014-02-19

Książki onepress

Cena: 39.00

Cena: 49.00

Cena: 34.90

Cena: 69.00

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 39.00

Cena: 49.00

Cena: 44.90

Cena: 39.90

Cena: 39.00

Cena: 49.00

Cena: 49.00

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 49.00

Cena: 37.00

Cena: 49.00

Cena: 37.00

Cena: 39.90


Fatal error: Call to undefined function link_do_glownej() in /stopka.php on line 37