Ekoinfonet - serwis aktualnoÂści prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014


na dzieĂą 2017-09-23 03:00:31 Dz.U. 2015 poz. 34922
_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 15

WDU20170000525

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie składania wniosków za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:31:10
2017-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000106

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:48
2017-01-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001821

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:15:37
2015-11-21
2015-11-21
---- -- --
---- -- --
WDU20150001822

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:15:37
2015-11-21
2015-11-21
---- -- --
---- -- --
WDU20150001581

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:16:50
2015-10-11
2015-10-11
---- -- --
---- -- --
WDU20150000364

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 03:00:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000370

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 03:00:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000415

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 03:00:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000473

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym agencja płatnicza może powierzyć wykonywanie czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

na dzieĂą 2017-09-23 02:47:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000545

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

na dzieĂą 2017-09-23 02:47:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000655

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 02:46:29
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000765

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 02:45:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000851

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania

na dzieĂą 2017-09-23 02:45:29
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000982

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 02:32:33
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000983

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 02:32:33
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001104

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA do pełnienia funkcji jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

na dzieĂą 2017-09-23 02:31:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001195

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania

na dzieĂą 2017-09-23 02:31:24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001344

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

na dzieĂą 2017-09-23 02:30:33
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001371

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 02:30:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001397

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

na dzieĂą 2017-09-23 02:30:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001414

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 02:30:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001552

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

na dzieĂą 2017-09-23 02:16:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001570

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania

na dzieĂą 2017-09-23 02:16:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001755

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

na dzieĂą 2017-09-23 02:15:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001795

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 02:15:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001813

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 02:15:40
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001839

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania

na dzieĂą 2017-09-23 02:15:32
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001843

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 02:15:31
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002180

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 02:01:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000321

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 01:46:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000326

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 01:46:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000335

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

na dzieĂą 2017-09-23 01:46:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000343

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 01:46:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000345

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 01:46:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000399

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 01:45:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000579

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 01:32:33
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000589

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 01:32:30
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000598

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania

na dzieĂą 2017-09-23 01:32:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000610

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 01:32:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001009

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 01:30:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001080

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania

na dzieĂą 2017-09-23 01:17:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001182

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 01:16:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001191

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania

na dzieĂą 2017-09-23 01:16:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001196

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 01:16:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001230

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 01:16:39
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001270

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 01:16:26
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001284

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 01:16:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001367

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 01:15:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001390

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania

na dzieĂą 2017-09-23 01:15:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001549

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

na dzieĂą 2017-09-23 01:15:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001564

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 01:15:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001569

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 01:15:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001617

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 01:02:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001719

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

na dzieĂą 2017-09-23 01:01:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001750

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania

na dzieĂą 2017-09-23 01:01:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001858

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 01:01:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000107

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

na dzieĂą 2017-09-23 00:45:47
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000109

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 00:45:47
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000148

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

na dzieĂą 2017-09-23 00:45:36
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000164

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 00:45:31
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000025

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 00:46:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000208

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 00:45:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000230

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 00:45:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000475

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania

na dzieĂą 2017-09-23 00:31:31
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000520

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 00:31:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000642

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania

na dzieĂą 2017-09-23 00:30:38
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000669

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 00:30:29
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000692

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania

na dzieĂą 2017-09-23 00:30:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000806

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 00:17:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000807

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 00:17:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000929

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania

na dzieĂą 2017-09-23 00:16:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000983

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

na dzieĂą 2017-09-23 00:16:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001013

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 00:16:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001016

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 00:16:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001041

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 00:16:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001091

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

na dzieĂą 2017-09-23 00:15:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001245

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania

na dzieĂą 2017-09-23 00:15:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001331

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania

na dzieĂą 2017-09-23 00:02:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001391

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 00:01:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001469

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 00:01:26
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001472

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania

na dzieĂą 2017-09-23 00:01:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001478

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 00:01:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001531

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania

na dzieĂą 2017-09-23 00:01:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001571

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 00:00:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001588

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania

na dzieĂą 2017-09-23 00:00:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001662

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania

na dzieĂą 2017-09-23 00:00:32
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001737

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 00:00:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000525

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie składania wniosków za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:31:10
2017-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000106

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:48
2017-01-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001821

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:15:37
2015-11-21
2015-11-21
---- -- --
---- -- --
WDU20150001822

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:15:37
2015-11-21
2015-11-21
---- -- --
---- -- --
WDU20150001581

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:16:50
2015-10-11
2015-10-11
---- -- --
---- -- --
WDU20150000727

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie składania wniosków za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 02:46:06
2015-05-28
2015-05-28
---- -- --
2017-01-18
WDU20150000364

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 03:00:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000370

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 03:00:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000415

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 03:00:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000473

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym agencja płatnicza może powierzyć wykonywanie czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

na dzieĂą 2017-09-23 02:47:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000545

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

na dzieĂą 2017-09-23 02:47:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000655

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 02:46:29
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000765

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 02:45:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000851

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania

na dzieĂą 2017-09-23 02:45:29
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000982

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 02:32:33
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000983

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 02:32:33
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001104

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA do pełnienia funkcji jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

na dzieĂą 2017-09-23 02:31:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001195

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania

na dzieĂą 2017-09-23 02:31:24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001344

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

na dzieĂą 2017-09-23 02:30:33
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001371

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 02:30:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001397

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

na dzieĂą 2017-09-23 02:30:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001414

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 02:30:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001552

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

na dzieĂą 2017-09-23 02:16:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001570

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania

na dzieĂą 2017-09-23 02:16:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001755

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

na dzieĂą 2017-09-23 02:15:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001795

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 02:15:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001813

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 02:15:40
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001839

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania

na dzieĂą 2017-09-23 02:15:32
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001843

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 02:15:31
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002180

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 02:01:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000321

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 01:46:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000326

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 01:46:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000335

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

na dzieĂą 2017-09-23 01:46:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000343

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 01:46:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000345

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 01:46:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000399

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 01:45:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000579

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 01:32:33
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000589

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 01:32:30
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000598

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania

na dzieĂą 2017-09-23 01:32:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000610

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 01:32:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001009

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 01:30:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001080

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania

na dzieĂą 2017-09-23 01:17:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001182

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 01:16:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001191

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania

na dzieĂą 2017-09-23 01:16:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001196

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 01:16:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001230

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 01:16:39
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001270

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 01:16:26
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001284

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 01:16:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001367

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 01:15:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001390

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania

na dzieĂą 2017-09-23 01:15:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001549

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

na dzieĂą 2017-09-23 01:15:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001564

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 01:15:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001569

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 01:15:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001617

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 01:02:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001719

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

na dzieĂą 2017-09-23 01:01:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001750

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania

na dzieĂą 2017-09-23 01:01:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001858

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 01:01:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000107

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

na dzieĂą 2017-09-23 00:45:47
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000109

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 00:45:47
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000148

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

na dzieĂą 2017-09-23 00:45:36
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000164

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 00:45:31
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000025

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 00:46:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000208

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 00:45:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000230

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 00:45:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000475

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania

na dzieĂą 2017-09-23 00:31:31
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000520

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 00:31:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000642

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania

na dzieĂą 2017-09-23 00:30:38
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000669

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 00:30:29
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000692

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania

na dzieĂą 2017-09-23 00:30:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000806

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 00:17:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000807

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 00:17:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000929

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania

na dzieĂą 2017-09-23 00:16:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000983

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

na dzieĂą 2017-09-23 00:16:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001013

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 00:16:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001016

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 00:16:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001041

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 00:16:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001091

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

na dzieĂą 2017-09-23 00:15:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001245

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania

na dzieĂą 2017-09-23 00:15:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001331

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania

na dzieĂą 2017-09-23 00:02:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001391

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania

na dzieĂą 2017-09-23 00:01:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001469

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 00:01:26
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001472

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania

na dzieĂą 2017-09-23 00:01:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001478

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 00:01:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001531

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania

na dzieĂą 2017-09-23 00:01:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001571

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 00:00:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001588

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania

na dzieĂą 2017-09-23 00:00:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001662

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania

na dzieĂą 2017-09-23 00:00:32
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001737

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

na dzieĂą 2017-09-23 00:00:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Audytor wymagań prawnych Audytor wymagań prawnych jest aplikacją monitorującą status nadzorowanych aktów prawnych według listy zdefiniowanej przez użytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomosci jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z póżn. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieć Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniżej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdować się informacja o żródle pochodzenia materiałów. Żródłem tym jest System Informacyjny Sejmu