Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 01:10:49) Dz.U. 2015 poz. 113066

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20170002235

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:11:09)
2017-12-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001786

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:20:11)
2017-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001660

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:23)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001233

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:21:03)
2017-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000517

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:30:38)
2017-03-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000551

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:30:35)
2017-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001439

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 00:41:15)
2016-09-10
2016-09-10
---- -- --
---- -- --
WDU20150002311

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie współpracy z jednostką koordynującą oraz z audytorem wewnętrznym agencji płatniczej w ramach sprawowania stałego nadzoru nad agencją płatniczą w zakresie spełniania kryteriów akredytacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:00:35)
2016-01-14
2016-01-14
---- -- --
---- -- --
WDU20150001857

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:01:19)
2015-11-13
2015-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20150001558

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2015 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:06)
2015-10-22
2015-10-22
---- -- --
---- -- --
WDU20150001362

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie przekazywania przez agencje płatnicze jednostce koordynującej informacji niezbędnych do publikacji wykazu beneficjentów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:26)
2015-09-26
2015-09-26
---- -- --
---- -- --
WDU20170002235

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:11:09)
2017-12-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001786

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:20:11)
2017-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001660

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:23)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001233

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:21:03)
2017-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000517

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:30:38)
2017-03-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000551

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:30:35)
2017-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001439

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 00:41:15)
2016-09-10
2016-09-10
---- -- --
---- -- --
WDU20160001226

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:41:35)
2016-08-15
2016-08-15
---- -- --
2017-12-19
WDU20160000158

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:00:09)
2016-02-24
2016-02-24
---- -- --
2016-08-15
WDU20160000144

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji

uchylony (spr: 2018-07-22 01:00:11)
2016-02-05
2016-01-20
---- -- --
2016-09-10
WDU20160000135

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyznania Agencji Rynku Rolnego akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji

uchylony (spr: 2018-07-22 01:00:12)
2016-02-03
2016-01-20
---- -- --
2017-09-01
WDU20150002311

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie współpracy z jednostką koordynującą oraz z audytorem wewnętrznym agencji płatniczej w ramach sprawowania stałego nadzoru nad agencją płatniczą w zakresie spełniania kryteriów akredytacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:00:35)
2016-01-14
2016-01-14
---- -- --
---- -- --
WDU20150001857

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:01:19)
2015-11-13
2015-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20150001558

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2015 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:06)
2015-10-22
2015-10-22
---- -- --
---- -- --
WDU20150001415

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu, trybu, formy oraz terminów przekazywania przez agencje płatnicze danych finansowych i informacji jednostce koordynującej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:10:21)
2015-10-03
2015-10-03
---- -- --
2017-09-01
WDU20150001362

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie przekazywania przez agencje płatnicze jednostce koordynującej informacji niezbędnych do publikacji wykazu beneficjentów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:26)
2015-09-26
2015-09-26
---- -- --
---- -- --

Książki

bezdroza

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 44.90

Cena: 52.90

Cena: 42.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 49.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 49.90

Cena: 26.90

Cena: 59.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 24.90

Cena: 26.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu