Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim


Akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 18, art. 32 i art. 55 ustawy uchylanej w art. 143 zachowują moc do dnia wejścia w życie aktów prawa miejscowego wydanych odpowiednio na podstawie art. 11 i art. 49, a w przypadku aktów prawa miejscowego wydanych na czas określony - przez okres w nich określony. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 01:20:19) Dz.U. 2015 poz. 22270

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20180000674

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:00:57)
2018-04-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000675

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:00:57)
2018-04-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002448

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ogólnej kwoty połowowej dobijaka oraz tobiasza na rok 2018

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:10:34)
2017-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002436

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:10:35)
2017-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002066

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 00:11:14)
2017-11-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001361

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:20:38)
2017-07-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000745

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 00:21:43)
2017-04-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000023

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia ogólnej kwoty połowowej dobijaka oraz tobiasza na rok 2017

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:31:25)
2017-01-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002168

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:31:42)
2016-12-28
2016-12-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160002010

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:40:02)
2016-12-15
2016-12-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160001970

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzoru oznaki służbowej inspektora rybołówstwa morskiego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:40:06)
2016-12-21
2016-12-21
---- -- --
---- -- --
WDU20160001855

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 00:40:19)
2016-11-21
2016-11-21
---- -- --
---- -- --
WDU20160001494

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:40:58)
2016-09-18
2016-09-18
---- -- --
---- -- --
WDU20160001615

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie kryteriów, na podstawie których okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego dokonuje oceny wagi stwierdzonego naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:40:46)
2016-10-20
2016-10-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160000504

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia portów do prowadzenia operacji wyładunku lub przeładunku produktów rybołówstwa i świadczenia usług portowych dla statków rybackich z państw trzecich

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:50:55)
2016-04-29
2016-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160000295

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie dziennika połowowego w postaci papierowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:51:17)
2016-03-23
2016-03-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150001486

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:01:37)
2015-10-03
2015-10-03
---- -- --
---- -- --
WDU20150001661

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:01:19)
2015-11-05
2015-11-05
---- -- --
---- -- --
WDU20150001455

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za poważne naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:01:42)
2015-10-08
2015-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20150001015

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 01:10:43)
2015-08-06
2015-08-06
---- -- --
---- -- --
WDU20150000883

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wskazania instytutu realizującego programy zbierania danych niezbędnych do realizacji wspólnej polityki rybołówstwa Unii Europejskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:10:56)
2015-07-10
2015-07-10
---- -- --
---- -- --
WDU20180000674

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:00:57)
2018-04-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000675

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:00:57)
2018-04-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002448

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ogólnej kwoty połowowej dobijaka oraz tobiasza na rok 2018

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:10:34)
2017-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002436

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:10:35)
2017-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002066

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 00:11:14)
2017-11-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001361

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:20:38)
2017-07-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000745

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 00:21:43)
2017-04-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000023

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia ogólnej kwoty połowowej dobijaka oraz tobiasza na rok 2017

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:31:25)
2017-01-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002168

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:31:42)
2016-12-28
2016-12-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160002010

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:40:02)
2016-12-15
2016-12-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160001970

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzoru oznaki służbowej inspektora rybołówstwa morskiego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:40:06)
2016-12-21
2016-12-21
---- -- --
---- -- --
WDU20160001855

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 00:40:19)
2016-11-21
2016-11-21
---- -- --
---- -- --
WDU20160001494

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:40:58)
2016-09-18
2016-09-18
---- -- --
---- -- --
WDU20160001615

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie kryteriów, na podstawie których okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego dokonuje oceny wagi stwierdzonego naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:40:46)
2016-10-20
2016-10-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160000504

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia portów do prowadzenia operacji wyładunku lub przeładunku produktów rybołówstwa i świadczenia usług portowych dla statków rybackich z państw trzecich

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:50:55)
2016-04-29
2016-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160000295

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie dziennika połowowego w postaci papierowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:51:17)
2016-03-23
2016-03-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150001486

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:01:37)
2015-10-03
2015-10-03
---- -- --
---- -- --
WDU20150001661

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:01:19)
2015-11-05
2015-11-05
---- -- --
---- -- --
WDU20150001453

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie kryteriów, na podstawie których okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego dokonuje oceny wagi stwierdzonego naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa

uchylony (spr: 2018-06-23 01:01:42)
2015-10-08
2015-10-08
---- -- --
2016-10-20
WDU20150001455

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za poważne naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:01:42)
2015-10-08
2015-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20150001015

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 01:10:43)
2015-08-06
2015-08-06
---- -- --
---- -- --
WDU20150000883

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wskazania instytutu realizującego programy zbierania danych niezbędnych do realizacji wspólnej polityki rybołówstwa Unii Europejskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:10:56)
2015-07-10
2015-07-10
---- -- --
---- -- --

Książki

helion

Cena: 67.00

Cena: 59.00

Cena: 69.00

Cena: 129.00

Cena: 69.00

Cena: 54.90

Cena: 59.00

Cena: 39.00

Cena: 99.00

Cena: 39.90

Cena: 99.00

Cena: 79.00

Cena: 149.00

Cena: 99.00

Cena: 69.00

Cena: 54.90

Cena: 49.00

Cena: 54.90

Cena: 59.00

Cena: 99.00

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu