Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego


Art. 53 ust. 2 i 3, art. 54 ust. 4 i 5, art. 114 w zakresie dodawanych w art. 11 ust. 3a-3e i ust. 4c wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.; art. 47 ust. 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 02:43:56) Dz.U. 2014 poz. 174120

_

WDU20170002341

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:42:24)
2017-12-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002305

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:42:34)
2017-12-15
0000-00-00
2023-01-01
---- -- --
WDU20170001338

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru łańcucha z wizerunkiem orła i sposobu jego noszenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:52:24)
2017-07-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001351

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 01:13:56)
2016-08-27
2016-08-27
---- -- --
---- -- --
WDU20160001352

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:13:56)
2016-08-27
2016-08-27
---- -- --
---- -- --
WDU20160000253

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru łańcucha z wizerunkiem orła i sposobu jego noszenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:00:32)
2016-03-01
2016-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001751

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:22:24)
2015-11-01
2015-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001746

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:22:25)
2015-11-01
2015-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000231

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:41:38)
2015-03-01
2015-03-01
2023-01-01
---- -- --
WDU20150000225

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 02:41:39)
2015-03-01
2015-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000204

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:41:46)
2015-03-01
2015-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000194

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:41:49)
2015-03-01
2015-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000180

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:41:53)
2015-03-01
2015-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170002341

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:42:24)
2017-12-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002305

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:42:34)
2017-12-15
0000-00-00
2023-01-01
---- -- --
WDU20170001338

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru łańcucha z wizerunkiem orła i sposobu jego noszenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:52:24)
2017-07-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000253

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru łańcucha z wizerunkiem orła i sposobu jego noszenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:00:32)
2016-03-01
2016-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001751

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:22:24)
2015-11-01
2015-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000231

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:41:38)
2015-03-01
2015-03-01
2023-01-01
---- -- --
WDU20150000194

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:41:49)
2015-03-01
2015-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000171

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 02:41:56)
2015-03-01
2015-03-01
---- -- --
2017-12-15
WDU20170002341

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:42:24)
2017-12-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002305

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:42:34)
2017-12-15
0000-00-00
2023-01-01
---- -- --
WDU20170001338

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru łańcucha z wizerunkiem orła i sposobu jego noszenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:52:24)
2017-07-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001351

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 01:13:56)
2016-08-27
2016-08-27
---- -- --
---- -- --
WDU20160001352

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:13:56)
2016-08-27
2016-08-27
---- -- --
---- -- --
WDU20160000253

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru łańcucha z wizerunkiem orła i sposobu jego noszenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:00:32)
2016-03-01
2016-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001751

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:22:24)
2015-11-01
2015-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001746

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:22:25)
2015-11-01
2015-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000231

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:41:38)
2015-03-01
2015-03-01
2023-01-01
---- -- --
WDU20150000225

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 02:41:39)
2015-03-01
2015-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000204

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:41:46)
2015-03-01
2015-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000194

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:41:49)
2015-03-01
2015-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000180

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:41:53)
2015-03-01
2015-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000171

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 02:41:56)
2015-03-01
2015-03-01
---- -- --
2017-12-15

Książki

helion

Cena: 49.00

Cena: 179.00

Cena: 67.00

Cena: 59.00

Cena: 69.00

Cena: 69.00

Cena: 34.90

Cena: 129.00

Cena: 149.00

Cena: 79.00

Cena: 59.00

Cena: 129.00

Cena: 129.00

Cena: 59.00

Cena: 54.90

Cena: 79.00

Cena: 99.00

Cena: 99.00

Cena: 24.90

Cena: 39.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu