Ekoinfonet - serwis aktualnoÂści prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej


akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-23 02:31:47 Dz.U. 2015 poz. 113036
_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 15

WDU20170001660

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:32
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001233

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:12
2017-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000517

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:31:13
2017-03-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001439

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:38
2016-09-10
2016-09-10
---- -- --
---- -- --
WDU20160001226

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:40
2016-08-15
2016-08-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150002311

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie współpracy z jednostką koordynującą oraz z audytorem wewnętrznym agencji płatniczej w ramach sprawowania stałego nadzoru nad agencją płatniczą w zakresie spełniania kryteriów akredytacyjnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:00:40
2016-01-14
2016-01-14
---- -- --
---- -- --
WDU20150001362

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie przekazywania przez agencje płatnicze jednostce koordynującej informacji niezbędnych do publikacji wykazu beneficjentów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:30:27
2015-09-26
2015-09-26
---- -- --
---- -- --
WDU20150001558

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2015 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

na dzieĂą 2017-09-23 02:16:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001857

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

na dzieĂą 2017-09-23 02:15:26
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000551

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

na dzieĂą 2017-09-23 00:31:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001660

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:32
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001233

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:12
2017-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000517

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:31:13
2017-03-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001439

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:38
2016-09-10
2016-09-10
---- -- --
---- -- --
WDU20160001226

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:40
2016-08-15
2016-08-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160000158

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 01:47:01
2016-02-24
2016-02-24
---- -- --
2016-08-15
WDU20160000144

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 01:47:04
2016-02-05
2016-01-20
---- -- --
2016-09-10
WDU20160000135

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyznania Agencji Rynku Rolnego akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 01:47:07
2016-02-03
2016-01-20
---- -- --
2017-09-01
WDU20150002311

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie współpracy z jednostką koordynującą oraz z audytorem wewnętrznym agencji płatniczej w ramach sprawowania stałego nadzoru nad agencją płatniczą w zakresie spełniania kryteriów akredytacyjnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:00:40
2016-01-14
2016-01-14
---- -- --
---- -- --
WDU20150001415

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu, trybu, formy oraz terminów przekazywania przez agencje płatnicze danych finansowych i informacji jednostce koordynującej

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 02:30:11
2015-10-03
2015-10-03
---- -- --
2017-09-01
WDU20150001362

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie przekazywania przez agencje płatnicze jednostce koordynującej informacji niezbędnych do publikacji wykazu beneficjentów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:30:27
2015-09-26
2015-09-26
---- -- --
---- -- --
WDU20150001558

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2015 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

na dzieĂą 2017-09-23 02:16:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001857

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

na dzieĂą 2017-09-23 02:15:26
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000551

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

na dzieĂą 2017-09-23 00:31:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Audytor wymagań prawnych Audytor wymagań prawnych jest aplikacją monitorującą status nadzorowanych aktów prawnych według listy zdefiniowanej przez użytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomosci jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z póżn. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieć Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniżej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdować się informacja o żródle pochodzenia materiałów. Żródłem tym jest System Informacyjny Sejmu