Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:00:34) Dz.U. 2012 poz. 151269

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20180000781

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:00:45)
2018-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000489

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:01:15)
2018-03-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002354

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:10:44)
2017-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002378

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:10:41)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002246

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:10:55)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001573

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także sposobu oznaczania partii materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:20:14)
2017-09-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001264

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:20:48)
2017-07-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001031

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:21:15)
2017-06-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001048

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:21:12)
2017-06-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001003

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:21:17)
2017-06-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000830

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:21:35)
2017-04-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000757

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:21:42)
2017-04-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000281

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:31:00)
2017-03-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000255

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:31:03)
2017-03-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000327

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie cech charakterystycznych odmiany roślin sadowniczych wpisywanej na sadowniczą listę B

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:30:56)
2017-03-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000926

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:50:11)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000582

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:50:46)
2016-04-28
2016-04-28
---- -- --
---- -- --
WDU20150002169

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie opłat związanych z badaniem odmian i prowadzeniem rejestru odmian

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:00:25)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000688

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:11:17)
2015-05-20
2015-05-20
---- -- --
---- -- --
WDU20140001795

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:21:09)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001650

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 01:21:23)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001651

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:21:23)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000697

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie szkoleń z zakresu oceny materiału siewnego, wymagań do wykonywania tej oceny oraz nadzoru i kontroli pracy podmiotów dokonujących tej oceny

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:32:00)
2014-06-12
2014-06-12
---- -- --
---- -- --
WDU20140000641

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 01:32:10)
2014-05-21
2014-05-21
---- -- --
---- -- --
WDU20140000515

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zakresu informacji, które powinien zawierać opis odmiany

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:32:31)
2014-05-08
2014-05-08
---- -- --
---- -- --
WDU20140000458

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie terminów i zakresu składania sprawozdania o ilości wprowadzonego do obrotu materiału siewnego roślin warzywnych kategorii standard własnych odmian oraz wielkości prób wzorcowych z każdej partii tego materiału

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:32:42)
2014-04-23
2014-04-23
---- -- --
---- -- --
WDU20140000441

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:32:45)
2014-04-19
2014-04-19
---- -- --
---- -- --
WDU20140000292

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie warunków i sposobu wprowadzania do obrotu materiału siewnego niespełniającego wymagań w zakresie wytwarzania i jakości

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:40:19)
2014-03-25
2014-03-25
---- -- --
---- -- --
WDU20140000182

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:40:36)
2014-02-22
2014-02-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130001553

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie mieszanek materiału siewnego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:41:38)
2013-12-31
2013-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20130001554

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 01:41:38)
2013-12-31
2013-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20130001574

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie terminów składania wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:41:34)
2014-02-01
2014-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001311

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2013 r. w sprawie terminów składania wniosków o wyrażenie zgody na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmian regionalnych roślin rolniczych i odmian regionalnych roślin warzywnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:42:16)
2013-11-28
2013-11-28
---- -- --
---- -- --
WDU20130001179

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2013 r. w sprawie listy gatunków roślin warzywnych i sadowniczych, dla których przeprowadza się badania WGO

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:42:37)
2013-10-19
2013-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20130000590

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 01:51:28)
2013-05-23
2013-05-23
---- -- --
---- -- --
WDU20130000539

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości mieszanek dla ochrony środowiska oraz wzoru świadectwa mieszanki dla ochrony środowiska

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:51:38)
2013-05-24
2013-05-24
---- -- --
---- -- --
WDU20130000506

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie jednostek odpowiedzialnych za genetyczne zasoby roślin

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:51:45)
2013-05-11
2013-05-11
---- -- --
---- -- --
WDU20130000513

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:51:43)
2013-05-14
2013-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20130000517

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:51:43)
2013-05-15
2013-05-15
---- -- --
---- -- --
WDU20130000457

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie terminów składania oraz wzoru wniosku o wydanie zgody na wprowadzenie do obrotu mieszanki dla ochrony środowiska

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:51:54)
2013-04-30
2013-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20130000027

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka odmiany Amflora

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:00:22)
2013-01-28
2013-01-28
---- -- --
---- -- --
WDU20130000039

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:00:21)
2013-01-28
2013-01-28
---- -- --
---- -- --
WDU20180000489

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:01:15)
2018-03-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20140001795

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:21:09)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001650

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 01:21:23)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000458

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie terminów i zakresu składania sprawozdania o ilości wprowadzonego do obrotu materiału siewnego roślin warzywnych kategorii standard własnych odmian oraz wielkości prób wzorcowych z każdej partii tego materiału

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:32:42)
2014-04-23
2014-04-23
---- -- --
---- -- --
WDU20130001554

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 01:41:38)
2013-12-31
2013-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20130000539

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości mieszanek dla ochrony środowiska oraz wzoru świadectwa mieszanki dla ochrony środowiska

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:51:38)
2013-05-24
2013-05-24
---- -- --
---- -- --
WDU20130000457

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie terminów składania oraz wzoru wniosku o wydanie zgody na wprowadzenie do obrotu mieszanki dla ochrony środowiska

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:51:54)
2013-04-30
2013-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20180000781

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:00:45)
2018-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000489

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:01:15)
2018-03-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002354

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:10:44)
2017-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002378

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:10:41)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002246

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:10:55)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001573

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także sposobu oznaczania partii materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:20:14)
2017-09-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001264

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:20:48)
2017-07-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001031

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:21:15)
2017-06-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001048

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:21:12)
2017-06-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001003

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:21:17)
2017-06-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000830

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:21:35)
2017-04-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000757

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:21:42)
2017-04-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000281

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:31:00)
2017-03-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000255

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:31:03)
2017-03-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000327

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie cech charakterystycznych odmiany roślin sadowniczych wpisywanej na sadowniczą listę B

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:30:56)
2017-03-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000926

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:50:11)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000582

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:50:46)
2016-04-28
2016-04-28
---- -- --
---- -- --
WDU20150002169

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie opłat związanych z badaniem odmian i prowadzeniem rejestru odmian

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:00:25)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001124

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości roślin sadowniczych, materiału szkółkarskiego CAC, materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także metod oceny polowej, pobierania prób i oceny laboratoryjnej oraz oceny tożsamości materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany roślin sadowniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 01:10:31)
2015-08-08
2015-08-08
---- -- --
2017-09-08
WDU20150000688

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:11:17)
2015-05-20
2015-05-20
---- -- --
---- -- --
WDU20150000088

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 01:20:37)
2015-02-03
2015-02-03
---- -- --
2017-12-30
WDU20140001795

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:21:09)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001650

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 01:21:23)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001651

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:21:23)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000697

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie szkoleń z zakresu oceny materiału siewnego, wymagań do wykonywania tej oceny oraz nadzoru i kontroli pracy podmiotów dokonujących tej oceny

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:32:00)
2014-06-12
2014-06-12
---- -- --
---- -- --
WDU20140000641

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 01:32:10)
2014-05-21
2014-05-21
---- -- --
---- -- --
WDU20140000515

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zakresu informacji, które powinien zawierać opis odmiany

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:32:31)
2014-05-08
2014-05-08
---- -- --
---- -- --
WDU20140000458

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie terminów i zakresu składania sprawozdania o ilości wprowadzonego do obrotu materiału siewnego roślin warzywnych kategorii standard własnych odmian oraz wielkości prób wzorcowych z każdej partii tego materiału

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:32:42)
2014-04-23
2014-04-23
---- -- --
---- -- --
WDU20140000441

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:32:45)
2014-04-19
2014-04-19
---- -- --
---- -- --
WDU20140000292

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie warunków i sposobu wprowadzania do obrotu materiału siewnego niespełniającego wymagań w zakresie wytwarzania i jakości

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:40:19)
2014-03-25
2014-03-25
---- -- --
---- -- --
WDU20140000151

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 01:40:42)
2014-03-03
2014-03-03
---- -- --
2017-06-14
WDU20140000182

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:40:36)
2014-02-22
2014-02-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130001553

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie mieszanek materiału siewnego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:41:38)
2013-12-31
2013-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20130001554

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 01:41:38)
2013-12-31
2013-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20130001574

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie terminów składania wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:41:34)
2014-02-01
2014-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001311

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2013 r. w sprawie terminów składania wniosków o wyrażenie zgody na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmian regionalnych roślin rolniczych i odmian regionalnych roślin warzywnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:42:16)
2013-11-28
2013-11-28
---- -- --
---- -- --
WDU20130001179

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2013 r. w sprawie listy gatunków roślin warzywnych i sadowniczych, dla których przeprowadza się badania WGO

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:42:37)
2013-10-19
2013-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20130000590

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 01:51:28)
2013-05-23
2013-05-23
---- -- --
---- -- --
WDU20130000539

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości mieszanek dla ochrony środowiska oraz wzoru świadectwa mieszanki dla ochrony środowiska

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:51:38)
2013-05-24
2013-05-24
---- -- --
---- -- --
WDU20130000506

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie jednostek odpowiedzialnych za genetyczne zasoby roślin

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:51:45)
2013-05-11
2013-05-11
---- -- --
---- -- --
WDU20130000513

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:51:43)
2013-05-14
2013-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20130000517

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:51:43)
2013-05-15
2013-05-15
---- -- --
---- -- --
WDU20130000457

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie terminów składania oraz wzoru wniosku o wydanie zgody na wprowadzenie do obrotu mieszanki dla ochrony środowiska

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:51:54)
2013-04-30
2013-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20130000027

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka odmiany Amflora

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:00:22)
2013-01-28
2013-01-28
---- -- --
---- -- --
WDU20130000039

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:00:21)
2013-01-28
2013-01-28
---- -- --
---- -- --

Książki

helion

Cena: 67.00

Cena: 59.00

Cena: 69.00

Cena: 129.00

Cena: 69.00

Cena: 54.90

Cena: 59.00

Cena: 39.00

Cena: 99.00

Cena: 39.90

Cena: 99.00

Cena: 79.00

Cena: 149.00

Cena: 99.00

Cena: 69.00

Cena: 54.90

Cena: 49.00

Cena: 54.90

Cena: 59.00

Cena: 99.00

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu